КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 7 березня 2012 р. N 128-р

Київ

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів

Призначити академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів на I семестр 2011/12 навчального року згідно з додатком.

Виплату стипендій здійснювати в межах стипендіального фонду вищих навчальних закладів.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2012 р. N 128-р

СПИСОК
студентів вищих навчальних закладів, яким призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на I семестр 2011/12 навчального року

АЗАРЕНКОВА
Олеся Василівна

- студентка 4 курсу Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна

АРКУША
Алла Володимирівна

- студентка 4 курсу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

БАХЧЕВА
Ірина Леонідівна

- студентка 3 курсу Дніпропетровської державної фінансової академії

БІЛОУС
Катерина Вікторівна

- студентка 6 курсу Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова

БОРОВСЬКИЙ
Роман Костянтинович

- студент 4 курсу державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України"

БУРА
Анна Ярославівна

- студентка 4 курсу Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка

ВАРЕНИК
Оксана Володимирівна

- студентка 3 курсу вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

ВАСНЬОВА
Анастасія Володимирівна

- студентка 3 курсу Криворізького національного університету

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ
Сергій Ігорович

- студент 4 курсу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ВІЦЕНКО
Єлизавета Вікторівна

- студентка 3 курсу Донбаської національної академії будівництва і архітектури

ВОЛОШИНА
Валентина Валеріївна

- студентка 6 курсу Чорноморського державного університету імені Петра Могили

ВОРОБЙОВА
Анастасія Олегівна

- студентка 3 курсу Національного університету "Одеська юридична академія"

ВОРОБЧУК
Людмила Вікторівна

- студентка 4 курсу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ВОСКОВНЮК
Єлізавета Валентинівна

- студентка 4 курсу Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ГЕЛЕТА
Олександр Геннадійович

- курсант 4 курсу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ГНАТКО
Анна Олександрівна

- студентка 4 курсу Запорізької державної інженерної академії

ГОНЧАРУК
Валерія Володимирівна

- студентка 3 курсу Рівненського державного гуманітарного університету

ГРЕЦЬКА
Ірина Петрівна

- студентка 4 курсу Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

ГРИШАЄВА
Альона Дмитрівна

- студентка 4 курсу Донецького національного технічного університету

ДЕРЕКА
Оксана Григорівна

- студентка 3 курсу Київського національного університету будівництва і архітектури

ДЖУЛА
Віктор Богданович

- студент 3 курсу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

ДИДЯК
Василь Зіновійович

- студент 4 курсу Національного лісотехнічного університету України

ДІДУС
Олександр Степанович

- студент 3 курсу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ДОЛЯК
Сенья Володимирівна

- студентка 4 курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

ДОМАНЮК
Оксана Богданівна

- студентка 3 курсу Національного університету "Острозька академія"

ЄРШОВ
Роман Дмитрович

- студент 6 курсу Чернігівського державного технологічного університету

ЖАВОРОНКОВА
Анастасія Костянтинівна

- курсант 3 курсу Одеського державного університету внутрішніх справ

ЗАЙОНЦ
Богдан Ігорович

- студент 3 курсу Хмельницького національного університету

ЗАХЛЕБНЯК
Маргарита Володимирівна

- студентка 6 курсу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

ЗИМЕНКО
Максим Олександрович

- студент 4 курсу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ІВАШКО
Віктор Вікторович

- студент 3 курсу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ІЗОСИМОВ
Вячеслав Олегович

- студент 4 курсу Севастопольського національного технічного університету

КИРКІЛАН
Анастасія Володимирівна

- студентка 4 курсу Одеського національного економічного університету

КЛИМЧУК
Людмила Вікторівна

- студентка 3 курсу Львівської комерційної академії

КОВАЛЕНКО
Тетяна Сергіївна

- студентка 6 курсу Сумського національного аграрного університету

КОВАЛЕНКО
Марія Вікторівна

- студентка 6 курсу Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

КОГУТ
Роман Іванович

- студент 3 курсу Львівського національного аграрного університету

КОЗАК
Лариса Сергіївна

- курсант 4 курсу Національного університету державної податкової служби України

КОПИЛОВ
Валерій Олександрович

- студент 4 курсу державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет"

КОСТРОВА
Марія Михайлівна

- студентка 3 курсу Національної металургійної академії України

КОСТЮЧЕНКО
Анна Сергіївна

- студентка 3 курсу Житомирського національного агроекологічного університету

КОТУЛА
Іван Іванович

- студент 3 курсу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

КОХАН
Роман Степанович

- студент 6 курсу державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"

КУПИРА
Олена Іванівна

- студентка 4 курсу Луцького національного технічного університету

ЛЕГКОШЕРСТ
Ірина Володимирівна

- студентка 3 курсу Криворізького національного університету

ЛЕМКО
Марія Миколаївна

- курсант 3 курсу Львівського державного університету внутрішніх справ

ЛИСЕНКО
Володимир Антонович

- студент 4 курсу Черкаського державного технологічного університету

ЛУК'ЯНЧУК
Юрій Леонідович

- курсант 3 курсу Харківського національного університету внутрішніх справ

ЛЮБЧЕНКО
Андрій Олексійович

- студент 4 курсу Української державної академії залізничного транспорту

ЛЯНСКОРУНСЬКИЙ
Володимир Михайлович

- студент 3 курсу Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

МИХАЙЛИШИН
Світлана Аліївна

- студентка 3 курсу Львівського інституту економіки і туризму

МІНЯЙЛЕНКО
Любов Євгенівна

- студентка 6 курсу Запорізького державного медичного університету

МІРОНОВА
Євгенія Іванівна

- студентка 4 курсу державної установи "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського"

МОРЖИН
Юлія Юріївна

- студентка 3 курсу Львівської державної фінансової академії

НАЙДА
Софія Анатоліївна

- студентка 3 курсу Закарпатського державного університету

НЕЧИПОРУК
Дмитро Анатолійович

- студент 3 курсу Національного університету "Острозька академія"

НОСКО
Володимир Ігорович

- студент 6 курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОДУД
Людмила Миколаївна

- студентка 4 курсу Національного університету водного господарства та природокористування

ОСТРОВСЬКИЙ
Сергій Сергійович

- студент 4 курсу Одеського національного морського університету

ПАШКОВ
Володимир Юрійович

- курсант 5 курсу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

ПЕДАН
Дмитро Ігорович

- курсант 3 курсу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ПЕТРОВА
Марія Олексіївна

- студентка 4 курсу Донецького національного університету

ПЕЧКО
Ганна Юріївна

- студентка 3 курсу Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту

ПИЛИПЕНКО
Вікторія Вікторівна

- студентка 4 курсу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЗДНЯКОВА
Наталія Юріївна

- студентка 6 курсу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ПОКОТИЛО
Юлія Ігорівна

- студентка 4 курсу Житомирського державного університету імені Івана Франка

ПОХАБОВА
Ірина Едуардівна

- студентка 4 курсу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

ПОХОДОЩУК
Станіслав Валерійович

- курсант 4 курсу Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова

РАДЗЕВИЧ
Ірина Володимирівна

- студентка 3 курсу Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

САВЕНКО
Надія Олександрівна

- студентка 5 курсу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

САВЧЕНКО
Марина Сергіївна

- студентка 4 курсу Херсонського національного технічного університету

САМСОНОВА
Катерина Вікторівна

- студентка 4 курсу Кіровоградського національного технічного університету

САНДУЛ
Ольга Олександрівна

- студентка 3 курсу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

СЕЙДАЛІЄВ
Руслан Алімович

- курсант 3 курсу Донецького юридичного інституту МВС

СЕМЕНЮК
Людмила Вікторівна

- студентка 3 курсу Буковинського державного фінансово-економічного університету

СЕРВИЛО
Тарас Ярославович

- курсант 3 курсу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

СИДОРАК
Андрій Володимирович

- студент 3 курсу Одеського державного екологічного університету

СИНЯГІВСЬКИЙ
Михайло Володимирович

- студент 4 курсу Національного університету біоресурсів і природокористування України

СКВОРЦОВА
Наталя Миколаївна

- студентка 3 курсу Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

СЛОБОДЕНЮК
Вікторія Миколаївна

- студентка 3 курсу Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

СОТНИКОВА
Олександра Андріївна

- студентка 4 курсу Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

СТОРОЖУК
Оксана Ігорівна

- курсант 3 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТАТАРОВСЬКА
Світлана Станіславівна

- студентка 3 курсу Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

ТЕСТЕВИЧ
Андрій Юрійович

- студент 6 курсу Національного університету "Львівська політехніка"

ТКАЧЕНКО
Марія Вікторівна

- студентка 4 курсу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

ТОВАРОВСЬКА
Дарина Андріївна

- студентка 3 курсу Бердянського державного педагогічного університету

ФЕДОРІВ
Галина Василівна

- студентка 6 курсу Національного авіаційного університету

ХАХАНОВА
Юлія Володимирівна

- студентка 4 курсу Харківського національного університету радіоелектроніки

ХРАПУНОВА
Яна Володимирівна

- студентка 4 курсу Київського національного університету культури і мистецтв

ХРИСТЕНКО
Надія Євгенівна

- студентка 3 курсу Харківського національного медичного університету

ШАПОВАЛОВА
Марина Миколаївна

- студентка 5 курсу Київського національного торговельно-економічного університету

ШАРГА
Олена Вікторівна

- студентка 3 курсу Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості

ШВЕЦЬ
Олександр Олександрович

- курсант 3 курсу Національної академії внутрішніх справ

ШЕВЧУК
Іван Олександрович

- студент 3 курсу Національного транспортного університету

ШКІЛЬ
Катерина Петрівна

- студентка 4 курсу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ЩЕРБІНА
Віталій Олександрович

- курсант 3 курсу Національної академії Служби безпеки України

ЯБЛОНСЬКИЙ
Володимир Анатолійович

- студент 4 курсу Української інженерно-педагогічної академії

ЯНЮК
Тетяна Олександрівна

- студентка 4 курсу Національного університету харчових технологій

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали