АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 вересня 2011 року N 239/13

Про програму постійного удосконалення професійних знань аудиторів

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. N 3125-XII та відповідно до вимог Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2007 N 178/5 (у редакції рішення Аудиторської палати України від 28.01.2010 N 210/9), Аудиторська палата України вирішила:

1. Затвердити програму удосконалення професійних знань аудиторів "Трансформація фінансової звітності, складеної за національними стандартами бухгалтерського обліку у фінансову звітність за міжнародними стандартами" (додається).

2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко

 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
29.09.2011 N 232/13

ПРОГРАМА
постійного удосконалення професійних знань аудиторів України "Трансформація фінансової звітності, складеної за національними стандартами бухгалтерського обліку у фінансову звітність за міжнародними стандартами"

 

НАЗВА ТА ЗМІСТ ТЕМИ

Всього

Лекц.

Практ.

1.

Методика трансформації фінансової звітності

14

7

7

1.1.

Сутність та процедури трансформації фінансової звітності. Аналіз положень національних стандартів бухгалтерського обліку як основи для трансформації фінансової звітності

2

1

1

1.2.

Вибір облікових політик та форматів фінансових звітів. Вимоги міжнародних стандартів щодо облікових політик. Написання наказу про облікову політику у відповідності до МСФЗ

2

1

1

1.3.

Трансформація балансу. Аналіз статей на предмет відповідності їх оцінки та класифікації

2

1

1

1.4.

Визначення поточного та відстроченого податку на прибуток

2

1

1

1.5.

Трансформація звіту про фінансові результати. Прибуток на акцію. Звіт про інший сукупний прибуток

2

1

1

1.6.

Складання звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів

2

1

1

1.7.

Розкриття інформації в примітках до фінансових звітів

2

1

1

2.

Консолідація фінансових звітів

6

2

4

2.1.

Загальні вимоги до складання та подання консолідованих фінансових звітів. Розкриття інформації про внутрішньо-групові операції

3

1

2

2.2.

Методика поетапної консолідації фінансових звітів за допомогою робочої таблиці. Визначення справедливої вартості ідентифікованих активів та зобов'язань. Облік дивідендів

3

1

2

3.

Приклад трансформації фінансової звітності

5

3

2

3.1.

Вихідна інформація. Загальна інформація про підприємство. Комплект фінансової звітності згідно П(С)БО

1

1

3.2.

Опис процесу трансформації. Використання трансформаційних таблиць. Журнал коригуючих проводок

2

1

1

3.3.

Трансформована фінансова звітність. Примітки до фінансової звітності

1

1

 

4.

Аудит трансформованої фінансової звітності

5

3

2

4.1.

Особливості аудиту трансформації балансу

2

1

1

4.2.

Аудит трансформації звіту про фінансові результати

2

1

1

4.3.

Аналіз питань, розкритих у примітках до фінансової звітності.

1

1

 

5.

Огляд змін і доповнень МСФЗ

4

4

 

6.

Огляд змін і доповнень до міжнародних стандартів аудиту в редакції 2010 року

4

4

 

7.

Тестування (40 тестів)

2

 

2

 

ВСЬОГО

40

23

17

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали