ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 16.12.2010 р. N 71

Про Програму розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2011 - 2015 роки

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про транскордонне співробітництво" від 24 червня 2004 року N 1861-IV, Указу Президента України від 25 травня 2001 року N 341/2001 "Про Концепцію державної регіональної політики", а також угод, укладених між Закарпатською областю та прилеглими регіонами сусідніх держав, обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2011 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови облдержадміністрації Гоблика В. В. та постійну комісію обласної ради з питань транскордонного співробітництва (Кічковський М. М.).

  

Голова ради

І. Балога

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
16.12.2010 N 71

ПРОГРАМА
розвитку транскордонного співробітництва на 2011 - 2015 роки

Загальна частина

Транскордонне співробітництво є одним з інструментів прискорення процесів наближення рівня життя населення прикордонних територій до середньоєвропейського та забезпечення вільного переміщення людей, товарів і капіталів через кордон. Таке співробітництво сприяє об'єднанню зусиль суб'єктів транскордонного співробітництва для розв'язання спільних проблем прикордонних регіонів, здійсненню євроінтеграційних заходів на регіональному рівні.

Програмою передбачається створення комплексної системи розвитку транскордонного співробітництва, з урахуванням якої здійснюватиметься фінансування проектів транскордонного співробітництва за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги та коштів суб'єктів транскордонного співробітництва

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є активізація соціально-економічного, науково-технічного, екологічного, культурного розвитку суб'єктів транскордонного співробітництва.

Основними завданнями Програми є:

сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку прикордонних територій та активізація всебічного транскордонного співробітництва із сусідніми країнами на регіональному та місцевому рівні;

забезпечення підвищення рівня життя населення та розвитку соціальної сфери прикордонних територій Закарпаття;

поглиблення співпраці в рамках Карпатського Єврорегіону;

активізація зовнішньоекономічної діяльності;

створення умов для заснування і функціонування спільних підприємств та утворення транскордонних економічних кластерів;

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

розвиток природної інфраструктури та створення умов для залучення інвестицій.

Основні напрямки виконання Програми

Основними напрямками виконання Програми є:

розширення інтеграційних процесів у результаті транскордонного співробітництва з метою підвищення конкурентоспроможності Закарпаття, забезпечення його сталого розвитку на сучасній технологічній основі та високого рівня продуктивності праці і занятості населення;

посилення взаємодії між учасниками транскордонного співробітництва у підприємницькій діяльності, туристичній галузі;

модернізація і розвиток існуючої транскордонної транспортної мережі для збільшення її пропускної спроможності;

сприяння розвитку прикордонної інфраструктури з метою оптимізації режиму перетинання державного кордону особами, переміщення транспортних засобів і вантажів (товарів) та зменшення часу для здійснення прикордонних процедур;

створення спільної системи захисту навколишнього природного середовища;

заохочення транскордонного співробітництва у сфері освіти, науки і культури;

розроблення містобудівної документації прикордонних територій;

активізація обміну інформацією;

забезпечення розвитку взаємодії між територіальними громадами.

Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми передбачається забезпечити:

зменшення диспропорцій, наближення економічного та соціального рівня розвитку Закарпатської області до рівня регіонів держав - членів Європейського Союзу, підвищення рівня життя населення;

активізацію зовнішньоекономічної діяльності області, розвиток малого та середнього підприємництва, регіональних мереж транспорту та комунікацій, розбудову інфраструктури державного кордону;

розроблення проектів містобудівного розвитку;

охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів для його відновлення, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, організації екологічного контролю та моніторингу, запобігання забрудненню територій техногенних катастроф та зон стихійного лиха.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється у межах коштів, передбачених у обласному і місцевих бюджетах на відповідний рік органам виконавчої влади, відповідальним за виконання визначених Програмою заходів і проектів транскордонного співробітництва, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших джерел.

Обсяг фінансової підтримки Програми визначається щороку в межах коштів, передбачених обласним та місцевим бюджетом на відповідний рік (кошторис витрат, необхідних для виконання Програми розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2011 рік, додається).

  

Додаток

ЗАХОДИ
з розвитку транскордонного співробітництва на 2011 - 2015 роки

1. Розробка та реалізація відповідно до нормативно-правових актів з метою вдосконалення порядку створення перед пунктами пропуску через державний кордон та функціонування відповідно до стандартів ЄС проектів створення зон сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів, будівництва під'їзних автошляхів.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно з Чопською, Виноградівською митницями, Мукачівським, Чопським прикордонним загоном, облавтодором

Термін: 2011 рік

2. Розроблення проектів розбудови та облаштування інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон, приведення систем їх функціонування у відповідність із стандартами ЄС з метою створення належних умов для переміщення через державний кордон осіб, товарів і транспортних засобів.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, спільно з Чопською, Виноградівською митницями, Мукачівським, Чопським прикордонним загоном, облавтодором

Термін: 2011 - 2012 роки

3. Розвиток рекреаційної інфраструктури та організація транскордонних туристичних маршрутів. Стимулювання розвитку та формування інформаційної інфраструктури транскордонного туризму.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації

Термін: 2011 - 2015 роки

4. Розробка спільного українсько-угорського, українсько-польського та українсько-румунського проектів містобудівного розвитку транскордонного регіону.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури

Термін: 2011 - 2012 роки

5. Активізація транскордонного співробітництва у галузі моніторингу та менеджменту надзвичайних ситуацій, які виникають у прикордонних територіях.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Термін: 2011 - 2015 роки

6. Забезпечення проведення Європейських днів добросусідства, а також заходів, приурочених до святкування Дня Європи в Україні.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2015 роки

7. Активізація співробітництва у рамках єврорегіонів та діяльності міжурядових комісій з питань транскордонного співробітництва.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2015 роки

8. Забезпечення постійного оновлення та розширення інформаційної бази веб-сторінок з питань транскордонного співробітництва.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації

Термін: 2011 - 2015 роки

9. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань транскордонного співробітництва за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2015 роки

10. Запровадження системи моніторингу ефективності програм прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації

Термін: 2011 - 2014 роки

11. Утворення мережі інформаційних центрів транскордонного співробітництва.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2014 роки

12. Проведення культурних, освітніх та спортивних заходів, спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління культури, управління освіти і науки, управління у справах молоді та спорту, райдержадміністрації та міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2015 роки

13. Проведення в Україні міжнародних спеціалізованих семінарів, конференцій, виставок і ярмарків із залученням іноземних і вітчизняних організацій для вивчення та популяризації новітніх технологій надання туристичних послуг, а також участь у відповідних заходах за кордоном у прикордонних регіонах.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2015 роки

 

14. Здійснення в рамках транскордонного співробітництва обміну учнями, студентами, викладачами і науковцями.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2015 роки

15. Організація та проведення у навчальних, культурних закладах, у рамках транскордонного співробітництва конференцій, семінарів і симпозіумів.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління культури, управління освіти і науки, райдержадміністрації та міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2015 роки

16. Вжиття заходів з метою надання підтримки у налагодженні та здійсненні між українськими та іноземними закладами охорони здоров'я, медичними навчальними закладами у рамках реалізації двосторонніх проектів, спрямованих на підвищення якості і доступності надання медичних послуг, удосконалення системи медичної освіти.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2015 роки

17. Активізація співробітництва між українськими та іноземними суб'єктами та учасниками транскордонного співробітництва шляхом проведення спеціалізованих інформаційних семінарів, соціально-психологічних тренінгів з використанням індивідуальних методик з метою підвищення рівня зайнятості та заохочення незайнятих громадян до провадження підприємницької діяльності.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму, Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2015 роки

18. Розробка та впровадження механізмів співфінансування транскордонних проектів та їх моніторингу у області.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2015 роки

19. Створення та забезпечення функціонування українських ділянок транскордонних біосферних резерватів, водно-болотних угідь міжнародного значення, об'єктів всесвітньої природної спадщини.

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області

Термін: 2011 - 2015 роки

20. Створення автоматизованих пунктів вимірювання показників якості поверхні вод, якості повітря та контролю за рівнем транскордонного забруднення повітря на великих відстанях та забезпечення оснащення підрозділів аналітичного контролю транспортними і плавзасобами, а також сучасними засобами вимірювальної техніки для визначення вмісту розчиненого кисню, металів, нафтопродуктів та інших показників з метою проведення моніторингу екологічного стану транскордонних водних об'єктів.

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області, обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству

Термін: 2011 - 2015 роки

  

Додаток
до Програми

КОШТОРИС ВИТРАТ,
необхідних для виконання Програми розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2011 рік

Заходи

Виконавці

Обсяг фінансування, грн.

Джерела фінансування

Міжнародна технічна допомога, інші джерела

Обласний бюджет, грн.

2011 рік

2011 рік

2011 рік

ВИТРАТИ УСЬОГО

 

1185000

522000

663000

1. Проведення міжнародних заходів

 

195000

80000

115000

1.1. Проведення Інформаційних днів Європи

Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму спільно з Агентством регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття", Закарпатським Агентством з інвестицій, інновацій та розвитку

45000

30000

15000

1.2. Проведення міжнародних конференцій, семінарів, робочих зустрічей, міжурядових комісій та ін.

150000

50000

100000

2. Поширення інформації

 

256000

110000

146000

2.1. Випуск інформаційних бюлетенів, буклетів, книг, журналів та іншої друкованої продукції

Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму спільно з Агентством регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття", Закарпатським Агентством з інвестицій, інновацій та розвитку

100000

50000

50000

2.2. Забезпечення та інформаційна підтримка веб-сторінки Головного управління

Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму

6000

-

6000

2.3. Виготовлення та тиражування відеофільмів на тему "Закарпаття - європейський регіон "

Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму

100000

40000

60000

2.4. Установка інформаційних знаків, білбордів, рекламних щитів.

Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму

50000

20000

30000

3. Інституційне зміцнення

 

204000

132000

72000

3.1. Підтримка діяльності Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття" та Закарпатського Агентства з інвестицій, інновацій та розвитку

Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття" та Закарпатське Агентством з інвестицій, інновацій та розвитку

144000

132000

12000

3.2. Підтримка, координація та впровадження робіт щодо підготовки проектів Програм прикордонного співробітництва

Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму

60000

-

60000

4. Виконання міжрегіональних угод

 

390000

160000

230000

4.1. Проведення Днів добросусідства (згідно з окремим планом)

Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму спільно з Агентством регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття", Закарпатським Агентством з інвестицій, інновацій та розвитку

100000

60000

40000

4.2. Забезпечення участі представників облдержадміністрації, райдержадміністрації та депутатів обласної ради у міжнародних конференціях, семінарах, робочих зустрічах з питань транскордонного співробітництва в межах та за межами України

Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму, міськвиконкоми райдержадміністрації

200000

100000

100000

4.3. Розробка механізмів співфінансування транскордонних проектів та їх моніторинг

Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму

90000

-

90000

5. Підтримка діяльності Секретаріату української частини Ради Карпатського Єврорегіону

Секретаріат української частини Ради Карпатського Єврорегіону Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму

130000

40000

90000

Участь та проведення засідань Ради Карпатського Єврорегіону та її робочих органів

 

130000

40000

90000

6. Інформаційне забезпечення

 

10000

 

10000

Забезпечення створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі

 

10000

 

10000

  

Заступник голови ради

А. Сербайло

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали