НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 09.02.2012 р. N 1

Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

Роз'яснення затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 лютого 2012 року N 270 (Рішення N 270)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" роз'яснює порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідно до частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Статтею 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" передбачено, що міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) - прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності.

Відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності", суб'єкт господарювання має скласти та подати звіт про фінансовий стан за МСФЗ на початок періоду на дату переходу на МСФЗ.

На виконання частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.11.2010 N 1780, яке зареєстроване у Міністерстві юстиції України 11.02.2011 за N 179/18917, затверджено Порядок розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - Порядок).

Порядок набрав чинності 04.03.2011.

Таким чином, до 04.03.2011 у публічних акціонерних товариств не було обов'язку складати фінансову звітність відповідно до МСФЗ з метою додаткового розкриття інформації відповідно до Порядку.

Відповідно до статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність.

Таким чином, публічні акціонерні товариства можуть не розкривати інформацію про свою діяльність за 2011 рік на основі міжнародних стандартів фінансової звітності.

Поряд з цим, відповідно до пункту другого статті 121 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, обов'язково складатимуть фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність починаючи з дати, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1223 "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності" (Постанова N 1223).

Таким чином, розкриття інформації за 2012 рік публічними акціонерними товариствами має здійснюватись за міжнародними стандартами фінансової звітності.

В той же час, публічні акціонерні товариства, які відповідно до норм законодавства повинні складати проміжну фінансову звітність та відповідно розкривати інформацію, мають, починаючи з фінансової звітності за I квартал 2012 року, подавати її відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідно до частини четвертої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

розміщення на власному веб-сайті.

Відповідно до пункту другого Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 419 від 28.02.2000 р., фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності підприємствами, які провадять діяльності з надання фінансових послуг починаючи з 1 січня 2013 року.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів віднесено до діяльності з надання фінансових послуг.

Таким чином, професійні учасники фондового ринку, крім тих, що є публічними акціонерними товариствами, складають фінансову звітність та консолідовану фінансова звітність, а також розкривають інформацію про свою діяльність за міжнародними стандартами фінансової звітності починаючи з 1 січня 2013 року.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Протокол засідання Комісії
від 9 лютого 2012 р. N 6

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали