МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.11.2011 р. N 315-р

Про проведення пробного сільськогосподарського перепису в Баштанському районі Миколаївської області

Відповідно до статей 2, 13, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року N 944-р "Про проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису" (Розпорядження N 944-р), з метою підготовки до Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису, апробації програми та інструментарію, методологічних і організаційних положень його проведення, а також оброблення даних та їх узагальнення:

1. Рекомендувати Головному управлінню статистики у Миколаївській області разом із Баштанською райдержадміністрацією провести з 1 до 25 липня 2012 року пробний сільськогосподарський перепис у Баштанському районі Миколаївської області.

2. Утворити територіальну комісію з питань сприяння проведенню пробного сільськогосподарського перепису в Баштанському районі Миколаївської області у складі згідно з додатком.

3. Затвердити Положення про територіальну комісію з питань сприяння проведенню пробного сільськогосподарського перепису в Баштанському районі Миколаївської області (додається).

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 3 червня 2009 року N 210-р "Про проведення пробного сільськогосподарського перепису в Баштанському районі Миколаївської області".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Травянка В. І.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
01.11.2011 N 315-р

СКЛАД
територіальної комісії з питань сприяння проведенню пробного сільськогосподарського перепису в Баштанському районі Миколаївської області

Голова комісії:

Травянко
Віталій Іванович

заступник голови облдержадміністрації

Заступник голови комісії:

Зацаринський
Павло Федорович

начальник Головного управління статистики у Миколаївській області (за узгодженням)

Секретар комісії:

Малєєва
Інна Анатоліївна

начальник управління статистики сільського господарства та навколишнього середовища Головного управління статистики у Миколаївській області (за узгодженням)

Члени комісії:

Бондаренко
Таміла Миколаївна

головний спеціаліст відділу державного земельного кадастру Головного управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням)

Бухаріна
Людмила Іванівна

фахівець відділу технічної експлуатації та розвитку мереж Миколаївської філії публічного акціонерного товариства "Укртелеком" (за узгодженням)

Грипенко
Володимир Кузьмич

заступник начальника Головного управління економіки облдержадміністрації - начальник управління з питань розвитку ринкової інфраструктури

Гурко
Анатолій Андрійович

перший заступник начальника Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства (за узгодженням)

Диченко
Андрій Федорович

директор Миколаївського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (за узгодженням)

Дмитрієва
Зоя Гарольдівна

начальник відділу соціального обслуговування та аналітичної роботи Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Єфімов
Дмитро Олександрович

провідний інженер відділу водокористування Миколаївського обласного управління водних ресурсів (за узгодженням)

Зінченко
Андрій Ігорович

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

Калнаус
Олег Робертович

начальник Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за узгодженням)

Кізілов
Віктор Миколайович

заступник начальника відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням)

Лук'яненко
Зоя Анатоліївна

заступник начальника Головного управління статистики у Миколаївській області (за узгодженням)

Марчук
Тетяна Олександрівна

заступник начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Мордар
Наталія Ярославівна

заступник начальника відділу статистики, моніторингу та прогнозування Миколаївського обласного центру зайнятості (за узгодженням)

Мухортова
Євгенія Леонідівна

провідний іхтіолог Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Миколаївській області (за узгодженням)

Піскун
Олена Віталіївна

виконувач обов'язків начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Суворов
Едуард Олександрович

старший оперуповноважений відділу оперативного супроводження підрозділу боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, управління податкової міліції державної податкової адміністрації у Миколаївській області, майор податкової міліції (за узгодженням)

Хмельова
Оксана Миколаївна

головний редактор обласного радіо "Бузька хвиля" Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії (за узгодженням)

Христенко
Ольга Андріївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету (за узгодженням).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
01.11.2011 N 315-р

ПОЛОЖЕННЯ
про територіальну комісію з питань сприяння проведенню пробного сільськогосподарського перепису в Баштанському районі Миколаївської області

1. Територіальна комісія з питань сприяння проведенню пробного сільськогосподарського перепису у Баштанському районі Миколаївської області (далі - комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним головою обласної державної адміністрації.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про сільськогосподарський перепис", "Про державну статистику", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими нормативно-правовими актами.

3. Основними завданнями комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої влади, в тому числі органів державної статистики, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, які залучаються до підготовки і проведення пробного сільськогосподарського перепису в Баштанському районі Миколаївської області (далі - пробний перепис), передбаченого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 944-р (Розпорядження N 944-р);

формування пропозицій щодо нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного, організаційного та методологічного забезпечення підготовки і проведення пробного перепису;

визначення шляхів, механізмів та способів оперативного вирішення проблемних питань, що виникають під час підготовки і проведення пробного перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить моніторинг організації і стану виконання завдань та заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням пробного перепису;

здійснює координацію та аналіз стану виконання завдань та заходів, спрямованих на нормативно-правове, фінансове, матеріально-технічне, організаційне та методологічне забезпечення підготовки і проведення пробного перепису;

вивчає результати діяльності місцевих органів виконавчої влади, в тому числі органів державної статистики, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням пробного перепису;

розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій, пов'язаних з підготовкою і проведенням пробного перепису, та готує свої висновки;

подає голові облдержадміністрації та Державній службі статистики України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

вирішує інші питання в межах своїх повноважень.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій інформацію з питань, що належать до її повноважень, та необхідну для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та організацій, до повноважень яких належать питання щодо підготовки і проведення пробного перепису;

утворювати у разі потреби постійні або тимчасові експертні робочі групи для оперативного вирішення окремих питань щодо підготовки і проведення пробного перепису;

залучати в установленому порядку для участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами та громадськими організаціями, повноваження яких пов'язані з підготовкою і проведенням пробного перепису.

7. Склад комісії утворюється головою облдержадміністрації.

До складу комісії входять голова, заступник голови, представники місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також представники наукових установ, громадських організацій тощо, які залучаються до підготовки і проведення пробного перепису.

Головою комісії є заступник голови облдержадміністрації.

Голова комісії приймає рішення щодо проведення засідань та вирішує інші питання про організацію роботи комісії.

8. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколів засідань та здійснення загального діловодства забезпечує її секретар.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

Якщо член комісії не може бути присутнім на її засіданні, він може доручити взяти участь у такому засіданні визначеній ним особі. Особа, яка бере участь у засіданні комісії за дорученням її члена, може брати участь в обговоренні рішень з питань, що вносяться на її розгляд.

9. На своїх засіданнях комісія формує пропозиції та рекомендації з питань підготовки і проведення пробного перепису.

Пропозиції та рекомендації комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам комісії.

Член комісії, який не підтримує її рішень, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції і рекомендації комісії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідних розпоряджень головою облдержадміністрації.

Рішення комісії мають рекомендаційний характер і направляються місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, установам та організаціям, які залучаються до підготовки і проведення пробного перепису.

11. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснює Головне управління статистики у Миколаївській області.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали