ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.10.2011 р.

N П/9991/445/11

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Рецебуринського Ю. Й., суддів: Зайцева М. П., Олексієнка М. М., Сороки М. О., Черпака Ю. К., секретаря судового засідання Синюшка М. Л., за участю: позивача - ОСОБА_1, представника відповідача - Тітової О. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - ВККС України) про визнання дій протиправними, визнання рішень незаконними та зобов'язання вчинити певні дії, встановив:

У серпні 2011 року ОСОБА_1 звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому, з урахуванням уточнених позовних вимог, просив визнати протиправними дії ВККС України щодо порушення порядку розгляду звернень від 15 лютого 2011 року про притягнення суддів апеляційного суду Київської області Лащенка В. Д., Сліпченка О. І., Даценко Л. М. до дисциплінарної відповідальності, визнати рішення ВККС України N 2197/Дп-11 від 30 червня 2011 року про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно суддів апеляційного суду Київської області Лащенка В. Д., Сліпченка О. І. та рішення ВККС України N 2198/Дп-11 від 30 червня 2011 року про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді апеляційного суду Київської області Даценко Л. М. незаконними, зобов'язати відповідача здійснити перевірку звернень ОСОБА_1 про притягнення вказаних суддів до дисциплінарної відповідальності та прийняти законне рішення.

В обґрунтування своїх вимог позивач зазначає, що при розгляді цивільних справ N 22ц-6792/2010, N 22ц-3497/2010 судді апеляційного суду Київської області допустили істотні порушення норм процесуального права, пов'язані з виконанням обов'язків головуючого та судді-доповідача, зокрема не спрямували судовий розгляд на забезпечення об'єктивного, повного, всебічного з'ясування обставин справи, що призвело до ухвалення протиправного рішення. На думку позивача, наведені ним факти є підставою для притягнення зазначених суддів до дисциплінарної відповідальності. Однак, у відповідь на свої звернення від 15 лютого 2011 року, які були направлені до ВККС України, отримав листи від 1 липня 2011 року, в яких повідомлялось про прийняті відповідачем рішення щодо відмови у відкритті дисциплінарних справ відносно суддів Лащенка В. Д., Сліпченка О. І., Даценко Л. М.

Вважає, що ВККС України порушила порядок розгляду його скарг, встановлений Конституцією України та Законом України "Про звернення громадян", а рішення від 30 червня 2011 року є незаконними. Тому просить зобов'язати відповідача відповідно до вимог чинного законодавства України здійснити перевірку його звернень та за її результатами прийняти законне рішення.

У судовому засіданні позивач підтримав вимоги позову, які просив задовольнити в повному обсязі.

Представник ВККС України позов не визнала з підстав, викладених у запереченні на позов, та просила суд відмовити у його задоволенні.

Заслухавши пояснення позивача, представника відповідача та дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що позов задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що 15 лютого 2011 року ОСОБА_1 звернувся до ВККС України із заявами, в яких просив притягнути суддів Лащенка В. Д., Сліпченка О. І., Даценко Л. М. до дисциплінарної відповідальності.

Обґрунтовував своє прохання тим, що 18 січня 2011 року колегія суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Київської області під головуванням судді Лащенка В. Д., розглянувши апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства "А.Е.С. Київобленерго", прийняла рішення про її задоволення та відмову у позові ОСОБА_1. На думку позивача, це рішення, підготоване суддею-доповідачем Сліпченком О. І., незаконне, оскільки в порушення вимог статей 309, 313, 316 Цивільного процесуального кодексу України, не враховані заперечення та не надано оцінки доказам, що наявні в матеріалах справи.

Крім того, позивач стверджував, що суддя апеляційного суду Київської області Даценко Л. М. з порушенням вимог статті 127 Цивільного процесуального кодексу України, винесла ухвалу про відкриття провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до Вишгородського районного комунального підприємства "Вишгородтепломережа" про порушення прав ветерана війни - учасника війни та членів його сім'ї при розрахунках оплати послуг, оскільки не направила на його адресу копії ухвали про відкриття провадження. Також, під час розгляду вказаної справи, не забезпечила учасниками цивільного процесу здійснення їх процесуальних прав, повне, всебічне та об'єктивне з'ясування обставин справи, що підтверджується записом на електронному носії. Під час судового засідання не були досліджені докази на підтвердження вимог його позовної заяви. При винесенні судового рішення від 6 вересня 2010 року про задоволення апеляційної скарги Вишгородського районного комунального підприємства "Вишгородтепломережа" та відхилення апеляційної скарги позивача і відмову у задоволенні його позову повністю, суддею Даценко Л. М. були не вірно застосовані норми матеріального права. Переконаний в тому, що ці та інші дії суддів Лащенка В. Д., Сліпченка О. І., Даценко Л. М. при винесенні ними рішень про відмову у задоволенні його позовів, свідчать про порушення ними присяги судді.

Листами від 1 липня 2011 року за N 8вк-2550/11, N 8вк-2551/11 член ВККС України Пінчук М. Г. повідомив ОСОБА_1, що за результатами проведеної перевірки даних, викладених у його зверненнях, ВККС України було прийнято рішення N 2197/Дп-11 від 30 червня 2011 року про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно суддів апеляційного суду Київської області Лащенка В. Д., Сліпченка О. І. та рішення N 2198/Дп-11 від 30 червня 2011 року про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді апеляційного суду Київської області Даценко Л. М.

Згідно із статтею 90 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року N 2453-VI (далі - Закон N 2453-VI) ВККС України є постійно діючим органом у системі судоустрою України, порядок роботи якого визначається її регламентом.

Пунктом 8 частини 1 статті 91 Закону N 2453-VI передбачено, що до повноважень ВККС України, серед інших, віднесено розгляд заяв та повідомлень про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів, а також, за наявності підстав, порушення дисциплінарних справ і здійснення дисциплінарного провадження.

Підстави для проведення дисциплінарного провадження визначені частиною 1 статті 83 вищезазначеного Закону, відповідно до яких суддю до дисциплінарної відповідальності може бути притягнуто за: 1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов'язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову; 2) невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом; 3) порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу); 4) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя; 5) розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні; 6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації), зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей.

У відповідності до приписів статті 84 Закону N 2453-VI дисциплінарне провадження - це процедура розгляду органом, визначеним законом, звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді. Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти.

Дисциплінарне провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів здійснює ВККС України (пункт 1 частини 1 статті 85 Закону N 2453-VI).

Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді визначений у статті 86 Закону N 2453-VI та розділі XIII Регламенту ВККС України, відповідно до яких вказана процедура передбачає наступні стадії: 1) здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; 2) відкриття дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення.

Перевірка даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом ВККС України у порядку, встановленому Законом N 2453-VI.

Так, член ВККС України за результатами перевірки складає висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у ході перевірки, та пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи. Висновок члена ВККС України та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд ВККС України. Питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті вирішує ВККС України.

Як свідчать обставини справи, на підставі звернень ОСОБА_1 та доданих до них матеріалів, членом ВККС України Пінчуком М. Г. були складені висновки та пропозиції щодо відмови у відкритті дисциплінарних справ відносно суддів апеляційного суду Київської області Лащенка В. Д., Сліпченка О. І. та Даценко Л. М., в зв'язку з відсутністю підстав для притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

За результатами розгляду зазначених висновків ВККС України прийняла рішення від 30 червня 2011 року N 2197/Дп-11, N 2198/Дп-11 про відмову у відкритті дисциплінарних справ відносно зазначених суддів.

Так, рішенням апеляційного суду Київської області від 18 січня 2011 року у справі N 22ц-6792/2010 (головуючий суддя Лащенко В. Д, суддя-доповідач Сліпченко О. І.) задоволено апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства "А.Е.С. Київобленерго", рішення Вишгородського районного суду Київської області від 9 квітня 2010 року скасовано та ухвалено нове рішення про відмову в позові ОСОБА_1 до Закритого акціонерного товариства "А.Е.С. Київобленерго", за участю третьої особи - Управління праці та соціального захисту населення Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, про визнання дій неправомірними та зобов'язання вчинити перерахунок. Крім того, рішенням апеляційного суду Київської області від 6 вересня 2010 року у справі N 22ц-5497/2010 (головуючий, суддя Даценко Л. М.) задоволено апеляційну скаргу Вишгородського районного комунального підприємства "Вишгородтепломережа", рішення Вишгородського районного суду Київської області від 27 квітня 2010 року скасовано в частині задоволення позову та ухвалено в цій частині нове рішення про відмову в позові ОСОБА_1 до Вишгородського районного комунального підприємства "Вишгородтепломережа", за участю третьої особи - Управління праці та соціального захисту населення Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, про порушення прав ветерана війни - учасника війни та членів його сім'ї при розрахунках оплати послуг, про усунення порушень та захист прав.

У резолютивних частинах вказаних рішень суду апеляційної інстанції зазначено, що вони набирають законної сили з моменту проголошення і можуть бути оскаржені в касаційному порядку до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів з дня набрання ними законної сили. Заявник не навів даних щодо оскарження ним в касаційному порядку цих рішень. Таким чином, питання щодо законності прийнятого судом рішення можуть бути вирішені лише відповідним судом у встановленому процесуальним законом порядку. Оскільки ВККС України не є органом правосуддя і не вправі надавати правову оцінку судовим рішення, відповідач прийшов до висновку про відсутність підстав для притягнення суддів Лащенко В. Д, Сліпченко О. І., Даценко Л. М. до дисциплінарної відповідальності, тому, що у разі не згоди з ухваленими рішеннями апеляційного суду Київської області від 18 січня 2011 року та від 6 вересня 2010 року, позивач мав право на їх оскарження в касаційному порядку.

За приписами частини 4 статті 84 Закону N 2453-VI дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за заявою чи повідомленням, що не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку.

Посилання позивача на те, що при здійсненні перевірки його звернень, членом ВККС України не був дотриманий порядок їх розгляду, а саме: не були виконані необхідні дії, вказані в статтях 86, 99 Закону N 2453-VI, є безпідставним, оскільки вказаними статтями передбачене право члена ВККС України, а не його обов'язок вчиняти зазначені у цих статтях дії.

Щодо твердження позивача, що його не було запрошено на засідання ВККС України, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до частини 7 статті 86 Закону N 2453-VI питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті вирішує ВККС України та згідно з частиною 9 статті 86 вказаного Закону лише на розгляд дисциплінарної справи, який відбувається на засіданні ВККС України, запрошуються особа, за зверненням якої відкрито справу, суддя, стосовно якого відкрито справу, а в разі необхідності й інші заінтересовані особи.

Отже, з наведеного вбачається, що ОСОБА_1, в даному випадку, не є учасником засідання Комісії, а особа, яка подала скаргу на дії судді запрошується на засідання тільки під час розгляду дисциплінарної справи.

З огляду на викладене, суд вважає, що відповідач, провівши перевірку звернення позивача, розглянувши його на своєму засіданні і правомірно відмовивши у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів Лащенко В. Д, Сліпченко О. І., Даценко Л. М., діяв в межах наданих йому Законом N 2453-VI та Регламентом ВККС України повноважень і не порушив встановленого цими законодавчими актами порядку здійснення дисциплінарного провадження, а тому позов задоволенню не підлягає.

Керуючись ч. 3 ст. 160, ст. ст. 161 - 163, 1711 КАС України, Вищий адміністративний суд України, постановив:

У задоволенні позову ОСОБА_1 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання дій протиправними, визнання рішень незаконними та зобов'язання вчинити певні дії відмовити повністю.

Постанова є остаточною і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.

 

Головуючий, суддя

Ю. Й. Рецебуринський

Судді:

М. П. Зайцев

 

М. М. Олексієнко

 

М. О. Сорока

 

Ю. К. Черпак

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали