СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

22.02.2012 р.

Справа N 2a-1870/532/12

Сумський окружний адміністративний суд у складі: головуючого - судді Глазька С. М. (за участю секретаря судового засідання - Вангородської Ю. В., представників позивача - Грицика Г. О., Агафонової С. О., представника відповідача - Литовченко А. М.), розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу за позовом Споживчого товариства "Козацька слобідка" до Комунального підприємства "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" про визнання незаконною відповіді та зобов'язання вчинити дії, встановив:

Позивач - Споживче товариство "Козацька слобідка" звернулося до суду з адміністративним позовом в якому просило визнати незаконною відповідь КП "Сумське міське БТІ" від 30 вересня 2011 року та зобов'язати відповідача провести первинну технічну інвентаризацію об'єкта по вул. Леваневського, 2-ж, м. Суми, виготовити та передати позивачу - Споживчому товариству "Козацька слобідка" технічний паспорт на його об'єкт по вул. Леваневського, 2-ж, м. Суми.

Свої вимоги позивач мотивував тим, що між ним та відповідачем був укладений договір на проведення первинної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту, однак відповідач відмовився виконувати вказані роботи, оскільки вважав за обов'язкове наявність рішення виконавчих органів місцевого самоврядування щодо присвоєння окремої поштової адреси, а також доказів права володіти чи користуватись земельною ділянкою під об'єктом який підлягає інвентаризації. Позивач вважає посилання відповідача на вказані доводи протиправними, оскільки вони не ґрунтуються на нормах чинного законодавства.

В судовому засіданні представники позивача позов підтримали в повному обсязі.

Відповідач заперечуючи проти задоволення позову в повному обсязі подав заперечення в якому зазначив, що позивач за відсутності обов'язкових документів для проведення первинної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту вимагає її проведення, однак відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року N 127, вимоги відповідача щодо наявності вищевказаних документів є обґрунтованими.

В судовому засіданні представник відповідача заперечував проти задоволення позову в повному обсязі з підстав викладених в запереченні.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, суд вважає за необхідне в задоволенні позовну відмовити, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що 12 вересня 2011 року СТ "Козацька слобідка" звернулось до КП "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" з проханням провести первинну технічну інвентаризацію та виготовити технічний паспорт на об'єкт нерухомості за адресою: вул. Леваневського, 2-ж про що було укладено письмовий договір N 9427752 та згідно якого сплачено грошові кошти у розмірі 1000 грн.

Однак, 30 вересня 2011 року відповідач направив на адресу позивача лист, щодо замовлення за вищевказаним договором, в якому зазначив, що до замовлення позивачем було надано ескізний проект відведення земельної ділянки під розміщення торгової зони по вул. Леваневського в м. Суми, протокол зборів N 1 - засновників СТ "Козацька слобідка" від 6 березня 2008 року.

У зв'язку з тим, що до БТІ не було подано документів про право власності або користування СТ "Козацька слобідка" на земельну ділянку та рішення виконавчого комітету про присвоєння об'єкту поштової адреси, бюро технічної інвентаризації не може провести первинну технічну інвентаризацію з виготовленням технічного паспорту.

Тобто, замовляючи вищевказані роботи, позивач не надав відповідачу рішення виконавчого комітету Сумської міської ради про присвоєння окремої поштової адреси об'єкту позивача відносно якого він просив провести первину технічну інвентаризацію, а також ним не було надано жодного документу на підтвердження права власності чи права користування земельної ділянки під вищевказаним об'єктом.

В ході судового розгляду, представники позивача підтвердили, що виконавчим комітетом Сумської міської ради не приймалось рішення про присвоєння окремої поштової адреси об'єкту, відносно якого позивач просив провести первину технічну інвентаризацію, а також підтвердили відсутність документів на право користування чи володіння земельною ділянкою під даним об'єктом, однак представники позивача вказують, що дані вимоги відповідача не є регламентованою підставою для відмови в проведенні первинної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на об'єкт.

Суд відмовляючи в задоволенні позову виходить з наступного.

Частиною 1 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що компетенція адміністративних судів поширюється на: спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів; спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом; спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Згідно з пунктом 1 статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України справа адміністративної юрисдикції - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Пунктом 1.6, 1.7 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України N 7/5 від 07.02.2002 року, передбачено, що державній реєстрації підлягає право власності на закінчене будівництвом нерухоме майно, яке прийняте в експлуатацію у встановленому законодавством порядку. Державна реєстрація прав проводиться реєстратором БТІ за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених тим БТІ, реєстратор якого проводить державну реєстрацію прав на цей об'єкт.

Відповідно до пункту 1.4 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України N 127 від 24.05.2001 року, технічну інвентаризацію новозбудованих (реконструйованих) та наявних об'єктів виконують за рахунок замовників комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації.

Пунктом 1.5 загальних положень зазначеної Інструкції встановлено, що матеріали технічної інвентаризації є майном бюро технічної інвентаризації та слугують підставою для надання інформації згідно з чинним законодавством.

Отже, відповідач у відносинах з позивачем щодо проведення первинної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту є суб'єктами владних повноважень.

У даному випадку позивачем заявлено позовні вимоги щодо проведення первинної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості.

Отже, даний спір відповідає визначенню справи адміністративної юрисдикції і підлягає розгляду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Щодо суті позовних вимог, то відповідно до п. 3.1 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року N 127, технічній інвентаризації підлягають об'єкти всіх форм власності, розташовані на земельних ділянках (за окремими поштовими адресами), незалежно від того, побудовані вони за відповідно оформленими документами чи самочинно: будинки, включаючи прибудови та надбудови, громадські та виробничі будинки, господарські будівлі та споруди, а також вбудовані та окремо розташовані захисні споруди.

Згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" функції щодо визначення та присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна віднесено до органів місцевого самоврядування, а саме їх виконавчих органів.

Враховуючи викладене, для проведення технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна за адресою: м. Суми, вул. Леваневського, б/н по замовленню N 9427752 від 12.09.2011 року, необхідно було надати відповідачу рішення виконавчого комітету Сумської міської ради "Про присвоєння окремої поштової адреси".

Зазначення позивачем адреси: м. Суми, вул. Леваневського, 2-ж, є безпідставним, так як рішення щодо присвоєння вказаної адреси відповідним органом не приймалось.

Згідно п. 5 Інструкції  під час обмірювальних робіт складаються абриси на земельну ділянку та схематичні плани з нанесенням усіх наявних будинків, господарських будівель і споруд, меж та угідь.

Разом з цим позивачем не було надано жодного документу в підтвердження права власності на земельну ділянку чи договору оренди земельної ділянки.

Виходячи з вищевикладеного, суд вважає позовні вимоги не обґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Керуючисьст. ст. 86, 94, 98, 158 - 163, 167, 186, 254 КАС України, суд постановив:

В задоволенні адміністративного позову Споживчого товариства "Козацька слобідка" до Комунального підприємства "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" про визнання незаконною відповіді Комунального підприємства "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" від 30 вересня 2011 року та зобов'язання провести первинну технічну інвентаризацію об'єкта по вул. Леваневського, 2-ж, виготовити та передати Споживчому товариству "Козацька слобідка" технічний паспорт на його об'єкт по вул. Леваневського, 2-ж - відмовити в повному обсязі.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Сумський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги на постанову суду протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Повний текст постанови складений 27 лютого 2012 року

 

Суддя

С. М. Глазько

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали