МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 вересня 2011 року N 265

Про проведення річної інвентаризації в 2011 році

На виконання Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. N 996-XIV, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. N 419 "Про затвердження порядку подання фінансової звітності" та Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 року N 69, із змінами та доповненнями, наказую:

1. Керівникам установ, підприємств і організацій, які знаходяться у сфері управління Мінпромполітики України:

1.1. Провести інвентаризацію активів та зобов'язань в терміни:

- станом на 1 жовтня 2011 року - виробничих запасів товарно-матеріальних цінностей;

- станом на 1 листопада 2011 року - основних засобів, нематеріальних активів;

- станом на 1 грудня 2011 року - незавершеного виробництва, готової продукції;

- станом на 1 січня 2012 року - грошових коштів, розрахунків з дебіторами і кредиторами.

1.2. Надати інформацію про результати інвентаризації згідно з додатком 1 до відділу фінансового моніторингу діяльності, методології бухгалтерського обліку і звітності Міністерства промислової політики України разом із річним звітом за результатами господарської діяльності підприємств за 2011 рік.

2. Заступнику директора департаменту - начальнику відділу фінансового моніторингу діяльності, методології бухгалтерського обліку і звітності (Шклярук М. М.) надати галузевим департаментам, самостійним управлінням та відділам Міністерства подану підприємствами інформацію про проведення інвентаризації (додаток 1) до 30.03.2012 р.

3. Керівникам галузевих департаментів, самостійних управлінь та відділів Міністерства проаналізувати інформацію по інвентаризації усіх статей балансу для прийняття відповідних управлінських рішень щодо поліпшення фінансово-економічного стану підприємств.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра -
голова комісії з проведення реорганізації

С. В. Сиротюк

 

Додаток 1
до наказу Мінпромполітики України
21.09.2011 N 265

Відомість результатів інвентаризації

тис. грн.

N п/п

Показники

Коди рахунків бухгалтерського
 обліку

Сума, встановлених інвентаризацією

Із загальної суми нестач і втрат від псування цінностей

Із гр. 6
сума зменшення власного капіталу

Із гр. 6
сума віднесення на фінансовий результат (збиток)

Із гр. 7
сума зменшення власного капіталу

Із гр. 7
сума віднесення на фінансовий результат (збиток)

нестач

лишків

втрат від псування цінностей

Сума зменшення корисності активу

Сума відновлення корисності активу

зараховано за пересортицею

списано в межах норм убутку

віднесено
 на винних осіб

списано на результати фінансово-
господарської діяльності

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Нематеріальні активи

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Основні засоби

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Довгострокові фінансові інвестиції

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Інші необоротні матеріальні активи

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Виробничі запаси

20, 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Незавершене виробництво

23, 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Готова продукція

25, 26, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Товари

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Поточні фінансові інвестиції

352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

30, 31, 33, 351, 30, 31, 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- в націон. валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- в іноземн. валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

 

___________
  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали