Додаткова копія: Про проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 7 листопада 2017 року N 575

Про проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Керуючись Законом України "Про радіочастотний ресурс України", Указом Президента України від 21.07.2015 N 445 "Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління" (Указ N 445/2015), Планом заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 N 1232-р (План N 1232-р), Порядком проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженим рішенням НКРЗІ від 30.05.2017 N 281 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.09.2017 за N 1115/30983, враховуючи План використання радіочастотного ресурсу України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815, постанову Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України", Порядок залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 N 993, Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за N 1237/11517, рішення НКРЗІ від 17.10.2017 N 537 "Про проведення конверсії та видачу ліцензій на конкурсних або тендерних засадах" (Рішення N 537), рішення НКРЗІ від 27.10.2017 N 550 "Про затвердження Плану конверсії смуг радіочастот 2510 - 2545, 2565 - 2570, 2630 - 2665 та 2685 - 2690 МГц для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління (LTE)", рішення НКРЗІ від 07.11.2017 N 569 "Про задоволення заяв ТОВ "ММДС-Україна" щодо переоформлення та анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України", інші нормативно-правові та розпорядчі акти, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Провести тендер на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц (далі - тендер).

2. Затвердити:

2.1) Умови тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц (далі - Умови тендеру), що додаються.

2.2) дату початку тендеру - 23 січня 2018 року.

3. Утворити Тендерну комісію з проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц та затвердити її склад, що додається.

4. Призначити осіб, відповідальних за приймання та зберігання документів, які подаються суб'єктами господарювання для участі в тендері:

1) Романов Сергій Васильович, заступник начальника відділу правового забезпечення регуляторної діяльності Департаменту правового забезпечення НКРЗІ;

2) Нестерук Віталій Іванович, головний спеціаліст відділу правового забезпечення регуляторної діяльності Департаменту правового забезпечення НКРЗІ;

3) Синявська Тетяна Григорівна, головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення Департаменту правового забезпечення НКРЗІ.

5. У термін до 10 листопада 2017 року включно опублікувати на веб-сайті НКРЗІ та в офіційному бюлетені НКРЗІ оголошення про проведення тендеру (додаток), а також Умови тендеру.

6. Департаменту забезпечення діяльності:

- забезпечити виконання пункту 5 цього рішення та організацію інформаційного і матеріально-технічного забезпечення проведення тендеру;

- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на веб-сайті НКРЗІ та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

7. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку відповідно до підпункту 2 пункту 3 Протоколу N 43 засідання Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 забезпечити інформування Кабінету Міністрів про Умови тендеру.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07 листопада 2017 року N 575

УМОВИ ТЕНДЕРУ
на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правовою основою проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" (далі - ліцензії) в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц є:

Закон України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон);

Указ Президента України від 21.07.2015 N 445 "Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління" (Указ N 445/2015);

План використання радіочастотного ресурсу України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815 (далі - План використання РЧР);

постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України";

Порядок залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 N 993 (далі - Порядок залучення коштів);

План заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 N 1232-р (План N 1232-р) (далі - План заходів);

Порядок проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджений рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) від 30.05.2017 N 281 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.09.2017 за N 1115/30983 (далі - Порядок);

Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за N 1237/11517 (далі - Ліцензійні умови);

рішення НКРЗІ від 17.10.2017 N 537 "Про проведення конверсії та видачу ліцензій на конкурсних або тендерних засадах" (Рішення N 537);

рішення НКРЗІ від 27.10.2017 N 550 "Про затвердження Плану конверсії смуг радіочастот 2510 - 2545, 2565 - 2570, 2630 - 2665 та 2685 - 2690 МГц для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління (LTE)";

рішення НКРЗІ від 07.11.2017 N 569 "Про задоволення заяв ТОВ "ММДС-Україна" щодо переоформлення та анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України";

інші нормативно-правові та розпорядчі акти.

У цих Умовах тендеру терміни вживаються в таких значеннях:

договір конверсії - договір про проведення конверсії, що укладається ініціатором конверсії (переможцем тендеру за відповідним лотом (лотами)) та суб'єктом конверсії (ТОВ "ММДС-Україна");

заявник - суб'єкт господарювання, який надав повідомлення про намір та комплект документів для участі в тендері за відповідним лотом;

конверт - будь-яка непрозора упаковка (поштовий конверт, коробка, ящик, пакет тощо), здатна забезпечити візуальну недоступність наявної в ній інформації до її розкриття відповідно до Порядку та цих Умов тендеру;

крок підвищення цінової пропозиції на торгах "з голосу" - різниця між наступною та попередньою ціновими пропозиціями, які надаються учасниками торгів "з голосу";

лот (предмет тендеру) - право на отримання ліцензії на користування відповідною смугою радіочастот у визначених регіонах;

оголошення про проведення тендеру - оголошення, яке містить інформацію про приймання від суб'єктів господарювання повідомлень щодо наміру узяти участь у тендері та тендерних пропозицій (строки початку та завершення приймання документів), а також Умови тендеру;

початкова ціна торгів "з голосу" - найвища ціна (розмір плати) за лот, запропонована у цінових пропозиціях учасників торгів "з голосу", поданих у тендерних пропозиціях, з якої починається торг за отримання лота;

претендент на участь у тендері за відповідним лотом (далі - претендент) - заявник, якого рішенням тендерної комісії визнано претендентом за відповідним лотом;

тендер - тендери на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц;

тендерна гарантія - грошовий внесок у розмірі 10 відсотків мінімального розміру плати за лот, що вноситься за кожним лотом претендентом як засіб забезпечення сумлінності дотримання ним своїх зобов'язань на період проведення тендеру за відповідним лотом;

тендерна комісія - комісія, утворена НКРЗІ відповідно до розділу II Порядку для виконання процедур тендеру та визначення його переможця(ів);

тендерна пропозиція - документи, надані заявником на участь у тендері за відповідним лотом;

торги "з голосу" - спосіб проведення торгів, коли учасники голосом по черзі згідно з реєстраційними номерами, що визначені в довідках про реєстрацію, пропонують ціну за лот у національній валюті України з урахуванням кроку підвищення цінової пропозиції на торгах "з голосу";

учасник тендеру за відповідним лотом - претендент, який сплатив тендерну гарантію відповідно до Порядку та цих Умов тендеру і рішенням тендерної комісії допущений до участі в тендері за відповідним лотом;

учасник торгів "з голосу" за відповідним лотом - учасник тендера, якого рішенням тендерної комісії допущено до участі в торгах "з голосу" за відповідним лотом;

ціна ліцензії - ціна за ліцензію, запропонована в ході проведення торгів "з голосу" переможцем тендеру за відповідним лотом. У разі не проведення торгів "з голосу" за відповідним лотом у зв'язку з наявністю тільки одного учасника тендеру ціною ліцензії є цінова пропозиція учасника тендеру за таким лотом.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі.

II. СМУГИ РАДІОЧАСТОТ ТА РЕГІОНИ КОРИСТУВАННЯ

Тендер проводиться за 7 (сімома) лотами (предметами тендеру):

Лот N 1: право на отримання ліцензії у смугах радіочастот 2540 - 2545, 2565 - 2570/2660 - 2665, 2685 - 2690 МГц у всіх регіонах України.

Лот N 2: право на отримання ліцензії у смугах радіочастот 2535 - 2540/2655 - 2660 МГц у всіх регіонах України.

Лот N 3: право на отримання ліцензії у смугах радіочастот 2530 - 2535/2650 - 2655 МГц у всіх регіонах України.

Лот N 4: право на отримання ліцензії у смугах радіочастот 2525 - 2530/2645 - 2650 МГц у всіх регіонах України.

Лот N 5: право на отримання ліцензії у смугах радіочастот 2520 - 2525/2640 - 2645 МГц у всіх регіонах України.

Лот N 6: право на отримання ліцензії у смугах радіочастот 2510 - 2515/2630 - 2635 МГц у всіх регіонах України.

Лот N 7: право на отримання ліцензії у смугах радіочастот 2515 - 2520/2635 - 2640 МГц у всіх регіонах України.

III. РАДІОТЕХНОЛОГІЯ

Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу I Плану використання РЧР (далі - радіотехнологія).

IV. МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ЛОТ

Мінімальний розмір плати за кожний лот розрахований з огляду на таке.

Відповідно до пункту 15-1 розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200, розмір плати за 1 МГц смуги радіочастот у кожному регіоні у діапазонах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц становить 1059260 (один мільйон п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістдесят) грн.

У зв'язку з цим, розмір плати за 1 МГц у зазначених діапазонах радіочастот у всіх регіонах України складає 28600020,00 (двадцять вісім мільйонів шістсот тисяч двадцять) грн. = 27 регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) Х 1059260 (один мільйон п'ятдесят дев'ять тисяч двісті шістдесят) грн.

Враховуючи вищезазначене, мінімальний розмір плати за кожний лот (без урахування вартості конверсії радіочастотного ресурсу України) становить:

Лот N 1

572000400,00 (п'ятсот сімдесят два мільйони чотириста) грн.

Лот N 2

286000200,00 (двісті вісімдесят шість мільйони двісті) грн.

Лот N 3

286000200,00 (двісті вісімдесят шість мільйони двісті) грн.

Лот N 4

286000200,00 (двісті вісімдесят шість мільйони двісті) грн.

Лот N 5

286000200,00 (двісті вісімдесят шість мільйони двісті) грн.

Лот N 6

286000200,00 (двісті вісімдесят шість мільйони двісті) грн.

Лот N 7

286000200,00 (двісті вісімдесят шість мільйони двісті) грн.

V. ОСОБЛИВІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СМУГАМИ РАДІОЧАСТОТ

Переможці тендеру за кожним із лотів зобов'язані:

1) дотримуватись Ліцензійних умов, за виключенням абзацу третього підпункту 4.1.8 пункту 4.1 глави 4;

2) протягом 5 (п'яти) років з дати початку дії ліцензії забезпечити отримання дозволу/дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, що передбачатиме використання усієї смуги радіочастот, визначеної в ліцензії, у всіх регіонах України із застосуванням радіотехнології (крім території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (Закон N 1669-VII), та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Закон N 1207-VII)).

VI. ВИМОГИ ДО ПЕРЕЛІКУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ТЕНДЕРІ

Для участі у тендері за кожним лотом, на який претендує, керівник суб'єкта господарювання або вповноважена ним особа особисто в зазначений в оголошенні про проведення тендеру строк подає до НКРЗІ повідомлення про намір взяти участь у тендері за встановленою формою (додаток 1) та інші документи тендерної пропозиції.

Тендерна пропозиція укладається в окремий конверт (перший конверт), запечатаний печаткою суб'єкта господарювання (за наявності), підписаний на лініях склеювання керівником або вповноваженою ним особою, та складається із:

засвідченої печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) та підписом керівника або вповноваженої ним особи чи засвідченої в іншому установленому законодавством порядку копії рішення (наказу) органу управління суб'єкта господарювання про участь у тендері;

засвідченої підписом керівника або вповноваженої ним особи чи засвідченої в іншому установленому законодавством порядку копії рішення (наказу) органу управління суб'єкта господарювання про призначення особи, уповноваженої брати участь у тендері, що може також містити рішення про призначення іншої чітко визначеної особи, уповноваженої брати участь у тендері, виключно у разі, якщо правоздатність, дієздатність та/або можливість вільно пересуватися вказаної призначеної особи, уповноваженої брати участь у тендері, під час тендеру буде обмежена з наданням офіційно засвідчених відповідно до законодавства підтвердних документів. Рішення (наказ) органу управління суб'єкта господарювання про участь у тендері та про призначення особи, уповноваженої брати участь у тендері, може бути оформлено одним або кількома документами;

конверта, запечатаного печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) та на лініях склеювання підписаного керівником або вповноваженою ним особою (другий конверт), до якого суб'єкт господарювання має укласти цінову пропозицію в окремому запечатаному конверті (третій конверт) та документи, які передбачені статтею 32 Закону та форми яких визначено Ліцензійними умовами, а також цими Умовами тендеру, а саме заяву про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, яка подається у двох примірниках (додаток 2). До заяви додаються такі документи:

копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями;

план освоєння радіочастотного ресурсу України (для рухомої радіослужби) наведений в додатку 3 (подається у двох примірниках). Вимоги до плану освоєння радіочастотного ресурсу України наведені в додатку 4;

документи, що підтверджують фінансове забезпечення спроможності суб'єкта господарювання користуватися радіочастотним ресурсом України. Перелік документів, що підтверджують фінансове забезпечення спроможності суб'єкта господарювання користуватися радіочастотним ресурсом України, наведено в додатку 5;

документи, що підтверджують кадрове забезпечення спроможності суб'єкта господарювання користуватися радіочастотним ресурсом України за формою, що наведена в додатку 6.

Цінова пропозиція в окремому запечатаному конверті (третій конверт) оформлюється на окремому аркуші формату А4, на якому суб'єкт господарювання вказує у національній валюті України розмір плати, який він пропонує за лот. Цінова пропозиція в окремому запечатаному конверті повинна бути підписана керівником або вповноваженою ним особою та скріплена печаткою суб'єкта господарювання (за наявності).

Розмір плати, вказаний у ціновій пропозиції в окремому запечатаному конверті, не може бути меншим за мінімальний розмір плати за лот, визначений у розділі IV цих Умов тендеру.

Вимоги до засвідчення копій документів:

- відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів "Згідно з оригіналом"/"З оригіналом згідно", назви посади та особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. Засвідчуючий напис проставляється під реквізитом "підпис" та засвідчується за наявності печаткою суб'єкта господарювання. Відбиток печатки (за наявності) проставляється так, щоб охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ;

- якщо документ, копія якого подається, складається з декількох сторінок, то копії знімаються з усіх сторінок, а потім прошиваються. Напис "копія" проставляється на першій з прошитих сторінок. Кінці ниток після зшивання не відрізаються, а заклеюються невеликим аркушем паперу так, щоб їх кінці виглядали з під цього аркушу. Зверху підписується "пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою та прописом) аркушів", вказується посада особи, яка засвідчує напис, її особистий підпис, прізвище, ініціали та дата засвідчення. Прошита копія засвідчується за наявності печаткою суб'єкта господарювання так, щоб частина відбитка була проставлена на приклеєному аркуші паперу, а частина - на самій копії.

VII. СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЙ

Строк дії ліцензій - 15 (п'ятнадцять) років з дня, наступного за днем введення в дію відповідно до пункту 10 Порядку залучення коштів рішення НКРЗІ від 07.11.2017 N 569 "Про задоволення заяв ТОВ "ММДС-Україна" щодо переоформлення та анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

VIII. ІНШІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕНДЕРУ

1. Відповідно до позиції 25 розділу I Плану використання РЧР користування смугами радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц передбачає проведення конверсії, що згідно з частиною першою статті 22 Закону є комплексом заходів, у результаті виконання яких відбувається вивільнення частини радіочастотного ресурсу України (радіочастот та/або смуг радіочастот) для подальшого впровадження інших стандартів і технологій.

Згідно з Порядком залучення коштів:

• до НКРЗІ 06.10.2017 надійшла від ТОВ "ММДС-Україна" заява про намір вивільнити у визначеному регіоні (регіонах) смуги радіочастот;

• НКРЗІ прийнято 17.10.2017 рішення за N 537 "Про проведення конверсії та видачу ліцензій на конкурсних або тендерних засадах" (Рішення N 537), яким вирішено:

провести конверсію радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц (крім смуг радіочастот 2532 - 2540 МГц у Запорізькій області, 2540 - 2545 МГц у Київській області, 2532 - 2540 МГц у Харківській області, 2532 - 2540 МГц в Автономній Республіці Крим та 2532 - 2540 МГц у м. Севастополь), 2565 - 2570 МГц (крім смуг радіочастот 2565 - 2570 МГц у Запорізькій області), 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц у всіх регіонах України (далі - Смуги конверсії) та за результатами цієї конверсії видати ліцензії у Смугах конверсії на конкурсних або тендерних засадах;

визначити:

1) суб'єктом конверсії у Смугах конверсії: ТОВ "ММДС-Україна";

2) радіотехнологію, яка застосовується у заявлених для вивільнення Смугах конверсії: "Мультисервісний радіодоступ", вид радіозв'язку: "радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації";

3) регіони, в яких передбачається проведення конверсії: Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь;

4) строк проведення заходів з конверсії: початок - II квартал 2017 року, закінчення: не пізніше одного місяця з дня фінансування вартості конверсії ініціаторами конверсії;

• листом від 17.10.2017 N 195 суб'єктом конверсії подано план конверсії смуг радіочастот 2510 - 2545, 2565 - 2570, 2630 - 2665 та 2685 - 2690 МГц для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління (LTE) (далі - План конверсії);

• рішенням НКРЗІ від 27.10.2017 N 550 затверджено План конверсії.

Вартість конверсії в Смугах конверсії відповідно до Плану конверсії не перевищує 25 % розміру плати за видачу ліцензії, розрахованого згідно з розмірами плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200, та складає 500092180,00 (п'ятсот мільйонів дев'яносто дві тисячі сто вісімдесят) грн.

Вартість конверсії 10 (5 х 2) МГц в усіх регіонах України розрахована за формулою (вартість конверсії в Смугах конверсії/8) та складає 62511523,00 (шістдесят два мільйони п'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот двадцять три) грн.

Таким чином, вартість конверсії за лотами становить:

Лот N 1

125023046,00 (сто двадцять п'ять мільйони двадцять три тисячі сорок шість) грн.

Лот N 2

62511523,00 (шістдесят два мільйони п'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот двадцять три) грн.

Лот N 3

62511523,00 (шістдесят два мільйони п'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот двадцять три) грн.

Лот N 4

62511523,00 (шістдесят два мільйони п'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот двадцять три) грн.

Лот N 5

62511523,00 (шістдесят два мільйони п'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот двадцять три) грн.

Лот N 6

62511523,00 (шістдесят два мільйони п'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот двадцять три) грн.

Лот N 7

62511523,00 (шістдесят два мільйони п'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот двадцять три) грн.

На підставі пункту 4 частини першої статті 34 та пункту 1 частини першої статті 38 Закону за заявою суб'єкта конверсії (ТОВ "ММДС-Україна") НКРЗІ прийнято рішення від 07.11.2017 N 569 "Про задоволення заяв ТОВ "ММДС-Україна" щодо переоформлення та анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України", згідно з яким Смуги конверсії вивільняються суб'єктом конверсії (ТОВ "ММДС-Україна"). Це рішення вводиться в дію з дня його опублікування на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет, але не раніше дня виконання договору(ів) конверсії, що підтверджується актами про виконання договору конверсії, підписаними переможцями тендеру та суб'єктом конверсії (ТОВ "ММДС-Україна").

Рішенням НКРЗІ від 29.03.2016 N 165 "Про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом на конкурсних або тендерних засадах" (Рішення N 165) передбачено, що ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот 2532,0 - 2540,0 МГц, 2565,0 - 2570,0 МГц у Запорізькій області, 2540,0 - 2545,0 МГц у Київській області, 2532,0 - 2540,0 МГц у Харківській області, 2532,0 - 2540,0 МГц в Автономній Республіці Крим та 2532,0 - 2540,0 МГц у м. Севастополь видаються на конкурсних або тендерних засадах.

2. Відповідальні особи за приймання та зберігання документів, які подаються суб'єктами господарювання для участі в тендері (далі - відповідальні особи НКРЗІ) протягом визначеного в оголошенні про проведення тендеру строку приймають та реєструють повідомлення про намір взяти участь у тендері та тендерні пропозиції заявників за відповідним лотом. Після реєстрації відповідальними особами НКРЗІ заявнику надається довідка про реєстрацію повідомлення по намір взяти участь у тендері на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц та тендерних пропозицій за відповідним лотом (далі - довідка про реєстрацію) (додаток 7), у якій зазначаються реєстраційний номер заявника та дата і час реєстрації тендерної пропозиції за відповідним лотом.

Підставою для відмови в реєстрації та розгляді тендерною комісією тендерних пропозицій є недотримання встановлених в оголошенні про проведення тендеру строків та порядку їх подання.

Суб'єкт господарювання, який потребує роз'яснень щодо тендерних документів, може звернутися з письмовим запитом до НКРЗІ, але не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій. НКРЗІ має протягом 5 (п'яти) робочих днів надати відповідні роз'яснення.

3. Тендер за кожним лотом проводиться в послідовності лотів, визначеній цими Умовами тендеру, шляхом проведення торгів "з голосу".

4. Тендерна комісія протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати закінчення приймання тендерних пропозицій розпечатує перший конверт з тендерними пропозиціями та розглядає надані заявником повідомлення про намір взяти участь у тендері, копії рішень (наказів) органів управління суб'єктів господарювання про участь у тендері, копії рішень (наказів) органів управління суб'єктів господарювання про призначення осіб, уповноважених брати участь у тендері, запечатані конверти з документами, процедуру розгляду яких визначає голова тендерної комісії.

Реєстр претендентів на участь у тендері затверджується послідовно від лоту N 1 до лоту N 7 (далі - послідовно) на засіданні тендерної комісії з оформленням протоколу про підсумки приймання тендерних пропозицій та визнання заявників претендентами на участь у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 8).

При голосуванні стосовно кожного заявника щодо визнання його претендентом члени тендерної комісії заповнюють бюлетені для голосування (додаток 9). У разі якщо член тендерної комісії голосує проти визнання заявника претендентом, він зазначає в бюлетені підстави для відмови.

Підставами для відмови у визнанні заявника претендентом на участь у тендері за відповідним лотом є таке:

- перелік документів у першому конверті не відповідає переліку, визначеному розділом VI цих Умов тендеру;

- документи підписані особою, яка не уповноважена діяти від імені суб'єкта господарювання;

- наданий заявником конверт пошкоджений на момент його приймання.

Протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати затвердження реєстру претендентів тендерна комісія надсилає кожному суб'єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про визнання суб'єкта господарювання претендентом на участь у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 10) або повідомлення про відмову у визнанні суб'єкта господарювання претендентом на участь у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 11). У повідомленні про визнання заявника претендентом зазначається термін і рахунок на сплату гарантії. У повідомленні про відмову у визнанні заявника претендентом називаються підстави прийняття такого рішення.

5. Тендерна гарантія має бути сплачена не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати початку тендеру з рахунку (рахунків), що зазначений(і) у повідомленні про намір взяти участь у тендері.

Сплата тендерної гарантії здійснюється окремо за кожен лот.

Тендерна гарантія складає за:

Лотом N 1

57200040,00 (п'ятдесят сім мільйонів двісті тисяч сорок) грн.

Лотом N 2

28600020,00 (двадцять вісім мільйонів шістсот тисяч двадцять) грн.

Лотом N 3

28600020,00 (двадцять вісім мільйонів шістсот тисяч двадцять) грн.

Лотом N 4

28600020,00 (двадцять вісім мільйонів шістсот тисяч двадцять) грн.

Лотом N 5

28600020,00 (двадцять вісім мільйонів шістсот тисяч двадцять) грн.

Лотом N 6

28600020,00 (двадцять вісім мільйонів шістсот тисяч двадцять) грн.

Лотом N 7

28600020,00 (двадцять вісім мільйонів шістсот тисяч двадцять) грн.

6. Початком тендеру є дата, зазначена в оголошенні про проведення тендеру.

Тендер розпочинається з визначення серед претендентів учасників тендеру.

Реєстр учасників затверджується на засіданні тендерної комісії послідовно з оформленням протоколу засідання тендерної комісії з визнання претендентів учасниками тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 12). При голосуванні по кожному претендентові щодо визнання його учасником члени тендерної комісії заповнюють бюлетені для голосування (додаток 13). У разі якщо член тендерної комісії голосує проти визнання претендента учасником, він зазначає в бюлетені підставу, передбачену абзацом четвертим цього пункту.

Підставою для відмови у визнанні претендента учасником тендеру за відповідним лотом є ненадходження тендерної гарантії за цим лотом до НКРЗІ відповідно до пункту 5 розділу VIII цих Умов тендеру.

Претендентам, які не визнані учасниками тендеру, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати набрання рішенням чинності тендерна комісія направляє повідомлення про відмову у визнанні претендента учасником тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 14).

Після затвердження реєстру учасників конверти з тендерними пропозиціями учасників послідовно розпечатуються на засіданні тендерної комісії. Секретар тендерної комісії розпечатує конверт та оголошує перелік наданих документів. Факт розпечатування конвертів та перелік наданих у конверті документів фіксуються у протоколі засідання тендерної комісії з розпечатування конвертів з тендерними пропозиціями учасників тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (далі - протокол про розпечатування конвертів) (додаток 15).

Якщо протягом визначеного для засідання тендерної комісії часу не розпечатані всі конверти учасників, засідання переноситься на наступний робочий день.

За вимогою учасника тендеру йому видається (надсилається) виписка з протоколу про розпечатування його конверта з тендерною пропозицією.

Після розпечатування конвертів члени тендерної комісії розглядають надані документи та визначають відповідність тендерних пропозицій статті 32 Закону, Ліцензійним умовам та цим Умовам тендеру.

Учасник тендеру за відповідним лотом знімається з тендеру і не може далі брати участь в тендері за цим лотом у разі:

- невідповідності переліку документів у другому конверті з тендерною пропозицією Закону, Ліцензійним умовам та цим Умовам тендеру;

- невиконання вимог щодо оформлення наданих документів, визначених цими Умовами тендеру;

- виявлення фактів надання суб'єктом господарювання відомостей, які не відповідають дійсності;

- меншої цінової пропозиції за лот, ніж визначено цими Умовами тендеру.

У разі прийняття рішення про зняття з тендеру і відмову учаснику в подальшій участі в тендері за відповідним лотом тендерна комісія протягом 3 (трьох) робочих днів з дати набрання рішенням чинності направляє рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про відмову учаснику в подальшій участі в тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 16).

7. У призначену дату тендерна комісія на відкритих, прозорих і рівних умовах для всіх учасників тендеру на засіданні послідовно за кожним лотом розпечатує треті конверти з ціновими пропозиціями учасників, оголошує та оцінює їх цінові пропозиції, визначає серед учасників тендеру учасників торгів "з голосу" та початкову ціну торгів "з голосу". Свої рішення щодо кожного учасника тендера член тендерної комісії визначає у бюлетені для голосування (додаток 17). У разі якщо член тендерної комісії голосує проти допуску учасника тендера до торгів "з голосу" за відповідним лотом, у бюлетені він повинен зазначити підстави недопуску. Рішення про визначення учасників торгів "з голосу" тендерна комісія оформлює протоколом засідання тендерної комісії з визначення учасників торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 18), який опубліковується на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Якщо у тендері за відповідним лотом бере участь лише один учасник, у разі виконання ним вимог Порядку та цих Умов тендеру за рішенням тендерної комісії він визнається переможцем тендеру за відповідним лотом за результатом розпечатування конверта з ціновою пропозицією.

Один учасник не може бути визнаним переможцем тендеру за лотами, які сукупно передбачають надання права на користування шириною смуги радіочастот більше 60 (30 х 2) МГц у всіх регіонах України. У разі визнання учасника переможцем тендеру за лотами, які сукупно передбачають надання права на користування шириною смуги радіочастот 60 (30 х 2) МГц у всіх регіонах України, його комплект(и) документів для участі в тендері за іншим(и) лотом(ами) не враховуються під час визначення переможців тендеру за іншим(и) лотом(ами).

Торги "з голосу" проводяться протягом робочого дня. Час і місце проведення торгів "з голосу" визначається тендерною комісією, про що інформуються учасники торгів "з голосу", зокрема шляхом опублікування на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет. Засідання тендерної комісії, на якому проводяться торги "з голосу", відкриті для представників засобів масової інформації і журналістів, забезпечуються відео- та аудіофіксація і трансляція в режимі реального часу в мережі Інтернет.

Після ідентифікації учасників торгів "з голосу" особам, уповноваженим брати участь у тендері, за відповідним лотом - учасникам торгів "з голосу" за відповідним лотом у визначеному тендерною комісією часі і місці проведення торгів "з голосу" роздаються таблички із порядковими номерами. Порядкові номери на табличках учасників торгів "з голосу" за відповідним лотом відповідатимуть реєстраційним номерам, які вказані у довідках про реєстрацію, виданих відповідальною особою НКРЗІ.

Особи, уповноважені брати участь у тендері, розміщуються у чітко відведених для виконання їх функцій місцях. Особи, уповноважені брати участь у тендері, від всіх учасників торгів "з голосу" за відповідним лотом знаходитимуться одночасно у вищевказаних місцях під час проведення торгів "з голосу" за цим лотом.

На початку торгів "з голосу" головуючий (секретар чи інший член тендерної комісії за дорученням головуючого) послідовно оголошує за відповідним лотом цінові пропозиції учасників та початкову ціну торгів "з голосу".

Після оголошення на торгах "з голосу" головуючим цінових пропозицій учасників та початкової ціни торгів "з голосу" за відповідним лотом, особи, уповноважені брати участь у тендері, за зверненням головуючого по черзі в порядку зростання порядкового номера, указаного на табличці, матимуть право голосом пропонувати ціну за лот з урахуванням кроку підвищення цінової пропозиції на торгах "з голосу", який не може бути меншим 5 відсотків початкової ціни торгів "з голосу".

У разі якщо учасник торгів "з голосу", який мав першочергове право запропонувати ціну за лот, таким правом не скористався, право запропонувати ціну за лот із дотриманням вищезазначених вимог головуючим передається по черзі до учасника торгів "з голосу", наступного за порядковим номером, який указаний на його табличці і так до того часу, поки головуючий тричі по черзі не звернеться до учасників торгів "з голосу" за відповідним лотом для пропонування ними ціни за лот. Торги "з голосу" за відповідним лотом закінчуються, якщо учасники торгів "з голосу" припинили надавати цінові пропозиції за лот.

Під час проведення торгів "з голосу" особам, уповноваженим брати участь у тендері, дозволяється спілкуватись з іншими присутніми на засіданні тендерної комісії особами, користуватись комп'ютерною технікою, засобами зв'язку, за умови якщо вказані дії не заважають проведенню торгів "з голосу".

Необхідність проведення перерви у засіданні тендерної комісії, на якому проводяться торги "з голосу", для можливості консультацій осіб, уповноважених брати участь у тендері, із своїми фахівцями, а також тривалість такої перерви, але не більше 20 хвилин, встановлюються рішенням тендерної комісії за ініціативою особи, уповноваженої брати участь у тендері.

Якщо процедури торгів "з голосу" не будуть закінчені протягом цього робочого дня, то тендерна комісія може прийняти рішення про перенесення торгів на інший робочий день, про що учасники торгів "з голосу" інформуються окремо.

Після закінчення торгів "з голосу" головуючий оголошує переможця тендеру за відповідним лотом.

Переможцем тендера за кожним лотом визнається учасник, який запропонував на торгах "з голосу" найвищу ціну за лот відносно початкової ціни торгів "з голосу".

У випадку коли початкова ціна торгів "з голосу", що запропонована двома і більше учасниками тендеру є однаковою, і на торгах "з голосу" учасники не надають своїх пропозицій щодо збільшення ціни за лот, тендерна комісія може визнати переможцем торгів "з голосу" учасника тендеру за відповідним лотом, який подав до НКРЗІ за відповідним лотом повідомлення про намір взяти участь у тендері та тендерні пропозиції першим за реєстраційним номером, що визначено в довідці про реєстрацію (додаток 7).

Торги "з голосу" за кожним лотом проводяться почергово після визнання переможця тендеру за попереднім лотом або визнання тендеру за цим лотом таким, що не відбувся.

8. Закінченням тендеру є дата оформлення тендерною комісією результатів тендеру за кожним лотом.

Рішення про визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за кожним лотом приймається тендерною комісією. При голосуванні стосовно кожного переможця торгів "з голосу" члени тендерної комісії заповнюють бюлетені для голосування (додаток 19). У разі якщо член тендерної комісії голосує проти визнання учасника торгів "з голосу" переможцем, він зазначає в бюлетені підстави для відмови.

Рішення про визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за кожним лотом тендерна комісія оформлює протоколом (додаток 20), який є підставою для прийняття рішення НКРЗІ про видачу ліцензії.

9. Рішення НКРЗІ про результати тендеру оформлюється не пізніше ніж через 5 (п'ять) робочих днів від дати завершення тендеру, публікується на веб-сайті НКРЗІ та в офіційному бюлетені НКРЗІ. Повідомлення про підсумки тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 21) надсилається (видається) учаснику в письмовій формі протягом трьох робочих днів від дати його оформлення.

10. Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України у визначених регіонах видається переможцю тендеру в строки та в порядку, визначені законодавством.

11. У разі відсутності претендентів або якщо жодного учасника не визнано переможцем, тендерна комісія оформляє протокол засідання тендерної комісії про відсутність претендентів або переможця тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 22), після чого НКРЗІ може прийняти рішення про оголошення нового тендеру за цим лотом або про зняття лота з тендеру та/або про видачу ліцензії на користування відповідною смугою радіочастот у порядку, визначеному Законом.

12. Після оформлення результатів тендеру всім учасникам, за винятком переможців, протягом 10 (десяти) робочих днів повертаються їх тендерні гарантії. Переможцю тендерна гарантія повертається протягом 10 (десяти) робочих днів після сплати ним запропонованої ціни за відповідний лот.

Тендерна гарантія не повертається у разі, якщо:

- заявник (учасник тендеру) відмовляється від подальшої участі у тендері після дати початку його проведення;

- переможець тендеру відмовляється сплатити або не сплатив запропоновану ним ціну за лот (ціну ліцензії) у строк, визначений Законом.

Заявник може за своєю письмовою заявою відмовитись від подальшої участі в тендері за відповідним лотом до дати початку проведення тендеру без втрати тендерної гарантії за цим лотом.

13. Переможець тендеру за кожним із лотів, крім зобов'язань передбачених розділом V цих Умов тендеру, також зобов'язаний:

1) для отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України протягом 7 (семи) днів після оголошення переможця тендеру за відповідним лотом письмово поінформувати НКРЗІ про укладення договору конверсії, проект якого додається до цих Умов тендеру (додаток 23) та є їх невід'ємною частиною. У проект договору конверсії його сторони вносять свої реквізити, відповідні смуги радіочастот згідно з лотом та вартість конверсії відповідно до цих Умов тендеру. У разі якщо, суб'єкт господарювання є переможцем тендеру за кількома лотами може укладатися один договір конверсії;

2) додатково до ціни ліцензії фінансувати вартість конверсії за відповідним лотом (лотами) на підставі укладеного договору конверсії у розмірі, визначеному пунктом 1 цього розділу;

3) після виконання договору конверсії подати протягом 3 (трьох) робочих днів до НКРЗІ примірник оригіналу акта про виконання договору конверсії, підписаного переможцем тендеру та суб'єктом конверсії (ТОВ "ММДС-Україна");

4) з урахуванням вимог частин першої та другої статті 42 Закону України "Про телекомунікації" вжити заходи з метою його включення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (у разі відсутності у цьому Реєстрі);

5) у випадках та в строки, встановлені законодавством про захист економічної конкуренції, отримати дозвіл органів Антимонопольного комітету України на концентрацію або узгоджені дії.

14. У разі відмови переможця тендеру за відповідним лотом від укладання договору конверсії протягом 7 (семи) днів після оголошення його результатів НКРЗІ приймає рішення про скасування результатів тендеру за відповідним лотом.

У разі несвоєчасної сплати коштів відповідно до договору конверсії ініціатором конверсії (переможцем тендеру) НКРЗІ має право скасувати своє рішення про видачу ліцензії.

15. Тендер у смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц вважається таким, що не відбувся за жодним з лотів, у разі якщо:

повідомлення про намір взяти участь у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України подані за лотами, які сукупно передбачають надання права на користування шириною смуги радіочастот менше 60 (30 х 2) МГц у всіх регіонах;

учасників визнано його переможцями за лотами, які сукупно передбачають надання права на користування шириною смуги радіочастот менше 60 (30 х 2) МГц у всіх;

переможцями тендеру (ініціаторами конверсії) сукупно укладено договори конверсії відповідно до цих Умов тендера на загальну суму менше вартості конверсії 60 (30 х 2) МГц, а саме 375069138,00 (триста сімдесят п'ять мільйонів шістдесят дев'ять тисяч сто тридцять вісім) грн.

16. Якщо переможець тендеру відмовився сплатити або у строк та порядку, визначені Законом, не сплатив запропоновану ним ціну за лот, НКРЗІ приймає рішення про скасування результатів тендеру за цим лотом і щодо видачі йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та про продовження тендеру за цим лотом серед інших учасників тендеру. НКРЗІ письмово пропонує учасникам тендеру за цим лотом (за винятком суб'єкта господарювання, який відмовився сплатити або не сплатив у строк, визначений Законом, запропоновану ним ціну за лот) надати цінові пропозиції за цей лот. Цінові пропозиції приймаються протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання учасником тендеру письмової пропозиції НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін

 

Додаток 1
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 1
до Порядку

Повідомлення
про намір взяти участь у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону, номер лота)

 

Реєстраційний N


         (заповнюється відповідальною особою НКРЗІ)

1. Відомості про заявника

 

Найменування суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я та по батькові)

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання

Банківські реквізити: рахунок N _____, МФО ___________,

банк __, м. ____

Уповноважена особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Тел. ________ Факс ___________ Електронна пошта _____

Місцезнаходження (місце проживання)

Адреса для листування

2. Вид діяльності у сфері телекомунікацій з використанням радіочастот, що заявляються

__
__

3. Наявність раніше отриманих діючих ліцензій на вид діяльності у сфері телекомунікацій (номер та дата видачі ліцензії)

__
__

4. Наявність раніше отриманих діючих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (номер та дата видачі ліцензії)

__
__

5. Документи, які додаються до повідомлення

__
__

З умовами тендера згоден, зобов'язуюсь своєчасно сплатити тендерну гарантію та в разі перемоги сплатити запропоновану ціну за лот, що заявляється, та вартість конверсії за відповідним лотом.

Підтверджую, що

_
(найменування  / прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)

______ не знаходиться в стадії ліквідації та не є банкрутом.

Заявник _
                             (посада)

__
(підпис)
М. П. (за наявності)

_____
(ініціали, прізвище)

___
(посада особи, яка прийняла повідомлення)


(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Дата й номер реєстрації повідомлення в НКРЗІ: "___" 20__ року N _______

 

Додаток 2
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 1
до Ліцензійних умов

Форма Р-1

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

 

Реєстраційний N


         (заповнюється відповідальною особою НКРЗІ)

1. Відомості про заявника

 

Назва суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

Ідентифікаційний номер з ДРФО:

Місцезнаходження (місце проживання):

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання:

Банківські реквізити: рахунок N ___, МФО __
Банк _________, м. _________

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові):
Тел.: Факс: Електронна пошта:

Поштова адреса:

2. Відомості про смуги радіочастот, що заявляються:

N
з/п

Регіон користування (або населений пункт, уся територія України)

Діапазон або кількість номіналів радіочастот (приймання/передавання), МГц

Ширина смуги радіочастот, МГц

 

 

 

 

3. Технічні відомості про мережу радіозв'язку (РЕЗ), що заявляється:

Тип РЕЗ, номер та дата видачі сертифіката:

Потужність випромінювання РЕЗ, Вт:

Клас(и) випромінювання:

Радіотехнологія:

Спосіб зв'язку (дуплекс/симплекс):

Дальність зв'язку або радіус зони обслуговування, км:

Наявність раніше отриманих ліцензій на вид діяльності у сфері телекомунікацій (номер та дата ліцензії):

Термін дії ліцензії, що заявляється:

Перелік документів, що додаються:

З Ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом України, затвердженими рішенням НКРЗ від 19.08.2005 N 53, зареєстрованими в Мін'юсті України 20.10.2005 за N 1237/11517, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати

Заявник      _____     ______     ___ 201_ року
                                         (підпис)                                            (ініціали та прізвище)

М. П. (за наявності)

_______          _____        _____
       (посада особи, яка прийняла заяву)                                       (підпис)                                            (ініціали та прізвище)

Дата й номер реєстрації заявочних документів у НКРЗІ _____ 201_ року N ____

Дата й номер реєстрації заяви в УДЦР 201_ року N ____

 

Додаток 3
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 3
до Ліцензійних умов

План освоєння радіочастотного ресурсу України (для рухомої радіослужби)

Тип РЕЗ

Регіон користування радіочастотним ресурсом

Кількість номіналів (смуг) радіочастот

Загальна смуга радіочастот, МГц

Орієнтовний термін початку користування радіочастотним ресурсом у регіоні

Орієнтовний термін повного освоєння радіочастотного ресурсу в регіоні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовний термін повного освоєння радіочастотного ресурсу України за ліцензією: ___

Заявник

_______
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

 

 

М. П. (за наявності)

20__ року

 

Додаток 4
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 4
до Ліцензійних умов

Вимоги
до плану освоєння радіочастотного ресурсу України

Заявник повинен детально викласти шляхи освоєння заявленого радіочастотного ресурсу відповідно до планів створення мереж, їх експлуатації та надання телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу, доповнивши заповнену форму плану освоєння радіочастотного ресурсу схемою організації радіозв'язку.

1. Заповнити план освоєння радіочастотного ресурсу України за формою, що наведена в додатку 3 до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, доповнивши його схемою організації радіозв'язку.

2. При заявленні декількох регіонів використання радіочастотного ресурсу відносний термін початку користування радіочастотним ресурсом для першого регіону не повинен перевищувати 6 місяців від орієнтовної дати видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, для другого - 8 місяців і так далі з інтервалом через 2 місяці.

Уточнені терміни початку використання заявленого радіочастотного ресурсу та повного його освоєння будуть визначені НКРЗІ у ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням дати її видачі.

3. Заявлена в кожному регіоні смуга радіочастот повинна відповідати кількості радіоелектронних засобів, вказаних у плані освоєння радіочастотного ресурсу України. У разі, якщо заявлена смуга радіочастот перевищує потреби, визначені з урахуванням кількості радіоелектронних засобів, вказаних у плані освоєння радіочастотного ресурсу, НКРЗІ на підставі відповідних висновків щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України може прийняти відповідне рішення про видачу ліцензії на обмежену смугу радіочастот.

4. Схема організації радіозв'язку має бути підписана заявником та завірена його печаткою (за наявності).

 

Додаток 5
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 5
до Ліцензійних умов

Перелік документів,
що підтверджують фінансове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України

1. Засвідчені в установленому порядку копії бухгалтерських звітів (балансу і звіту про фінансові результати) суб'єкта господарювання за попередній звітний фінансовий рік (за наявності).

2. Довідка в довільній формі за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплена печаткою (за наявності), що підтверджує фінансові можливості здійснення заявленої діяльності.

Примітка. За заявником залишається право додавати інші документи, що підтверджують його фінансове забезпечення спроможності користуватися заявленим радіочастотним ресурсом.

 

Додаток 6
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 6
до Ліцензійних умов

Довідка,
що підтверджує кадрове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України

N
з/п

Найменування посад за спеціальностями

Кількість працівників

Примітки

усього на посаді

у тому числі відповідної кваліфікації*

кількість

відсоток від кількості на посаді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Працівники, які мають базову або повну вищу освіту в галузі зв'язку або досвід роботи у сфері, пов'язаній з користуванням радіочастотним ресурсом, не менше одного року.

___
(керівник суб'єкта господарювання)


(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

20__ року

 

 

 

Додаток 7
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Довідка
про реєстрацію повідомлення про намір взяти участь у тендері на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц та тендерних пропозицій за лотом N _____

 

Реєстраційний N за порядком


Видана _______
(найменування / прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)

про те, що керівник суб'єкта господарювання або вповноважена ним посадова особа __ 201__ року о _____ год. ___ хв. подав до НКРЗІ
   (дата реєстрації)                                (час реєстрації)

повідомлення по намір взяти участь у тендері на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц та тендерні пропозиції за лотом N _____, з дотриманням встановленого в оголошенні про проведення тендеру строку для їх подання.

Відповідальна особа НКРЗІ за приймання та зберігання документів

 

_
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Довідку отримав:

__________
(дата)

_
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 8
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 2
до Порядку

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Протокол N ___
про підсумки приймання тендерних пропозицій та визнання заявників претендентами на участь у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"____" 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

___________
(ініціали, прізвище)

члени комісії:

___________
(ініціали, прізвище)

 

___________
(ініціали, прізвище)

секретар комісії

___________
(ініціали, прізвище)

особа, відповідальна за зберігання тендерних пропозицій

___________
(ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Розгляд підсумків приймання тендерних пропозицій на участь у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та затвердження реєстру претендентів на участь у тендері.

СЛУХАЛИ ___________ про:
(ініціали, прізвище)

отримані повідомлення, що надійшли на участь у тендері;

перевірку відповідності умовам тендера комплектів документів, що надійшли від суб'єктів господарювання;

визначення та затвердження реєстру претендентів на участь у тендері.

У результаті розгляду встановлено, що на участь у тендері надійшли повідомлення та тендерні пропозиції від ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Заявлені смуги

Заявлені регіони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: _
ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Визнати претендентами на участь у тендері ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Заявлені смуги

Заявлені регіони

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2. Відмовити у визнанні претендентами на участь у тендері ____ суб'єктам господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Підстави для відмови з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов тендера

1

 

 

 

2

 

 

 

3. Зняти з тендера лот N _________, на який немає заявників; уважати, що тендер за цим лотом не відбувся.

4. Рішення щодо переможця за лотом N _______ прийняти за результатами розпечатування конверта з тендерними пропозиціями у зв'язку з наявністю одного претендента.

5. Інші пропозиції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Результати голосування щодо визнання або невизнання суб'єктів господарювання претендентами на участь у тендері:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Кількість голосів за визнання претендентом на участь у тендері

Кількість голосів за відмову у визнанні претендентом на участь у тендері

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2. Результати голосування за пропозиції:

"ЗА" _____; "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати претендентами на участь у тендері ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Заявлені смуги

Заявлені регіони

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2. Відмовити у визнанні претендентами на участь у тендері ____ суб'єктам господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Підстави для відмови з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов тендера

1

 

 

 

2

 

 

 

3. Зняти з тендера лот N _________, на який немає заявників; уважати, що тендер за цим лотом не відбувся.

4. Рішення щодо переможця за лотом N ___ прийняти за результатами розпечатування конверта з тендерною пропозицією у зв'язку з наявністю одного претендента.

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 9
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 3
до Порядку

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України


(назви радіотехнології, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо визнання заявника претендентом на участь у тендері за відповідний лот, а саме:

N
з/п

Заявник

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Результати голосування члена комісії

визнати претендентом на участь у тендері

відмовити у визнанні претендентом на участь у тендері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Своє рішення член комісії висловлює шляхом проставлення позначки (+, ) у відповідних стовпчиках. Якщо член комісії приймає рішення відмовити заявнику у визнанні його претендентом, зазначаються підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів.

2.
(пропозиції членів комісії)

"ЗА"

"ПРОТИ"

Член комісії ___________
                           (підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 10
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 4
до Порядку

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України


(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Повідомлення
про визнання суб'єкта господарювання претендентом на участь у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Згідно з протоколом засідання тендерної комісії від "___" ____ N ___ __
                                              (найменування / прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)

визнано претендентом на участь у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, проведення якого було затверджене рішенням НКРЗІ від 07.11.2017 N 575.

Відповідно до пункту 12 розділу III Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 30 травня 2017 року N 281 (далі - Порядок), вам необхідно сплатити тендерну гарантію згідно із заявленим лотом не пізніше ніж за три робочі дні до _____.
                                                                                                                                          (дата початку проведення тендера)

Сплата тендерної гарантії проводиться окремо за кожен лот і є обов'язковою умовою для участі в наступних процедурах тендера.

Згідно з пунктом 4 глави 1 розділу IV Порядку в разі відмови претендента від сплати тендерної гарантії або ненадходження сплати тендерної гарантії в установлений термін претендент знімається з участі в тендері.

Сума тендерної гарантії на заявлений лот становить:

Номер заявленого лота

Заявлений регіон

Сума тендерної гарантії, грн.

 

 

 

 

 

 

Суму тендерної гарантії необхідно сплатити на рахунок _

Голова комісії


(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 11
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 5
до Порядку

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

___________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Повідомлення
про відмову у визнанні суб'єкта господарювання претендентом на участь у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Згідно з протоколом засідання тендерної комісії від "___" ____ N ____

__
(найменування / прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)

відмовлено у визнанні претендентом на участь у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, проведення якого було затверджене рішенням НКРЗІ 07.11.2017 N 575.

Підстави відмови __________
         (посилання на нормативно-правові акти)

Голова комісії

____
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 12
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 6
до Порядку

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання тендерної комісії з визнання претендентів учасниками тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"___" 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

____
(ініціали, прізвище)

члени комісії:

____
(ініціали, прізвище)

 

____
(ініціали, прізвище)

секретар комісії

____
(ініціали, прізвище)

особа, відповідальна за зберігання тендерних пропозицій

____
(ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Визнання претендентів учасниками тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України __________
                                                                                (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

СЛУХАЛИ ___________ про:
(ініціали, прізвище)

тендерні гарантії, що надійшли від претендентів на рахунок НКРЗІ.

Претендентами на участь у тендері було визнано ____ суб'єктів господарювання, тендерні гарантії сплатило ____ претендентів, не сплатило ____ претендентів, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Реєстраційний номер повідомлення, дата реєстрації

Заявлені претендентами

Сума сплаченої тендерної гарантії, грн. (або відмітка про несплату)

регіони обслуговування

номер лота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: _
ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Визнати учасниками тендера претендентів, які сплатили тендерні гарантії.

2. Відмовити у визнанні учасниками тендера претендентам, які не сплатили тендерні гарантії.

3. Інші пропозиції в порядку надходження.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Результати голосування щодо визнання або невизнання претендентів учасниками тендера:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Кількість голосів за визнання учасником тендера

Кількість голосів за відмову у визнанні учасником тендера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результати голосування за пропозиції:

"ЗА" _____; "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати учасниками тендера ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

 

 

 

 

 

 

2. Відмовити у визнанні учасниками тендера претендентам, які не сплатили гарантії, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

 

 

 

 

 

 

3. Інші рішення.

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

___
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

___
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

___
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії

___
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 13
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 7
до Порядку

   

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо визнання претендента учасником тендера:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Реєстраційний номер заяви

Результати голосування члена комісії

визнати учасником

відмовити у визнанні учасником, причини відмови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Своє рішення член комісії висловлює шляхом проставлення позначки (+, ) у відповідних стовпчиках. Якщо член комісії приймає рішення відмовити претенденту у визнанні його учасником, зазначаються підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов тендера.

2. ___________
(пропозиції членів комісії)

  "ЗА"

  "ПРОТИ"

Член комісії ___________
                         (підпис)

________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 14
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 8
до Порядку

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України


(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Повідомлення
про відмову у визнанні претендента учасником тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до пункту 12 розділу III Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 30 травня 2017 року N 281, після отримання повідомлення про визнання

__
(найменування / прізвище, ініціали претендента)

претендентом на участь у тендері від N ______ вам необхідно було сплатити тендерну гарантію згідно із заявленим вами лотом не пізніше ніж за три робочі дні до _.
                                                                                  (дата початку проведення тендера)

Рахунок на сплату тендерної гарантії був вами отриманий , але кошти в
                                                                                                                                                                (дата)

установлений строк на рахунок НКРЗІ не надійшли.

Таким чином, згідно з протоколом тендерної комісії від "___" _ _____ N ___ відмовлено у визнанні претендента учасником тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за повідомленням про намір взяти участь у тендері від "___" ______ N __.

Голова комісії

____
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 15
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 9
до Порядку

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання тендерної комісії з розпечатування конвертів з тендерними пропозиціями учасників тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

___________
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"___" 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

___
(ініціали, прізвище)

члени комісії:

___
(ініціали, прізвище)

 

___
(ініціали, прізвище)

секретар комісії

___
(ініціали, прізвище)

особа, відповідальна за зберігання тендерних пропозицій

___
(ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Розпечатування конвертів з тендерними пропозиціями учасників тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
 __
                                                                     (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Протокол складено про виконання таких процедур тендера:

1. Відповідальною за зберігання тендерних пропозицій посадовою особою
 _,
                                                                                                 (ініціали, прізвище)

уповноваженою на це рішенням НКРЗІ від 07.11.2017 N 575, передано для розпечатування до тендерної комісії ____ конвертів від ____ учасників.

2. Стан конвертів з тендерними пропозиціями, які надано на процедуру розпечатування:

1) непошкоджених _____;

2) пошкоджених _______;

3) з непошкодженими елементами захисту від розпечатування ____;

4) з пошкодженими елементами захисту від розпечатування ______.

3. Розпечатування конвертів здійснено секретарем тендерної комісії.

4. Відомості про документи, надані учасниками в запечатаному конверті:

конверт з тендерними пропозиціями учасника __
(найменування / прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження / місце проживання)

надійшов ________ з _______
                                  (непошкодженим/пошкодженим)                                      (непошкодженими/пошкодженими)

елементами захисту від розпечатування.

Після розпечатування з конверта вилучено документи та встановлено:

N
з/п

Найменування документа

Кількість аркушів

Відомості про оформлення документа та цінові пропозиції

 

 

 

Оформлення відповідає (не відповідає) умовам тендера

 

 

 

Запропонована ціна за лот

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи, які зареєстровані та присутні на засіданні комісії

__
(найменування / прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження / місце проживання)

надійшов ___ з _
                                           (непошкодженим/пошкодженим)                                          (непошкодженими/пошкодженими)

елементами захисту від розпечатування.

Після розпечатування конвертів прийнято для подальшого розгляду тендерні пропозиції від таких учасників:

N
з/п

Найменування/прізвище та ініціали учасників

Примітка

 

 

 

 

 

 

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

____
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

____
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

 

____
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії

____
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 16
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 10
до Порядку

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Тендерна комісія з проведення тендеру на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

"___" 20__ року

Повідомлення
про відмову учаснику в подальшій участі в тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Згідно з протоколом засідання тендерної комісії від "___" N ___

__
(найменування / прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)

відмовлено в подальшій участі в тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, проведення якого було затверджене рішенням НКРЗІ 07.11.2017 N 575.

Підстави відмови __________
                                (посилання на конкретні пункти нормативно-правових актів, умов тендера)

Голова комісії

____
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 17
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 13
до Порядку

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо визнання учасників тендера учасниками торгів "з голосу":

N
з/п

Учасник тендера

Реєстраційний номер повідомлення

Результати голосування члена комісії

визнати учасником торгів "з голосу"

не допускати до торгів "з голосу", підстави недопуску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Своє рішення член комісії висловлює шляхом проставлення позначки (+, ) у відповідних стовпчиках. Якщо член комісії приймає рішення про недопуск до торгів "з голосу", зазначаються підстави такого рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов тендера.

2.
(пропозиції членів комісії)

  "ЗА"

  "ПРОТИ"

Член комісії __
                             (підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 18
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 14
до Порядку

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання тендерної комісії з визначення учасників торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України


(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"___" 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

_______
(ініціали, прізвище)

члени комісії:

_______
(ініціали, прізвище)

 

_______
(ініціали, прізвище)

секретар комісії

_______
(ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Визнання учасників тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України ______
                                                              (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

учасниками торгів "з голосу".

СЛУХАЛИ ___________ про:
(ініціали, прізвище)

результати розпечатування конвертів з тендерними пропозиціями учасників тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_;
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

результати оцінки документів, наданих учасниками в конвертах, та про визначення відповідності цінових пропозицій умовам тендера.

У результаті розгляду встановлено, що розпечатано ___ конвертів з тендерними пропозиціями від ____ учасників, а саме:

N
з/п

Учасник

Реєстраційний номер повідомлення, дата реєстрації

Заявлені учасниками

Цінова пропозиція учасника

регіон обслуговування

номер лота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

___
___

ПРОПОЗИЦІЇ:

1. За результатами розпечатування конвертів з тендерними пропозиціями та вивчення тендерних документів визнати учасниками торгів "з голосу" суб'єктів господарювання, які виконали всі умови тендера.

2. Не допускати до торгів "з голосу" учасників, які не виконали умов тендера.

3. Інші пропозиції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Результати голосування щодо визнання учасниками торгів "з голосу" учасників тендера:

N
з/п

Учасник тендера

Цінова пропозиція учасника

Кількість голосів членів комісії

визнати учасником торгів "з голосу"

не допускати

до торгів "з голосу"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результати голосування за пропозиції:

"ЗА" _____; "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати учасниками торгів "з голосу":

N
з/п

Учасник тендера

Реєстраційний номер повідомлення

Заявлені учасниками

Цінова пропозиція учасника

регіон обслуговування

номер лота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Не допускати до торгів "з голосу":

N
з/п

Учасник тендера

Реєстраційний номер повідомлення

Цінова пропозиція учасника

Підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов тендера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пропозиції __

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії


(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:


(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

 


(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії


(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 19
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

______
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

Рішення члена комісії щодо визначення учасника торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот ___ МГц за лотом N ____ переможцем за результатами торгів "з голосу", а також стосовно звернення з пропозицією до НКРЗІ про видачу переможцю тендеру за лотом N ____ відповідної ліцензії:

N
з/п

Учасник

Результати голосування члена комісії

визначити переможцем тендеру за лотом N ___ за результатами торгів "з голосу" та звернутись з пропозицією до НКРЗІ про видачу переможцю тендеру за лотом N __ відповідної ліцензії

не визначити переможцем тендеру за лотом N ___

 

 

 

 

Примітка. Своє рішення член комісії висловлює шляхом проставлення позначки (+, ) у відповідних стовпчиках. Якщо член комісії приймає рішення не визначати переможцем тендеру учасника торгів "з голосу", зазначаються підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов тендера.

Член комісії

__
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 20
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 15
до Порядку

   

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання тендерної комісії з визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

______
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"___" 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

_________
(ініціали, прізвище)

члени комісії:

_________
(ініціали, прізвище)

 

_________
(ініціали, прізвище)

секретар комісії

_________
(ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України __
                                                                     (назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Для участі в торгах "з голосу" запрошені:

N
з/п

Учасник тендера

Номер картки учасника

Цінова пропозиція учасника

Офіційний представник учасника

прізвище, ініціали

присутність на засіданні комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початкова вартість торгів "з голосу" за заявлений лот становить ______, запропонована ___

Учасниками тендера на торгах "з голосу" запропоновані такі цінові пропозиції:

N
з/п

Учасник тендера

Запропонована ціна за лот

 

 

 

 

 

 

Максимальна ціна за лот N ___ ________ грн, запропонована ____, який визнається переможцем тендера.
                        (найменування / прізвище, ініціали учасника)

Результати голосування щодо визнання переможцем тендера:

"ЗА" _____; "ПРОТИ" _____

ВИРІШИЛИ:

1. За результатами торгів "з голосу" переможцем тендера за лот N ________ визнати _

2. Звернутися з пропозицією до НКРЗІ про видачу переможцю відповідної ліцензії.

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 21
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 18
до Порядку

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

______
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

Повідомлення
про підсумки тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повідомляє, що відповідно до Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 30 травня 2017 року N 281 (далі - Порядок), та Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц, затверджених рішенням НКРЗІ від 07.11.2017 N 575, підбито підсумки тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

На підставі пункту 5 розділу V Порядку та відповідно до протоколу засідання тендерної комісії з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від "___" __________ N _____ переможцем тендера у _______
                                                                                                                                           (назви регіону, смуги радіочастот)

визнано:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Регіон

Смуга, МГц

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії


(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 22
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Додаток 17
до Порядку

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання тендерної комісії про відсутність претендентів або переможця тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

__
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

м. Київ

"___" 20__ року

Присутні:

 

голова комісії

_________
(ініціали, прізвище)

члени комісії:

_________
(ініціали, прізвище)

 

_________
(ініціали, прізвище)

секретар комісії

_________
(ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Визнання факту відсутності претендентів або переможця тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

СЛУХАЛИ ___________ про:
(ініціали, прізвище)

відсутність претендентів на участь у тендері або переможця тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

ПРОПОЗИЦІЇ:

Визнати відсутність претендентів на участь у тендері або переможця тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_
(назви радіотехнології/радіотехнологій, смуги, регіону)

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

Результати голосування за пропозиції:

"ЗА" _____; "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

Визнати відсутність претендентів на участь у тендері або переможця тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_
(назви радіотехнологїі / радіотехнологій, смуги, регіону)

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 23
до Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

ПРОЕКТ

ДОГОВІР ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНВЕРСІЇ

смуг радіочастот ________ МГц
(згідно з відповідним лотом/лотами)

м. Київ

"____" 2018 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ММДС-УКРАЇНА", в особі _______, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, далі іменується як "Суб'єкт конверсії", та ___________, як переможець тендеру за лотом (лотами) N __, в особі ___________, який діє на підставі , з іншої сторони, далі іменується як "Ініціатор конверсії", надалі разом іменовані як "Сторони",

на підставі Закону України "Про радіочастотний ресурс України", Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815, Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 N 993, Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), від 07.11.2017 N 575 (далі - Умови тендеру), рішення НКРЗІ від 17.10.2017 N 537 "Про проведення конверсії та видачу ліцензій на конкурсних або тендерних засадах" (Рішення N 537), Плану конверсії смуг радіочастот 2510-2545, 2565-2570, 2630-2665 та 2685-2690 МГц для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління (LTE), затвердженого рішенням НКРЗІ від 27.10.2017 N 550 (далі - План конверсії), та враховуючи вартість конверсії, визначену пунктом 1 розділу VIII Умов тендеру,

приймаючи до уваги, що Сторони повинні протягом 7 (семи) днів після оголошення переможця тендеру за відповідним лотом поінформувати НКРЗІ про укладення договору конверсії,

уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Суб'єкт конверсії зобов'язуються на умовах та в строки, визначені цим Договором, провести комплекс заходів, відповідно до Плану конверсії, у результаті виконання яких відбудеться вивільнення частини радіочастотного ресурсу України (смуг радіочастот _________ МГц
                                                                       (згідно з відповідним лотом/лотами)

(далі - Смуги конверсії)) від радіоелектронних засобів Суб'єкта конверсії для подальшого впровадження Ініціатором конверсії у зазначених смугах радіочастот радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" (далі - заходи Конверсії), а Ініціатор конверсії зобов'язується у порядку, визначеному цим Договором, здійснити фінансування вартості конверсії Смуг конверсії у розмірі, передбаченому пунктом 2.1 цього Договору.

2. Ціна Договору

2.1. Ціною цього Договору є вартість конверсії Смуг конверсії, що сплачується Ініціатором конверсії за цим Договором та встановлюється відповідно до пункту 1 розділу VIII Умов тендеру у розмірі ______ (_______) грн., який визначено як вартість конверсії за лотом (лотами).

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Суб'єкт конверсії має право на отримання коштів від Ініціатора конверсії для проведення заходів Конверсії.

3.2. Ініціатор конверсії має право отримувати від Суб'єкта конверсії інформацію щодо стану проведення заходів Конверсії.

3.3. Суб'єкт конверсії зобов'язується:

3.3.1) вивільнити Смуги конверсії у повному обсязі не пізніше 1 (одного) місяця з дня надходження оплати за проведення заходів Конверсії на поточний рахунок Суб'єкта конверсії;

3.3.2) протягом 3 (трьох) робочих днів після виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, письмово поінформувати про це НКРЗІ.

3.4. Ініціатор конверсії зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів з дня укладення цього Договору здійснити фінансування вартості конверсії Смуг конверсії, у розмірі визначеному в пункті 2.1 цього Договору шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Суб'єкта конверсії.

3.5. Після завершення проведення заходів Конверсії Сторонами протягом одного робочого дня складається та підписується Акт про виконання договору конверсії у довільній формі (у трьох примірниках, один з яких Сторони протягом трьох робочих днів передають до НКРЗІ).

3.6 Сторони беруть на себе зобов'язання сумлінного і якісного виконання обов'язків за цим Договором і мають право вимагати виконання зобов'язань за цим Договором іншою Стороною.

4. Строк дії Договору

4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом 60 (шістдесяти) днів після оголошення НКРЗІ переможця тендеру за відповідним лотом (лотами).

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.

5.2. У разі порушення Суб'єктом конверсії строків завершення проведення заходів Конверсії, визначених цим Договором, Ініціатор конверсії має право на відшкодування в судовому порядку відповідно до законодавства України збитків, завданих такими діями Суб'єкта конверсії.

5.3. У разі несвоєчасної сплати вартості конверсії Смуг конверсії, у розмірі визначеному в пункті 2.1 цього Договору, Суб'єкт конверсії має право ініціювати перед НКРЗІ питання щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу ліцензії, а також на відшкодування в судовому порядку відповідно до законодавства України збитків, завданих такими діями Ініціатора конверсії.

6. Конфіденційність

6.1. Сторони зобов'язуються забезпечити конфіденційність відомостей, що стосуються виконання умов цього Договору та не розголошувати вказані відомості третім особам, окрім надання інформації уповноваженим державним органам у випадках, прямо передбачених законодавством України та цим Договором.

6.2. Порушення пункту 6.1 цього Договору тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

7. Обставини непереборної сили (Форс-мажор)

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком будь-яких обставин, надзвичайних або невідворотних за даних умов подій (форс-мажорних обставин, обставин непереборної сили), включаючи, але не обмежуючись тими, що передбачені статтею 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" (надалі - "обставини Форс-мажору").

7.2. У випадку виникнення обставин Форс-мажору, Сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону, направивши письмове Повідомлення про настання таких обставин (надалі - "Повідомлення про Форс-мажор").

7.3. Повідомлення про Форс-мажор повинно містити вичерпну інформацію про природу обставин Форс-мажору, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість Сторони виконувати свої зобов'язання за цим Договором та на порядок виконання зобов'язань за цим Договором, у випадку якщо це можливо.

7.4. Коли дія обставин Форс-мажору припиняється, Сторона, що зазнала їх впливу, зобов'язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту, коли Сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити протилежну Сторону про їх припинення. Таке Повідомлення повинно містити інформацію про час припинення дії таких обставин та вказівку на строк, протягом якого Сторона виконає свої зобов'язання за цим Договором.

7.5. Сторона, що посилається на обставину Форс-мажору, також повинна надати іншій Стороні не пізніше, ніж через 60 (шістдесят) робочих днів після Повідомлення про Форс-мажор документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, що підтверджує настання та існування обставин Форс-мажору, якщо вони трапились на території України, або уповноваженим органом держави місця існування відповідних обставин.

7.6. У випадку, якщо Сторона, що зазнала дії Форс-мажору, не направить або несвоєчасно направить Повідомлення про Форс-мажор, як це визначено у цьому розділі, така Сторона втрачає право посилатися на обставини Форс-мажору як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором.

7.7. У випадку настання обставин Форс-мажору строк виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором продовжується відповідно часу, протягом якого діють такі обставини.

7.8. У випадках, коли обставини Форс-мажор діють більше 3 (трьох) місяців або коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини будуть діяти більше такого строку, будь-яка Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення відповідного Повідомлення про розірвання не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати дострокового розірвання.

7.9. Грошові кошти, перераховані Ініціатором конверсії згідно з цим Договором за виконання зобов'язань, невиконаних у зв'язку з наявністю обставин Форс-мажору мають бути повернені Суб'єктом конверсії Ініціатору конверсії протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати дострокового розірвання цього Договору.

8. Прикінцеві положення

8.1 Всі результати, отримані при проведенні комплексу заходів відповідно до Плану конверсії, залишаються у власності Суб'єкта конверсії. Ініціатор конверсії, внаслідок виконання цього Договору, отримує можливість впровадити у Смугах конверсії радіотехнологію "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" у передбаченому законодавством України порядку.

8.2. З дати набрання чинності цим Договором всі попередні усні та письмові домовленості Сторін щодо всіх істотних умов Договору втрачають свою чинність.

8.3. Строки, умови та зобов'язання за цим Договором будуть обов'язковими та матимуть юридичну силу по відношенню до правонаступників Сторін.

8.4. Ніякі зміни або доповнення до цього Договору або будь-які додаткові угоди, пов'язані з цим Договором, не будуть дійсними до тих пір, доки вони не будуть складені в письмовій формі українською мовою та належним чином підписані Сторонами.

8.5. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору, виконані у відповідності до цього Договору, складають його невід'ємні частини.

8.6. Жодна зі Сторін не має права передавати повністю чи частково свої права і зобов'язання, пов'язані з цим Договором, будь-яким третім особам.

8.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами законодавства України.

8.8. Усі спори, що пов'язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

8.9. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін. Один примірник Договору знаходиться у Ініціатора конверсії, другий - у Суб'єкта конверсії.

Місцезнаходження та реквізити сторін

Суб'єкт конверсії:

Ініціатор конверсії:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ММДС-УКРАЇНА"
Місцезнаходження:
01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, будинок 5/1, літера А.
п/р 26009962506563 у ПАТ "ПУМБ", МФО 334851
Код ЄДРПОУ 30358804
тел. +38044 230 84 30,
факс +38044 2308431

__________
__________
__________
Місцезнаходження: ___________
п/р ________ МФО ___________
Код ЄДРПОУ __________
тел. факс __

Директор
_______ А. В. Молибога
            (підпис)

 
_______
              (підпис)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07 листопада 2017 року N 575

СКЛАД
Тендерної комісії з проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

ЖИВОТОВСЬКИЙ
Олександр Миколайович

- Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), голова тендерної комісії;

ГРЕСЬКО
Володимир Петрович

- член НКРЗІ;

БІСЮК
Олександр Анатолійович

- член НКРЗІ;

СКЛЯРОВ
Олександр Іванович

- член НКРЗІ;

ЛАГОШИН
Віктор Євгенійович

- член НКРЗІ;

ДЗЮБА
Сергій Вікторович

- член НКРЗІ;

ВОЛОДІН
Василь Геннадійович

- директор Департаменту правового забезпечення НКРЗІ;

СОКИРКО
Микола Степанович

- директор Департаменту ліцензування НКРЗІ;

ЄМЕЛЬЯНЕНКОВА
Наталія Олексіївна

- начальник Управління фінансового забезпечення НКРЗІ;

БАКІРОВ
Євген Олексійович

- заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності Департаменту правового забезпечення НКРЗІ, секретар тендерної комісії.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін

 

Додаток
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.11.2017 N 575

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повідомляє, що відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України", Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.05.2017 N 281 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2017 за N 1115/30983 (далі - Порядок), рішення НКРЗІ від 07.11.2017 N 575 "Про проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц" оголошується про проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц (далі - тендер).

Дата початку тендеру - 23 січня 2018 року.

Для участі у тендері за кожним лотом, на який претендує, керівник суб'єкта господарювання або вповноважена ним особа особисто в зазначений в цьому оголошенні строк подає до НКРЗІ повідомлення про намір взяти участь у тендері та інші документи тендерної пропозиції.

Повідомлення про намір взяти участь у тендері та інші документи тендерної пропозиції приймаються НКРЗІ у робочі дні та години з 9 год. 00 хв. 13 листопада 2017 року по 16 год. 45 хв. 22 грудня 2017 року включно за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, кімн. 638.

З Умовами тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц, затвердженими рішенням НКРЗІ від 07.11.2017 N 575, можна ознайомитись на веб-сайті НКРЗІ за адресою (www.nkrzi.gov.ua.) та в офіційному бюлетені НКРЗІ.

Довідка: (044) 202-00-65 (72).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали