РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 23 березня 1978 р. N 161

Київ

Про проект районної планіровки Південно-східного берега Криму

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити поданий Держбудом УРСР погоджений з ВЦРПС, Міністерством охорони здоров'я СРСР, Держпланом СРСР, Державним комітетом по цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР та Міністерством внутрішніх справ СРСР проект районної планіровки Південно-східного берега Криму.

2. Затвердити Основні положення проекту районної планіровки Південно-східного берега Криму, що додаються.

3. Держбуду УРСР і Кримському облвиконкому встановити контроль за здійсненням проекту районної планіровки Південно-східного берега Криму.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 24

 

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 23 березня 1978 р. N 161

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
проекту районної планіровки Південно-східного берега Криму

Південно-східний берег Криму від Ведмідь-Гори до селища міського типу Приморського є важливою курортною зоною загальносоюзного значення і розвивається як один з найзначніших курортних районів країни на Чорноморському узбережжі.

I. Територія і межі району

1. До складу території, охопленої проектом районної планіровки Південно-східного берега Криму, включено повністю землі міст Алушти /Велика Алушта/ і Феодосії /Велика Феодосія/ та частково прибережні землі птахорадгоспу імені Кірова Кіровського району, які в цілому становлять комплекс взаємозв'язаних курортів і місць відпочинку в спільній системі розселення, транспорту, інженерного обладнання та виробничо-господарського обслуговування.

2. Загальна площа району Південно-східного берега Криму, що включає прибережну смугу від 3 до 15 км, становить 1226 кв. км і обмежена:

а) з південного сходу - урізом води Чорного моря від Ведмідь-Гори /на заході/ до смт Приморського включно /на сході/, загальною довжиною 154 км;

б) з заходу - межами земель міста Ялти і Кримського державного заповідника;

в) з північного заходу і півночі - адміністративними межами Бахчисарайського, Сімферопольського, Білогірського районів, а також новою трасою шляху Сімферополь-Керч, розташованого у 3-кілометровій зоні Чорноморського узбережжя;

г) зі сходу - границею Кіровського району.

II. Народногосподарське використання території

А. Курорти

3. Розвитку курортів Південно-східного берега Криму сприяє комплекс унікальних природних і ландшафтно-географічних умов. Вони створюють особливі фактори для успішного лікування кардіологічних, неврологічних, шлунково-кишкових захворювань, хвороб нирок, органів дихання та органів руху методами кліматотерапії, грязелікування і водолікування, а також для організації масового відпочинку.

4. На основі природно-кліматичних факторів і затвердженого медичного зонування узбережжя Чорного моря виділяються такі зони з розміщенням в них:

По Західній /Алуштинській/ зоні
/від Ведмідь-Гори до с-ща Семидвір'я/

а) в районі від Ведмідь-Гори до м. Алушти - загальнотерапевтичних санаторіїв, пансіонатів з лікуванням та курортних готелів, в центрі м. Алушти - загальнокурортних закладів і курортних готелів;

б) в районі від центра Алушти до Семидвір'я - закладів відпочинку і туризму.

По Центральній медичній зоні
/від с-ща Семидвір'я до Карадагу/

а) в районі від с-ща Семидвір'я до Канакської балки - закладів відпочинку і туризму;

б) в районі від Канакської балки до Карадагу - загальнотерапевтичних санаторіїв, пансіонатів з лікуванням і курортних готелів, а також закладів відпочинку і туризму.

По Східній медичній зоні
/від Карадагу до смт Приморського/

а) в районі смт Планерського - загальнотерапевтичних санаторіїв, пансіонатів з лікуванням і курортних готелів та закладів відпочинку і туризму;

б) в районі м. Феодосії - загальнотерапевтичних та бальнеологічних санаторіїв, пансіонатів з лікуванням і курортних готелів та закладів відпочинку і туризму; в центрі м. Феодосії - загальнокурортних закладів і готелів.

5. Відповідно до зазначеного в пункті 4 напряму у використанні території для розміщення закладів лікування, відпочинку і туризму здійснити розвиток існуючих та будівництво нових курортних комплексів Південно-східного берега Криму з єдиними архітектурно-планіровочними, культурно-побутовими, торговельними та адміністративно-господарськими центрами і загальнокурортними парками. З територіально близьких груп курортних комплексів, що мають загальні системи розселення, інженерного, господарського, медичного та культурно-побутового обслуговування, створити, згідно з затвердженим Положенням, такі курорти:

Назва курорту

Медичний профіль

Загальна місткість на проектний період /тис. місць/

В межах Алуштинської міськради

Фрунзенське

кліматогрязевий

21,4

Алушта

кліматичний

34,4

Малоріченське

кліматичний

22,7

Привітне

кліматичний

11,5

В межах Феодосійської міськради

Морське

кліматичний

1,5

Судак

кліматичний

10,0

Курортне

кліматичний

5,0

Планерське

кліматичний

24,5

Феодосія

клімато-бальнеогрязевий

14,5

6. Передбачити збільшення загальної місткості лікувально-оздоровчих і туристських закладів Південно-східного берега Криму з 40,1 тис. місць в 1977 році до 145,5 тис. місць на проектний період /25 - 30 років/, в тому числі в межах Алуштинської міськради 90 тис. місць і Феодосійської - 55,5 тис. місць, з них відповідно, в лікувальних закладах /санаторіях, пансіонатах з лікуванням і курортних готелях/ - 44,0 і 31,1 тис. місць і в закладах відпочинку і туризму - 46,0 і 24,4 тис. місць.

7. Із загальної проектної місткості курортних закладів 145,5 тис. місць передбачити в курортних готелях 16 тис. місць проти 0,8 тис. місць в 1977 році і в закладах туризму - 32,4 тис. місць проти 3,8 тис. місць.

Розташування курортних готелів здійснити в таких курортах: Алушта - 7,5 тис. місць, Фрунзенське - 0,5, Привітне - 3,5, Судак - 1,0, Курортне - 1,0, Планерське - 1,5, Феодосія - 1,0 тис. місць.

8. Збільшити на проектний період місткість закладів цілорічного функціонування до 106 - 110 тис. місць проти 16,0 тис. місць в 1977 році.

Враховувати можливість освоєння резервних територій після закінчення проектного періоду зі збільшенням місткості курортних закладів Південно-східного берега Криму до 200 тис. місць, маючи на увазі дальший розвиток курортів - Феодосія, Курортне, Судак, Привітне і особливо курорту Морське.

9. Забудову нових і реконструкцію існуючих курортів здійснювати комплексами місткістю від 500 до 2000 і більше місць з об'єднаними системами інженерних комунікацій і культурно-побутового обслуговування.

Земельні ділянки для будівництва курортних комплексів, а в особливих випадках - окремих лікувально-оздоровчих закладів, відводити з мінімальною протяжністю вздовж берегової смуги. Встановити, що будівництво в прибережній смузі Чорного моря може провадитись лише після виконання комплексу берегоукріплювальних і протизсувних заходів, що забезпечують збереження прибережних територій і пляжів.

Будівництво санаторно-курортних закладів та закладів відпочинку на Південно-східному березі Криму повинно починатися після закінчення робіт по спорудженню житла для будівельників і обслуговуючого персоналу курортів, а також здійснення заходів по водозабезпеченню і будівництву каналізації та інших інженерних комунікацій.

Б. Промисловість, бази та склади

10. Заборонити, як правило, на Південно-східному березі Криму будівництво нових і розширення діючих промислових підприємств та інших об'єктів, не зв'язаних безпосередньо з задоволенням потреб населення і відпочиваючих, а також потреб санаторно-курортного і житлово-цивільного будівництва.

11. Ліквідувати філіал Феодосійської перевалочної нафтобази, розташованої в першій зоні санітарної охорони курорту. Не допускати збільшення обсягів перевалки нафтопродуктів через Феодосійську перевалочну нафтобазу і передбачити комплекс заходів по повному припиненню і ліквідації забруднення нафтопродуктами території курорту і прибережних вод.

Винести з прибережної зони Феодосії склади і шляхове господарство залізничних станцій - Айвазовська і Феодосія в район нової залізничної вантажної станції.

Відповідно до затвердженого генерального плану розвитку м. Феодосії здійснювати винесення з жилих зон промислових підприємств, будівельних баз і складів. Винести ефіроолійний завод, що знаходиться у жилій зоні м. Алушти, в район с. Лучисте і ліквідувати цех Сімферопольського меблевого комбінату, розташований в курортній зоні міста, згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 5 червня 1976 р. N 276.

12. Зосередити основні виробничо-господарські центри обслуговування курортів /підприємства харчової промисловості, фабрики-заготовочні, автотранспортні підприємства, ремонтні майстерні, централізоване складське господарство та ін./ в містах Алушті, Феодосії, селищах міського типу Судаку, Планерському і Щебетовці та селах Малоріченському і Привітному.

В. Сільське господарство

13. Зберегти на перспективу спеціалізацію сільського господарства, що склалася, - виноградарство, садівництво, тютюнництво, вирощування ефіроолійних культур.

Для цілорічного забезпечення курортників і населення Південно-східного берега Криму свіжими овочами і фруктами передбачити значне розширення існуючих і будівництво нових виноградо- і фруктосховищ, а також овочесховищ. Передбачити будівництво тепличних комплексів для вирощування саджанців вічнозелених дерев, чагарників і квітів.

14. Здійснити на землях радгоспів Південно-східного берега Криму комплекс організаційно-господарських, агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних заходів, спрямованих на боротьбу з ерозією грунтів та зсувними явищами і на правильне використання території в умовах гірського рельєфу.

15. Будівництво нових здравниць і оздоровчих закладів, житлово-цивільних об'єктів та автошляхів на Південно-східному березі Криму провадити з урахуванням максимально можливої економії земель, виключаючи, як правило, використання для цього ріллі, і угідь, зайнятих багаторічними плодовими насадженнями, виноградниками, плантаціями троянди, лаванди та інших цінних культур.

III. Населення і розселення

16. Передбачити чисельність населення в населених пунктах Південно-східного берега Криму з уточненням на наступних стадіях проектування:

/тис. чол./

Найменування населених пунктів

Сучасний стан

Перша черга

Проектний період

1

2

3

4

I. Алуштинський курортний район

 

 

 

м. Алушта

26,3

29,0

54,0

с. Ізобільне

2,0

2,2

2,2

с. Нижня Кутузовка

0,4

0,4

1,0

с. Лучисте

1,0

1,1

1,2

смт Фрунзенське

6,5

6,5

7,0

с-ще Утьос

0,5

0,6

 

с. Малий Маяк

0,9

4,2

с. Кипарисне

0,4

0,4

с. Запрудне

0,9

0,9

1,0

с. Малоріченське

1,0

1,4

 

с. Сонячногірське

0,7

0,7

с. Рибаче

1,0

1,0

1,0

с. Генеральське

0,3

0,4

0,6

с. Привітне

1,5

2,3

15,0

Інші населені пункти

2,2

2,2

-

Разом по Алуштинському курортному району

45,6

53,3

120,0

II. Феодосійський курортний район

 

 

 

м. Феодосія

76,6

80,0

110,0

смт Приморський

8,2

12,5

 

с. Дальні Комиші

2,8

3,0

с. Берегове

1,6

1,7

смт Орджонікідзе

3,0

3,2

3,5

с. Насипне

1,7

1,8

2,0

с. Ближнє

2,3

2,5

3,0

с. Сонячне

0,6

0,6

1,0

с. Южне

0,3

0,6

0,9

с. Підгірне

0,3

0,4

0,4

смт Планерське

2,7

4,4

20,0

с. Курортне

0,5

0,5

  

смт Щебетовка

2,8

3,2

с. Нанікове

0,5

0,6

1,0

с. Сонячна Долина

0,8

1,0

1,5

с. Багатівка

0,6

0,7

1,0

смт Судак

12,1

12,6

 

с. Новий Світ

0,7

0,7

с. Дачне

0,5

0,6

0,8

с. Кам'янка

1,1

1,0

1,5

с. Морське

1,4

1,9

3,5

с. Міжріччя

0,5

0,5

0,7

с. Веселе

1,2

1,5

2,0

Інші населені пункти

1,2

1,1

-

Разом по Феодосійському курортному району

124,0

136,6

205,3

Всього

169,6

189,9

325,3

17. Населення, яке проживає на територіях здравниць або в межах суворого режиму санітарних округів курортів, підлягає послідовному відселенню у визначені перспективні населені пункти відповідно до проекту районної планіровки, з використанням придатного житлового фонду, що вивільняється, як додаткового курортного фонду для розселення тих, що прибувають на відпочинок і лікування.

18. Нове житлове будівництво в містах і селищах міського типу здійснювати переважно 4- і 9-поверховими жилими будинками. Будинки підвищеної поверховості споруджувати тільки при наявності містобудівельних обгрунтувань. Забудову населених пунктів і курортних комплексів, у місцях, що мають особливе архітектурно-композиційне значення, провадити за індивідуальними проектами.

IV. Культурно-побутове обслуговування

19. Передбачити організацію культурно-побутового і комунального обслуговування населення і відпочиваючих з розміщенням:

а) установ епізодичного користування, що обслуговують групи курортів і населених пунктів /адміністративні та громадські установи, будинки зв'язку, універмаги, спеціалізовані магазини, будинки побуту, театри, концертні зали, стадіони, великі спортивні зали, яхт-клуби, консультативні курортні поліклініки, лікарні, санітарно-протиепідемічні станції та інші/ - в містах Алушті та Феодосії, які є міжрайонними центрами в системі населених пунктів Кримської області;

б) установ епізодичного користування загальнокурортного значення /адміністративно-господарські установи, заклади зв'язку, центральні ощадні каси, універсальні та спеціалізовані магазини, ресторани, кафе, підприємства побутового обслуговування, курортні зали, кінотеатри, стадіони, спортивні зали, басейни, курортні поліклініки та інші/ - в центрах курортів Феодосія, Планерське, Курортне, Судак, Привітне, Малоріченське, Алушта, Фрунзенське, Малий Маяк;

в) установ періодичного користування /поштові відділення, ощадні каси, магазини, ресторани, кафе, блоки побутового обслуговування, курортні зали, басейни, ігрові атракціони, поліклініки, медпункти, комунальні підприємства та інші/ - в центрах курортних комплексів здравниць і центрах жилих районів, а також в спеціальних господарсько-комунальних зонах;

г) установ повсякденного користування /їдальні, лікувальні корпуси, магазини, клуби, кіноконцертні майданчики, місця для відпочинку та занять фізкультурою, школи, дитячі заклади та інші/ у складі санаторно-лікувальних закладів, закладів відпочинку і туризму та в жилих мікрорайонах.

V. Транспорт

20. Здійснити систему транспортних сполучень Південно-східного берега Криму на основі вдосконалення існуючих і будівництва нових шляхів і засобів, спрямованих на забезпечення зв'язків зовнішніх - з прилеглими районами і внутрішніх - між курортами, населеними пунктами та місцями праці, туризму і окремими зонами /узбережжя, середньогірська, гірська/, в тому числі:

А. Залізничний транспорт:

будівництво другої колії на ділянці Джанкой - Владиславівка - Феодосія;

розвиток нової станції та вантажного двору в північній частині м. Феодосії;

реконструкція під'їзної вітки до порту в обхід сельбищної і курортної зон /5 км/ з винесенням діючої залізничної лінії з частини узбережжя м. Феодосії.

Б. Автомобільні шляхи і транспорт:

будівництво і реконструкція автошляху Алушта - Судак - Феодосія;

будівництво об'їзних автошляхів навколо мм. Алушти і Феодосії;

будівництво та реконструкція автошляху Сімферополь - Керч - порт "Крим";

будівництво та реконструкція меридіональних автошляхів від автомагістралі Сімферополь - Керч до узбережжя: Грушівка - Судак і Білогірськ - Привітне;

будівництво нових і реконструкція існуючих під'їздів до населених пунктів і курортних комплексів, туристських стежок, лісогосподарських доріг, прогулянкових пішохідних алей вздовж узбережжя відповідно до проекту районної планіровки;

розширення і реконструкція існуючих і будівництво нових об'єктів автотранспорту /автобусні, таксомоторні, тролейбусні і вантажо-парки, заправні станції, станції техобслуговування, ремонтні майстерні, автостоянки та інші/ з розміщенням їх згідно з транспортною схемою.

В. Морський транспорт:

організація пасажирського порту в м. Алушті з використанням споруд порту-укриття плавучих кранів;

спорудження нових і реконструкція існуючих пасажирських причалів у курортних комплексах узбережжя.

Г. Повітряний транспорт:

будівництво злітно-посадочної площадки для вертольотів в м. Феодосії;

будівництво площадок для літаків вертикального зльоту в Алуштинській і Судацькій долинах.

Д. Спеціальний транспорт:

спорудження підвісних канатних доріг, фунікулерів і ліфтів або ескалаторів загального користування для зв'язку курортних комплексів і населених пунктів з узбережжям та пляжами, відповідно до транспортної схеми.

VI. Інженерне обладнання

21. Інженерну підготовку і обладнання території Південно-східного берега Криму здійснювати комплексно, включаючи також укріплення берегів, протизсувні, протисельові і протиерозійні заходи. Здійснення цих заходів повинно випереджати освоєння території під забудову.

А. Водопостачання

Джерелами господарсько-питного водопостачання прийняти:

а) місцеві підземні джерела в межах затверджених запасів;

б) Ізобільненське та Сонячногірське водоймища;

в) води Північно-Кримського каналу - водоймища Феодосійське, Фронтове, а також Наніковське та Аджибейське.

Покриття зростаючих потреб водопостачання Південне-східного берега Криму на перспективу здійснити по одному з варіантів джерел водопостачання, що підлягають уточненню на наступних стадіях проектно-розвідувальних робіт:

водоймища південного схилу - Вороновське, Міжріченське, Громівське з поповненням їх з Північно-Кримського каналу;

води північного схилу - стік верхоріччя р. Альми та джерело Карасу-Баші;

опріснена морська вода.

Б. Каналізація

Створити районні системи каналізації, до яких підключити всі об'єкти курортних комплексів, населених пунктів і підприємств з спільними для кожної системи очисними спорудами з повною біологічною очисткою, глибоководними розсіюючими випусками в море і з частковою подачею очищених стоків на зрошування сільськогосподарських культур відповідно до схеми каналізації. Існуючі локальні очисні споруди та випуски в море підлягають поступовій ліквідації.

В. Електропостачання

Електропостачання району здійснювати від енергетичної системи "Крименерго", при цьому:

реконструювати ЛЕП Алушта - Судак - Старий Крим з переведенням її на напругу 110 кВ, побудувати ЛЕП 110 кВ Судак - Планерське - Старий Крим, а також другу ЛЕП 110 кВ Феодосія - Старий Крим - Судак - Алушта;

побудувати в Феодосії підстанцію 380/220/110 кВ;

реконструювати діючі і здійснити будівництво нових підстанцій 110/10 кВ відповідно до схеми електропостачання.

Г. Теплопостачання і газопостачання

Передбачити теплопостачання курортів, населених пунктів від районних і групових котелень з переведенням їх на природний газ, або рідке малосірчисте паливо.

Здійснити газопостачання всіх населених пунктів і курортів Великої Алушти від газорозподільної станції м. Ялти, а населених пунктів і курортів Великої Феодосії - від газопроводу Джанкой - Красноперекопськ, з урахуванням подачі газу як від кримських родовищ, так і від магістрального газопроводу Шебелинка - Одеса - Кишинів.

Передбачити поступове підвищення питомої ваги електроенергії в покритті побутових навантажень, а також використання для гарячого водопостачання прогресивних конструкцій геліоустановок.

Д. Гідротехнічні заходи

Побудувати комплексні протизсувні, берегоукріплювальні споруди та штучні пляжі відповідно до генеральної схеми берегоукріплювальних та протизсувних робіт на Південному та Південно-східному березі Криму.

Здійснити протисельові та протиерозійні заходи згідно з проектом районної планіровки.

Провести зрошення виноградників, садів і тютюнових плантацій водами Північно-Кримського каналу, а також за рахунок місцевого зарегулювання стоку і використання очищених стічних вод і курортів і населених пунктів.

Збудувати тренувальну олімпійську гребну дистанцію, що також сприятиме ліквідації заболоченості в східній частині міста Феодосії.

Завершити будівництво Ізобільненського водоймища і побудувати водоймища: Сонячногірське - на місцевому стоці, Наніковське, Аджибейське - наливні з Північно-Кримського каналу.

VII. Зелені насадження і збагачення природного ландшафту

22. Здійснити комплекс заходів по відновленню, збагаченню і перетворенню природних і культурних ландшафтів Південно-східного берега Криму з доведенням загальної площі зелених насаджень до 85 - 90 тис. гектарів, в тому числі: в загальнокурортних парках - 1900 га, в комплексах лікувально-оздоровчих закладів - 900, в населених пунктах - 1800, лісових насаджень - 70000 - 75000, з них лісопарків - 17000, багаторічних насаджень /виноградників, садів та ін./ - 11000 гектарів.

Здійснити заходи по охороні і збагаченню унікальних ландшафтів з цінними природними комплексами: державних заказників - Аюдагського, Хапхальського, Новий Світ; пам'яток природи республіканського значення - гірський масив Караул-Оба і урочище Карадаг; пам'яток природи - буковий ліс на Кара-Тау Сонячногірського лісництва, гора Кастель, долина Привидів на схилі гори Демерджі, гора-відторженець Парагільмен та інші; печер імені Гвоздецького, імені Малої Академії наук, насаджень ялівцю високого /деревовидного/ в районі с-ща Семидвір'я і в урочищі Канака в районі с. Привітне та інших пам'яток природи місцевого значення.

Заходи по охороні і збагаченню природних ландшафтів конкретизувати при складанні генеральних планів і проектів детальної планіровки курортів та населених пунктів.

23. Зарезервувати територію площею 30 тис. гектарів для організації Кримського державного природного парку з включенням до нього Чатирдагського, Демерджійського, Карабійського гірських хребтів, гірськосхилових лісових і яйлинських ландшафтів північного та південного макросклонів Головної Кримської гряди з виходом до моря у районі гори Перчем і Новий Світ.

VIII. Розвиток бази будівельних матеріалів і будівельної індустрії

24. З метою забезпечення намічених обсягів будівництва:

завершити будівництво нової Шархінської виробничої бази на Шархінському родовищі /м. Алушта/, до складу якої входять заводи дробильно-сортувальний, залізобетонних конструкцій, асфальтобетонний, бетонорозчинний вузол, автопарки та ін.;

створити виробничу базу будівництва в районі м. Феодосії;

привести у відповідність з зростаючими обсягами будівельно-монтажних робіт потужності загальнобудівельних трестів і спеціалізованих будівельних організацій на Південно-східному березі Криму.

IX. Першочергові заходи

25. Зосередити основні зусилля на реконструкції діючих здравниць західної частини Південно-східного берега Криму із збільшенням їх місткості та на комплексному здійсненні інженерної підготовки і впорядкування нових територій і створенні великих курортних комплексів переважно в східній частині району.

Збільшити загальну місткість лікувально-оздоровчих закладів з 40,1 до 52,3 тис. місць, в тому числі по курортах: Фрунзенське - з 4,7 до 5,2 тис. місць, Алушта - з 17,5 до 21,6, Малоріченське - з 3,2 до 3,8, Привітне - з 0,7 до 1,0, Морське - з 0,4 до 1,0, Судак - з 3,8 до 5,7, Курортне - з 1,4 до 2,5, Планерське - з 3,6 до 5,2, Феодосія - з 4,8 до 6,3 тис. місць.

Житлово-цивільне будівництво в основному провадити в мм. Феодосії, Алушті, селищах міського типу Судаку, Планерському, Щебетовці, Приморському, Фрунзенському та селах Малоріченському, Малому Маяку і Привітному.

26. Здійснити:

а) спорудження Ізобільненського водоймища і комплексу водопровідних споруд;

б) будівництво комплексу водопровідних споруд Феодосійського водоймища з наповненням його з Північно-Кримського каналу;

в) заходи по підготовці будівництва Наніковського і Аджибейського водоймищ з заповненням їх водами Північно-Кримського каналу, а також Сонячногірського водоймища;

г) завершення будівництва каналізаційних і очисних споруд в м. Феодосії, передбачених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1976 р. N 42, а також будівництво каналізації м. Алушті, смт Планерському і с. Курортному;

д) будівництво сміттєпереробних заводів з базами санітарного транспорту в районах міст Алушти і Феодосії та перевантажувальних пунктів в селищах міського типу Планерському, Судаку, Фрунзенському та с. Привітному;

є) завершення будівництва очисних споруд на перевалочній нафтобазі в м. Феодосії для приймання вод, забруднених нафтопродуктами з морських суден;

ж) заходи по прийманню на очисні споруди м. Феодосії господарсько-побутових стічних вод з морських суден, а також твердих побутових відходів для переробки їх на міських звалищах та сміттєпереробному заводі;

з) заходи по повному припиненню скидання неочищених стічних вод в Чорне море з Феодосійського морського торгового порту Чорноморського пароплавства;

і) берегоукріплювальні і протизсувні роботи на ділянках: Фрунзенське, Алушта, Малоріченське, Планерське, Курортне, Судак, Морське, Феодосія; будівництво причалів у селах Привітне, Морське та урочищі Карабах;

к) будівництво бази будівельної індустрії в районі Малий Маяк - Запрудне /Алуштинської міськради/ на Шархинському родовищі /каменедробильний і асфальтобетонний заводи та ін./;

л) розширення бази будівельної індустрії в м. Феодосії;

м) спорудження підстанцій 110/10 кВ в районі с. Малий Маяк і с. Привітне, реконструкція ЛЕП Привітне - Морське - Веселе - Судак - Старий Крим з переведенням її на напругу 110 кВ.

27. Виконати науково-дослідні роботи з таких питань:

- детальне вивчення зсувних явищ і процесів в межах Південно-східного берега Криму;

- розвідування і дослідження селенебезпечних річок і долин з організацією гідрогеологічних спостережень за режимом основних річок Південно-східного берега Криму;

- детальне вивчення морських течій і хвильового режиму в прибережній частині Південно-східного берега Криму з організацією пунктів спостереження в районах інтенсивного курортного будівництва.

28. Розробити проектну документацію на будівництво:

а) Сонячногірського водосховища на р. Улу-Узень для водопостачання східної частини Алуштинського курортного району;

б) системи водопостачання Феодосійського та Алуштинського курортних районів та системи зрошення сільськогосподарських земель цих районів водами Північно-Кримського каналу;

в) районних систем каналізації населених пунктів, підприємств та курортів Південно-східного берега Криму з метою забезпечення повного припинення скидання неочищених господарсько-побутових і промислових стічних вод у Чорне море;

г) вузлових очисних споруд і систем каналізації в курортах Малоріченському і Привітному.

29. Розробити генеральну схему санітарної очистки Південно-східного берега Криму та проекти округів санітарної охорони курортів: Феодосія, Алушта, Планерське, Курортне, Судак, Малоріченське та Привітне.

30. Кооперувати кошти забудовників санаторно-курортних і туристських об'єктів для здійснення спільних заходів по освоєнню території з метою планомірної і комплексної забудови курортів.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали