ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 15.12.2011 р. N 902-1

Про правила приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 - 2016 роки

З метою забезпечення стійкої і ефективної роботи міських каналізаційних очисних споруд (КОС), екологічної безпеки р. Стир, запобігання її забрудненню недостатньо очищеними стічними водами та недопущення порушень у роботі мереж і споруд каналізації м. Луцька, забезпечення їх безаварійної роботи і надійної експлуатації за рахунок правильної організації прийому стічних вод від усіх абонентів у міську каналізаційну мережу м. Луцька, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 N 1269 "Про програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства", у зв'язку з введенням в дію наказу Держбуду України від 19.02.2002 N 37 "Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за N 402/6690, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити та ввести в дію з 01.01.2012 Правила приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька (надалі - Правила) з терміном дії на 2012 - 2016 роки (додаються).

2. Для абонентів (користувачів міської каналізаційної мережі) усіх видів діяльності, що скидають стічні води у міську каналізаційну мережу м. Луцька, встановити єдині допустимі концентрації забруднюючих речовин (ДК) - додаток 2 до Правил.

3. Для абонентів, що тимчасово не мають технічних та економічних можливостей досягти показників єдиних допустимих концентрацій забруднюючих речовин (ДК), можуть бути, як виняток, встановлені за їх рахунок з терміном дії на 1 рік тимчасові величини допустимих концентрацій забруднюючих речовин, які враховують вимоги до захисту мереж водовідведення і можливості ефективного очищення цих забруднень міськими каналізаційними очисними спорудами. При відсутності тимчасових ДК показники якості стічної води абонентів не повинні перевищувати величини, вказані у додатку 2 до Правил.

4. Зобов'язати всіх керівників на підставі затверджених Правил протягом 1-го кварталу 2012 отримати у комунального підприємства "Луцькводоканал" дозволи на скидання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька (додаток 1 до Правил) та укласти нові договори (або внести зміни до існуючих) на подачу води з комуналього водопроводу та приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька.

5. Вважати, що за кількість і склад стічних вод субабонента (користувача каналізаційної мережі абонента) повну відповідальність несе абонент, а у випадку відмови останнього відповідати за склад і кількість стічних вод субабонента, субабонент повинен укласти окремий договір з комунальним підприємством "Луцькводоканал" і одержати від нього дозвіл на скидання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька.

Відмова абонента може бути прийнята лише до моменту виявлення порушення Правил. Така відмова вважається прийнятою з моменту укладання відповідного договору комунального підприємства "Луцькводоканал" із субабонентом.

6. Зобов'язати абонентів (користувачів міської каналізаційної мережі м. Луцька) здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу комунального підприємства "Луцькводоканал" відповідно до цих Правил щомісяця (не пізніше 10-го числа наступного місяця) подавати останньому інформацію у формі довідки про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають у міську каналізаційну мережу м. Луцька.

В окремих випадках періодичність надання інформації за узгодженням з комунальним підприємством "Луцькводоканал" може бути іншою, як виняток, щокварталу (не пізніше 10-го числа місяця за звітним кварталом). Інформацію підписують керівник абонента та особа, відповідальна за водовідведення.

Керівник абонента несе відповідальність за достовірність інформації.

7. Додаткову кількість стічних вод, що потрапляє у міську каналізаційну мережу м. Луцька через зливоприймачі та каналізаційні колодязі, у періоди дощів та сніготанення, при роздільній та загальносплавній системах каналізації, абоненти оплачують у розмірах 20 % та 100 % від розрахункових об'ємів стічних вод відповідно до території, що займає абонент, за нормами БНіП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі і споруди" та даними гідрометеослужби.

У разі виявлення розбитих кришок люків колодязів, провалів грунту біля люків колодязів на території абонента, додаткова кількість стічних вод розраховується у розмірі 100 % від розрахункових об'ємів стічних вод відповідно до території, що займає абонент, за нормами БНіП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі і споруди" та даними гідрометеослужби.

8. Доручити комунальному підприємству "Луцькводоканал" (Корчук І. М. ):

8.1. Постійно проводити обстеження всіх абонентів (субабонентів) зі складанням актів обстежень з метою видачі дозволів на скидання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька (додаток 1 до Правил).

8.2. Здійснювати у відповідності до порядку відбирання проб постійний контроль за кількістю і якістю стічних вод, що надходять у міську каналізаційну мережу м. Луцька від усіх абонентів (субабонентів) із складанням актів відбору проб стічних вод (додаток 3 до Правил).

8.3. Забезпечити проведення контрольного аналізу проб стічних вод абонента (субабонента) лабораторією, що атестована у встановленому порядку за правилами, чинними в Україні для галузі аналізу стічних вод.

8.4. При порушенні абонентом (субабонентом) затверджених Правил, що викликає псування каналізаційних мереж та споруд, погіршення технології очищення стічних вод, до винних з метою покриття збитків пред'являти претензії та позови (в установленому порядку), а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень.

9. Встановити, що плата за скид понаднормативних забруднень розподіляється таким чином: 20 % перераховується комунальним підприємством "Луцькводоканал" до міського фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворений в складі міського бюджету; 80 % залишаються у розпорядженні комунального підприємства "Луцькводоканал" і використовуються на відшкодування збитків комунальному підприємству "Луцькводоканал", викликаних цими скидами.

Особисту відповідальність за збільшення обсягу і зміну складу стічних вод, що скидаються у міську каналізаційну мережу м. Луцька без погодження з комунальним підприємством "Луцькводоканал" покласти на керівників абонентів (субабонентів).

10. Рішення виконкому від 23.11.2006 N 589-1 "Про правила приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2007 - 2011 роки" вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2012.

11. Рекомендувати:

11.1. Комунальному підприємству "Луцькводоканал" видати окремою книгою "Правила приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 - 2016 роки".

11.2. Зацікавленим абонентам (субабонентам) ознайомитися з вищенаведеними Правилами на сайті комунального підприємства "Луцькводоканал".

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Соколовську Л. М. та відділ екології міської ради (Сорока Б. Г.).

 

Міський голова

М. Романюк

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 

ПОГОДЖЕНО
Начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області
___________
___ __________ 2011 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
15.12.2011 N 902-1

Головний державний санітарний лікар м. Луцька та Луцького району
___________
___ __________ 2011 р.

Введено в дію з 1 січня 2012 року
Заступник міського голови,
Керуючий справами Ю. Вербич
___ __________ 2011 р.

Директор КП "Луцькводоканал"
___________
___ __________ 2011 р.

 

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 - 2016 роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила розроблено відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні і відомчі системи каналізації населених пунктів України, що затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 р. N 37 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 р. N 403/6691, Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, що затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 р. N 37 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 р. N 402/6690 (далі - Інструкція), Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору", зі змінами і доповненнями (далі - Порядок), Правил охорони поверхневих вод від забруднення поворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року N 465, Будівельних норм і правил "Каналізація. Зовнішні мережі та спорудження" (СНіП 2.04.03-85, крім пункту 6.2).

1.2. Правила поширюються на підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, що мають на балансі системи місцевого водопроводу та каналізації (далі - Водоканали), та на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води в системи каналізації населених пунктів (далі - Підприємства).

1.3. Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мережі споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами очищених стічних вод міськими очисними спорудами (МОС).

1.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

абонент Водоканалу - юридична особа, яка уклала договір з Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або) водовідведення;

Водоканал - підприємство водопровідно-каналізаційного господарства м. Луцька та інші підприємства, що мають на балансі системи місцевого водопроводу та каналізації; водокористування - використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів);

водовідведення - відведення використаної води у водний об'єкт, у міську каналізацію або передача її іншим підприємствам для використання або очищення. головний каналізаційний колектор-трубопровід, який збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій;

залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені місцевими Правилами приймання більш як у 20 разів;

збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор;

каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора;

локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вол окремого Підприємства, території;

локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Підприємства, території до відповідних вимог;

об'єкт Підприємства - окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

стічні води Підприємств - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території Підприємства (з урахуванням субабонентів);

субабонент - водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу через мережі Абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом.

1.5. В цих Правилах установлюються допустимі концентрації (далі - ДК) для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися Підприємствами в систему каналізації, а також відображаються місцеві особливості приймання стічних вод Підприємств у міську каналізацію.

1.6. Правила є обов'язковими для всіх Підприємств, яким Водоканал надає послуги з водовідведення, та які розташовані на території м. Луцька.

1.7. Водоканал встановлює кожному конкретному Підприємству режими і нормативи скиду забруднюючих речовин у систему каналізації м. Луцька, які не підлягають погодженню з місцевими органами Мінприродою та Міністерством охороні здоров'я України.

1.8. Водоканал приймає стічні води Підприємств до комунальної або відомчої каналізації за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Підприємства задовольняють вимоги цих Правил приймання та укладеного з Водоканалом договору на послуги водокористування (водопостачання та водовідведення - надалі Договір).

1.9. Кожне Підприємство скидає стічні води в каналізаційну систему м. Луцька через окремий випуск з обов'язковим улаштуванням контрольних колодязів. Об'єднання випусків стічних вод від кількох Підприємств дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

1.10. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливні станції або особливо встановлені Водоканалом місця з обов'язковим погодженням з санітарно-епідеміологічною службою підприємствами, що мають ліцензію на вивіз і злив неочищених стічних вод із не каналізованих районів. Підприємства або приватні власники сплачують Водоканалу за їх транспортування та очистку згідно з договором.

2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ВОДОКАНАЛУ І ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСЛУГАМИ МІСЬКОЇ СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ

2.1. Водоканал має право:

• Розробляти, погоджувати та представляти на затвердження виконавчим органам рад Правила приймання стічних вод Підприємств, а також зміни і доповнення до них.

• Контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Підприємств.

• Пред'являти Підприємствам у порядку визначеному розділом 3 цих Правил розрахунки плати за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні цих Правил приймання.

• Здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений з Підприємством заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю та кількістю стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб визначаються Водоканалом за мірою необхідності, але не ріже одного разу в три місяця.

• Вимагати від Підприємств будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з цими Правилами приймання.

• Відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об'ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень.

• Обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Підприємствами цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення.

• Відключати Підприємства від мереж водопроводу та каналізації після письмового попередження у разі:

- відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладення) договору на водокористування;

- несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення;

- невиконання Підприємствами умов договору, цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

- негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд.

При цьому за збитки Підприємств-порушників Водоканал відповідальності не несе.

• Пред'являти Підприємствам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам комунальної каналізації, а також виставляти розрахунки плати за скид понаднормативних забруднень.

• На компенсацію грошових сум, що були сплачені Водоканалом з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Підприємств, які порушували ці Правила приймання та умови Договору.

• Погоджувати проектну документацію на будівництво або реконструкцію локальних очисних споруд Підприємств, провадити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог цих Правил приймання.

• Застосовувати в разі порушень умов договору передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.2. Водоканал зобов'язаний:

• забезпечити приймання, відведення і очистку стічних вод у межах розрахункових проектних показників очисних споруд м. Луцька згідно з вимогами Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами у разі відповідності якості і режиму скиду стічних вод Підприємства умовам укладеного договору та цим Правилам приймання та за умови відсутності заборгованості за послуги водокористування;

• установлювати кожному Підприємству кількісні та якісні показники приймання стічних вод до міської каналізації, а також вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів з Підприємствами на послуги водокористування;

• доводити Підприємствам протягом місячного терміну після внесення змін до цих Правил приймання зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Підприємств, що пов'язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об'єкти;

• здійснювати нагляд за технічним станом систем каналізації м. Луцька, умовами скиду стічних вод Підприємств та за виконанням Підприємствами цих Правил приймання і вимог договору.

2.3. Підприємства мають право:

• користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання Абонентів до комунальної або відомчої каналізації відповідно до Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.94 N 65 та зареєстрованих Мінюстом України 22.07.94 за N 165/374, та укладеного договору на послуги водокористування;

• перевіряти розрахунки плати за скид понаднормативних забруднюючих речовин в стічних водах свого Підприємства, що виконані Водоканалом, та вимагати роз'яснення по них;

• брати участь у відборі проб стічних вод;

• робити паралельний відбір проб.

2.4. Підприємства зобов'язані:

• виконувати в повному обсязі вимоги Правил приймання стічних вод підприємств, установ та організацій у комунальну систему каналізації м. Луцька, Договору, своєчасно оплачувати надані Водоканалом послуги;

• дотримуватись установлених Водоканалом кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Підприємства;

• оплачувати розрахунки плати за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників допустимих концентрацій;

• виконувати на вимогу Водоканалу до визначеного терміну попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів в місця, що встановлені Водоканалом, якщо стічні води Підприємства не задовольняють вимогам цих Правил приймання. (Якщо Підприємство не може забезпечити на даний час виконання цих Правил приймання за деякими показниками, воно може укласти угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з пунктом 8.5 цих Правил);

• при збільшенні об'ємів стічних вод - звернутися до Водоканалу за одержанням нових технічних умов на приймання стічних вод Підприємства до міської каналізації з внесенням змін до договору;

• надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод підприємства, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи каналізації підприємства та локальних очисних споруд;

• при порушенні даних Правил приймання вживати необхідних заходів для усунення порушень, а також інформувати про це Водоканал та органи охорони природи;

• компенсувати збитки, заподіяні скидом стічних вод у систему міської каналізації, водному об'єкту або іншим Абонентам міської каналізації;

• брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Підприємства;

• здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Водоканалу надавати відповідні звітні дані.

3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИД ПРОМИСЛОВИХ ТА ІНШИХ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ М. ЛУЦЬКА

3.1 Підприємства повинні повністю покрити всі витрати Водоканалу, пов'язані з транспортуванням і очищенням стічних вод та справлянням збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі - збір). При недотриманні вимог договору та "Правил приймання стічних вод підприємств, установ та організацій у систему каналізації м. Луцька" сплатити Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень, а також відшкодувати збитки, заподіяні через порушення режиму скиду і допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються Підприємствами. Контроль за прийманням стічних вод Підприємств у каналізаційну мережу здійснює Водоканал.

3.2. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод місцевим Правилам приймання та умовам укладеного договору Підприємства сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії Абонентів. Обсяги стічних вод Підприємств, які підлягають оплаті, визначають згідно з Правилами водокористування. Понадлімітні обсяги стічних вод Підприємств (не враховані договором), що надходять до міської каналізації, потребують додаткових витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на їх транспортування та очищення. Порядком передбачена сплата збору за понадлімітні обсяги скидів забруднюючих речовин у водойми у п'ятикратному розмірі. Підприємства сплачують Водоканалу за скид об'ємів стічних вод, які перевищують указані в договорі, у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу відповідно до умов договору. Підприємства, що здійснюють скид та не мають договору (або при закінченні строку його дії), сплачують Водоканалу в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих за час відсутності договору стічних вод відповідно до місцевих Правил приймання.

3.3 За додаткову кількість стічних вод, що надходить до міської каналізації у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території Підприємств, останні сплачують згідно з пунктом 15.9 Правил користування та ДСТУ 3013-95 "Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст та промислових підприємств".

3.4. Нормативи плати за скид понаднормативних забруднень у системи каналізації населених пунктів (Нп) установлюються на рівні виробничої собівартості послуг водовідведення за 1 куб. м.

Виробнича собівартість послуг на водовідведення 1 куб.м стічних вод визначається згідно з чинним Порядком формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, та затверджується Водоканалом згідно зі статистичними даними, які подаються щоквартально в органи місцевого самоврядування та статистичні органи і може не співпадати з затвердженою в тарифах собівартістю.

3.5. Величина плати за скид стічних вод у систему каналізації населеного пункту (Пс) розраховується Водоканалом за формулою

 

,

де Т - тариф, установлений за надання послуг водовідведення Підприємствам, віднесеним до відповідної категорії Абонентів, грн./куб. м;

Vдог - обсяг скинутих Підприємством стічних вод у межах, обумовлених договором, куб. м;

Vп.дог - обсяг скинутих Підприємством стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, куб. м;

Vп.з - обсяг скинутих Підприємством стічних вод з понаднормативними забрудненнями, куб. м;

Kk - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми;

Нп - встановлений норматив плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації, грн./куб. м.

3.6. При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств, що скидаються у систему каналізації, порівняно з встановленими цими Правилами приймання, Підприємства сплачують Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень (Пспз), яка розраховується за нормативом плати за скид понаднормативних забруднень, що дорівнює виробничій собівартості послуг водовідведення за 1 куб. м (Нп), обсягом скинутих Підприємством стічних вод з понаднормативним забрудненням (Vп.з) та коефіцієнтом кратності (Kk), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. Величина плати визначається за формулою:

Пспз = Vп.з Ч Kk Ч Нп.

3.6.1. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

3.6.2. За відхилення показника pH від установлених меж на одну одиницю застосовується Kk = 2; на 2 та більше одиниць - Kk = 10.

3.6.3. За перевищення відношення ХСК/БСК5 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

  

3.6.4. За скид стічних вод з температурою вище ніж 40° C, скид тільки мінеральних солей - Kk = 2.

3.6.5. За встановлений факт порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скиду в міську каналізацію тощо) - Kk = 5.

3.7. При виявленні Водоканалом у ході контролю якості стічних вод, що скидаються Підприємством, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Сф) над установленою Водоканалом або Правилами приймання стічних вод підприємств, установ та організацій у систему каналізації м. Луцька допустимою концентрацією (далі - ДК) коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

  

 
.

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених підпунктами 3.6.1 та 3.6.2.

3.8. Якщо Водоканалом установлений факт скиду Підприємством токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було обумовлено договором або місцевими Правилами приймання, тоді коефіцієнт кратності дорівнює 5.

3.9. Якщо встановлений факт одночасного скиду до міської каналізації кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності К, визначають за формулою

 

 
,

де Сфi - фактична концентрація в стічних водах Підприємства i-ї речовини;

ДКi, - допустима концентрація і-ї речовини, яку встановлено договором або місцевими Правилами приймання для даного Підприємства, Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. (Якщо за розрахунком Kk вийшло більше ніж 10, то приймають K = 10, крім випадків, передбачених підпунктами 3.6.1 та 3.6.2).

3.10. Період, за який стягується плата за скид Підприємством стічних, вод з перевищенням допустимих концентрацій, установленим разовим аналізом, складає три календарних місяця (місяця, у якому відібрана проба, та двох попередніх місяців). Плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Підприємством за цей період з даного об'єкта.

У разі виявлення залпового скиду обсяг скинутих стічних вод визначається за актами, якими зафіксовані початок та закінчення залпового скиду, а у разі неможливості встановити дату фактичного залпового скиду, то для розрахунків приймається місячний обсяг скиду (місяця в якому виявлено залповий скид).

3.11. Плата за скид стічних вод Підприємств у систему каналізації м. Луцька вноситься Підприємствами згідно з розрахунками Водоканалу на розрахункові рахунки Водоканалу у порядку та в терміни, передбачені договором. У разі прострочення платежів з Підприємств стягується пеня згідно з умовами договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

4.1. Відповідальність Водоканалу та Підприємств, які користуються послугами міської каналізації, визначається актами чинного законодавства, умовами договорів та чинними "Правилами приймання стічних вод підприємств, установ та організацій у комунальну систему каналізації м. Луцька".

4.2. У разі стягнення з Водоканалу органами Мінприроди в Волинській області збору за понадлімітні обсяги скидів згідно з пунктом 8 Порядку або відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18.05.95 N 37, із змінами та доповненнями, зареєстрованої у Мінюсті України 01.06.95 за N 162/698, Водоканал може пред'являти регресний позов на всю суму збитків Підприємствам, з вини яких це сталося.

4.3. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Підприємств кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кзаг розподіляють між Підприємствами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою

  

де Ki, - відшкодування заподіяних збитків i-м Підприємством на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис. грн.;

Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-те Підприємство, м3/добу;

Шi - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Водоканалом за останні три роки з i-го Підприємства, тис. грн.

4.4. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження місцевим органам державної влади, які приймають рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Підприємство відмовляється від участі в цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи, передбачені договором.

4.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Підприємств (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Підприємства відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з притягненням їх сил та засобів.

4.6. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди, осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі Водоканалу, збір за забруднення навколишнього природного середовища у цій частині не стягується за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінприроди України перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

4.7. При неможливості використання осадів та мулів через їх непридатність до використання у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та необхідності розміщення осадів та мулів на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється серед Підприємств, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Підприємства виконується за формулою:

 

 
,

де Bi - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована i-тим Підприємством;

Взаг. - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис, грн.;

Пi - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, i-м Підприємством, т;

  - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, усіма Підприємствами, т.

Участь Підприємств у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку, передбаченому пунктом 3.4.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПЛАТИ ЗА РОЗМІЩЕННЯ ОСАДІВ

5.1. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очисних спорудах каналізації на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди, осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі Водоканалу, збір не стягується за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінприроди України перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

5.2. При використанні осадів як органічних добрив на сільськогосподарських та лісогосподарських угіддях (при відповідності їх якості технічним умовам, затвердженим у встановленому порядку), добавок при виробництві будівельних матеріалів, у шляховому будівництві та інших галузях народного господарства збір за забруднення навколишнього природного середовища за використаний об'єм осадів не стягується.

5.3. За неможливості використання осадів та мулів у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) і необхідності їх розміщення на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за розміщення відходів) розподіляється серед Підприємств, які винні в забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок вартості цих робіт для конкретного Підприємства виконується за формулою

  

де Вi - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована i-м Підприємством;

Взаг. - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів; тис. грн.;

Пi - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, i-тим Підприємством за період накопичення осадів, т;

  - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, у усіма Підприємствами за період накопичення осадів, т.

6. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬ У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ М. ЛУЦЬКА

6.1. До системи каналізації Водоканалу приймаються стічні води Підприємств, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені разом із стічними водами м. Луцька відповідно до вимог і нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 N 465.

6.2. Стічні води, які підлягають прийманню до міської каналізаційної мережі, не повинні:

• містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

• містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі та інше);

• містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

• містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

• містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та  радіоактивні забруднення;

• містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі-СПАР), які важко руйнуються;

• мати температуру вище 40° C;

• мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

• мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 рази;

• мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисних споруд каналізації м. Луцька;

• містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами приймання.

6.3. Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну мережу:

• кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, легколетючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;

• концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини, а також конденсат, нормативне чисті, дренажні, поливально-мийні та дощові води (при повній роздільній системі каналізації);

• стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у т. ч., стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;

• стічні води Підприємств, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

• Такі стічні води перед випуском у каналізацію населеного пункту повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням утворених осадів.

6.4. Стічні води Підприємств, що скидаються асенізаційним транспортом у зливні станції або місця, відведені Водоканалом, повинні відповідати вимогам цих Правил.

6.5. Якщо кількість і склад стічних вод Підприємства значно змінюються протягом доби та перевищують допущені до скиду концентрації забруднюючих речовин, на Підприємствах повинні встановлювати спеціальні ємкості-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

7. ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ ПІДПРИЄМСТВ

7.1. Допустимі концентрації (ДК) забруднюючої речовини в стічних водах підприємств визначаються, виходячи із наступних умов:

• ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на випуску підприємства);

• ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічної очистки (на вході у ці споруди);

• величини гранично допустимого скиду (ГДС) даної речовини у рікчу Стир на випуску з міських очисних споруд каналізації або загального ліміту на скид даної речовини у водойму, які встановлені Державним управлінням екології та природних ресурсів в Волинській області в дозволах на спеціальне водокористування;

• допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що використовуються як органічні добрива.

З цих чотирьох величин найменша встановлюється як ДК.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств проводять для кожної з очисних споруд каналізації.

7.2. Допустимі концентрації забруднень, що не вказані в таблиці, приймаються на рівні ГДК для р. Стир. Речовини, на які не розроблені ГДК, до скиду в міську систему каналізації не допускаються.

7.3. Вимоги до якісного складу стічних вод підприємств, які скидаються до міської каналізації наведено в таблиці.

Таблиця

Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах aбонентів при скиданні у міську каналізаційну мережу м. Луцька

Найменування речовини

Допустима концентрація в стічних водах, мг/дм3

Завислі речовини

250

БСК5

250

ХСК

650

Азот амонійний

15

Нітрити

2

Нітрати

8

Мінералізація

900

Хлориди

300

Сульфати

200

СПАР

1

Нафтопродукти

2

Фосфати

6

Залізо (заг.)

2,2

Хром 6+

0,1

Цинк

0,075

Мідь

0,5

Нікель

0,1

Марганець

0,2

Феноли

0,1

Формальдегіди

0,05

Свинець

0,1

Кадмій

0,05

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ НА ВОДОКОРИСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМ М. ЛУЦЬКА

8.1. Підключення нових aбонентів до системи каналізації дозволяється лише за наявності технічних умов, проекту приєднання до мереж каналізації м. Луцька, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Водоканалом у встановленому порядку. Приймання стічних вод Підприємств у систему каналізації здійснюється за договорами на водопостачання та водовідведення.

8.2. Підприємства, які приєднані до системи каналізації, для укладання договору про приймання стічних вод подають Водоканалу не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього договору:

• лист-заявку на укладення договору на скид стічних вод із зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об'ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків;

• генплан об'єкту в масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та  випусками до міської каналізації;

• індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;

• паспорт водного господарства.

8.3. Істотними умовами договору на водокористування в частині скиду (приймання) стічних вод Підприємств у систему міської каналізації є:

• обсяги та режим скиду стічних вод;

• розмір та порядок оплати послуг водовідведення, що визначається п. Порядок розрахунків;

• ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Підприємством;

• розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин) визначається у відповідності з розділом 3 "Порядок встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему каналізації м. Луцька" цих Правил приймання;

• права та обов'язки сторін договору;

• відповідальність сторін договору.

За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

8.4. Підставами для відмови в укладенні Договору Підприємства в систему каналізації є:

• забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений розділом 6 цих Правил;

• значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;

• перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд м. Луцька.

8.5. Якщо Підприємство не може забезпечити виконання цих Правил приймання за деякими показниками, воно звертається до Водоканалу з обґрунтованим проханням про приймання таких стічних вод з доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил приймання. Водоканал розглядає ці обґрунтування у 15-денний строк і може прийняти рішення про приймання наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього Підприємства плату за скид понаднормативних забруднень у розмірі 2-х кратного встановленого Правилами нормативу плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації м. Луцька.

8.6. Договір на послуги водопостачання та водовідведення (водокористування) розробляє Водоканал у 30-денний строк з моменту подачі Підприємством листа-заявки відповідно до Правил користування, цих Правил, поданих Підприємством матеріалів і лімітів скиду забруднень у водойму, установлених Водоканалу органами Мінприроди України, та передає два примірники договору Підприємству-абоненту.

8.7. У 20-денний строк абонент зобов'язаний оформити договір зі свого боку та повернути один примірник договору Водоканалу.

Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено пізнішого терміну.

8.8. Усі майнові спори стосовно договору розв'язуються згідно з чинним законодавством України.

9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ СТІЧНИХ ВОД В СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ М. ЛУЦЬКУ

9.1. Підприємства зобов'язані здійснювати щомісячний контроль за кількістю та якістю стічних вод. які вони скидають до системи міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких провадиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються Водоканалом. За наявності локальних очисних споруд Підприємства повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять, очищених стічних вод та враховувати об'єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються на Підприємстві не менше трьох років. Місця та періодичність відбору проб Підприємствами мають бути погоджені з Водоканалом, а методики проведення аналізів - з органами державного нагляду (органами Міністерства охорони здоров'я та Мінприроди України). При проведенні аналізів сторонніми лабораторіями за договором з Водоканалом, відповідальність за методику несе лабораторія, яка повинна бути атестована (акредитована) Держстандартом. Підприємства згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього природного середовища" зобов'язані збирати і безстрокове зберігати первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та безплатно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади. Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні фіксуватися у робочих журналах, які зберігаються на Підприємстві безстроково.

9.2. Підприємства зобов'язані відповідно до цих Правил щомісячно (не пізніше 10-го числа наступного місяця) подавати до Водоканалу інформацію у формі довідки про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської каналізаційної мережі м. Луцька. В окремих випадках періодичність надання інформації за узгодженням з Водоканалом може бути іншою, як виняток, щоквартальною (не пізніше 10-го числа місяця за звітним кварталом). Інформацію підписують керівник Підприємства та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства несе відповідальність за достовірність інформації.

При навмисному прихованні факту скидання об'єму забруднень понад дозволеного, або невчасному наданні інформації про скидання в систему каналізації міста стічних вод, що містять забруднюючі речовини, чи ненаданні такої інформації, з Підприємства стягується плата в 5-кратному розмірі встановленого тарифу за останній місяць.

9.3. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні негайно інформувати Водоканал, місцеві органи Мінприроди України та Держсанепіднагляду. Позаплановий контроль стічних вод абонентів здійснюється:

• при аварійних та залпових скидах забруднюючих речовин;

• при перевищенні абонентом затверджених ДК забруднюючих речовин у стічних водах, зафіксованих при попередньому контролі;

• на прохання абонента (у цьому випадку усі витрати, що пов'язані з відбором, транспортуванням та аналізом стічної води, сплачуються абонентом.

9.4. Підприємства, які скидають стічні води до міської каналізації, повинні забезпечити можливість проведення Водоканалом у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу. Порядок та періодичність відбору контрольних проб визначається Водоканалом в міру необхідності, але не менше 1 разу у три місяця.

9.5. Водоканал здійснює контроль за витратою та якістю стічних вод, що скидають Підприємства. Цю роботу організовує адміністрація Водоканалу, яка проводиться згідно Порядку відбору проб п. 8 цих Правил.

9.6. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Підприємств використовуються як дані лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі акредитації.

9.7. При проведенні вимірювань на випусках стічних вод Підприємств засоби вимірювань повинні бути перевірені органами Держстандарту України та зареєстровані у Водоканалі.

9.8. З метою контролю якості стічних вод Підприємств Водоканал здійснює відбір разових проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних вод Підприємств проводиться представниками Водоканалу, що фіксується у спеціальному акті під назвою "Акт відбору проб стічних вод", який підписують як представники Водоканалу, так і представник Підприємства-абонента.

9.9. При відмові Підприємства виділити відповідальну особу для відбору проб, зволіканні з допуском представника Водоканалу на територію Підприємства (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Підприємства після виконання аналізу в разі перевищення ДК, Водоканал виставляє Підприємству розрахунок плати за скид понаднормативних забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

9.10. При виявленні перевищення ДК забруднень, установлених договором або цими Правилами приймання, Водоканал після отримання аналізу направляє Підприємству повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднень (листом) у термін в міру необхідності, але не більше 30 діб. При невиконанні оплати в строк відповідно до укладеного договору до Підприємства застосовуються заходи у відповідності до діючого законодавства.

10. ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ

10.1. Відбір проб здійснюється без попереднього повідомлення абонента в контрольному колодязі, тобто колодязі на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора. абонент забезпечує доступ до місця відбору проб і безпечне виконання роботи по відбору.

10.2. На відібрану пробу складається відповідний акт, який іменується "Акт відбору проб стічних вод". При наявності декількох випусків у одного абонента на всі випуски складається один акт. Відбір контрольних проб виконується уповноваженими представниками водоканалу, що фіксується в акті відбору проб стічних вод (див. додаток 3).

10.3. Після відбору проб посуд пломбується представником Водоканалу.

10.4. Об'єм разової проби повинен бути не менше ніж 1000 мл.

10.5. Періодичність відбору проб встановлюється Водоканалом з урахуванням режиму скиду і складу стічних вод конкретного підприємства, організації, установи.

10.6. Перш ніж взяти пробу, посуд слід обполоснути відібраною водою.

10.7. Тип пробовідбірного устрою вибирається з урахуванням мети дослідження і способу відбору стічних вод на підприємстві, в організації, установі.

10.8. Як пробовідбірний посуд слід використовувати хімічно стійкі до стічної води, що використовується, посуд місткістю, що забезпечує визначення всіх запланованих компонентів.

10.9. Відбір проводить тільки представник Водоканалу.

10.10. Транспортування проб стічних вод до місця проведення аналізів проводиться Водоканалом.

10.11. При відборі проб стічних вод необхідно дотримуватися:

• правил промсанітарії і особистої гігієни;

• техніки безпеки при роботі зі посудом;

• застережені заходи при відборі проб із колодязя.

10.12. Відповідальність за відбір проб і техніку безпеки несе інженер і пробовідбірник Водоканалу, за підготовку і проведення хімічних аналізів - лабораторія, яка виконує роботи по проведенню хімічних аналізів.

 

Додаток 1

Форма дозволу на скидання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька

УКРАЇНА
ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ"
43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 26
тел. 28-40-00, 28-40-01, 28-40-08

р/рахунок 260081353980, ВФ ПАТ "Кредитпромбанк" м. Луцьк
МФО 303741, ЗКПО 03339489

___ __________ 2011 р.

N _______

ДОЗВІЛ
НА СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ М. ЛУЦЬКА

Дозвіл виданий:

На термін до:

Підстава для видачі: Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради N ____ від "___" 2011 р "Про правила приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Луцька на 2012 - 2016 роки".

 

Головний інженер
КП "Луцькводоканал"

С. Б. Строк

 

Додаток 2

Величини допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах абонентів при скиданні у міську каналізаційну мережу м. Луцька

Найменування речовини

Допустима концентрація в стічних водах, мг/дм3

Завислі речовини

250

БСК5

250

ХСК

650

Азот амонійний

15

Нітрити

2

Нітрати

8

Мінералізація

900

Хлориди

300

Сульфати

200

СПАР

1

Нафтопродукти

2

Фосфати

6

Залізо (заг.)

2,2

Хром 6+

0,1

Цинк

0,075

Мідь

0,5

Нікель

0,1

Марганець

0,2

Феноли

0,1

Формальдегіди

0,05

Свинець

0,1

Кадмій

0,05

 

Додаток 3

Форма акта відбору проб стічних вод

АКТ N ______
відбору проб стічних вод

м. Луцьк

"___" 201_ р.

Ми, що нижче підписалися, уповноважені представники КП "Луцькводоканал"
__
                                                                       (посада, прізвище, ім'я по батькові представника)
__
представники промислового підприємства _
__
                                                                                   (назва промислового підприємства)
__
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я по батькові)
склали даний акт в тому, що "___" 201_ р. в ____ год. ___ хв.
з контрольного колодязя перед випуском в міський каналізаційний колектор відібрані проби стічних вод.

Кількість відібраних проб:

КП "Луцькводоканал"             робоча              ___________

Підприємство                          арбітражна       ___________
__
__

Підписи:

Представники КП "Луцькводоканал"    ___

Представники підприємства                  ___

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали