Додаткова копія: Про Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019 - 2023 роки

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тринадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 13.12.2018 р. N 1337

Про Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019 - 2023 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 559 "Про містобудівний кадастр" (Постанова N 559), з метою реалізації організаційно-технічних і фінансових заходів щодо утворення та ведення на регіональному рівні містобудівного кадастру, обласна рада вирішила:

1. Затвердити обласну Програму створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019 - 2023 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації та постійну комісію обласної ради з питань агропромислового комплексу, розвитку села, адміністративно-територіального та земельного устрою.

 

Голова ради

М. Рівіс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
13 грудня 2018 року N 1337

ПРОГРАМА
створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019 - 2023 роки

I. Загальна характеристика Програми

Програма створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019 - 2023 роки (далі - Програма) розроблена управлінням містобудування та архітектури Закарпатської облдержадміністрації відповідно до статті 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI) на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 559 "Про містобудівний кадастр" (Постанова N 559) для продовження реалізації заходів зі створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області, передбачених Програмою створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2014 - 2018 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 27.12.2013 N 849 (Програма N 849) (зі змінами від 22.12.2016 N 598 (Рішення N 598)).

Містобудівний кадастр - це державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. Містобудівний кадастр є складовою частиною державної системи кадастрової документації, яка вміщає відомості про земельні, водні, лісові та інші ресурси і ведеться з урахуванням цих даних на державному, регіональному, районному та місцевому рівнях.

Програма спрямована на забезпечення сталого розвитку територій, приведення містобудівної діяльності, процесів управління територіальним розвитком у відповідність до вимог законодавства України і їх виведення на більш ефективний рівень та забезпечення інформаційної і системної інтеграції процесів розвитку регіону і інформаційної підтримки прийняття рішень на різних рівнях управління регіонального розвитку, згідно із додатком 1 до Програми (додається).

Реалізація заходів Програми забезпечить поліпшення інвестиційного клімату та створення прозорих і комфортних умов для роботи підприємців, застосування Європейських стандартів управління територіальним розвитком, підвищення якості управлінських рішень завдяки моделюванню оцінки їх наслідків.

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму

Корінні зміни соціально-економічних суспільних відносин призвели до зміни відносин і в галузі містобудування. Основними інвесторами містобудівної діяльності стали приватні інвестори. З метою забезпечення умов щодо її сталого розвитку органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні впливати на просторове перетворення середовища життєдіяльності з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів шляхом:

- планування території на державному, регіональному та місцевому рівнях;

- моніторингу стану розроблення містобудівної документації на всіх рівнях;

- визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації;

- врахування містобудівної цінності території та сприяння її включенню до ринкового обігу;

- раціонального використання земель усіх форм власності.

Передумовами підвищення ефективності впливу органів державної влади та органів місцевого самоврядування на містобудівні процеси з урахуванням державних і суспільних інтересів є:

1) оновлення:

- топографічної основи в цифровій формі як наборів профільних геопросторових даних;

- раніше розробленої містобудівної документації;

2) розроблення містобудівної документації відповідно до вимог законодавства та створення системи містобудівного моніторингу;

3) створення та ведення містобудівного кадастру.

Дані містобудівного кадастру необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом. Її захист здійснюється відповідними суб'єктами інформаційних відносин згідно з законодавством.

Створення та ведення містобудівного кадастру на регіональному рівні, формування комп'ютерної бази даних про забудову територій та населених пунктів області на основі оброблення та узагальнення кадастрової інформації базового рівня потребує відповідної матеріальної та програмно-технічної бази для виконання кадастрових робіт.

На виконання положень Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI) постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 559 (Постанова N 559) затверджено Положення про містобудівний кадастр та Типове положення про Службу містобудівного кадастру з визначенням структури, порядку створення, функціонального призначення містобудівного кадастру в системі територіального управління.

Відповідно до норм чинного законодавства Кабінетом Міністрів України та Мінрегіоном поставлено завдання здійснити організаційні заходи щодо створення і забезпечення функціонування містобудівного кадастру та служб містобудівного кадастру на регіональному та базовому рівнях.

Створення відповідної геоінформаційної системи містобудівного кадастру має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на сучасних геоінформаційних технологіях зі створенням центрального сховища даних (із включенням до єдиної системи інформаційних ресурсів даних галузевих кадастрів, містобудівних кадастрів районного та міського рівня й іншої, обумовленої законодавством інформації) і визначенням єдності організаційних, технічних та технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного рівня.

Ведення містобудівного кадастру має здійснюватися службами містобудівного кадастру шляхом формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру відповідного рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного обгрунтування.

З метою реалізації державної політики у сфері містобудування постає необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення питання щодо створення містобудівного кадастру, що дозволить реалізувати стратегію розвитку області, розроблену на певний період.

III. Мета Програми

Мета Програми полягає у приведенні містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, а також створенні інструменту підвищення ефективності управління розвитком територій адміністративних районів, населених пунктів, а саме: створення та функціонування на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівних кадастрів обласного та районного рівнів, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру області та організація планового введення до бази даних та отримання кадастрової інформації відповідно до державних будівельних норм та правил.

Основною метою створення та функціонування системи містобудівного кадастру є раціональне використання земельних ресурсів, збільшення доходної частини бюджету, забезпечення суб'єктів містобудівної та інвестиційної діяльності актуальною комплексною, достовірною інформацією про діючі на території Закарпатської області містобудівні регламенти, про містобудівну цінність різних територій, їх фактичний стан і використання, а також про зміни об'єктів нерухомості в процесі містобудівної та інвестиційної діяльності.

Основним інструментом державного управління містобудівною діяльністю на території області стане містобудівний кадастр. Його створення та ведення передбачено Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI) як інформаційної системи зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

Містобудівний кадастр Закарпатської області призначений для забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень, а також зацікавлених підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією для задоволення їх потреб.

На регіональному рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:

- єдину цифрову топографічну основу території області на підставі топографічних карт і планово-картографічної основи державного земельного кадастру;

- межі адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних державного земельного кадастру;

- схеми планування території області та окремих частин території з об'єктами регіонального значення за межами населених пунктів;

- результати моніторингу стану розроблення генеральних планів населених пункті, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів;

- інформаційні ресурси галузевих кадастрів та інформаційних систем з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;

- нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила на підставі рішень про їх затвердження відповідно до законодавства.

IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Реалізація Програми щодо створення автоматизованої системи геопросторових даних у складі містобудівного кадастру як спеціалізованої системи найбільш повних даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності має базуватись на наявних даних про планування та забудову територій та населених пунктів області, а також на інформації, отриманій з інших джерел: земельного та інших видів кадастрів, матеріалів технічної інвентаризації будівель і споруд, картографічних та топографо-геодезичних матеріалів, які отримуються у встановленому чинним законодавством порядку.

Належна інформаційна політика у сфері містобудування і територіального планування, її технологічне забезпечення відповідно до новітніх технологій, впровадження автоматизованої системи даних забезпечить вирішення широкого кола завдань управління розвитком територій.

Тому об'єднання в одній автоматизованій системі інформаційних ресурсів галузевих кадастрів та інформаційних систем з питань використання територій, їх кадастрового, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території створить передумови для переходу на новий рівень управління територіями.

Передбачені Програмою заходи спрямовані на створення належних умов для діяльності Служби містобудівного кадастру з планового введення до інформаційної бази даних кадастрової інформації, обслуговування автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру та забезпечення кадастровою інформацією органів управління, інших суб'єктів містобудівної діяльності.

Основні положення створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області розроблені на підставі Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року N 559 "Про містобудівний кадастр" (Постанова N 559), від 25.05.2011 N 556 "Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами" (Постанова N 556), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 N 170 "Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу" (Порядок N 170) з урахуванням результатів узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду ведення територіальних кадастрів.

Створення містобудівного кадастру включає вирішення таких основних завдань:

- розроблення Програми;

- розроблення правового, нормативного та методичного забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення містобудівного кадастру;

- формування програмно-технічних комплексів;

- організація робіт із інформаційного наповнення баз даних;

- формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією;

- кадрове забезпечення.

Методом розв'язання проблеми є ведення містобудівного кадастру управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру регіонального рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.

Засобом розв'язання проблеми є створення геоінформаційної уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними.

Продовження реалізації Програми розраховано на період з 2019 до 2023 року і складається з двох етапів.

Перший етап - 2019 - 2021 роки, це етап формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та організації функціонування геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру.

Другий етап - 2022 - 2023 роки - етап удосконалення містобудівного кадастру, експлуатації геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру.

Фінансування робіт із проведення заходів, визначених цією Програмою щодо створення містобудівного кадастру Закарпатської області та його ведення, здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету або інших джерел, не заборонених законом, згідно із додатками 2 і 3 до Програми (додаються).

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України в межах наявних фінансових ресурсів.

Обсяги орієнтовного забезпечення Програми уточнюються щороку, із врахуванням конкретних завдань та наявності коштів.

Обсяг фінансування заходів Програми може бути змінений у разі внесення змін до порядку ведення та надання інформації містобудівного кадастру, складу та змісту містобудівного кадастру, установленого Державними будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують цю діяльність.

V. Напрями діяльності і заходи Програми

Реалізація заходів Програми здійснюється у два етапи протягом 2019 - 2023 років.

Перший етап (2019 - 2021 роки) включає:

- організацію системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

- організацію робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру і формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

- встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних;

- розроблення та прийняття нормативно-правових актів та нормативних документів, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру;

- розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними;

- формування і видача на запит кадастрових документів та довідок;

- матеріально-технічне забезпечення містобудівного кадастру.

Другий етап (2022 - 2023 роки) включає:

- удосконалення містобудівного кадастру;

- експлуатацію геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

- постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією.

Реалізація Програми забезпечить запровадження та ефективне функціонування на регіональному рівні автоматизованої інформаційної системи геопросторових даних містобудівного кадастру, що використовуються для потреб управління територіями, узагальнення кадастрової інформації, що утворюється на базовому рівні.

VI. Перелік завдань і заходів та результативні показники (критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

Перелік завдань і заходів відображено у додатку 2 до Програми. Загальним результативним показником, який буде досягнуто при виконанні Програми є створення містобудівного кадастру регіонального та базового рівнів, як частини геоінформаційної системи, та його ведення з урахуванням даних Державного земельного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем, згідно із додатками 4 і 5 до Програми (додаються).

Виконання заходів, визначених Програмою, в цілому сприятиме створенню та функціонуванню містобудівного кадастру в області на базі сучасних геоінформаційних технологій, які нададуть можливість звести різноманітні дані і моделі в єдину несуперечливу модель, що надалі може бути ефективно застосована в різних технологіях аналізу і управління, в тому числі задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві.

Результатом проведених заходів стане:

- формування та ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила;

- перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову населених пунктів;

- формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;

- фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів територій;

- створення єдиного простору між суб'єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру;

- введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;

- отримання достовірної кадастрової інформації, що дозволить приймати більш ефективніші рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету, та впливати на розвиток території в цілому.

VII. Оцінка ефективності виконання заходів

Реалізація містобудівного кадастру та геопорталу містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені організації та особи актуальною і об'єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об'єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо, згідно із додатком 6 до Програми (додається).

Споживачі отримають широке коло геоінформаційних сервісів і послуг, можливість отримання інформації у текстовому і графічному вигляді на паперових та електронних носіях, а також шляхом регламентованого доступу через мережу Інтернет.

Програмою передбачено геоінформаційне забезпечення реалізації рішень "Схеми планування території Закарпатської області", схем планування територій районів, іншої містобудівної документації та механізм виконання технологічних операцій містобудівного моніторингу з метою встановлення відповідності показників Генеральної схеми планування території України, Схеми планування території області, генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, детальних планів території, зміни показників вихідних даних, що забезпечують розроблення та коригування містобудівної документації, відповідно до вимог законодавства, норм та правил щодо забудови територій, положень містобудівної документації, реалізації програм економічного і соціального розвитку територій.

Реалізація Програми буде сприяти дотриманню норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій, збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій, містобудівного освоєння територій населених пунктів та території Закарпатської області.

Також, реалізація Програми дасть змогу розташовувати та проектувати нове будівництво, здійснювати реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів містобудування та упорядкування територій, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, визначити межі населених пунктів.

Реалізація Програми дозволить запобігти протиправним діям та уникнути інших помилок у сфері містобудування, ефективно здійснювати виконавчим органам міської, селищної, сільської ради виконання делегованих повноважень у сфері містобудування, забезпечити захист інвестиційної діяльності та створення відповідних умов для її реалізації, надати суб'єктам містобудування, населенню міста достовірну, прозору містобудівну інформацію.

VIII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організація виконання та координація діяльності щодо реалізації Програми здійснюється відповідальним виконавцем Програми - управлінням містобудування та архітектури Закарпатської облдержадміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною державною адміністрацією та постійною комісією обласної ради з питань територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу і розвитку села.

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації щороку до 10 лютого готує і подає керівництву облдержадміністрації та постійній комісії обласної ради з питань територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу і розвитку села звіт про результати виконання Програми.

На підставі отриманих даних здійснюється оцінка результатів виконання Програми та розробка пропозицій щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів, уточнення результативних показників (критеріїв ефективності виконання Програми), обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, термінів виконання Програми та окремих заходів

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019 - 2023 роки

Розробник Програми

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Підстава для розроблення Програми

Стаття 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 559 "Про містобудівний кадастр" (Постанова N 559)

Відповідальний виконавець Програми

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Мета Програми

Приведення містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, створення інструменту підвищення ефективності управління розвитком територій адміністративних районів, населених пунктів, а саме: створення та функціонування на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівних кадастрів обласного та районного рівнів, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру області й організація планового введення до бази даних та отримання кадастрової інформації відповідно до державних будівельних норм та правил

Основні заходи Програми

Перший етап - 2019 - 2021 роки, це етап формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та організації функціонування геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру.
Другий етап - 2022 - 2023 роки - етап удосконалення діяльності, експлуатації геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру.

Термін реалізації Програми

2019 - 2023 роки

Основні джерела фінансування Програми

Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми

2633,75 тис. грн, починаючи з 2019 року (див. додаток 3)

 

Перший заступник голови ради

Й. Борто

 

Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019 - 2023 роки

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

I етап:
2019 р.
2020 р.
2021 р.

II етап:
2022 р.
2023 р.

1

Розроблення та прийняття відповідно до повноважень правових актів, нормативних документів та методичного забезпечення, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру на підставі державних норм і правил

Розроблення положення про реєстри адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості, про інформаційні ресурси єдиної цифрової топографічної основи території, порядок взаємодії між кадастровими службами різних рівнів, а також кадастровими службами та іншими органами виконавчої влади й місцевого самоврядування.

2019 - 2020 роки

Управління містобудування та архітектури ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми та виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад

-

-

Розроблення правового, нормативного та методичного забезпечення.
Впровадження у практику служб містобудівного кадастру єдиних організаційно-правових, нормативно-методичних та програмно-технологічних основ ведення містобудівного кадастру.
Впровадження використання керівних документів, що забезпечує поетапний розвиток системи містобудівного кадастру.
Проведення аналізу, розробка нормативної документації та її адаптація (у відповідності до будівельних норм, технічних регламентів, державних стандартів щодо виробництва інформаційних ресурсів) для забезпечення вимог з ведення містобудівного кадастру.
Складання каталогів інформаційних джерел з вказівкою назви документа, територіальної приналежності об'єкта, складу документа, об'єму і форми зберігання, актуальності інформації. Кількісні показники: проходження навчання фахівців залучених до роботи функціоналу прикладного програмного забезпечення (2 - 4 чол./2 - 4 курси).
Якісні показники: 2 - 4 сертифікати.

Організація проведення навчань та придбання методичної і технічної літератури

2018 - 2019 роки

Управління містобудування та архітектури ОДА

Обласний бюджет

2019
50,0

Формування баз даних на основі матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру

2019 - 2020 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад спільно з управлінням містобудування та архітектури ОДА

-

-

2

Формування програмно-технічних комплексів

Проведення розрахунку параметрів програмно-технічного комплексу для створення системи містобудівного кадастру у відповідності до регіональних особливостей введення об'ємів інформації, кількості базових рівнів, спроможності інформаційних каналів тощо)

2019 - 2020 рік

Управління містобудування та архітектури ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми та виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад

-

-

Розроблення концепції системи містобудівного кадастру; обгрунтування структури та інформаційно-логічної моделі банку містобудівних даних; обгрунтування функціональної моделі для забезпечення процесів збирання, реєстрації, оброблення та використання геопросторових даних; систематизація містобудівної документації для інформаційної підтримки процесів прийняття управлінських рішень у сфері містобудівної, інвестиційної та іншої діяльності

Створення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру (придбання та встановлення додаткового серверного і комп'ютерного обладнання, технічних засобів)

2019 - 2020 роки

Управління містобудування та архітектури ОДА

Обласний бюджет

2019 р.
238,0

Забезпечення комплексом технічних засобів (придбання та встановлення комплекту мережевого обладнання);
придбання та встановлення додаткового серверного та комп'ютерного обладнання (4 жорстких диски 2ТБ, ОЗУ 192ГБ, 3 комп'ютери в комплекті); забезпечення можливості створення, друку звітів та карт.
Створення належних умов роботи працівників служби містобудівного кадастру

Формування програмного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру (придбання та встановлення спеціального програмного забезпечення та техніки для створення/завантаження базових геопросторових даних на ГІС Сервер, придбання та встановлення спеціального програмного забезпечення та техніки для розроблення геопорталу містобудівного кадастру

2019 - 2023 роки

управління містобудування та архітектури ОДА

Обласний бюджет

2019 р.
617,65

2023 р.
200,0

Забезпечення базового та розроблення прикладного програмного забезпечення; можливість доступу та користування даними з віддалених робочих місць.
(Кількісні показники: 3 операційні системи, 6 комплектів Макйрософт офіс, 3 комплекта базового програмного забезпечення ArcGIS, розширення базового функціоналу для серверу 1 комп. та для автоматизованих робочих місць 3 комп., продовження технічної підтримки)

Створення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними

2019 - 2023 роки

Управління містобудування та архітектури ОДА

Обласний бюджет

2022 р.
40,0

2023 р.
40,0

Забезпечення реєстрації документів в базі даних інформаційної системи містобудівного кадастру, структурованих вихідних електронних документів, що формуються на основі інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та передаються в інші інформаційні системи або надаються користувачам; встановлення програмних засобів формування, ведення, контролю та оброблення електронних документів у інформаційній системі містобудівного кадастру

3

Організація робіт з інформаційного наповнення баз даних

Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в геоінформаційну систему містобудівного кадастру (придбання та встановлення єдиної базової топографічної основи, приведення містобудівної документації у цифровий векторний вигляд у відповідності до класифікатора об'єктів містобудівного кадастру)

2020 - 2022 роки

Управління містобудування та архітектури ОДА

Обласний бюджет

2020 р.
200,0

2021 р.
282,0

2022 р.
170,0

Організація первинного отримання та введення даних.
Створення бази даних та шарів щодо затверджених містобудівних програм, схем, проектів розвитку інфраструктури, охорони пам'яток архітектури, історії, культури та природи, планувальні обмеження на підставі містобудівної документації тощо.
Кількісні показники: 1 комп. базової ЦТПО, 13 СПТР, 351 компл. містобудівної документації

4

Формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією

Обслуговування комунікаційних каналів обміну інформацією та санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру (Обслуговування веб-сайта, обладнання комп'ютерної техніки засобами технічного захисту інформації, та приміщень сигналізацією)

2019 - 2023 рік

Управління містобудування та архітектури ОДА

Обласний бюджет

2020 р.
656,9

2021 р.
139,2

Обмін документованими відомостями з іншими кадастровими та інформаційними системами з використанням уніфікованої системи електронного документообігу та обміну кадастровими даними

5

Організація та забезпечення надання кадастрової інформації

Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру

2022 - 2023 роки

Управління містобудування та архітектури ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми та виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад

-

-

Налагодження системи наповнення та обслуговування містобудівного кадастру Закарпатської області.
Супровід системи в процесі експлуатації.
Постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією.

 

Усього за Програмою:

2019 - 2023 роки

 

Обласний бюджет

2633,75,
у тому числі:

2019 р.
905,65

2020 р.
856,9

2021 р.
421,2

2022 р.
210,0

2023 р.
240,0

 

 

Перший заступник голови ради

Й. Борто

 

Додаток 3
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019 - 2023 роки

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

I

II

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг коштів, усього,
у тому числі:

905,65

856,9

421,2

210,0

240,0

2633,75

Обласний бюджет

905,65

856,9

421,2

210,0

240,0

2633,75

Кошти інших джерел, не заборонених законом

-

-

-

-

-

-

 

Перший заступник голови ради

Й. Борто

 

Додаток 4
до Програми

Очікувані результати (кількісні показники)

Найменування завдань

Найменування показників

Одиниці виміру

Значення показників

факт

прогноз

2019 рік

2023 рік

Створення містобудівного кадастру Закарпатської області

Автоматизована геоінформаційна система

шт.

1

1

Створення містобудівного кадастру адміністративних районів

Автоматизована геоінформаційна система

шт.

-

13

Створення містобудівного кадастру у міськвиконкомах

Автоматизована геоінформаційна система

шт.

-

5

Створення містобудівного кадастру у виконавчих органах об'єднаних територіальних громад

Автоматизована геоінформаційна система

шт.

-

6

 

Перший заступник голови ради

Й. Борто

 

Додаток 5
до Програми

Очікувані результати (якісні показники)

Ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила

Перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову населених пунктів

Формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації

Фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів територій

Створення єдиного простору між суб'єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру

Введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем

Отримання достовірної кадастрової інформації, що дозволить приймати більш ефективні рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету, та впливати на розвиток території в цілому

 

Перший заступник голови ради

Й. Борто

 

Додаток 6
до Програми

Таблиця вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Реалізація містобудівного кадастру та геопорталу містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління актуальною і об'єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об'єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо.

Фінансування робіт з проведення заходів, визначених Програмою щодо створення містобудівного кадастру та його ведення на регіональному та базовому (адміністративний район, місто) рівнях - за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законом.

Програмою передбачено геоінформаційне забезпечення реалізації рішень "Схеми планування території Закарпатської області" та механізм виконання технологічних операцій містобудівного моніторингу з метою встановлення відповідності показників Генеральної схеми планування території України, Схеми планування території області, генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, детальних планів території, зміни показників вихідних даних, що забезпечують розроблення та корегування містобудівної документації, у відповідності до вимог законодавства, норм та правил щодо забудови територій, положень містобудівної документації, реалізації програм економічного та соціального розвитку територій.

Реалізація Програми буде сприяти дотриманню норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення виконання рішень затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій, збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій, містобудівного освоєння територій населених пунктів та території Закарпатської області.

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Споживачі отримають широке коло геоінформаційних сервісів і послуг, можливість отримання інформації у текстовому і графічному вигляді на паперових та електронних носіях, а також шляхом регламентованого доступу через мережу Інтернет.

Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі і не має обмеження в доступі, надається суб'єкту містобудівної діяльності за його запитом.
Надання суб'єктам містобудівної діяльності зазначеної інформації здійснюється безоплатно.
Видача кадастрових аналогових документів проводиться безоплатно.
Довідкова інформація містобудівного кадастру заінтересованим суб'єктам містобудівної діяльності надається безоплатно.

Реалізація Програми дасть змогу розташувати та проектувати нове будівництво, здійснювати рекон-струкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів містобудування та упорядкування територій, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, визначити межі населених пунктів.

Сфера інтересів громадян

За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання територій Закарпатської області та її найбільш інвестиційно-привабливих територій з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення дотримання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів області, поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу, визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних та місцевих потреб із встановленням режиму їх використання, визначення напрямків сталого розвитку населених пунктів, забезпечення раціонального використання територіальних ресурсів.

Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом

Реалізація Програми дасть змогу створити нормативно-правове поле діяльності, що дозволить запобігти протиправним діям та уникнути інших помилок у сфері містобудування, ефективно здійснювати виконавчим органам міської, селищної, сільської ради виконання делегованих повноважень у сфері містобудування, забезпечити захист інвестиційної діяльності у сфері містобудування, та створення відповідних умов для її реалізації, надати суб'єктам містобудування, населенню міста достовірної, прозорої містобудівної інформації.

 

Перший заступник голови ради

Й. Борто
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали