МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 березня 2011 року N 75

Про призначення академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства

Відповідно до Указу Президента України від 29 березня 2001 року N 221 "Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики", постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року N 882 "Питання стипендіального забезпечення", від 5 березня 2008 року N 165 "Деякі питання стипендіального забезпечення", від 28 жовтня 1994 року N 744 "Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам", від 1 лютого 1995 року N 82 "Про заснування академічної стипендії імені М. О. Посмітного у вищих сільськогосподарських навчальних закладах", від 22 лютого 2006 року N 209 "Про академічну стипендію імені М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів", враховуючи пропозиції вчених (педагогічних) рад аграрних вищих навчальних закладів та відповідно до розподілу кількості стипендій, здійсненого Міністерством освіти і науки України, наказую:

1. Призначити академічні стипендії:

Президента України студентам-відмінникам вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства на другий семестр 2010/2011 навчального року згідно з додатком 1;

Президента України аспірантам вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства на 2011 рік згідно з додатком 2;

імені М. О. Посмітного студентам-відмінникам агрономічних факультетів (відділень) вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства на другий семестр 2010/2011 навчального року згідно з додатком 3;

імені М. С. Грушевського студентам-відмінникам вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства на другий семестр 2010/2011 навчального року згідно з додатком 4.

2. Ректорам, директорам вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства:

2.1. Забезпечити виплату студентам-відмінникам вищих навчальних закладів академічних стипендій за рахунок бюджетних асигнувань і в межах субвенцій та поточних трансфертів, виділених навчальним закладам у 2011 році.

2.2. До 20 липня 2011 року подати Міністерству пропозиції щодо призначення студентам-відмінникам академічних стипендій на перший семестр 2011/2012 навчального року.

3. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва (Воробей Є. М.) встановити контроль за виконанням положень про порядок призначення відповідних академічних стипендій.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ладику В. І.

 

Міністр 

М. В. Присяжнюк 

 

Додаток 1
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
16.03.2011 N 75 

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних закладів, яким призначені академічні стипендії Президента України на другий семестр 2010/2011 навчального року

3 - 4 рівнів акредитації

Антош
Ігор Богданович 

- студент IV курсу відокремленого структурного підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"  

Богдан
Ярослава Петрівна 

- студентка V курсу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького 

Богданьок
Марина Вікторівна 

- студентка IV курсу Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Бондарська
Олександра Михайлівна 

- студентка III курсу Луганського національного аграрного університету 

Бунзяк
Ніка Ярославівна 

- студентка III курсу Миколаївського державного аграрного університету 

Бурцева
Любов Олексіївна 

- студентка IV курсу Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка 

Веремчук
Ярина Юріївна 

- студентка V курсу Житомирського національного агроекологічного університету 

Вікарій
Лілія В'ячеславівна 

- студентка III курсу Житомирського національного агроекологічного університету 

Сороковська
Катерина Миколаївна 

- студентка V курсу Подільського державного аграрно-технічного університету 

Гайдай
Олена Андріївна 

- студентка III курсу Миколаївського державного аграрного університету 

Придевус
Андрій Борисович 

- студент III курсу Подільського державного аграрно-технічного університету 

Грицина
Олег Ігорович 

- студент IV курсу Львівського національного аграрного університету 

Грох
Наталія Вікторівна 

- студентка IV курсу Вінницького національного аграрного університету 

Діордієва
Ірина Павлівна 

- студентка V курсу Уманського національного університету садівництва 

Єгорова
Вікторія Баратівна 

- студентка IV курсу Харківської державної зооветеринарної академії 

Журавель
Марина Олександрівна 

- студентка III курсу Полтавської державної аграрної академії 

Кагарова
Анастасія Михайлівна 

- студентка V курсу Таврійського державного агротехнологічного університету 

Козак
Іван Петрович 

- студент IV курсу Білоцерківського національного аграрного університету 

Копилов
Валерій Олександрович 

- студент III курсу Херсонського державного аграрного університету 

Крещенко
Петро Володимирович 

- студент II курсу відокремленого структурного підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

Кузьміна
Катерина Сергіївна 

- студентка IV курсу Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка 

Лакіш
Олег Іванович 

- студент IV курсу Львівського національного аграрного університету 

Лебедева
Марина Олександрівна 

- студентка IV курсу Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" 

Магда
Алла Анатоліївна 

- студентка III курсу Полтавської державної аграрної академії 

Мельник
Людмила Ігорівна 

- студентка IV курсу Луганського національного аграрного університету 

Мосол
Альона Вікторівна  

- студентка V курсу Сумського національного аграрного університету 

Неронов
Євген Юрійович 

- студент II курсу Харківської державної зооветеринарної академії 

Новицька
Вікторія Сергіївна 

- студентка IV курсу Таврійського державного агротехнологічного університету 

Орлов
Андрій Сергійович 

- студент V курсу Луганського національного аграрного університету 

Рябченко
Олексій Олексійович 

- студент за ОКР "Магістр" 1 року навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Сисоєва
Олена Валеріївна 

- студентка 1 курсу за ОКР "Спеціаліст" Дніпропетровського державного аграрного університету 

Сівірін
Ганна Вікторівна 

- студентка IV курсу Харківської державної зооветеринарної академії 

Стадник
Зінаїда Валеріївна 

- студентка IV курсу Дніпропетровського державного аграрного університету 

Талібова
Тамара Сражединівна 

- студентка III курсу Уманського національного університету садівництва 

Ткаченко
Дарія Володимирівна 

- студентка IV курсу Білоцерківського національного аграрного університету 

Філатов
Валентин Вікторович 

- студент за ОКР "Магістр" 1 року навчання Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва 

Химченко
Олександр Вікторович 

- студент V курсу Сумського національного аграрного університету 

Чепенко
Юлія Іванівна 

- студентка III курсу Керченського державного морського технологічного університету 

Чумак
Анастасія Олександрівна 

- студентка IV курсу Одеського державного аграрного університету 

Чушенко
Реґіна Миколаївна 

- студентка IV курсу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького 

Шестопалова
Тетяна Сергіївна 

- студентка за ОКР "Магістр" 1 року навчання Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва 

1 - 2 рівнів акредитації

Баришполець
Володимир Вікторович 

- студент III курсу Новокаховського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету 

Божко
Олексій Сергійович 

- студент IV курсу Вовчанського технікуму Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка 

Бойчук
Марія Миколаївна 

- студентка II курсу Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету 

Боднар
Павлина Ігорівна 

- студентка III курсу Борщівського агротехнічного коледжу 

Бєлкіна
Неля Ігорівна 

- студентка III курсу Вознесенського коледжу Миколаївського державного аграрного університету 

Вишнівський
Вадим Йосипович 

- студент III курсу Житомирського агротехнічного коледжу 

Гайдей
Марія Володимирівна 

- студентка II курсу Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету 

Гомонюк
Оксана Вікторівна 

- студентка III курсу відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Немішаєвський агротехнічний коледж" 

Годуйко
Денис Миколайович 

- студент IV курсу відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агропромисловий коледж" 

Житченко
Ганна Олександрівна 

- студентка III курсу Маловисторопського коледжу Сумського національного аграрного університету 

Зієнко
Ілля Олександрович 

- студент III курсу Коледжу переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка 

Звонський
Олександр Сергійович 

- студент IiI курсу Агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва 

Зубович
Анастасія Валеріївна 

- студентка IV курсу Василівського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету 

Ковач
Ігор Віталійович 

- студент II курсу Каховського агротехнічного коледжу 

Кожанова
Євгенія Ростиславівна  

- студентка IV курсу Донецького технікуму Луганського національного аграрного університету 

Козубенко
Валентина Олександрівна 

- студентка III курсу Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму 

Козоріз
Олена Іванівна 

- студентка IV курсу Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету 

Литвиненко
Алла Володимирівна 

- студентка IV курсу Слов'яносербського технікуму Луганського національного аграрного університету 

Мандрикін
Андрій Леонідович 

- студент III курсу відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Прибрежненський аграрний коледж" 

Маснуха
Марина Михайлівна 

- студентка II курсу Липковатівського аграрного коледжу 

Миндреск
Саїн Миколайович 

- студент III курсу Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету 

Мисько
Володимир Васильович 

- студент II курсу Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету 

Никопорець
Юрій Володимирович 

- студент IV курсу Ногайського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету 

Пасько
Олег Володимирович 

- студент II курсу Охтирського коледжу Сумського національного аграрного університету 

Паламарчук
Тарас Ігорович 

- студент II курсу Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету 

Пастика
Андрій Олександрович 

- студент III курсу Мигійського коледжу Миколаївського державного аграрного університету 

Прилипко
Олена Сергіївна 

- студентка II курсу відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування "Бахчисарайський будівельний технікум" 

Режко
Катерина Миколаївна 

- студентка III курсу Бердянського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету 

Соврига
Ірина Олександрівна 

- студентка II курсу Оріхівського сільськогосподарського технікуму 

Сущук
Ірина Сергіївна 

- студентка III курсу Рівненського державного аграрного коледжу 

Сендзюк
Тетяна Борисівна 

- студентка III курсу Бобринецького сільськогосподарського технікуму ім. В. В. Порика Білоцерківського національного аграрного університету 

Слюта
Катерина Анатоліївна 

- студентка III курсу Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку 

Синюк
В'ячеслав Петрович 

- студент III курсу Мирогощанського аграрного коледжу 

Слободянюк
Ярослав Валерійович 

- студент III курсу Тульчинського технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету 

Ткаченко
Наталія Володимирівна 

- студентка III курсу відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової" 

Фендюк
Владислава Олегівна 

- студентка III курсу Маслівського аграрного технікуму ім. П. Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету 

Хмельницький
Андрій Дмитрович 

- студент IV курсу Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету 

Хоронько
Олександр Сергійович 

- студент IV курсу Роменського коледжу Сумського національного аграрного університету 

Цеплий
Василь Олександрович 

- студент II курсу Іллінецького державного аграрного коледжу 

Чайка
Ілля Володимирович 

- студент IV курсу відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування "Ірпінський економічний коледж" 

Чернік
Юлія Вікторівна 

- студентка IV курсу Політехнічного коледжу Луганського національного аграрного університету 

 

Заступник директора Департаменту
аграрної освіти, науки та дорадництва
 

Є. М. Воробей 

 

Додаток 2
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
16.03.2011 N 75 

СПИСОК
аспірантів вищих навчальних закладів, яким призначена академічна стипендія Президента України на 2011 рік

Сорокін
Максим Сергійович 

- аспірант 3 року навчання Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка 

Ткачук
Інна Василівна 

- аспірантка 2 року навчання Уманського національного університету садівництва 

 

Заступник директора Департаменту
аграрної освіти, науки та дорадництва
 

Є. М. Воробей 

 

Додаток 3
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
16.03.2011 N 75 

СПИСОК
студентів-відмінників агрономічних факультетів (відділень) вищих навчальних закладів, яким призначені академічні стипендії імені М. О. Посмітного на другий семестр 2010/2011 навчального року

3 - 4 рівнів акредитації

Бензар
Оксана Віталіївна 

студентка III курсу Вінницького національного аграрного університету 

Волошин
Микола Миколайович 

студент IV курсу Одеського державного аграрного університету 

Гордовська
Катерина Вікторівна 

студентка III курсу Подільського державного аграрно-технічного університету 

Клименко
Оксана Вікторівна 

студентка III курсу Полтавської державної аграрної академії 

Кравчук
Юлія Леонідівна 

студентка III курсу Житомирського національного агроекологічного університету 

Лавренко
Наталія Миколаївна 

студентка V курсу Херсонського державного аграрного університету 

Левчун
Тетяна Степанівна 

студентка IV курсу Білоцерківського національного аграрного університету 

Лисянська
Крістіна Олександрівна 

- студентка V курсу Сумського національного аграрного університету 

Ломиш
Іван Васильович 

- студент III курсу Таврійського державного агротехнологічного університету 

Мельник
Анна Анатоліївна 

студентка за ОКР "Магістр" 1 року навчання Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва 

Петросюк
Денис Тарасович  

студент IV курсу Львівського національного аграрного університету 

Поляшенко
Наталія Валеріївна 

студентка V курсу Миколаївського державного аграрного університету 

Стрелков
Микола Сергійович 

студент за ОКР "Спеціаліст" Дніпропетровського державного аграрного університету 

Фощій
Ірина Вікторівна 

студентка IV курсу Луганського національного аграрного університету 

Харченко
Петро Володимирович 

студент IV курсу Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Шмалюх
Кароліна Юріївна 

студентка II курсу Уманського національного університету садівництва 

1 - 2 рівнів акредитації

Бабич
Олена Вікторівна 

студентка IV курсу Новочорторийського державного аграрного технікуму 

Барлацька
Лідія Павлівна 

студентка III курсу відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Немішаївський агротехнічний коледж" 

Біловол
Катерина Сергіївна 

студентка III курсу Старобільського технікуму Луганського національного аграрного університету 

Горбач
Лариса Миколаївна 

студентка III курсу відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової" 

Дворецька-Мусс
Маргарита Леонідівна 

студентка IV Ногайського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету 

Ілітич
Тетяна Сергіївна 

студентка IV курсу Снятинського технікуму Подільського аграрно-технічного університету 

Кінда
Ольга Олександрівна 

студентка IV курсу Петрівського державного аграрного технікуму 

Лопатійов
Володимир Олександрович 

студент IV курсу Маслівського державний аграрного технікуму ім. П. Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету 

Мироненко
Аліна Віталіївна 

студентка III курсу Березоворудського технікуму Полтавської державної аграрної академії 

Овцинов
Ігор В'ячеславович 

студент III курсу Скадовського технікуму Херсонського державного аграрного університету 

Пастушенко
Марина Олександрівна 

студентка III курсу Бобринецького технікуму ім. В. Порика Білоцерківського національного аграрного університету 

Поліщук
Олена Іванівна 

студентка III курсу відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Боярський коледж екології і природних ресурсів" 

Синєок
Яна Василівна 

студентка IV курсу Бердянського технікуму харчової промисловості Таврійського державного агротехнологічного університету 

Тараленко
Артем Володимирович 

студент III курсу Борзнянського сільськогосподарського технікуму 

Трач
Юрій Іванович 

студент IV курсу Кіцманського технікуму Подільського аграрно-технічного університету 

Фоміна
Наталія Мколаївна 

студентка III курсу відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агропромисловий коледж" 

Царук
Віталій Володимирович 

студент III курсу Мирогощанського аграрного коледжу 

Шепенюк
Іванна Нестерівна 

студентка IV курсу відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого" 

Ярош
Тетяна Василівна 

студентка III курсу Тальянківського агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва 

 

Заступник директора Департаменту
аграрної освіти, науки та дорадництва
 

Є. М. Воробей

 

Додаток 4
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
16.03.2011 N 75 

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних закладів, яким призначені академічні стипендії імені М. С. Грушевського на другий семестр 2010/2011 навчального року

3 - 4 рівнів акредитації

Візіренко
Олександр Миколайович 

- студент IV курсу Миколаївського державного аграрного університету 

Покотилов
Денис Валерійович 

- студент V курсу Керченського державного морського технологічного університету 

Корбинська
Світлана Володимирівна 

- студентка IV курсу Подільського державного аграрно-технічного університету 

Кияшко
Людмила Іванівна 

- студентка IV курсу Сумського національного аграрного університету. 

 

Заступник директора Департаменту
аграрної освіти, науки та дорадництва
 

Є. М. Воробей 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали