ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 10.08.2011 р. N 585

Про посилення контролю за визначенням митної вартості та правильністю класифікації товарів при здійсненні митного оформлення у Дніпропетровській митниці

Відповідно до Порядку роботи посадових осіб митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.06.2009 N 602, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2009 за N 669/16685, Порядку роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.08.2007 N 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за N 968/14235 (у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2011 N 316 (Наказ N 316), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.2011 за N 817/19555), Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (далі - Порядок) та на виконання п. 6 рішень колегії Держмитслужби України 27.07.2011, введених в дію наказом ДМСУ від 29.07.2011 N 701 "Про введення в дію рішення колегії Держмитслужби від 27.07.2011", з метою оновлення переліків товарів груп "ризику" та "прикриття" наказую:

1. Затвердити Перелік товарів, при здійсненні митного оформлення яких в режимі ІМ 40, ІМ 40Г здійснюється обов'язкове проведення додаткових заходів контролю митної вартості шляхом направлення запиту до відділу контролю митної вартості та класифікації товарів або до посадових осіб ПМО, уповноважених на прийняття рішення про визначення митної вартості, що додається.

2. Затвердити Перелік товарів груп "ризику" та "прикриття" при здійсненні митного оформлення яких, здійснюється обов'язкове проведення додаткових заходів контролю правильності класифікації товарів шляхом направлення запиту до відділу контролю митної вартості та класифікації товарів або до посадових осіб ПМО, уповноважених на прийняття рішення про визначення коду товару, що додається.

3. Затвердити Перелік спеціальних заходів митного контролю, що застосовуються до товарів, які зазначені у Переліку товарів групи "ризику", групи "прикриття", що додається.

4. Вважати такими, що втратили чинність, накази Дніпропетровської митниці від 22.10.2010 N 859 "Про посилення контролю за визначенням митної вартості та правильністю класифікації товарів при здійсненні митного оформлення у Дніпропетровській митниці", від 22.11.2010 N 990 "Про внесення змін до наказу Дніпропетровської митниці від 22.10.2010 N 859 "Про посилення контролю за визначенням митної вартості та правильністю класифікації товарів при здійсненні митного оформлення у Дніпропетровській митниці".

5. Відділу організаційного та документального забезпечення (Кекуатова Н. І.) ознайомити з цим наказом заступників начальника митниці та начальників структурних підрозділів.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника митниці Борсу В. В., заступника начальника митниці Самойлова Д. В., заступника начальника митниці - начальника м/п "Кривий Ріг" Кучерука В. П., в межах наданих повноважень.

 

В. о. начальника митниці

В. В. Борса

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Дніпропетровської митниці
10.08.2011 N 585

ПЕРЕЛІК
товарів, при здійсненні митного оформлення яких в режимі ІМ 40, ІМ 40Г обов'язкове проведення додаткових заходів контролю митної вартості шляхом направлення запиту до спеціалізованого підрозділу - відділу контролю митної вартості та класифікації товару

N
з/п

Позиція та підпозиція товару, код товару

Назва

1

0901

кава

2

0902

чай

3

1006

рис

4

1517 90

суміш рослинних олій

5

2008 19 19 00

обсмажений лісовий горіх

6

2103 90 90 00

порошкоподібні ароматизатори

7

2106

харчові продукти

8

2601 11

руди та концентрати залізні, неагломеровані

9

2701 11

антрацит

10

2701 12

бітумінозне вугілля

11

2704 00 19 00

кокс

12

3901

полімери етилену в первинних формах

13

3902

полімери пропілену або інших олефінів у первинних формах

14

3904

полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах

15

3907

поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли, у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах

16

3918

покриття пластмасові для підлог

17

3922 10 00 00

Ванни, душі, раковини для стоку води та раковини для умивальників виготовлені з пластмаси.

18

3923 21 00 00

мішки, пакети, сумочки, включаючи конічні (кульки) з полімерів етилену

19

7208 37 00 00

сталь вуглецева (сталь нелегована) - прокат плоский без гальванічного чи іншого покриття

20

7210 49 00 00

сталь вуглецева (сталь нелегована) - прокат плоский оцинкований

21

8431 39 90 90

частини, призначені виключно або переважно для обладнання товарних позицій 8425 - 8430:
- машин або механізмів товарної позиції 8428:
- - інші:
- - - інші:
- - - - інші

22

8479 89 30 00

машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені:
- інші машини та механічні пристрої:
- - інші:
- - - інші:
- - - - пересувне кріплення з гідравлічним приводом для шахт

23

8701

трактори

24

8703

автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби

25

8704

моторні транспортні засоби для перевезення вантажів

26

8708 70

частини та пристрої моторних транспортних засобів

27

8716

транспортні засоби

28

8903 99

яхти та інші плавучі засоби

29

9101

годинники наручні, кишенькові та інші, призначені для носіння на собі або із собою, включаючи секундоміри з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами

30

9102

годинники наручні, кишенькові та інші, призначені для носіння на собі або із собою, включаючи секундоміри, крім включених до товарної позиції 9101

31

9406 00 20 00

конструкції будівельні збірні з дерева

32

9505

вироби для свят, карнавальні або інші вироби для розваг

Примітки:

1. Направлення запитів до ВКМВ та КТ є обов'язковим при митному оформленні наступних товарів:

- товарів, на які впроваджується щоденний моніторинг у відповідності до нормативних документів Держмитслужби України з питань визначення митної вартості;

- комплектних об'єктів (лист Держмитслужби України від 09.09.2008 N 16/1-1463-ЕП);

2. Направлення запитів до ВКМВ та КТ не є обов'язковим при митному оформленні наступних товарів:

- що ввозяться як гуманітарна, технічна допомога;

- що ввозяться в незначній кількості (для маркетингових досліджень, "тестові" партії товарів, тощо);

- що переміщуються у міжнародних поштових відправленнях у незначній кількості;

- 26 - 97 груп за УКТ ЗЕД, імпорт яких підпадає під дію Угод про вільну торгівлю (преференція 65);

- що переміщуються за "прямими контрактами (договорами)" (виробник товару є контрактотримачем, відправка вантажу безпосередньо з країни знаходження виробника, виготовлення товару безпосередньо в країні знаходження виробника).

- щодо яких законодавством не передбачено сплату обов'язкових платежів та зборів при переміщенні через митний кордон України.

 

Начальник ВКМВ та КТ

Д. П. Падун

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Дніпропетровської митниці
10.08.2011 N 585

ПЕРЕЛІК
товарів груп "ризику" та "прикриття"

Код товару "прикриття"

Опис товару "прикриття"

Код товару "ризику"

Опис товару "ризику"

Номер заходу

2106 90 30 00

Харчові продукти з пільговою ставкою мита 0 % - 5 %

2106

Товари з пільговою ставкою ввізного мита 8 - 10 %

1, 2, 5

2106 90 51 00

2106 90 55 00

2106 90 98 60

2106 90 98 90

2519 10 00 00

Карбонат магнію, магнезія плавлена, магнезія випалена, інші оксиди магнію.

3816 00 00 00

Вогнетривкі суміші

1, 2, 5

2519 90 10 00

2519 90 30 00

2519 90 90 00

2934, 3812

Ацетонаніл

3911 90 99 00

Речовина, що є полімерним матеріалом

1, 2, 5

3206 11 00 90

Пігменти та барвникові матеріали

3206

Пігменти з більшими ставками мита

1, 2, 5

3206 19 00 00

3206 49 80 90

3207 10 00 00

Фарби, крім фарб з пільговою ставкою мита 5 % та 6,5 %

3207, 3208, 3209

Фарби, з пільговою ставкою мита 5 % та 6,5 %

1, 2, 5

3207 20 10 00

3208 10 10 10

3208 10 10 98

3208 90 19 10

3208 90 99 00

3209 10 00 00

3302 10 10 00

Суміші, що використовуються у харчовій промисловості

2106 90 92 00

Харчові продукти, в іншому місці не зазначені

1, 2, 5

3302 10 21 00

3302 10 29 00

3302 10 40 00

3302 10 90 00

3302 90 10 00

3302 90 90 00

3814 00 10 00

Розчинники та розріджувачі складні органічні

27, 28, 29

нафтопродукти та речовини певного хімічного складу

1, 2, 5

3814 00 90 19

3814 00 90 90

3822 00 00 00

Реагенти діагностичні або лабораторні, сертифіковані еталонні матеріали

28, 29, 30

лікарські засоби та хімічні речовини певного хімічного складу

1, 2, 5

3824 10 00 90

Продукція хімічної промисловості з пільговою ставкою мита 0 %

28, 29, 38, 39

товари, які класифікуються за призначенням або певним хімічним складом

1, 2, 5

3824 75 00 00

3824 76 00 00

3824 77 00 00

3824 81 00 00

3824 82 00 00

3824 83 00 00

3824 90 10 00

3824 90 65 00

3824 90 99 00

3901 10 10 00

Полімерні матеріали із пільговою ставкою мита 0 % - 2 %

3901 - 3913

Товари із пільговою ставкою мита, крім 0 % - 2 %

1, 2, 5

3901 10 90 00

3901 20 90 00

3902 10 00 00

3904 22 00 00

3906 90 90 00

3907 20 29 00

3907 30 00 00

3907 40 00 00

3907 50 00 00

3907 60 20 00

3907 60 80 00

3907 99 98 00

3909 40 00 00

3910 00 00 50

3911 10 00 00

3920 20 29 00

Товари із пільговою ставкою мита 0 % та 2 %

3920, 3921, 3923, 3925

Товари із пільговою ставкою мита, крім 0 % - 2 %

1, 2, 5

3920 30 00 90

3920 43 10 00

3920 51 00 00

3921 12 00 00

3921 19 00 00

3926 90 97 90

Інші вироби з пластмаси

3926 90 91 00
3926 30 00 90

Вироби інші із листового матеріалу, фурнітура та кріпильні вироби з пластмаси

1, 2, 5

7305 12 00 10

Труби для газопроводів інші зварні прямошовні

7305 11

труби для газопроводів прямошовні, зварені дуговим зварюванням під флюсом

1, 2, 4, 5

7305 12 00 90

7308 90 51 00

Металоконструкції та їх частини

7326, 8306, 9403, 9406

Інші вироби із чорних металів, прикраси з чорних металів та меблі, збірні будівельні конструкції

1, 2, 4, 5

7308 90 59 00

7308 90 99 00

7324 90 00 90

Обладнання санітарно-технічне

8302, 7326

Кріпильні вироби з чорних металів, інші вироби з чорних металів

1, 2, 5

7616 99 90 00

Інші вироби алюмінієві

8302

Кріпильні вироби з недорогоцінних металів

1, 2, 5

8302 41 00 10

Арматура, деталі кріплення та аналогічні вироби, що використовуються в будівлях для зачинення вікон з поворотною та поворотно-відкидною стулкою

8302 41 00 90

Інша арматура для вікон

1, 2, 5

8403 10 10 00

Котли для центрального опалення з ливарного чавуну (ставка мита 0 %)

8403 10 90

Котли для центрального опалення інші (ставка мита 5 - 10 %)

1, 2, 5

8419 31 00 00

Зерносушарки

7309

Обладнання для збереження та підготовки зерна до помолу

1, 2, 5

8422 40 00 90

Обладнання для фасування та пакування

8422 30

Обладнання для фасування та пакування з іншими функціями та більшими ставками мита

1, 2, 5

8424 81 99 00

Самохідні обприскувачі

8705 90 90 90

Транспортні засоби спеціального призначення зі ставкою мита 10 %

1, 2, 5

8432 29 10 00

Обладнання для обробки грунту

8701 10 00 00

Трактори, що керуються водієм, який іде поруч

1, 2, 5

84, 85, 90

Товари, заявлені в товарних угрупуваннях "частини"

84, 85, 90

Товари з визначеною функцією

1, 2, 5

 

Начальник ВКМВ та КТ

Д. П. Падун

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Дніпропетровської митниці
10.08.2011 N 585

ПЕРЕЛІК
спеціальних заходів митного контролю

Спеціальні заходи митного контролю застосовуються до товарів, які зазначені у Переліку товарів групи "ризику", групи "прикриття" та заявляються до митного оформлення в режимі ІМ 40 та ІМ ПМД.

Захід 1 - при митному оформленні окремих видів товарів, які підлягають контролю за правильністю класифікації при митному оформленні імпорту цих товарів, застосовується обов'язкове залучення відділу КМВ та КТ по кожному найменуванню при першому ввезенні по контракту. За результатами перевірки правильності класифікації приймається рішення про визначення коду товару (КТ чи КТб);

Захід 2 - проведення поглибленого митного огляду товарів за участю посадових осіб відділів митного оформлення та митних постів, уповноважених на здійснення функцій визначення класифікації товару, з метою з'ясування характеристик, які впливають на визначення коду товару, а саме: зовнішнього вигляду, фізичних та геометричних параметрів, моделей, комплектності тощо та відповідності даним, заявленим у ВМД, що обов'язково відображається в акті про проведення митного огляду. (Див. Примітки).

Захід 3 - відбір проб та зразків товарів, який здійснюється відповідно до вимог ПКМУ N 1862 від 12.12.2002, та які надаються разом з актом відбору проб та зразків до ВКМВ та КТ. (Див. Примітки).

Захід 4 - фотографування (фотознімки, засвідчені відповідним чином, повинні надаватись разом із запитом до ВКМВ та КТ). (Див. Примітки).

Захід 5 - обов'язкове надання техніко-технологічної документації, копії якої повинні надаватись разом із запитом до ВКМВ та КТ та відповідно до вимог п. 2 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом ДМСУ від 20.04.2005 N 314, повинні зберігатись під першим примірником ВМД або в окремій теці (для довгострокових контрактів).

Захід 6 - застосування спеціальних заходів митного контролю 1, 2, 3, 4, 5 для митного поста "Нікопольський" визначається посадовими особами ПМО у кожному випадку окремо та застосовується в разі обгрунтованої необхідності.

Захід 7 - застосування спеціальних заходів митного контролю 1, 2, 3, 4, 5 для митного поста "Кривий Ріг" визначається посадовими особами ПМО у кожному випадку окремо та застосовується в разі обгрунтованої необхідності.

Примітки:

Митне оформлення товарів, які увійшли до Переліку, здійснюється:

1. У ПМО, на яких розташовані посадові особи відділу КМВ та КТ - з обов'язковим залученням посадових осіб відділу.

2. У інших ПМО - з обов'язковим залученням відділу КМВ та КТ при першому ввезенні по контракту по кожному найменуванню товару.

Не підлягають обов'язковому застосуванню спеціальних заходів митного контролю:

- товари, що ввозяться в якості гуманітарної, технічної допомоги;

- товари, що ввозяться в незначній кількості (для маркетингових досліджень, "тестові" партії товарів, тощо);

- товари, які увійшли до Переліку товарів групи "ризику", групи "прикриття", що ввозяться підприємствами-резидентами, внесеними до Реєстру підприємств, до товарів і транспортних засобів яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Держмитслужби України (наказ ДМСУ від 10.08.2009 N 736 "Про затвердження Порядку визначення підприємств-резидентів, до товарів та і транспортних засобів яких може встановлюватись спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення"). Направлення запитів щодо контролю класифікації таких товарів до КМВ та КТ (сектор номенклатури та класифікації товару) здійснюється лише при виникненні обгрунтованих сумнівів щодо правильності класифікації;

- товари груп 25 - 97, імпорт яких підпадає під дію Угод про вільну торгівлю (преференція 65). Направлення запитів щодо контролю класифікації таких товарів до відділу КМВ та КТ (сектор номенклатури та класифікації товару) здійснюється лише при виникненні обгрунтованих сумнівів щодо правильності класифікації;

- товари, які увійшли до Переліку товарів групи "ризику", групи "прикриття" і на які на момент вступу в дію цього наказу протягом попередніх 6 місяців було видано рішення про визначення коду товару.

Необхідність, ступінь та обсяг процедур для заходів:

1. Захід N 2 - застосовується виключно:

- при направленні запиту до відділу КМВ та КТ відповідно до вимог наказу Держмитслужби від 07.08.2007 N 667;

- за окремими листами, орієнтуванням Держмитслужби України або митниці;

- за наявності обгрунтованих сумнівів щодо заявлених характеристик товару, які впливають на його класифікацію, та за наявності відповідних завдань, визначених посадовою особою відділу КМВ та КТ або уповноваженою посадовою особою ПМО на здійснення функцій сектору номенклатури та класифікації товару ВКМВ та КТ. При цьому здійснюється відповідний запис (завдання) в інформаційному аркуші митного контролю за ВМД;

2. Заходи N 4 - застосовується виключно за наявності обгрунтованих сумнівів щодо ідентифікації товарів, відсутності документального підтвердження характеристик товарів та визначається посадовою особою відділу КМВ та КТ у ПМО, на яких розташовані посадові особи відділу КМВ та КТ, або посадових осіб вантажних відділів та митних постів, уповноважених на здійснення відповідних функцій (у інших ПМО). При цьому здійснюється відповідний запис (завдання) в інформаційному аркуші митного контролю за ВМД.

3. Захід N 3 - застосовується виключно за наявності обгрунтованих сумнівів щодо ідентифікації товарів, відсутності документального підтвердження характеристик товарів або за окремим повідомленням відділу КМВ та КТ.

Питання проведення лабораторних досліджень розглядати в кожному випадку окремо. Відповідно до п. 3 розділу IV наказу ДМСУ від 07.08.2007 N 667 проводити їх лише в разі обгрунтованої потреби шляхом направлення листа-звернення із зазначенням мети проведення досліджень.

Товари, які заявляються в товарних угрупуваннях "частини" у групах 84, 85, 90, через високий ступінь ризику заявлення та митного оформлення не за своїм найменуванням та/або не за своїм кодом, здійснювати з залученням посадових осіб ВКМВ та КТ уповноважених здійснювати контроль правильності класифікації товарів, а у разі необхідності з оформленням запиту щодо класифікації товару (питання залучення посадових осіб ВКМВ та КТ, що розташовані на митних постах "Кривий Ріг" та "Нікопольський", а також у митних постах, де відсутні представники ВКМВ та КТ, розглядається керівником підрозділу у кожному випадку окремо).

Митне оформлення товарів, які увійшли до Переліку товарів групи "ризику", групи "прикриття", до яких вже застосовувались процедури контролю класифікації товарів та було винесено рішення про визначення коду товару (КТ чи КТб), можливе на підставі раніше виданого рішення виключно за умови повної ідентифікації таких товарів з тими, по яких прийнято рішення, а саме: залишаються незмінними одержувач (імпортер), виробник товару, торгова марка, властивості, форма випуску (для лікарських засобів), тощо.

Враховуючи розташування на значній відстані митного поста "Нікопольський" від адміністративного будинку Дніпропетровської митниці, здійснення процедури контролю правильності класифікації у даному пості здійснюється уповноваженими на це особами. Оформлення запиту щодо класифікації товару здійснюється при виникненні складних та спірних питань класифікації товару згідно з УКТ ЗЕД.

 

Начальник ВКМВ та КТ

Д. П. Падун

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали