ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 травня 2011 року N 45

Про проведення Конкурсу впроваджених енергоефективних проектів та технологій серед підприємств, установ, організацій "ТОП-100. Енергоефективність"

З метою популяризації питань енергоефективності, стимулювання впровадження енергоефективних технологій та проектів, збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії та на виконання Указу Президента України від 28 липня 2008 року N 679/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів", а також на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1425-р "Про затвердження плану заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, на 2010 - 2011 роки" наказую:

1. Організувати та провести у період з 1 червня по 8 листопада 2011 року Конкурс впроваджених енергоефективних проектів та технологій серед підприємств, установ, організацій "ТОП-100. Енергоефективність" (далі - Конкурс).

Відповідальні: заступник Голови (С. Дубовик), Департамент нормативно-правового забезпечення, ДП "Південно-східне регіональне об'єднання з енергозбереження".

2. Визначити, що організаційний супровід Конкурсу покладено на ДП "Південно-східне регіональне об'єднання з енергозбереження".

Відповідальні: ДП "Південно-східне регіональне об'єднання з енергозбереження".

3. Розповсюдити інформацію щодо проведення Конкурсу серед установ, організацій та підприємств, з якими співпрацюють структурні підрозділи. Забезпечити залучення потенційних номінантів за напрямами.

Відповідальні: заступник Голови (С. Дубовик), Департамент нормативно-правового забезпечення, Департамент технічної політики, Департамент економічної політики, керівники територіальних органів, ДП "Південно-східне регіональне об'єднання з енергозбереження".

Термін: до 30.06.2011

4. Затвердити:

- положення про проведення Конкурсу (Додаток N 1);

- реєстраційну форму та анкету учасника Конкурсу (Додаток N 2);

- проект запрошення для участі у Конкурсі (Додаток N 3).

5. Забезпечити розгляд матеріалів Конкурсу, підготувати на засідання конкурсної комісії експертні висновки та пропозиції щодо претендентів на перемогу у відповідних номінаціях.

Відповідальні: Департамент нормативно-правового забезпечення, Департамент технічної політики, Департамент економічної політики.

6. Організувати засідання конкурсної комісії в період з 17.10.2011 р. по 27.10.2011 р.

Відповідальні: Департамент нормативно-правового забезпечення.

7. Визначити, що участь у Конкурсі для експонентів виставки "Енергоефективність-2011" є безкоштовною.

8. Організувати церемонію нагородження переможців Конкурсу (проектів та інформаційних сюжетів) 9 листопада 2011 в рамках Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з питань енергоефективності та альтернативної енергетики (у форматі відкритої виставкової площадки).

Відповідальні: заступник Голови (С. Дубовик), Департамент нормативно-правового забезпечення, ДП "Південно-східне регіональне об'єднання з енергозбереження".

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

М. Пашкевич

 

Додаток N 1
до наказу Держенергоефективності
30.05.2011 N 45

Положення про Конкурс впроваджених енергоефективних проектів та технологій серед підприємств, установ, організацій "ТОП-100. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ"

Підвищення рівня енергоефективності в усіх галузях економіки визначено Урядом України як пріоритетний напрям державної політики. Головним завданням у цьому напрямку є зменшення споживання енергетичних ресурсів та збільшення частки відновлюваних джерел енергії в паливно-енергетичному балансі країни шляхом проведення комплексу заходів.

З метою виконання цього завдання та на виконання пункту 6 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1425-р "Про затвердження плану заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, на 2010 - 2011 роки" Держенергоефективності проводить Конкурс впроваджених енергоефективних проектів та технологій серед підприємств, установ, організацій "ТОП-100. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ".

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета і завдання конкурсу:

- популяризація енергоефективності та енергозбереження, відновлюваної енергетики, альтернативних видів палива;

- підвищення рівня усвідомлення суспільством переваг використання енергоефективних технологій;

- підвищення ефективності використання енергоресурсів у промисловості, побуті, житлово-комунальній, бюджетній та соціальній сферах;

- активізація впровадження інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих технологій;

- збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива у паливно-енергетичному балансі;

- стимулювання залучення інвестицій в енергоефективні технології;

- обмін досвідом у сфері енергоефективності;

- висвітлення в ЗМІ теми енергоефективності.

2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

2.1. Учасниками конкурсу можуть бути підприємства всіх галузей промисловості, транспорту, зв'язку, будівництва, сільського господарства, торгівлі, бюджетні організації, наукові установи і навчальні заклади, засоби масової інформації.

3. ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсну комісію очолює Голова Держенергоефективності. Склад комісії конкурсу формується на основі пропозицій зацікавлених міністерств та відомств (згідно з п. 6 розпорядження КМУ від 25 листопада 2009 р. N 1425-р) та затверджується наказом Голови.

3.2. При розгляді конкурсних матеріалів і підготовці рішень, Комісія конкурсу за потреби залучає (за згодою) до своєї роботи представників органів місцевого самоврядування, наукової та ділової еліти, засобів масової інформації, громадських організацій, міжнародних експертів.

3.3. До обов'язків Комісії належать:

- організація проведення конкурсу;

- залучення спонсорів для додаткового фінансування конкурсу;

- визначення форм заохочення переможців і лауреатів конкурсу;

- визначення переможців у кожній номінації;

- контроль за проведенням та підведення підсумків Конкурсу, розробка рекомендацій щодо його вдосконалення.

3.4. По кожній із номінацій Конкурсу Комісія затверджує відповідальних осіб, до обов'язків яких входить підготовка висновків за наданими Учасниками Конкурсу матеріалами, а також організація перевірок матеріалів.

4. ОСНОВНІ ТЕМИ КОНКУРСУ ЗА НОМІНАЦІЯМИ

4.1. Краще впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій.

4.2. Кращий проект у сфері відновлюваної енергетики, альтернативних видів палива.

4.3. Краще висвітлення теми енергоефективності в ЗМІ: публікація, сюжет.

5. ПЕРЕЛІК І СПОСІБ ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА КОНКУРС

5.1. Для участі у Конкурсі подається заявка та анкета. Анкета складається з двох блоків - загального і спеціального, який залежить від номінації.

5.2. Загальний блок:

Повна назва підприємства

Форма власності

Галузь

Вищестояща організація (якщо є)

Юридична адреса

Фактична адреса

Телефон

Факс

E-mail

Веб-сайт

Керівник

Основні види діяльності:

Рік заснування

Кількість працюючих

ПІБ і контактний телефон відповідального за конкурс

5.3. На номінацію "Найкраще впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій" подаються наступні відомості: назва технології та коротка характеристика, де і коли була впроваджена, який технічний та економічний ефект отримано від впровадження.

5.4. На номінацію "Найкращий впроваджений проект в сфері відновлюваної енергетики, альтернативних видів палива" подаються наступні відомості: назва проекту та коротка характеристика, де і коли був впроваджений, який економічний ефект отримано від впровадження.

5.5. На номінацію "Найкраще висвітлення теми енергоефективності в ЗМІ: сюжет, публікація" подаються наступні відомості: перелік публікацій (програм), автор(-и), дата виходу, копія матеріалу (приймаються матеріали тільки за поточний рік).

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ

6.1. Матеріали для участі у Конкурсі приймаються в період з 1 червня до 31 жовтня поточного року в друкованому вигляді за адресою: 01601, м. Київ, провулок Музейний, 12, Держенергоефективності (з поміткою "на Конкурс") та в електронному вигляді на e-mail: pressanaer@ukr.net.

6.2. Комісія оцінює діяльність учасників конкурсу за наступними напрямками:

- ефективне використання енергетичних ресурсів;

- впровадження енергозберігаючої техніки й устаткування;

- використання альтернативних джерел енергії;

- використання вторинних енергоресурсів;

- пропаганда енергоефективності;

- стимулювання в сфері енергоефективності;

- краще раціоналізаторське рішення.

6.3. Для оцінки результатів діяльності в сфері енергоефективності, учасники повинні надати інформацію щодо енергетичного паспорту підприємства та діючої програми з енергоефективності.

Додатково оцінюються:

- проведення обов'язкового енергетичного обстеження;

- наявність комплексного підходу щодо раціонального використання енергоресурсів і впровадження енергозберігаючих технологій;

- наявність структурного підрозділу (відповідальної особи), в компетенції якого знаходяться питання енергоефективності;

- заохочення працівників, які беруть активну участь в популяризації політики енергоефективності;

- використання наочної агітації й впровадження системи контролю з ефективного використання енергетичних ресурсів.

6.4. Під час проведення підсумкового засідання конкурсна комісія:

- формує список переможців конкурсу на підставі протоколу заключення експертів;

- визначає переможців конкурсу на підставі протоколу експертних висновків;

- визначає процедуру нагородження переможців;

- готує пропозиції за підсумками конкурсу;

6.5. Підведення підсумків конкурсу проходить у формі конференції-презентації, де переможці представляють свої роботи.

6.6. В заключній частині конференції-презентації відбувається оголошення переможців, вручення нагород, дипломів учасників конкурсу.

6.7. Результати конкурсу широко висвітлюються в засобах масової інформації та мережі Інтернет, видається збірник учасників.

7. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ

7.1. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок:

- внесків учасників;

- добровільних грошових внесків і відрахувань підприємств, державних, громадських та інших організацій і окремих громадян;

- інших надходжень, що не суперечать законодавству.

 

Додаток N 2
до наказу Держенергоефективності
30.05.2011 N 45

АНКЕТА УЧАСНИКА
Конкурсу впроваджених енергоефективних проектів та технологій серед підприємств, установ, організацій "ТОП-100. Енергоефективність"

Повна назва підприємства
_
_

Галузь
_

Юридична адреса
_

Фактична адреса
_

Телефон (____)

Факс (____)___

E-mail: _______

Веб-сайт _____

Керівник (посада, П. І. Б.)
_
_

Основні види діяльності:
_
_
_
_
_

Рік заснування
_

Кількість працюючих
_

П. І. Б., посада і контактний телефон відповідального за Конкурс
_
_
_
_

Номінація (потрібне підкреслити):

"Краще впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій"

"Кращий проекту сфері відновлюваної енергетики, альтернативних видів палива"

"Краще висвітлення теми енергоефективності в ЗМІ: публікація, сюжет"

Тема матеріалу, що подається на Конкурс:
_
_
_
_
_
_

Спеціальні відомості (виходячи з номінації):
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Англійською мовою:
Повна назва підприємства:
_
_

Тема матеріалу, що подається на Конкурс:
_
_
_
_

Адреса: ______
_

Підпис
М. П.

 

На бланку підприємства

Вих. N ___ від "___" 2010 р.
Вх. N ___ від"___" _ 2010 р.

 

Голові Конкурсної комісії
Конкурсу впроваджених енергоефективних
проектів та технологій серед підприємств,
установ, організацій
"ТОП-100. Енергоефективність"
Пашкевичу М. О.

ЗАЯВКА

Прошу прийняти заявку на участь у Конкурсі "ТОП-100. Енергоефективність" в номінації (потрібне виділити):

1. "Краще впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій"

2. "Кращий проект у сфері відновлюваної енергетики, альтернативних видів палива"

3. "Краще висвітлення теми енергоефективності в ЗМІ: публікація, сюжет"

на тему: ______
_
_

Анкета учасника Конкурсу додається.

Підпис
М. П.

 

Додаток N 3
до наказу Держенергоефективності
30.05.2011 N 45

Шановний ____!

З метою популяризації питань енергоефективності, формування нового менталітету українських громадян у сфері енергоспоживання, активізації впровадження сучасних енергоефективних технологій у виробництво та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1425-р "Про затвердження плану заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, на 2010 - 2011 роки" Держенергоефективності проводить Конкурс впроваджених енергоефективних проектів та технологій серед підприємств, установ, організацій "ТОП-100. Енергоефективність"

Враховуючи напрацювання Вашого підприємства в сфері енергоефективності, а також важливість даної теми для України, запрошуємо взяти участь у даному Конкурсі.

Конкурс проводиться за наступними номінаціями:

• "Краще впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій"

• "Кращий проект у сфері відновлюваної енергетики, альтернативних видів палива"

• "Краще висвітлення теми енергоефективності в ЗМІ: публікація, сюжет"

Для участі у Конкурсі необхідно подати заявку, заключити договір і надати інформацію згідно анкети та Положення про Конкурс.

Переконані, що досвід у сфері енергоефективності є надзвичайно важливим для економіки держави, заслуговує вивчення та розповсюдження. У зв'язку з цим, сподіваємося побачити Ваше підприємство серед учасників Конкурсу.

З повагою,

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали