ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.08.2011 р. N 319

Про проведення призову громадян України на строкову військову службу на території області у жовтні - листопаді 2011 року

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", на виконання Указу Президента України від 4 листопада 2010 року N 1009/2010 "Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2011 році":

1. Провести у жовтні - листопаді 2011 року призов громадян України на строкову військову службу в області (далі - призов громадян) з числа громадян України чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років і які не мають права на відстрочку від призову на строкову військову службу, а також громадян України старшого призовного віку, які втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу.

2. Утворити для керівництва й контролю за діяльністю районних та міських призовних комісій основну та резервну обласні призовні комісії у складі згідно з додатками 1, 2.

3. Голові обласної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, заступникові голови облдержадміністрації Е. Стоєву із залученням спеціалістів відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити якісний розгляд заяв та прийняття рішення щодо направлення громадян на альтернативну (невійськову) службу згідно з вимогами Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу".

4. Провести до 30 вересня 2011 року на базі обласного збірного пункту інструктивно-методичні збори з членами обласної призовної комісії, головами районних (міських) призовних комісій, районними (міськими) військовими комісарами та лікарями - членами районних (міських) призовних комісій, лікарями-фахівцями військово-лікарських комісій районних (міських) військових комісаріатів з підбиття підсумків весняного 2011 року призову громадян та визначенням завдань на черговий осінній 2011 року призов громадян України на строкову військову службу.

5. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам:

5.1. Утворити для проведення призову громадян відповідно до статті 16 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" районні (міські) призовні комісії. Роботу призовних комісій розпочати з 3 жовтня 2011 року.

5.2. Забезпечити до 3 жовтня 2011 року відповідно до статті 43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" районні (міські) військові комісаріати обладнаними приміщеннями для призовних пунктів (дільниць) згідно із законодавством, необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечити здійснення охорони громадського порядку на призовних пунктах (дільницях).

Забезпечувати своєчасне надання постачальниками комунально-побутових послуг (освітлення, водопостачання, опалення тощо) районним (міським) військовим комісаріатам та призовним пунктам (дільницям) під час проведення призову громадян.

5.3. Утворити на час призову громадян позаштатні групи професійно-психологічного відбору на чолі з психологом з навчальної установи чи закладу та увести до їх складу працівника міліції для якісного підбору та призначення за видами та родами військ, вивчення їх морально-ділових якостей, здібностей для найбільш ефективного використання на військовій службі, проведення професійно-психологічного відбору.

5.4. Під час роботи призовних комісій головну увагу звернути на якість медичного огляду призовників, законність надання відстрочок або звільнення від призову, а також на розгляд звернень громадян.

5.5. У період з 1 по 10 вересня 2011 року провести інструктивно-методичні заняття з питань організації та проведення медичного огляду призовників у районах та містах області з лікарями-спеціалістами, які входять до складу військово-лікарських комісій. Підготовчі заходи, пов'язані з обстеженням, лікуванням та вивченням призовників, розпочати з 2 вересня 2011 року.

5.6. Для недопущення на обласний збірний пункт осіб, які мають гострі захворювання, травми або перебувають у нетверезому стані, забезпечити перед відправкою у складі команд з районних (міських) військових комісаріатів проведення медичного огляду призовників лікарями: терапевтом, дерматовенерологом, а їх зовнішнього огляду - працівником міліції.

5.7. Відправку команд на обласний збірний пункт проводити в урочистій обстановці із залученням представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості, засобів масової інформації.

6. Керівникам підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форм власності, відкликати призовників з відряджень і забезпечити своєчасне прибуття їх до призовних дільниць за повістками районних (міських) військових комісаріатів.

7. Громадянам призовного віку, які не пройшли строкову військову службу і без законних підстав не перебувають на військовому обліку, а також призовникам, які тимчасово виїхали з постійного місця проживання в іншу місцевість і не стали там на військовий облік, прибути до військового комісаріату за місцем проживання в семиденний строк.

8. Управлінню Міністерства внутрішніх справ (далі - МВС) України в області (В. Ходирєв):

8.1. Проводити в установленому Законом порядку розшук, затримання і доставку до призовних дільниць громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, направляти (у двотижневий строк) у військові комісаріати або органи місцевого самоврядування, що здійснюють військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, але повинні перебувати на військовому обліку, а також відомості про осіб, які отримали громадянство України, зобов'язані стати на військовий облік.

8.2. Рекомендувати на період призову громадян визначити:

8.2.1. У відділі оперативної інформації управління МВС України в області - відповідального працівника за перевірку списків на команди призовників, які підлягають відправці у військові частини.

8.2.2. Одного працівника роти міліції особливого призначення "Беркут" та двох працівників міліції інших підрозділів управління МВС України в області - для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку на обласному збірному пункті.

9. Органам реєстрації актів громадянського стану у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про зміну призовниками прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації смерті призовника, а також інші дані.

10. Медико-соціальним експертним комісіям у семиденний строк повідомляти відповідні районні (міські) військові комісаріати про всіх призовників, визнаних інвалідами.

11. Житлово-експлуатаційним підприємствам, іншим організаціям, підприємствам та установам, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власникам будинків своєчасно подавати необхідні відомості про призовників районним (міським) військовим комісаріатам, виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників, стежити за виконанням призовниками правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до районних (міських) військових комісаріатів.

12. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (І. Ващенюк):

12.1. На період призову громадян організувати за заявками обласного та районних (міських) військових комісаріатів виділення медичного персоналу для роботи у військово-лікарських комісіях, забезпечення призовних дільниць медико-господарським майном згідно з додатками 3, 4, 5.

12.2. У районах, де відсутні лікарі-психіатри, медичний огляд призовників проводити лікарями обласної психіатричної лікарні.

12.3. При потребі організувати додаткове медичне обстеження призовників у районних (міських) лікувальних закладах (до 10 днів). Про результати обстеження в триденний термін повідомляти відповідні районні (міські) військові комісаріати.

12.4. Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року за N 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2008 року за N 1109/15800, забезпечити проведення серологічних аналізів крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антигенів до вірусу гепатиту "B" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "C" (anti-HCV), реакції мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW); визначення групи крові та резус-належності, флюорографічного обстеження органів грудної клітки в усіх містах, районах і на обласному збірному пункті та профілактичні щеплення призовникам, зарахованим у команди районними (міськими) призовними комісіями.

13. Головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Ю. Куц), ПАТ "Волиньобленерго" (А. Бурін), ПАТ "Волиньгаз" (М. Коротя) відповідно до пунктів 1 і 4 статті 43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" здійснити забезпечення призовних дільниць районів та міст області, збірного пункту обласного військового комісаріату комунально-побутовими послугами (освітлення, водопостачання, опалення тощо).

14. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації (В. Лисюк) на період призову організувати показ кінофільмів та спланувати виступи мистецьких колективів, діячів культури, лекторів, експонування виставок громадянам, призваним на строкову військову службу, під час їх перебування на обласному збірному пункті згідно із заявками обласного військового комісаріату.

15. Обласному військовому комісаріату (В. Чурай) забезпечити організовану роботу районних і міських військових комісаріатів, обласного збірного пункту в період призову громадян та відправлення їх у військові частини.

Провести із залученням громадськості урочисте відправлення юнаків у військові частини.

16. Районним та міським призовним комісіям після закінчення призову громадян на строкову військову службу подати підсумкові відомості відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації.

17. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації О. Курилюка.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

О. Башкаленко

 

Додаток 1
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
05.08.2011 N 319

СКЛАД
обласної призовної комісії

Голова комісії

КУРИЛЮК
Олександр Іванович

- заступник голови облдержадміністрації

заступник голови комісії

ЧУРАЙ
Віталій Володимирович

- обласний військовий комісар

секретар комісії

ЮЩИК
Галина Леонідівна

- медична сестра обласної клінічної лікарні

члени комісії:

ГРИЦЮК
Іван Петрович

- заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації

ЗАГРЕВА
Валентина Ярославівна

- заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

ОСТАПОВИЧ
Володимир Петрович

- заступник начальника управління - начальник управління кадрового забезпечення управління Міністерства внутрішніх справ України в області

ШРАМКО
Віктор Сергійович

- провідний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату обласної
державної адміністрації

С. Ющик

 

Додаток 2
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
05.08.2011 N 319

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
обласної призовної комісії

Заступник голови комісії

ДРИЖЕНКОВ
Володимир Володимирович

- заступник обласного військового комісара

секретар комісії

БАЙКОВСЬКА
Христина Іванівна

- медична сестра обласної психіатричної лікарні N 1 (м. Луцьк)

члени комісії:

ВАЛЬЧУК
Ігор Володимирович

- заступник начальника управління кадрового забезпечення управління Міністерства внутрішніх справ України в області

ГРУШКА
Георгій Михайлович

- заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

КАЦАМАН
Валерій Павлович

- заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату обласної
державної адміністрації

С. Ющик

 

Додаток 3
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
05.08.2011 N 319

СКЛАД
медичного персоналу для роботи на обласному збірному пункті

АНТОНЮК
Людмила Василівна

- голова військово-лікарської комісії - старший офіцер відділу обліково-призовної роботи обласного військового комісаріату

БРАЛІНСЬКА
Тамара Олексіївна

- лікар-отоларинголог обласної клінічної лікарні

ВОЛОСЮК
Лариса Анатоліївна

- лікар-окуліст обласної клінічної лікарні

ГАЛАПЧУК
Олександр Михайлович

- лікар-хірург обласної клінічної лікарні

ГЕВКО
Ярослав Михайлович

- лікар-психіатр обласного психоневроло-гічного диспансеру

ГОЛОВКО
Галина Степанівна

- лікар-рентгенолог обласного територіального протитуберкульозного об'єднання

ДВОРКО
Юрій Ігорович

- лікар-стоматолог обласного госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни

КРАВЧУК
Олена Опанасівна

- лікар-ендокринолог обласної клінічної лікарні

КРІСМАН
Інна Миколаївна

- лікар-дерматовенеролог обласного шкірвенерологічного диспансеру

ЛЕСЬКІВ
Богдан Сергійович

- лікар-невропатолог обласної клінічної лікарні

МЕЛЕЩУК
Олександр Леонідович

- лікар-ортопед-травматолог обласної клінічної лікарні

СЛОБОДЯН
Олександр Арсентійович

- лікар-терапевт обласної клінічної лікарні.

 

Заступник голови -
керівник апарату обласної
державної адміністрації

С. Ющик

 

Додаток 4
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
05.08.2011 N 319

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
медичного персоналу для роботи на обласному збірному пункті

БОЙКО
Руслан Володимирович

- лікар-хірург обласної клінічної лікарні

ВІТКОВСЬКИЙ
Віталій Михайлович

- лікар-ортопед-травматолог обласної клінічної лікарні

ДАНІЛІНА
Алла Леонтіївна

- лікар-дерматовенеролог обласного шкірвенерологічного диспансеру

ДАНИЛКОВА
Людмила Володимирівна

- лікар-терапевт обласної клінічної лікарні

ЛАВРИК
Зоряна Василівна

- лікар-отоларинголог обласної клінічної лікарні

ЛОПОЧАК
Олег Романович

- лікар-невропатолог обласної клінічної лікарні

ПУРШАК
Андрій Стахович

- лікар-рентгенолог обласного територіального протитуберкульозного об'єднання

РОМАНЮК
Леся Степанівна

- лікар-психіатр обласної психіатричної лікарні

РУДЬ
Анатолій Володимирович

- голова військово-лікарської комісії, лікар 166 Територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом

ЦЕХОШ
Алла Григорівна

- лікар-окуліст обласної клінічної лікарні.

 

Заступник голови -
керівник апарату обласної
державної адміністрації

С. Ющик

 

Додаток 5
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
05.08.2011 N 319

КІЛЬКІСТЬ
медичного та господарського майна, необхідного для роботи медичних комісій райміськвійськкоматів

Назва медичного та господарського майна

Кількість

Медикаменти (на 50 оглянутих протягом дня) - розчини:

- дикаїну 0,25 %

2 мл

- фурациліну 1:1000

1000 мл

- атропіну сульфату 1 %

10 мл

- пілокарпіну 1 %

2 мл

- аміаку 10 %

50 мл

- йоду 5 %

10 мл

- спирту етилового медичного

50 мл

Таблетовані засоби:

 

- таблетки вугілля активованого 0,25 N 10

10 упаковок

- таблетки ацетилсаліцилової кислоти 0,5 N 10

6 упаковок

- таблетки анальгіну 0,5 N 10

3 упаковки

- таблетки но-шпи N 10

2 упаковки

- таблетки лопераміду 0,2 N 10

2 упаковки

Вата гігроскопічна, серветки стерильні малі в пакетах, рукавиці гумові, вазелін медичний, липкий пластир.

Стандартні розчини для досліджень:

1. Нюху:

 

- розчин оцтової кислоти 0,5 %

5 мл

- чистий винний спирт

5 мл

2. Смаку:

 

- розчин цукру 4 - 10 на 40 %

5 мл

- кухонної солі 2,4 - 5 і 10 %

5 мл

- лимонної кислоти 0,01 - 0,02 і 0,03 %

5 мл

Халати медичні, ковпаки лікарські

- за кількістю лікарів та середнього медичного персоналу

Рушники, умивальники, щітки для миття рук, мило

- за кількістю лікарських кабінетів

Тарілки фарфорові

4 шт.

Кушетки медичні

6 шт.

Шприци 2,0

10 шт.

Шприци 5,0

20 шт.

Шприци 10,0

10 шт.

Стільці, шафи для зберігання інструментів та медикаментів, термометри кімнатні

- за кількістю лікарських кабінетів

 

Заступник голови -
керівник апарату обласної
державної адміністрації

С. Ющик

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали