МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.03.2012 р. N 1/9-224

Ректорам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації мистецького спрямування, ректорам обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

Про проведення VI міжнародного конкурсу "Учитель музики XXI століття" імені Д. Б. Кабалевського

З метою збереження, покращення і примноження традицій української музичної педагогічної освіти, визнання її на міжнародному рівні Інститутом мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 15 - 19 жовтня 2012 року буде проведено VI міжнародний конкурс "Учитель музики XXI століття" імені Д. Б. Кабалевського (далі - конкурс).

Конкурс спрямований на виявлення та підтримку талановитих учителів музики, студентів вищих навчальних закладів України та зарубіжних виконавців, удосконалення методик в галузі мистецтва та популяризації народної, класичної та сучасної музики.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України підтримує проведення конкурсу та готове надати організаційно-методичну допомогу у його проведенні.

Положення про конкурс додається.

Додаткову інформацію можна одержати за телефонами (044) 486-89-95, (063) 364-39-59.

 

Перший заступник Міністра

Є. М. Суліма

 

Додаток
до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
26.03.2012 N 1/9-224

ПОЛОЖЕННЯ
про VI міжнародний конкурс "Учитель музики XXI століття" імені Д. Б. Кабалевського

Засновник конкурсу - Московський педагогічний державний університет та організатор конкурсу - Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова оголошують VI міжнародний конкурс "Учитель музики XXI століття" імені Д. Б. Кабалевського, який відбудеться 15 - 19 жовтня 2012 року на базі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Конкурс проводиться за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки Російської Федерації, Комітету з освіти м. Києва, Департаменту освіти м. Москви, Національної спілки композиторів України, Союзу композиторів Російської Федерації, Асоціації діячів музичної освіти і виховання України, Загальноросійського фонду "Мистецька освіта і культура", Російської загальнонаціональної секції Міжнародного товариства з музичної освіти (ISME).

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мета і завдання конкурсу:

- виявлення та підтримка талановитих вчителів музики, студентів вищих навчальних закладів України, Росії та інших країн;

- демонстрація нових ідей, змісту і методів музичного навчання і виховання в системі загальної музичної освіти;

- показ сучасних досягнень вузівської педагогіки музичної освіти;

- обмін досвідом роботи педагогів-музикантів.

II. НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс проходить за п'ятьма номінаціями:

1-а номінація - проведення уроку музики учителем.

2-а номінація - проведення уроку музики студентом.

3-я номінація - демонстрація вчителем авторської музично-педагогічної технології.

4-а номінація - демонстрація студентом авторської музично-педагогічної технології.

5-а номінація - демонстрація форм колективного музикування в сім'ї як основи домашньої музичної освіти.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсні випробування складаються з двох турів.

Перший тур проводиться заочно на основі надісланих до оргкомітету відеозаписів уроків музики (1 і 2 номінації) або опису авторської музично-педагогічної технології з додатком відеозапису заняття, що демонструє її застосування (3 і 4 номінації), або відеозапису колективного музикування членів сім'ї (5 номінація). Відеозапис і документація з відповідної номінації висилаються по "поштовому відправленню 1 класу" в оргкомітет не пізніше 25 квітня 2012 року.

Другий тур проводиться 15 - 19 жовтня 2012 року на базі Інституту мистецтв НПУ ім. М. П. Драгоманова. У другий тур запрошуються учасники конкурсу, які найбільш переконливо і яскраво продемонстрували у першому турі свої музично-творчі вміння та навички, що відповідають вимогам конкурсу.

Порядок виступу учасників у другому турі визначається жеребкуванням.

Конкурсантам 1 і 2 номінації надається можливість провести дві репетиції з учнями.

Мови на конкурсі: українська, російська, англійська.

IV. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСУ

Перший тур

• відеозапис уроку музики (тривалість: 1-а номінація - 35 хвилин, 2-а номінація - 30 хвилин);

• характеристика та демонстрація авторської музично-педагогічної технології - 3-я і 4-ая номінації (30 хвилин);

• відеозапис сімейного музикування - 5-та номінація (20 хвилин).

Другий тур

• проведення відкритого уроку музики з учнями (не менше 18 чоловік) загальноосвітніх шкіл. Конкурсанти 1-ї номінації мають право проводити урок музики зі своїми учнями, попередньо узгодивши це питання з оргкомітетом конкурсу. Конкурсанти другої номінації проводять урок з учнями м. Києва. При цьому студенти-кияни проводять урок не з учнями свого класу з педагогічної практики;

• характеристика та демонстрація авторської музично-педагогічної технології - 3-я і 4-ая номінації;

• демонстрація форм сімейного колективного музикування - 5-а номінація.

Вік учнів: 9 - 16 років (3 - 9 класи).

Вимоги до уроку музики і його оцінка (1 і 2 номінації):

Зміст уроку музики має бути підпорядкованим обраній темі (навчальна програма - за вибором учителя, у тому числі авторська).

Обов'язкові види діяльності на уроці:

а) виконання учителем невеликого інструментального твору;

б) аналіз твору з ілюстрацією окремих фрагментів за активної участі дітей у цьому процесі;

в) організація процесу вокально-хорової роботи.

Види діяльності на уроці за вибором конкурсанта:

елементи імпровізації, створення музики учителем і дітьми; музично орієнтована поліхудожня діяльність (у тому числі музично-пластична); гра на дитячих музичних інструментах і ін.

Критерії оцінки уроку:

- оригінальність художньо-педагогічної ідеї;

- художньо-пізнавальна спрямованість;

- реалізація методу емоційної драматургії;

- музично-творча активність учнів.

Критерії оцінки діяльності вчителя:

- комунікативно-організаційна культура;

- здатність ефективно керувати різними видами музичної діяльності учнів;

- володіння інструментальними, хормейстерськими, вокальними навичками;

- наявність музичності, артистизму, художнього смаку;

- уміння стимулювати музично-творчу активність учнів.

Вимоги до опису та демонстрації авторських музично-педагогічних технологій та їх оцінка (3 і 4 номінації):

Учитель (або студент) представляє авторську розробку в області музично-педагогічної освіти (новий жанр уроку і його музично-педагогічне забезпечення або новий метод музичної освіти і т. д.) за такою схемою:

1. Назва авторської розробки.

2. Сутність авторської розробки: її мета, завдання, новизна.

3. Короткий аналіз наявної літератури з даної проблематики.

4. Виклад технології реалізації авторської ідеї.

5. Результати, які свідчитимуть про ефективність реалізації авторської ідеї в музично-педагогічній практиці.

- проводить презентацію авторської музично-педагогічної технології в роботі з учнями у вільній формі занять, що відповідає суті нової, запропонованої ним технології.

Критерії оцінки авторських ідей та їх втілення:

- актуальність;

- новизна;

- повнота та аргументованість змісту та процесу здійснення запропонованої авторської ідеї;

- практична значимість.

Вимоги до демонстрації сімейних форм музикування (п'ята номінація):

Демонстрація проходить у формі виступу і передуючого коментаря, який розкриває:

- причини, що стимулюють домашнє музикування;

- характер і способи передачі музичного досвіду від одного покоління до іншого.

Критерії оцінки сімейних форм музикування:

- включеність різних поколінь в колективне музикування;

- музичність;

- артистичність;

- художність виконуваного репертуару;

- якість виконання.

V. ПРИЗИ І НАГОРОДИ КОНКУРСУ

За результатами II туру конкурсу визначаються лауреати I, II і III премій та дипломанти. Лауреатам конкурсу вручаються дипломи, призи та пам'ятні подарунки. В окремих випадках одне місце може бути поділене між кількома учасниками.

• Журі конкурсу має право присуджувати заохочувальні призи за окремі аспекти конкурсного виступу (неординарність художньо-педагогічної ідеї уроку, організацію окремих видів музичної діяльності учнів, яскравість виконання вокальних та інструментальних творів та ін.).

• Спеціальні призи конкурсу присуджуються вчителям музики шкіл, які підготували учнів до виступу на конкурсі. Державні та громадські організації, творчі спілки, засоби масової інформації, установи та фірми за погодженням з журі конкурсу можуть заснувати спеціальні призи.

VI. ЖУРІ

До складу журі конкурсу входять відомі музиканти, методисти, вчителі музики, вчені різних країн світу, що працюють у сфері педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва.

Склад журі, а також зміни в ньому визначаються оргкомітетом.

Виступ кожного учасника оцінюється за 10-бальною шкалою.

Рішення журі остаточні, оскарженню і перегляду не підлягають.

В якості почесних гостей запрошені донька композитора Марія Дмитрівна Кабалевська - директор Музичного культурно-освітнього центру імені Д. Б. Кабалевського і син - кандидат педагогічних наук Юрій Дмитрович Кабалевський.

VII. ОРГКОМІТЕТ

Для організації та проведення конкурсу створюється оргкомітет. Склад оргкомітету затверджується ректором НПУ ім. М. П. Драгоманова. До завдань оргкомітету входять розробка всіх конкурсних заходів та їх здійснення.

Адреса і телефон оргкомітету конкурсу:

Інститут мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Тургенівська, 11, ауд. 2-7, т. (044) 486-89-95, Болгарський Анатолій Георгійович.

VIII. ФІНАНСОВІ УМОВИ

Реєстраційний внесок для учасників конкурсу становить: I, III та V номінації - 300 грн., II і IV номінації - 250 грн.

При відмові від участі реєстраційний внесок не повертається.

Усі витрати, пов'язані з участю в конкурсі (проїзд в м. Київ і назад, проживання та харчування), забезпечує направляюча сторона або самі учасники. Іноземні учасники самостійно оформлюють паспорти, візи та медичні страховки.

Закордонним та іногороднім учасникам конкурсу надається можливість проживання у гуртожитку готельного типу Університету, готелях міста.

VI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Для реєстрації участі в конкурсі необхідно до 25 квітня 2012 року (за поштовим штемпелем відправлення або електронною поштою) надати до оргкомітету такі документи та конкурсні матеріали:

• відеозапис уроку музики відповідно до регламенту конкурсу повинен бути представленим тільки поштовим відправленням (в повному обсязі без купюр, монтаж кількох записів не допускається);

• відеозаписи з усіх номінацій повинні бути представлені з копією реєстраційної картки учасника:

а) громадянам Росії слід направляти матеріали за адресою: Москва, 1091723, Новоспаський пров., буд. 3, корпус 3, музичний факультет. Журі конкурсу "Учитель музики XXI століття" імені Д. Б. Кабалевського;

б) громадянам України та інших країн слід направляти матеріали за адресою: 01601, м. Київ, вул. Тургенівська, 11, ауд. 2-7;

• заповнену реєстраційну картку;

• ксерокопії всіх документів, зазначених в реєстраційній картці;

• дві фотокартки 9 х 12 (в електронному вигляді);

• ксерокопію квитанції (платіжного доручення з відміткою банку) про перерахування реєстраційного внеску;

• ксерокопії дипломів і свідоцтв про здобуту освіту, довідку з ВНЗ;

• офіційне клопотання організації, в якій працює або навчається учасник, із зазначенням прізвища керівника клопотання організації.

Вимога до оформлення репрезентованого відеоматеріалу: DVD-носій у форматі DVD-відео;

Іноземні учасники мають право подати документи, матеріали, виступати в конкурсних заходах російською, українською або англійською мовою і вносити вступний внесок по приїзду до Києва, але до початку конкурсних випробувань.

X. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ВСТУПНОГО ВНЕСКУ

Скорочена назва: НПУ імені М. П. Драгоманова

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9

Телефон

Код галузі за ЄДРПОУ: 02125295

Найменування банку: ГУДКУ м. Києва

Одержувач: НПУ ім. М. П. Драгоманова

Розрахунковий рахунок: 31252276220427

МФО (код банку): 820019

У платіжному дорученні (квитанції Ощадбанку) вказати:

"Оплата участі в Міжнародному конкурсі-фестивалі ім. Д. Б. Кабалевського".

ПРИМІТКИ

1. При собі просимо мати копію платіжного доручення з відміткою банку.

2. У випадку розбіжностей при перекладі на іноземні мови єдино правильним вважається текст українською або російською мовами.

 

Реєстраційна картка учасника
VI міжнародного конкурсу "Учитель музики XXI століття" імені Д. Б. Кабалевського

Учасник ____
                                                                                    (Прізвище, ім'я, по батькові повністю)

Дата і місце народження __
___________

Навчальний заклад або установа _______
___________
                                                                                             (Повна назва)

Посада ____

Освіта, спеціальність ____

Кваліфікаційна категорія (курс навчання) ___________
___________

Передбачуваний вік учнів, бажаний для конкурсанта _____

Перелік необхідного обладнання: ______
___________

Домашня адреса (тел./факс з кодом автоматичного зв'язку, e-mail)
___________
___________

ИНН (Тільки для громадян РФ)

Свідоцтво держ. пенсійного страхування ___________
                                                                                                                                     (Тільки для громадян РФ)

Паспорт: серія ________ номер ким і коли виданий __
___________

Реєстрація за місцем постійного проживання ________
___________

Номінація _

З умовами конкурсу погоджуюсь:

Дата _

Підпис ________

Заявку на бронювання місць в готелі просимо подавати завчасно. Передбачена можливість організації харчування в готелі. Оплата за готель та харчування проводиться учасниками по прибуттю (у разі їх резервування).

Прошу зарезервувати номер в готелі:

з ____ по __

Вартість одного місця - від... в добу і вище.

УВАГА!

Вказуйте стать приїжджаючих, наприклад: Тишко І. (м.); Левінзон С. (ж.).

Після закінчення терміну прийому документів просимо особисто переконатися у бронюванні для Вас місця в готелі за тел.: Вкажіть Ваші контактні телефони/факси (з кодами міст/операторів стільникового зв'язку), адресу електронної пошти.

Претензії щодо розміщення в день приїзду не приймаються. У разі невиконання перерахованих вище вимог Вам може бути відмовлено в розселенні.

Підпис ___

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали