ЗАПОРІЗЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 10.08.2011 р. N 584

Про посилення контролю за правильністю класифікації товарів при здійсненні митного оформлення у Запорізькій митниці

На виконання рішення колегії Держмитслужби України щодо визначення 2011 року роком правильності класифікації товарів та рішень колегії Держмитслужби України, затверджених в додатку до наказу Держмитслужби України від 29.07.2011 N 701, з метою посилення контролю за правильністю класифікації товарів згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД) для цілей митного оформлення та забезпечення своєчасного і повного надходження до бюджету митних платежів, наказую:

1. Затвердити Перелік товарів групи "ризику" та групи "прикриття", митне оформлення яких здійснюється із застосуванням спеціальних заходів контролю, що додається.

2. Затвердити Перелік спеціальних заходів контролю, що додається.

3. Начальникам відділів митного оформлення, митних постів, відділу контролю митної вартості та класифікації товарів:

3.1. Ознайомити з цим наказом підпорядкований особовий склад та забезпечити неухильне виконання спеціальних заходів контролю при здійсненні митного оформлення товарів, коди яких включені до Переліку товарів групи "ризику" та групи "прикриття", митне оформлення яких здійснюється із застосуванням спеціальних заходів контролю, та товарів, зазначених в пункті 3.2 цього наказу.

3.2. З метою забезпечення безумовного виконання вимог УКТЗЕД посилити контроль за правильністю класифікації наступних товарів:

3.2.1. бюджетоутворюючих товарів, визначених листом Держмитслужби від 14.02.2011 N 11/2-10.16/2411-ЕП "Про посилення контролю за правильністю класифікації бюджетоутворюючих товарів" (Перелік N 11/2-10.16/2411-ЕП);

3.2.2. товарів, внесених до Компендіуму класифікаційних рішень та надісланих листом Держмитслужби від 19.02.2011 N 11/1-10.16/2719-ЕП "Щодо рішень Комітету з Гармонізованої системи Всесвітньої митної організації з питань класифікації деяких товарів" (Лист N 11/1-10.16/2719-ЕП) (із зм.);

3.2.3. товарів, щодо яких Держмитслужбою України надіслані Методичні рекомендації щодо класифікації товарів листом від 16.05.2011 N 11.1/2-16/7598-ЕП "Про впровадження методичних рекомендацій щодо класифікації окремих товарів згідно з вимогами УКТЗЕД" (Методичні рекомендації N 11.1/2-16/7598-ЕП).

3.2.4. товарів, перелічених в додатку 2.

4. Покласти персональну відповідальність на начальників відділів митного оформлення, митних постів, відділу контролю митної вартості та класифікації товарів згідно з Дисциплінарним статутом митної служби України за забезпечення посиленого контролю за правильністю класифікації товарів та заповненням графи 31 ВМД та неухильне виконання вимог цього наказу.

5. Запровадити в митниці на постійній основі діяльність аналітичних груп для аналізу митних оформлень на предмет правильності класифікації згідно з вимогами УКТЗЕД. Встановити, що метою діяльності аналітичних груп є здійснення поглибленого аналізу товарних потоків з метою виявлення можливих шляхів ухилення суб'єктами ЗЕД від заходів нетарифного та тарифного регулювання через неправильне заявлення коду товару УКТЗЕД або опису товару в графі 31 ВМД, формування пропозицій щодо переліків груп "ризику", виявлення випадків невірної класифікації товарів. Затвердити склад аналітичних груп згідно Додатка 1.

6. Начальнику відділу інформаційної роботи та митної статистики Манишеву С. І. забезпечити внесення відповідних змін до ПІК "Інспектор - 2006 ".

7. Вважати такими, що втратили чинність, наказ Запорізької митниці від 21.02.2011 N 109 "Про посилення контролю за правильністю класифікації товарів при здійсненні митного оформлення у Запорізькій митниці" (Перелік N 109) та накази, що його змінюють.

8. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Ланда О. В. забезпечити доведення цього наказу до заступників начальника митниці, керівників структурних підрозділів згідно розрахунку розсилки.

9. Встановити, що наказ набирає чинності з 16.08.2011.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників начальника митниці відповідно до розподілу обов'язків.

 

Т. в. о. начальника
Запорізької митниці

Г. О. Омельченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Запорізької митниці
10.08.2011 р. N 584

Перелік товарів групи "ризику" та групи "прикриття", митне оформлення яких здійснюється із застосуванням спеціальних заходів контролю

N з/п

Код товару групи "прикриття" згідно УКТЗЕД

Ставка мита, %

Опис товару групи прикриття

Код товару групи "ризику" згідно УКТЗЕД

Опис товару групи ризику

Можлива ставка мита, %

Оцінюваний вплив на митну вартість*

Спеціальні заходи контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1511 90 19 00

0

Пальмовий стеарин, рафінований або нерафінований, але без зміни хімічного складу

1516,
1517,
1518

Пальмовий стеарин гідрогенізований, інтер(ре-)етерифікований, елаїдинізований, в суміші, підданий видам переробки, як передбачено в тов. поз. 1518

0 - 10

+

1, 3

2

2520 20 10 00

2

Гіпсові в'яжучі будівельні

3214 10 90 90

Шпаклівки для малярських робіт

6,5

+

1, 2, 3

3

2936 21 00 00 -
2936 29 90 00

0

Вітаміни та їх похідні, незмішані або інші

2309 90 99 90

Кормові добавки

10

 

1, 3

4

3003 90 90 90,
3004 50,
3004 90

0

Лікарські засоби для лікування людей

2106 90

Харчові добавки

0 - 8

 

1, 3

5

3208 90

5

Фарби та лаки на основі інших полімерів

3208 10 10 98
3208 10 90 90

Фарби та лаки на основі складних поліефірів

6,5

 

1, 3

6

3302 10 10 00,
3302 10 90 00,
3302 90 90 00

0-5

Суміші запашних речовин

2103 90 90 00,
2106 90 92 00

Смакові добавки
Харчові добавки

8 - 10

 

1, 3

7

3502 11 90 00

2

Альбумін яєчний

0408 11 80 00

Жовток яєчний сушений

10

 

1, 2, 3

8

3505 10 90 00

5

Модифікований крохмаль

1108

Крохмалі пшеничні, кукурудзяні, картопляні тощо, немодифіковані

10 - 20

 

1, 3

9

3901 10 - 3901 20

0

Полімери етилену в первинних формах, гомополімери етилену, вміст мономерних ланок етилену 95 - 100 %

3901 90 90 90

Сополімери поліетилену, в яких вміст мономерних ланок етилену 50 - 95 %

5

+

1, 3

10

3902 10 00 00

0

Полімери пропілену в первинних формах, гомополімери пропілену, вміст мономерних ланок пропілену 95 - 100 %

3902 30 00 90

Співполімери поліетилену, в яких вміст мономерних ланок поліолефінів 50 - 95 %, при чому вміст пропілену переважає вміст інших олефінів

5

+

1, 3

11

7208 - 7212

0

Прокат плоский з вуглецевої сталі

7225 - 7226

Прокат плоский з інших легованих сталей

0

+

1, 3

12

7217 30 41 00

0

Дріт з вуглецевої сталі, з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %, покритий міддю

8311 20 00 90

Дріт електродний для електродугового зварювання з недорогоцінних металів

10

+

1, 3

13

8471 80 00 90
8542 31 -
8542 39

0

Інші пристрої машин для автоматичної обробки інформації, електронні інтегровані схеми

8538 90 91 00

Електронні модулі для програмувальних контролерів

4

 

1, 2

14

8484 20 00 00

0

Механічні ущільнювачі

4016 93 00 90
4016 99 52 90

Прокладки гумові; гумометалеві частини до автомобілів

10

 

2

Примітка:

* Оцінюваний вплив на митну вартість: "+", якщо можливий код класифікації передбачає більш високу ступінь обробки товару, що збільшує витрати на його виробництво.

 

Начальник відділу контролю митної
вартості та класифікації товарів

В. О. Слабишев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Запорізької митниці
10.08.2011 р. N 584

Перелік
спеціальних заходів контролю

Спеціальні заходи контролю застосовуються до товарів, коди яких зазначені у Переліку товарів групи "ризику", групи "прикриття", митне оформлення яких здійснюється із застосуванням спеціальних заходів контролю, та які заявляються до митного оформлення в режимі ІМ 40, ІМ 40 Г та ІМ 40 ПМД.

Захід 1 - при митному оформленні окремих видів товарів, які підлягають контролю за правильністю класифікації при митному оформленні у вищевказаних митних режимах, застосовується обов'язкове інформування начальника ВКМВК при першому ввезенні за зовнішньоекономічним контрактом. За результатами інформування начальником ВКМВК надаються пропозиції про необхідність направлення запиту щодо визначення коду товару.

Захід 2 - проводиться за рішенням начальника відділу митного оформлення/митного поста, включає в себе проведення поглибленого митного огляду товарів посадовими особами відділів митного оформлення та митних постів, уповноваженими на здійснення функцій визначення класифікації товару, з метою з'ясування характеристик товару, визначальних для його класифікації, а саме: зовнішнього вигляду, фізичних та геометричних параметрів, моделей, комплектності тощо та відповідності даним, заявленим у ВМД, що обов'язково відображається в акті про проведення митного огляду. За необхідності, проводиться цифрове фотографування з прикріпленням фотографій до електронної копії ВМД.

Захід 3 - направлення до експертних підрозділів ЦМУЛДЕР або інших експертних установ в порядку та у відповідності до положень розділу III наказу Держмитслужби від 07.08.2007 N 667 (у редакції наказу Держмитслужби від 18.04.2011 N 316 (Наказ N 316)).

Примітки:

Не підлягають обов'язковому застосуванню спеціальних заходів митного контролю:

товари, що ввозяться в якості гуманітарної, технічної допомоги;

товари, що ввозяться в незначній кількості (для маркетингових досліджень, "тестові" партії товарів тощо);

товари, які увійшли до Переліку товарів групи "ризику", групи "прикриття", що ввозяться підприємствами-резидентами, внесеними до Реєстру підприємств, до товарів і транспортних засобів яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Держмитслужби України (наказ Держмитслужби від 10.08.2009 N 736 "Про затвердження Порядку визначення підприємств-резидентів, до товарів та і транспортних засобів яких може встановлюватись спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення"). Направлення запитів щодо контролю класифікації таких товарів до ВКМВК здійснюється лише за наявності вмотивованих підстав вважати, що класифікація товару не відповідає вимогам УКТЗЕД;

товари, що поставляються одному суб'єкту ЗЕД в рамках одного контракту під одним найменуванням (артикулом), за яким виносилось Рішення ВКМВК протягом останнього року.

 

Начальник відділу контролю митної
вартості та класифікації товарів

В. О. Слабишев

 

Додаток 1
до наказу Запорізької митниці
10.08.2011 р. N 584

Склад аналітичних груп щодо аналізу митних оформлень на предмет правильності класифікації товарів

Аналітична група N 1

Старший групи: начальник сектора номенклатури та контролю за класифікацією товарів відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Кармін І. О. На період відпустки або тимчасової непрацездатності Карміна І. О. - головний інспектор сектора номенклатури та контролю за класифікацією товарів Ковальов Є. Є.

До складу групи входять посадові особи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів, які розміщені за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 12.

Аналітична група N 1 провадить діяльність за митними оформленнями, які відбуваються (відбувались) в зоні діяльності відділів митного оформлення NN 1, 2, 3, 4, а також митних постів "Запоріжжя - Аеропорт", "Запоріжсталь", "Дніпрорудний".

Аналітична група N 2

Старший групи: начальник сектора контролю митної вартості та класифікації товарів відділу контролю митної вартості та класифікації товарів Боцман С. І. На період відпустки або тимчасової непрацездатності Боцмана С. І. - головний інспектор сектора номенклатури та контролю за класифікацією товарів Тислюков В. М.

До складу групи входять посадові особи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів, які розміщені за адресою: м. Бердянськ, вул. Шевченко, 31 та м. Мелітополь, вул. Зіндельса, 2.

Аналітична група N 2 провадить діяльність за митними оформленнями, які відбуваються (відбувались) в зоні діяльності митного поста "Бердянськ".

 

Начальник відділу контролю митної
вартості та класифікації товарів

В. О. Слабишев

 

Додаток 2
до наказу Запорізької митниці
10.08.2011 р. N 584

Перелік кодів за УКТЗЕД, щодо яких
проводиться посилений контроль правильності класифікації згідно УКТЗЕД, обсяг та форми якого встановлюються начальником відділу митного оформлення / митного поста

0102 10 10 00

2709 00 90 00

3808 91 40 90

7604 10 90 00

8701 90 35 00

0103 10 00 00

2710 11 41 39

3808 91 90 00

7607 11 10 00

8701 90 39 00

0203

2710 11 41 99

3808 92 10 00

7608 20 89 00

8704 10 10 90

0206

2710 11 45 11

3808 92 30 90

7616 10 00 00

8707 90 90 00

0207

2710 11 45 99

3808 92 40 90

8003 00 00 00

8716 39 30 10

0303 19 00 00

2710 19 31 30

3808 92 50 90

8419 89 98 00

9018

0303 39 70 90

2710 19 41 10

3808 92 60 00

8424 81 10 00

9018 90 50 00

0303 51 00 00

2710 19 41 20

3808 92 90 00

8428 33 00 00

9020 00 00 00

0303 79 19 90

2710 19 41 30

3808 93 11 90

8432 40 10 00

9021 10 10 00

0303 80 90 00

2710 19 45 00

3808 93 13 00

8434 20 00 00

9021 39 90 00

0306 29 10 00

2710 19 49 00

3808 93 15 90

8436 10 00 00

9022 21 00 00

0801 11 00 00

2711

3808 93 17 00

8436 80 99 00

9026 80 20 00

0801 32 00 10

2815 11 00 00

3808 93 21 00

8474 39 10 00

9030 33 10 00

0802 11 90 10

2815 12 00 90

3808 93 23 00

8474 39 90 00

9031 80 34 00

0802 12 90 10

2817 00 00 00

3808 93 27 90

8474 80 10 00

9031 80 38 00

0806 20 90 00

2825 80 00 00

3808 93 90 00

8474 80 90 00

9031 80 91 00

1511 90 99 00

2833 21 00 00

3808 94 10 00

8477 59 10 90

9031 80 98 00

1803 10 00 00

2901 10 00 00

3808 94 20 00

8477 59 80 00

9032 10 20 00

1902 20

2929 10 90 00

3808 94 90 00

8479 10 00 00

9032 10 81 00

2106 90 98 90

3003

3808 99 90 00

8479 82 00 00

9032 10 89 00

2701

3004

3901 10 10 00

8479 89 97 90

9401 20 00 00

2703 00 00 00

3005

3901 10 90 00

8523 40 45 00

9403 90 10 00

2707 50 10 00

3215 11 00 00

3901 20 90 00

8517 18 00 00

9403 90 90 00

2707 50 90 00

3215 19 00 00

4818

8701 90 11 00

 

2709 00 10 00

3808 91 30 00

7603 20 00 00

8701 90 20 30

 

 

Начальник відділу контролю митної
вартості та класифікації товарів

В. О. Слабишев

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали