МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 вересня 2011 року N 1063

Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 781 "Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів", від 20.04.2011 N 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 N 430 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. N 462" (План N 430), від 23.08.2011 N 988 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів" (Положення N 988), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2011 за N 1065/19803, та з метою забезпечення учнів початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів якісними підручниками та іншою навчальною літературою наказую:

1. Оголосити Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Конкурс) з 14 вересня 2011 року.

2. Затвердити перелік навчальних предметів, назв підручників, з яких проводиться Конкурс, для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, російською, іншими мовами національних меншини та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов згідно додатків 1 та 2.

3. Державній науковій установі "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Удод О. А.) спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) забезпечити:

3.1. До 10 жовтня 2011 року затвердження персонального складу Предметних експертних, Конкурсної та Апеляційної комісій Конкурсу.

3.2. До 20 грудня 2011 року підготовку узагальнених матеріалів щодо: результатів Конкурсу для їх розгляду колегією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; затвердження переліку підручників - переможців Конкурсу та переліку підручників для учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів, які можуть видаватися за державним замовленням 2012 року; порушень, що допускалися учасниками Конкурсу при виконанні державного замовлення у попередні роки.

3.3. До 20 січня 2012 року затвердження наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Плану-графіку строків підготовки для громадського обговорення оригінал-макетів підручників для учнів 2, 3, 4 класів з навчальних предметів інваріантної складової Типових навчальних планів для початкової школи, розроблених авторськими колективами-переможцями Конкурсу.

4. Державній науковій установі "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Удод О. А.) забезпечити:

4.1. До 1 жовтня 2011 року розроблення та затвердження оцінних листів, інструктивно-методичних матеріалів до складання експертних висновків на Авторські концепції і рукописи підручників та заповнення оцінних листів Предметними експертними комісіями, установами Національної академії педагогічних наук України та загальноосвітніми навчальними закладами.

4.2. До 1 жовтня 2011 року розроблення та затвердження інструктивно-методичних матеріалів для визначення рейтингів Авторських концепцій та рукописів підручників на підставі висновків Предметних експертних комісій, установ Національної академії педагогічних наук України та загальноосвітніх навчальних закладів.

4.3. 11 листопада 2011 року до 16.45 год. завершення роботи щодо прийому, реєстрації та шифрування конкурсних матеріалів.

4.4. З 14 по 21 листопада 2011 року організацію експертизи Авторських концепцій та рукописів підручників Предметними експертними комісіями, установами Національної академії педагогічних наук України та загальноосвітніми навчальними закладами.

4.5. До 21 листопада 2011 року передачу експертних висновків, оцінних листів з рейтинговими таблицями, комплектами конкурсних матеріалів та інших супровідних матеріалів на Авторські концепції та рукописи підручників голові Конкурсної комісії Конкурсу для вироблення пропозицій щодо результатів Конкурсу.

4.6. З 22 по 25 листопада 2011 року організацію роботи Конкурсної комісії Конкурсу.

4.7. 25 листопада 2011 року проведення процедури дешифрування конкурсних матеріалів та оприлюднення висновків Конкурсної комісії Конкурсу.

4.8. З 28 листопада по 2 грудня 2011 року видачу конкурсних матеріалів та експертиз (експертні висновки, оцінні листи з рейтингами рукописів, Авторських концепцій, витягів з протоколів засідання відповідної Предметної та Конкурсної комісій) учасникам Конкурсу на їх вимогу.

4.9. З 5 грудня по 9 грудня 2011 року прийом та реєстрацію апеляцій учасників Конкурсу.

Апеляції учасники Конкурсу надсилають до Державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, Загальний відділ.

4.10. З 12 по 14 грудня 2011 року організацію роботи Апеляційної комісії.

4.11. За результатами рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України укладання угод з видавництвами, що мають виключні майнові права на використання твору учасника-переможця Конкурсу, на видання підручників для учнів 1 класу за рахунок коштів Державного бюджету, передбачивши в них строки подачі рукописів підручників для учнів 2, 3, 4 класів, створених цими авторськими колективами.

4.12. До 1 лютого 2012 року прийом рукописів підручників для учнів 2 класу, створених авторськими колективами-переможцями Конкурсу.

4.13. До 1 березня 2012 року розгляд рукописів підручників для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів відповідними науково-методичними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

4.14. З 1 березня до 1 червня 2012 року здійснення громадського обговорення оригінал-макетів підручників для учнів 2 класу, які отримали гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5. Конкурсній комісії Конкурсу:

5.1. З 15 по 16 грудня 2011 року розглянути усі комплекти конкурсних матеріалів і результати експертиз, здійснених Предметними експертними комісіями Конкурсу, установами Національної академії педагогічних наук України та загальноосвітніми навчальними закладами, перевірити правильність оформлення експертних висновків, оцінних листів; підготувати пропозиції щодо остаточного визначення переможців Конкурсу та передати їх разом з протоколом засідання Конкурсної комісії Конкурсу у день завершення її роботи до Державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
14.09.2011 N 1063

Додаток 1

ПЕРЕЛІК
навчальних предметів, назв підручників, з яких проводиться Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, російською, іншою мовою національної меншини та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов

 

Назва навчального предмета

Назва підручника

Клас

1.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Буквар

1

Українська мова

2

Літературне читання

2

2.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

Українська мова. Усний курс*

1

Літературне читання

3

3.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою

Українська мова. Усний курс

1

4.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою

Українська мова. Усний курс

1

5.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою

Українська мова. Усний курс

1

6.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

Українська мова. Усний курс

1

7.

Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Болгарська мова

1

8.

Вірменська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Вірменська мова

1

9.

Гагаузька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Гагаузька мова

1

10.

Мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Мова іврит

1

11.

Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Кримськотатарська мова

1

12.

Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Молдовська мова

1

13.

Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Польська мова

1

14.

Ромська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Ромська мова

1

15.

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Російська мова

1

16.

Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Угорська мова

1

17.

Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням болгарською мовою

Буквар

1

Болгарська мова

2

Літературне читання

2

18.

Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою

Буквар

1

Кримськотатарська мова

2

Літературне читання

2

19.

Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою

Буквар

1

Молдовська мова

2

Літературне читання

2

20.

Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою

Буквар

1

Польська мова

2

Літературне читання

2

21.

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

Буквар

1

Російська мова

2

Літературне читання

2

22.

Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою

Буквар

1

Румунська мова

2

Літературне читання

2

23.

Словацька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням словацькою мовою

Буквар

1

Словацька мова

2

Літературне читання

2

24.

Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

Буквар

1

Угорська мова

2

Літературне читання

2

25.

Англійська мова

Англійська мова

1

26.

Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови

Англійська мова

1

27.

Німецька мова

Німецька мова

1

28.

Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови

Німецька мова

1

29.

Французька мова

Французька мова

1

30.

Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови

Французька мова

1

31.

Іспанська мова

Іспанська мова

1

32.

Математика

Математика

1

33.

Природознавство

Природознавство

1

34.

Я у світі

Я у світі

3

35.

Образотворче мистецтво

Образотворче мистецтво

1

36.

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

1

37.

Мистецтво

Мистецтво

1

38.

Трудове навчання

Трудове навчання

1

39.

Сходинки до інформатики

Сходинки до інформатики

2

40.

Основи здоров'я

Основи здоров'я

1


Примітка.
* Загальноосвітні навчальні заклади з навчанням болгарською, кримськотатарською, словацькою мовами можуть навчатися за підручником "Українська мова" для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою.

 

Директор державної наукової
установи "Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти"

О. А. Удод

 

Додаток 2

ПЕРЕЛІК
назв Авторських концепцій підручників, що подаються на Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, російською, іншою мовою національної меншини та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов

 

Назва навчального предмета

Назва Авторської концепції підручника(ів)

Клас

1.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Буквар

1

Українська мова

2, 3, 4

Літературне читання

2, 3, 4

2

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

Українська мова*

1, 2, 3, 4

Літературне

3, 4

3

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою

Українська мова

1, 2, 3, 4

4

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою

Українська мова

1, 2, 3, 4

5

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою

Українська мова

1, 2, 3, 4

6

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

Українська мова

1, 2, 3, 4

7

Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Болгарська мова

1, 2, 3, 4

8

Вірменська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Вірменська мова

1, 2, 3, 4

9

Гагаузька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Гагаузька мова

1, 2, 3, 4

10

Мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Мова іврит

1, 2, 3, 4

11

Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Кримськотатарська мова

1, 2, 3, 4

12

Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Молдовська мова

1, 2, 3, 4

13

Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Польська мова

1, 2, 3, 4

14

Ромська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Ромська мова

1, 2, 3, 4

15

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Російська мова

1, 2, 3, 4

16

Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Угорська мова

1, 2, 3, 4

17

Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням болгарською мовою

Буквар

1

Болгарська мова

2, 3, 4

Літературне читання

2, 3, 4

18

Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою

Буквар

1

Кримськотатарська мова.

2, 3, 4

Літературне читання

2, 3, 4

19

Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою

Буквар

1

Молдовська мова

2, 3, 4

Літературне читання

2, 3, 4

20

Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою

Буквар

1

Польська мова

2, 3, 4

Літературне читання

2, 3, 4

21

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

Буквар

1

Російська мова

2, 3, 4

Літературне читання

2, 3, 4

22

Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою

Буквар

1

Румунська мова

2, 3, 4

Літературне читання

2, 3, 4

23

Словацька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням словацькою мовою

Буквар

1

Словацька мова

2, 3, 4

Літературне читання

2, 3, 4

24

Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

Буквар

1

Угорська мова

2, 3, 4

Літературне читання

2, 3, 4

25

Англійська мова

Англійська мова

1, 2, 3, 4

26

Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови

Англійська мова

1, 2, 3, 4

27

Німецька мова

Німецька мова

1, 2, 3, 4

28

Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови

Німецька мова

1, 2, 3, 4

29

Французька мова

Французька мова

1, 2, 3, 4

30

Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови

Французька мова

1, 2, 3, 4

31

Іспанська мова

Іспанська мова

1, 2, 3, 4

32

Математика

Математика

1, 2, 3, 4

33

Природознавство

Природознавство

1, 2, 3, 4

34

Я у світі

Я у світі

3, 4

35

Образотворче мистецтво

Образотворче мистецтво

1, 2, 3, 4

36

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

1, 2, 3, 4

37

Мистецтво

Мистецтво

1, 2, 3, 4

38

Трудове навчання

Трудове навчання

1, 2, 3, 4

39

Сходинки до інформатики

Сходинки до інформатики

2, 3, 4

40

Основи здоров'я

Основи здоров'я

1, 2, 3, 4


Примітка. * Загальноосвітні навчальні заклади з навчанням болгарською, кримськотатарською, словацькою мовами можуть навчатися за підручником "Українська мова" для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою.

 

Директор державної наукової
установи "Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти"

О. А. Удод

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали