Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про прийняття рішення щодо залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду за результатами розгляду заяв здобувачів

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

від 3 травня 2019 року N 193

Про прийняття рішення щодо залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду за результатами розгляду заяв здобувачів

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 N 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (Перелік N 1085-р), згідно з пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 N 103 (Постанова N 103), відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 14.06.2016 N 304 "Про утворення комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються" (зі змінами) та відповідно до протоколу засідання комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються, від 03.05.2019 N 35 наказую:

1. Залишити без розгляду заяви згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій, переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом згідно з переліком, що додається (додаток).

2. Відділу захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті та зазначити дату оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Дідківського В. М.

 

Голова

М. Ноняк

 

Додаток
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
03.05.2019 N 193

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій, переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про залишення заяв без розгляду

N

Номер ліцензійної справи

Тип заяви

Дата заяви

Код ЄДРПОУ/РНОКПП, найменування

Вид господарської діяльності

Підстава залишення без розгляду

Зміст підстави для залишення без розгляду

1

20935

Заява на отримання ліцензії

25.04.2019

2844008515 БУРИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

додаток 1 Заява - у інформацію про Здобувач ліцензії ім'я та по батькові зазначається повністю; пункт 2 додатка 2 - заповнено не в повному обсязі (відсутня форма власності); пункти 3.2 та 3.3 додатка 2 - оформлено не за встановленою формою (зазначено інформація про застосування п. 23 Ліцензійних умов (Постанова N 1001), а також про наявність МТБ та договору із виконавцями); пункт 5.1 додатка 5 - не вказано інформацію про ПІБ, ІПН та відомості про кваліфікацію (реквізит диплому); пункт 7 додатка 5 - відсутні дані (у разі відсутності прийнятих на роботу водії необхідно зазначити "0" або "-").

2

20940Е

Заява на отримання ліцензії

25.04.2019

2897916932 Кудлаєнко Валерій Михайлович

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; міжнародні перевезення пасажирів на таксі

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

відсутній трирічний досвід на право провадження господарської діяльності відповідно до підпункту 1 пункту 4 Ліцензійних умов (Постанова N 1001); пункт 3.3 додатка 2 - відсутній вказаний договір на ТО і ремонт ТЗ; додаток 3 - відсутня інформація про Відомості про спецобладнання таксі (таксометр).

3

20946

Заява на отримання ліцензії

25.04.2019

41301273 ТОВ "АНТЕЙ 17"

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ та договору (про надання послуг) не засвідчені згідно із законодавством (відсутні відомості про посаду, найменування юридичної особи підписанта); Додаток N 2 п. 2 - невірно вказана форма власності (оренда машиномісць) відповідно договору від 15.04.2019

4

20948

Заява на отримання ліцензії

26.04.2019

25480917 ПРАТ "ЗАЗ"

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; та не встановлені види робіт

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

додаток 1 Заява - не вірно вказано інформацію про керівника здобувача ліцензії згідно даних ЄДР, не вірно вказано вид (види) господарської діяльності відповідно до п. 4 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) (Примітка: зауваження можуть бути надані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю інформації про види господарської діяльності); всі подані документи подані та підписані особою, як не має на це повноваження (довіреність підписана не керівником згідно ЄДР); додатки 2 та 5 - обрана інформація відмічається відповідними знаками, а не виділенням; пункт 3 додатка 5 - не вказано інформацію про кваліфікацію; пункт 4.1 додатка 5 - відсутня інформація про реквізити диплому; пункт 6 додатка 5 - технічний персонал не відповідає вимогам п. 12 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) (Персонал, що перевіряє технічний стан та виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, повинен мати професійно-технічну освіту за спеціальністю "слюсар з ремонту автомобілів" або вищу освіту за спеціальністю "автомобілі та автомобільне господарство"); копія договору N 20617 засвідчено не в повному обсязі (відсутнє розшифрування підпису П. І. Б., посада, не всі сторінки засвідчено), відсутній додаток 3 до договору N 20617; пункти 1 та 2 додатка 2 - не вірно вказано інформацію (необхідно зазначити код ЄДРПОУ контрагента); копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ засвідчено не в повному обсязі (відсутня інформація про ПІБ підписанта та посаду); додаток 3 - напівпричепи та причепи не ліцензуються; ТЗ не всі переоформлено на здобувача ліцензії; додаток 3 - не вказано інформацію про пасажиромісткість для автобусів; додаток 3 - не вірно вказано номер ТЗ позиція 60

5

20950

Заява на отримання ліцензії

26.04.2019

42739567 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАДЖИІВ"

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 1 додатка 2 - оформлено не за встановленою формою (не можливо встановити форму власності); договір N 1/04-2019 не засвідчено нотаріально (згідно ст. 793 частини другої Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню); відсутній додаток 1 до договору N 34/04-19-30Ю, що є його невід'ємною частиною; пункти 2, 3.2, 3.3 та 4 додатка 2 та пункти 3 та 6 додатка 5 - не вірно вказано код ЄДРПОУ контрагента

6

20956

Заява на отримання ліцензії

26.04.2019

37777181 ТОВ "НАЗАРІЙ-Л"

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

додаток 1 Заява та додаток 6 Опис - оформлено не за встановленою формою (є діюча ліцензія заява має бути на розширення діючої ліцензії); пункт 5.1 додатка 5 - відсутня інформація про реквізити диплому

7

20957

Заява на отримання ліцензії

26.04.2019

1997907053 ДОРОШЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

додаток 2 - подано не в повному обсязі (відсутня 2-га сторінка); додаток 1 Заява та пункт 1 додатка 2 - відсутня назва області; пункт 1 додатка 2 - не зазначено форму власності та режим доступу у робочі дні; відсутня копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ; додаток 4 - відсутня інформація про серійний номер таксометра

8

20958

Заява на отримання ліцензії

26.04.2019

40385546 ТОВ "БАРВІНОК-ІНВЕСТ"

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

додаток 1 Заява - відсутня згода на обробку персональних даних та ознайомлення із законодавством директора; транспортний засіб оформлено не на здобувача ліцензії (відсутній ТРТ); пункт 1 додатка 2 - не вірно вказано строк дії договору та код ЄДРПОУ контрагента; пункт 2 додаток 2 - не вірно вказано строк дії договору та код ЄДРПОУ контрагента; пункт 3.1 та 3.2, 3.3 додатка 2 - заповнено не в повному обсязі; пункт 3.3 та 4 додатка 2 - відсутній опис обладнання відповідно до законодавства; пункт 1 додатка 5 - не вірно вказано ІПН директора; пункти 3.1 та 4.1 додатка 5 - не вірно вказано інформацію про повідомлення про працевлаштування; пункт 4.1 додатка 2 - відсутня серія та номер диплому; пункт 6 додатка 5 - п. 23 не може застосовуватися, технічний персонал не відповідає вимогам п. 12 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) (освіта); відсутній акт приймання-передачі до договору N 191.

9

20959

Заява на розширення ліцензії

26.04.2019

2250112434 КОВАЛЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами; внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

ТЗ ВМ9091ВС оформлено не на здобувача ліцензії (право користування не є співвласником)

10

20960

Заява на отримання ліцензії

26.04.2019

42892617 ТОВ "ЕКОВУДЛАЙН"

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

договір N 10/4 не засвідчено в повному обсязі (відсутній підпис); додаток 1 Заява - не зазначено дату та посаду особи, що засвідчує Заяву; відсутній акт прийому-передачі до договору оренди N 1

11

20966Е

Заява на отримання ліцензії

26.04.2019

2627516062 БАШМАШНІКОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 1 додатка 2 - вулиця вказана не державною мовою (порушення вимог ЗУ "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII)); відсутня скан-копія вказаного договору перед та після рейсові технічні огляди ТЗ (або договір від 02.04.2019 не передбачає даних послуг); вказаний договір на медичні огляди водіїв не передбачає після рейсового огляду, а також не вірно вказано термін дії договору (зазначено, що закінчився у квітні 2019); пункти 3 додатка 2 - не вірно вказано термін дії договору (закінчився у квітні 2019); договір від 02.04.2019 - не містить обов'язкових даних, а саме відсутній термін дії та у реквізитах сторін відсутня повна інформація про Виконавця (РНОКПП, адреса, Р/Р)

12

20967Е

Заява на отримання ліцензії

26.04.2019

39973685 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОЛОГІЯ БАЗАЛЬТУ"

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

документи не підписані Електронним підписом директора; пункт 2 додатка 2 - відсутня інформація про зберігання ТЗ; додаток 3 - не вірно вказано марку ТЗ; додаток 5 - технічний персонал не відповідає вимогам п. 12 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) (Персонал, що перевіряє технічний стан та виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, повинен мати професійно-технічну освіту за спеціальністю "слюсар з ремонту автомобілів" або вищу освіту за спеціальністю "автомобілі та автомобільне господарство")

13

20969

Заява на отримання ліцензії

02.05.2019

39325379 ТОВ "УХЛК"

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

Додаток N 2 п. 2 - не вірно вказана форма власності (оренда машиномісць) відповідно до договору від 23.04.2019

 

В. о. директора Департаменту
надання адміністративних послуг
на наземному транспорті

Я. Лаврук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали