РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.07.2010 р. N 280

Про програму "Діти Рівненщини" на 2010 - 2015 роки

Відповідно до пункту шостого статті 22, пункту першого статті 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 5 Закону України "Про охорону дитинства", статей 13 та 14 Основ законодавства України про охорону здоров'я, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 N 1263-р "Про затвердження плану заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" та з метою підвищення якості надання медичної допомоги дітям:

1. Схвалити програму "Діти Рівненщини" на 2010 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації в установленому порядку подати Програму на затвердження обласній раді.

3. Управлінню охорони здоров'я, Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міст обласного значення:

3.1. Забезпечити виконання заходів Програми.

3.2. Щороку під час формування проектів бюджетів, у межах наявних фінансових ресурсів, передбачати бюджетні асигнування на реалізацію заходів Програми.

4. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення розробити та затвердити відповідні програми та передбачати видатки на виконання заходів з місцевих бюджетів.

5. Виконавцям про виконання Програми інформувати облдержадміністрацію щороку до 10 лютого.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Кічатого Ю. С.

 

Голова адміністрації

В. Берташ

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
02.07.2010 N 280

Програма
"Діти Рівненщини" на 2010 - 2015 роки

Питання забезпечення соціально-правового захисту дітей, створення належних умов для їх всебічного і повноцінного розвитку є пріоритетними для кожної цивілізованої країни.

В області 276806 дітей віком до 18 років охоплено спостереженням та медичним забезпеченням закладів охорони здоров'я.

За останні три роки покращилися показники народжуваності з 13,7 у 2007 до 15,3 у 2009 році, зріс природний приріст населення з -0,1 у 2007 році до +2,1 у 2009 році. Зменшився показник малюкової смертності - з 11,23 у 2007 до 9,37 на 1000 народжених живими у 2009 році.

Більшість важкохворих дітей першого року життя, в тому числі новонароджених, екстрено госпіталізуються у відділення анестезіології та інтенсивної терапії для дітей раннього та старшого віку і відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої лікарні.

Одним із важливих показників здоров'я дітей є хворобливість (поширеність захворювань) та захворюваність дітей. Ці показники в динаміці за 2007 - 2009 роки зростають. Поширеність захворюваності збільшилася з 18683,9 у 2007 році до 20028,4 на 10 тисяч дітей у 2009 році. Відповідно, збільшується кількість хворих дітей, які потребують систематичного диспансерного спостереження та оздоровлення.

Захворюваність та хворобливість дітей впливають і на формування показників дитячої інвалідності.

Кількість дітей-інвалідів у Рівненській області за 1995 - 2009 роки збільшилася на 55 відсотків, а в Україні за цей період - на 58 відсотків. Під наглядом лікувально-профілактичних закладів області перебуває 6312 дітей-інвалідів. Уперше визнано інвалідами у 2009 році в області 695 дітей та підлітків (у 2008 році - 697 осіб).

За перший квартал 2010 року показник первинної дитячої інвалідності становив 7,3 на 10 тисяч дітей до 18 років (за перший квартал 2009 року - 7). Вище середнього показника по області він зареєстрований був у дев'яти районах області.

Незважаючи на те що питома вага медичних проблем у формуванні здоров'я становить не більше 10 - 12 відсотків, саме медичні аспекти збереження здоров'я у ранньому дитинстві мають значно більший вплив, ніж у наступних вікових періодах. Тому найважливішим заходом попередження вродженої патології, а відповідно і дитячої інвалідності, є комплекс первинної профілактики на всіх рівнях надання медичної допомоги дітям, включаючи обласну дитячу лікарню.

Медична допомога дітям надається дитячими лікувально-профілактичними закладами, а саме: обласна дитяча лікарня на 375 ліжок з консультативною поліклінікою, Рівненська дитяча міська лікарня на 150 ліжок з двома поліклініками, Дубенська міська лікарня матері і дитини зі стаціонаром на 25 ліжок та поліклінікою, Рівненський обласний центр реабілітації дітей з ураженнями центральної нервової системи, як амбулаторно-поліклінічний заклад, та Рівненський будинок дитини для дітей віком до трьох років.

Медична допомога дітям надається також спеціалізованими відділеннями територіальних лікувально-профілактичних закладів загального профілю (центральні та районні лікарні) та дитячими соматичними відділеннями і дитячими поліклініками (консультаціями) цих закладів, обласними спеціалізованими диспансерами.

Загальна потужність дитячих ліжок всіх профілів є недостатньою і становить 1380, або 49,8 на 10 тисяч дитячого населення віком до 17 років (середній показник забезпеченості дитячими ліжками всіх профілів по Україні - 65,89). У тому числі педіатричних соматичних ліжок у всіх лікувально-профілактичних закладах області 718, що становить 25,9 на 10 тисяч дітей (по Україні - 25,13).

Стаціонарна медична допомога дітям надається з 24 спеціальностей педіатричного профілю. Однак, спеціалізована висококваліфікована стаціонарна медична допомога надається переважно в обласних спеціалізованих диспансерах та обласній дитячій лікарні.

Управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації здійснюються заходи щодо охорони материнства та дитинства, передбачені в нормативно-правових документах, прийнятих Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

При цьому потребують вирішення проблеми у забезпеченні медичною допомогою дитячого населення області. Однією з таких проблем є лікування хворих дітей із вродженими і спадковими захворюваннями, онкогематологічною патологією, які призводять до інвалідності та смертності, що лише частково фінансується з державного та місцевих бюджетів. Лікування таких захворювань дороговартісне та довготривале. Зокрема, для лікування однієї дитини (залежно від віку), хворої на муковісцидоз, щороку необхідно від 25 до 28 тисяч гривень із місцевого бюджету, а таких дітей в області на сьогодні 14. Для лікування однієї дитини, хворої на фенілкетонурію, щороку необхідно 50 - 55 тисяч гривень, а на онкогематологічні захворювання - понад 100 тисяч гривень. З державного бюджету фінансується лікування дітей, хворих на фенілкетонурію, тільки до досягнення ними трирічного віку.

Потреба в коштах у 2009 році для лікування дітей з онкогематологічною патологією становила 860 тисяч гривень, а з державного бюджету за програмою "Дитяча онкологія" було отримано медпрепаратів на суму 138 тисяч гривень.

Для лікування дітей, хворих на гемофілію, необхідні кошти в сумі 660 тисяч гривень на рік, а з централізованих поставок Міністерства охорони здоров'я України, закуплені за кошти державного бюджету, у 2009 році в область надійшло медикаментів на суму всього 7 тисяч гривень.

Потребує поліпшення в частині фінансового забезпечення первинна медико-санітарна допомога дітям, невідкладна медична допомога та безкоштовна стаціонарна медична допомога найбільш вразливій категорії дітей раннього віку.

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення доступності і підвищення якості первинної медико-санітарної, спеціалізованої та висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги дітям різних вікових категорій на всіх трьох рівнях її надання, зниження рівнів летальності, смертності дітей, дитячої інвалідності.

Шляхи розв'язання проблеми

Для надання дитячому населенню області якісної медичної допомоги необхідно:

1) вжити додаткових заходів і передбачити більш повне фінансове забезпечення (щороку) виконання державних соціальних стандартів у наданні медичної допомоги хворим дітям;

2) зміцнити матеріально-технічну базу дитячих лікувально-профілактичних закладів та інших підрозділів, які надають медичну допомогу дітям, сконцентрувавши потенціал кадрових ресурсів, медичне обладнання, яке необхідне для надання якісної кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню області;

3) укомплектувати вакантні посади лікарів-педіатрів мережі закладів охорони здоров'я області за рахунок випускників вищих навчальних закладів та організувати їх систематичне навчання;

4) провести ремонтно-реконструктивні роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів;

5) забезпечити 100-відсоткове фінансування з обласного та місцевих бюджетів виконання заходів програм з охорони материнства та дитинства.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

1. Забезпечити доступність і підвищити якість надання висококваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги дітям області, в тому числі у сільській місцевості.

2. Підвищити якість та своєчасність діагностики захворювань у дітей, забезпечити своєчасне взяття на облік та проведення лікувально-оздоровчих заходів.

3. Підвищити якість та ефективність виходжування і лікування недоношених та хворих новонароджених дітей.

4. Знизити рівень загальної смертності дітей та малюкової смертності.

5. Знизити рівень загальної та первинної дитячої інвалідності.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування завдань і заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного і місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством.

Обсяги фінансування з державного, обласного та місцевих бюджетів визначаються щороку, з урахуванням заходів, згідно з додатком 2 до Програми.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 

Додаток 1
до Програми

Заходи
щодо виконання програми "Діти Рівненщини" на 2010 - 2015 роки

1. Організаційні заходи з поліпшення надання медичної допомоги дітям

1.1. Забезпечити масовий скринінг новонароджених дітей на фенілкетонурію та гіпотиреоз вроджений.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно

1.2. Створити реєстри дітей, хворих на гіпотіреоз (вроджений, набутий, післяопераційний), гіпофізарний нанізм, синдром Шерешевського-Тернера, нецукровий діабет, передчасний статевий розвиток, адреногенітальний синдром та щороку їх оновлювати.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. З 2010 року.

Постійно

1.3. Проводити щорічний моніторинг захворюваності на зоб у дітей молодшого шкільного віку.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

2010 - 2015 роки

1.4. Розробити автоматизовану систему регіональної реєстрації дітей з онкогематологічними захворюваннями.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

2011 рік

1.5. Створити реєстри хворих на муковісцидоз у районах і містах області та на обласному рівні, забезпечити його систематичне поновлення.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

2010 рік і щороку

1.6. Співпрацювати з міжнародними державними і недержавними організаціями та науковими установами з питань попередження виникнення у дітей захворювань, спричинених йодною недостатністю, а також з питань дитячої онкогематології.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Постійно

2. Охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей

2.1. Здійснювати заходи стосовно використання йодованої харчової солі дитячим населенням шляхом введення її до раціонів харчування у закладах охорони здоров'я, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.

Управління охорони здоров'я та управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно

2.2. Здійснювати групову та індивідуальну йодну профілактику лікарськими засобами, що містять сполуки йоду, групам населення з підвищеною фізіологічною потребою у йоді, в першу чергу вагітним жінкам та жінкам-годувальницям.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно

2.3. Вживати заходів щодо профілактики ожиріння у дітей шляхом проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення, забезпечення якісного шкільного харчування, заборони продажу у школах та поблизу них продуктів "швидкого харчування", підвищення доступності спортивних майданчиків, спортивних залів, спортивних секцій для дітей тощо.

Управління охорони здоров'я та управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно

2.4. Створити кабінети охорони зору дітей у закладах охорони здоров'я II рівня надання медичної допомоги в містах Рівне, Дубно, Кузнецовськ та Сарни.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Сарненська райдержадміністрація, виконавчі комітети Рівненської, Дубенської та Кузнецовської міських рад.

2011 - 2012 роки

2.5. Створити відділення медико-соціальної допомоги дітям та молоді "Клініка, дружня до молоді" в обласній дитячій лікарні та Володимирецькій центральній районній лікарні.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Володимирецька райдержадміністрація.

2011 рік

2.6. Забезпечити проведення профілактичних заходів з метою запобігання вродженим вадам розвитку з використанням преконцепційних технологій.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

2010 - 2015 роки

2.7. Розробити та видавати інформаційні буклети, листівки для дітей і підлітків та їх батьків з питань збереження здоров'я.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

2010 - 2015 роки

2.8. Проводити навчання педагогічного персоналу середніх та спеціальних навчальних закладів, інших дитячих установ з питань цукрового діабету у дітей, у тому числі надання першої невідкладної допомоги.

Управління охорони здоров'я та управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно

3. Підвищення якості та оптимізація медичних послуг, що надаються дітям

3.1. Забезпечити надання безоплатної первинної медико-санітарної допомоги дитячому населенню області, зокрема проведення щорічної диспансеризації дітей.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

2010 - 2015 роки

3.2. Забезпечувати підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають первинну медико-санітарну допомогу дітям, а також працівників освіти з питань профілактики йододефіцитних захворювань та цукрового діабету.

Управління охорони здоров'я та управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно

3.3. Забезпечити проведення якісного медичного огляду дітей раннього віку у відповідності із затвердженим МОЗ Клінічним протоколом медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Постійно

3.4. Забезпечити безоплатне надання невідкладної медичної допомоги дітям на первинному, вторинному та третинному рівнях та безоплатне надання стаціонарної медичної допомоги дітям раннього віку.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно

3.5. Розробити та запровадити індикатори якості надання медичної допомоги дітям закладами охорони здоров'я.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

2011 рік

3.6. Забезпечити своєчасне виявлення серед дітей осіб з онкогематологічною та іншою хронічною патологією, що призводить до інвалідності.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно

3.7. Створити "банк крові" для своєчасного надання медичної допомоги хворим дітям та систематично висвітлювати проблему донорського руху в засобах масової інформації.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

2011 - 2015 роки

4. Зниження рівня дитячої смертності, запобігання дитячій інвалідності

4.1. Забезпечити замісною терапією дітей, хворих на гіпотіреоз (тиреоїдними препаратами).

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

2010 - 2015 роки

4.2. Забезпечити препаратами соматотропіну дітей, хворих на гіпофізариний нанізм, за рахунок централізованих поставок МОЗ, закупленими за кошти державного бюджету.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

З 2010 року, щороку

4.3. Забезпечити дітей, хворих на синдром Шерешевського-Тернера, препаратами соматотропіну, за рахунок коштів обласного бюджету.

Головне фінансове управління облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

З 2010 року, щороку

4.4. Забезпечити дітей, хворих на нецукровий діабет, препаратами десмопресину, та дітей, хворих на передчасний статевий розвиток та на недостатність надниркових залоз, медпрепаратами за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Головне фінансове управління та управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

З 2010 року, щороку

4.5. Вжити заходів щодо закупівлі відповідно до потреби медпрепаратів для медикаментозного забезпечення дітей з первинним (вродженим) імунодефіцитом, гемофілією, муковісцидозом, епілепсією, гіпофізариним гігантизмом, хронічним вірусним гепатитом, фенілкетонурією, хворобою Гоше, розсіяним склерозом, аутизмом за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів.

Головне фінансове управління та управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2010 - 2015 роки

4.6. Забезпечити проведення слухопротезування дітям з втратою слуху III - IV ступенів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

2010 - 2015 роки

4.7. Забезпечити онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні лікарськими засобами та витратними матеріалами, згідно із стандартизованими протоколами лікування дітей, за рахунок коштів державного і обласного бюджетів.

Головне фінансове управління та управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

2010 - 2015 роки

4.8. Продовжити ведення обласного реєстру новонароджених та вроджених вад розвитку за міжнародними стандартами, а також членство в Міжнародній палаті систем моніторингу і досліджень ВВР (Рим, Італія) та Європейській організації систем моніторингу ЄВРОКАТ.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

2010 - 2015 роки

5. Зміцнення матеріально-технічної бази дитячих лікувально-профілактичних закладів

Зміцнити матеріально-технічну базу обласної та міських дитячих лікарень, дитячих відділень центральних районних та районних лікарень, забезпечивши проведення ремонтів, реконструкцій, придбання медичного обладнання, необхідного для надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги дітям.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

2010 - 2015 роки

 

Додаток 2
до Програми

Прогнозні обсяги
фінансових видатків та джерела фінансування для виконання заходів Програми

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання, роки

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. грн.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Завдання 1. Охорона здоров'я дітей. Підвищення якості та оптимізація медичних послуг, що надаються дітям

1.1. Забезпечити надання безоплатної первинної медико-санітарної допомоги дитячому населенню, в тому числі проведення щорічної диспансеризації дітей

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2010 - 2015

Місцевий бюджет (індивідуально, за потреби)

Від 10 до 25 тисяч грн. на рік індивідуально для кожного району, міста

180,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1.2. Забезпечити безоплатне надання невідкладної медичної допомоги дітям на первинному та вторинному рівнях

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2010 - 2015

Місцевий бюджет (індивідуально)

10 - 25 тис. грн. на рік в залежності від району чи міста

180,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1.3. Забезпечити безоплатне надання невідкладної медичної допомоги дітям на третинному рівні

Управління охорони здоров'я та Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Обласний бюджет

500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1.4. Забезпечити безоплатне надання стаціонарної медичної допомоги дітям раннього віку на вторинному рівні

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2010 - 2015

Місцеві бюджети

15 - 30 тис. грн. на рік для району чи міста

270,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1.5. Забезпечити безоплатне надання стаціонарної медичної допомоги дітям раннього віку на третинному рівні

Управління охорони здоров'я та Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Обласний бюджет

250,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Всього за завданням 1

Управління охорони здоров'я та Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Обласний бюджет

750,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2010 - 2015

Місцеві бюджети

630,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

Завдання 2. Зниження рівня дитячої смертності від онкогематологічних захворювань. Забезпечення онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні

Хіміопрепаратами та препаратами супроводжуючої терапії

Управління охорони здоров'я та Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Державний бюджет (відповідно до розподілу по Україні)

840,00

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2010 - 2015

Обласний бюджет

1000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Витратними матеріалами для сепаратора "Фрезеніус Ком. Тек"

Управління охорони здоров'я та Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Обласний бюджет

10,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Препаратом церезим для досягнення ремісії при лікуванні хвороби Гоше

Управління охорони здоров'я та Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Державний бюджет

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

Фактором 8, 9 для лікування хворих на гемофілію

Управління охорони здоров'я та Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Обласний бюджет

550,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Всього за завданням 2

Управління охорони здоров'я та Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Державний бюджет

1940,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

Обласний бюджет

1560,0

3020,0

3020,0

3020,0

3020,0

3020,0

Завдання 3. Підвищення якості медичної допомоги, запобігання дитячій інвалідності та зниження смертності дітей

3.1. Забезпечити замісною терапією дітей, хворих на вроджений гіпотиреоз, тиреоїдними препаратами

Управління охорони здоров'я та Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Обласний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2010 - 2015

Місцевий бюджет (за потребою району, міста)

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3.2. Забезпечення дітей, хворих на імунодефіцит (вроджений), медичними препаратами

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2010 - 2015

Місцевий бюджет (за потребою району, міста)

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.3. Забезпечити препаратами соматотропіну дітей, хворих на гіпофізарний нанізм

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

2010 - 2015

Державний бюджет (відповідно до розподілу по Україні)

1900,0

2000,00

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

3.4. Забезпечити дітей, хворих на синдром Шерешевського-Тернера, препаратами соматотропіну

Управління охорони здоров'я, Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Місцевий бюджет

550,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

3.5. Забезпечити дітей, хворих на нецукровий діабет, препаратами десмопресину

Управління охорони здоров'я, Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Обласний бюджет

42,2

42,2

42,2

42,2

42,2

42,2

3.6. Забезпечити дітей, хворих на справжній передчасний статевий розвиток, препаратами аналогів люліберину (диферелін-депо 11,25 мг)

Управління охорони здоров'я, Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Обласний бюджет

32,6

32,6

32,6

32,6

32,6

32,6

3.7. Забезпечити дітей, хворих на хронічну недостатність наднирникових залоз, замісною терапією(гідрокортизоном)

Управління охорони здоров'я, Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Обласний бюджет

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

3.8. Забезпечити дітей, хворих на фенілкетонурію (віком старше 3 років) спецсумішами для лікувального харчування

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2010 - 2015

Місцевий бюджет (індивідуально, за потреби)

1346,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

3.9. Забезпечити спецсумішами для лікувального харчування хворих на фенілкетонурію вагітних жінок з метою профілактики синдрому материнської фенілкетонурії у їхніх дітей

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2010 - 2015

Місцевий бюджет (індивідуально за потреби із розрахунку 55,0 тис. грн. для лікування однієї вагітної жінки, хворої на фенілкетонурію)

3.10. Забезпечити дітей, хворих на муковісцидоз, необхідними лікарськими препаратами

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Щороку

Місцевий бюджет (індивідуально, за потреби)

Індивідуально для кожного району, міста - 29,6 тис. грн. на 1 дитину на рік

414,0

414,0

414,0

414,0

414,0

414,0

3.11. Вжити заходів щодо закупівлі та розподілу між лікувальними закладами штучного сурфактанту для профілактики гіаліномембранозу у новонароджених

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

2010 - 2015

Державний бюджет (відповідно до розподілу по Україні)

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

375,0

3.12. Забезпечити слухопротезування дітей із втратою слуху III - V ступенів

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

2010 - 2015

Державний бюджет (відповідно до розподілу по Україні)

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення,

2010 - 2015

Місцевий бюджет (індивідуально, за потреби)

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Всього за завданням 3

Управління охорони здоров'я, Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2010 - 2015

Державний бюджет

2435,0

2435,0

2435,0

2435,0

2435,0

2435,0

Обласний бюджет

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

Місцеві бюджети

2520,0

3164,0

3164,0

3164,0

3164,0

3164,0

Завдання 4. Зміцнення матеріально-технічної бази дитячих лікувально-профілактичних закладів

4.1. Забезпечення ремонтів та реконструкції відділень, приміщень обласної дитячої лікарні

Управління охорони здоров'я, Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2011

Обласний бюджет

Кошти передбачити згідно з програмою підтримки розвитку обласної дитячої лікарні, як закладу надання спеціалізованої медичної допомоги дітям області, на 2009 - 2011 роки, схваленою розпорядженням голови облдержадміністрації від 3 грудня 2008 року N 518 та затвердженою рішенням обласної ради від 5 грудня 2009 року N 1024

4.2. Придбання лікувально-діагностичного обладнання для обласної дитячої лікарні

Управління охорони здоров'я, Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2011

Обласний бюджет

Кошти передбачити згідно з програмою підтримки розвитку обласної дитячої лікарні, як закладу надання спеціалізованої медичної допомоги дітям області, на 2009 - 2011 роки, схваленою розпорядженням голови облдержадміністрації від 3 грудня 2008 року N 518 та затвердженою рішенням обласної ради від 5 грудня 2009 року N 1024

4.3. Проведення ремонтів та придбання медичного обладнання для дитячих підрозділів закладів охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2010 - 2015

Місцеві бюджети

Кошти передбачити за індивідуальними розрахунками при розробленні відповідних районних (міських) програм

Всього за завданням 4

Управління охорони здоров'я,
Головне фінансове управління облдержадміністрації

2010 - 2015

Обласний бюджет

Кошти передбачити згідно з програмою підтримки розвитку обласної дитячої лікарні, як закладу надання спеціалізованої медичної допомоги дітям області, на 2009 - 2011 роки, схваленою розпорядженням голови облдержадміністрації від 3 грудня 2008 року N 518 та затвердженою рішенням обласної ради від 5 грудня 2009 року N 1024

Місцеві бюджети

Кошти передбачити за індивідуальними розрахунками при розробленні відповідних районних (міських) програм

Разом за завданнями 1 - 4

Управління охорони здоров'я, Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2010 - 2015

Державний бюджет

3275,0

3435,0

3535,0

3635,0

3635,0

3735,0

Обласний бюджет

2407,1

5520,0

5520,0

5520,0

5520,0

5520,0

Місцеві бюджети

3150,0

3864,0

3864,0

3864,0

3864,0

3864,0

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали