ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 12.11.2009 р. N 771

Про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира

З метою створення умов для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира відповідно до ст. 271 Закону України "Про планування і забудову територій" та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення та Типовий договір про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира згідно з додатками 1, 2.

2. Утворити та затвердити склад міської міжвідомчої узгоджувальної комісії по розгляду питань, пов'язаних зі зміною умов договору про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира згідно з додатком 3.

3. Затвердити Положення про міську міжвідомчу узгоджувальну комісію по розгляду питань, пов'язаних зі зміною умов договору про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира згідно з додатком 4.

4. Зараховувати пайові внески, отримані від замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури до цільового фонду соціально-економічного розвитку м. Житомира.

5. Встановити, що функції з підготовки договорів про залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира, розрахунок суми пайового внеску, реєстрацію та контроль виконання умов договорів покладаються на управління капітального будівництва міської ради (Умінський В. Ю.), а підписання договорів - на заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Гундича І. П.

6. Управлінню капітального будівництва Житомирської міської ради щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, подавати департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради зведену інформацію про виконання умов укладених договорів про залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира.

7. Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради (Мончаківська Р. О.) щоквартально розміщувати інформацію про використання коштів фонду соціально-економічного розвитку м. Житомира на сайті міської ради.

8. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 08.12.2005 N 805 "Про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира", від 22.12.2005 N 897 "Про внесення змін в додаток 1 рішення міськвиконкому від 08.12.2005 N 805", від 09.02.2006 N 127 "Про утворення та затвердження складу міської міжвідомчої узгоджувальної комісії", від 23.03.2006 N 262 "Про внесення доповнень в рішення міськвиконкому від 08.12.2005 N 805 "Про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира", від 08.05.2006 N 369 "Про внесення змін в рішення міськвиконкому від 09.02.2006 N 127 "Про утворення та затвердження складу міської міжвідомчої узгоджувальної комісії".

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гундича І. П.

 

Міський голова

В. Т. Шелудченко

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
12.11.2009 N 771

Положення
про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира

1. Загальні положення

1.1. Положення про залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Житомира (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 271 Закону України "Про планування і забудову території" та з метою забезпечення комплексної забудови міста всіма суб'єктами містобудівної діяльності у процесі нового будівництва, реконструкції, розширення об'єктів житлово-громадського, виробничого та невиробничого призначення (далі - об'єкти будівництва), з метою стимулювання інвестиційної діяльності та створення сприятливих умов для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

1.2. Положення визначає умови залучення коштів замовників будівництва для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у місті з урахуванням соціально-економічної важливості об'єктів будівництва для міста.

2. Визначення термінів, що застосовуються в Положенні

Замовник - інвестор або забудовник;

Інвестор - юридична (фізична) особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об'єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження і отримала дозвіл на будівництво;

Забудовник - юридична (фізична) особа, яка освоює капітальні вкладення, виділені на будівництво, та здійснює його підрядним або господарським способом.

Об'єкт будівництва - окремий будинок або споруда, їх комплекси або частини, комунікації та споруди інженерно-транспортної та соціальної, інформаційної інфраструктури, об'єкти архітектурної діяльності, на будівництво яких складається окремий проект;

Пайовий внесок - відрахування замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

3. Сфера дії Положення

3.1. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, які на території міста здійснюють будівництво об'єктів житлово-громадського, виробничого та невиробничого призначення незалежно від форм власності.

3.2. Кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не сплачують замовники, які здійснюють будівництво:

- об'єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється на конкурсній основі;

- об'єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок стихійного лиха чи техногенних аварій;

- об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що споруджуються за кошти інвесторів.

4. Порядок залучення та умови розрахунку пайових внесків

4.1. Підготовку проектів договорів, розрахунок розміру пайового внеску виконує управління капітального будівництва міської ради (далі - УКБ).

4.2. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира укладається не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладання, але до одержання дозволу на виконання будівельних робіт.

Для індивідуального житлового будівництва договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира укладається не пізніше п'яти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладання, але до подачі письмової заяви замовника до інспекції архітектурно-будівельного контролю для утворення приймальної комісії.

4.3. Розрахунок розміру внесків замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста здійснюється УКБ на підставі представленого замовником будівництва пакету документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкту з техніко-економічними показниками.

4.4. Величина пайової участі (внеску) замовника визначається від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

Величина пайової участі (внеску) замовника для індивідуальних житлових будинків визначається на підставі технічного паспорту об'єкта (інвентаризаційна вартість).

4.5. У разі зміни техніко-економічних показників та кошторисної вартості об'єкта будівництва величина пайового внеску замовників будівництва може переглядатися.

4.6. Розмір пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури не може перевищувати:

- 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування - для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення);

- 4 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування - для житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення.

4.7. В залежності від функціонального призначення об'єкта будівництва розмір пайового внеску сплачується в такому розмірі:

- індивідуальні та багатоповерхові житлові будинки, будівлі закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення - 4 %;

- легка промисловість, харчова промисловість, добувна промисловість, целюлозно-паперова промисловість, хімічна промисловість, металургія, оброблення металу, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, інші об'єкти виробничого призначення - 5 %;

- інші об'єкти будівництва - 10 %.

5. Форми та строки сплати пайового внеску

5.1. Пайовий внесок сплачується замовником будівництва, або уповноваженою ним особою, у грошовій формі в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об'єкта в експлуатацію.

5.2. Кошти пайового внеску зараховуються до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста Житомира у порядку, визначеному Положенням про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста Житомира, затвердженим рішенням міської ради від 16.09.2008 N 698 "Про цільовий фонд соціально-економічного розвитку м. Житомира".

6. Вирішення спірних питань

6.1. Спірні питання та питання, пов'язані із зміною умов договору про залучення коштів замовників будівництва об'єктів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира розглядаються та вирішуються міською міжвідомчою узгоджувальною комісією по розгляду питань, пов'язаних зі зміною умов договору про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира

6.2. На підставі рішення міської міжвідомчої узгоджувальної комісії по розгляду питань, пов'язаних зі зміною умов договору про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира укладається Додаткова угода до основного Договору про залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира.

7. Використання коштів пайових внесків

Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об'єктів будівництва використовуються у порядку, визначеному Положенням про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста Житомира, затвердженим рішенням міської ради від 16.09.2008 N 698 "Про цільовий фонд соціально-економічного розвитку м. Житомира".

 

Керуючий справами

М. М. Гришко

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
12.11.2009 N 771

Типовий договір
про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира

м. Житомир

"___" 200_ р.

   Виконавчий комітет Житомирської міської ради в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гундича Ігоря Петровича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від ________ N __ з однієї сторони та Замовник будівництва __________ _ в особі ______, що діє на підставі ________, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира.

1.2. Назва та місце розташування об'єкта ___

1.3. Цільове призначення об'єкта __________

2. Сума договору та умови оплати

2.1. Замовник будівництва перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира в розмірі ________ грн. єдиним платежем (або частинами за графіком, що додається) на рахунок Цільового фонду соціально-економічного розвитку міста Житомира відповідно до розрахунку (додається) до __ 200_ року, але не пізніше одного місяця після прийняття об'єкта в експлуатацію.

2.2. Сплата коштів замовником будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира здійснюється у безготівковій формі на рахунок N __ в ГУДКУ у Житомирській обл.; МФО 811039; Одержувач: УДК в м. Житомирі (банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).

3. Права і обов'язки сторін

3.1. Замовник будівництва зобов'язується перерахувати кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в повному обсязі та в терміни, встановлені умовами цього Договору.

3.2. Замовник будівництва зобов'язується у разі змін та доповнень до проектно-кошторисної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, виступити із клопотанням перед УКБ міської ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Замовник будівництва має право на отримання інформації щодо використання залучених коштів.

3.4. УКБ міської ради має право проводити розрахунок пайового внеску та контролювати виконання умов Договору.

3.5. Договір може корегуватися у разі, коли після закінчення будівництва фактична вартість виконаних робіт буде більша, або менша вартості будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт об'єкта архітектури.

4. Відповідальність сторін та вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього договору в межах діючого законодавства.

4.2. Замовник будівництва несе відповідальність за достовірність інформації щодо кошторисної вартості об'єкту будівництва та техніко-економічних показників.

4.3. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.4. Замовник будівництва звільняється від сплати пайового внеску у разі втрати права на будівництво об'єкту в установленому порядку. В цьому випадку кошти повертаються на рахунок Замовника будівництва.

4.5. За порушення умов п. 2.1 Договору Замовник будівництва сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату настання платежу, від суми несплати пайового внеску.

5. Інші умови

5.1. Невід'ємною частиною Договору являється зведений кошторисний розрахунок об'єкта будівництва або інвентаризаційна вартість об'єкта (для індивідуального будівництва).

5.2. Зміни і доповнення до цього договору вносяться за письмовим погодженням сторін.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні договору майнових прав і претензій Сторони одна до іншої не мають.

5.4. Договір складено в 2-х примірниках по одному для кожної сторони. Усі екземпляри мають однакову юридичну силу.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.6. Договір про залучення коштів замовників об'єктів будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира складений, оформлений і зареєстрований управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради за N ___ від __________ р.

Додатки до Договору:

1. Розрахунок пайового внеску.

2. Графік внесення платежів пайового внеску.

Заступник міського голови
Житомирської міської ради
з питань діяльності виконавчих
органів ради
__ І. П. Гундич
М. П.

Замовник
_____
_____
_____
М. П.

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
12.11.2009 N 771

СКЛАД
міської міжвідомчої узгоджувальної комісії по розгляду питань, пов'язаних зі зміною умов договору про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира

Гундич Ігор Петрович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;

Умінський Віктор Юзефович

начальник управління капітального будівництва міської ради, заступник голови комісії;

Діхтяр Олександр Васильович

головний спеціаліст управління капітального будівництва міської ради, секретар комісії;

Члени комісії:

 

Белянський Анатолій Павлович

начальник виробничо-технічного відділу КП "Житомирводоканал" міської ради (за згодою);

Башинський Леонід Йосипович

директор КП по експлуатації штучних споруд;

Гончаренко Ірина В'ячеславівна

головний спеціаліст управління комунального господарства міської ради;

Блажкевич Світлана Миколаївна

заступник начальника управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради;

Ямковий Олександр Петрович

заступник головного інженера Житомирського району електричних мереж (за згодою);

Степаницька Тетяна Василівна

заступник начальника КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира";

Борович Надія Костянтинівна

провідний інженер КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради (за згодою);

Круківський Олександр Миколайович

начальник управління муніципального розвитку міської ради, депутат Житомир-ської міської ради;

Зубко Генадій Григорович

депутат Житомирської міської ради (за згодою);

Шнайдер Олександр Веніамінович

директор СП "МЖК "Інтернаціоналіст" (за згодою);

Борис Тарас Олександрович

голова спілки архітекторів Житомирської області (за згодою).

 

Керуючий справами

М. М. Гришко

 

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
12.11.2009 N 771

Положення
про міську міжвідомчу узгоджувальну комісію по розгляду питань, пов'язаних зі зміною умов договору про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира

1. Міська міжвідомча узгоджувальна комісія по розгляду питань, пов'язаних зі зміною умов договору про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира (далі - комісія), створена для узгодження питань щодо остаточного визначення розміру та строків сплати пайового внеску Замовниками об'єктів будівництва, що здаються в експлуатацію, в межах граничних розмірів.

2. До складу цієї комісії в установленому порядку залучаються фахівці та провідні спеціалісти інженерних служб, посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також депутати міської ради.

3. У своїй діяльності комісія керується актами чинного законодавства України, Положенням про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира та цим Положенням.

4. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини членів комісії. Рішення приймається більшістю голосів присутніх членів комісії та оформлюється протоколом.

5. За рішенням комісії, спірні питання виносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради для прийняття остаточного рішення.

6. Комісія для виконання свого завдання має право:

6.1. Вимагати від проектувальників та Замовників об'єктів будівництва інформацію про кошторисну вартість об'єктів.

6.2. Враховувати існуюче інженерно-транспортне та соціальне забезпечення за місцем розташування об'єкта, а також соціальне та матеріальне становище Замовника будівництва.

7. Підставою для винесення на розгляд комісії спірного питання щодо участі Замовника будівництва в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира є його письмове звернення до голови комісії або його заступника з обгрунтованням щодо необхідності розгляду питання.

 

Керуючий справами

М. М. Гришко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали