Додаткова копія: Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 квітня 2018 року N 208-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 24-26.13/79-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції фізичною особою - громадянином Російської Федерації Алієвим Вагіфом Ахмедовичем та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 15.02.2018 N 24-26.13/79-17/65-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України фізичною особою - громадянином Російської Федерації Алієвим Вагіфом Ахмедовичем під час розгляду Антимонопольним комітетом України справ N 24-26.13/171-13 та N 24-26.13/172-13.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) фізична особа - громадянин Російської Федерації Алієв Вагіф Ахмедович.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого від 26.06.2017 N 03/130-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/79-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції компанією "Нортвок АБ" (м. Мальме, Швеція).

(4) Розпорядженням заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого від 07.02.2018 N 03/25-р відповідача у справі N 24-26.13/79-17, а саме: компанію "Нортвок АБ" було замінено на відповідача - фізичну особу - громадянина Російської Федерації Алієва Вагіфа Ахмедовича.

(5) Листом від 19.02.2018 N 24-26.13/07-2002 Антимонопольним комітетом України було направлено подання від 15.02.2018 N 24-26.13/79-17/65-спр про попередні висновки у справі N 24-26.13/79-17.

(6) Листом від 23.02.2018 N 23-1/02/2018 (зареєстрованим у Комітеті 27.02.2018 за N 8-01/2307) уповноважений представник компанії "Стадсіс АБ" (м. Мальме, Швеція) повідомив Комітет про те, що погоджується з висновками, наведеними у поданні з попередніми висновками у справі, та визнає вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді подання недостовірної інформації фізичною особою - громадянином Російської Федерації Алієвим Вагіфом Ахмедовичем.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

(7) Підстави відкриття справи.

(8) У Комітеті розглядались:

(9) справа N 24-26.13/171-13, розпочата за ознаками вчинення компанією "Нортвок АБ" порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій публічного акціонерного товариства "Київхімпостач" (далі - ПАТ "Київхімпостач") (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна;

(10) справа N 24-26.13/172-13, розпочата за ознаками вчинення компанією "Нортвок АБ" порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестбуд Гарант" (далі - ТОВ "Інвестбуд Гарант") (м. Київ, Україна) без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна.

(11) За результатами розгляду зазначених вище справ та у зв'язку з тим, що розглянуті у справах концентрації не призводили до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішеннями Комітету від 27.12.2013:

(12) N 1112-р надано дозвіл компанії "Нортвок АБ" на придбання акцій ПАТ "Київхімпостач";

(13) N 1113-р надано дозвіл компанії "Нортвок АБ" на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Інвестбуд Гарант".

(14) Комітет надав дозволи виходячи, зокрема, з інформації про відносини контролю та відомостей про діяльність учасників концентрації, які подавала компанія "Нортвок АБ" у межах розгляду справ N 24-26.13/171-13 та N 24-26.13/172-13.

(15) Під час розгляду Комітетом справ N 24-26.13/171-13 і N 24-26.13/172-13 компанія "Нортвок АБ" повідомила, що компанія "BSI Management Ltd" здійснює діяльність з управління корпоративними правами та фактично опосередковано контролює компанію "Нортвок АБ" та суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю. Також повідомила, що жодна особа не здійснює вирішального впливу на господарську діяльність групи суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю із компанією "Нортвок АБ".

(16) Після прийняття рішень від 27.12.2013 N 1112-р та N 1113-р до Комітету надійшла заява уповноваженого представника компанії "Стадсіс АБ" і товариства з обмеженою відповідальністю "УКРСОЦБУДІНВЕСТ" (далі - ТОВ "УКРСОЦБУДІНВЕСТ") (м. Київ, Україна) від 28.04.2017 N 28/04/2017 (зареєстрована в Комітеті 28.04.2017 за N 15-01/211-ЕКк) про надання дозволу компанії "Стадсіс АБ" на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "УКРСОЦБУДІНВЕСТ".

(17) Під час розгляду заяви, уповноваженим представником компанії "Стадсіс АБ" до Комітету був надісланий лист від 03.05.2017 N 03/05/2017 (зареєстрований у Комітеті 03.05.2017 за N 8-24/4120), в якому зазначалось, що інформація, подана у справах N 24-26.13/171-13 та N 24-26.13/172-13 була недостовірною, оскільки не відповідала дійсності щодо вичерпних відносин контролю компанії "Нортвок АБ". Також у листі було зазначено, що кінцевим бенефіціарним власником компанії "Нортвок АБ", на момент розгляду зазначених вище справ та на сьогодні, є фізична особа - громадянин Російської Федерації Алієв Вагіф Ахмедович.

(18) Листом від 06.12.2017 N 06/12/2017 уповноважений представник компанії "Стадсіс АБ" повідомив, що на дату прийняття Комітетом рішень від 27.12.2013 N 1112-р та N 1113-р фізична особа - громадянин Російської Федерації Алієв Вагіф Ахмедович не був пов'язаний відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання, крім тих, які були зазначені в матеріалах справ N 24-26.13/171-13 та N 24-26.13/172-13. З огляду на зазначене, встановлення фізичної особи - громадянина Російської Федерації Алієва Вагіфа Ахмедовича бенефіціарним власником вказаних вище компанії не може вплинути на результати прийнятих рішень Комітету від 27.12.2013 N 1112-р та N 1113-р.

(19) Тобто, інформація, подана до Комітету уповноваженим представником компанії "Нортвок АБ" під час розгляду справ N 24-26.13/171-13 і N 24-26.13/172-13, була недостовірною, оскільки не відповідала дійсності щодо вичерпних відносин контролю цієї компанії. Разом з цим, подана інформація про кінцевого бенефіціарного власника не впливає на результати розгляду зазначених вище справ та відповідно на надання дозволів на концентрації.

(20) Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції":

(21) пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання;

(22) вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, визначається як контроль;

(23) суб'єктом господарювання є, зокрема, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншим.

(24) Отже, під час розгляду справи було встановлено, що фізична особа - громадянин Російської Федерації Алієв Вагіф Ахмедович та суб'єкти господарювання, пов'язані з ним відносинами контролю, входять до групи суб'єктів господарювання, що визнається суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(25) Згідно з частиною першою статті 26 Закону України "Про захист економічної конкуренції" заява та додані до неї документи мають містити повну та достовірну інформацію. У разі подання недостовірної інформації заявники несуть відповідальність згідно із статтею 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(26) Отже, дії фізичної особи - громадянина Російської Федерації Алієва Вагіфа Ахмедовича у вигляді подання недостовірної інформації Комітету є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(27) Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дохід (виручка) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визнається як сумарна вартість доходу (виручки) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визнається суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(28) Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у разі, коли декілька юридичних осіб - суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, вчинили дії, які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб'єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали інші вигоди, штраф накладається на суб'єкт господарювання в особі юридичних осіб, які вчинили наведені дії або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних осіб - суб'єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.

(29) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання фізичної особи - громадянина Російської Федерації Алієва Вагіфа Ахмедовича та суб'єктів господарювання, які пов'язані з ним відносинами контролю, зокрема: приватного акціонерного товариства "Мандарин Плаза", приватного акціонерного товариства "Київхімпостач", товариства з обмеженою відповідальністю "ТРЦ Лавина", приватного акціонерного товариства "ЗНВКІФ "Рентал", товариства з обмеженою відповідальністю "Укрсоцбудінвест", товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестбуд Гарант" і товариства з обмеженою відповідальністю "Центр Комерційних Площ" за 2017 рік, становить 678623100 гри.

(30) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(31) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що фізична особа - громадянин Російської Федерації Алієв Вагіф Ахмедович вчинив порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України під час розгляду Антимонопольним комітетом України справи N 24-26.13/171-13.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу - громадянина Російської Федерації Алієва Вагіфа Ахмедовича штраф у розмірі 136000 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

3. Визнати, що фізична особа - громадянин Російської Федерації Алієв Вагіф Ахмедович вчинив порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України під час розгляду Антимонопольним комітетом України справи N 24-26.13/172-13.

4. За порушення, зазначене в пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу - громадянина Російської Федерації Алієва Вагіфа Ахмедовича штраф у розмірі 136000 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали