ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.07.2011 р. N 226

Про проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення

Відповідно до ст. 6, п. 2 ст. 13, ст. ст. 31, 33, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Постанова N 650):

1. Запровадити проведення щоквартальної оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення (далі - оцінка).

2. Затвердити перелік показників, на підставі яких проводиться оцінка згідно з додатком 1.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області, райдержадміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення (далі - міськвиконкоми), які у додатку 1 визначені відповідальними за забезпечення виконання показників, подавати щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Головному управлінню економіки облдержадміністрації:

узагальнену інформацію щодо показників за формою згідно з додатком 2;

узагальнену аналітичну записку про отримані результати діяльності за показниками оцінки за формою згідно з додатком 3.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області, які у додатку 1 визначені відповідальними за подання даних, подавати щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Головному управлінню статистики у області інформацію щодо показників за формою згідно з додатком 2.

5. Головному управлінню статистики у області щокварталу здійснювати розрахунки рейтингової оцінки (ранжування) окремо райдержадміністрацій та міськвиконкомів з урахуванням показників за визначеними напрямами та загальної рейтингової оцінки за всіма напрямами згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 650 (Постанова N 650), та подавати їх до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, Головному управлінню економіки облдержадміністрації разом з бюлетенем графічних і табличних матеріалів показників оцінки.

6. Головному управлінню економіки облдержадміністрації на підставі рейтингової оцінки, аналітичних записок структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області, райдержадміністрацій та міськвиконкомів узагальнену інформацію про результати проведення оцінки подавати облдержадміністрації щокварталу до 10 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

7. Персональна відповідальність за забезпечення виконання завдань оцінки за показниками покладається на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків, голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення, керівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області.

8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження облдержадміністрації від 19.07.2007 N 254 "Про комплексну оцінку соціально-економічного розвитку районів та міст обласного значення", із змінами, внесеними розпорядженнями облдержадміністрації від 02.09.2008 N 258, 18.11.2008 N 336 (Розпорядження N 336), 24.02.2009 N 37, 02.06.2009 N 148 (Розпорядження N 148), 30.03.2011 N 97 (Розпорядження N 97), 31.05.2011 N 166.

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків та Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

Голова державної адміністрації

С. Б. Тулуб

 

Додаток 1
до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
14.07.2011 N 226

Перелік показників,
на підставі яких проводиться оцінка результатів діяльності райдержадміністрацій та міськвиконкомів

N п/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Періодичність подання даних

Відповідальні за забезпечення виконання показників

Відповідальні за подання даних

1

2

3

4

5

6

I. Економічний розвиток

1.

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту до попереднього року*

відсотки

щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління статистики у області

2.

Індекс промислової продукції до відповідного періоду попереднього року*

відсотки

щокварталу

Управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Головне управління статистики у області

3.

Індекс промислової продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів до відповідного періоду попереднього року*

відсотки

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Головне управління статистики у області

4.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товари, послуги) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одиницю населення

гривень

щокварталу

Управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

5.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва до відповідного періоду попереднього року

відсотки

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Головне управління статистики у області

6.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва до відповідного періоду попереднього року

відсотки

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Головне управління статистики у області

7.

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва до відповідного періоду попереднього року

відсотки

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Головне управління статистики у області

8.

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю населення (у порівнянних цінах)

гривень

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Головне управління статистики у області

9.

Темп зростання (зменшення) поголів'я великої рогатої худоби до відповідної дати попереднього року

відсотки

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Головне управління статистики у області

10.

Темп зростання (зменшення) поголів'я корів до відповідної дати попереднього року

відсотки

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Головне управління статистики у області

11.

Темп зростання (зменшення) поголів'я свиней до відповідної дати попереднього року

відсотки

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Головне управління статистики у області

12.

Темп зростання (зменшення) поголів'я птиці до відповідної дати попереднього року

відсотки

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Головне управління статистики у області

13.

Валовий збір зернових і зернобобових культур до попереднього року

відсотки

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Головне управління статистики у області

14.

Валовий збір соняшнику на зерно до попереднього року

відсотки

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Головне управління статистики у області

15.

Зібрана площа зернових та зернобобових культур до попереднього року

відсотки

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Головне управління статистики у області

16.

Зібрана площа соняшнику на зерно до попереднього року

відсотки

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Головне управління статистики у області

17.

Індекс продукції будівництва до відповідного періоду попереднього року

відсотки

щокварталу

Головне управління капітального будівництва облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

18.

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року

відсотки

щокварталу

Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

19.

Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку року

відсотки

щокварталу

Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

20.

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів до відповідного періоду попереднього року

відсотки

щокварталу

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

21.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту

відсотки

щокварталу

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

II. Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

22.

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року

гривень

щокварталу

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

23.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій до обсягів на початок року

відсотки

щокварталу

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

24.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування

дол. США

щокварталу

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

25.

Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств

відсотки

щороку

Головні управління: інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин, агропромислового розвитку, управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

26.

Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції

відсотки

щороку

Головні управління: інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин, агропромислового розвитку, управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

27.

Питома вага освоєних та впроваджених наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт

відсотки

щороку

Головні управління: інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин, агропромислового розвитку, освіти і науки, управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

III. Сфера державних фінансів та фінансових результатів діяльності підприємств

28.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

відсотки

щокварталу

Державна податкова адміністрація в області, Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Державна податкова адміністрація в області

29.

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) до відповідного періоду попереднього року

відсотки

щокварталу

Державна податкова адміністрація в області, Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Державна податкова адміністрація в області

30.

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення

гривень

щокварталу

Державна податкова адміністрація в області, Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Державна податкова адміністрація в області

31.

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету до початку року

відсотки

щокварталу

Державна податкова адміністрація в області

Державна податкова адміністрація в області

32.

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів до початку року

відсотки

щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне фінансове управління облдержадміністрації

33.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України до початку року

відсотки

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Головне управління Пенсійного фонду України в області

34.

Рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України

відсотки

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Головне управління Пенсійного фонду України в області

35.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, до початку року

відсотки

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Головне управління Пенсійного фонду України в області

36.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" у розрахунку на одиницю населення

гривень

щороку

Головне управління охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації

37.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Культура та мистецтво" у розрахунку на одиницю населення

гривень

щороку

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління культури і туризму облдержадміністрації

38.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату

гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

39.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання

гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

IV. Підтримка бізнесу

40.

Приріст (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) з початку року

одиниць

щороку

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації

41.

Темп зростання (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) до початку року

відсотки

щороку

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації

42.

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів

відсотки

щороку

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації

43.

Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

відсотки

щороку

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації

44.

Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об'єктів, у розрахунку на одиницю населення

кв. метрів

щороку

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації, Головне управління Державного комітету земельних ресурсів у області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації

V. Споживчий ринок

45.

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі до відповідного періоду попереднього року

відсотки

щокварталу

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

46.

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року

гривень

щокварталу

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

47.

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року

гривень

щокварталу

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

48.

Індекс споживчих цін на продукти харчування до грудня попереднього року*

відсотки

щокварталу

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

49.

Індекс споживчих тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива до грудня попереднього року*

відсотки

щокварталу

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

VI. Населення та ринок праці

50.

Приріст (зменшення) населення до початку року

відсотки

щокварталу

Головне управління статистики у області

Головне управління статистики у області

51.

Рівень безробіття населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП) до економічно активного населення відповідного віку*

відсотки

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, Головне управління статистики у області

Головне управління статистики у області

52.

Рівень зайнятості населення у віці 15 - 70 років до населення відповідного віку*

відсотки

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, Головне управління статистики у області

Головне управління статистики у області

53.

Індекс реальної заробітної плати до відповідного періоду попереднього року*

відсотки

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

54.

Частка штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати до загальної кількості штатних працівників*

відсотки

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

55.

Приріст (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати до початку року

тис. гривень

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

56.

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати до початку року

відсотки

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

VII. Житлово-комунальне господарство

57.

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла до відповідного періоду попереднього року

відсотки

щокварталу

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

58.

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення

кв. метрів загальної площі

щокварталу

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

59.

Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані до загальної протяжності таких мереж

відсотки

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

60.

Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані до загальної протяжності таких мереж

відсотки

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

61.

Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані до загальної протяжності таких мереж

відсотки

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

62.

Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках у загальній кількості населення

відсотки

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

63.

Рівень виконання показника щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків до запланованого на кінець звітного року

відсотки

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

64.

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг до початку звітного року

відсотки

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

65.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в регіоні

відсотки

щороку

Управління житлово-комунального господарства, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

66.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в регіоні

відсотки

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

67.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

68.

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

відсотки

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

VIII. Освіта та охорона здоров'я

69.

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою

відсотки

щороку

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

70.

Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою

відсотки

щороку

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

71.

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць

осіб

щороку

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

72.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. населення

кількість відвідувань за зміну

щороку

Головне управління охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації

73.

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти до загальної кількості таких сільських населених пунктів

відсотки

щороку

Головне управління охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації

74.

Кількість потерпілих на виробництві з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих

осіб

щороку

Головне управління охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

IX. Рівень злочинності

75.

Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

одиниці

щокварталу

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області

76.

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів

відсотки

щокварталу

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області

X. Екологія

77.

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в розрахунку на одиницю населення

кг

щороку

Державна екологічна інспекція в області, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

Головне управління статистики у області

78.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одиницю населення до попереднього року

відсотки

щороку

Державна екологічна інспекція в області, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

Головне управління статистики у області

79.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами в розрахунку на одиницю населення до попереднього року

відсотки

щороку

Державна екологічна інспекція в області, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

Головне управління статистики у області

80.

Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об'єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів

відсотки

щороку

Державна екологічна інспекція в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Головне управління статистики у області

81.

Темп зростання (зменшення) обсягів скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об'єкти до попереднього року

відсотки

щороку

Черкаське регіональне управління водних ресурсів, Державна екологічна інспекція в області

Черкаське регіональне управління водних ресурсів


* розраховується тільки на обласному рівні і не включається до рейтингової оцінки райдержадміністрацій та міст обласного значення

 

Заступник голови - керівник апарату
державної адміністрації

М. І. Пузяк

 

Додаток 2
до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
14.07.2011 N 226

Інформація
для проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та міськвиконкомів

______
(найменування органу, що подає інформацію)

за _
(період)

Найменування регіону

Напрям

Найменування показника

Найменування показника

Найменування показника

відповідний період 2010 р. (базовий показник)

відповідний період попереднього року*

відповідний період звітного року

відповідний період 2010 р. (базовий показник)

відповідний період попереднього року*

відповідний період звітного року

відповідний період 2010 р. (базовий показник)

відповідний період попереднього року*

відповідний період звітного року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Черкаська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Черкаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Ватутіне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Золотоноша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Канів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сміла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Умань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городищенський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драбівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жашківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звенигородський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотоніський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кам'янський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катеринопільський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-Шевченківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисянський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маньківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монастирищенський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смілянський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тальнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уманський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христинівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чигиринський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чорнобаївський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шполянський

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* у 2011 році колонка не заповнюється

______
(посада керівника)


(підпис)

_______
(Ініціали та прізвище)

 

Заступник голови - керівник апарату
державної адміністрації

М. І. Пузяк

 

Додаток 3
до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
14.07.2011 N 226

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про отримані результати діяльності за показниками оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та міськвиконкомів

____
(найменування органу, що подає інформацію)

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом діяльності, визначеним у додатку 1 до розпорядження облдержадміністрації від         2011 року N         .

2. Визначення причин динаміки показників (покращення, погіршення) відповідно до базового року, що включає:

виявлення закономірностей і окремих тенденцій зміни проаналізованих показників;

визначення впливу факторів на зміну показників, їх групування за відповідними ознаками (основні та другорядні фактори, постійні та тимчасові, інтенсивні та екстенсивні, внутрішні та зовнішні, суб'єктивні та об'єктивні тощо);

обґрунтування причин виникнення негативних тенденцій розвитку області, району, міста за відповідним напрямом діяльності та відповідні висновки.

3. Заходи, яких було вжито та які будуть вжиті для покращання ситуації, що склалася за відповідним напрямом.

4. Конкретні пропозиції, що подаються центральним органам виконавчої влади (для райдержадміністрацій та міськвиконкомів - що подаються обласній державній адміністрації) відповідно до їх компетенції, щодо поліпшення стану справ за відповідним напрямом.

______
(посада керівника)


(підпис)

_______
(Ініціали та прізвище)

 

Заступник голови - керівник апарату
державної адміністрації

М. І. Пузяк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали