ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

від 5 квітня 2018 року N 331

Про прийняття рішення щодо залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду, видачі (розширення) ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), згідно з пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 N 103 (Постанова N 103), відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 14.06.2016 N 304 "Про утворення комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються" (зі змінами) та відповідно до протоколу засідання комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються, від 05.04.2018 N 36 наказую:

1. Залишити без розгляду заяви згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом згідно з переліком, що додається (додаток 1).

2. Видати (розширити) ліцензії згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом згідно з переліком, що додається (додаток 2).

3. Департаменту адміністративних послуг повідомити здобувачів ліцензій про прийняті у пунктах 1 - 2 цього наказу рішення.

4. Управлінню документообігу та інформаційних технологій оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті та зазначити дату оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Дідківського В. М.

 

Голова

М. Ноняк

 

Додаток N 1
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
05.04.2018 N 331

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про залишення заяв без розгляду

N

Номер заяви

Дата заяви

Тип заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Підстава залишення без розгляду/відмови у видачі

Зміст підстави для залишення без розгляду/відмови

1

15361

04.04.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

31344923

ПП "СЕВЕРИН"

20100, Черкаська обл., Маньківський р-н, смт Маньківка, вул. Соборна, буд. 171

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

Відомість N 1 Заява вказано не всі види господарської діяльності; пункт 1 Відомість N 2 здобувач не забезпечує зберігання документів передбачених підпунктом 1 пункт 16 Ліцензійних умов (Постанова N 1001); відсутній транспортний засіб для ведення господарської діяльності внутрішні перевезення пасажирів автобусами та внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; порушення вимог пункту 13 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) Медичні працівники, що проводять щозмінні медичні огляди водіїв, повинні мати кваліфікацію лікаря лікувального профілю та/або молодшого медичного працівника з медичною освітою за спеціальністю "сестринська справа", "лікувальна справа"; порушення вимог пункту 12 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) Персонал, що перевіряє технічний стан та виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, повинен мати: професійно-технічну освіту за спеціальністю "слюсар з ремонту автомобілів" або вищу освіту за спеціальністю "автомобілі та автомобільне господарство"; порушення вимог пункту 21 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) відсутній уповноважений (консультанта) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів; пункт 6.1 Відомість N 5 відсутнє повідомлення про працевлаштування

2

15362

04.04.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

30641728

ТОВ "ВІКІТАН"

22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Тімірязєва, буд. 44

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

відсутній трирічний досвід роботи за видами господарської діяльності, визначеними підпунктами 1 - 4 пункту 4 цих Ліцензійних умов (Постанова N 1001), що підтверджується відповідною ліцензією; пункт 5 Відомість N 2 вказаний договір не передбачає трирічний досвід роботи

3

15364

04.04.2018

Видача нової ліцензії

3122701035

ПЛАКСЕНКО ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Фафєєва, буд. 3, кв. 110

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

порушення вимог п. 14 Ліцензійних умов (Постанова N 1001), фахівець, відповідальний за організацію та безпеку міжнародних перевезень, повинен бути власником, співвласником, акціонером, керівником або працівником автомобільного перевізника

 

Заступник начальника Управління
надання послуг на наземному транспорті -
начальник відділу ліцензування
наземного транспорту Департаменту
адміністративних послуг

О. Боднар

 

Додаток N 2
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
05.04.2018 N 331

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про видачу (розширення) ліцензій

N

Номер заяви

Дата заяви

Тип заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Реквізити для сплати за ліцензію

1

15330

03.04.2018

Видача нової ліцензії

2420220575

РЄЗНІК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 10, кв. 104

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33211896745007, ЄДРПОУ одержувача 37911135

2

15331

03.04.2018

Видача нової ліцензії

2996307333

КОШЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

03113, м. Київ, вул. Ром. Роллана, буд. 13-г, кв. 213

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 820019, N 33210896745009, ЄДРПОУ одержувача 37962074

3

15332

03.04.2018

Видача нової ліцензії

2504915517

ТИМОШЕНКО ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ

04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, буд. 22-в, кв. 27

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 820019, N 33219896745011, ЄДРПОУ одержувача 37995466

4

15333

03.04.2018

Видача нової ліцензії

37895600

ПП "КРЕМАВТОЗАПЧАСТИНИ"

39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 13

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Полтавській області, 831019, N рахунку 33211896745008, ЄДРПОУ одержувача 37965850

5

15334

03.04.2018

Видача нової ліцензії

41950834

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДР ЛОГІСТИК"

79060, Львівська обл., м. Львів, вул. Наукова, буд. 49-а, кв. 27

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33219896745005, ЄДРПОУ одержувача 37965138

6

15335

03.04.2018

Видача нової ліцензії

2577312879

ЗОРЕНА ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ

79054, Львівська обл., м. Львів, вул. Любінська, буд. 102, кв. 89

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33219896745005, ЄДРПОУ одержувача 37965138

7

15337

03.04.2018

Видача нової ліцензії

2091018306

МІРЧУК АЛІНА ІГНАТІВНА

44400, Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка, вул. Забілицька, буд. 2, кв. 39

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 803014, N рахунку 33216896745376, ЄДРПОУ одержувача 37626821

8

15338

03.04.2018

Видача нової ліцензії

3075916678

СЕЛІВОН ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ

08105, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Горенка, вул. Лісова, буд. 58

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33218896745356, ЄДРПОУ одержувача 38010937

9

15339

03.04.2018

Видача нової ліцензії

2536812393

КЛИМКІВ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ

79049, Львівська обл., м. Львів, пр-т Червоної Калини, буд. 61, кв. 53

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33216896745008, ЄДРПОУ одержувача 38007636

10

15340

03.04.2018

Видача нової ліцензії

41889210

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ"

26223, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Казакова, буд. 44

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Кіровоградській області, 823016, N рахунку 33211896745243, ЄДРПОУ одержувача 37705363

11

15341

03.04.2018

Видача нової ліцензії

2796206377

ЛИСИЙ РОМАН РОМАНОВИЧ

79058, Львівська обл., м. Львів, вул. Замарстинівська, буд. 133-а

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33217896745007, ЄДРПОУ одержувача 38007662

12

15342

03.04.2018

Видача нової ліцензії

40684815

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОСПОДАР" АЗОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

70330, Запорізька обл., Розівський р-н, с. Азов, вул. Центральна, буд. 10

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Запорізькій області, 813015, N рахунку 33215896745293, ЄДРПОУ одержувача 37473878

13

15343

03.04.2018

Видача нової ліцензії

3482401434

МОКРІЙ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

46024, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Богдана Лепкого, буд. 16, кв. 18

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, N рахунку 33210896745002, ЄДРПОУ одержувача 37977726

14

15344

03.04.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2928721313

БІЛЕЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

90153, Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Суха, буд. 270

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 812016, N рахунку 33217896745377, ЄДРПОУ одержувача 37720989

15

15345

03.04.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2337611818

ТРОФИМЧУК ІГОР ФЕДОРОВИЧ

33016, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Волинської Дивізії, буд. 19, кв. 61

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 833017, N рахунку 33215896745002, ЄДРПОУ одержувача 38012714

16

15346

03.04.2018

Видача нової ліцензії

0000742788

ЗАБРОДСЬКИЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Драй Хмари, буд. 5, кв. 10

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Хмельницькій області, 815013, N рахунку 33210896745003, ЄДРПОУ одержувача 37971377

17

15347

03.04.2018

Видача нової ліцензії

2960100370

ГЛАГОЛА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

89632, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Бобовище, вул. Миру, буд. 108

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 812016, N рахунку 33213896745155, ЄДРПОУ одержувача 37958089

18

15348

03.04.2018

Видача нової ліцензії

3055909550

КУЛИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Лисенка, буд. 20, кв. 38

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Ів.-Франківській області, 836014, N рахунку 33214896745215, ЄДРПОУ одержувача 37904227

19

15349

03.04.2018

Видача нової ліцензії

2514506010

МИХАЙЛЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, буд. 15-а, кв. 114

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 804013, N рахунку 33211896745080, ЄДРПОУ одержувача 37944909

20

15350

03.04.2018

Видача нової ліцензії

2051500118

ЧЕСЕБІЄВ ПАВЛО АСХАДОВИЧ

93000, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Енгельса, буд. 71

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 804013, N рахунку 33219896745071, ЄДРПОУ одержувача 37904431

21

15351

04.04.2018

Видача нової ліцензії

39438039

ТОВ "ЄВРО НАФТО ГРУП"

03035, м. Київ, Солом'янська Площа, буд. 2, оф. 927/1

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 820019, N 33210896745010, ЄДРПОУ одержувача 38050812

22

15352

04.04.2018

Видача нової ліцензії

2218215575

КУЧЕРЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

50085, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, буд. 20, кв. 93

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, N рахунку 33210896745024, ЄДРПОУ одержувача 38032510

23

15353

04.04.2018

Видача нової ліцензії

2600813774

ЛУГОВСЬКОЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

84116, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Бульварна, буд. 9, кв. 53

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Донецькій області, 834016, N рахунку 33218896745075, ЄДРПОУ одержувача 37803368

24

15354

04.04.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

33838051

ТОВ "ДОНБІЗНЕСПАРТНЕР"

03039, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд. 42-а

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення; міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 820019, N 33217896745002, ЄДРПОУ одержувача 38039757

25

15355

04.04.2018

Видача нової ліцензії

2680023713

КУРІНЬОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

04108, м. Київ, вул. Наталії Ужвій, буд. 12, кв. 4

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 820019, N 33211896745008, ЄДРПОУ одержувача 37975298

26

15356

04.04.2018

Видача нової ліцензії

3038807690

ХРУЩ ВОЛОДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ

81110, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода, Івасюка, буд. 9

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33214896745390, ЄДРПОУ одержувача 38047883

27

15357

04.04.2018

Видача нової ліцензії

2441112967

МІСАНЮК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Княгині Ольги, буд. 11

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 803014, N рахунку 33210896745208, ЄДРПОУ одержувача 38009654

28

15358

04.04.2018

Видача нової ліцензії

2133413764

СЛІСАРЧУК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Жуковського, буд. 38

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Вінницькій області, 802015, N рахунку 33218896745041, ЄДРПОУ одержувача 37908394

29

15359

04.04.2018

Видача нової ліцензії

2977903217

ЩЕРБАКОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

51900, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пров. Крилова, буд. 13

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, N рахунку 33218896745015, ЄДРПОУ одержувача 38028588

30

15360

04.04.2018

Видача нової ліцензії

2714218929

БАШЛОВКА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

36023, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Героїв АТО, буд. 116, корп. 3, кв. 138

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Полтавській області, 831019, N рахунку 33217896745002, ЄДРПОУ одержувача 38019510

31

15363

04.04.2018

Видача нової ліцензії

2820709455

БРЮХОВЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

92400, Луганська обл., Марківський р-н, смт Марківка, вул. Березова, буд. 4, кв. 1

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 804013, N рахунку 33210896745188, ЄДРПОУ одержувача 38043302

32

15365

04.04.2018

Видача нової ліцензії

2252717532

МАСНИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Революції, буд. 38, кв. 21

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Миколаївській області, 826013, N рахунку 33214896745009, ЄДРПОУ одержувача 38011820

33

15366

04.04.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

3174011676

ФЕДУН КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Червоноармійська, буд. 37, кв. 76

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33214896745015, ЄДРПОУ одержувача 37583261

34

15367

04.04.2018

Видача нової ліцензії

2194217776

ЯКОВЛЕВ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

62454, Харківська обл., Харківський р-н, смт Коротич, вул. Ощепкова, буд. 45

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 851011, N рахунку 33212896745429, ЄДРПОУ одержувача 37999633

35

15368

04.04.2018

Видача нової ліцензії

38422316

ТОВ "АВТО-ДОПРАВА"

51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Колеусівська, буд. 22, кв. 7

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, N рахунку 33218896745015, ЄДРПОУ одержувача 38028588

 

Заступник начальника Управління
надання послуг на наземному транспорті -
начальник відділу ліцензування
наземного транспорту Департаменту
адміністративних послуг

О. Боднар
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали