ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьома сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 13.12.2011 р. N 355

Про Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2012 - 2016 роки

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України від 21.10.2009 N 1658-VI "Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки", враховуючи Постанову Верховної Ради України від 12.01.2006 N 3339-IV "Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби та заходи щодо її зниження", Указ Президента України від 14.02.2006 N 132/2006 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2006 року "Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами", обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2012 - 2016 роки (додається).

2. Рекомендувати районним радам, райдержадміністраціям, міськвиконкомам прийняти відповідні програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров'я (Смоланка В. І.).

 

Голова ради

І. Балога

 

Додаток

Паспорт Програми

1.

Найменування

Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2012 - 2016 роки (далі - Програма)

2.

Ініціатор розроблення Програми

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

3.

Розробник Програми

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

5.

Учасники Програми

ДЗ "Закарпатська обласна санітарно-епідеміологічна станція", органи місцевого самоврядування

6.

Терміни реалізації Програми

2012 - 2016 роки

7.

Джерела фінансування:

Обласний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

24235,0 тис. грн.

9.

коштів обласного бюджету

 

24235,0 тис. грн.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
13.12.2011 N 355

ПРОГРАМА
протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2012 - 2016 роки

1. Загальні положення

Стратегічно важливим пріоритетним завданням галузі охорони здоров'я є забезпечення епідемічного благополуччя населення та ефективної боротьби з інфекційними хворобами. Інфекційні хвороби залишаються однією з головних причин захворюваності, інвалідизації, смертності населення та дестабілізації соціально-економічного життя.

Удосконалення організаційно-методичних, протиепідемічних та медичних заходів з урахуванням особливостей тенденцій розвитку епідемічних ускладнень в області та розширенням можливості впливу на зниження поширення інфекційних хвороб на ендемічних територіях шляхом специфічної імунопрофілактики є найдоцільнішим і найефективнішим методом боротьби з інфекційними хворобами.

2. Мета Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні епідемічного благополуччя населення області шляхом зниження рівня поширеності інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики; зниження рівня смертності та інвалідності в наслідок інфекційних хвороб; вдосконалення лабораторної бази для діагностики інфекційних хвороб; впровадження сучасних стандартів медикаментозного лікування; удосконалення інформаційної системи обізнаності населення, поширення інформаційно просвітницьких матеріалів із зазначеної проблеми.

3. Основні завдання Програми

Програма передбачає комплексне розв'язання однієї з найбільш актуальних проблем охорони здоров'я шляхом:

- зниження розповсюдження та рівня захворюваності інфекційних захворювань в області;

- створення матеріально-технічної бази для впровадження сучасних методів та технологій лабораторної діагностики інфекційних захворювань;

- підтримання належного рівня медикаментозного забезпечення та впровадження новітніх технологій, стандартів лікування інфекційних хворих;

- зниження рівня смертності та інвалідності з приводу захворювання на вірусні гепатити B та C.

Програма включає в себе протиепідемічні заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням інфекційних захворювань в області на 2012 - 2016 роки.

Державний заклад "Закарпатська обласна санітарно-епідеміологічна станція" забезпечує оперативне впровадження методів специфічної імунопрофілактики інфекційних захворювань серед населення на ендемічно несприятливих територіях.

4. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів обласного бюджету.

Джерела фінансування

Загальний обсяг,
тис. грн.

З них за роками:

2012

2013

2014

2015

2016

Всього:

24235

4107,0

4407,0

4827,0

5237,0

5657,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

кошти обласного бюджету

24235

4107,0

4407,0

4827,0

5237,0

5657,0

5. Заходи Програми

Заходи Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2012 - 2016 роки додаються.

6. Очікувані результати виконання Програми:

впровадження сучасних лабораторних технології якісної імуноферментної та молекулярно-генетичної діагностики інфекційних хвороб;

придбання препаратів для специфічної етіотропної терапії, що, в свою чергу, сприятиме зниженню відсотка ускладненого перебігу, хронізації, виникнення онкоускладнень, зниження темпів поширення захворювань.

7. Організація і контроль

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації.

 

Додаток 1

Заходи Програми
протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2012 - 2016 роки

N
з/п

Найменування заходів

Джерело фінансування

Відповідальні виконавці

Термін

Орієнтовний обсяг фінансування
(тис. грн.)

Очікуваний результат

2012

2013

2014

2015

2016

усього

1.

Підготовка та поширення інформаційно просвітницьких матеріалів із зазначеної проблеми (пам'ятки, буклети, звернення)

обласний бюджет

Управління охорони здоров'я

2012 - 2016

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

Удосконалення інформаційної системи обізнаності населення з питань боротьби з інфекційними хворобами

2.

Забезпечення лабораторій закладів охорони здоров'я витратними матеріалами, виробами медичного призначення, швидкими тестами, тест-системами та діагностичними наборами для біохімічної імунологічної, генетичної діагностики інфекційних захворювань, у т. ч. гепатитів B та C;
а також обстеження контактних осіб в осередках захворювань гепатитом A, E

обласний бюджет

Управління охорони здоров'я

2012 - 2016

250,0

250,0

260,0

260,0

280,0

1300,0

Впровадження сучасних лабораторних технологій для якісної діагностики та адекватного лікування.
Активне виявлення та лікування хворих і як наслідок зниження негативних впливів на громадське здоров'я під час спалаху захворювання гепатиту A

3.

Забезпечення лікарськими засобами для медикаментозного лікування інфекційних хворих лікувальними антитоксичними протидифтерійною та протиправцевою сироватками

обласний бюджет

Управління охорони здоров'я

2012 - 2016

50,0

50,0

60,0

70,0

70,0

300,0

Забезпечення специфічної етіотропної терапії для попередження відсотку ускладненого перебігу, хронізації процесу та інвалідізації

4.

Закупівля препаратів для екстреної профілактики інфекційних захворювань в осередках, у т. ч. гепатиту A

обласний бюджет

Управління охорони здоров'я

2012 - 2016

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

210,0

Попередження та зменшення медичних "втрат" серед категорій населення із груп ризику в осередках епідемічного неблагополуччя

5.

Закупівля вакцин для профілактики інфекційних захворювань за епідемічними показами у разі ускладнення епідемічної ситуації та рекомендовані щеплення у відповідності до переліку, у т. ч. щорічно проти грипу, вірусного гепатиту A, гепатиту B, черевного тифу, та інших.

обласний бюджет

Управління охорони здоров'я спільно з ДЗ "Закарпатська обласна санітарно-епідеміологічна станція"

2012 - 2016

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

2250,0

Зниження темпів епідемічного розповсюдження інфекційних хвороб при ускладненні епідемічної ситуації.

6.

Закупівля препаратів для медикаментозного лікування хворих з хронічними вірусними гепатитами B та C

обласний бюджет

Управління охорони здоров'я

2012 - 2016

2667,0

2905,0

4000,0

4400,0

4800,0

20 100,0

Зниження рівня смертності та інвалідності з приводу захворювання на вірусні гепатити B та C

7.

Забезпечення в області профілактики інфікування Віл на робочому місці

обласний бюджет

Управління охорони здоров'я

2012 - 2016

83,0

90,0

 

 

 

 

Недопущення професійного інфікування ВІЛ медичних працівників при виконанні ними службових обов'язків

8.

Забезпечити можливість добровільного безоплатного тестування на ВІЛ - інфекцію різних категорій населення

обласний бюджет

Управління охорони здоров'я

2012 - 2016

500,0

550,0

 

 

 

 

Проведення безоплатного тестування на ВІЛ - інфекцію 5 % населення області.

9.

Забезпечити можливість доступу ВІЛ - інфікованих дорослих (зокрема вагітних жінок), підлітків, дітей до лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, а також антиретровірусної терапії

обласний бюджет

Управління охорони здоров'я

2012 - 2016

50,0

55,0

 

 

 

 

Забезпечення безоплатного доступу ВІЛ - інфікованих вагітних жінок, підлітків, дітей до лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, а також антиретровірусної терапії

 

Всього по програмі:

 

 

 

4107,0

4407,0

4827,0

5237,0

5657,0

24235,0

 

 

Заступник голови ради

А. Сербайло

 

Додаток 2

Ресурсне забезпечення
Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2012 - 2016 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми,
тис. грн.

I

II

III

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.)
у тому числі:

4107

4407

4827

5237

5657

24235

обласний бюджет

 

4107

4407

4827

5237

5657

24235

 

Заступник голови обласної ради

А. Сербайло

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали