Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Програму забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 26.10.2016 р. N 14/1

Про Програму забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою покращення матеріально-побутового забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки (додається).

2. Департаменту фінансів та бюджету міської ради (Єлова Л. А.) розробити порядок фінансування Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Яковлева Т. В. та постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Данильчука П. П.).

 

Секретар міської ради

Ю. Вусенко

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
26.10.2016 N 14/1

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Луцька міська рада та громадські організації

2.

Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

3.

Розробник програми

Департамент економічної політики міської ради

4.

Співрозробники програми

Департамент житлово-комунального господарства, департамент фінансів та бюджету міської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Департамент житлово-комунального господарства, управління капітального будівництва міської ради

6.

Учасники програми

Департамент житлово-комунального господарства, департамент фінансів та бюджету, управління капітального будівництва міської ради

7.

Термін реалізації програми

2017 - 2019 роки

8.

Бюджети, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет міста

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

96000,0 тис. грн.

у тому числі:

9.1.

коштів міського бюджету

24000,0 тис. грн.

9.2.

коштів інших джерел, не заборонених законодавством

72000,0 тис. грн.

Програма забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки (далі - Програма)

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Цільові державні програми не можуть у повному обсязі вирішити житлові проблеми забезпечення житлом учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій та військовослужбовців, які заключили контракт з 2014 року та тих хто приймав участь в добровольчих батальйонах і отримали статус учасника бойових дій.

Тому питання їх житлового забезпечення за допомогою (із залученням) бюджетних коштів місцевого рівня стало одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування.

Станом на 01.09.2016 у виконавчому комітеті міської ради на квартирному обліку перебуває 193 сім'ї учасників бойових дій, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції (надалі - АТО), 16 військовослужбовців-учасників АТО, які мають статус ветерана війни-інваліда війни та 8 членів сімей загиблих військовослужбовців учасників АТО.

Програма спрямована на розв'язання гострої соціальної проблеми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій та військовослужбовців, які заключили контракт з 2014 року та тих хто приймав участь в добровольчих батальйонах і отримали статус учасника бойових дій (надалі - учасники Програми).

2. Визначення мети

Метою Програми є сприяння у вирішенні проблем забезпечення, поліпшення житлових умов на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій та військовослужбовців, які заключили контракт з 2014 року та тих хто приймав участь в добровольчих батальйонах і отримали статус учасника бойових дій.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань та заходів

3.1. Реалізація Програми здійснюється шляхом придбання житла на умовах співфінансування для учасників Програми.

3.2. У зазначеній Програмі беруть участь учасники бойових дій, інваліди війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, члени сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців та військовослужбовці, які заключили контракт з 2014 року та ті хто приймав участь в добровольчих батальйонах і отримали статус учасника бойових дій тільки за умови перебування на квартирному обліку в м. Луцьку. Скористатись відповідним правом може один із членів сім'ї загиблого лише один раз. До членів сім'ї загиблого належать ті, хто перебував разом з ним на квартирному обліку. Якщо ці особи на обліку не перебували, членами їх сімей визнаються ті, хто проживав разом з ними на день загибелі: подружжя, що вдруге не одружилося; діти, які не мають своєї сім'ї, або хоч і мають свою сім'ю, але стали інвалідами до досягнення повноліття; батьки; утриманці загиблого, яким призначена пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

3.3. Однією із умов участі у Програмі є забезпечення співфінансування учасниками Програми 50-відсоткової ринкової вартості житла за рахунок особистого внеску. Крім того, співфінансування у 50-відсотковому розмірі забезпечується за рахунок коштів бюджету міста та інших джерел, не заборонених законодавством. Якщо співфінансування по Програмі не можливо здійснити за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, співфінансування за рахунок коштів бюджету міста збільшується до 50 відсотків.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1.

3.4. Учасники Програми, зазначені у пункті 3.2. розділу 3 подають у департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" заяву за встановленим зразком.

3.5. Придбання житла зазначеним категоріям громадян на умовах співфінансування проводиться відповідно до списку учасників Програми, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Луцької міської ради, у порядку черговості поданих заяв. 3

3.6. Загальна площа квартири для учасника Програми розраховується виходячи з нормативної площі житла. Нормативна площа, максимальна площа житла з розрахунку якої складається фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету міста становить 21 кв. м. загальної площі житла на кожного члена сім'ї та додатково 10 кв. м. на всю сім'ю. У разі проживання самостійно норма житла встановлюється в розмірі 50 кв. м.

4. Перелік завдань та заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Основним завданням Програми є забезпечення (придбання) житла на умовах співфінансування учасників Програми у 2017 - 2019 роках (Додаток 2).

Використання коштів за відповідною Програмою здійснюється шляхом придбання житла для певної категорії громадян, зазначеної у розділі 3 Програми. При цьому, співфінансування за рахунок коштів бюджету міста здійснюється після внесення відповідної суми особою, що братиме участь у придбанні житла.

5. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, інших не заборонених законодавством джерел та власних коштів учасників Програми, які забезпечуються житлом на умовах співфінансування.

Формування потреби в коштах для виконання Програми на відповідний рік здійснюється за поданням фінансових розрахунків відповідальними виконавцями Програми. Внесок громадян, яким надається житло, здійснюється безпосередньо на рахунок продавця або забудовника житла.

Якщо кошти не будуть використані учасниками в розрізі фінансування до 31 жовтня залишки використати на придбання житла згідно черги для пільгових категорій та інвалідів I-ої групи учасників війни.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Управління капітального будівництва міської ради протягом двох місяців року, наступного за звітним, подає на розгляд міській раді звіт про виконання Програми.

 

Секретар міської ради

Ю. Вусенко

 

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми
забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми за роками

Загальний обсяг фінансування, тис. грн.

2017

2018

2019

Обсяг фінансових ресурсів всього, тис. грн.
у тому числі:

32000,0

 32000,0

 32000,0

96000,0

кошти бюджету міста

8000,0

8000,0

8000,0

24000,0

 

Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки

N
з/п

Напрям діяльності (пріоритетне завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі:

2017

2018 - 2019

1.

Забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичній операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців, військовослужбовців, які заключили контракт з 2014 року та тих хто приймав участь в добровольчих батальйонах і отримали статус учасника бойових дій.

Придбання житла на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичній операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців, військовослужбовців, які заключили контракт з 2014 року та тих хто приймав участь в добровольчих батальйонах і отримали статус учасника бойових дій.

2017 - 2019 роки

Департамент житлово-комунального господарства, департамент фінансів та бюджету, управління капітального будівництва міської ради

Бюджет міста, кошти інших джерел, не заборонених законодавством.

8000,0
24000,0

16000,0
48000,0

Разом по Програмі:

32000,0

64000,0

в т. ч. за рахунок бюджету міста:

8000,0

16000,0

інших джерел, не заборонених законодавством:

24000,0

48000,0
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали