ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.07.2011 р. N 809

Про проведення обласного огляду стану роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до Державного архіву Луганської області

Відповідно до статей 16, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 13, 28 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них:

1. Провести з 1 серпня 2011 року до 30 листопада 2012 року обласний огляд стану роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до Державного архіву Луганської області.

2. Створити комісію з перевірки стану роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до Державного архіву Луганської області, затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Остапенка О. С.

 

Голова обласної держадміністрації

В. М. Пристюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
07.07.2011 N 809

СКЛАД
комісії з перевірки стану роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до Державного архіву Луганської області

Тихоновський
Сергій Гаврилович

- заступник керівника апарату облдержадміністрації, голова комісії

Старовойтов
Микола Михайлович

- директор Державного архіву Луганської області, заступник голови комісії

Сисоєва
Світлана Аркадіївна

- начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Луганської області, секретар комісії

Члени комісії

Гончарова
Галина Федорівна

- начальник відділу контролю апарату облдержадміністрації

Григор'єва
Ірина Вікторівна

- начальник управління культури і туризму облдержадміністрації

Діброва
Ганна Єгорівна

- начальник архівного відділу Луганської міської ради (за згодою)

Дронова
Олена Володимирівна

- начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Державного архіву Луганської області

Ключнєва
Ірина Миколаївна

- заступник директора з наукової роботи Луганського обласного краєзнавчого музею (за згодою)

Лазніков
Вадим Миколайович

- начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Лисенко
Тетяна Анатоліївна

- заступник директора Державного архіву Луганської області

Проха
Тетяна Василівна

- начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Луганської області

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
07.07.2011 N 809

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з перевірки стану роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до Державного архіву Луганської області

1. Загальні положення

1.1. Комісія з перевірки стану роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до Державного архіву Луганської області, (далі - комісія) створюється з метою організації та проведення обласного огляду стану роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до Державного архіву Луганської області (далі - юридичні особи), вивчення й узагальнення його підсумків, розробки рекомендацій щодо усунення недоліків, здійснення контролю за їх реалізацією.

1.2. У своїй роботі комісія керується Конституцією України, Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", рішеннями колегії та розпорядженнями голови Державної архівної служби України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

1.3. До складу комісії включаються представники архівних установ, посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представники музеїв.

Склад комісії затверджується розпорядженням голови обласної держадміністрації.

2. Основні завдання комісії

2.1. Організація та проведення обласного огляду стану роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб.

2.2. Вивчення фактичного стану забезпечення юридичними особами збереженості документів Національного архівного фонду України, дотримання строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них.

2.3. Розробка пропозицій та рекомендацій щодо поліпшення стану забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду України, дотримання строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них.

2.4. Здійснення заходів щодо усунення недоліків, які були виявлені під час огляду.

2.5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює перевірку:

додержання юридичними особами законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

виконання юридичними особами актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Державної архівної служби України, рішень і розпоряджень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань діловодства і архівної справи;

створення максимально сприятливих умов для забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду України відповідно до Положення про умови зберігання архівних документів, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 15.01.2003 N 6, юридичними особами;

обладнання архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб сучасною комп'ютерною технікою;

ведення обліку документів Національного архівного фонду України, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб.

3. Права комісії

3.1. Комісія має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій для вивчення стану забезпечення юридичними особами збереженості документів Національного архівного фонду України, дотримання строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них (за погодженням з їх керівниками);

отримувати від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях доповіді членів комісії, посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

висвітлювати хід і підсумки огляду стану роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб в засобах масової інформації.

4. Організація роботи

4.1. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи, затвердженого її головою, не рідше ніж один раз на півроку.

4.2. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх її членів і оформляються протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення комісії вважається правомочним, якщо на засіданні присутні більше ніж половина її членів. Воно підписується головою, а у разі відсутності - його заступником.

4.3. За результатами проведеного обласного огляду стану роботи архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб комісія подає на розгляд голови обласної держадміністрації доповідну записку про його підсумки, пропозиції та рекомендації щодо збереженості документів Національного архівного фонду України, дотримання строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали