МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 серпня 2011 року N 421

Про припинення діяльності ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт"

Відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та враховуючи, що випуск акцій Відкритого акціонерного товариства "Державна холдингова компанія "Луганськвуглеремонт" (далі - ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт") не зареєстровано, на підставі звернення ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт" (лист від 01.07.2011 N 01-05/0466) наказую:

1. Вивести зі складу ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт":

- ВАТ "Брянківський рудоремонтний завод";

- ВАТ "Стаханівський завод гумово-технічних виробів";

- ВАТ "Антрацитівське управління по ремонту та наладці  

гірничошахтного обладнання"

та позбавити їх статусу дочірніх підприємств і підпорядкувати безпосередньо Міненерговугілля України відповідно до розподільних балансів.

2. Припинити діяльність ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт" (код ЄДРПОУ 00182159), розташованого за адресою: м. Антрацит, вул. Ростовська, 42/6, шляхом його реорганізації - перетворення у Державне підприємство "Луганськвуглеремонт" (далі - ДП "Луганськвуглеремонт").

3. Виконання обов'язків директора ДП "Луганськвуглеремонт" покласти на Голтвенка І. В., за його згодою, до укладання контракту з керівником підприємства в установленому порядку, звільнивши його від виконання обов'язків директора - голови правління ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт".

4. Утворити комісію з припинення діяльності ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт" у складі:

- Кравченко Володимир Олексійович (ідентифікаційний номер [...]), директор з виробництва ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт", голова комісії (за згодою)

Члени Комісії:

- Кучеренко Сергій Іванович (ідентифікаційний номер [...]), начальник з виробництва ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт".

- Смирнов Олександр Миколайович (ідентифікаційний номер [...]), технічний директор ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт".

- Точилкіна Ольга Вікторівна (ідентифікаційний номер [...]), начальник ПЕВ ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт".

- Славутіна Ірина Анатоліївна (ідентифікаційний номер [...]), заступник головного бухгалтера ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт".

- Лємза Кирило Іванович (ідентифікаційний номер [...]), голова профспілки ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт".

- Дікуть Марія Сергіївна (ідентифікаційний номер [...]), провідний юрисконсульт ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт".

5. Голові комісії з припинення діяльності ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт" Кравченку В. О. у встановленому чинним законодавством порядку:

5.1. Забезпечити опублікування у спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за місцем знаходження юридичної особи інформації про припинення діяльності ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт", порядок та термін заяви претензій кредиторами, наявних (відомих) кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.

5.2. Установити строки для заявлення вимог кредиторами протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт".

5.3. Повідомити державного реєстратора про прийняте рішення щодо припинення діяльності юридичної особи та подати йому необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.

5.4. Забезпечити в установленому порядку та терміни подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 19.12.2006 N 1591.

5.5. Повідомити в установленому законодавством порядку працівників ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт" про припинення діяльності ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт" та забезпечити дотримання соціально-правових гарантій у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.

5.6. Здійснити інвентаризацію майна ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт" станом на 01.10.2011 і за її результатами скласти передавальний баланс, який в строк до 15.10.2011, але не раніше закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами, з висновками комісії подати Міненерговугілля України на затвердження.

5.7. Надавати Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами Міненерговугілля України до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, звіт про стан виконання заходів з припинення діяльності ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт" разом з підтверджуючими матеріалами (у т. ч. фінансовими) та пропозиціями.

5.8. Після завершення процедури припинення діяльності ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт", надати Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами інформацію про внесення до державного реєстру запису про припинення діяльності.

5.9. Здійснити інші заходи, що пов'язані з виданням цього наказу.

6. Завершити у термін до 1 грудня 2011 року виконання заходів з реорганізації ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт", передбачених законодавством.

7. Після виконання підпункту 5.6 пункту 5 голові комісії з припинення діяльності ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт" Кравченку В. О. передати, а в. о. директора ДП "Луганськруглеремонт" Голтвенку І. В. прийняти на баланс підприємства майно, на базі якого утворюється зазначене державне підприємство, за актом приймання-передачі відповідно до затвердженого передавального балансу.

8. В. о. директора ДП "Луганськвуглеремонт" Голтвенку І. В.:

8.1. Підготувати проект статуту ДП "Луганськвуглеремонт" та подати Міненерговугілля України на затвердження, після чого забезпечити його державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства.

8.2. Забезпечити проведення в установленому законодавством порядку незалежної оцінки майна зазначеного державного підприємства для формування його статутного капіталу та подати Міненерговугілля України на погодження відповідні матеріали (висновок експерта щодо вартості майна підприємства, а також звіт про оцінку вартості майна із рецензією до нього).

9. Установити, що ДП "Луганськвуглеремонт" є правонаступником усіх прав та обов'язків ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт" згідно з передавальним балансом.

10. Департаменту управління персоналом та документального забезпечення Міненерговугілля України у встановленому порядку:

10.1. Підготувати матеріали для укладання контракту з директором ДП "Луганськвуглеремонт".

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І. М.

 

Міністр

Ю. Бойко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали