ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.10.2010 р.

N 10/274пн(18/177пн)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Ткаченко Н. Г., суддів - Катеринчук Л. Й., Яценко О. В. (за участю представників Кіровської міської ради - Карцева Г. О., Лаврухіна М. І.), розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві касаційну скаргу Кіровської міської ради Луганської області на рішення господарського суду Луганської області від 18.03.2010 р. та постанову Луганського апеляційного господарського суду від 17.05.2010 р. по справі N 10/274пн(18/177пн) за позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області до Кіровської міської ради Луганської області, ВАТ "Кіровське автотранспортне підприємство N 10966" про спонукання прийняти у комунальну власність житлові будинки, встановив:

Позивач - Регіональне відділення ФДМ України по Луганській області в жовтні 2008 р. звернувся з позовом до господарського суду Луганської області до Кіровської міської ради і ВАТ "Кіровське автотранспортне підприємство N 10966" в особі ліквідатора Седляра О. П., про спонукання Кіровської міської ради включити до складу комісії з питань приймання-передачі до комунальної власності житлового фонду представника позивача Носову І. В. та прийняти у власність територіальної громади м. Кіровська житлові будинки N 4 та N 6, розташовані по вул. Некрасова у місті Кіровськ Луганської області; про спонукання ВАТ "Кіровське автотранспортне підприємство N 10966" надати комісії з питань приймання-передачі до комунальної власності житлового фонду акт приймання-передачі вищевказаних житлових будинків N 4 та N 6, які оформлені відповідно до Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебуває у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою КМУ від 06.11.1995 N 891.

28.01.2010 р. позивач звернувся до суду із заявою про уточнення позовних вимог, в яких він просив суд зобов'язати Кіровську міську раду прийняти у власність територіальної громади м. Кіровська Луганської області житлові будинки N 4 та N 6, розташовані по вул. Некрасова у м. Кіровськ Луганської області та зобов'язати ВАТ "Кіровське автотранспортне підприємство N 10966" надати комісії з питань приймання-передачі до комунальної власності житлового фонду, створеної відповідно до рішення Кіровської міської ради Луганської області від 12.04.2007 р. N 264, акт приймання-передачі житлових будинків N 4 та N 6, що розташовані по вул. Некрасова у місті Кіровськ Луганської області, оформлені відповідно до Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебуває у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою КМУ від 06.11.1995 N 891.

Справа розглядалась судами неодноразово.

Останнім рішенням господарського суду Луганської області від 18.03.2010 р. по справі N 10/274пн (18/177пн) (судді: Мінська Т. М., Кірпа Т. М., Фонова О. С.) позов задоволено частково, зобов'язано Кіровську міську раду прийняти у власність територіальної громади м. Кіровська Луганської області житлові будинки N 4 та N 6, розташовані по вул. Некрасова у м. Кіровськ Луганської області, в іншій частині позовних вимог позивачу відмовлено. Стягнуто з Кіровської міської ради на користь держбюджету України 42,50 грн. та 118 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Постановою Луганського апеляційного господарського суду від 17.05.2010 р. по справі N 10/274пн (18/177пн) (колегія суддів у складі: Іноземцева Л. В., Бойченко К. І., Бородіна Л. І.) рішення господарського суду Луганської області від 18.03.2010 р. залишено без змін, апеляційна скарга Кіровської міської ради без задоволення.

В касаційній скарзі відповідач - Кіровська міська рада просить скасувати рішення господарського суду Луганської області від 18.03.2010 р. та постанову Луганського апеляційного господарського суду від 17.05.2010 р., посилаючись на те, що вони постановлені з порушенням норм матеріального і процесуального права, та прийняти нове рішення по справі, яким відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Заслухавши доповідь судді Ткаченко Н. Г., пояснення представників Кіровської міської ради, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Рішення господарського суду першої інстанції та апеляційна постанова мотивовані тим, що позовні вимоги в частині зобов'язання Кіровську міську раду прийняти у власність територіальної громади м. Кіровська житлові будинки N 4 та N 6, розташовані по вул. Некрасова у м. Кіровськ, відповідають вимогам чинного законодавства, а саме, ст. ст. 2, 4 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності",п. 1.3, п. 1.4 Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі від 24.06.99 р. N 414/3707 та ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а отже, підлягають задоволенню.

Як було встановлено господарськими судами попередніх інстанцій, у 1995 р. Кіровське державне автотранспортне підприємство N 10966 в ході приватизації було перетворено у ВАТ "Кіровське автотранспортне підприємство N 10966". Кіровському державному автотранспортному підприємству N 10966 (до приватизації) на праві повного господарського відання належали житлові будинки N 4 та N 6 по вул. Некрасова у м. Кіровську Луганської області. В процесі приватизації вказаного державного підприємства зазначені житлові будинки не увійшли до статутного фонду ВАТ "Кіровське автотранспортне підприємство N 10966", але залишилися на його балансі, що підтверджується матеріалами приватизації (т. 1, а. с. 8 - 12).

Постановою господарського суду Луганської області від 20.03.2003 р. по справі N 20/107б про банкрутство ВАТ "Кіровське автотранспортне підприємство N 10966" боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Седляра О. П. (т. 1, а. с. 91).

Згідно зі ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об'єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.

Регіональне відділення ФДМ України по Луганській області видав розпорядження від 08.02.2007 N 28 про передачу житлових будинків N 4 та N 6 по вул. Некрасова у м. Кіровську Луганської області (які не увійшли до статутного фонду ВАТ "Кіровське АТП 10966", але залишилися на його балансі) у комунальну власність територіальної громади м. Кіровська.

Кіровська міська рада надала згоду на прийняття у комунальну власність вказаних житлових будинків, рішенням від 12.04.2007 N 264 створила комісію з питань приймання-передачі в комунальну власність житлового фонду ВАТ "Кіровське АТП 10966" та доручила зазначеній комісії оформити передачу житлового фонду актом приймання-передачі (т. 1, а. с. 17, 31, 33).

Відповідно до ст. ст. 1, 3, 4 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" об'єктами передачі є, зокрема, житловий фонд та інші об'єкти соціальної інфраструктури, які перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, установ, організацій (далі - підприємств) або не увійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі не завершені будівництвом. Ініціатива щодо передачі об'єктів права державної та комунальної власності може виходити відповідно від органів, уповноважених управляти державним майном, місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування. Передача об'єктів з державної у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах здійснюється за наявності згоди відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах рад, якщо інше не передбачено законом, а у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст - за наявності згоди районних або обласних рад, якщо інше не передбачено законом.

На вимогу комісії з питань приймання-передачі у комунальну власність житлового фонду ліквідатором ВАТ "Кіровське автотранспортне підприємство N 10966" арбітражним керуючим Седляром О. П. направлені комісії підписані ним акти приймання-передачі житлових будинків. В зв'язку з невідповідністю даних актів формі, встановленій Положенням про порядок передачі у комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженим постановою КМУ від 06.11.95 N 891, комісія зобов'язала арбітражного керуючого Седляра О. П. подати акти, оформлені відповідно до вимог Положення.

Відповідно до ст. 4 ЖК України житловий фонд включає: жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний житловий фонд); жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням, профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський житловий фонд); жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам (фонд житлово-будівельних кооперативів); жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд); квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях усіх форм власності, що надаються громадянам, які відповідно до закону потребують соціального захисту (житловий фонд соціального призначення). До житлового фонду включаються також жилі будинки, що належать державно-колгоспним та іншим державно-кооперативним об'єднанням, підприємствам і організаціям. До житлового фонду не входять нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру.

Згідно з п. 9 ст. 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" в разі банкрутства підприємств, зміни форми власності або ліквідації підприємств, установ, організацій, у повному господарському віданні яких перебуває державний житловий фонд, останній (у тому числі гуртожитки) одночасно передається у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад народних депутатів.

Таким чином, відповідно до вимог закону, об'єкти житлового фонду (гуртожитки, житлові будинки) не підлягають відчуженню у ліквідаційній процедурі, а повинні бути передані до комунальної власності відповідної територіальної громади міста і під час здійснення ліквідаційної процедури ліквідатор банкрута зобов'язаний передати до комунальної власності об'єкти житлового фонду.

За таких обставин, господарський суд як першої так апеляційної інстанції перевіривши матеріали справи, давши належну оцінку зібраним по справі та дослідженим судом доказам, дійшли до обґрунтованого висновку, що позовні вимоги в частині зобов'язання Кіровську міську раду прийняти у власність територіальної громади м. Кіровська житлові будинки N 4 та N 6, розташовані по вул. Некрасова у м. Кіровськ, ґрунтуються на вимогах чинного законодавства та підтверджуються матеріалами справи, а отже, підлягають задоволенню.

Відмовляючи Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Луганській області в задоволенні решти позовних вимог, господарські суди попередніх інстанцій дійшли до виходили з того, що акт приймання-передачі відомчого житлового фонду в комунальну власність складається відповідною комісією, згідно з постановою КМУ "Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій" від 06.11.95 N 891, а не підприємством, з якого передається відомчий житловий фонд.

Таким чином, господарські суди попередніх інстанцій дійшли до правильного висновку, що вимога позивача про зобов'язання ВАТ "Кіровське автотранспортне підприємство N 10966" надати комісії з питань приймання-передачі до комунальної власності житлового фонду, створеної відповідно до рішення Кіровської міської ради Луганської області від 12.04.2007 р. N 264, акт приймання-передачі вищевказаних житлових будинків, не підлягає, так як не грунтується на Законі.

На підставі викладеного, колегія суддів приходить до висновку, що рішення господарського суду Луганської області від 18.03.2010 р. та постанова Луганського апеляційного господарського суду від 17.05.2010 р постановлені у відповідності до фактичних обставин справи та вимог чинного законодавства і підстав для їх скасування не вбачається.

Доводи касаційної скарги не спростовують висновків суду, які викладені в оскаржуваних судових рішеннях.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1115, 1117 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Кіровської міської ради Луганської області - залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Луганської області від 18.03.2010 р. та постанову Луганського апеляційного господарського суду від 17.05.2010 р. по справі N 10/274пн(18/177пн) - залишити без змін.

 

Головуючий

Н. Г. Ткаченко

Судді:

Л. Й. Катеринчук

 

О. В. Яценко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали