МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 березня 2012 року N 226

Про Раду директорів державних циркових підприємств України

В межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 N 388/2011 (Положення N 388/2011), з метою ефективного забезпечення реалізації державної політики в галузі циркового мистецтва наказую:

1. Створити при Міністерстві культури України Раду директорів державних циркових підприємств України, віднесених до сфери управління Міністерства культури України.

2. Затвердити Положення про Раду директорів державних циркових підприємств України, віднесених до сфери управління Міністерства культури України, що додається.

3. Затвердити персональний склад Ради директорів державних циркових підприємств України, віднесених до сфери управління Міністерства культури України, згідно з додатком.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Т. Г. Кохана.

 

Міністр

М. А. Кулиняк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
19.03.2012 N 226


ПОЛОЖЕННЯ
Про Раду директорів державних циркових підприємств України, віднесених до сфери управління Міністерства культури України

Це Положення регулює порядок та визначає основні напрямки діяльності Ради директорів державних циркових підприємств України, віднесених до сфери управління Міністерства культури України (далі Рада), що створюється при центральному органі виконавчої влади у галузі культури (далі - Мінкультури) на громадських засадах з метою сприяння ефективному забезпеченню реалізації державної політики в галузі циркового мистецтва з урахуванням регіональних особливостей.

1. Загальні положення

1.1. Рада є постійно діючим консультаційно-дорадчим громадським органом, що сприяє Мінкультури у вирішенні питань удосконалення управлінських процесів та координації діяльності у цирковій галузі.

1.2. Рада створюється за рішенням Міністра культури України.

1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. При виконанні завдань Рада взаємодіє з Мінкультури, іншими державними органами та громадськими об'єднаннями.

1.5. Рішення Ради з питань, що входять до її компетенції згідно з цим Положенням, мають рекомендаційний характер.

2. Основні завдання Ради

2.1. Аналіз ефективності економічних механізмів, що діють у цирковій галузі, та внесення пропозицій Мінкультури щодо їх удосконалення.

2.2. Сприяння вдосконаленню правових та економічно-організаційних умов розвитку галузі циркового мистецтва.

2.3. Надання консультативної допомоги з питань популяризації циркового мистецтва.

2.4. Надання пропозицій щодо підвищення художнього рівня циркових програм.

2.5. Аналіз суспільних відносин у цирковій галузі та вироблення пропозицій щодо розробки нормативно-правових актів.

3. Склад Ради

3.1. Рада утворюється у складі голови та членів Ради. Персональний склад Ради затверджується наказом Міністра культури України.

3.2. До роботи у Раді залучаються директори державних циркових підприємств України, віднесених до сфери управління Мінкультури, та представники Мінкультури, відповідальні за напрямок циркової галузі.

3.3. Перегляд Персонального складу Ради здійснюється Мінкультури раз на три роки, що не виключає можливості внесення змін та доповнень до її складу в цей термін з об'єктивних обставин.

4. Організаційні засади роботи Ради директорів

4.1. Рада здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться щоквартально, а в разі виробничої необхідності - позачергово.

4.2. Засідання Ради є правомочним за умови участі в ньому не менш ніж двох третин складу Ради. При відсутності 2/3 складу Ради засідання переноситься.

4.3. Склад, функції та звіти про діяльність робочих органів Ради затверджуються на її засіданнях.

4.4. Керівництво Радою здійснює голова, який визначається Мінкультури при затвердженні її складу.

4.5. Голова Ради:

організовує діяльність Ради відповідно до плану, який обговорюється і затверджується на засіданні;

скликає та веде засідання Ради;

визначає порядок денний засідань;

підписує протоколи засідань;

відкриває, закриває та веде засідання;

доводить рішення Ради до відома Міністра культури України.

4.6. Для забезпечення організаційно-аналітичної роботи та діловодства Рада обирає відповідального секретаря.

Відповідальний секретар:

відповідає за організаційне забезпечення проведення засідань Ради;

забезпечує підготовку документів для членів Ради;

веде та оформлює протоколи засідань;

не пізніше ніж за три дні до початку засідання інформує членів Ради про місце і час проведення засідання.

4.7. Рада ухвалює рішення шляхом голосування, простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. У випадку коли голоси розділяються порівну, голос голови Ради є вирішальним.

 

Директор Департаменту формування
державної політики у сфері
культури, мистецтв та освіти

Л. П. Гомольська


 

Додаток
до наказу Міністерства культури України
19.03.2012 N 226


СКЛАД
Ради директорів державних циркових підприємств України, віднесених до сфери управління Міністерства культури України

Шевченко
Володимир Дмитрович

Генеральний директор - художній керівник Державного підприємства "Національний цирк України", голова Ради

Вітроумов
Геннадій Васильович

Директор Державного підприємства "Одеський державний цирк"

Гайдар
Станіслав Григорович

В. о. генерального директора Державного підприємства "Криворізький державний цирк"

Гомольська
Лілія Петрівна

Директор Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти Міністерства культури України

Житницький
Олексій Анатолійович

Директор Державного підприємства "Харківський державний цирк"

Касьян
Дмитро Тимофійович

Директор Державного підприємства "Луганський державний цирк"

Кирилюк
Ігор Іванович

В. о. директора Державного підприємства "Ялтинський державний цирк"

Книш
Павло Петрович

Генеральний директор Державного підприємства "Дирекція пересувних циркових колективів України"

Кравець
Станіслав Дмитрович

Директор Державного підприємства "Запорізький державний цирк"

Кукузенко
Юрій Миколайович

Директор - художній керівник Державного підприємства "Донецький державний цирк"

Максимишин
Олександр Олексійович

В. о. директора Державного підприємства "Севастопольський державний цирк"

Овчаренко
Євген Петрович

Директор Державного підприємства "Українська творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів"

Петелько
Сергій Віталійович

Генеральний директор - художній керівник Державного підприємства "Державна циркова компанія України"

Пришляк
Роман Миронович

Директор Державного підприємства "Львівський державний цирк"

Тезіков
Борис Борисович

Директор - художній керівник Державного підприємства "Сімферопольський державний цирк"

Федоришин
Леонід Олександрович

Директор - художній керівник Державного підприємства ЦТК "Зірки України"

Хлібосолов
Ігор Олексійович

Завідувач сектору циркового мистецтва управління мистецтв Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти Мінкультури України

Шабатько
Віктор Іванович

Генеральний директор Державного підприємства "Дніпропетровський державний цирк".

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали