ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 01.09.2011 р. N 542

Про проведення конкурсу проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"

З метою залучення громадської ініціативи до облаштування міста Житомира, забезпечення позитивних змін у розвитку інфраструктури та довкілля міста, відповідно до ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Провести конкурс проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим" (далі конкурс).

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим" згідно з додатком 1.

3. Утворити конкурсну комісію та затвердити її склад згідно з додатком 2.

4. Управлінню по зв'язках з громадськістю міської ради (Білобровець О. М.) забезпечити прийняття проектів на участь у конкурсі з 15.09.2011 р. до 30.10. 2011 р.

5. Управлінню по зв'язках з громадськістю міської ради (Білобровець О. М.) та КП "Інформаційно-видавничий центр Житомирської міської ради" (Спічак К. Б.), КП "Реклама" (Шуст В. П.) забезпечити широке висвітлення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Леонченко Н. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
01.09.2011 N 542

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"

1. Загальні положення

Конкурс проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим" організовується й проводиться виконавчим комітетом Житомирської міської ради.

Це Положення визначає порядок проведення міського конкурсу проектів громадських організацій, що діють на території м. Житомира.

Конкурс проводиться з 15.09.2011 р. по 30.10. 2011 року.

Положення регулює правові, організаційні та фінансові відносини, що виникають при проведенні міського конкурсу проектів громадських організацій для отримання бюджетного фінансування у формі муніципальних грантів.

2. Мета конкурсу

Метою проведення Конкурсу є залучення громадської ініціативи до позитивних змін у розвитку благоустрою та довкілля Житомира, його рекреаційних зон і місць для відпочинку та заняття спортом.

3. Умови проведення конкурсу

Організація та проведення міського конкурсу покладається на конкурсну комісію.

Для участі у конкурсі допускаються проекти програм, розроблені та подані громадськими організаціями, що діють на території міста та зареєстровані в установленому порядку. Переможець конкурсу одержує для реалізації проекту цільову фінансову допомогу - муніципальний грант у розмірі 10000 грн.

Основними принципами надання муніципальних грантів є:

- відкритість процедур організації та проведення конкурсу;

- суспільно-корисний характер проектів, що подаються на конкурс;

- поінформованість громади про результати реалізації проектів організацій, що отримали муніципальні гранти.

Для участі в конкурсі потрібно подати наступну документацію:

- Заявка на участь в конкурсі, складена за довільною формою.

- Копія статуту (положення) громадської організації.

- Проект програми та кошторису витрат для його реалізації, затверджені керівним органом громадської організації.

- Інформаційна довідка про організацію (історія становлення, проведена робота, презентаційні матеріали).

Проект програми, розроблений громадською організацією, повинен:

- відповідати визначеним конкурсом пріоритетам;

- містити конкретний, соціально значимий ефект від реалізації проекту з мінімальними затратами;

- мати наявність власних чи залучених ресурсів для реалізації проекту;

- включати конкретні заходи програми із зазначенням термінів (число, місяць), місця проведення і кількості учасників (представників громадської організації, інших учасників);

- відповідати змістові загальнодержавних та регіональних програм;

- передбачати висвітлення інформації про даний захід у ЗМІ;

- передбачати економічність впровадження програми та включати ефективні форми і методи її реалізації та очікуваний результат;

- поєднувати ініціативу виконавців програми з можливостями її реалізації, а також з відповідальністю за ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

Організація конкурсу та визначення переможців

Конкурсна комісія не розглядає проекти, подані від політичних, профспілкових та релігійних організацій.

Проекти розглядаються у порядку їх реєстрації. Попередній розгляд здійснюється індивідуально кожним членом комісії і оформлюється оціночний лист. Після цього кожний проект розглядається комісією колегіально.

Рішення щодо поданих проектів приймається простою більшістю голосів від складу комісії. Рішення комісії щодо визначення переможців оформлюється протоколом.

Після визначення переможців конкурсу відбувається публічний захист проекту. Публічний захист проекту передбачає представлення його керівником від організації, що подала проект та його обговорення з участю членів комісії, представників інших громадських організацій, журналістів, депутатів міської ради.

Упродовж 30 днів від дати ухвалення рішення конкурсною комісією про підтримку проекту між виконавчим комітетом Житомирської міської ради та громадською організацією укладається договір цільової фінансової допомоги на реалізацію проекту.

Прикінцеві положення

Після завершення виконання проекту громадська організація готує повний описовий та фінансовий звіти, що подаються до конкурсної комісії.

Звіт має містити повний опис робіт, виконаних в рамках проекту, досягнуті результати коротко чи довготермінові, а також інформацію про залучення до виконання проекту інших, не передбачених проектом ресурсів у формі коштів, майна, безкоштовної трудової участі тощо.

Звіти є відкритими для ознайомлення і зберігаються в Комісії упродовж одного року від закінчення проекту, після чого передаються на зберігання у міський архів.

 

Керуючий справами міськвиконкому

П. Ю. Кудряшов

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
01.09.2011 N 542

СКЛАД
конкурсної комісії конкурсу проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"

ЛЕОНЧЕНКО
Наталія Петрівна

секретар міської ради, голова комісії

БОРОВЕЦЬ
Микола Петрович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії

ПРОКОФ'ЄВА
Світлана Іванівна

головний спеціаліст управління по зв'язках з громадськістю міської ради, секретар комісії

БІЛОБРОВЕЦЬ
Ольга Матвіївна

начальник управління по зв'язках з громадськістю міської ради

ОЛІЙНИК
Тамара Миколаївна

голова Житомирської обласної ради жінок (за згодою)

ОНИЩУК
Сергій Валерійович

депутат міської ради, член постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (за згодою)

ПІВОВАРОВА
Світлана Іванівна

начальник управління житлового господарства міської ради

САРНО
Олена Миколаївна

начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

СТЕПАНИЦЬКА
Тетяна Василівна

заступник начальника КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", головний еколог міста

ШЕВЧУК
Віталій Андрійович

заступник начальника управління комунального господарства міської ради.

 

Керуючий справами міськвиконкому

П. Ю. Кудряшов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали