ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 01.12.2011 р. N 16/24

Про Програму забезпечення непрацюючого населення засобами хімічного захисту на 2012 - 2015 роки

Відповідно статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 15, 32 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", статей 16, 35 Закону України "Про правові засади цивільного захисту", постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту", міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму забезпечення непрацюючого населення засобами хімічного захисту на 2012 - 2015 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Соколовську Л. М та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

 

Міський голова

М. Романюк

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
01.12.2011 N 16/24

ПРОГРАМА
забезпечення непрацюючого населення засобами хімічного захисту на 2012 - 2015 роки

1. Паспорт Програми забезпечення непрацюючого населення засобами хімічного захисту на 2012 - 2015 роки

Характеристика Програми

Виконавці

Ініціатор розроблення Програми

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами хімічного захисту"

Розробник Програми

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Співрозробник Програми

-

Відповідальні виконавці Програми

Департамент житлово-комунального господарства, суб'єкти господарювання всіх форм власності, які використовують та зберігають небезпечні хімічні речовини

Учасники Програми

Департамент житлово-комунального господарства, суб'єкти господарювання всіх форм власності, які використовують та зберігають небезпечні хімічні речовини

Термін реалізації Програми

2012 - 2015 роки

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет міста, кошти суб'єктів господарювання всіх форм власності, які використовують та зберігають небезпечні хімічні речовини

Загальний обсяг ресурсів, необхідних для реалізації програми

222060 грн.

2. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

У 2004 - 2010 роках в Україні зареєстровано 19 випадків аварій та подій, пов'язаних з викидом небезпечних хімічних речовин, які віднесені до надзвичайних ситуацій.

Державна політика у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей і довкілля, безумовного надання переваги раціональній та превентивній безпеці. В основу реалізації Програми покладено принцип захисту населення та ліквідації наслідків можливих аварій на хімічно небезпечних об'єктах міста.

В умовах наявності хімічно небезпечних підприємств посилюється необхідність забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального захисту. На території міста розташовано 6 хімічно небезпечних об'єктів, в тому числі об'єкти, які використовують аміак-4 /22,9 т/, хлор-2 /1,06 т/. В разі аварії на хімічно-небезпечних об'єктах зона можливого хімічного забруднення може досягати 2,72 кв. км (6,5 % території міста) з населенням до 13,7 тис. чол. (6,5 % населення міста).

У зв'язку з тим, що забезпечення засобами індивідуального захисту непрацюючого населення у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року N 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту" здійснюється за рахунок місцевих бюджетів, питання залишається невирішеним. Стан забезпеченості засобами індивідуального захисту не відповідає вимогам чинного законодавства, може привести до численних втрат населення, яке проживає у зонах можливого хімічного забруднення.

За останні 5 років засобів індивідуального захисту для потреб непрацюючого населення не закуповувалось.

3. Мета Програми

Метою Програми є:

- розв'язання проблем захисту населення під час ліквідації наслідків можливих аварій на хімічно небезпечних об'єктах міста;

- накопичення необхідної кількості засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає в зоні можливого зараження у випадку аварій на хімічно небезпечних підприємствах;

- забезпечення єдиного порядку та своєчасної видачі, у разі необхідності, непрацюючому населенню засобів органів дихання;

- створення пунктів видачі засобів індивідуального захисту в районах розміщення хімічних об'єктів господарювання.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року N 1200 забезпечення засобами індивідуального захисту непрацюючого населення здійснюється за рахунок місцевих бюджетів та суб'єктів господарювання.

Розв'язання зазначеної проблеми можливе шляхом розроблення міської програми і забезпечення її фінансування з бюджету міста та суб'єктів господарської діяльності всіх форм власності, які використовують та зберігають небезпечні хімічні речовини, протягом чотирьох років згідно з розрахунком, що додається.

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів:

- бюджету міста;

- суб'єктів господарювання всіх форм власності, які використовують та зберігають небезпечні хімічні речовини;

Кошти, виділені з бюджету міста, і ті, які надійшли з інших джерел фінансування на придбання та накопичення засобів індивідуального захисту, використовуються за призначенням.

Звітність про використання коштів, виділених на реалізацію Програми, подається згідно з порядком, визначеним Державним казначейством України.

5. Перелік завдань і заходи реалізації Програми

Основним напрямком реалізації Програми є придбання і накопичення необхідної кількості засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованій зоні можливого зараження, від вражаючої дії можливих хімічних аварій. Зазначений захід міська рада здійснює протягом 4 років, з плануванням виділення асигнувань щороку.

Передбачається фактична реалізація організаційних, правових та матеріально-технічних засад Програми, у тому числі:

- визначення необхідної кількості засобів хімічного захисту для забезпечення потреб непрацюючого населення у розрізі відповідних суб'єктів господарювання з розрахунком;

- придбання і накопичення необхідної кількості засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованій зоні можливого зараження у випадку хімічних аварій, згідно з розрахунком, що додається;

- дооблаштування необхідних складських приміщень до належних умов зберігання засобів хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення;

- забезпечення постійної організаційної готовності пунктів видачі засобів індивідуального захисту для своєчасної видачі засобів захисту органів дихання та шкіри населенню, яке проживає в зонах хімічного забруднення при виникненні надзвичайної ситуації на хімічно небезпечних об'єктах.

Після виконання Програми будуть здійснені заходи, які дозволять:

- накопичити необхідну кількість засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах можливого зараження, протягом чотирьох років для забезпечення 673 чоловік;

- підвищити ефективність реагування на можливі аварії на хімічно - небезпечних об'єктах;

- не допустити отруєння та загибелі населення від вражаючої дії можливих хімічних аварій.

Ресурсне забезпечення Програми забезпечення непрацюючого населення засобами хімічного захисту на 2012 - 2015 роки складає 263720 грн., згідно з розрахунком, що додається.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, яке щороку, до 1 березня, узагальнює інформацію про стан накопичення засобів індивідуального захисту в місті та інформує комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток 1
до Програми забезпечення непрацюючого населення засобами хімічного захисту

Ресурсне забезпечення
Програми забезпечення непрацюючого населення засобами хімічного захисту на 2012 - 2015 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми (грн.)

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (грн.)

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів усього,
в тому числі:

18200

31800

47100

124960

222060

кошти з бюджету міста

8920

14640

20360

69800

113720

кошти суб'єктів господарювання всіх форм власності, які використовують та зберігають небезпечні хімічні речовини

9280

17160

26740

55160

108340

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток 2
до Програми забезпечення непрацюючого населення засобами хімічного захисту

Розрахунок необхідності забезпечення непрацюючого населення засобами хімічного захисту

N
з/п

Назва міста

Кількість непрацюючого населення
(тис. чол.)

Кількість непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення

Необхідність у забезпеченні засобами індивідуального захисту (шт.)

Примітка

Усього
(тис. чол.)

У тому числі

Найменування ЗІЗ

від 1,5 до 6 років

від 7 до 16 років

дорослі

ПДФ (2Д)

ПДФ (2Ш)

ГП 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

м. Луцьк

120,07

0,606

0,044

0,106

0,456

49

118

506

Відповідно до норм забезпечення (постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1200)

Примітка:

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

ПДФ - протигаз дитячий фільтруючий;

ПДФ (2Ш) - протигаз дитячий фільтруючий (шкільний);

ГП - громадянський протигаз.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток 3
до Програми забезпечення непрацюючого населення засобами хімічного захисту

Номенклатура та обсяги фінансування
на придбання засобів хімічного захисту, які необхідно накопичити для непрацюючого населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно-небезпечних об'єктах міста

N
з/п

Джерела фінансування

Найменування

Кількість ЗІЗ
(шт.)

Ціна за одиницю
(грн.)

Обсяги фінансування
(грн.)

Графік накопичення ЗІЗ
кількість/вартість

Примітки

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Бюджет міста

ПДФ (2Д)

26

360

9360

2
720

4
1440

6
2160

14
5040

1. Відповідно до норм забезпечення (постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1200)

ПДФ (2Ш)

65

360

23400

5
1800

10
3600

15
5400

35
12600

ГП - 7

253

320

80960

20
6400

30
9600

40
12800

163
52160

2

Кошти ПП "Вінтер"

ПДФ (2Д)

17

360

6120

2
720

3
1080

4
1440

8
2880

ПДФ (2Ш)

34

360

12240

3
1080

6
2160

10
3600

15
5400

ГП - 7

126

320

40320

10
3200

20
6400

30
9600

66
21120

3

Кошти СГПП "Злата"

ПДФ (2Д)

6

360

2160

1
360

1
360

1
360

3
1080

2. Вартість засобів індивідуального захисту відображена в цінах 2011 року, у 2012 - 2014 роках необхідно враховувати коефіцієнт інфляції та підвищення цін на відпускну продукцію.
3. Протигази комплектуються малогабаритними коробками типу В, КД (у залежності від потреби).

ПДФ (2Ш)

7

360

2520

1
360

1
360

2
720

3
1080

ГП - 7

60

320

19200

5
1600

10
3200

15
4800

30
9600

4

Кошти ВАТ "Луцький пивзавод"

ПДФ (2Д)

 

 

 

 

 

 

 

ПДФ (2Ш)

 

 

 

 

 

 

 

ГП - 7

12

320

3840

1
320

2
640

3
960

6
1920

5

Кошти ВКФ "Луцькконди тер"

ПДФ (2Д)

 

 

 

 

 

 

 

ПДФ (2Ш)

 

 

 

 

 

 

 

ГП - 7

12

320

3840

1
320

2
640

3
960

6
1920

6

КП "Луцькводоканал"

ПДФ (2Д)

 

 

 

 

 

 

 

ПДФ (2Ш)

12

360

4320

1
360

2
720

3
1080

6
2160

ГП - 7

43

320

13760

3
960

5
1600

10
3200

25
8000

7

Всього:

 

 

 

222060

18200

31800

47100

124960

 

з них:
- кошти бюджету міста

 

 

113720

8920

14640

20360

69800

 

 

- кошти суб'єктів господарювання

 

 

108340

9280

17160

26740

55160

 

Примітка:

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

ПДФ - протигаз дитячий фільтруючий;

ПДФ (2Ш) - протигаз дитячий фільтруючий (шкільний);

ГП - з громадянський протигаз.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали