Додаткова копія: Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 червня 2017 року N 369-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши матеріали справи N 143-26.13/278-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції приватним підприємством "АЛЛ-ТРАНС" (м. Київ, код ЄДРПОУ 34296485) та подання з попередніми висновками від 20.12.2016 N 143-26.13/278-16/483-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету від 17.05.2016 N 20-29/07-5025 у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Приватне підприємство "АЛЛ-ТРАНС" (далі - ПП "АЛЛ-ТРАНС", Підприємство), яке знаходиться за адресою: вул. Сім'ї Сосніних, 3, м. Київ, код ЄДРПОУ 34296485.

(3) Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ПП "АЛЛ-ТРАНС" є вантажний автомобільний транспорт (код КВЕД 49.41 (Наказ N 457)).

(4) Отже, Відповідач є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(5) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 28 листопада 2016 року N 07/394-р розпочато розгляд справи N 143-26.13/278-16 за ознаками вчинення ПП "АЛЛ-ТРАНС" порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету від 17.05.2016 N 20-29/07-5025 у встановлений ним строк.

(6) Листом Комітету від 22.12.2016 N 143-29/07-13626 Відповідачу було надіслано подання про попередні висновки у справі від 20.12.2016 N 143-26.13/278-16/483-спр.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави направлення вимоги про надання інформації Відповідачу

(7) У Комітеті розглядається справа N 20-26.13/47-16 за ознаками вчинення ПП "АЛЛ-ТРАНС" і приватним підприємством "ПРОМХИМСНАБ" (код ЄДРПОУ 31385933) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів конкурсу з продажу пакетів акцій ПАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування "Велт" (м. Харків, ідентифікаційний код 00216488) у 2015 році [оголошення про проведення конкурсу N 33 (882), оприлюднене в офіційному друкованому виданні "Відомості приватизації" від 19.08.2015 N 33 (882)], проведеного Фондом державного майна України.

(8) У зв'язку з необхідністю встановлення фактичних обставин у справі N 20-26.13/47-16 на підставі вимог статей 3, 7, 16, 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" на адресу ПП "АЛЛ-ТРАНС" було направлено вимогу державного уповноваженого Комітету про надання інформації від 17.05.2016 N 20-29/07-5025 (далі - Вимога), в якій запропоновано в 15-денний строк з дня отримання Вимоги надати Комітету визначену інформацію та відповідні документи.

(9) Одночасно у Вимозі повідомлялось про те, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені органами Антимонопольного комітету України строки або подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

(10) Згідно з повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення N 0303509308015 Вимога була отримана уповноваженим представником ПП "АЛЛ-ТРАНС" Батечко Н. М. 23.05.2016.

(11) Отже, останній день строку надання інформації Комітету припадав на 07 червня 2016 року.

(12) ПП "АЛЛ-ТРАНС" не надало відповіді на Вимогу у встановлений строк та не зверталось до Комітету з клопотанням щодо продовження строку надання інформації на Вимогу. На 08.06.2017 відповідь не надано.

4.2. Докази належного вручення Відповідачу Вимоги

(13) Листом від 23.09.2016 N 532-В-2415 (зареєстрований у Комітеті 26.09.2016 за N 8-143/9205) Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" (далі - ДП "Укрпошта") підтвердило, що рекомендований лист (Вимогу) вручено на підставі договору про доставку (вручення) поштових відправлень та періодичних видань від 07.04.2016 N 1362814 уповноваженій на одержання пошти ПП "АЛЛ-ТРАНС" особі Батечко Н. М. під розпис 23.05.2016.

(14) На підтвердження вручення Вимоги ДП "Укрпошта" надало копію договору від 07.04.2016 N 1362814 та копію витягу з книги для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень ф. 8.

(15) Отже, Вимогу отримано особою, уповноваженою ПП "АЛЛ-ТРАНС" на отримання поштової кореспонденції.

4.3. Надсилання подання з попередніми висновками

(16) Листом Комітету від 22.12.2016 N 143-29/07-13626 копія подання від 20.12.2016N 143-26.13/278-16/483-спр з попередніми висновками у справі N 143-26.13/278-16 була надіслана ПП "АЛЛ-ТРАНС".

(17) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення N 0303509354130 лист Комітету від 22.12.2016 N 143-29/07-13626 було отримано уповноваженим на одержання пошти ПП "АЛЛ-ТРАНС" Костюченко К. 06.01.2017.

(18) У відповідь на подання з попередніми висновками у справі ПП "АЛЛ-ТРАНС" не надало Комітету жодних зауважень чи заперечень.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(19) Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

(20) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(21) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету є органом Комітету.

(22) Відповідно до статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(23) Положеннями статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(24) Згідно з пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" неподання інформації Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(25) Неподання інформації ПП "АЛЛ-ТРАНС" на Вимогу перешкоджало Антимонопольному комітету України у реалізації покладених на нього завдань.

(26) Отже, ПП "АЛЛ-ТРАНС", не подавши інформацію Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 17.05.2016 N 20-29/07-5025 у встановлений ним строк, вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

5.1. Визначення розміру штрафу

(27) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(28) Відповідно до податкової декларації з податку на прибуток за 2016 рік, наданої Державною податковою інспекцією у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві листом від 27.03.2017 N 1426/9/26-57-12-04-29 (зареєстрований у Комітеті 03.04.2017 за N 11-143/3117), дохід (виручка) ПП "АЛЛ-ТРАНС" від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік становить 108 722 (сто вісім тисяч сімсот двадцять дві) гривні.

(29) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що приватне підприємство "АЛЛ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 34296485) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 17.05.2016 N 20-29/07-5025 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство "АЛЛ-ТРАНС" штраф у розмірі 1080 (одна тисяча вісімдесят) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали