ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2010 р. N 1096

Про проект обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" на 2011 - 2015 роки

Розпорядження втратило чинність(згідно з розпорядженням Тернопільської обласної державної адміністрації від 17 червня 2011 року N 467) (Розпорядження N 467)

З метою покращення соціального захисту інвалідів області:

1. Схвалити проект обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" на 2011 - 2015 роки (далі - проект Програми), що додається.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації подати проект Програми на розгляд чергової сесії обласної ради відповідно до вимог регламенту обласної ради.

3. Районним державним адміністраціям, виконкому Тернопільської міської ради розробити аналогічні програми та подати їх на розгляд і затвердження районних рад та Тернопільської міської ради.

4. Визнати таким, що втрачає чинність 31 грудня 2010 року, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.04.2006 N 267 "Про проект обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" на 2006 - 2010 роки".

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації при затвердженні даної Програми обласною радою розробити проект розпорядження щодо організації виконання зазначеної Програми.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гоча П. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян

 

СХВАЛЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
29.12.2010 N 1096

ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" на 2011 - 2015 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закони України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"

3.

Розробник програми

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Головне фінансове управління, головне управління охорони здоров'я, управління містобудування та архітектури, освіти і науки облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, обласний центр зайнятості, Тернопільська обласна організація Українського товариства глухих (УТОГ)

5.

Відповідальний виконавець програми

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Головне фінансове управління, головні управління праці та соціального захисту населення, охорони здоров'я, управління містобудування та архітектури, освіти і науки облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, обласний центр зайнятості, районні державні адміністрації, виконком Тернопільської міської ради

7.

Термін реалізації програми

2011 - 2015 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

I - 2011 - 2013 роки,
II - 2014 - 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Обласний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

805 тис. грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

805 тис. грн.

9.2.

коштів інших джерел

-

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма

Основними завданнями даної програми є посилення соціального, медичного захисту інвалідів всіх категорій, людей похилого віку, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією та законами України, підтримка статутної діяльності інвалідських організацій області.

Станом на 1 грудня 2010 року в області проживає понад 53 тис. інвалідів. Життєзабезпечення інвалідів підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, незважаючи на прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо інвалідів на рівні держави, їх виконання не є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету.

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я та інтернатних установ системи соціального захисту населення області, на обслуговуванні в яких перебувають інваліди, потребує покращення. У зв'язку з цим, лише частково задовольняються потреби інвалідів та інших малозахищених верств населення щодо забезпечення безоплатним зубопротезуванням, кардіостимуляторами, пільговими ліками та виробами медичного призначення.

Збільшена кількість громадських організацій інвалідів із 7 - у 2008 році до 8 - у 2010 році.

Завдяки фінансуванню за рахунок коштів обласного бюджету забезпечено реалізацію основних положень програми "Турбота" на 2006 - 2010 роки. Зокрема, на підтримку статутної діяльності громадських організацій інвалідів, надання нецільової грошової допомоги до Міжнародного дня "Біла тростина", Міжнародного дня інваліда, надання допомог згідно з заявами громадян, які звертались з клопотанням до голови або заступників голови облдержадміністрації, голови або заступників голови обласної ради, головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації тощо, у 2007 році виділено 30 тис. грн., у 2008 - 65 тис. грн., у 2009 - 70 тис. грн., у 2010 - 85 тис. гривень.

Проте незначні обсяги фінансування заходів програми у попередні роки, недофінансування за рахунок коштів державного бюджету частини пільг та гарантій інвалідам і надалі залишають проблемними питання покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових умов проживання інвалідів та малозахищених осіб.

Прийняття обласної програми "Турбота" та залучення на її виконання коштів з обласного бюджету сприятиме покращенню фінансування громадських організацій інвалідів та наданню допомоги найменш захищеним інвалідам.

3. Визначення мети програми

Метою програми є створення сприятливих соціально-економічних, медичних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав інвалідів та малозахищених верств населення, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

З метою вирішення основних завдань програми головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації:

- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання програми;

- створює умови для ефективної діяльності громадських організацій інвалідів;

- надає фінансову підтримку установам, на обслуговуванні та лікуванні в яких перебувають інваліди; 66

- сприяє підвищенню рівня життєзабезпечення інвалідів шляхом надання натуральної та нецільової грошової допомоги;

- забезпечує щорічне відзначення в області Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня "Біла тростина".

Реалізацію обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" на 2011 - 2015 роки планується здійснити за рахунок коштів обласного бюджету.

Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання програми

I

II

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

131

146

161

176

191

805

обласний бюджет

131

146

161

176

191

805

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:

- покращення та координація роботи з питань соціального захисту інвалідів та малозахищених верств населення;

- сприяння створенню умов для ефективної роботи інвалідських організацій, надання їм фінансової підтримки для забезпечення здійснення статутних завдань;

- широке залучення громадських організацій, товариств, релігійних конфесій до організації роботи з питань соціального захисту інвалідів та малозахищених верств населення.

Виконання програми надасть змогу:

- забезпечити ефективну роботу інвалідських організацій, поступово збільшивши обсяги фінансування установ із 40 тис. гривень у 2011 році до 60 тис. гривень у 2015 році;

- покращити соціально-медичне обслуговування, житлово-побутові умови проживання інвалідів та інших малозахищених верств населення: у 2011 році планується надати нецільову матеріальну допомогу 350 особам, у 2012 році - 400 особам, 2013 році - 450 особам, 2014 - 500 особам, 2015 році - 550 особам;

- забезпечити перевезення інвалідів та інших малозахищених верств населення до закладів охорони здоров'я, місцевих органів влади, установ соціального захисту.

6. Напрями діяльності та заходи обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота" на 2011 - 2015 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Організаційно-координаційна діяльність

Забезпечити відзначення в області Міжнародного дня "Біла тростина" та Міжнародного дня інвалідів

15 жовтня та 3 грудня щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Привернути увагу суспільства до розв'язання проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями. Надати матеріальну та інші види соціальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим особам

Забезпечення вибору земельних ділянок та їх резервування під будівництво соціального житла

2011 - 2015 роки

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Поліпшення житлових умов багатодітних сімей, інвалідів та малозабезпечених верств населення

Здійснювати бронювання робочих місць на підприємствах, установах та в організаціях області для працевлаштування соціально незахищеної категорії населення

2011 - 2015 роки

Обласний центр зайнятості

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Забезпечення зайнятості соціально незахищеної категорії населення

Вжити заходів щодо сприяння працевлаштуванню інвалідів та інших осіб, які потребують соціального захисту і нездатні конкурувати на ринку праці

2011 - 2015 роки

Обласний центр зайнятості

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Забезпечення зайнятості соціально незахищеної категорії населення Планується працевлаштувати в 2011 році 350 інвалідів за направленням центрів зайнятості області

Сприяти підвищенню конкурентоспроможності інвалідів шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями) відповідно до потреби ринку праці з урахуванням їх професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій МСЕК

2011 - 2015 роки

Обласний центр зайнятості

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Прискорення працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями

Залучати безробітних із найменш соціально незахищених верств населення до участі у громадських роботах, в тому числі з наданням допомоги у побуті одиноким непрацездатним громадянам

2011 - 2015 роки

Обласний центр зайнятості

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Забезпечення тимчасової зайнятості безробітних із найменш соціально незахищених верств населення

Удосконалення навчально-корекційної бази спеціальних навчальних закладів

2011 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Встановлення сучасного корекційного обладнання, що забезпечуватиме належне виконання вимог програми корекційно-розвиткових лікувально-відновлювальних та реабілітаційних завдань

Підготовка фахівців для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку

2011 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Удосконалення навчально-виховного процесу, використання сучасних корекційних методик навчання шляхом підвищення курсів кваліфікації щорічно 30 фахівців буде підготовлено для надання освіти дітям які потребують корекції фізичного та розумового розвитку

Всебічно сприяти діяльності громадських організацій інвалідів, розвиткові творчих об'єднань інвалідів, гуртків художньої самодіяльності

Постійно

Управління культури облдержадміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Створення умов для культурного дозвілля інвалідів і духовного виховання молоді

Забезпечити в усіх лікувальних закладах області безкоштовне надання невідкладної допомоги малозабезпеченим верствам населення

2011 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Стовідсоткове забезпечення малозахищених верств населення безкоштовною невідкладною медичною допомогою

Надавати малозабезпеченим сім'ям допомогу у лікуванні методом "стаціонар удома", "денний стаціонар сімейної амбулаторії"

2011 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Стовідсоткове забезпечення малозахищених сімей медичною допомогою

Забезпечити безоплатний і пільговий відпуск лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення

2011 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Безкоштовне забезпечення ліками малозахищених верств населення

Вивчити питання щодо створення лікувально-профілактичного закладу типу "Хоспіс"

2011 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Відкриття лікувально-профілактичного закладу типу "Хоспіс"

Забезпечити широке висвітлення питань у засобах масової інформації на тему "Особливості перебігу хвороб у осіб похилого віку"

2011 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Раннє виявлення та профілактика хронічних захворювань у осіб похилого віку

2.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Запровадження стипендії обласної ради та обласної державної адміністрації обдарованим учням, студентам з числа дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, згідно спільного розпорядження голови обласної ради та обласної державної адміністрації

2011 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

6

6

6

6

6

Стимулювання та заохочення здобутків у навчанні, мистецтві і спорті

Проводити мистецько-творчі заходи громадськими організаціями на підтримку інвалідів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування

2011 - 2015 роки

Управління культури облдержадміністрації

Обласний бюджет

20

25

30

35

40

Сприяти у заохочені інвалідів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування

Сприяти ефективній роботі інвалідських організацій та Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України надавати їм фінансову підтримку з коштів обласного бюджету для здійснення статутних завдань

2011 - 2015 роки

Головне фінансове управління, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Обласний бюджет

50

55

60

65

70

Поліпшення ефективності діяльності 8 громадських організацій інвалідів

Забезпечити надання нецільової матеріальної допомоги за заявами громадян та згідно з розпорядженнями голови обласної державної адміністрації

2011 - 2015 роки

Головне фінансове управління, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Обласний бюджет

55

60

65

70

75

Покращення матеріального становища інвалідів та малозахищених верств населення

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, покладається на головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

О. В. Гузар

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали