ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.03.2010 р.

N 50/465


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Кота О. В., суддів: Демидової А. М., Шевчук С .Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційні скарги 1. ВАТ "Національний депозитарій України" (позивач); 2. ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (відповідач) на постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.12.2009 р. (залишено без змін рішення господарського суду міста Києва від 25.09.2009 р.) у справі N 50/465 за позовом ВАТ "Національний депозитарій України" до ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", третя особа без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, про спонукання до вчинення дій (за участю представників: від позивача - Панченко О. В., від відповідача - Симанов Д. М., від третьої особи - не з'явились), встановив:

У червні 2009 року ВАТ "Національний депозитарій України" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", у якому, з урахуванням поданої заяви про збільшення позовних вимог, просило суд зобов'язати відповідача додержуватись вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" при закритому (приватному) розміщенні акцій, рішення про додатковий випуск яких було прийнято загальними зборами акціонерів 24.04.2009 р., та отримати міжнародний ідентифікаційний номер до початку закритого (приватного) розміщення акцій, рішення про додатковий випуск яких було прийнято загальними зборами акціонерів 24.04.2009 р., а також зобов'язати відповідача додержуватись вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" при здійсненні емісії акцій, рішення про закрите (приватне) розміщення яких було прийнято загальними зборами акціонерів 24.04.2009 р., та отримати міжнародний ідентифікаційний номер.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач під час здійснення розміщення акцій, рішення про закрите (приватне) розміщення яких було прийняте загальними зборами акціонерів 24.04.2009 р., не вчинив дій для присвоєння вказаним акціям міжнародного ідентифікаційного номера, чим порушив положення ч. 2 ст. 28 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та п. 3 глави 2 розділу III Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 р. N 387. На думку позивача, це може призвести до негативних наслідків, пов'язаних з відмовою в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, і, як наслідок, визнання договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного між позивачем і відповідачем під час розміщення акцій, недійсним. Позивач стверджує, що протиправними діями відповідача було порушено право позивача, який відповідно до умов закритого (приватного) розміщення має право на придбання акцій ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" додаткового випуску, на участь у емісії акцій ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", яка здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 р. N 387.

Рішенням господарського суду міста Києва від 25.09.2009 р. у справі N 50/465 (суддя Катрич В. С.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.12.2009 р. (колегія суддів у складі: Отрюха Б. В. - головуючого, Тищенко А. І., Михальської Ю. Б.), у позові відмовлено повністю.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду міста Києва від 25.09.2009 р. та постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.12.2009 р. у справі N 50/465 ВАТ "Національний депозитарій України" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій скаржник просить суд скасувати зазначені рішення і постанову повністю та прийняти рішення, яким зобов'язати відповідача додержуватись вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" при закритому (приватному) розміщенні акцій, рішення про додатковий випуск яких було прийнято загальними зборами акціонерів 24.04.2009 р., та отримати міжнародний ідентифікаційний номер до початку закритого (приватного) розміщення акцій, рішення про додатковий випуск яких було прийнято загальними зборами акціонерів 24.04.2009 р., а також зобов'язати відповідача додержуватись вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" при здійсненні емісії акцій, рішення про закрите (приватне) розміщення яких було прийнято загальними зборами акціонерів 24.04.2009 р., та отримати міжнародний ідентифікаційний номер.

В обґрунтування своїх вимог скаржник посилається на те, що господарськими судами попередніх інстанцій порушено норми процесуального права та неправильно застосовано норми матеріального права.

Також не погоджуючись з рішенням господарського суду міста Києва від 25.09.2009 р. та постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.12.2009 р. у справі N 50/465, ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій скаржник просить суд змінити зазначені рішення та постанову в мотивувальній частині, вказавши, що вимога позивача про витребування у відповідача копії протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2009 р. N 2 з усіма додатками до нього, та надання суду його оригіналу для огляду, є неналежним способом захисту прав відповідача, а також в резолютивній частині, вказавши у резолютивній частині рішення та постанови про розподіл господарських витрат між сторонами, а саме, витрати, по сплаті державного мита та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покласти на позивача - ВАТ "Національний депозитарій України".

В обґрунтування своїх вимог скаржник посилається на те, що господарськими судами попередніх інстанцій порушено норми процесуального права.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 17.02.2010 р. колегією суддів у складі: Шевчук С. Р. - головуючого, Демидової А. М., Кролевець О. А. касаційні скарги ВАТ "Національний депозитарій України" і ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" прийнято до касаційного провадження та призначено розгляд скарг у судовому засіданні на 22.03.2010 р. о 12 год. 00 хв.

Розпорядження Голови Вищого господарського суду України від 22.03.2010 р. для розгляду касаційних скарг у справі N 50/465 утворено колегію суддів у складі: Кота О. В. - головуючого, Демидової А. М., Шевчук С. Р.

22.03.2010 р. до початку судового засідання через канцелярію Вищого господарського суду України надійшло клопотання відповідача про оголошення повного тексту судового рішення, яке буде прийнято за результатами розгляду касаційних скарг у справі N 50/465.

У судовому засіданні 22.03.2010 р. оголошено перерву до 29.03.2010 р. о 12 год. 05 хв. для оголошення повного тексту постанови.

Заслухавши представників сторін, розглянувши матеріали справи, оцінивши доводи касаційних скарг, перевіривши правильність застосування господарськими судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла до висновку, що касаційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи із наступного.

Господарськими судами попередніх інстанцій встановлено наступні обставини.

24.04.2009 р. загальними зборами акціонерів ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій, що випускаються додатково.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" до розміщення запропоновано 73100 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 1000,00 грн. Акції випускаються у бездокументарній формі існування.

У персональному повідомленні ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" від 05.05.2009 р. акціонерам ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" та інвесторам, серед яких планується розміщення акцій, щодо прийняття загальними зборами акціонерів ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" 24.04.2009 р. рішення про збільшення статутного капіталу ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" вказано, що розміщення акцій здійснюється у два етапи:

- перший етап розміщення акцій, що передбачені до розміщення, розпочинається 10.06.2009 р. і закінчиться 25.06.2009 р. Протягом першого етапу розміщення акцій здійснюється реалізація акціонерами ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" свого переважного права на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" на дату початку першого етапу розміщення акцій додаткового випуску;

- другий етап розміщення акцій розпочинається 26.06.2009 р. і закінчиться 14.07.2009 р. Протягом другого етапу проводиться розміщення акцій серед осіб існуючих акціонерів ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" та інших інвесторів, які не є акціонерами ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" 24.04.2009 р.

Позивач був включений до переліку інвесторів, які не є акціонерами ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" і перелік яких було затверджено загальними зборами акціонерів ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" 24.04.2009 р.

30.06.2009 р. між ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (продавець) та ВАТ "Національний депозитарій України" (покупець) був укладений договір купівлі-продажу (міни) акцій N 019, відповідно до п. 1.1 якого продавець продав та передав, а покупець купив та прийняв наступні акції продажу, які є вільними від будь-яких обтяжень: найменування емітента - ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"; код ЄДРПОУ емітента - 35917889; місцезнаходження емітента - Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г; форма існування акцій продажу - бездокументарна; тип акцій продажу - прості акції; номінальна вартість 1 акції продажу - 1000,00 грн.; загальна номінальна вартість пакету акцій продажу - 165000,00 грн.; кількість акцій продажу за договором - 165 штук.

Таким чином, позивач згідно з вказаним договором купівлі-продажу (міни) акцій придбав 165 акцій відповідача, що випускаються додатково, і став учасником другого етапу розміщення акцій.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 28 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" приватне (закрите) розміщення цінних паперів - розміщення цінних паперів шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб.

У разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів серед заздалегідь визначеного кола осіб емісія здійснюється за такими етапами: 1) прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення; 2) у разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення цінних паперів, - отримання від нього письмового підтвердження про відмову; 3) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску цінних паперів; 4) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів; 5) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера; 6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються на пред'явника; 7) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів у документарній формі; 8) закрите (приватне) розміщення цінних паперів; 9) затвердження результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення; 10) затвердження змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій; 11) реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації; 12) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів; 13) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення цінних паперів; 14) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

Відповідно до пункту 19 розділу I Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2007 р. N 942 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2007 р. за N 619/13886) після реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при відкритому (публічному) розміщенні акцій або реєстрації випуску акцій при закритому (приватному) розміщенні акцій при збільшенні розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

Як встановлено господарськими судами попередніх інстанцій, на 73100 простих іменних акцій ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", рішення про розміщення яких було прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" 24.04.2009 р., Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видане тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій N 163/1/09-Т, дата реєстрації 01.06.2009 р.

Відповідно до пункту 21 розділу I Положення про порядок реєстрації випуску акцій у разі здійснення випуску акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними акціями, в такій самій формі існування, реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на весь випуск з урахуванням попередніх випусків та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій і свідоцтва про реєстрацію попередніх випусків акцій, що здійснені в такій самій формі існування.

Із змісту вказаних норм вбачається, що якщо акціонерне товариство випускає додаткові акції, які надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними акціями, і здійснені в такій самій формі існування, то додаткові акції і акції, випущені раніше, є цінними паперами одного випуску і на підтвердження державної реєстрації випуску таких акцій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видається одне свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і розміщення на фондовому ринку.

Таким чином, незалежно від часу розміщення цінних паперів, певна сукупність цінних паперів є одним випуском, якщо такі цінні папери мають однакову форму випуску, один міжнародний ідентифікаційний номер і забезпечують їх власникам однакові права. Отже, згідно з чинним законодавством кожному окремому випуску цінних паперів повинен присвоюватися лише один міжнародний ідентифікаційний номер.

Господарськими судами попередніх інстанцій встановлено, що попередньо у 2008 році ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" було випущено 80000 штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 1000,00 грн., на суму 80000000,00 грн., бездокументарної форми існування. Випуск акцій було зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.02.2008 р., про що видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій N 71/1/08. Відповідач для випуску вказаних акцій одержав код ISIN UA 4000046577.

Додаткові акції, рішення про розміщення яких було прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" 24.04.2009 р., мають характеристики, ідентичні характеристикам акцій, які були випущені ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" у 2008 році, а саме: мають таку ж номінальну вартість - 1000,00 грн., мають таку ж форму існування - бездокументарну і надають власникам цих акцій однакові права, тобто є простими та іменними.

Враховуючи викладене, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає правомірним висновок місцевого та апеляційного господарських судів, що 80000 штук простих іменних акцій, які були випущені ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" у 2008 році, і додаткові 73100 простих іменних акцій, рішення про розміщення яких було прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" 24.04.2009 р., є акціями одного випуску і відповідно до пункту 21 розділу I Положення про порядок реєстрації випуску акцій на всю кількість вказаних акцій після завершення процедури емісії Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" буде видане одне свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Крім того, у випадку перереєстрації існуючого випуску та заміни тимчасового свідоцтва випуску акцій на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, що надають права однакові з правами, які надавалися за попереднім свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій, зміни міжнародного ідентифікаційного номеру (ISIN)не відбувається, а дії, що здійснює в даному випадку позивач, є суто технологічними та стосуються внесення відповідних змін до інформаційних баз даних позивача щодо кодів ISIN після надання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

За таких обставин, місцевий господарський, з яким погодився апеляційний господарський суд, дійшов до правильного висновку про те, що чинним законодавством не передбачено обов'язку ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" одержувати міжнародний ідентифікаційний номер для 73100 штук простих іменних акцій, які випускаються додатково і рішення про розміщення яких було прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" 24.04.2009 р., та підставно відмовив у позові повністю.

Посилання ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" у касаційній скарзі на те, що всупереч вимогам ст. 84 ГПК України оскаржуване рішення місцевого господарського суду не містить висновку щодо заявленої позивачем вимоги про витребування у відповідача копії протоколу загальних зборів акціонерів від 24.04.2009 р. N 2 з усіма додатками до нього, та надання суду його оригіналу для огляду, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає безпідставними, оскільки відповідно до заяви про збільшення розміру позовних вимог позовними вимогами є: зобов'язання відповідача додержуватись вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" при закритому (приватному) розміщенні акцій, рішення про додатковий випуск яких було прийнято загальними зборами акціонерів 24.04.2009 р., та отримати міжнародний ідентифікаційний номер до початку закритого (приватного) розміщення акцій, рішення про додатковий випуск яких було прийнято загальними зборами акціонерів 24.04.2009 р.; зобов'язання відповідача додержуватись вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" при здійсненні емісії акцій, рішення про закрите (приватне) розміщення яких було прийнято загальними зборами акціонерів 24.04.2009 р., та отримати міжнародний ідентифікаційний номер.

У свою чергу, посилання ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" на те, що в резолютивній частині оскаржуваного рішення всупереч вимогам ст. 84 ГПК України не вказано про розподіл господарських витрат між сторонами, не приймаються колегією суддів касаційної інстанції до уваги, оскільки відповідно до положень п. 2 ст. 88 ГПК України питання про розподіл господарських витрат може бути вирішено шляхом прийняття додаткового рішення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 1115 ГПК України та ч. ч. 1, 2 ст. 1117 ГПК України касаційна інстанція на підставі вже встановлених фактичних обставин справи перевіряє судові рішення виключно на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в рішенні та постанові господарських судів. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Відповідно до п. 1 ст. 1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги (подання) має право залишити постанову суду апеляційної інстанції без змін, а скаргу (подання) без задоволення.

Касаційна скарга (подання) залишається без задоволення, коли суд визнає, що постанова апеляційного господарського суду прийнята з дотриманням вимог матеріального та процесуального права.

На підставі встановлених фактичних обставин місцевим господарським судом правильно застосовано приписи процесуального законодавства та матеріальний закон, що регулює спірні правовідносини, та правомірно відмовлено у позові повністю.

У свою чергу, висновки апеляційного суду ґрунтуються на доказах, наведених в постанові суду, та відповідають положенням чинного законодавства. Як наслідок, прийнята апеляційним господарським судом постанова відповідає положенням ст. 105 ГПК України.

Твердження скаржників про неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права господарськими судами попередніх інстанцій при прийнятті рішення та постанови не знайшли свого підтвердження, у зв'язку з чим підстав для зміни чи скасування законних та обґрунтованих судових актів колегія суддів не вбачає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційні скарги ВАТ "Національний депозитарій України" та ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.12.2009 р. та рішення господарського суду міста Києва від 25.09.2009 р. у справі N 50/465 залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

О. В. Кот

Судді:

А. М. Демидова

 

С. Р. Шевчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали