ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 28.12.2010 р. N 122

Про Програму підтримки малого підприємництва в області на 2011 - 2012 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва", з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму підтримки малого підприємництва в області на 2011 - 2012 роки (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати райдержадміністраціям, міськвиконкомам подати до 1 лютого 2011 року Головному управлінню економіки облдержадміністрації затверджені відповідними радами програми підтримки малого підприємництва на 2011 - 2012 роки для узагальнення.

3. Обласній державній адміністрації інформувати обласну раду про хід реалізації заходів Програми щорічно до 25 січня.

4. Внести зміни до рішення обласної ради від 14 січня 2009 року N 759, виключивши із цього рішення пункти 1, 3, 4, 5.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови облдержадміністрації Гоблика В. В. та постійну комісію обласної ради з питань розвитку продуктивних сил, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій (Хохлов М. М.).

 

Голова ради

І. Балога

 

Додаток

ХАРАКТЕРИСТИКА
Програми підтримки малого підприємництва в області на 2011 - 2012 роки

1.

Загальна характеристика області

Площа території - 12,8 тис. км2
Кількість населення - 1243,8 тис. чол.
Специфіка - аграрно-промислове виробництво, розвиток туризму, рекреації, логістики, деревообробної промисловості, видобуток корисних копалин.
Рівень безробіття (відсотки) - 1,5 (за станом на 01.08.2010 р.)
Перелік територій, які належать до:
спеціальної економічної зони - згідно із Законом України від 22 березня 2001 року N 2322-III "Про спеціальну економічну зону Закарпаття";
територій пріоритетного розвитку - згідно із Законом України від 24 грудня 1998 року N 357-XIV "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області";
єврорегіонів - Карпатський єврорегіон, територія якого охоплює 21 адміністративно-територіальну одиницю регіонального (обласного) рівня із загальною площею 145,153 тис. км Країни-члени: Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Україна (Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області).

2.

Головний розробник Програми

Головне управління економіки облдержадміністрації

Співрозробники:

Відповідні управління і відділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласний центр зайнятості, громадські формування підприємців, представництво Держкомпідприємництва України у Закарпатській області, регіональний фонд підтримки підприємництва у Закарпатській області

3.

Перелік пріоритетних завдань Програми

Створення додаткових робочих місць, виробництво, перероблення сільськогосподарської продукції, підтримка фермерських господарств, створення для них сервісної інфраструктури;
організація туристично-рекреаційної діяльності, зокрема сільського (зеленого) туризму;
розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

4.

Очікувані результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Вихідні дані на початок дії Програми

Очікувані результати

 

1. Кількість малих підприємств, одиниць

7089

7214

2. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

57

58

3. Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах (осіб)

38199

39000

4. Кількість підприємців - фізичних осіб*

67444

74444

5. Кількість фермерських господарств (одиниць)

1629

1634

кількість фермерських угідь (га)

13314

13323

 

6. Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) (%)

24,3

24,7

 

7. Надходження від діяльності суб'єктів малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів (тис. грн.)

301,1

331,2

 

8. Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць):

 

 

бізнес-центри

4

4

бізнес-інкубатори

1

1

технопарки

-

1

фінансово-кредитні установи (кредитні спілки)

43

44

фонди підтримки підприємництва

9

10

інвестиційні фонди і компанії (у т. ч. філії)

20

21

інноваційні фонди і компанії (у т. ч. філії)

10

11

лізингові центри (у т. ч. філії)

3

4

біржі (включаючи філії)

14

15

страхові організації (філії)

55

55

аудиторські фірми

11

12

5.

Залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти кількість (одиниць)/обсяги (млн. грн.)

703/49,0

825/54,0

6.

Кількість підприємців, які пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

898

1015

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2011 - 2012 роки

8.

Перелік цільових проектів і підпрограм

Запровадження інноваційних проектів, підвищення технологічного рівня підприємств.
Організація нових виробництв, розширення діючих із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій

9.

Обсяги коштів, необхідних для фінансування заходів з обласного бюджету (всього):

2011 рік - 1596,0 тис. грн.
2012 рік - 1599,5 тис. грн.

головний розпорядник - Головне управління економіки облдержадміністрації

2011 рік - 586,0 тис. грн.
2012 рік - 587,5 тис. грн.

регіональний фонд підтримки підприємництва по Закарпатській області

2011 рік - 1010,0 тис. грн.
2012 рік - 1012,0 тис. грн.

10.

Основні джерела фінансування заходів Програми

Кошти державного, обласного та місцевих бюджетів, банківські кредити, кошти кредитних спілок, власні кошти підприємців, іноземні інвестиції, інші внески, не заборонені законодавством

11.

Система організації контролю за виконанням Програми

Щоквартальне інформування про хід виконання Програми облдержадміністрації, обласної ради та координаційної ради облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва.


* - за даними податкової адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
28.12.2010 N 122

Програма підтримки малого підприємництва в області на 2011 - 2012 роки

Стан і аналіз проблем малого підприємництва в області.
Головна мета Програми і очікувані результати

Формування конкурентоспроможної соціально спрямованої економіки з розвиненим приватним сектором, його важливою складовою - підприємництвом, є стратегічним курсом економічної політики в області. Важливою передумовою здійснення радикальних ринкових перетворень, реалізації стратегії економічного зростання в області є розвиток та підтримка малого підприємництва.

Малий бізнес - важливий ринкоутворюючий чинник економіки, що стимулює конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на структуру економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього продукту, розширює сферу свободи ринкового вибору, характеризується раціональними формами управління, забезпечує більш швидку реалізацію інновацій та розширення соціальної бази реформ.

У сучасній ринковій економіці малому підприємництву притаманні свої особливості, переваги й недоліки.

Показниками вагомої ролі малого бізнесу як інтегруючого структурного елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його кількісні параметри.

У середньому в області у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення припадає 57 малих підприємств, що на шість більше, ніж у 2008 році.

Найбільш чисельними за кількістю малих підприємств є обласний центр та міста обласного підпорядкування. Так, у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення на м. Ужгород припадає 190 одиниць, м. Берегово - 106, м. Хуст - 94, м. Мукачево - 89 підприємств.

Від 26 до 76 підприємств нараховується в Іршавському, Виноградівському, Мукачівському, Берегівському, Тячівському, Рахівському, Міжгірському, Великоберезнянському, Перечинському, Свалявському, Воловецькому та Ужгородському районах. Найменший показник кількості малих підприємств у Хустському районі - 16.

Питома вага реалізованої підприємствами малого бізнесу продукції, робіт та послуг в загальнообласних обсягах зросла на 0,4 відс. пункти і становила 24,3 відс., тоді як обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг порівняно з 2008 роком зменшився на 13,2 відс. і становив 3,9 млрд. гривень.

Скорочення обсягу реалізованої продукції, робіт, послуг відбулося в усіх містах обласного значення, крім міста Чоп, а також у Берегівському, Виноградівському, Мукачівському, Перечинському, Ужгородському і Хустському районах.

За підсумками 2009 року фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування малих підприємств був негативним і становив 265,8 млн. гривень збитків. При цьому, 75,2 відс. малих підприємств були прибуткові (їх прибуток становив 149,5 млн. грн.); 24,8 відс. малих підприємств були збитковими (їх збитки становили (-415,3) млн. гривень. Понад 41 відс. від зазначеної суми збитків отримали суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, третину - отримали підприємства транспорту та зв'язку.

Роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється насамперед у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашій області зокрема.

На малих підприємствах у 2009 році працювало 37,1 тис. найманих працівників. За територіальним розподілом зменшення чисельності найманих працівників відбулося майже у всіх адміністративно-територіальних одиницях області крім міста Мукачева, Іршавського, Мукачівського, Рахівського, Свалявського та Ужгородського районів. В області на одне мале підприємство припадає 5 осіб (у 2008 році - 6).

Збільшується кількість суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб. У 2009 році кількість фізичних осіб - підприємців у порівнянні з 2008 роком зросла на 3,8 відс., або на 2395 од. і становила 65464 осіб. Усього в малому бізнесі області, у тому числі із фермерськими господарствами та підприємцями - фізичними особами працює понад 108 тис. осіб.

Від діяльності суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб) до бюджетів усіх рівнів надійшло 286,8 млн. грн., що становить 21,4 відс. від загальної суми надходжень.

Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств у минулому році була нижчою більш як на третину від середнього рівня в економіці області і становила 963,91 гривень. Серед міст та районів - найнижчий рівень заробітної плати відмічено у Воловецькому (706,36 грн.) та Тячівському (736,00 грн.) районах.

Протягом 2009 - 2010 років робота облдержадміністрації щодо розвитку малого та середнього бізнесу в області здійснювалася відповідно до вимог Законів України "Про державну підтримку малого підприємництва", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Реалізація поставлених завдань проводилася шляхом послідовного здійснення активної регіональної політики щодо цього сектора економіки, поєднання інтересів підприємництва та адміністративно-територіальних одиниць з використанням особливостей і вигод їх географічного розташування, природно-ресурсного та рекреаційного потенціалу, створення ефективного механізму зворотного зв'язку місцевих органів виконавчої влади з підприємцями та їх громадськими формуваннями, визначення пріоритетних напрямів, зокрема:

удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку та підтримки малого підприємництва;

створення відповідних умов для розвитку підприємницьких структур, що функціонують у сфері виробництва і надання послуг, особливо в пріоритетних напрямках розвитку економіки області;

створення механізмів фінансової, інформаційно-консультативної та майнової підтримки малих підприємницьких структур;

формування розвинутої інфраструктури підтримки малого підприємництва на обласному та місцевих рівнях.

Виходячи з того, що розвиток малого бізнесу визначено одним з пріоритетів економічної політики в державі, питанню про подальшу лібералізацію підприємницької діяльності надається значна увага.

З метою лібералізації підприємницької діяльності спрощено процедури започаткування підприємницької діяльності та видачі документів дозвільного характеру.

Зокрема, в районних центрах та містах обласного підпорядкування діють єдині реєстраційні офіси. Процедури державної реєстрації суб'єктів господарювання перестали бути бар'єром при започаткуванні бізнесу в області.

Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" в області створено та діють 18 дозвільних центрів (в усіх містах обласного значення та районних центрах).

Подальше удосконалення діяльності дозвільних центрів, покращення якості їх послуг та зменшення часу, який підприємці витрачають на отримання різноманітних дозволів, залишається на сьогодні одним із найважливіших завдань органів влади.

Питання діяльності дозвільних центрів, у тому числі забезпечення прийняття заяв, документів, що подаються до них, та видачі документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання дозвільними органами за принципом організаційної єдності в одному приміщенні, розглядалися як на обласному, так і місцевих рівнях.

Зазначені питання неодноразово обговорювалися на обласному рівні - на колегіях облдержадміністрації та Головного управління економіки облдержадміністрації. На місцевому рівні питання про діяльність дозвільних центрів розглядалися на засіданнях координаційних рад з питань розвитку підприємництва та на колегіях районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення.

Протягом 2009 року до дозвільних центрів області надійшло 5645 звернень суб'єктів господарювання, що на 23,6 відс. більше, ніж за 2008 рік.

У минулому році в області спостерігалася позитивна тенденція щодо збільшення кількості звернень, консультацій та видачі дозвільних документів безпосередньо через адміністраторів центрів.

Адміністраторами дозвільних центрів видано 2658 документів дозвільного характеру та надано 5215 консультацій щодо отримання дозвільних документів. Зазначені показники зросли відповідно на 4,9 відс. та 25,2 відсотка.

У 2,1 рази зросла кількість зареєстрованих декларацій (із 87 у 2008 році до 183 - у 2009).

За територіальним розподілом лідерами з кількості звернень суб'єктів господарювання, які надійшли до дозвільних центрів та видачі дозвільних документів, є міста Ужгород (1026 та 801 відповідно), Хуст (434 та 274), Тячівський (1888 та 285), Ужгородський (358 та 234) і Хустський (398 та 249) райони.

Одним із важливих завдань пошуку стратегії і тактики активізації зусиль щодо підтримки малого підприємництва на обласному рівні є розроблення і впровадження дієвих конструктивних обласних програм.

У кожному районі та місті області рішенням сесій було прийнято власні програми розвитку малого підприємництва. Основною умовою реалізації програм є спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для створення та підтримки сприятливого середовища для розвитку підприємництва.

Для розвитку малого підприємництва за рахунок обласного бюджету у 2009 році було спрямовано 450,0 тис. грн. (використано 415,5 тис. грн.), у 2010 році бюджетом передбачено 112,5 тис. грн., які використано на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. З обласного бюджету вже четвертий рік проводиться відшкодування відсоткових ставок за кредитами.

За два роки частково відшкодовано відсоткові ставки 15 суб'єктам підприємницької діяльності. Кошти з обласного бюджету було направлено для погашення банківських відсотків підприємцям, які надавали послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, з обслуговування автотранспортних засобів, для будівництва та реконструкції готельно-туристичних комплексів, а також на розширення інфраструктури малих міст, а саме на організацію комп'ютерного центру "Біт" у м. Берегові.

За даними райдержадміністрацій та міськвиконкомів заходами обласних програм передбачено кошти у сумі 850,0 тис. грн. (на часткове відшкодування відсоткових ставок, залучення підприємців у виставкових заходах, міжнародних та районних ярмарках, відзначення Дня підприємця, проведення Дня добросусідства, проведення семінарів-тренінгів та утримання Агенцій регіонального розвитку).

Позитивний резонанс отримало бізнес-середовище з прийняттям Указів Президента України від 12 травня 2005 року N 779/2005 "Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" та від 1 червня 2005 року N 901/2005 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики". У відповідності з вимогами зазначених Указів в області закладено основи регіональної політики щодо створення умов для обмеження втручання у господарську діяльність суб'єктів підприємництва.

Забезпечено дотримання визначених процедур розроблення і затвердження регуляторних актів, які проходять обов'язкове попереднє оприлюднення. Всі проекти розпоряджень розміщуються на веб-сторінці облдержадміністрації в мережі Інтернет, а також на сайті Головного управління економіки облдержадміністрації у розділі "Регуляторна політика" (www.economy-oda.uz.ua). Щороку затверджуються плани підготовки регуляторних актів.

У ході реалізації державної регуляторної політики здійснюється робота щодо продовження регуляторної реформи як на обласному, так і на місцевому рівнях, забезпечення прозорості прийнятих управлінських рішень, поліпшення якості аналізу регуляторного впливу до проектів регуляторних актів.

Створено реєстр прийнятих регуляторних актів, який постійно оновлюється. Такі ж реєстри регуляторних актів створено у райдержадміністраціях та міськвиконкомах.

З метою підвищення ефективної діяльності місцевих органів влади щодо співпраці з бізнесом утворено обласну та регіональні координаційні ради з питань розвитку підприємництва, на яких розглядаються питання реалізації єдиної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, оподаткування, кредитування підприємницьких структур, виконання заходів регіональних програм розвитку підприємництва, рівень сплати податків до місцевих бюджетів, створення нових робочих місць, збільшення розміру та своєчасності виплати заробітної плати найманим працівникам до рівня середньої заробітної плати в економіці області.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року N 518 "Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців" розпорядженням голови облдержадміністрації від 07.10.2009 N 508 в області утворено регіональну галузеву раду підприємців з питань торгівлі.

Обласною галузевою радою підприємців з питань торгівлі підготовлено та подано відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо економічних та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності у галузі торгівлі, упорядкування роботи з проведення органами державного нагляду перевірок суб'єктів господарювання, внесення змін до податкового законодавства.

У всіх районах та містах створено відповідні галузеві ради. На засіданнях розглядаються проблемні питання щодо цінового регулювання на соціально значущі товари, кредитування, оподаткування суб'єктів підприємництва.

З метою зниження роздрібних цін на продукти харчування, подолання правових, адміністративних та організаційних перешкод, що стримують розвиток підприємництва, подальшого послідовного впровадження дерегуляції підприємницької діяльності та прагненнями створити сприятливі умови розвитку підприємництва у всіх районах та містах області підписано Меморандуми узгодження дій між керівниками райдержадміністрацій, міськвиконкомів, виробниками продовольчих товарів, підприємствами торгівлі, головами асоціацій підприємців та галузевих рад.

Значно покращилась ситуація у ринковій інфраструктурі підтримки підприємництва, завдяки якій бізнес-середовище може повноцінно діяти в ринкових умовах. Діяльності підприємницьких структур сприяють агентства регіонального розвитку в смт Солотвино Тячівського району, в смт Великий Березний - "Зелені Карпати" та "Агентство місцевого розвитку та інформаційних ресурсів "Флореста", у містах Мукачево - "Агенція місцевого розвитку та інновацій "ТЕС - Мукачево", Хуст - "Хуст-Європа-Центр", Рахів, Іршава - Агентства регіонального розвитку, Ужгород - Агентство регіонального розвитку і транскордонного співробітництва "Закарпаття". В Ужгородському районі - Агентство регіонального розвитку "ТЕС - Ужгородщина", 4 бізнес-центри, один бізнес-інкубатор, 9 інноваційних фондів та компаній, 3 лізингові центри, 53 інформаційно-консультативні установи, 16 бірж, 61 філія страхових компаній, 11 аудиторських фірм, 44 кредитні спілки, 554 банківські установи, у тому числі 1 банк - юридична особа, 23 філії та 530 відділень. Діяльність цих інституцій інфраструктури спрямовано на надання послуг щодо вдосконалення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва, консалтингового супроводження, фінансової та інформаційно-консультативної підтримки суб'єктам підприємництва.

В області проводиться робота щодо формування та розширення інфраструктури підтримки малого підприємництва. Так, Тячівська міська рада подала заявку на участь у грантовому проекті в рамках програми транскордонного співробітництва ЄІСП (Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна), згідно з яким заплановано протягом 2010 року створити бізнес-центр у м. Тячів.

Із урахуванням наслідків кризових явищ у 2010 році очікується незначне скорочення кількості малих підприємств (на 0,5 відс.) та збільшення надходжень до бюджету від їх діяльності на 5,0 відсотків.

За рахунок державної підтримки в 2011 році прогнозується призупинення спаду у розвитку малого підприємництва, зростання їх кількості та обсягу реалізації продукції, наданих послуг, а також покращення їх фінансового стану.

Поряд з досягнутим є ряд проблем:

нестабільність та непередбачуваність змін законодавства у частині оподаткування та господарської діяльності підприємницьких структур;

недостатня активність громадськості щодо застосування на практиці права участі в регуляторній діяльності органів виконавчої влади;

відсутність необхідних кредитних ресурсів;

високий рівень монополізації окремих галузей економіки;

диференціація у розвитку малого підприємництва в межах області (більшість малих підприємств, що реалізовували продукцію та надавали послуги зосереджена в містах обласного значення);

рівень середньомісячної зарплати залишається суттєво нижчим від середнього по економіці області;

низький рівень професійної підготовки підприємців;

недосконалість освітньої системи у сфері бізнесу;

недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури (технопарки, бізнес-центри, бізнес-інкубатори, фонди підтримки підприємництва);

не сформованість кластерних систем.

Отже, для подальшого розвитку малого підприємництва необхідно створити механізм ефективної взаємодії між державою та підприємницьким сектором. У зв'язку з відсутністю такого механізму мале підприємництво в соціально-економічному розвитку України не займає того належного місця, яке йому відводиться в країнах із розвинутою ринковою економікою.

Для усунення цих негативних факторів і стимулювання подальшого розвитку малого бізнесу в області основними напрямами подальшої роботи надалі залишаються:

сприяння формуванню і розвитку ефективного конкурентного середовища, удосконаленню регуляторних процедур реєстраційного та дозвільного характеру;

розширення практики застосування часткового відшкодування з бюджетів (районів/міст) відсоткових ставок за банківськими кредитами, отриманими суб'єктами малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів;

залучення підприємців до конкурсного відбору на навчання з перепідготовки та стажування управлінських кадрів для сфери підприємництва;

налагодження ефективної співпраці з агентствами розвитку території та громадськими організаціями;

сприяння формуванню мережі регіональних фондів підтримки підприємництва, центрів підтримки бізнесу, бізнес-інкубаторів, інших підтримуючих структур розвитку і розширення бізнесу, спрямованих для створення нових робочих місць;

інтегрування роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та ділових кіл на створення та функціонування кластерних систем за галузевими та функціональними пріоритетами соціально-економічного розвитку області (в машино- та приладобудуванні, деревообробній промисловості, туристично-рекреаційному та аграрному секторах).

Результатом реалізації цих заходів має стати подальший розвиток підприємництва, підвищення фінансово-економічної ефективності функціонування підприємницьких структур, зростання їх впливу на економіку, добробут та якість життя громадян.

Головною метою Програми розвитку малого підприємництва на 2011 - 2012 роки є збереження вже досягнутого рівня та створення передумов для нарощення нового потенціалу, що поступово підноситиме малий сектор економіки в кількісному і якісному змісті до європейських та світових відміток, зробить його носієм ринкової економічної моделі на зразок високорозвинених країн.

Реалізація цієї мети досягається шляхом послідовного здійснення активної регіональної політики щодо цього сектора економіки, поєднання інтересів підприємництва та адміністративно-територіальних одиниць з використанням особливостей і вигод їх географічного розташування, природно-ресурсного та рекреаційного потенціалу, створення ефективного механізму зворотного зв'язку місцевих органів виконавчої влади з підприємцями та їх громадськими формуваннями, визначення пріоритетних напрямів, зокрема:

удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку та підтримки малого підприємництва;

створення відповідних умов для розвитку підприємницьких структур, що функціонують у сфері виробництва і надання послуг, особливо в пріоритетних напрямах розвитку економіки області;

створення механізмів фінансової, інформаційно-консультативної та майнової підтримки малих підприємницьких структур;

формування розвинутої інфраструктури підтримки малого підприємництва на обласному та місцевих рівнях і подальший її розвиток.

Реалізація заходів Програми розвитку малого підприємництва в області на 2011 - 2012 роки (додаються) має сприяти подальшому розвитку та підтримці підприємницької діяльності, прискоренню входження цього сектора економіки в цивілізовані ринкові відносини, міжнародний поділ праці, світові економічні і фінансові структури.

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

Одним із важливих завдань місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації основних напрямів державної підтримки малого підприємництва є усунення правових та адміністративних бар'єрів на шляху розвитку малого бізнесу. Місцеві органи виконавчої влади під час розроблення проектів та прийняття власних регуляторних актів повинні дотримуватися норм Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Через норми цього Закону впроваджується ідеологія державної регуляторної політики. Формування цілеспрямованої, послідовної та передбачуваної державної регуляторної політики є одним з основних завдань Програми. Реалізація такої політики спрямовано на істотне вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами малого підприємництва, перегляд регуляторних актів для визначення їх доцільності та ефективності в нових економічних умовах, забезпечення оприлюднення проектів зазначених актів, а також відстеження результативності регуляторних актів.

Реалізація державної регуляторної політики забезпечується шляхом:

планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, їх оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій;

відстеження результативності регуляторних актів та оприлюднення відповідних звітів;

удосконалення законодавства з метою зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності;

висвітлення у засобах масової інформації проблем, пов'язаних з реалізацією державної регуляторної політики, забезпечення гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів шляхом залучення громадян, суб'єктів малого підприємництва та їх об'єднань до розроблення та обговорення проектів регуляторних актів;

удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, спрощення процедури державної реєстрації суб'єктів господарювання.

Заходи щодо реалізації державної регуляторної політики спрямовано для забезпечення системності, послідовності та координації дій з розроблення та прийняття регуляторних актів, урахування пропозицій громадськості під час їх опрацювання, досягнення оптимального державного регулювання діяльності суб'єктів малого підприємництва.

Відповідно до цього Закону України регуляторна політика цілковито поширюється на державне регулювання усіх господарських відносин. Адміністративні процедури з підготовки й ухвалення регуляторних актів є обов'язковими для всіх регуляторних органів, включаючи органи місцевого самоврядування, а суб'єкти господарювання, їх об'єднання, представники бізнес-середовища та незалежні експерти виступають безпосередніми учасниками регуляторного процесу.

Важливе в повному обсязі забезпечення виконання Законів України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", від 6 вересня 2005 року N 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", від 5 квітня 2007 року N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Пріоритетними завданнями удосконалення правового забезпечення розвитку малого підприємництва в області є:

подальше впровадження регуляторної політики;

підготовка пропозицій центральним органам державної влади з питань удосконалення законодавства і нормативно-правової бази підприємництва;

удосконалення методів податкової політики щодо суб'єктів підприємництва;

забезпечення контролю за додержанням встановленого порядку державної реєстрації суб'єктів підприємництва та видачі документів дозвільного характеру;

зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність шляхом упорядкування кількості перевірок контролюючими органами.

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва є одним із важливих завдань Програми. Заходи цього розділу Програми спрямовуються на досягнення мети - створення в області стабільної системи фінансово-кредитної підтримки, спрощення доступу малих підприємств до фінансово-кредитних ресурсів шляхом об'єднання фінансових можливостей усіх джерел підтримки малого підприємництва, залучення іноземних кредитів та інвестицій. Головні завдання - це подальше формування мережі інфраструктури та впровадження інвестиційної підтримки, орієнтованої на виробничу сферу.

Реалізація заходів щодо фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки дасть можливість суб'єктам малого підприємництва отримати кредити через банки, кредитні спілки, залучати власні кошти, а також іноземні інвестиції.

На наступні два роки буде продовжено роботу щодо фінансової підтримки підприємництва через механізм часткового відшкодування за залученими в банках кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів відповідно до Порядку, затвердженого рішенням обласної ради від 14 січня 2009 року N 759 "Про Програму розвитку малого підприємництва в області на 2009 - 2010 роки".

Також фінансово-кредитну підтримку малому бізнесу на поворотній основі буде надавати Регіональний фонд підтримки підприємництва у Закарпатській області відповідно до Порядку використання коштів Регіональним фондом підтримки підприємництва у Закарпатській області, отриманих на здійснення фінансово-господарської діяльності та підтримки суб'єктів малого підприємництва (у тому числі фінансування інвестиційних проектів) за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, затвердженого рішенням обласної ради від 5 листопада 2009 року N 976.

3. Ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення, подальше формування інфраструктури

Ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення, подальше формування інфраструктури передбачає заходи щодо створення механізму рівних можливостей для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у використанні природних та рекреаційних ресурсів, розбудові прикордонної інфраструктури, забезпеченні виробничими площами, земельними ділянками для розміщення виробництва, а також впровадження в області передових технологій інтегрованої фінансово-майнової підтримки бізнесу (кластеризація, кооперація малого й великого бізнесу).

Значна увага приділяється зміцненню матеріально-технічної бази туристично-рекреаційного комплексу, розвитку сільського (зеленого) туризму, створенню та розширенню сервісної мережі для фермерських господарств, реформованого агропромислового комплексу.

Інформаційна підтримка передбачає заходи щодо створення системи забезпечення інформацією суб'єктів малого підприємництва з метою дерегуляції їх діяльності та успішного ведення бізнесу, підвищення рівня захищеності перед контролюючими органами. Інформованість суб'єктів малого підприємництва про проведення Днів міжнародних контактів та Днів добросусідства з метою пошуку потенційних іноземних та вітчизняних інвестицій.

Джерелом інформації щодо товаровиробників та продукції, що виробляється в області суб'єктами підприємницької діяльності, є обласні виставки-ярмарки.

Забезпечення доступу суб'єктів підприємництва до ділової інформації (про потенційних інвесторів, комунальне майно, вільні нежитлові та виробничі площі), висвітлення на веб-сайті Головного управління економіки облдержадміністрації інформації для підприємців з питань реєстрації, започаткування власної справи, а також адреси об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, державних, банківських та страхових установ та видання інформаційних довідників, буклетів для суб'єктів підприємництва.

Питання про ринок праці, діяльність фондів, розвиток підприємництва передбачається висвітлювати через обласні засоби масової інформації.

Кадрове забезпечення

Суттєвою проблемою ринкової економіки є недостатня кількість кваліфікованих кадрів. Програмою передбачається вирішення питань підвищення їх кваліфікації, навчання незайнятого населення області основам підприємницької діяльності, сприянню розвитку недержавних навчальних закладів, а також удосконаленню роботи із впровадження спеціальних навчальних програм з метою системної підготовки кадрів для малого підприємництва.

Передбачається здійснити ряд першочергових заходів щодо кадрового забезпечення малого підприємництва:

організація підготовки та перепідготовки кадрів місцевих органів управління та представників малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки;

запровадження системи консультативних послуг для підприємців з питань законодавства і оподаткування, менеджменту та маркетингу, надання допомоги підприємцям із розроблення бізнес-планів;

розроблення спеціальних навчальних програм для залучення до підприємництва соціально незахищених категорій населення (інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військових, безробітних);

залучення підприємців до конкурсного відбору на навчання з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва за програмою "Українська ініціатива".

Формування інфраструктури підтримки підприємництва

Програмою передбачається:

створення районних фондів підтримки підприємництва за участі регіонального фонду підтримки підприємництва по Закарпатській області;

розширення фінансових інституцій;

подальший розвиток мережі регіональних громадських об'єднань підприємців, діяльність яких направлено на захист інтересів малого бізнесу;

створення регіональних агенцій розвитку малого бізнесу та підтримка діяльності новостворених бізнес-центрів;

залучення найактивніших керівників громадських об'єднань підприємців у роботі круглих столів, нарад, колегій, робочих груп, конкурсних комісій з оцінки та відбору інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього бізнесу для отримання часткового відшкодування відсотків за кредитами за рахунок коштів місцевих бюджетів, координаційних рад;

висвітлення в засобах масової інформації роботи уже існуючих інституцій підтримки підприємництва (бізнес-центрів, фондів, агенцій тощо).

4. Цільові проекти та підпрограми

Зазначені проекти та підпрограми сприяють організації нових виробництв, розширенню діючих із залученням іноземних інвестицій, спрямовані на вирішення екологічної проблеми, відповідають пріоритетам області та реалізуються за участі суб'єктів підприємництва.

Очікувані результати

Реалізація заходів Програми, що додаються, передбачає:

малих підприємств на 10 тис. осіб населення - до 58 одиниць;

збільшення кількості зайнятих працівників на малих підприємствах до 39,0 тис. осіб;

доведення частки обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) до 24,7 відс.;

збільшення кількості підприємців - фізичних осіб на 7,0 тис. осіб;

збільшення надходжень від діяльності суб'єктів малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів;

розширення інфраструктури підтримки підприємництва;

підвищення вкладу малого підприємництва в усі галузі народного господарства області, розбудови прикордонної інфраструктури, виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку сільського (зеленого) туризму, зимових видів спорту і відпочинку, інших напрямів.

Ефективність реалізації Програми визначатиметься шляхом аналізу офіційних статистичних даних, а також анкетування, соціологічних досліджень, використання даних громадських об'єднань підприємців.

Виконання Програми передбачає поглиблення процесу реструктуризації економіки на користь недержавного сектору, формування середнього класу суспільства, сприятливого інституційного середовища для розвитку підприємництва, утвердження конкурентоспроможного механізму економічного зростання.

Основні напрями та окремі заходи Програми можуть коригуватися із врахуванням соціально-економічної ситуації в області.

Механізм реалізації заходів Програми вимагає:

постійного аналізу виконання Програми;

відповідальності виконавців, які беруть участь у реалізації заходів Програми;

підготовки і внесення пропозицій щодо коригування Програми.

Головне управління економіки облдержадміністрації проводить щоквартальний аналіз виконання заходів Програми і подає звіт у Міністерство економіки України і Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

 

Додаток
до Програми

ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми підтримки малого підприємництва в області на 2011 - 2012 роки

N з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.

Формування цілеспрямованої, послідовної та передбачуваної державної регуляторної політики

Дотримання всіх вимог статей Закону України від 11 вересня 2003 року N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" шляхом:
планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, їх оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій;
відстеження результативності регуляторних актів та оприлюднення відповідних звітів;
удосконалення законодавства з метою зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності;
забезпечення гласності в процесі підготовки проектів регуляторних актів шляхом залучення громадян, суб'єктів малого підприємництва та їх об'єднань

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи облдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

1.1.

 

Проведення семінарів-практикумів, тематичних зустрічей за участі фахівців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та суб'єктів підприємництва щодо реалізації норм законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з територіальним органом Держкомпідприємництва України у Закарпатській області, регіональним фондом підтримки підприємництва по Закарпатській області, райдержадміністрації, міськвиконкомів

Кошти обласного бюджету

2,0

2012 рік

2,0

1.2.

 

Інформаційно-методичне забезпечення із впровадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з територіальним органом Держкомпідприємництва України у Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

1,0

2012 рік

1,0

1.3.

 

Постійне оновлення електронних реєстрів регуляторних актів та забезпечення доступу до них суб'єктів підприємництва, громадськості

Постійно

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

1.4.

 

Оприлюднення на веб-сайті облдержадміністрації в мережі Інтернет та на сайті Головного управління економіки облдержадміністрації у розділі "Регуляторна політика" (www.economy-oda.uz.ua) інформації про здійснення регуляторної політики

Постійно

Головне управління економіки облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

2.

Проведення моніторингу прийнятих регуляторних актів

Проведення аналізу прийнятих регуляторних актів та надання пропозицій райдержадміністраціям та міськвиконкомам щодо їх вдосконалення

Постійно

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Закарпатській області спільно з територіальним органом Держкомпідприємництва України у Закарпатській області

Кошти регіонального фонду підтримки підприємництва по Закарпатській області

 

3.

Удосконалення дозвільної системи у сфері здійснення підприємницької діяльності

Впорядкування роботи щодо видачі документів дозвільного характеру

2011 - 2012 роки

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з територіальним органом Держкомпідприємництва України у Закарпатській області, дозвільні органи, адміністратори дозвільних центрів

Фінансування не потребує

 

3.1.

 

Висвітлення у засобах масової інформації питань про роботу дозвільних центрів, роз'яснень щодо порядку видачі документів дозвільного характеру

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, адміністратори дозвільних центрів

Кошти місцевих бюджетів

 

3.2.

 

Проведення обласного конкурсу на кращий дозвільний центр (нагородження цінними подарунками, грамотами тощо)

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з територіальним органом Держкомпідприємництва України у Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

3,0

2012 рік

3,0

3.3.

 

Здійснення заходів з підвищення кваліфікації та проведення семінарів для адміністраторів дозвільних центрів

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з територіальним органом Держкомпідприємництва України у Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

1,0

2012 рік

1,0

4.

Створення належних умов для роботи дозвільних центрів

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення дозвільних центрів

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

80,0

2012 рік

80,0

5.

Удосконалення роботи з реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та започаткування власної справи

Проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо започаткування власної справи. Постійне оновлення інформаційних стендів для суб'єктів господарської діяльності

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, державні реєстратори спільно з територіальним органом Держкомпідприємництва України у Закарпатській області

Фінансування не потребує

 

5.1.

 

Здійснення заходів з підвищення кваліфікації та проведення семінарів для державних реєстраторів

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з територіальним органом Держкомпідприємництва України у Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

1,0

2012 рік

1,0

5.2.

 

Проведення обласного конкурсу на кращий реєстраційний офіс (нагородження цінними подарунками, грамотами тощо)

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з територіальним органом Держкомпідприємництва України у Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

3,0

2012 рік

3,0

6.

Вдосконалення законодавства, інших нормативно-правових актів щодо розвитку підприємництва

Підготовка та внесення пропозицій до центральних органів виконавчої влади, Верховної Ради України щодо вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює питання розвитку підприємництва

2011 - 2012 роки

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з регіональним фондом підтримки підприємництва по Закарпатській області та громадськими об'єднаннями підприємців

Фінансування не потребує

 

6.1.

 

Підготовка та надання пропозицій щодо стягнення місцевих податків і зборів, встановлення реальних ставок єдиного та фіксованого податків, вартості патентів, орендної плати за використання приміщень та обладнання

2011 - 2012 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з державними податковими інспекціями та громадськими об'єднаннями підприємців

Фінансування не потребує

 

7.

Вжиття заходів щодо усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності

Аналіз звернень суб'єктів підприємницької діяльності, що надходять до створених громадських приймалень підприємців, та доведення його до відповідних державних установ

Щокварталу

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Головне управління економіки облдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

8.

Зменшення необґрунтованого втручання органів, які здійснюють контролюючі функції, у діяльність підприємців

Здійснення моніторингу планових та позапланових перевірок суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами

Протягом 2011 - 2012 років

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

9.

Сприяння питанням доведення розміру середньомісячної заробітної плати у сфері малого підприємництва до розміру середньо - місячної заробітної плати працівників, зайнятих в економіці області

Дотримання підприємницькими структурами області вимог чинного законодавства в напрямках:
посилення роботи серед роботодавців щодо укладення колективних договорів;
оплати праці у розмірі не нижче мінімального рівня, встановленого чинним законодавством, строків її виплати

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з територіальною державною інспекцією праці в Закарпатській області

Фінансування не потребує

 

10.

Підвищення рівня знань суб'єктів підприємницької діяльності

Висвітлення у засобах масової інформації даних щодо встановлених розмірів ставок фіксованого, єдиного податків та вартості торгових патентів

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Кошти місцевих бюджетів

 

10.1.

 

Проведення засідань за круглим столом, нарад, семінарів за участі представників контролюючих, дозвільних та податкових органів з підприємцями, керівниками громадських об'єднань підприємців

Постійно

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

Забезпечення збірниками, інформаційними доповідями щодо розвитку малого бізнесу області

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з Головним управлінням статистики у Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

1,0

2012 рік

1,0

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

1.

Проведення роз'яснювальної роботи щодо умов кредитування

Надання кредитів за цільовими програмами для малого та середнього бізнесу в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку

2011 - 2012 роки

Закарпатське управління Західного регіонального департаменту АТ "Укрсиббанк" (за згодою)

Залучені кошти

7000,0

2.

Фінансова підтримка суб'єктів малого підприємництва за рахунок бюджетних коштів

Розміщення інформації в засобах масової інформації про проведення конкурсу

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

1,5

2012 рік

1,5

2.1.

 

Відбір пріоритетних інвестиційних проектів, які забезпечують створення додаткових робочих місць

2011 - 2012 роки

Головне управління економіки облдержадміністрації, конкурсна комісія з оцінки та відбору інвестиційних проектів

Фінансування не потребує

 

2.2.

 

Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, наданими суб'єктам підприємницької діяльності для реалізації інвестиційних проектів відповідно до Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, затвердженого рішенням обласної ради від 14 січня 2009 року N 759

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

400,0

2012 рік

400,0

3.

Передбачення коштів для підтримки розвитку малого підприємництва з місцевих бюджетів

Подання обґрунтованих пропозицій районним та міським радам щодо затвердження коштів з місцевих бюджетів для розвитку малого підприємництва

2011 рік

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Кошти районних та міських бюджетів

600,0

2012 рік

750,0

3.1.

 

Здійснення моніторингу використаних коштів, передбачених для підтримки суб'єктів малого бізнесу

Щокварталу протягом 2011 - 2012 років

Головне управління економіки облдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

4.

Впровадження системи фінансово-кредитної підтримки підприємництва

Надання кредитів суб'єктам підприємницької діяльності на поворотній основі, відповідно до Порядку використання коштів Регіональним фондом підтримки підприємництва у Закарпатській області, отриманих на здійснення фінансово-господарської діяльності та підтримки суб'єктів малого підприємництва (у тому числі фінансування інвестиційних проектів) за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, затвердженого рішенням обласної ради від 5 листопада 2009 року N 976

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з регіональним фондом підтримки підприємництва по Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

500,0

2012 рік

500,0

5.

Фінансова підтримка фермерських господарств області

Надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі

2011 - 2012 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Закарпатським відділенням Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

Державний бюджет

 

6.

Фінансова підтримка суб'єктів малого підприємництва за рахунок бюджетних коштів у галузях агропромислового комплексу

Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, наданими суб'єктам підприємницької діяльності, відповідно до Порядку часткового відшкодування з державного та з обласного бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого підприємництва

2011 - 2012 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Кошти державного та обласного бюджетів

 

7.

Надання підтримки підприємницькій ініціативі безробітних, у тому числі молоді

Одноразова виплата допомоги з безробіття для започаткування підприємницької діяльності; надання дотацій роботодавцям

2011 - 2012 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з обласним, районними та міськими центрами зайнятості

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

8.

Фінансова підтримка сільського (зеленого) туризму

Визначення мережі сільських садиб та надання фінансової допомоги власникам садиб, які виявили бажання займатися сільським туризмом (прийом туристів у власних садибах)

2011 - 2012 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з спілками сприяння розвитку сільського туризму

Кошти місцевих бюджетів

 

9.

Реалізація інноваційно-інвестиційних проектів.
Реконструкція наявних та будівництва нових об'єктів туристично-рекреаційної галузі

Реконструкція рекреаційного центру "Учбово-спортивна база "Закарпаття" в м. Берегово

2011 - 2012 роки

Берегівський міськвиконком спільно з "Учбово-спортивною базою "Закарпаття"

Власні кошти, кредити банків

 

9.1.

 

Будівництво та реконструкція санаторно-оздоровчого комплексу "Деренівська купіль", Ужгородський район

2011 - 2012 роки

Ужгородська райдержадміністрація спільно з товариством з обмеженою відповідальністю "Санаторний комплекс "Деренівська купіль"

Інвестиції

 

9.2.

 

Будівництво та реконструкція туристичного центру "Верховина" в с. Кам'яниця Ужгородського району

2011 - 2012 роки

Ужгородська райдержадміністрація спільно з товариством з обмеженою відповідальністю "Туристичний центр "Верховина"

Власні кошти

3600,0

9.3.

 

Будівництво аквапарку в м. Берегово

2011 - 2012 роки

Берегівський міськвиконком спільно з товариством з обмеженою відповідальністю "Глобал Проект Лампертсас"

Власні кошти, інвестиції

 

9.4.

 

Будівництво басейну з використанням термальних вод готельно-ресторанного комплексу "Жайворонок" в м. Берегово

2011 - 2012 роки

Берегівський міськвиконком спільно з приватним підприємцем Липей І. І.

Власні кошти, кредити банків

 

9.5.

 

Будівництво гірськолижного витягу в с. Завадка Воловецького району

2011 - 2012 роки

Воловецька райдержадміністрація спільно з приватним підприємцем Повідайчик І. М.

Власні кошти, інвестиції

400,0

9.6.

 

Будівництво туристично-оздоровчого комплексу "Ужгород-Полонина Руна"

2012 рік

Перечинська райдержадмінітрація спільно з товариством з обмеженою відповідальністю "СТС"

Власні кошти, інвестиції

 

10.

Залучення власних коштів підприємців і підприємств малого бізнесу в розвиток виробництва.
Створення додаткових робочих місць, наповнення бюджету за рахунок діяльності виробничої сфери.
Подальший розвиток сучасної інфраструктури

Використання власних коштів суб'єктів підприємництва на розвиток сучасної інфраструктури:

 

 

 

 

Будівництво торговельно-виробничого комплексу та АЗС малої потужності в м. Свалява

2011 рік

Свалявська райдержадміністрація спільно з товариством з обмеженою відповідальністю "Русинія"

Власні кошти, кредити банків

7500,0

10.1.

 

Будівництво цеху з перероблення молока в м. Свалява

2011 - 2012 роки

Свалявська райдержадміністрація спільно з приватним підприємцем Грига М. О.

Власні кошти, кредити банків

300,0

10.2.

 

Будівництво спортивно-оздоровчого басейну в с. Минай Ужгородського району

2011 - 2012 роки

Ужгородська райдержадміністрація спільно з приватним підприємцем Бугаєць А. В.

Власні кошти

800,0

10.3.

 

Будівництво торгово-готельного комплексу в с. Гукливий Воловецького району

2011 рік

Воловецька райдержадміністрація спільно з приватним підприємцем Бирак І. Ф.

Власні кошти, інвестиції

800,0

10.4.

 

Реконструкція будівель під овочепереробний комплекс з розфасовочним цехом, складськими приміщеннями та автопарком з майстернями в с. Мала Добронь Ужгородського району

2011 - 2012 роки

Ужгородська райдержадміністрація спільно з приватним підприємцем Вароді Б. Б.

Власні кошти

1000,0

3. Ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення, подальше формування інфраструктури

1.

Ресурсне забезпечення суб'єктів підприємницької діяльності

Забезпечення на конкурсних засадах рівних можливостей доступу суб'єктів підприємницької діяльності до використання природних ресурсів

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Головне управління економіки облдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

1.2

 

Залучення суб'єктів підприємницької діяльності до участі у тендерах для постачання (надання) продукції, товарів, робіт, послуг бюджетним установам області

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головні розпорядники бюджетних коштів

Фінансування не потребує

 

2.

Створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг із залученням суб'єктів підприємницької діяльності

Залучення на паритетній основі організацій різних форм власності для надання житлово-комунальних послуг на конкурсній (тендерній) основі

2011 - 2012 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

3.

Забезпечення суб'єктів підприємницької діяльності приміщеннями шляхом надання в оренду

Рекомендувати органам місцевого самоврядування надавати суб'єктам підприємницької діяльності в оренду вільні приміщення, що вивільняються у процесі повної інвентаризації об'єктів комунальної власності

Постійно

Управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

3.1.

 

Надання в оренду приміщень на пільгових умовах підприємцям-початківцям та малим підприємствам, які працюють за пріоритетними напрямками

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

3.2.

 

Упровадження для малих підприємств системи пільгової орендної плати з відстрочкою оплати та зарахуванням витрат на ремонт і обладнання об'єкта до вартості орендної плати

2011 - 2012 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

3.3.

 

Постійне оновлення створених баз даних незадіяних приміщень виробничих площ, обладнання, устаткування, об'єктів незавершеного будівництва

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

4.

Поширення позитивного досвіду щодо створення та діяльності інноваційних кластерів, а також інноваційних структур інших типів

Розроблення та реалізація програми утворення та підтримки кластерних структур.

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з Асоціацією розвитку малого і середнього бізнесу та інновацій "Ужгород XXI вік"

Кошти обласного бюджету

2,0

Проведення навчань, семінарів щодо популяризації кластерної моделі, видання методичних посібників

2012 рік

Кошти Асоціації розвитку малого і середнього бізнесу та інновацій "Ужгород, XXI вік"

2,0

5.

Розбудова прикордонної інфраструктури

Відкриття пунктів пропуску: "с. Паладь Комарівці - с. Доборуська" - для автомобільного переходу на українсько-словацькому кордоні

2011 - 2012 роки

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, Ужгородська райдержадміністрація спільно з митними органами

Державний бюджет

 

5.1.

 

Автомобільного вантажного залізничного пункту пропуску "Страж-Чієрна над Тисов" на українсько-словацькому кордоні

2011 - 2012 роки

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, Ужгородська райдержадміністрація спільно з митними органами

Державний бюджет

 

6.

Пошук потенційних партнерів в Україні та за кордоном, залучення інвестицій для суб'єктів підприємницької діяльності області

Залучення суб'єктів підприємницької діяльності до участі у Днях міжнародних контактів, Днях добросусідства та у міжнародних конференціях

2011 - 2012 роки

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Кошти місцевих бюджетів

 

6.1.

 

Створення Центру підтримки транскордонного співробітництва та координації інтеграційних процесів регіонів "Спільний Дім"

2011 - 2012 роки

Рахівська райдержадміністрація спільно з громадською організацією "Спільний Дім"

Кошти районного бюджету, донорських фондів, інвесторів

4940,0

7.

Інформаційне забезпечення

Оснащення інформаційних кутків переліком та описами професій для зайняття підприємницькою діяльністю

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з обласним, районними та міськими центрами зайнятості

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

7.1.

 

Проведення інформаційних семінарів із залучення незайнятого населення до підприємницької діяльності

Постійно

Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з районними, міськими центрами зайнятості

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

7.2.

 

Проведення ярмарків (міні-ярмарків) вакансій, днів відкритих дверей для випускників шкіл, молоді

2011 - 2012 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з обласним, районними, міськими центрами зайнятості, керівниками підприємств

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

7.3.

 

Проведення навчальних, демонстраційних семінарів з питань ведення аграрного виробництва, впровадження новітніх технологій

2011 - 2012 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з сільськогосподарськими службами

Державний бюджет

 

7.4.

 

Поширення інформації та надання дорадчих послуг щодо створення малих підприємств в сільській місцевості

2011 - 2012 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з сільськогосподарськими службами

Державний бюджет

 

7.5.

 

Випуск буклетів, брошур, методичних матеріалів для суб'єктів підприємницької діяльності

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

4,0

2012 рік

4,0

7.6.

 

Випуск презентаційних збірників, буклетів Закарпатської області

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

50,0

2012 рік

50,0

8.

Залучення суб'єктів підприємництва до проведення регіональних, міжнародних виставок-ярмарків

Організація виставок-ярмарків

2011 - 2012 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління облдержадміністрації спільно з суб'єктами підприємницької діяльності

Власні кошти суб'єктів підприємницької діяльності, кошти місцевих бюджетів

 

9.

Сприяння українським та іноземним компаніям у пошуку партнерів

Прийняття участі суб'єктів підприємництва у щорічній виставці-ярмарку "Турєвроцентр - Закарпаття"

Щороку, у вересні

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з суб'єктами підприємницької діяльності

Кошти суб'єктів підприємницької діяльності, обласного бюджету

 

10.

Висвітлення найактуальніших проблем, пов'язаних із підприємницькою діяльністю

Розміщення у засобах масової інформації питань щодо проведення зустрічей, нарад, засідань за круглим столом з підприємцями області, практичної діяльності консультативних центрів, бізнес-центрів, громадських об'єднань підприємців, регіональних фондів підтримки підприємництва

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації, засоби масової інформації області

Кошти обласного бюджету

3,0

2012 рік

3,0

11.

Відзначення Дня підприємця

Проведення зустрічей, брифінгів, засідань за круглим столом із підприємцями, керівниками громадських об'єднань підприємців. Нагородження кращих підприємців області грамотами, пам'ятними подарунками, надання в засобах масової інформації матеріалів щодо розвитку малого бізнесу, а також привітання з нагоди святкування Дня підприємця

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, регіональний фонд підтримки підприємництва по Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

15,0

2012 рік

15,0

12.

Відродження народних промислів

Створення осередків традиційних художніх промислів

2011 - 2012 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Кошти місцевих бюджетів

 

12.1.

 

Створення сприятливих умов щодо впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на обласному рівні

2011 - 2012 роки

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

Кадрове забезпечення

13.

Підготовка та перепідготовка кадрів для сфери малого та середнього бізнесу у вищих навчальних закладах усіх ступенів акредитації

Створення при вищих навчальних закладах області короткотривалих курсів перепідготовки кадрів для ведення власної справи

2011 - 2012 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, вищі навчальні заклади

Державний бюджет

 

14.

Підготовка кадрів для сфери сільського (зеленого) туризму

Організація та проведення циклів семінарів, тренінгів для зацікавлених жителів гірських і передгірських районів з питань підприємницької діяльності у сфері сільського (зеленого) та пішохідного туризму

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з Асоціацією розвитку малого і середнього бізнесу та інновацій "Ужгород XXI вік", регіональним фондом підтримки підприємництва по Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

7,0

2012 рік

Кошти Асоціації та фонду

7,0

15.

Проведення підготовки, перепідготовки кадрів з числа безробітних у тому числі жінок, молоді, військових запасу тощо, які мають намір організувати підприємницьку діяльність

Організація навчання за програмою "Підприємець-початківець"

2011 - 2012 роки

Обласний центр зайнятості спільно з районними, міськими, міськрайонними центрами зайнятості

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

15.1.

 

Проведення навчально-практичних семінарів з основ підприємницької діяльності, у тому числі на базі успішно діючих підприємницьких структур області

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з обласним центром зайнятості, регіональним фондом підтримки підприємництва по Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

3,0

2012 рік

4,5

15.2.

 

Проведення циклів навчальних семінарів, тренінгів для незайнятого населення гірських і передгірських районів області, а саме:
як розпочати власну справу;
бізнес-планування у підприємницькій діяльності.
Забезпечення учасників інформаційними матеріалами з даного питання

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з Асоціацією розвитку малого і середнього бізнесу та інновацій "Ужгород XXI вік" та територіальним органом Держкомпідприємництва України у Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

7,0

2012 рік

Кошти Асоціації розвитку малого і середнього бізнесу та інновацій "Ужгород XXI вік"

7,0

16.

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

Залучення до конкурсного відбору спеціалістів для участі у програмі перепідготовки та стажування управлінських кадрів для сфери підприємництва за програмою "Українська ініціатива", шляхом її популяризації через засоби масової інформації, проведення зустрічей з випускниками

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з регіональним фондом підтримки підприємництва по Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

1,5

2012 рік

1,5

17.

Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

Фінансова підтримка діяльності регіонального фонду підтримки підприємництва по Закарпатській області, відповідно до Порядку використання коштів Регіональним фондом підтримки підприємництва у Закарпатській області, отриманих на здійснення фінансово-господарської діяльності та підтримки суб'єктів малого підприємництва (у тому числі фінансування інвестиційних проектів) за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, затвердженого рішенням обласної ради від 5 листопада 2009 року N 976

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з регіональним фондом підтримки підприємництва по Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

500,0

2012 рік

500,0

18.

Створення та розширення інфраструктури в агропромисловому комплексі для суб'єктів підприємницької діяльності області

Створення та розширення інфраструктури аграрного ринку відповідно до Програми розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в області на 2010 - 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 8 липня 2010 року N 1145

2011 - 2012 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

 

19.

Сприяння розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

Підтримка існуючих та утворення нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

2011 - 2012 роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

20.

Співпраця з громадськими організаціями щодо надання допомоги підприємцям-початківцям, які мають намір організувати підприємницьку діяльність

Допомога у формуванні бізнес-ідеї, визначенні оптимальних напрямів діяльності підприємців-початківців, визначенні ділової стратегії бізнесу, розробці бізнес-планів, надання консультацій щодо отримання дозвільних документів для започаткування власної справи

2011 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з регіональним фондом підтримки підприємництва по Закарпатській області

Кошти обласного бюджету

10,0

2012 рік

12,0

Усього з обласного бюджету: (головний розпорядник: Головне управління економіки облдержадміністрації)

2011 рік 586,0
2012 рік 587,5

Усього з обласного бюджету: на підтримку діяльності регіонального фонду підтримки підприємництва по Закарпатській області

2011 рік 1010,0
2012 рік 1012,0

Цільові проекти та підпрограми

1.

Реалізація інноваційно-інвестиційних проектів, які потребують фінансування

Будівництво заводу з виготовлення будівельних матеріалів на базі Вовківського родовища глини

2011 - 2012 роки

Ужгородська райдержадміністрація спільно з інвестором

Інвестиції

2500,0

Будівництво заводу з виготовлення будівельних матеріалів на базі Русько-Комарівського родовища глини

2011 - 2012 роки

Ужгородська райдержадміністрація спільно з інвестором

Інвестиції

2500,0

Будівництво санаторно-лікувального комплексу з ефективним використанням існуючих скважин термальних мінеральних вод у с. Червоне Ужгородського району

2011 - 2012 роки

Ужгородська райдержадміністрація спільно з інвестором

Інвестиції

3000,0

2.

Впровадження енергозберігаючих технологій

Впровадження інноваційних енергозберігаючих нагрівальних елементів нового покоління (проект "Комфорка")

2011 - 2012 роки

Управління облдержадміністрації: промисловості та розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, освіти і науки

Державний бюджет і місцеві бюджети

2500,0

3.

Створення інноваційної інфраструктури

Створення наукового парку "Ужгородський національний університет"

2011 - 2012 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з Ужгородським національним університетом, Міністерством науки та освіти України 

Державний бюджет

250,0

4.

Розвиток малого підприємництва в сільський місцевості

Будівництво та відкриття міні-заводу з перероблення та розфасування молока та молочних продуктів у с. Кошельово Хустського району

2011 рік

Хустська райдержадміністрація спільно з фермерським господарством "Фаворит"

Власні кошти, іноземні інвестиції

5000,0

 

Перший заступник
голови ради

В. Закурений

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали