КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.07.2011 р. N 688

Про проект Програми створення страхового фонду документації Київської області на 2011 - 2015 роки

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації, "Про страховий фонд документації України", постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 320 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації":

1. Схвалити проект Програми створення страхового фонду документації Київської області на 2011 - 2015 роки (далі - Програма), та подати її на затвердження Київській обласній раді (додається).

2. Після затвердження в установленому порядку Програми:

2.1. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) в установленому порядку розробити та затвердити відповідні програми.

2.2. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити виконання Програми.

Про хід виконання Програми інформувати облдержадміністрацію протягом 2011 - 2015 років через Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3. Керівники установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, видатки із створення страхового фонду документації здійснюють у межах загальних асигнувань, виділених на утримання цих установ.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Максименка В. М.

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

СХВАЛЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
08.07.2011 N 688

Проект

ПРОГРАМА
створення страхового фонду документації Київської області на 2011 - 2015 роки

Перелік скорочень, використаних при розробці Програми створення страхового фонду документації Київської області на 2011 - 2015 роки

АБ

- архітектурно-будівельна

АЗС

- автозаправна станція

АТЗТ

- акціонерне товариство закритого типу

АТП

- атотранспортне підприємство

ВАТ

- відкрите акціонерне товариство

ВК

- внутрішня каналізація

ВНС

- водопровідна насосна станція

ВКГ

- водоканалізаційне господарство

ВП

- виробниче підприємство

ВУВКГ

- виробниче управління водоканалізаційного господарства

ВУЖКГ

- виробниче управління житлово-комунального господарства

ГП

- генеральний план

ГРП

- газорозподільний пункт

ГРС

- газорозподільна станція

ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

- Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

ДП

- державне підприємство

ЖЕК

- житлово-експлуатаційна контора

ЖКК

- житлово-комунальний комбінат

ЖКП

- житлово-комунальне підприємство

ЗАТ

- закрите акціонерне товариство

ЗВ

- зовнішнє водопостачання

ЗГ

- зовнішнє газопостачання

ЗЕ

- зовнішнє електропостачання

ЗЗ

- зовнішній зв'язок

ЗК

- зовнішня каналізація

ЗТП

- зовнішнє теплопостачання

КЕП

- комунально-експлуатаційне підприємство

ККП

- комбінат комунальних підприємств

КП

- комунальне підприємство

КПП

- комбінат побутових послуг

КП КПК

- комунальне підприємство комбінат комунальних послуг

КЗ

- комунальний заклад

НПД

- науково-проектна документація

ОФД

- обліково-фондова документація

ПДБ

- проектна документація будівництва

Північний РЦСФД

- Північний регіональний центр страхового фонду документації

ПП

- приватне підприємство

РДА

- районна державна адміністрація

ТОВ

- товариство з обмеженою діяльністю

ТПЧ

- теплопостачання

ТХ

- технологічна частина

ЦБС

- центральна бібліотечна система

ЦРБ

- центральна районна бібліотека

ЦРЛ

- центральна районна лікарня

ФЕГГ

- філія експлуатації газового господарства.

1. Загальні положення

Програма створення страхового фонду документації Київської області на 2011 - 2015 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про страховий фонд документації України", постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 320 "Про затвердження Положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) фонду документації".

Страховий фонд документації Київської області - банк документів страхового фонду документації, який створюється Київською обласною державною адміністрацією і є складовою частиною страхового фонду документації України.

До складу страхового фонду документації Київської області входять документи страхового фонду на продукцію, об'єкти будівництва, які мають важливе значення для сталого функціонування економіки області, об'єкти систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, на потенційно небезпечні об'єкти, на об'єкти культурної спадщини, розташовані на території області.

Роботи щодо створення страхового фонду документації Київської області здійснюються з додержанням вимог чинного законодавства про державну таємницю та технічний захист інформації.

2. Мета та основні завдання Програми

2.1. Метою Програми є створення страхового фонду документації Київської області для забезпечення Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради та юридичних осіб, постачальників документації, документами страхового фонду документації Київської області для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, для збереження культурної спадщини на випадок втрати або псування оригіналу документа, а також для організації виробництва, експлуатації та ремонту продукції господарського призначення.

2.2. Основними завданнями Програми є створення страхового фонду документації Київської області на:

- продукцію господарського призначення, яка має важливе значення для сталого функціонування економіки області, для організації виробництва продукції у разі втрати або неможливості отримання документації на неї;

- об'єкти будівництва для проведення відбудовчих робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт на об'єктах систем життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків у разі втрати або неможливості отримання документації на них;

- рухомі предмети, пов'язані з нерухомими об'єктами культурної спадщини, для відтворення їх та документації на них у разі втрати оригіналів, а також для реставрації у разі пошкодження оригіналів;

- нерухомі пам'ятки культурної спадщини для проведення відбудовчих робіт (ремонт, реставрація) на об'єктах культурної спадщини, зруйнованих в умовах надзвичайного періоду та надзвичайних ситуацій, а також внаслідок природного старіння конструкцій.

3. Заходи щодо виконання Програми

3.1. Складення Переліку підприємств, установ та організацій, документація яких на продукцію, об'єкти систем життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків, об'єкти будівництва, архітектурної та культурної спадщини підлягає закладанню до страхового фонду документації Київської області.

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Північний РЦСФД.

2011 рік.

3.2. Визначення комплекту документації на продукцію, об'єкт, пам'ятку архітектури, історії і культури для формування страхового фонду документації Київської області відповідно до його призначення.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), Північний РЦСФД.

2011 - 2015 роки.

3.3. Надання документації Північному РЦСФД, укладання у встановленому порядку угод з Північним регіональним центром страхового фонду документації для виготовлення документів страхового фонду документації Київської області за найменуванням, обсягами та в терміни, визначені Програмою.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).

2011 - 2015 роки.

3.4. Виготовлення документів страхового фонду документації Київської області, ведення страхового фонду документації Київської області, забезпечення користувачів, у межах своєї компетенції, документами страхового фонду документації Київської області за їх заявками.

Північний РЦСФД.

2011 - 2015 роки.

4. Фінансове забезпечення заходів Програми

Фінансування Програми здійснюється щороку за рахунок коштів обласного, відповідних місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, згідно з таблицями 1, 2, 3, що додаються.

5. Очікувані результати виконання Програми

У разі виконання Програми буде забезпечено розвиток функціонування обласної підсистеми державної системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і, внаслідок цього, зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Реалізація Програми дозволить, у разі необхідності, своєчасно забезпечити органи влади та сили ліквідації наслідків аварій та катастроф документами страхового фонду документації Київської області, необхідними для проведення відбудовчих робіт, а також у найкоротші терміни провести будівельні та відбудовчі роботи на підприємствах, які мають важливе значення для сталого функціонування економіки області, об'єктах систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, на потенційно небезпечних об'єктах, на об'єктах культурної спадщини, які розташовані на території області.

6. Координація і контроль за ходом виконання Програми створення страхового фонду документації Київської області на 2011 - 2015 роки

Контроль за виконанням цієї Програми, а також місцевих програм здійснюють Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації й міськвиконкоми (міст обласного значення), постійна комісія облради з питань соціально-економічного та культурного розвитку, Північний регіональний центр страхового фонду документації.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до закону. Керівники установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, видатки із створення страхового фонду документації здійснюють у межах загальних асигнувань, виділених на утримання цих установ.

Про хід виконання Програми райдержадміністраціям й міськвиконкомам (міст обласного значення) інформувати облдержадміністрацію протягом 2011 - 2015 років через Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця наступного за звітним періодом.

 

Таблиця 1

I. Формування страхового фонду документації Київської області на об'єкти будівництва

N
з/п

Назва об'єкта, підприємства, установи, організації, адреса

Назва будови, споруди, інженерної мережі

Назва і позначення Основних комплектів документації

Вид доку-
ментації

Обсяг доку-
ментації (арк. ф. А4)

Термін постачання доку-
ментації

Постачальник документації (назва організації, підприємства)

Загальна (орієнтовна) вартість (грн.)

Джерела фінансу-
вання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Баришівський район

1.

ЗАТ "Молнія", смт Баришівка

Будівля, інженерні мережі

Генплан, ЗЕ, ЗТП, ЗВ, ЗК

ПДБ

100

2011

ЗАТ "Молнія"

930

Кошти підприємства

Баришівська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

ВАТ "Баришівське АТП - 13247", смт Баришівка

Котельня

ТПЧ

ПДБ

50

2012

ВАТ "Баришівське АТП- 13247"

465

Кошти підприємства

3.

КП "Баришівка-
тепломережа", смт Баришівка

Котельня, вул. Комсомольська, теплові мережі

ТПЧ, ЗЕ, ЗГ

ПДБ

80

2013

КП "Баришівка- тепломережа"

744

Кошти підприємства

2. Білоцерківський район

1.

КП КОР "Узинводоканал", смт Узин

Системи водопостачання та водовідведення

ГП, ЗВ, ВКГ

ПДБ

50

2011

КП КОР "Узинводоканал"

465

Кошти підприємства

Білоцерківська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

ДКВП "Комунальник", смт Терезине

Системи тепловодо-
постачання

ГП, ТПЧ, ЗВ

ПДБ

50

2012

ДКВП "Комунальник"

465

Кошти підприємства

3.

Виробниче управління житлово-
комунального господарства, м. Узин

Системи теплопостачання

ТПЧ

ПДБ

50

2013

ВУ ЖКГ, м. Узин

465

Кошти підприємства

4.

ГРС, м. Узин ВАТ "Київоблгаз"

системи газопостачання

ГРП, ЗГ

ПДБ

100

2014

ВАТ "Київоблгаз", м. Боярка

930

Кошти підприємства

Білоцерківська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

5.

ГРС, с. Острійки ВАТ "Київоблгаз"

системи газопостачання

ГРП, ЗГ

ПДБ

100

2011

ВАТ "Київоблгаз", м. Боярка

930

Кошти підприємства

 

6.

ГРС, с. Піщане ВАТ "Київоблгаз"

системи газопостачання

ГРП, ЗГ

ПДБ

100

2012

ВАТ "Київоблгаз", м. Боярка

930

Кошти підприємства

7.

Білоцерківська центральна районна лікарня, м. Біла Церква

Будівлі та інженерні мережі

ГП, поповерхові плани, ЗЕ, ЗВ, ВК, ЗГ, ЗК

ПДБ

300

2013

Білоцерківська ЦРЛ

2790

Місцевий бюджет

8.

Білоцерківський психдиспансер, м. Біла Церква

Будівлі та інженерні мережі

ГП, поповерхові плани, ЗЕ, ЗВ, ВК, ЗГ, ЗК

ПДБ

50

2012

Білоцерківський психдиспансер

465

Місцевий бюджет

9.

Територіальне медичне об'єднання, м. Біла Церква

Будівлі та інженерні мережі

ГП, поповерхові плани, ЗЕ, ЗВ, ВК, ЗГ, ЗК

ПДБ

50

2013

Територіальне медичне об'єднання

465

Місцевий бюджет

10.

Білоцерківський онкодиспансер, м. Біла Церква

Будівлі та інженерні мережі

ГП, поповерхові плани, ЗЕ, ЗВ, ВК, ЗГ, ЗК

ПДБ

50

2014

Білоцерківський онкодиспансер

465

Місцевий бюджет

3. Богуславський район

1.

КП "Богуславтепло-
водопостачання", м. Богуслав

Будівлі, системи тепло-
водопостачання

ТПЧ, ЗВ

ПДБ

80

2011

КП "Богуславтеп-
ловодопостачання"

744

Кошти підприємства

Богуславська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Богуславська ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз", м. Богуслав

системи газопостачання

ЗГ, ТХ, ГРП

ПДБ

500

2012

Богуславська ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз"

4650

Кошти підприємства

3.

ЗАТ "Богуславський маслозавод", м. Богуслав

Будівлі та інженерні мережі

ГП, поповерхові плани, ЗЕ, ЗВ, ВК, ЗГ, ЗК

ПДБ

50

2013

ЗАТ "Богуславський маслозавод"

465

Кошти підприємства

4. Бориспільський район

1.

КЕП завод "НАФТО", с. Проліски

Поповерхові плани адмін. приміщення, цех N 1, 2, системи водотеплоелектро-
газопостачання

Генплан, ЗЕ, ЗТП, ЗВ, ЗК

ПДБ

80

2012

КЕП Завод "НАФТО"

744

Кошти підприємства

Бориспільська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

ЗАТ "Бориспільський автозавод", с. Проліски

Адмін. приміщення, виробничий корпус, системи життєзабезпечення

Генплан, ЗЕ, ЗТП, ЗВ, ЗК

ПДБ

170

2013

ЗАТ "Бориспільський автозавод"

1581

Кошти підприємства

5. Бородянський район

1.

ЗАТ "ПМК-6 Поліськсільбуд", смт Немішаєве

Будівлі

ЗЕ, ЗВ, ЗК, ЗЗ

ПДБ

1000

2013

ЗАТ "ПМК-6 Поліськсільбуд"

9300

Кошти підприємства

Бородянська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Київська обласна туберкульозна лікарня N 2, смт Клавдієве

Будівлі та інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗК, ЗЗ

ПДБ

50

2012

Київська ОТЛ N 2

465

Обласний бюджет

 

6. Броварський район

1.

ВАТ "Калитнянський експеримен-
тальний завод комбікормів і преміксів", смт Калита

Будівлі та інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗК, ЗЗ

ПДБ

50

2011

ВАТ "Калитнянський експериментальний завод комбікормів і преміксів"

465

Кошти підприємства

Броварська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

КП "Броварське РВУЖКГ", смт В. Димерка

Будівлі та інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗК, ЗЗ

ПДБ

50

2014

КП "Броварське РВУЖКГ"

465

Кошти підприємства

7. Вишгородський район

1.

ЗАТ "Комплекс Агромарс", с. Гаврилівка

Будівлі, інженерні мережі

ЗЕ, ЗВ, ЗК, ЗЗ

ПДБ

120

2013

ЗАТ "Комплекс Агромарс"

1116

Кошти підприємства

Вишгородська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Вишгородська філія газового господарства ВАТ "Київоблгаз", м. Вишгород

Системи газопостачання

ЗГ, ТХ, ГРП

ПДБ

500

2012

Вишгородська ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз"

4650

Кошти підприємства

3.

Вишгородська центральна районна лікарня, м. Вишгород

Будівлі, мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗК, ЗЗ

ПДБ

200

2011

Вишгородська ЦРЛ

1860

Місцевий бюджет

4.

Новопетрівська дільнична лікарня, с. Нові Петрівці

Будівлі, мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗК, ЗЗ

ПДБ

50

2014

Новопетрівська дільнича лікарня

465

Місцевий бюджет

Вишгородська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

8. Васильківський район

1.

ВАТ "Саливонківсь-кий цукровий завод", с. Саливонки

Будівлі, мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗК, ЗЗ

ПДБ

50

2012

ВАТ "Саливонківський цукровий завод"

465

Кошти підприємства

Васильківська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

ВАТ "Васильківське ХПП", смт Калинівка

Будівлі, мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗК, ЗЗ

ПДБ

60

2013

ВАТ "Васильківське ХПП"

558

Кошти підприємства

3.

ВАТ "Устимівське ХПП", смт Устимівка

Будівлі, мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗК, ЗЗ

ПДБ

60

2015

ВАТ "Устимівське ХПП"

558

Кошти підприємства

9. Володарський район

1.

КП "Володарка" Володарської селищної ради, смт Володарка

Котельня, інженерні мережі

АБ, ЗЕ, ЗВ, ЗК, ЗЗ, ТПЧ

ПДБ

200

2013

КП "Володарка", смт Володарка

1860

Кошти підприємства

Володарська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Володарська центральна районна лікарня, смт Володарка

Лікувальний корпус

АБ, 3В

ПДБ

100

2014

Володарська ЦРЛ

930

Місцевий бюджет

10. Згурівський район

1.

Згурівський сирцех ВАТ "Яготинський маслозавод", смт Згурівка

Будівлі, мережі

АБ, ЗК, ЗВ, ТПЧ

ПДБ

50

2013

Згурівський ККП

465

Кошти підприємства

Згурівська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Згурівська філія газового господарства ВАТ "Київоблгаз", смт Згурівка

Системи газопостачання

ЗГ, ТХ, ГРП

ПДБ

500

2014

Згурівська ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз"

4650

Кошти підприємства

11. Іванківський район

1.

Іванківська центральна районна лікарня, смт Іванків

Будівлі, інженерні мережі

АБ, ЗК, ЗВ, ТПЧ

ПДБ

35

2013

Іванківська ЦРЛ

326

Місцевий бюджет

Іванківська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

12. Кагарлицький район

1.

ЗАТ "Кагма", м. Кагарлик

Інженерні мережі, компресорна, котельня

СТЧ, ЗК, ЗВ

ПДБ

60

2012

ЗАТ "Кагма"

558

Кошти підприємства

Кагарлицька РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Філія "Кагарлицький елеватор" ЗАТ "Комплекс Агромарс", м. Кагарлик

Корпуси елеватора

АБ, ЗК, ЗВ, ТПЧ

ПДБ

190

2013

Філія "Кагарлицький елеватор" ЗАТ "Комплекс Агромарс"

1767

Кошти підприємства

3.

КП "Кагарликводоканал", м. Кагарлик

Будівлі, інженерні мережі

АБ, ЗВ, ЗК

ПДБ

170

2014

КП "Кагарликводоканал" (Після проведення реконструкції)

1581

Кошти підприємства

13. Києво-Святошинський район

1.

КП "Вишнівськ теплоенерго" м. Вишневе

Будівлі, інженерні мережі

ПЗ, ТПЧ

ПДБ

160

2011

КП "Вишнівськ-
теплоенерго" м. Вишневе

1488

Кошти підприємства

Києво- Святошинська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

ДП "Києво-
Святошинське УЕГГ", м. Боярка

Розподільчий газопровід с/т

ГРП

ПДБ

50

2012

ДП "Києво-
Святошинське УЕГГ"

465

Кошти підприємства

3.

ПП "Саланг", с. Музичі

Будівельний комплекс з обробки каменю

ГП, паспорт на артезіанську свердловину

ПДБ

365

2013

ПП "Саланг", с. Музичі

3395

Кошти підприємства

4.

Компанія "ВБД-Україна"

Аміачна компресорна холодильна станція

ГП, ТПЧ, ЗЕ, ЗК

ПДБ

64

2014

Компанія "ВБД-Україна"

595

Кошти підприємства

5.

КЗ КОР "Київська обласна дитяча лікарня", м. Боярка

Адмін. будівля, лікувальний, інфекційний корпуси, блоки А, Б, В, Г, Д, котельня, складські приміщення

Генплан, АБ, ЗЕ, ЗТП, ЗВ, ЗК, ВК, ТПЧ

ПДБ

294

2013

КЗ КОР "КОДА"

2735

Обласний бюджет

6.

Київський обласний протитуберкульозний диспансер, м. Боярка

Будівлі, котельня, інженерні мережі, свердловини, резервуари, термічна споруда, під'їздні шляхи, складські приміщення

АБ, ГП, ПЗ, ВНС, КНС

ПДБ

1000

2014

Київський обласний протитубер-
кульозний диспансер, м. Боярка

9300

Обласний бюджет

7.

ЗАТ "Вишнівська взуттєва фабрика", м. Вишневе

Адміністративно виробничий корпус, виробничо-
складський корпус

ГП, ПЗ, ЗЕ, ЗВ, ТПЧ

ПДБ

100

2012

ЗАТ "Вишнівська взуттєва фабрика", м. Вишневе

930

Кошти підприємства

Києво- Святошинська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

8.

КП "Боярка-
водоканал", м. Боярка

Водопровідні насосні станції, каналізаційні насосні станції

ВНС -4, ВНС -5, КНС

ПДБ

100

2013

КП "Боярка-
водоканал", м. Боярка

930

Кошти підприємства

14. Макарівський район

1.

ПП АТП "Стріла", м. Макарів

Будівлі, інженерні мережі, котельня

ГП, ПЗ, ЗЕ, ЗВ, ТПЧ

ПДБ

50

2012

ПП АТП "Стріла"

465

Кошти підприємства

Макарівська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

ВУ ЖКГ смт Макарів

Насосна станція водопостачання, блок очистки води, станція по знезалізненню води, інженерні мережі

ВК, ЗВ, ЗК

ПДБ

200

2013

Макарівське ВУ ЖКГ

1860

Місцевого бюджету

5.

Макарівська центральна районна лікарня, смт Макарів

Котельня, інженерні мережа

ЗЕ, ЗВ, ТПЧ

ПДБ

50

2014

Макарівська ЦРЛ

465

Місцевого бюджету

6.

Будинок культури смт Макарів

Модульна котельня, інженерні мережі

ТПЧ

ПДБ

50

2015

Відділ культури Макарівської РДА

465

Місцевого бюджету

7.

КП "Макарів-
тепломережа", смт Макарів

Будівлі, мережі теплопостачання

АБ, ТПЧ

ПДБ

100

2012

КП "Макарів-
тепломережа"

930

Кошти підприємства

15. Миронівський район

1.

Миронівська ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз", смт Миронівка

Системи газопостачання

ЗГ

ПДБ

1000

2013

Миронівська ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз"

9300

Кошти підприємства

Миронівська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Обласна лікарня відновного лікування, смт Миронівка

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗК, ЗЗ

ПДБ

1500

2015

Обласна лікарня відновного лікування

13950

Обласний бюджет

16. Обухівський район

1.

ЗАТ "Обухівський вентиляційний завод", м. Обухів

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ, ЗГ, ЗК

ПДБ

80

2012

ЗАТ "Обухівський вентиляційний завод"

744

Кошти підприємства

Обухівська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Водоканалізаційне господарство м. Обухів

Будівлі, інженерні мережі

АБ, ЗВ, ЗК

ПДБ

200

2013

ВКГ м. Обухова

1860

Кошти підприємства

3.

Обухівське РВУ ЖКГ, м. Обухів

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ, ЗГ, ЗК

ПДБ

100

2014

Обухівське РВУ ЖКГ

930

Кошти підприємства

4.

ВАТ АТП-13238", м. Обухів

Будівлі, інженерні мережі

АБ, ЗЕ, ЗВ

ПДБ

80

2015

ВАТ АТП-13238", м. Обухів

744

Кошти підприємства

5.

Комбікормовий завод ТОВ "Інтерагроінвест", с. Матяшівка

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ, ЗГ, ЗК

ПДБ

100

2011

Комбікормовий завод ТОВ "Інтерагроінвест", с. Матяшівка

930

Кошти підприємства

6.

Обухівська центральна районна лікарня, м. Обухів

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ, ЗГ, ЗК

ПДБ

50

2012

Обухівська ЦРЛ

465

Місцевий бюджет

Обухівська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

7.

Обухівська центральна поліклініка, м. Обухів

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ, ЗГ, ЗК

ПДБ

50

2013

Обухівська центральна поліклініка

465

Місцевий бюджет

8.

Українська районна лікарня, м. Українка

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗГ, ЗВ

ПДБ

50

2014

Українська районна лікарня

465

Місцевий бюджет

17. Переяслав -Хмельницький район

1.

СГ ТОВ "Старшинська птахофабрика", с. Мазінки

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ, ЗГ, ЗК

ПДБ

90

2012

СГ ТОВ "Старшинська птахофабрика"

837

Кошти підприємства

Переяслав-
Хмельницька РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

ВКФ "Укрпромстач-95" ЛТД, с. Пристроми

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ, ЗГ, ЗК

ПДБ

110

2013

ВКФ "Укрпромстач-95" ЛТД с. Пристроми

1023

Кошти підприємства

3.

ТОВ " БРСМ- Нафта" с. Переяславське

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ, ЗГ, ЗК

ПДБ

80

2014

ТОВ "БРСМ-Нафта"

744

Кошти підприємства

18. Поліський район

1.

Управління водного господарства, смт Красятичі

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ, ЗГ, ЗК

ПДБ

100

2013

Управління водного господарства

930

Кошти підприємства

Поліська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

19. Рокитнянський район

1.

КП "Рокитне-
тепломережа", смт Рокитне

Котельні, тепломережі

ЗВ, ЗК

ПДБ

100

2012

КП "Рокитне-
тепломережа" (Після проведення реконструкції)

930

Кошти підприємства

Рокитнянська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

КП "Рокитневодоканал", смт Рокитне

Системи водопостачання

ЗВ, ЗК

ПДБ

100

2014

КП "Рокитне-
водоканал" (Після проведення реконструкції)

930

Кошти підприємства

20. Сквирський район

1.

ДП "Сквирський завод по виробництву м'ясокісткового борошна" Ветсанутиль-
завод", м. Сквира

Проммайданчик, виробничий корпус, очисні споруди, склад, нестандартне обладнання

АБ, ПЗ, ЗЕ, ЗГ, ЗВ

ПДБ

630

2011

ДП "Сквирський завод МКБ"

5900

Кошти підприємства

Сквирська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

КП "Сквираводоканал", м. Сквира

Будівлі, мережі водопостачання

АБ., ПЗ, ЗЕ, ЗГ, ЗВ

ПДБ

100

2012

КП "Сквира-
водоканал", м. Сквира

930

Кошти підприємства

3.

Сквирська філія по експлуатації газового господарства ВАТ "Київоблгаз", м. Сквира

Системи газопостачання

ЗГ

ПДБ

500

2013

Сквирська ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз"

4650

Кошти підприємства

21. Ставищенський район

1.

ВАТ "Ставищенський маслозавод", смт Ставище

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗГ, ЗЗ

ПДБ

50

2011

ВАТ "Ставищенський маслозавод"

465

Кошти підприємства

Ставищенська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Ставищенська ВЕД Таращанської філії по експлуатації газового господарства ВАТ "Київоблгаз"

Системи газопостачання

ЗГ

ПДБ

500

2012

Ставищенська ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз"

4650

Кошти підприємства

3.

Ставищенське житлово-комунальне підприємство, смт Ставище

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗГ, ЗЗ

ПДБ

50

2013

Ставищенське ЖКП

465

Кошти підприємства

22. Таращанський район

1.

КП "Тараща-
водоканал", м. Тараща

Системи водопостачання

ЗВ. ЗК

ПДБ

100

2012

КП "Тараща-
водоканал" (Після проведення реконструкції)

930

Кошти підприємства

Таращанська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

КП "Таращатепломережа", м. Тараща

Котельні, тепломережі

ТПЧ

ПДБ

100

2014

КП "Тараща-
тепломережа" (Після проведення реконструкції)

930

Кошти підприємства

23. Тетіївський район

1.

ДП "Стадницький спиртовий завод", с. Стадниця

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗК, , ЗЗ

ПДБ

80

2011

ДП "Стадницький спиртовий завод"

744

Кошти підприємства

Тетіївська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

ВАТ "Хлібоприймальне підприємство", м. Тетіїв

Будівля та мережі

ГП, ЗВ, ЗЕ, ЗЗ, ЗК

ПДБ

75

2012

ВАТ "Хлібо-
приймальне підприємство"

700

Кошти підприємства

3.

ТОВ "Тетіївське підприємство по забезпеченню нафто-
продуктами"

Автозаправні станції N 1, 4, 5, 6

ГП, ЗЕ, ЗЗ

ПДБ

70

2014

ТОВ "Тетіївське підприємство по забезпеченню нафтопродуктами"

698

Кошти підприємства

4.

ТОВ "Призма-14" (с. Кашперівка")

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗВ, ЗЕ, ЗЗ, ЗК

ПДБ

90

2012

ТОВ "Призма-14"

837

Кошти підприємства

5.

Тетіївська філія по експлуатації газового господарства ВАТ "Київоблгаз", м. Тетіїв

Системи газо- постачання

ЗГ

ПДБ

500

2013

Тетіївська ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз"

4650

Кошти підприємства

6.

ТОВ "Тетіївське підприємство матеріально-
технічного забезпечення", м. Тетіїв

Будівлі, інженерні мережі

ЗВ, ЗЕ, ЗЗ, ЗК

ПДБ

100

2014

ТОВ "ТПМТЗ"

930

Кошти підприємства

7.

Нафтобаза ТОВ "ТАК-Агро", м. Тетіїв

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗЗ

ПДБ

50

2013

Нафтобаза ТОВ "ТАК-Агро"

465

Кошти підприємства

24. Фастівський район

1.

Борівський комбінат побутових послуг, смт Борова

Будівлі, інженерні мережі, очисні споруди, водонапірна вежа, артсвердловина, станція знезалізнення,

ГП, поповерхові плани, ЗЕ, паспорти

ПДБ

130

2012

Борівський КПП

1209

Кошти підприємства

Фастівська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

25. Яготинський район

1.

КП "Яготинтепломережа", м. Яготин

Котельні, тепломережі

ТПЧ

ПДБ

100

2011

КП "Яготинтеп-
ломережа"

930

Кошти підприємства

Яготинська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Яготинська центральна районна лікарня, м. Яготин

Будівлі, інженерні мережі

ЗЕ, ЗВ, ЗК, ТПЧ

ПДБ

600

2012

Яготинська ЦРЛ

5580

Місцевий бюджет

3.

Елеватор ТОВ "Агро Логістика Україна", м. Яготин

Будівлі, інженерні мережі

ГП, АБ, ЗВ, ЗЕ, ЗЗ, ЗК

ПДБ

200

2013

Елеватор ТОВ "Агро Логістика Україна"

1860

Кошти підприємства

4.

Яготинська філія по експлуатації газового господарства ВАТ "Київоблгаз", м. Яготин

Системи газопостачання

ЗГ

ПДБ

500

2014

Яготинська ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз"

4650

Кошти підприємства

5.

Виробниче управління водоканалізаційного господарства, м. Яготин

Будівлі, системи водопостачання

ГП, ЗВ, ЗК

ПДБ

100

2015

ВУ ВКГ м. Яготин

930

Кошти підприємства

26. м. Біла Церква

1.

ТОВ "Поліс", м. Біла Церква

Будівлі, інженерні мережі

ГП, АБ, ЗВ, ЗЕ, ЗЗ, ЗК

ПДБ

200

2012

ТОВ "Поліс"

1860

Кошти підприємства

Білоцерківський МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Тролейбусне управління м. Біла Церква

Контактна мережа, підстанції

ЗЕ, ТХ

ПДБ

80

2013

Тролейбусне управління м. Біла Церква (після про ведення реконструкції)

765

Кошти підприємства

3.

КП "Білоцерків-
тепломережа", м. Біла Церква

Котельні, тепломережі

ТПЧ

ПДБ

200

2014

КП "Білоцерків-
тепломережа" (після проведення реконструкції)

1860

За кошти підприємства

4.

Білоцерківська філія по експлуатації газового господарства ВАТ "Київоблгаз", м. Біла Церква

Системи газо- постачання

ЗГ

ПДБ

700

2015

Білоцерківська ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз"

6510

Кошти підприємства

5.

Київська обласна станція переливання крові, м. Біла Церква

Будівлі та інженерні мережі

ГП, поповерхові плани, ЗЕ, ЗВ, ВК, ЗГ, ЗК

ПДБ

110

2015

Київська обласна станція переливання крові

1023

Обласний бюджет

27. м. Бориспіль

1.

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

Будівництво теплотраси, вул. Радянська

ПЗ, ТПЧ

ПДБ

150

2012

УКБ Бориспільської міської ради

1395

Місцевий бюджет

Бориспільський МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

Будівництво патолого-
анатомічного корпусу на території лікарні

ПЗ, ЗВ, ЗК, ЗЕ

ПДБ

300

2013

УКБ Бориспільської міської ради

2790

Місцевий бюджет

Бориспільський МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

3.

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

Реконструкція котельні по вул. Котовського, 122-а

Пояснювальна записка, креслення

ПДБ

200

2014

УКБ Бориспільської міської ради

1860

Місцевий бюджет

 

4.

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

Реконструкція міського будинку культури по вул. Радгоспній, 1

ПЗ, АБ, ЗВ, ЗК, ЗЕ

ПДБ

130

2015

УКБ Бориспільської міської ради

1209

Місцевий бюджет

28. м. Бровари

1.

ТОВ "Броварський домобудівний комбінат", м. Бровари

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ

ПДБ

50

2012

ТОВ "Броварський домобудівний комбінат"

465

Кошти підприємства

Броварський МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Броварський завод пластмас, м. Бровари

Виробничі цехи, мережі

ЗВ, ЗК, ЗЕ, ТПЧ

ПДБ

60

2013

Броварський завод пластмас

558

Кошти підприємства

3.

Броварська філія по експлуатації газового господарства ВАТ "Київоблгаз"

Системи газопостачання

ЗГ

ПДБ

1000

2014

Броварська ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз"

9300

Кошти підприємства

29. м. Березань

1.

Підприємство "Міськводоканал" м. Березань

Свердловини, мережі

ЗВ

ПДБ

100

2011

Підприємство "Міськводоканал"

930

Кошти підприємства

Березанський МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

ТОВ "Березанська суконна фабрика", м. Березань

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ

ПДБ

60

2012

ТОВ "Березанська суконна фабрика"

558

Кошти підприємства

Березанський МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

3.

ВАТ "Березанський комбікормовий завод", м. Березань

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ

ПДБ

100

2013

ВАТ "Березанський комбікормовий завод"

930

Кошти підприємства

4.

ВАТ "Завод ЗБВ", м. Березань

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ

ПДБ

100

2014

ВАТ "Завод ЗБВ"

930

Кошти підприємства

30. м. Буча

1.

Закінчені будівництвом об'єкти м. Буча

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ

ПДБ

1000

2012

Закінчені будівництвом об'єкти м. Буча

9300

Кошти підприємств

Бучанський МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

31. м. Васильків

1.

АТЗТ "Васильків-
хлібопродукт", м. Васильків

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗЕ, ЗВ, ЗЗ, ВК

ПДБ

120

2012

АТЗТ "Васильків-
хлібопродукт"

1116

кошти підприємства

Васильківський МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

КП "Васильків тепломережа"

Системи тепло постачання

ТПЧ

ПДБ

200

2013

КП "Васильків-
тепломережа"

1860

кошти підприємства

3.

ЖКК військового містечка N 11 м. Васильків

Будівлі, інженерні мережі

ЗК, ВК, ЗВ

ПДБ

50

2014

ЖКК військового містечка N 11

465

кошти підприємства

32. м. Ірпінь

1.

ЗАТ "Гірничо-видобувний каменеобробний комбінат "Біличі", смт Коцюбинське

Інженерні мережі

ЗЕ, ЗВ, ЗЗ, ЗК

ПДБ

70

2011

ЗАТ "Гірничо-видобувний каменеобробний комбінат "Біличі"

651

Кошти підприємства

Ірпінський МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

ЗАТ "Білицький деревообробний комбінат", смт Коцюбинське

Інженерні мережі

ЗЕ, ЗВ, ЗЗ, ЗК

ПДБ

70

2012

ЗАТ "Білицький деревообробний комбінат"

651

Кошти підприємства

3.

КП "Ірпінь-
тепломережа"

Котельня, мережі теплопостачання

ГП, ТПЧ

ПДБ

100

2013

КП "Ірпінь-
тепломережа"

930

Кошти підприємства

4.

КП "Ірпіньводоканал" м. Ірпінь

Інженерні мережі водопостачання

ЗВ, ЗК

ПДБ

100

2014

Ірпінське ВУВКГ

930

Кошти підприємства

5.

Ірпінська міська поліклініка, м. Ірпінь

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ТПЧ, ЗВ, ЗК

ПДБ

100

2015

Ірпінська міська поліклініка

930

Місцевий бюджет

6.

Київська обласна психоневрологічна лікарня N 2, м. Ворзель

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ТПЧ, ЗВ, ЗК

ПДБ

220

2012

Київська обласна Психоневроз-логічна лікарня N 2

2046

Обласний бюджет

33. м. Переяслав -Хмельницький

1.

Переяслав-
Хмельницьке виробниче управління комунального господарства, м. Переяслав-
Хмельницький

Системи водо забезпечення та водовідведення

ЗВ, ЗК

ПДБ

100

2012

Переяслав-
Хмельницьке ВУ КГ

930

кошти підприємства

Переяслав-
Хмельницький МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

34. м. Славутич

1.

КП житлово-комунального господарства м. Славутич

Будівлі, інженерні мережі

ГП, ЗВ, ЗК

ПДБ

100

2012

КП ЖКГ м. Славутич

930

Кошти підприємства

Славутицький МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

35. м. Фастів

1.

ТОВ "Аріан", м. Фастів

Будівлі, інженерні мережі

ГП, АБ, ЗВ, ЗК

ПДБ

50

2011

ТОВ "Аріан"

465

Кошти підприємства

Фастівський МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

ВАТ "Елопак Фастів", м. Фастів

Будівлі, інженерні мережі

ГП, АБ, ЗВ, ЗК

ПДБ

50

2012

ВАТ "Елопак Фастів"

465

Кошти підприємства

3.

ТОВ "Компанія Юнівест Маркетинг", м. Фастів

Будівлі, інженерні мережі

ГП, АБ, ЗВ, ЗК

ПДБ

50

2013

ТОВ "Компанія Юнівест Маркетинг"

465

Кошти підприємства

4.

ПП БГФ-Агро комбікормовий комбіна

Будівлі, інженерні мережі

ГП, АБ, ЗВ, ЗК

ПДБ

50

2014

ПП БГФ-Агро комбікормовий комбінат

465

Кошти підприємства

5.

ЖЕК (вул. Нова, 3) м. Фастів

Будівлі, інженерні мережі

ГП, АБ, ЗВ, ЗК

ПДБ

50

2015

ЖЕК (вул. Нова, 3)

465

Кошти підприємства

6.

ТОВ "Компанія "Перспективного розвитку" (нафто-база)

Будівлі, інженерні мережі

ГП, АБ, ЗВ, ЗК

ПДБ

50

2012

ТОВ "Компанія "Перспективного розвитку" (нафтобаза)

465

Кошти підприємства

Фастівський МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

7.

Фастівська філія по експлуатації газового господарства ВАТ "Київоблгаз"

Системи газопостачання

ЗГ

ПДБ

500

2013

Фастівська ФЕГГ ВАТ "Київоблгаз"

4650

Кошти підприємства

8.

Нафтобаза ДП "Інвест-Фастів", м. Фастів

Будівлі, інженерні мережі

ГП, АБ, ЗВ, ЗК

ПДБ

50

2014

Нафтобаза ДП "Інвест-Фастів"

465

Кошти підприємства

9.

АГНК N 1

Будівлі, інженерні мережі

ГП, АБ

ПДБ

50

2015

АГНК N 1

465

Кошти підприємства

10.

АЗС N 20 WOG КФТ з ОВТД

Будівлі, інженерні мережі

ГП, АБ

ПДБ

50

2012

АЗС N 20 WOG КФТ з ОВТД

465

Кошти підприємства

11.

АГЗП ТОВ "Пропан-Сервіз"

Будівлі, інженерні мережі

ГП, АБ

ПДБ

50

2013

АГЗП ТОВ "Пропан-Сервіз"

465

Кошти підприємства

36. м. Ржищів

1.

ВАТ "Завод продтоварів", м. Ржищів

Будівлі, інженерні мережі

ГП, АБ, ЗВ, ЗК

ПДБ

50

2011

ВАТ "Завод продтоварів"

465

Кошти підприємства

Ржищівський МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Державне підприємство "Ржищівське лісове господарство", м. Ржищів

Адмін. будівлі оранжерея, інженерні мережі

ГП, АБ, ЗВ, ЗК

ПДБ

50

2012

ДП "Ржищівський лісгосп"

465

Місцевий бюджет

3.

ПП СТОВ "Срібна хвиля", м. Ржищів

Адмін.будівлі склад, гаражі, льодник

ГП, АБ, ЗВ, ЗК

ПДБ

100

2013

ПП СТОВ "Срібна хвиля"

930

Кошти підприємства

4.

ТОВ "Новопак СВ", м. Ржищів

Адмінприміщення, виробничий корпус, блок відвантажувальних павільйонів

ГП, АБ, ЗВ, ЗК

ПДБ

100

2014

ТОВ "Новопак СВ"

930

Кошти підприємства

Ржищівський МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

5.

Комунальне підприємство комбінат комунальних послуг, м. Ржищів

Будівлі, системи водопостачання та водовідведення

ГП, ЗК, ЗВ

ПДБ

100

2015

КП КПК м. Ржищів

930

Кошти підприємства

 

Всього за розділом I.
за роками:

 

 

 

23673

 

 

220158, 90

 

 

2011

 

 

 

1970

 

 

18321

 

 

2012

 

 

 

5975

 

 

55567, 50

 

 

2013

 

 

 

7614

 

 

70810, 20

 

 

2014

 

 

 

5084

 

 

47281, 20

 

 

2015

 

 

 

3030

 

 

28179

 

 

 

Всього за рахунок обласного бюджету
за роками:

 

 

 

3174

 

 

29518, 20

 

 

2011

 

 

 

-

 

 

-

 

 

2012

 

 

 

270

 

 

2511

 

 

2013

 

 

 

294

 

 

2734, 20

 

 

2014

 

 

 

1000

 

 

9300

 

 

2015

 

 

 

1610

 

 

14973

 

 

 

Всього за кошти місцевого бюджету:
за роками

 

 

 

2815

 

 

26179, 50

 

 

2011

 

 

 

200

 

 

1860

 

 

2012

 

 

 

900

 

 

8370

 

 

2013

 

 

 

935

 

 

8695, 50

 

 

2014

 

 

 

500

 

 

4650

 

 

2015

 

 

 

280

 

 

2604

 

 

 

Всього за кошти підприємств:
за роками

 

 

 

17684

 

 

164461, 20

 

 

2011

 

 

 

1770

 

 

16461

 

 

2012

 

 

 

4805

 

 

44686, 50

 

 

2013

 

 

 

6385

 

 

59380, 50

 

 

2014

 

 

 

3584

 

 

33331, 20

 

 

2015

 

 

 

1140

 

 

10602

 

 

Таблиця 2

II. Формування страхового фонду документації Київської області на пам'ятки історії та культури

N
з/п

Назва об'єкта, підприємства, адреса

Назва будови, споруди, (охоронний номер за реєстром)

Назва і позначення основних комплектів документації

Вид доку-
ментації за ДСТУ 33.104

Обсяг доку-
ментації (арк. ф. А4)

Термін постачання доку-
ментації

Постачальник документації (назва організації, підприємства)

Загальна орієнтовна вартість (грн.)

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Білоцерківський район

1.

Білоцерківська центральна районна бібліотека, м. Біла Церква

Поповерхові плани, обліково-фондова документація

АБ, інвентарні книги

ПДБ

30

2012

Білоцерківська ЦРБ

300

Місцевий бюджет

Білоцерківська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2. Богуславський район

1.

Музей історії Богуславщини, м. Богуслав

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги

ОФД

5920

2013

Музей історії Богуславщини

29600

Місцевий бюджет

Богуславська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

3. Вишгородський район

1.

Вишгородська центральна районна бібліотека, м. Вишгород

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги

ОФД

7302

2014

Вишгородська ЦРБ

36500

Місцевий бюджет

Вишгородська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Державний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році", с. Нові Петрівці

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги

ОФД

200

2012

Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році"

1000

За кошти обласного бюджету

3.

Вишгородський історико-культурний заповідник, м. Вишгород

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги

ПДБ

16

2013

Вишгородський історико-культурний заповідник

150

За кошти місцевого бюджету

4. Васильківський район

1.

Комунальний заклад Київської обл. ради "Меморіаль ний музей-садиба І. С. Козловського" с. Мар'янівка

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги

ОФД

200

2014

Мар'янівський меморіальний музей-садиба І. Козловського

1000

Обласний бюджет

Васильківська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

5. Іванківський район

1.

Іванківська центральна районна бібліотека, смт Іванків

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги

ОФД

200

2013

Іванківська ЦРБ

1000

Місцевий бюджет

Іванківська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

6. Києво-Святошинський район

1.

Києво- Святошинська районна бібліотека м. Вишневе

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги

ОФД

5000

2014

Києво-
Святошинська ЦРБ

2500

Місцевий бюджет

Києво-Святошинська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Боярський краєзнавчий музей, м. Боярка

Будівлі музеїв

Інвентаризаційні справи поповерхові плани;

ПДБ

50

2013

Боярський краєзнавчий музей

250

Місцевий бюджет

3.

Музей М.Пимоненка, с. Малютянка

Обліково-фондова документація

книги надходжень, інвентарні книги

ОФД

7486

2012

 

37430

Місцевий бюджет

7. Обухівський район

1.

Музей черняхівської культури

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги, книги надходжень

ОФД

20

2012

Музей черняхівської культури

100

Місцевий бюджет

Обухівська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

Обухівська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Архітектурно-музейний комплекс "Літературно-мистецькі Плюти"

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги, книги надходжень

ОФД

25

2013

Архітектурно-музейний комплекс "Літературно-
мистецькі Плюти"

125

Місцевий бюджет

3.

Обласний археологічний музей, с. Трипілля

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги, книги надходжень

ОФД

44

2014

Обласний археологічний музей

220

Обласний бюджет

8. Сквирський район

1.

Сквирська центральна районна бібліотека м. Сквира

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги

ОФД

4140

2013

Сквирська ЦРБ

20700

Місцевий бюджет

Сквирська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

9. Таращанський район

1.

Млин м. Тараща

Пам'ятка архітектури, ох. N 91

ГП, паспорт, виконавчі схеми

НПД

33

2012

Таращанська РДА

200

Місцевий бюджет

Таращанська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

2.

Ансамбль присутніх місць, м. Тараща

Пам'ятка архітектури, ох. N 92

ГП, паспорт, виконавчі схеми

НПД

122

2013

Таращанська РДА

740

Місцевий бюджет

4.

Таращанська центральна районна бібліотека

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги

ОФД

123

2014

Таращанська ЦРБ

740

Місцевий бюджет

10. Тетіївський район

1.

Тетіївська центральна районна бібліотека, м. Тетіїв

Будівля та мережі

ГП, ЗВ, ЗЕ, ЗЗ, ЗК

ПДБ

50

2012

Тетіївська ЦРБ

470

Місцевий бюджет

Тетіївська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

11. Фастівський район

1.

Меморіальний музей Г. Стеценка, с. Веприк

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги

ОФД

200

2013

Меморіальний музей Г. Стеценка

1000

Обласний бюджет

Фастівська РДА, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

12. м. Славутич

1.

Славутицька централізована бібліотечна система, м. Славутич

Обліково-фондова документація

Інвентарні книги-брошури

ОФД

3460

2014

Славутицька ЦБС

17300

Кошти місцевого бюджету

Славутицький МВК, ГУ з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації

 

Всього за розділом II.
За роками:

 

 

 

13895

 

 

69475

 

 

2011

 

 

 

-

 

 

-

 

 

2012

 

 

 

3350

 

 

15950

 

 

2013

 

 

 

4670

 

 

22600

 

 

2014

 

 

 

5875

 

 

28375

 

 

2015

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Всього за рахунок обласного бюджету
за роками:

 

 

 

650

 

 

3250

 

 

2011

 

 

 

-

 

 

-

 

 

2012

 

 

 

200

 

 

1000

 

 

2013

 

 

 

200

 

 

1000

 

 

2014

 

 

 

250

 

 

1250 -

 

 

2015

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Всього за кошти місцевого бюджету:
за роками

 

 

 

13245

 

 

66225

 

 

2011

 

 

 

-

 

 

-

 

 

2012

 

 

 

3150

 

 

15750

 

 

2013

 

 

 

4470

 

 

22350

 

 

2014

 

 

 

5625

 

 

28125

 

 

2015

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Таблиця 3

Видатки на створення страхового фонду документації Київської області

N
п/п

Назва району (міста)

Фінансові видатки за роками (у грн.)
за розділами I, II

Всього по району (місту)
на 2011 - 2015 роки

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Баришівський район

 

 

 

 

 

2139

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

930

465

744

 

 

2139

2.

Білоцерківський район

 

 

 

 

 

8520

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

615

3255

465

 

4335

кошти підприємств

1395

1395

465

930

 

4185

3.

Богуславський район кошти

 

 

 

 

 

15859

обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

10000

 

 

10000

кошти підприємств

744

4650

465

 

 

5859

4.

Бориспільський район

 

 

 

 

 

2325

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

744

1581

 

 

2325

5.

Бородянський район

 

 

 

 

 

9765

кошти обласного бюджету

 

465

 

 

 

465

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

 

9300

 

 

9300

6.

Броварський район

 

 

 

 

 

930

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

465

 

 

465

 

930

7.

Васильківський район

 

 

 

 

 

2581

кошти обласного бюджету

 

 

 

1000

 

1000

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

465

558

 

558

1581

8.

Вишгородський район

 

 

 

 

 

24341

кошти обласного бюджету

 

1000

 

 

 

1000

кошти місцевого бюджету

1860

 

250

15465

 

17575

кошти підприємств

 

4650

1116

 

 

5766

9.

Володарський район

 

 

 

 

 

2790

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

930

 

930

кошти підприємств

 

 

1860

 

 

1860

10.

Згурівський район

 

 

 

 

 

5115

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

 

465

4650

 

5115

11.

Іванківський район

 

 

 

 

 

1325,50

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

1325,50

 

 

1325,50

кошти підприємств

 

 

 

 

 

 

12.

Кагарлицький район

 

 

 

 

 

3906

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

558

1767

1581

 

3906

13.

Києво-
Святошинський район

 

 

 

 

 

40086,90

кошти обласного бюджету

 

 

2734,20

9300

 

12034,20

кошти місцевого бюджету

 

15000

250

5000

 

20250

кошти підприємств

1488

1395

4324.50

595,20

 

7802,70

14.

Макарівський район

 

 

 

 

 

4185

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

1860

465

465

2790

кошти підприємств

 

1395

 

 

 

1395

15.

Миронівський район

 

 

 

 

 

23250

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

13950

13950

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

 

9300

 

 

9300

16.

Обухівський район

 

 

 

 

 

7203

кошти обласного бюджету

 

 

 

250

 

250

кошти місцевого бюджету

 

565

715

465

 

1745

кошти підприємств

930

744

1860

930

744

5208

17.

Переяслав-
Хмельницький район

 

 

 

 

 

2604

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

837

1023

744

 

2604

18.

Поліський район

 

 

 

 

 

930

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

 

930

 

 

930

19.

Рокитнянський район

 

 

 

 

 

1860

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

930

 

930

 

1860

20.

Сквирський район

 

 

 

 

 

21439

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

10000

 

 

10000

кошти підприємств

5859

930

4650

 

 

11439

21.

Ставищенський район

 

 

 

 

 

5580

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

465

4650

465

 

 

5580

22.

Таращанський район

 

 

 

 

 

3335

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

250

600

625

 

1475

кошти підприємств

 

930

 

930

 

1860

23.

Тетіївський район

 

 

 

 

 

9224,50

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

250

 

 

 

250

кошти підприємств

744

1534,5

5115

1581

 

8974,50

24.

Фастівський район

 

 

 

 

 

2209

кошти обласного бюджету

 

 

1000

 

 

1000

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

1209

 

 

 

1209

25.

Яготинський район

 

 

 

 

 

13950

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

5580

 

 

 

5580

кошти підприємств

930

 

1860

4650

930

8370

26.

м. Березань

 

 

 

 

 

3348

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

930

558

930

930

 

3348

27.

м. Біла Церква

 

 

 

 

 

11997

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

1023

1023

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

1860

744

1860

6510

10974

28.

м. Бориспіль

 

 

 

 

 

7254

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

1395

2790

1860

1209

7254

кошти підприємств

 

 

 

 

 

 

29.

м. Бровари

 

 

 

 

 

10323

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

465

558

9300

 

10323

кошти підприємств

 

 

 

 

 

 

30.

м. Буча

 

 

 

 

 

9300

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

9300

 

 

 

9300

31.

м. Васильків

 

 

 

 

 

3441

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

1116

1860

465

 

3441

32.

м. Ірпінь

 

 

 

 

 

6138

кошти обласного бюджету

 

2046

 

 

 

2046

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

930

930

кошти підприємств

651

651

930

930

 

3162

33.

м. Переяслав-Хмельницький

 

 

 

 

 

930

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти підприємств

 

930

 

 

 

930

34.

м. Ржищів

 

 

 

 

 

3720

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

465

 

 

 

465

кошти підприємств

465

 

930

930

930

3255

35.

м. Славутич

 

 

 

 

 

8430

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

 

7500

 

7500

кошти підприємств

 

930

 

 

 

930

36.

м. Фастів

 

 

 

 

 

9300

кошти обласного бюджету

 

 

 

 

 

 

кошти місцевого бюджету

465

1395

5580

930

930

9300

кошти підприємств

 

 

 

 

 

 

 

Всього по Програмі:

18321

72317,50

94160,20

76656,20

28179

289633,90

кошти обласного бюджету

-

3511

3734,20

10550

14973

32768,20

кошти місцевого бюджету

1860

24120

31045,50

32775

2604

92404,50

кошти підприємств

16461

44686,50

59380,50

33331,20

10602

164461,20

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали