ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.12.2010 р. N 1024

Про проведення в області призовів громадян України на строкову військову службу в квітні - травні й жовтні - листопаді 2011 року

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації від 16 вересня 2011 року N 579 (Розпорядження N 579)

З метою забезпечення організованої підготовки та проведення в області призовів громадян на строкову військову службу, відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 4 листопада 2010 року N 1009/2010 "Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2011 році", керуючись статтею 6, пунктом 4 статті 27, пунктом 4 статті 28, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити склад обласної призовної комісії згідно з додатком 1.

2. Першому заступнику голови обласної державної адміністрації - керівнику апарату - голові обласної призовної комісії Білому В. С. провести до 3 березня та 15 серпня 2011 року інструктивно-методичні заняття з членами обласної призовної комісії, головами районних (міських) призовних комісій, районними (міськими) військовими комісарами, посадовими особами районних (міських) військових комісаріатів, відповідальними за обліково-призовну роботу, та лікарями-спеціалістами призовних комісій за результатами осіннього призову 2010 року та з урахуванням завдань на чергові весняний і осінній 2011 року призови.

3. Головам районних державних адміністрацій, міським головам:

3.1. Розпорядження на проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу в квітні - травні й жовтні - листопаді 2011 року видавати на кожен призов окремо, якими до 1 лютого і 1 серпня 2011 року затверджувати персональний склад районних призовних комісій та графіки проведення чергових призовів.

3.2. Довести до відома кожної посадової особи, яка забезпечує проведення чергового призову, перелік обов'язків та попередити про відповідальність за неналежне виконання Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

3.3. Відповідно до статті 43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" вжити заходів щодо забезпечення районних (міських) військових комісаріатів обладнаними призовними пунктами з необхідним устаткуванням, автомобільним транспортом, а також забезпечити охорону громадського порядку на призовних пунктах.

3.4. Утворити на час призову громадян позаштатні групи професійно-психологічного відбору на чолі з психологом із навчальної установи чи закладу та ввести до їх складу працівника міліції для якісного підбору та призначення призовників за видами й родами військ, вивчення їх морально-ділових якостей, здібностей для найбільш ефективного використання на військовій службі, проведення професійно-психологічного підбору.

3.5. Провести до 20 березня та 31 серпня 2011 року інструктивно-методичні заняття з членами районних (міських) призовних комісій, лікарями-спеціалістами, технічними працівниками та особами обслуговуючого персоналу, які залучаються до роботи на призовних дільницях.

3.6. Здійснити через засоби масової інформації роз'яснювальну роботу з населенням щодо чергового призову на строкову військову службу.

3.7. Проводити відправку команд на обласний збірний пункт в урочистій обстановці із залученням представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості, засобів масової інформації.

3.8. Рекомендувати сільським, селищним і міським головам, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити організоване проведення чергового призову, явку на призовні пункти громадян України, що підлягають призову.

3.9. До 29 січня і 30 липня 2011 року вирішити питання щодо безоплатного проїзду призовників до призовних дільниць.

3.10. Підсумки призовів розглянути в червні та грудні 2011 року на нарадах за участю сільських, селищних, міських голів, керівників підприємств, установ та організацій, про що інформувати обласну державну адміністрацію до 30 червня і 24 грудня 2011 року.

4. Управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації забезпечити:

- виділення лікарів і середнього медичного персоналу до складу медичної комісії обласного збірного пункту згідно з планом, визначеним у додатку 2, на термін роботи відповідно до заявки обласного військового комісаріату;

- своєчасне проведення серологічного аналізу крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту "B" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "C" (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);

- якісне проведення медичних оглядів призовників, методичне та фахове керівництво роботою спеціалістів у медичних комісіях військових комісаріатів для виключення можливості призову на строкову військову службу осіб, які за станом здоров'я є не придатними до військової служби;

- додаткове медичне обстеження призовників у районних (міських) лікувальних закладах (до 10 днів). Про їх результати у триденний строк повідомляти відповідні районні (міські) військові комісаріати;

- медичну комісію обласного збірного пункту та медичні комісії районних (міських) військових комісаріатів медикаментами, інструментами та медичним майном;

- визначення і доведення до відома всіх головних лікарів лікувально-профілактичних установ області переліку установ для медичного стаціонарного безкоштовного обстеження у десятиденний строк та лікування в разі потреби допризовної і призовної молоді;

- початок контрольного медичного огляду призовників у районах не пізніше 1 лютого та 2 серпня 2011 року, на обласному збірному пункті - не пізніше 15 лютого і 16 серпня 2011 року.

5. Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в області:

5.1. У період призовів та відправки призовників до військ забезпечити охорону громадського порядку на призовних дільницях і обласному збірному пункті.

5.2. Спільно з районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад здійснювати заходи щодо розшуку та доставки у військові комісаріати осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку.

5.3. На період призовів громадян призначити у відділі оперативної інформації управління МВС України в області відповідального працівника за перевірку призовників, які підлягають відправці у військові частини.

6. Органам реєстрації актів громадянського стану в семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про зміну призовниками прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації смерті призовника, а також інші дані.

7. Органам дізнання та досудового слідства в семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про призовників, щодо яких ведеться дізнання або досудове слідство.

8. Медико-соціальним експертним комісіям у семиденний строк повідомляти відповідні районні (міські) військові комісаріати про всіх призовників, яких визнано інвалідами.

9. Житлово-експлуатаційним організаціям, іншим організаціям або підприємствам та установам, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власникам будинків своєчасно подавати необхідні відомості про призовників районним (міським) військовим комісаріатам, виконавчим комітетам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників, стежити за виконанням призовниками правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до районних (міських) військових комісаріатів.

10. Херсонській дирекції залізничних перевезень, відкритому акціонерному товариству "Херсонавтотранс" виділяти за заявками військових комісаріатів необхідну кількість транспорту для своєчасного перевезення призовників до місць проходження служби з дотриманням вимог безпеки руху та перевезення пасажирів за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, відповідно до статті 21 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

11. Обласній призовній комісії здійснювати керівництво та контроль за діяльністю районних (міських) призовних комісій відповідно до статті 16 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Засідання комісії проводити щомісяця, по мірі накопичення заяв.

12. Вважати виконаним та зняти з контролю розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2009 року N 1554 "Про проведення в області призовів громадян України на строкову військову службу в квітні - травні й жовтні - листопаді 2010 року".

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації - керівника апарату Білого В. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

Додаток 1
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
11.12.2010 N 1024

СКЛАД
обласної призовної комісії

Білий
В'ячеслав Семенович

- перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова комісії

Кока
Сергій Васильович

- військовий комісар Херсонського обласного військового комісаріату, заступник голови комісії

Танчик
Таїсія Володимирівна

- медична сестра обласної клінічної лікарні, секретар комісії

Члени комісії:

Безкоровайна
Ольга Давидівна

- голова обласного комітету солдатських матерів

Дементьєв
Петро Миколайович

- начальник відділу транспорту управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністраціїКоглякОлег Петрович (Розпорядження N 579)


- заступник начальника УМВС України в області - начальника міліції громадської безпеки (Розпорядження N 579)

Короленко
Віктор Миколайович

- начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації обласної державної адміністрації

Кравець
Олег Миколайович

- начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністраціїЛук'яновВіталій Леонідович (Розпорядження N 579)


- головний спеціаліст сектора взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації. (Розпорядження N 579)

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

(склад із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Херсонської обласної державної адміністрації від 16.09.2011 р. N 579) (Розпорядження N 579)

 

Додаток 2
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
11.12.2010 N 1024

ПЛАН
виділення лікарів і середнього медичного персоналу до складу медичної комісії обласного збірного пункту

N
з/п

Найменування медичної установи

м/с

Тера-
певт

Карді-
олог

Пуль-
мо-
нолог

Хірург

Невро-
патолог

Оку-
ліст

Лор

Пси-
хіатр

Дерма-
толог

Стома-
толог

Рентге-
нолог

Нарко-
лог

Зага-
лом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Обласна клінічна лікарня

3

1

 

 

1

1

1

1

 

 

 

1

 

9

2.

Обласний шкірно-венерологічний диспансер

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

3.

Обласна стоматологічна поліклініка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

4.

Обласна психіатрична лікарня

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

5.

Обласний наркологічний диспансер

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

6.

Обласний онкологічний диспансер

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7.

Обласний кардіологічний диспансер

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8.

Обласний госпіталь інвалідів Вітчизняної війни

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9.

Лікарня водного транспорту

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ВСЬОГО

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали