ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 27.01.2011 р. N 26

Про проведення загальноміського конкурсу соціальної реклами "Я хочу жити саме ТАК"

З метою виховання дітей та молоді міста через створення соціальної реклами, яка утверджує загальнолюдські цінності: моральність, милосердя, дружелюбність, патріотизм, толерантність, почуття краси та гармонії, створення механізму надання молоді можливості висловити своє ставлення до негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, відповідно до законів України "Про соціальну роботу з молоддю", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та на виконання листа Житомирського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від 22.12.2010 N 1399/03 "Про проведення конкурсу соціальної реклами", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Провести загальноміський конкурс соціальної реклами "Я хочу жити саме ТАК" з 1 лютого по 20 травня 2011 року.

2. Затвердити:

2.1. Положення про проведення загальноміського конкурсу соціальної реклами "Я хочу жити саме ТАК" згідно з додатком 1.

2.2. Склад комісії з проведення загальноміського конкурсу соціальної реклами "Я хочу жити саме ТАК" згідно з додатком 2.

3. Житомирському міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розробити детальний план організації та проведення конкурсу.

4. Забезпечити:

4.1. Житомирському міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управлінням освіти та у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради участь у конкурсі дітей та молоді міста.

4.2. Житомирському міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управлінню культури Житомирської міської ради проведення церемонії нагородження переможців та призерів конкурсу.

4.3. Комунальному підприємству "Реклама" за кошти підприємства розміщення на сіті-лайтах сюжетів переможців конкурсу соціальної реклами.

5. Управлінню по зв'язках з громадськістю міської ради висвітлювати через засоби масової інформації хід проведення конкурсу соціальної реклами "Я хочу жити саме ТАК".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочковського О. М.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
27.01.2011 N 26

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення загальноміського конкурсу соціальної реклами "Я хочу жити саме ТАК"

1. Загальні положення

Це положення регламентує статус і порядок проведення загальноміського конкурсу соціальної реклами "Я хочу жити саме ТАК" (далі - Конкурс), вимоги до учасників і робіт Конкурсу, порядок їх подачі на Конкурс і діє до завершення конкурсних заходів.

Конкурс проводиться з метою виховання дітей та молоді міста через створення соціальної реклами, яка закріплює загальнолюдські цінності: моральність, милосердя, дружелюбність, патріотизм, толерантність, почуття краси і гармонії.

Конкурс розглядається як механізм надання дітям та молоді можливості висловити своє ставлення до тієї чи іншої проблеми, зробити свій внесок у розвиток соціальної реклами, а також залучити молоді таланти до створення соціальної реклами в місті.

Організатором Конкурсу виступає Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

2. Умови участі в Конкурсі

У Конкурсі можуть узяти участь молоді громадяни міста віком від 15 до 35 років, які нададуть усі документи відповідно до умов Конкурсу.

Для участі у Конкурсі необхідно підготувати рекламний матеріал соціального характеру на одну чи кілька тем, установлених організаторами Конкурсу, що відповідає меті та завданням Конкурсу.

До кожної конкурсної роботи має бути додана заявка встановленого зразка згідно з додатком. Заявка є документом, необхідним для включення робіт автора до списку конкурсантів.

Участь у конкурсі безкоштовна.

Надсилаючи рекламу на Конкурс, учасник повинен зважати на дотримання у роботі необхідних умов ефективної реклами:

• зміст і сюжет не повинні суперечити законодавству України;

• текст реклами має бути коротким, лаконічним та оригінальним;

• наявність у рекламі емоційного забарвлення, носіями якого є колір, світло, шрифт, малюнок, графічні елементи тощо;

• відсутність у рекламі відомостей, які суперечать дійсності (недостовірні відомості).

Рекламний матеріал повинен відповідати тематиці Конкурсу, вказаній у п. 3 цього Положення.

У роботах, надісланих для участі у Конкурсі, не повинно бути:

• імен авторів, адрес і телефонів, інформації про спонсорів, імен політичних діячів та лідерів рухів, у тому числі релігійних символів, назв та згадок (логотипів, брендів) товарної реклами у будь-яких формах згадок про політичні партії, а також політичних лозунгів, висловлювань, що несуть антидержавний та антиконституційний зміст;

• зображень: інтимних сцен, усіх видів свастики, насилля, дискримінації, вандалізму, що відображають тілесні страждання людей і тварин; інформації, яка в будь-якій формі принижує гідність людини чи окремої національної групи людей;

• роботи не повинні містити об'єкти права інтелектуальної власності, що не належать учаснику, жодним чином не порушувати вказаних прав третіх осіб.

Категорично забороняється використовувати чужі тексти чи ідеї дизайну (повністю чи частково). У разі невиконання цієї умови робота відсторонюється від участі в Конкурсі.

Надіслані на Конкурс роботи повинні відповідати законодавству України.

3. Порядок організації і проведення Конкурсу

Конкурс проводиться серед мешканців м. Житомира з 1 лютого 2011 року по 20 травня 2011 року.

Конкурс проводиться у два етапи:

Перший етап - з 1 лютого 2011 року по 6 травня 2011 року. На цьому етапі всі надіслані і прийняті до участі в Конкурсі роботи оприлюднюються на сайті Житомирської міської ради для огляду, обговорення та коментування. Роботи приймаються до 6 травня 2011 року включно.

Другий етап - з 6 травня по 13 травня 2011 року.

Усі роботи оцінюються комісією в складі представників організаторів Конкурсу, партнерів Конкурсу.

Конкурс проводиться за такими темами:

1. "Моя сім'я - моє багатство" - тема, яка сприяє орієнтації молоді на створення сім'ї, народження дітей, популяризації сімейних цінностей у молодіжному середовищі, взаємозв'язку поколінь.

2. "Розумне суспільство проти насильства" - охоплює весь спектр питань, пов'язаних із застосуванням фізичної сили чи різного роду погроз стосовно дітей, підлітків, молоді для нав'язування своєї волі.

3. "Українці - нація здорових людей" - тема присвячена здоровому способу життя, боротьбі з курінням, алкоголізмом, наркоманією, правопорушеннями, пристрастю до азартних ігор.

4. "Гарна освіта сьогодні - справжній професіонал завтра" - тема пропаганди якісної і доступної освіти для кожного громадянина, професіоналізму в усіх галузях життя країни як гарантії міцної і сильної держави.

5. "Чиста планета починається із кожного з нас" - тема збереження екології, захисту навколишнього середовища.

До участі в Конкурсі допускаються вчасно подані авторські роботи, зміст яких відповідає затвердженій тематиці Конкурсу відповідно до положення.

Усі документи надсилаються у двох примірниках: у паперовому (малюнок, фотографія, колаж з підписом, який носить інформативний та життєствердний характер) та в електронному вигляді на CD-диску з поміткою: "Організаційний комітет Конкурсу "Я хочу жити саме ТАК" на адресу: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 43-а.

Технічні вимоги до робіт

Макет соціального плакату надається у друкованому вигляді довільного формату та в електронному вигляді на CD-диску.

Надсиланням матеріалів учасники надають згоду на їх публікування в мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації, а також на те, що їх повернення організатором не здійснюється. Усі рекламні матеріали не рецензуються.

4. Порядок визначення переможців Конкурсу

Комісія оцінює кожну конкурсну роботу за 5-бальною шкалою за такими критеріями:

• відповідність роботи заявленій темі;

• аргументованість, професіоналізм виконання, ефективність рекламних, соціальних методик і технологій;

• соціальна значимість, позитивність, креативність (новизна ідеї, оригінальність, гнучкість мислення) конкурсної роботи;

• точність і влучність мови та стилю соціальної реклами.

Комісія Конкурсу має право відхилити надіслані роботи, якщо вони не відповідають умовам цього положення.

5. Нагородження

За результатами загальноміського конкурсу соціальної реклами "Я хочу жити саме ТАК" переможцям присуджуються 1, 2 і 3 місця в кожній темі.

Усі переможці Конкурсу, незалежно від отриманого місця, нагороджуються дипломами із зазначенням призового місця і отримують призи.

Кращі авторські роботи отримають організаційну, інформаційну підтримку і будуть рекомендовані для практичної реалізації за згодою авторів та заявлені для участі у Всеукраїнському конкурсі.

Передача учасником своєї роботи для участі в Конкурсі відповідно до цих правил означає повну і безапеляційну згоду учасника із цим положенням.

6. Інші умови

Організаційний комітет Конкурсу залишає за собою право використовувати конкурсні роботи в некомерційних цілях і без виплати грошової винагороди автору, але з обов'язковим зазначенням імені автора, розповсюдження соціальної рекламної продукції в установах загальної і професійної освіти; відтворення робіт для потреб Конкурсу і з метою його реклами, для показу по телебаченню, для розміщення в пресі, в мережі Інтернет.

У разі виникнення вимог, претензій і позовів третіх осіб, у тому числі правовласників авторських і суміжних прав на надану роботу, учасник зобов'язується вирішувати їх від свого імені і за свій рахунок.

Контактна інформація:

м. Житомир, вул. Лесі Українки, 43-а, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

тел.: 47-09-42

e-mail: zmcsssdm@mail.ru

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 

Додаток
до положення Конкурсу

Заявка на участь
у загальноміському конкурсі соціальної реклами "Я хочу жити саме ТАК"

1. П. І. Б. (повністю)

2. Дата народження

3. Номінація Конкурсу

4. Тема Конкурсу

5. Назва освітньої установи, відділення, факультету, курс (місце роботи, посада)

6. Контактні дані:

• індекс;

• область;

• місто (район, селище і т. д.);

• адреса;

• телефон домашній (телефонний код - номер абонента);

• телефон мобільний;

• e-mail.

Дата

Підпис

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
27.01.2011 N 26

Склад комісії
з проведення загальноміського конкурсу соціальної реклами "Я хочу жити саме ТАК"

Бочковський
Олександр Миколайович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

Члени комісії:

 

Юрченко
Ольга Іванівна

директор Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Білобровець
Ольга Матвіївна

начальник управління по зв'язках з громадськістю міської ради

Арендарчук
Валентин Володимирович

начальник управління освіти міської ради

Сарно
Олена Миколаївна

начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради.

Яценко
Валентин Михайлович

директор комунального підприємства "Реклама" (за згодою)

Остапчук
Вікторія Олегівна

голова Житомирської міської громадської організації "Авенір" (за згодою)

Ліщинський
Володимир Петрович

голова Житомирської обласної громадської організації "Молодіжний клуб АТМОСФЕРА+" (за згодою)

Котвицький
Олексій Леонтійович

голова Житомирської обласної громадської організації "Переспектива" (за згодою).

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали