ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 16.12.2010 р. N 61

Про Програму інформаційно-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення області на 2010 - 2014 роки

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання доручення Президента України від 13 жовтня 2010 року N 1-1/2428 щодо своєчасного призначення житлових субсидій за спрощеним механізмом, забезпечення оперативності, достовірності та доступності інформації з соціальних питань населення області, обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму інформаційно-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення області на 2010 - 2014 роки (далі - Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію обласної ради з питань праці, зайнятості та соціального захисту населення (Ліврінц А. А.).

 

Голова ради

І. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
16.12.2010 N 61

ПРОГРАМА
інформаційно-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення області на 2010 - 2014 роки

1. Загальні положення

Автоматизація робіт, пов'язана з обслуговуванням та обліком соціально-незахищених верств громадян, є одним з найактуальніших питань у системі органів праці та соціального захисту населення.

Програму інформаційно-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення області на 2010 - 2014 роки спрямовано на забезпечення оперативності, достовірності, доступності інформації в органах соціальної сфери, а також підвищення ефективності та досягнення якісно нового рівня прийняття рішень у системі управління галуззю.

В органах праці та соціального захисту населення за допомогою Інформаційно-обчислювального центру впроваджено та промислово експлуатуються програмно-технологічні комплекси:

"Автоматизована система обліку пенсійної документації на базі комп'ютерних технологій" (АСОПД/КОМТЕХ);

програмно-технологічний комплекс "Житлові субсидії";

програмно-технологічний комплекс "Єдина заява";

програмно-технологічний комплекс "Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків".

В усіх рай - та міськуправліннях праці та соціального захисту населення у 1998 році було проведено локальні обчислювальні мережі (ЛОМ). Також було встановлено сервери баз даних на основі серверної операційної системи Novell Netware 4.11.

Водночас стан справ у цій сфері в області є незадовільним. Так, практично з 2007 року не оновлювався парк комп'ютерної техніки в більшості управлінь на місцях, тобто 60 - 70 відсотків парку морально застаріло і не підлягає ремонту в разі виходу з ладу.

На недостатньому рівні автоматизовано роботи за показниками зайнятості населення, працевлаштування, обліком отримувачів автотранспорту на пільгових умовах, санаторно-курортного лікування, автоматизованого документообігу між підприємствами та установами, які обслуговують соціально-незахищені верстви населення.

Ці проблеми потребують термінового вирішення та системного підходу, оскільки тільки комп'ютеризація в сучасних умовах дасть можливість якісно, надійно та швидко обробляти всі види інформації, пов'язані з обслуговуванням та обліком соціального захисту населення.

Аналогічна ситуація спостерігається і на обласному рівні. Беручи до уваги, що працівниками головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та інформаційно-обчислювального центру здійснюється систематичний контроль за правильністю призначення всіх видів соціальних допомог та компенсацій, житлових субсидій, моніторинг стану електронного обміну в системі Єдиного державного реєстру пільговиків, використовуючи бази даних районних та міських управлінь праці та соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, парк обчислювальної техніки практично не оновлювався останні 6 років.

На сьогодні системи накопичення і оброблення інформації та реалізація доступу до них з використанням мережних технологій (Internet, Intranet) швидко розвиваються і комерціалізуються. Крім традиційних послуг обміну інформацією (електронна пошта, ftp) і найбітльш популярної - доступ до інформаційних ресурсів (Web), активно розвивається розподілена обробка даних та корпоративні мережі. В усіх галузях суспільно-економічного життя запорукою успіху є володіння первинною достовірною інформацією та професійне аналітичне її оброблення.

Загальна тенденція розвитку і впровадження інформаційних технологій в Україні вказує, що активізація галузі відбувається виключно у великих містах, які володіють розвинутою інфраструктурою телекомунікацій, кваліфікованими спеціалістами, і де сформувався стійкий попит на інформаційні послуги. У цих умовах Програма набуває ще більшої актуальності як безальтернативний проект у регіоні, який стане фактором зростання ефективності управління органами праці та соціального захисту населення.

2. Мета Програми

Метою Програми є розвиток комплексної автоматизованої системи органів праці та соціального захисту населення за рахунок заміни засобів обчислювальної техніки та впровадження сучасних комп'ютерних технологій для збереження та обміну інформацією між органами праці та соціального захисту населення, органами державної влади.

3. Основні завдання Програми

Для реалізації мети Програми необхідно:

замінити повністю морально застарілі засоби обчислювальної, офісної техніки, зв'язку;

створити та модернізувати локально-обчислювальні мережі усіх установ та організацій системи праці та соціального захисту населення;

організувати та автоматизувати обмін інформацією між органами державної влади, підприємствами та установами, які обслуговують соціально-незахищені верстви населення;

забезпечити якісне та повне створення автоматизованого реєстру багатодітних родин;

впровадити сучасні типові проекти по автоматизації показників зайнятості населення, працевлаштування, обліку отримувачів автотранспорту на пільгових умовах, санаторно-курортного лікування;

забезпечити якісний супровід та збереження усіх баз даних на рівні "установа-район-область";

передбачити витратні матеріали для забезпечення роботи "гарячої телефонної лінії", виготовлення бланків, факсового зв'язку, паперу, конвертів, картриджів, копіювальних пристроїв в рамках запровадження спрощеного механізму призначення "Житлових субсидій".

4. Фінансово-економічне обґрунтування Програми

Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету.

Прогнозні показники фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів протягом 2010 - 2014 років становлять 2100000,00 грн., у тому числі:

2010 рік - 100000,00 грн.;

2011 рік - 50000,00 грн.;

2012 рік - 500000,00 грн.;

2013 рік - 500000,00 грн.;

2014 рік - 500000,00 гривень.

Придбання обладнання та оплата робіт з інсталяції, наладки та модернізації наявного комп'ютерного обладнання та мереж здійснюється інформаційно-обчислювальним центром головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Розподіл придбаного обладнання здійснюється головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

5. Прогнозовані результати

Реалізація цієї Програми дозволить:

підвищити рівень технічного та інформаційного забезпечення автоматизованих систем і підтримувати його в сучасному актуальному стані;

запровадити необхідні для сучасного якісного обліку програмно-технологічні комплекси (зайнятість, працевлаштування, пільговий автотранспорт тощо);

перейти на сучасний комп'ютерний обмін всіма видами інформації на рівні "установа-район-область";

якісно та вчасно виконати роботи з підготовки автоматизованого реєстру багатодітних родин.

6. Оцінка ефективності реалізації Програми

Здійснюється за такими якісними та кількісними критеріями:

загальний відсоток сучасних засобів комп'ютерної, офісної техніки, зв'язку, зокрема:

робочих станцій виробництва 2010 - 2014 років;

серверів виробництва 2010 - 2014 років;

ефективних топологій та швидкостей обміну локальних обчислювальних мереж;

перехід на сучасне ліцензоване програмне забезпечення (WINDOWS, NOVELL тощо);

супровід та збереження наявних актуальних баз даних.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється головним управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали