ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 21 жовтня 2011 року N VI/9-346

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі: Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури - Висоцького В. І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури - Єзерської А. О., секретаря Комісії - Ковбасінської Г. В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г. М., Антипченка В. К., Батрина В. В., Батченка А. Н., Будько Н. Г., Верби М. І., Ізовітової Л. П., Ісакова М. Г., Коваль К. П., Комарницької О. О., Котелевської К. В., Луцюка П. С., Маргулян К. Г., Міщенка В. В., Габрука М. А., Павлишина Б. Я., Павлової М. А., Берещенко К. Л., Емца С. І., Прокопчука В. О., Пільгуя М. О., Сергеєвої С. А., Скотаря А. М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Рожка Миколи Анатолійовича та зверненнями народних депутатів України Кармазіна Юрія Анатолійовича та Бережної Ірини Григорівни відносно адвоката Андреєвої Олени Миколаївни, встановила:

Рожко М. А. у вересні 2010 року звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури із скаргою на неправомірні дії адвоката Андреєвої О. М., яка здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого рішенням Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21 грудня 2006 року N 5, з проханням вирішити питання про позбавлення її права на заняття адвокатською діяльністю.

У відповідності до вимог ст. ст. 13, 14 Закону України "Про адвокатуру", п. 10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, 28 жовтня 2010 року скарга Рожко М. А. була направлена для вирішення по суті до дисциплінарної палати Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

11 листопада 2010 року дисциплінарна палата Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийняла рішення про те, що скарга Рожко М. А. не підлягає розгляду, оскільки в провадженні Ленінського районного суду знаходиться на розгляді позовна заява Рожка М. А. до Андреєвої О. М. про захист честі і гідності, яка є аналогічною скарзі Рожка М. А., що подана до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. Не погоджуючись з вищевказаним рішенням, Рожко М. А. оскаржив його до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 17 червня 2011 року було скасовано рішення дисциплінарної палати Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відносно адвоката Андреєвої О. М., а дисциплінарна справа відносно останньої була направлена до дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для розгляду по суті.

22 серпня 2011 року рішенням дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури дисциплінарна справа відносно адвоката Андреєвої О. М. була закрита у зв'язку спливом строку для притягнення її до відповідальності.

Вищевказане рішення оскаржено Рожком М. А. до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. Скаржник вважає, що рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є незаконним, прийнятим з грубим порушенням норм чинного законодавства та таким, що порушує його права та інтереси.

З приводу необґрунтованості прийнятого рішення дисциплінарною палатою Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури по дисциплінарній справі відносно адвоката Андреєвої О. М. до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшло депутатське звернення від народного депутата України Бережної І. Г., в якому зазначається, що при прийнятті рішення членами дисциплінарної палати дана неналежна оцінка діям адвоката Андреєвої О. М., яка грубо порушила вимоги Закону України "Про адвокатуру" та Присягу адвоката України, що підтверджується офіційними документами, які є достатніми доказами для припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката Андреєвої О. М.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерську А. О., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Рожка М. А. підлягає задоволенню у зв'язку з наступним.

Із матеріалів, які додані до скарги Рожко М. А. та депутатського звернення народного депутата України Бережної І. Г. вбачається, що на теперішній час в провадженні слідчої СВ ЛМУ України в Луганській області знаходиться кримінальна справа щодо підробок доручення Партії захисників Вітчизни N 269 від 2 грудня 2005 року, нібито виданого громадянці Андреєвій О. М., яке надавалось адвокатом як доказ її повноважень в різних судових установах.

Крім того, Ленінським районним судом міста Луганська розглядається скарга на постанову прокуратури міста Луганська про відмову у порушенні кримінальної справи відносно адвоката Андреєвої О. М. стосовно незаконного привласнення повноважень помічника-консультанта народного депутата України Григорович Л. С.

Із постанови Донецького апеляційного адміністративного суду від 28 березня 2008 року по адміністративній справі за позовом громадянки Андреєвої О. М. до Головного управління юстиції та Луганської обласної організації Партії захисників Вітчизни про визнання дій протиправними та про відміну держаної реєстрації вбачається, що адвокат Андреєва О. М. здійснила неправомірні дії та незаконно розірвала договір оренди приміщення, в той час, коли була позбавлена повноважень голови обласної організації Партії захисників Вітчизни та виключена з її лав за дискредитацію партії своїми вчинками.

Такі дії адвоката Андреєвої О. М. протирічать вимогам ст. 7 Закону України "Про адвокатуру", якою передбачено, що при здійсненні своїх професійних обов'язків адвокат зобов'язаний неухильно додержуватися вимог чинного законодавства.

При вирішенні справи стосовно адвоката Андреєвої О. М. членами дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не дана оцінка офіційним документам правоохоронних органів, зокрема, відповіді начальника Управління державної автомобільної інспекції ГУМВС України в Луганській області Митрофанова О., на звернення громадянки Андреєвої О. М. стосовно дій Рожко М. А., де зазначено, що її звернення не відповідає вимогам ст. ст. 16, 18 Закону України "Про звернення громадян", оскільки в ньому відсутня інформація в інтересах якої особи Андреєва О. М. здійснювала свою професійну діяльність, а також не додала відповідних документів, які б підтверджували її повноваження звертатись до державних органів від інших осіб, зазначених у зверненні. У висновку службового розслідування за результатами розгляду звернення адвоката Андрееєвої О. М. на дії окремих працівників міліції (в тому числі і Рожко М. А.) від 24 грудня 2008 року також зазначено, що звернення адвоката Андреєвої О. М. не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме вона не повідомила в інтересах якої особи здійснює свою професійну діяльність та не надала відповідних документів на підтвердження своїх повноважень.

При таких обставинах висновок членів дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури стосовно того, що Андреєва О. М. мала довіреності від громадян для звернення зі скаргами в їх інтересах, проте не долучала ці довіреності до своїх скарг, протирічать вищевказаним результатам перевірки правоохоронних органів.

Також членами дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не дана правова оцінка твердженню Рожка М. А. про те, що в порушення ст. ст. 6, 53 Правил адвокатської етики адвокат Андреєва О. М., використовуючи статус адвоката, направляла безпідставні скарги щодо його неправомірних дій, намагаючись вирішити свої особисті комерційні справи.

Вищенаведені факти свідчать про неповноту проведеної перевірки дисциплінарною палатою Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доводів Рожка М. А стосовно грубого порушення адвокатом Андреєвою О. М. при здійсненні професійній діяльності вимог Закону України "Про адвокатуру" та Правил адвокатської етики щодо вирішення питання достатності фактів для припинення її адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю N 831, виданого Андреєвій О. М. Луганською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. ст. 14, 16 Закону України "Про адвокатуру" та п. п. 10, 101, 20 - 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, вирішила:

1. Скаргу Рожка Миколи Анатолійовича - задовольнити.

2. Рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 серпня 2011 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Андреєвої Олени Миколаївни - скасувати.

3. Матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Андреєвої О. М. направити до дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на новий розгляд.

4. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити громадянина Рожка М. А., адвоката Андреєву О. М., народних депутатів України Кармазіна Ю. А. та Бережну І. Г.

5. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

 

Голова Вищої
кваліфікаційної комісії адвокатури

В. І. Висоцький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали