Додаткова копія: Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладання штрафу

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 квітня 2018 року N 209-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладання штрафу

Антимонопольний комітет України (надалі - Комітет), розглянувши матеріали справи N 126-26.13/121-15, розпочатої за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "Арт-Бізнес Плюс" (ідентифікаційний код юридичної особи 33717223) порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України у встановлений ним строк, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Неподання інформації товариством з обмеженою відповідальністю "Арт-Бізнес Плюс" (ідентифікаційний код юридичної особи 33717223) до Антимонопольного комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України у встановлений ним строк.

2. СТОРОНИ

(2) Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-Бізнес Плюс" (ідентифікаційний код юридичної особи 33717223).

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Державним уповноваженим Комітету:

надіслано вимогу про надання інформації від 09.06.2015 N 126-26.13/05-5935. прийнято розпорядження від 09.10.2015 N 03/176-р про початок розгляду справи N 126-26.13/121-15 (далі - Розпорядження) за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "Арт-Бізнес Плюс" порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. АНАЛІЗ ДІЙ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА НАЯВНІСТЬ ОЗНАК ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

(4) Антимонопольний комітет України здійснює розгляд справи N 126-26.13/66-15 за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку крупи гречаної.

(5) З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи N 126-26.13/66-15, відповідно до статей 7, 16, 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" товариству з обмеженою відповідальністю "Арт-Бізнес Плюс" (далі - Товариство) було направлено вимогу державного уповноваженого Комітету від 09.06.2015 N 126-26.13/05-5935 (далі - Вимога), в якій запропоновано в 30-денний строк з дня її отримання надати Комітету інформацію стосовно діяльності Товариства на ринку крупи гречаної та відповідні копії документів.

(6) У Вимозі зазначалося, що згідно з пунктами 13, 14, 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації у встановлений строк, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки або подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 52 цього Закону.

(7) Відповідно до повідомлення про врученім поштового відправлення N 0303508802350 Вимога була отримана уповноваженим представником Товариства 17.06.2015.

(8) Листом від 16.07.2015 N 16/07-2 (вх. N 8-01/6141 від 20.07.2015) Товариство звернулося до Комітету з клопотанням про продовження строку надання інформації на Вимогу у зв'язку з великим документообігом на підприємстві та періодом відпусток.

(9) Листом від 22.07.2015 N 126-29/02-7734 Комітет продовжив строк надання інформації на Вимогу до 15.08.2015 включно.

(10) Листом від 14.08.2015 N 1408/1 (вх. N 8-01/7457 ел/п від 17.08.2015) Товариство звернулося з клопотанням про продовження строку надання інформації на Вимогу до 01.09.2015 у зв'язку із значним обсягом запитуваної інформації та сезоном відпусток на підприємстві.

(11) Листом від 18.08.2015 N 126-29/02-8678 Комітет вдруге продовжив строк надання інформації на Вимогу до 01.09.2015 включно.

(12) 08.09.2015 до Комітету надійшов лист Товариства від 14.08.2015 N 1408/1 (вх. N 8-01/8090 від 08.09.2015) з вихідним номером та датою, аналогічними номеру й даті попереднього листа Товариства від 14.08.2015 N 1408/1 (вх. N 8-01/7457ел/п від 17.08.2015 та N 8-01/7538 від 20.08.2015). Проте інформація на Вимогу не була надана жодним з листів Товариства.

(13) Разом з тим у листі Комітету від 09.10.2015 N 126-26.13/03-10346, яким було надіслано копію Розпорядження, Товариству було запропоновано надати пояснення з приводу неподання інформації на Вимогу.

(14) Товариство у листі від 28.10.2015 N 2810/1 (вх. N 8-126/9682 від 02.11.2015) в абзаці 13 зазначило: "Наше підприємство визнає факт ненадання інформації на вимогу територіального відділення в строк, передбачений законодавством, однак цьому передував ряд обставин, які перешкоджали нашому підприємству надати відповідь на вимогу АМКУ".

(15) Інформацію на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 09.06.2015 N 126-26.13/05-5935 Товариством не було надано.

(16) Відповідно до частини третьої статті 62 Закону України "Про захист економічної конкуренції" строк надання інформації на вимогу органу Комітету не вважається пропущеним, якщо до його закінчення необхідні документи здано на пошту. У разі неотримання документів Антимонопольним комітетом України чи його територіальним відділенням Товариство повинно надати належні докази на підтвердження факту направлення таких документів поштою.

(17) Підтвердження направлення Товариством до Комітету інформації на Вимогу поштою в установлений строк відсутнє.

(18) Керуючись пунктом 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (зі змінами), Товариству було надіслано копію подання з попередніми висновками у справі N 126-26.13/121-15 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю "Арт-Бізнес Плюс" у вигляді неподання інформації у встановлений органом Комітету строк.

(19) Товариству пропонувалось розглянути та надати Комітету свої міркування, пропозиції або заперечення щодо висновків, викладених у поданні з попередніми висновками у справі N 126-26.13/121-15.

(20) Товариство у листі від 05.02.2018 N 05/02-01 (вх. N 8-01/1736 від 13.02.2018) надало пояснення до подання про попередні висновки у справі N 126-26.13/121-15.

(21) У своїх поясненнях Товариство не наводить поважних причин неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 09.06.2015 N 126-26.13/05-5935.

(22) Разом з тим Товариство у своїх поясненнях просить врахувати пом'якшуючі обставини при винесенні рішення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме:

- порушення вчинено вперше;

- порушення не є триваючим та припинено у 2015 році;

- Товариством було надано запитувану у вимозі від 09.06.2015 N 126-26.13/05-5935 інформацію у відповіді на повторну вимогу від 21.10.2015 N 126-26.13/03-10675;

- неподання Товариством інформації на Вимогу у встановлені державним уповноваженим Комітету строки не перешкодило у розгляді справи N 126-26.13/66-15.

(23) Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

(24) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; проводити дослідження ринку; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(25) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету є органом Комітету.

(26) Відповідно до статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(27) Положеннями статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно- господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(28) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" неподання інформації Антимонопольному комітету України у встановлені органами Антимонопольного комітету України строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

5. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ У СПРАВІ

(29) Дії товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Бізнес Плюс" у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету від 09.06.2015 N 126-26.13/05-5935 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(30) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітній рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(31) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-Бізнес Плюс" (м. Дніпропетровськ, ідентифікаційний код юридичної особи 33717223) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 09.06.2015 N 126-26.13/05-5935 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-Бізнес Плюс" штраф у розмірі 82600 (вісімдесят дві тисячі шістсот) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали