Додаткова копія: Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця") між Україною та Європейським інвестиційним банком

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця") між Україною та Європейським інвестиційним банком

Верховна Рада України постановляє:

Фінансову угоду (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця") між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 19 грудня 2016 року у м. Брюсселі, яка набирає чинності з дати набрання чинності цим Законом, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 жовтня 2018 року
N 2585-VIII

 

 

ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
(Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця")

ФІНАНСОВА УГОДА
між Україною та Європейським інвестиційним банком

Київ, 19 грудня 2016 року

FI N 81.843
Serapis N 2012-0197

УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ

УКРАЇНОЮ

("Позичальник")

ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ

("Банк"),

розташованим за адресою бульвар Конрада Аденауера, 100,
Люксембург, Люксембург L - 2950, представленим [ I ]

з другої сторони, далі спільно із Позичальником "Сторони",
а кожен окремо "Сторона".

ПРО НИЖЧЕНАВЕДЕНЕ:

(a) Відповідно до (i) Рішення N 466/2014/EU, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу N L 135 від 8 травня 2014 р., Європейський парламент і Рада Європейського Союзу вирішили надати Банку гарантію проти втрат від фінансових операцій, спрямованих на підтримку інвестиційних проектів за межами Європейського Союзу ("Рішення") та (ii) угодою, укладеною між Європейським Союзом, представленою Європейською комісією, і Банком, що реалізовує Рішення; в разі неплатежу, Європейський Союз покриває гарантією відповідні, неотримані Банком платежі, що належать йому в зв'язку з фінансовими операціями Банка, здійснюваними, в тому числі, з Позичальником ("Гарантія ЄС"). На дату підписання цієї Угоди, Україна є країною, що має право на отримання кредиту (як зазначено нижче).

(b) Україна є державою - учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, ухваленої в Нью-Йорку 10 червня 1958 р.

(c) 14 червня 2005 р. Позичальник і Банк підписали Рамкову угоду, яку було ратифіковано Верховною Радою України відповідно до Закону України N 3392 від 7 лютого 2006 р., "Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком" і яка регламентує діяльність Банку на території України ("Рамкова угода", яка може періодично змінюватися, відмінятися або замінюватися). Рамкова угода набула чинності 8 квітня 2006 р. і залишатиметься в силі протягом терміну дії цієї Угоди (як зазначено нижче). Підписуючи цю Угоду, Позичальник погоджується, що фінансування, яке надається відповідно до нього, підпадає під дію Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус Банку як кредитора з переважним правом вимоги, який є міжнародною фінансовою установою відповідно до Статті 7 Рамкової угоди.

(d) Позичальник заявив, що він реалізує проект ("Проект") з електрифікації ділянки Долинська - Миколаїв і Миколаїв - Колосівка залізничної мережі південної частини України, разом з модернізацією систем сигналізації та зв'язку на станціях і перегонах. Проект буде реалізовано в дві фази, а саме: (i) електрифікація та модернізація ділянки Долинська - Миколаїв, включаючи роботи з підключення до високовольтної лінії ("Фаза I"); та (ii) електрифікація та модернізація ділянки Миколаїв - Колосівка ("Фаза II"), обидва детальніше представлені на Додатку А ("Технічний опис"). Оскільки Проект стосується території України, він перебуватиме під контролем Уряду України.

(e) Проект буде реалізовано Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" (ПАТ "Укрзалізниця" ("Ініціатор"), створеним відповідно до Закону України N 4442-VI від 23 лютого 2012 р. "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" (Закон N 4442-VI) і Постанови Кабінету Міністрів України N 200 від 25 червня 2014 р. "Про утворення Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (Постанова N 200). Позичальник володіє 100 % акцій Ініціатора.

(f) Загальна вартість Проекту, оціненого Банком з метою фінансування за цією Угодою, складає 306,000,000 євро (Триста шість мільйонів євро).

(g) Позичальник заявив, що він має намір фінансувати Проект наступним чином:

Джерело

Сума (мільйонів євро)

Кредит від Банку

150.00

Кредит ЄБРР

150.00

Грант на технічну допомогу ІФС або інші гранти від донорів (в обсязі, виділеному на фінансування загальної вартості Проекту)

6.00

ВСЬОГО

306.00

(h) Для виконання фінансового плану, викладеного в Преамбуле (g), Позичальник запросив у Банка кредит у сумі 150,000,000 євро (Сто п'ятдесят мільйонів євро) з власних ресурсів Банку та відповідно до Мандату Банку на зовнішнє фінансування на 2014 - 2020 р. згідно з Рішенням ("Мандат").

(i) Банк, враховуючи, що фінансування Проекту перебуває в рамках його функцій і відповідає цілям Мандату, і розглянувши заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, ухвалив рішення задовольнити прохання Позичальника та надати йому кредит у сумі 150,000,000.00 євро (Сто п'ятдесят мільйонів євро) за цією Фінансовою угодою ("Угода"); за умови, що сума Кредиту (як зазначено нижче) в будь-якому випадку не перевищуватиме 50 % (п'ятдесяти відсотків) загальної вартості Проекту.

(j) Позичальник (чи, можливо, Ініціатор) і Європейський банк реконструкції та розвитку ("ЄБРР") укладуть кредитну угоду ("Кредитна угода з ЄБРР"), згідно з якою ЄБРР надасть кредит на загальну суму до 150,000,000.00 євро з метою фінансування Проекту ("Кредит ЄБРР").

(k) Сторони передбачають, що грант на технічну допомогу надаватиметься Ініціаторові з Інвестиційного фонду сусідства, заснованого Європейським Союзом ("Грант на технічну допомогу ІФС") на загальну суму 7,000,000 євро (Сім мільйонів євро) в зв'язку з Проектом, що включає:

(i) 6,000,000 євро (Шість мільйонів євро) з метою фінансування певних послуг, включених до загальної вартості Проекту, зазначеної в Преамбулі (f); та

(ii) 1.000.000 євро (Один мільйон євро) на іншу технічну допомогу, необхідну в зв'язку з Проектом.

(l) Позичальник, який діє через Міністерство фінансів України ("Міністерство фінансів"), і спільно з Міністерством інфраструктури України ("Міністерство інфраструктури"), зобов'язаний надати кошти Ініціатору відповідно до угоди про передачу коштів позики, укладеною між Міністерством фінансів, Міністерством інфраструктури та Ініціатором на умовах, прийнятних для Банку ("Угода про надання кредитних коштів").

(m) Банк і Ініціатор укладуть угоду про реалізацію проекту, що стосується реалізації Проекту Ініціатором ("Угода про реалізацію проекту").

(n) Позичальник підтвердив, що його платіжні зобов'язання перед Банком не входять до переліку боргових операцій, що виконуються Позичальником у зв'язку з умовами Механізму розширеного кредитування, ухваленої Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду для Позичальника 11 березня 2015 р. ("Боргова операція").

(o) 4 травня 2016 р. Банк отримав лист від Міністерства фінансів України ("Лист МФ") щодо зовнішніх боргових зобов'язань України, внесених до переліку боргових операцій, ухваленого Постановою Кабінету Міністрів України N 318-p від 4 квітня 2015 р. (Розпорядження N 318-р), в якому підтверджується, що такі боргові зобов'язання не включають зобов'язання перед Банком. Позичальник підтверджує, що відомості, зазначені в Листі МФ, залишатимуться в силі в будь-якому разі, відповідають законам і постановам України, що регулюють боргові операції або періодичну реструктуризацію будь-якого іншого боргу, і що жодні закони та постанови України, які регламентують проведення Боргових операцій або реструктуризацію будь-якого іншого боргу, не впливатимуть і не мають впливати на жодні боргові зобов'язання Позичальника перед Банком.

(p) Статут Банку передбачає, що Банк має забезпечити настільки раціональне використання всіх своїх ресурсів, наскільки це можливо в інтересах Європейського Союзу; і, звичайно, умови кредитних операцій Банку мають відповідати політиці Європейського Союзу.

(q) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зниженні екологічних і соціальних ризиків, включаючи порушення прав людини, пов'язаних із фінансованими ним проектами. Тому Банк створив свою політику прозорості, мета якої полягає в посиленні звітності компаній, що входять до групи Банка, перед акціонерами та громадянами Європейського Союзу загалом.

(r) Обробка персональних даних має здійснюватися Банком відповідно до застосовного законодавства Європейського Союзу, що регламентує захист фізичних осіб щодо обробки особистих даних інститутами та установами ЄС і вільного руху таких даних.

(s) Укладаючи цю Угоду, Позичальник визнає, що Банк зобов'язаний керуватися Санкційними списками (визначеними нижче) і що Банк з цієї причини не може надавати кошти прямо чи опосередковано Суб'єктом санкцій (визначеними нижче).

У зв'язку з ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИМ, Сторони домовилися про наступне:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Тлумачення

В цій Угоді:

(a) щодо Ініціатора, "контроль" означає можливість (за допомогою акцій, угоди або іншим чином):

(i) отримати більшість голосів у Ініціатора;

(ii) призначати або звільняти з посади всіх або більшість членів правління, наглядової ради або інших еквівалентних посадовців Ініціатора; або

(iii) визначати напрями операційної та фінансової політики Ініціатора, яких мають дотримуватися члени правління, наглядової ради або інші еквівалентні посадовці Ініціатора;

(b) посилання на Статті, Преамбулу, додатки та доповнення, якщо чітко не обумовлено інше, є посиланнями відповідно на Статті, Преамбулу, графіки та додатки до цієї Угоди;

(c) посилання на будь-який закон означають, якщо чітко не обумовлено інше, закон країни Позичальника та є посиланнями на цей закон, також з поправками або повторно ухвалений.

(d) посилання на будь-яку іншу угоду або інструмент є посиланнями на таку угоду або інструмент з поправками, оновленнями, доповленнями, розширеннями або зміненими формулюваннями;

(e) посилання на особу мають на увазі будь-яку фізичну особу, фірму, компанію, корпорацію або державне представництво, або будь-яку асоціацію, трест, спільне підприємство, консорціум або партнерство (незалежно від наявності або відсутності самостійної юридичної особи); і

(f) якщо контекст не вимагає іншого, слова, що означають однину, включають множину та навпаки, і посилання на одну стать включають інші статі.

Визначення

В цій Угоді:

"Прийнятний банк" означає:

(a) Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк");

(b) Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк"); або

(c) за умови попередньої письмової згоди Банку, будь-який інший, належним чином уповноважений банк або фінансову установу України.

"Кінцевий термін Акцепту" означає:

(a) 16 годин 00 хвилин за люксембурзьким часом в день доставки, якщо сповіщення доставлене після 14-ї години 00 хв. за люксембурзьким часом протягом Робочого дня; або

(b) 11 годин 00 хвилин за люксембурзьким часом наступного дня, що є Робочим днем, якщо сповіщення доставлене після 14-ї години 00 хв. за люксембурзьким часом протягом будь-якого такого дня, або доставлене протягом дня, який не є Робочим днем.

"Прийнятний Транш" означає Транш, щодо якого Позичальником було належним чином ухвалено Пропозицію вибірки згідно з її умовами на Кінцевий термін Акцепту або до нього.

"Програма боротьби з корупцією" означає антикорупційну програму Ініціатора, що визначає політику та заходи Ініціатора, спрямовані на досягнення відповідності всім застосовним законам щодо Забороненої поведінки, представлену Банкові відповідно до Статті 1.4.A, до якої можуть періодично вноситися правки за попередньої письмової згоди Банку.

"Уповноваження" означає уповноваження, дозвіл, згоду, схвалення, постанову, ліцензію, звільнення, внесення до реєстру, завірку або реєстрацію.

"Робочий день" означає день (окрім суботи та неділі), коли Банк і комерційні банки відчинені для ведення звичайного бізнесу в Люксембурзі.

"Випадок зміни контролю" має значення, описане в Статті 4.3.A(3).

"Випадок зміни законодавстві" має значення, описане в Статті 4.3.A(4).

"Угода" має значення, описане в Преамбулі (i).

"Кредит" має значення, описане в Статті 1.1.

"Рішення" має значення, описане в Преамбулі (a).

"Боргова операція" має значення, описане в Преамбулі (n).

"Компенсація за відстрочення" означає компенсацію, обраховувану з суми платежу, відтермінованого або призупиненого при процентній ставці (якщо вона вища за нуль), коли:

(a) Відсоткова ставка, яка б застосовувалася до такої суми, якби вона була виплачена Позичальникові на Заплановану дату вибірки, перевищує

(b) EURIBOR (місячну ставку) мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів), якщо ця величина не менше нуля; інакше вона вважатиметься за нуль.

Така компенсація має нараховуватися з Дати запланованого платежу до Дати вибірки або, враховуючи обставини, до дати відміни Прийнятного траншу згідно з Угодою.

"Акцепт вибірки" означає копію Пропозиції вибірки, підписаний належним чином Позичальником.

"Кінцевий термін Акцепту вибірки" означає дату й час спливання Пропозиції вибірки, зазначені в ній.

"Рахунок вибірки" має значення, описане в Статті 1.2.D.

"Дата вибірки" означає дату фактичної вибірки Траншу Банком.

"Пропозиція вибірки" означає лист, зазвичай у формі, представленій у Додатку E.1.

"Подія дестабілізації" означає одне з двох або і те й інше, а саме:

(a) суттєві перебої в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою; або

(b) виникнення будь-якої іншої події, яка спричиняє порушення (що має технічний характер або пов'язане із системами) здійснення казначейських або платіжних операцій або Банку, або Позичальника, в результаті чого ця сторона не має можливості:

(i) виконувати свої платіжні зобов'язання згідно з цією Угодою; або

(ii) підтримувати зв'язок із іншими сторонами, і така дестабілізація (в будь-якому такому випадку, як зазначено у пункті (а) або (б) вище) не спричинена стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться поза її контролем.

"ЄБРР" має значення, описане в Преамбулі (j).

"Кредит ЄБРР" має значення, описане в Преамбулі (j).

"Кредитна угода ЄБРР" має значення, описане в Преамбулі (j).

"Дата набуття чинності" має значення, описане в Статті 12.5.

"Екологічний і соціальний довідник ЄІБ" означає посібник, що періодично оновлюється на вебсайті Банку.

"Постанова ЄІБ про екологічні та соціальні принципи й стандарти" означає постанову, опубліковану на вебсайті Банку, яка окреслює стандарти, дотримання яких вимагається Банком від фінансованих їм проектів, а також відповідальність різних сторін.

"Країна, що має право на отримання кредиту" означає країну, зазначену в Доповненні III до Рішення, до якого можуть періодично вноситися поправки Комісією відповідно до статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яка інша країна, щодо якої Європейський парламент і Рада ухвалили рішення відповідно до Статті 4(1) Рішення.

"Середовище" означає та включає наступне, залежно від його впливу на людське здоров'я та соціальний добробут, а саме:

(a) фауну та флору;

(b) ґрунт, воду, повітря, клімат і пейзаж;

(c) культурну спадщину; та

(d) штучне Середовище

і включає, без обмеження, професійну та громадську охорону здоров'я й безпеку.

"План дій у екологічній і соціальній сфері" означає план заходів у екологічній і соціальній сфері, що стосується Проекту від 2 липня 2014 р., підготовленого компанією DB International GmbH і представленого Банку відповідно до Статті 1.4.A, до якого можуть періодично вноситися зміни за попередньої письмової згоди Банку.

"Дослідження з оцінки впливу на екологічне та соціальне навколишне середовище" означає дослідження, результатом якого є оцінка екологічного та соціального впливу, пов'язаного з Проектом, а також рекомендовані заходи, спрямовані на уникнення, мінімізацію та/або усунення будь-яких наслідків. Це дослідження є предметом консультацій з безпосередніми та опосередкованими учасниками проекту.

"Екологічні та соціальні стандарти" означає:

a) будь-який екологічний закон і будь-який соціальний закон, застосовні до Проекту або Ініціатора;

b) Заява ЄІБ про екологічні та соціальні принципи й стандарти;

c) Екологічні та соціальні стандарти, викладені в Посібнику ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань;

d) Дослідження з метою оцінки впливу на екологічне та соціальне середовище; та

e) План дій у екологічній і соціальній сфері.

"Дозвіл природоохоронних або соціальних органів" означає будь-яку резолюцію, що вимагається будь-яким екологічним або соціальним законом у зв'язку з Проектом.

"Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства" означає будь-який позов, розгляд, формальне сповіщення або розслідування будь-якою особою стосовно відповідності будь-якому екологічному або соціальному закону.

"Екологічне законодавство" означає:

a) Закони ЄС в тій мірі, в якій вони імплементовані законодавством України, або як вони визначені Банком до дати набуття чинності цієї Угоди;

b) Українські закони та постанови; та

c) застосовні міжнародні угоди, головною метою яких є збереження, захист або поліпшення Середовище.

"Гарантія ЄС" має значення, описане в Преамбулі (a).

"EURIBOR" має значення, описане на Додатку D.

"EUR" або "євро" означає законну валюту країн-учасниць Європейського Союзу, які приймають або ухвалили її як свою валюту згідно з відповідними положеннями Угоди про створення Європейського Союзу та Угоди про функціонування Європейського Союзу, або подальших угод.

"Випадок невиконання зобов'язань" означає будь-які обставини, події або випадки, зазначені в Статті 10.1.

"Зовнішній борговий інструмент" має значення, описане в Статті 7.1.

"Кінцева дата надання кредиту" означає дату, що спливає через 60 (шістдесят) місяців після Дати набуття чинності або будь-яку іншу дату, письмово погоджену між Сторонами, за умови, що Гарантія ЄС продовжує стосуватися кожного Траншу, виплаченого або який має бути виплачений за Угодою.

"Фінансування тероризму" означає надання або збір коштів будь-яким чином, прямо чи опосередковано, з наміром використати їх або знаючи, що вони будуть використані, повністю або частково, для здійснення будь-яких правопорушень згідно з тлумаченням статей з 1 по 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 р. про боротьбу з тероризмом.

"Фіксована ставка" означає річну процентну ставку, що визначатиметься Банком відповідно до застосовних принципів, що періодично озвучуються керівними органами Банку стосовно кредитів, що надаються, за фіксованою процентною ставкою, деномінованою у валюті Траншу, що забезпечує еквівалентні умови для погашення тіла кредиту та вибірки відсотків.

"Транш за фіксованою ставкою" означає Транш, для якого застосовується фіксована відсоткова ставка.

"Плаваюча ставка" означає плаваючу процентну ставку з фіксованим діапазоном, яка є річною процентною ставкою, що визначатиметься Банком на кожен подальший Регламентований період за плаваючою процентною ставкою, що дорівнює EURIBOR плюс спред.

"Регламентований період за плаваючою ставкою" означає кожен період від однієї Дати вибірки до наступної релевантної дати вибірки; перший Регламентований період за плаваючою процентною ставкою має розпочинатися з дати вибірки Траншу.

"Транш за плаваючою ставкою" означає Транш, для якого застосовується плаваюча відсоткова ставка.

"Рамкова угода" має значення, описане в Преамбулі (c).

"Посібник щодо закупівель" означає інструкцію щодо закупівель, опубліковану на вебсайті Банка, яка інформує ініціаторів проектів, які повністю або частково фінансуються Банком, про відповідні заходи щодо закупівлі робіт, товарів і послуг, необхідних Проекту.

"Роботи з підключення до високовольтної лінії" означає роботи з підключення до високовольтної лінії, необхідні для електрифікації ділянки Долинська - Миколаїв, як описано в Преамбулі (d).

"Стандарти МСФЗ" означає міжнародні стандарти фінансової звітності в тлумаченні Регламенту МСБУ 1606/2002 в мірі, застосовній до відповідних фінансових звітів.

"МОП" означає Міжнародну організацію праці.

"Стандарти МОП" означає:

(a) будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписана і ратифікована, або з інших причин застосовна і обов'язкова для України, та

(b) основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці).

"Випадок дострокового погашення з компенсацією" означає випадок дострокового погашення, що не стосується випадків, зазначених у Статтях 4.3.A(2), 4.3.A(a) або 4.3.A(c).

"План дій щодо землевідведення" означає план заходів, який має складатися Ініціатором відповідно до чинного законодавства України та екологічних і соціальних стандартів, для придбання, чи можливо для виділення земельних ділянок, необхідних у зв'язку з Роботами з підключення до високовольтної лінії.

"Кредит" означає загальну суму Траншів, що періодично сплачуються Банком за Угодою.

"Угода про передачу коштів позики" має значення, описане в Преамбулі (I).

"Мандат" має значення, описане в Преамбулі (h).

"Випадок дестабілізації ринку" означає будь-яку з наступних обставин, коли:

(a) наявні, на обґрунтовану думку Банку, події або обставини, що несприятливо впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування;

(b) на думку Банку, кошти не поступають з їхніх звичайних джерел фінансування, щоб адекватно профінансувати Транш у відповідній валюті та/або відносно профілю виплат такого Траншу; або

(c) стосовно Траншу, відсотки з якого сплачуються або сплачувалися б за плаваючою ставкою;

(i) для Банку, вартість отримання коштів зі своїх джерел фінансування, визначених Банком, протягом періоду, що дорівнює Регламентованому періоду за плаваючою процентною ставкою такого Траншу (наприклад, на грошовому ринку), перевищуватиме відповідний EURIBOR; або

(ii) Банк дійде висновку, що не існує адекватного та справедливого способу для визначення застосовного ЕВРІБОРа для відповідної валюти такого Траншу, або неможливо визначити EURIBOR відповідно до визначення, наведеного в Додатку D.

"Несприятлива зміна в майновому стані" означає будь-яку подію або зміну умови, яка, на думку Банку, матеріально погіршує:

(a) здатність Позичальника виконувати свої фінансові або інші зобов'язання за Угодою;

(b) стан (фінансовий або інший) або перспективи Позичальника, або

(c) здатність Ініціатора виконувати свої зобов'язання за Угодою про реалізацію проекту.

"Дата погашення" означає останню дату погашення Траншу, зазначену відповідно до Статті 4.1 A(iv).

"Міністерство фінансів" має значення, описане в Преамбулі (I).

"Міністерство інфраструктури" має значення, описане в Преамбулі (I).

"Лист МФ" має значення, описане в Преамбулі (o).

"Відмивання грошей" означає:

(a) присвоєння або передачу майна, знаючи, що таке майно здобуте внаслідок злочинної діяльності, або внаслідок участі в такій діяльності, з метою приховання або маскування злочинного джерела майна, або надання допомоги будь-якій особі, залученій до такої діяльності з метою уникнення юридичних наслідків її дій;

(b) приховання або прикриття істинної природи, джерела, місця розташування, диспозиції, переміщення, прав щодо власності на майно, знаючи, що таке майно здобуте внаслідок злочинної діяльності або внаслідок участі в такій діяльності;

(c) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент його отримання, що таке майно було здобуте внаслідок злочинної діяльності або внаслідок участі в такій діяльності; або

(d) участь, зв'язок зі здійсненням, спроби здійснити або надати допомогу, співучасть, полегшення та наведення на здійснення будь-яких дій, наведених у вищезгаданих пунктах.

"Грант на технічну допомогу ІФС" має значення, описане в Преамбулі (k).

"Діючий рахунок" має значення, описане в Статті 1.2.D.

"Дата платежу" означає кожне 20 березня та 20 вересня до Дати погашення, крім випадків, коли така дата не є Релевантним робочим днем, це означає:

a) для Траншу за фіксованою процентною ставкою, наступний Релевантний робочий день, без корекції процентних виплат відповідно до Статті 3.1; та

b) для Траншу за плаваючою процентною ставкою, наступний день, якщо він є, того календарного місяця, що є Релевантним робочим днем, або, якщо це неможливо, найближчим попереднім днем, що є Релевантним робочим днем, в усіх випадках з відповідною корекцією процентної ставки відповідно до Статті 3.1.

"Фаза I" має значення, описане в Преамбулі (d).

"Фаза II" має значення, описане в Преамбулі (d).

"ГРП" означає Підрозділ з реалізації проекту, який має бути створений Ініціатором відповідно до Статті 6.5(h).

"Консультант з підтримки ГРП" означає інжинірингову компанію, що консультує керівництво проекту, вибрану Банком для надання підтримки Ініціаторові в зв'язку з процесом закупівлі та моніторингом Проекту під час його реалізації, який перебачувано фінансуватиметься за рахунок Гранту технічної допомоги ІФС або інших грантів.

"Сума дострокового погашення" означає суму Траншу, яка має бути попередньо сплачена Позичальником відповідно до Статті 4.2.A.

"Дата дострокового погашення" означає дату, яка буде Днем вибірки, на який Позичальник пропонує внести Суму дострокового погашення.

"Випадок дострокового погашення" означає будь-який з випадків, описаних у Статті 4.3.A.

"Компенсація за дострокове погашення" означає відносно будь-якої грошової суми, яка має бути попередньо сплачена або скасована, суму, спрямовану Банком Позичальникові в якості поточної вартості (на Дату дострокового погашення) надлишку, якщо такий є:

(a) відсотків, які накопичаться на Суму дострокового погашення протягом періоду від Дати дострокового погашення до Дати погашення, якби вона не була достроково погашена; над

(b) відсотками, які накопичилися б за цей період, якби вони розраховувалися за Ставкою перерозподілу грошових коштів мінус 0,15 % (п'ятнадцять базисних пунктів),

і така грошова сума має обраховуватися за обліковою ставкою, що дорівнює Ставці перерозподілу грошових коштів, застосовній на кожну відповідну Дату платежу.

"Сповіщення про дострокове погашення" означає письмове сповіщення Банком Позичальника відповідно до Статті 4.2.C.

"Запит на дострокове погашення" означає письмовий запит Позичальника до Банку на дострокове погашення всього або частини Кредиту відповідно до Статті 4.2.A.

"Заборонена поведінка" означає будь-яке фінансування тероризму, відмивання грошей або заборонену практику.

"Заборонена практика" означає будь-яку:

(a) Примущення, що означає погіршення або завдання шкоди, або загрозу погіршити або завдати шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні або майну сторони, з метою негативно вплинути на дії сторони;

(b) Змову, що означає угоду між двома або трьома сторонами, спрямовану на досягнення недостойної мети, включаючи негативний вплив на дії іншої сторони;

(c) Корупцію, що означає пропозицію, надання, отримання або вимагання стороною, пряме або опосередковане, будь-чого, що має цінність, з метою негативного вплинути на дії іншої сторони;

(d) Шахрайство, що означає будь-яку дію або бездіяльність, включаючи спотворення фактів, яке, свідомо або з необережності, вводить в оману, або намагається ввести в оману сторону, щоб отримати фінансову або іншу вигоду, або уникнути виконання зобов'язання; або

(e) Перешкоджання, що означає стосовно розслідування насильницької, обумовленої змовою, корупційної або шахрайської практики, пов'язаної з Кредитом або Проектом, (a) умисне знищення, фальсифікацію, зміни або приховування фактів, важливих для розслідування; та/або загрози, переслідування або залякування будь-якої сторони, щоб не дати їй можливості представити відомі їй факти, що стосуються розслідування, або проводити розслідування, або (b) дії, спрямовані на фактичне утруднення скористатися правами, наданими за угодою, на проведення аудиту або доступ до інформації.

"Проект" має значення, описане в Преамбулі (d).

"Рахунки Проекту" має значення, описане в Статті 1.2.D.

"Угода про реалізацію Проекту" має значення, описане в Преамбулі (m).

"Ініціатор" має значення, описане в Преамбулі (e).

"Ставка перерозподілу грошових коштів" означає фіксовану ставку, що діє на день розрахунку компенсації по кредитах за фіксованою процентною ставкою, деномінованих у тій самій валюті, яка повинна мати такі ж умови оплати відсотків і такий же профіль погашення до Дати погашення, що й Транш, щодо якого запропонована або запрошена дострокове погашення. У тих випадках, коли період менший за 48 (сорок вісім) місяців, використовуватиметься еквівалент ставки найближчого грошового ринку, тобто EURIBOR мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів) для періодів до 12 (дванадцяти) місяців. Для періодів, що знаходяться в межах між 12 (дванадцятьма) і 48 (сорока вісьмома) місяцями, використовуватиметься, залежно від обставин, пункт пропозиції за ставками свопу, опублікованими агентством Рейтер для релятивної валюти.

"Відповідний робочий день" означає

(a) день, коли Транс'європейська автоматизована експрес-система брутто-розрахунків в режимі реального часу, яка використовує єдину спільну платформу, впроваджена 19 листопада 2007 р. (TARGET2), відкрита для проведення платежів у ЄВРО.

(b) "Відповідна особа" означає:

(a) стосовно Позичальника, будь-якого посадовця або представника будь-якого з його міністерств, інших центральних виконавчих урядових органів або інших урядових підрозділів, або будь-яку іншу особу, що діє від його імені або під його контролем, має повноваження надавати розпорядження та здійснювати контроль щодо Кредиту або Проекту; та

(b) стосовно Ініціатора:

(i) будь-якого члена його керівних органів; або

(ii) будь-якого з його посадовців (що не стосується категорії осіб, згаданих у вищенаведеному параграфі

(iii), або будь-яку іншу особу, що діє від імені Ініціатора або під контролем Ініціатора, має повноваження надавати розпорядження та здійснювати контроль щодо Проекту.

"Суб'єкт санкцій" означає будь-яких фізичних або юридичних осіб, включених до одного чи більше Санкційних списків.

"Санкційні списки" означає:

(а) будь-які економічні, фінансові та торгові обмежувальні заходи та ембарго на постачання зброї, встановлені Європейським Союзом відповідно до Глави 2-ї, Розділу V Угоди про Європейський Союз, а також Статтею 215 Угоди про функціонування Європейського Союзу, включаючи, але не обмежуючись тими, про які повідомляється на офіційних веб-сайтах ЄС http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, з поправками та доповненнями, які періодично публікуються, або вже опубліковані на будь-якому сайті, що їх замінює; або

(b) будь-які економічні, фінансові та торгові обмежувальні заходи та ембарго на постачання зброї, встановлені Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй відповідно до Статті 41 Статуту ООН, включаючи, але не обмежуючись тими, про які повідомляється на офіційних веб-сайтах ООН http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, з поправками та доповненнями, які періодично публікуються, або вже опубліковані на будь-якому сайті, що їх замінює.

"Запланована дата вибірки" означає дату, на яку планується вибіркити Транш відповідно до Статті 1.2.B.

"Забезпечення" означає будь-яку заставу, поручництво, право утримання майна до сплати боргу, поступку, іпотеку або інший забезпечувальний інтерес, що забезпечує будь-яке зобов'язання будь-якої особи або будь-яку іншу угоду чи домовленість, що мають аналогічний ефект.

"Соціальне законодавство" означає наступне:

(a) будь-який закон або його положення стосовно соціальних питань, що діє в Україні;

(b) будь-який стандарт МОП; та

(c) будь-яку угоду, конвенцію або пакт про права людини Організації Об'єднаних Націй, підписану та ратифіковану або застосовну іншим чином, і яка діє в Україні.

"Соціальні питання" означає все або будь-що з нижченаведеного:

(a) умови праці та зайнятості;

(b) охорону праці;

(c) захист і забезпечення прав та інтересів корінних народів, етнічних меншин і вразливих груп населення;

(d) культурну спадщину (матеріальну та нематеріальну);

(e) охорону здоров'я та загальну безпеку;

(f) недобровільне фізичне переселення та/або економічне переміщення та втрату людьми засобів до існування; та

(g) громадську участь і залучення зацікавлених сторін.

"Спред" означає фіксований спред EURIBOR (що є плюсовим або мінусовим), який визначається Банком і про що сповіщається Позичальник у релевантній Пропозиції вибірки.

"Позитивний висновок державної експертизи" означає ухвалу під назвою "Висновки комплексної державної експертизи", як результат державної експертної оцінки Проекту, проведеної державною експертною організацією, призначеною для проведення такого роду оцінок відповідно до чинного законодавства України.

"Технічний опис" має значення, описане в Преамбулі (d).

"Транш" означає кожну вибірку, зроблену або яка має бути зроблена за Угодою. В разі, якщо не був отриманий Акцепт вибірки, Транш повинен містити значення, запропоноване в Статті 1.2.B.

СТАТТЯ 1
Кредит і Вибірки

1.1 Сума Кредиту

Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит у сумі 150,000,000.00 ЄВРО (Сто п'ятдесят мільйонів євро) на фінансування Проекту ("Кредит").

1.2 Процедура вибірки

1.2.A Транші

Банк має надати Кредит 20-ма Траншами. Сума кожного Траншу, якщо не буде невикористаного залишку Кредиту, має складати мінімум 5,000,000 ЄВРО (П'ять мільйонів євро).

Банк не може бути зобов'язаним відправляти Позичальнику більше однієї Пропозиції вибірки протягом календарного місяця або більше шести Пропозицій вибірки протягом календарного року. Банк не може бути зобов'язаним здійснювати більше однієї вибірки Траншу протягом одного календарного місяця.

1.2.B Пропозиція вибірки

За запитом Позичальника та за умови, що випадок, згаданий у Статті 1.6.B не стався і не триває, Банк має надсилати Позичальникові Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. Найпізніший термін для отримання Позичальником Пропозиції вибірки - за 10 (десять) днів до Остаточної дати зарахування інвестованої суми. У Пропозиції вибірки мають зазначатися:

(a) сума Траншу;

(b) Запланована Дата вибірки, яка має бути Відповідним робочим днем, має настати не раніше, ніж через 10 (десять) днів після дати Пропозиції вибірки на чи до Остаточної дати зарахування інвестованої суми;

(c) база процентної ставки Траншу, який є: (i) Траншем за фіксованою процентною ставкою; чи (ii) Траншем за плаваючою процентною ставкою, в будь-якому разі визначатиметься відповідно до Статті 3.1;

(d) періодичність вибірки відсотків за Траншем відповідає положенням Статті 3.1;

(e) перша Дата платежу Траншу;

(f) умови погашення основної суми Траншу відповідно до положень Статті 4.1;

(g) першу і останню дату вибірки основної суми Траншу;

(h) для Траншу за фіксованою процентною ставкою - фіксована відсоткова ставка, і для Траншу за плаваючою процентною ставкою - спред, застосовний до і включно з Датою погашення; та

(i) Кінцевий термін Акцепту вибірки.

1.2.C Акцепт вибірки

Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки, доставивши Акцепт вибірки до Банку не пізніше Кінцевого терміну акцепту вибірки. До Акцепту вибірки має додаватися:

(a) код IBAN (чи відповідний формат, що застосовується в місцевій банківській практиці) і SWIFT BIC банківського рахунку, на який має проводитися вибірка Траншу відповідно до Статті 1.2.D; а також

(b) підтвердження повноваження особи або осіб, уповноважених підписати Акцепт вибірки, зі зразком підпису такої особи або осіб, або заявою Позичальника, що зміни стосовно повноваження особи або осіб, уповноважених підписувати Акцепт за Угодою, не сталися.

Якщо Пропозиція вибірки належним чином прийнята Позичальником згідно з його умовами в або на Кінцевий термін акцепту вибірки, Банк має надати Прийнятий транш в розпорядження Позичальника відповідно до релевантної Пропозиції вибірки та умов цієї Угоди.

Позичальник має вважатися таким, що відмовився від Пропозиції вибірки, яку не було належним чином ухвалено відповідно до умов до або на Кінцевий термін Акцепту вибірки.

1.2.D Рахунок вибірки та інші Рахунки Проекту

Вибірка кожного Траншу здійснюється на рахунок Позичальника ("Рахунок вибірки"), що:

(a) деномінований в ЄВРО;

(b) відкритий і використовується в Прийнятному Банку; та

(c) Позичальник письмово сповістив про це Банк не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до Запланованої дати вибірки (з кодом IBAN або відповідним форматом, що застосовується в місцевій банківській практиці).

Позичальник може відкрити й мати інші рахунки в Прийнятному Банку в будь-якій валюті з метою реалізації Проекту (кожен вважатиметься "Діючим рахунком", а разом з Рахунком вибірки - "Рахунками Проекту"). Позичальник має негайно сповістити Банк про відкриття будь-якого Діючого рахунку.

Кожен Рахунок проекту має бути рахунком Позичальника, відкритим і утримуваним лише з метою реалізації Проекту. Кожен Рахунок Проекту має бути відокремлений від усіх інших активів Позичальника. Позичальник може перераховувати кошти, що знаходяться на кредиті Рахунку вибірки вибірки, на Діючий рахунок.

Позичальник визнає, що платежі на Рахунок вибірки мають складати вибірки за Угодою.

Для кожного Траншу може бути виділений лише один Рахунок вибірки.

Позичальник забезпечує, щоб жоден законодавчий акт Позичальника (включно з будь-якими нормативно-правовими актами Національного банку України) стосовно контролю та конвертації валюти, не застосовувався до коштів Кредиту, включно з будь-якими платежами без обмежень з будь-якого Рахунку Проекту на підрядні організації, призначені відповідно до прийнятної процедури з метою реалізації Проекту.

1.3 Валюта вибірки

Банк має надати кожен Транш в ЄВРО.

1.4 Умови вибірки

1.4.A Перший Транш

Вибірка першого Траншу відповідно до Статті 1.2 обумовлюється отриманням Банком, у задовільній формі та з відповідним змістом, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, всіх документів та інших відомостей, зазначених у Частині B1 Додатку B.

1.4.B Перший Транш, що стосується Компоненту з підключення до високовольтної лінії

Вибірка першого Траншу відповідно до Статті 1.2, що стосується Компоненту з підключення до високовольтної лінії, обумовлюється отриманням Банком, у задовільній формі та з відповідним змістом, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, всіх документів та інших відомостей, зазначених у Частині B2 Додатку B.

1.4.C Перший Транш, що стосується Фази II

Вибірка першого Траншу відповідно до Статті 1.2, що стосується Фази II, обумовлюється отриманням Банком, у задовільній формі та з відповідним змістом, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, всіх документів та інших відомостей, зазначених у Частині B3 Додатку B.

1.4.D Всі Транші

Вибірка кожного Траншу відповідно до Статті 1.2, включаючи перший Транш, проводиться при дотриманні наступних умов:

(a) якщо Банк отримав, у задовільній формі та з відповідним змістом, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки запропонованого Транша, всі документи та інші відомості, зазначені в Частині B4 Додатку B; та якщо:

(b) на День вибірки запропонованого Траншу:

(i) всі факти та інформація, що містяться в Преамбулі, є правдивими, правильними та дійсними;

(ii) всі угоди та документи, представлені Банку відповідно до Статті 1.4, залишаються в силі;

(iii) представлення та гарантії, повторно надані відповідно до Статті 6.12, правильні в усіх відношеннях;

(iv) Гарантія ЄС є законною, дійсною, обов'язковою і такою, що має позовну силу, і що не сталося жодного випадку та не виникли жодні обставини, які могли б, на обґрунтовану думку Банку, несприятливо вплинути на законну, дійсну, обов'язкову й таку, що має позовну силу, природу Гарантії ЄС, її застосовність до будь-якого Траншу за цією Угодою або на право Банку затребувати по Гарантії ЄС;

(v) Україна є Країною, що має право на отримання кредиту;

(vi) Рамкова угода є законною, дійсною, обов'язковою до виконання і такою, що має позовну силу, і що не сталося жодного випадку та не виникли жодні обставини, які могли б, на обґрунтовану думку Банку, несприятливо вплинути на законну, дійсну, обов'язкову й таку, що має позовну силу, виконання Рамкової угоди на території України, на території якої здійснюється Проект; і

(vii) жодна подія або обставина, що становить або могла, з плином часу або після надання повідомлення за цією Угодою, становити:

(1) Випадок невиконання зобов'язань; або

(2) Випадок дострокового погашення;

не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення, або не може виникнути в результаті вибірки запропонованого Траншу.

1.5 Відстрочення вибірки

1.5.A Підстави для відстрочення

На письмовий запит Позичальника Банк відстрочує вибірку будь-якого Прийнятого Траншу цілком або частково до дати, яка зазначена Позичальником та яка є датою, що припадає не пізніше ніж через 6 (шість) місяців від Запланованої дати його вибірки і не пізніше ніж за 60 днів до першої дати виплати Траншу, зазначеного у Пропозиції вибірки. У такому разі Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки.

Будь-який запит про відстрочення є дійсним стосовно Траншу, лише якщо його зроблено щонайменше за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати його вибірки.

Якщо для Прийнятого Траншу, будь-які з умов, зазначених у Статті 1.4, не виконано станом на зазначену дату і Заплановану дату вибірки (або дату, на яку очікується вибірка у разі попереднього відстрочення), вибірку буде відстрочено до дати, яка погоджена між Банком та Позичальником і яка припадає не раніше, ніж через 7 (сім) Банківських днів після виконання всіх умов вибірки (без упередження до права Банка призупинити та/або анулювати невибрану частину Кредиту цілком або частково згідно із Статтею 1.6.B). У такому випадку, Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки

1.5.B Анулювання вибірки, відстроченої на 6 (шість) місяців)

Банк може, письмово сповістивши Позичальника, відмінити вибірку, що була відтермінована згідно зі Статтею 1.5.A на більше 6 (шести) місяців у цілому. Скасована сума має залишатися в наявності для вибірки відповідно до Статті 1.2.

1.6 Анулювання та призупинення

1.6.A Право Позичальника на анулювання

Позичальник може, письмово сповістивши Банк, у будь-який час відмінити повністю або частково та негайно, несплачену частину Кредиту. Проте, сповіщення не має стосуватися Ухваленого траншу, запланована дата вибірки якого перебуває в межах 7 (семи) Робочих днів від дати повідомлення.

1.6.B Право Банку на призупинення та анулювання

(a) Банк має право у будь-який час, надіславши Позичальнику письмове повідомлення, призупинити та/або анулювати повністю або частково невибрану частину Кредиту, і таке призупинення та/або анулювання одразу набере чинність:

(i) у разі настання Випадку дострокового погашення або Випадку невиконання зобов'язань, або події чи обставини, яка після проходження певного часу або подання повідомлення згідно із цією Угодою становитиме Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов'язань; або

(ii) Україна перестала бути Країною, яка задовольняє критеріям.

(b) Банк також має право призупинити вибірку частини Кредиту, відносно якої він не отримав Акцепт вибірки із негайним набранням чинності у разі виникнення Події дестабілізації ринку.

(c) Будь-яке призупинення триває допоки Банк не припинить його або не анулює призупинену суму.

1.6.C Компенсація за призупинення та відміну Траншу

1.6.C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ

Якщо Банк призупинить Прийнятий транш, або в разі настання Випадку дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню, або у Випадку невиконання зобов'язань, Позичальник має сплатити Банкові Компенсацію за призупинення, що обраховується з суми призупиненого платежу.

1.6.C(2) АНУЛЮВАННЯ

(a) Якщо, відповідно до Статті 1.6.A, Позичальник анулює:

(i) Транш за фіксованою процентною ставкою, що є Прийнятим траншем, він має сплатити Банку компенсацію відповідно до Статті 4.2.B; або

(ii) Транш за плаваючою процентною ставкою, що є Прийнятим траншем, або будь-яку частину Кредиту, що не стосується Прийнятого траншу, то компенсація не сплачується.

(b) Якщо Банк анулює:

(i) Транш за фіксованою процентною ставкою, що є Прийнятим траншем, у зв'язку з Випадком дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню або відповідно до Статті 1.5.B, Позичальник має сплатити Банку Компенсацію за дострокове погашення: або

(ii) Прийнятий транш у зв'язку з Випадком невиконання зобов'язань, Позичальник сплатити Банкові Компенсацію відповідно до Статті 10.3.

Крім випадків, згаданих у вищезазначених параграфах (a) і (b), компенсація за анулювання Траншу Банком не виплачується.

Компенсація розраховується на основі припущення, що анульовану суму виплачено та погашено станом на Заплановану дату вибірки або, за умови, що вибірка Траншу на поточний момент відкладена або призупинена, станом на дату отримання повідомлення про анулювання.

1.7 Анулювання закінчення терміну Кредиту

На день, що слідує за Остаточною датою зарахування інвестованої суми, якщо інше не було письмово погоджено з Банком, частина Кредиту, щодо якої не був отриманий Акцепт вибірки відповідно до Статті 1.2.C, має бути автоматично скасована без будь-якого сповіщення Банком Позичальника та без виникнення зобов'язань для обох Сторін.

1.8 Комісія за оцінку

Позичальник має сплатити Банку комісію за оцінку в сумі 50,000 ЄВРО (П'ятдесят тисяч євро). Комісія за оцінку має бути сплачена в один з нижченаведених днів, залежно від того, який з них настане раніше:

(a) в день першого Траншу (в цьому випадку Банк може, і Позичальник сьогоденням уповноважує Банк діяти таким чином, утримати суму, еквівалентну несплаченій комісії за оцінку з першого Траншу, і така сума, утримана Банком з першого Траншу для сплати комісії за оцінку, має вважатися виплаченою Банком) і

(b) на Кінцеву дату надання кредиту (або на дату, коли Кредит призупинений або скасований відповідно до Статті 1.6.B, якщо вона настає раніше).

1.9 Суми, що підлягають виплаті відповідно до Статті 1

Суми, що підлягають виплаті відповідно до Статей 1.5 і 1.6, мають сплачуватися в ЄВРО. Вони мають бути сплачені протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після отримання Позичальником вимоги Банку, або протягом тривалішого періоду, зазначеного у вимозі Банку.

СТАТТЯ 2
Кредит

2.1 Сума Кредиту

Кредит являє собою загальну суму Траншів, виплачених Банком за Угодою, підтвердженою Банком відповідно до Статті 2.3.

2.2 Валюта погашення, відсотки та інші платежі

Відсотки, погашення та інші платежі, що вносяться стосовно кожного Траншу, мають вноситися Позичальником у тій самій валюті, в якій виплачується вибірка Траншу.

Будь-який інший платеж має сплачуватися у валюті, вказаній Банком з урахуванням валюти витрат, які мають бути погашені цим внеском.

2.3 Підтвердження Банком

Протягом 10 (десяти) днів після вибірки кожного Траншу, Банк надсилає Позичальникові графік погашення, згадану в Статті 4.1, якщо це є необхідним, із зазначенням Дати вибірки, валюти, вибраної суми, умов погашення та процентної ставки за цим Траншем.

СТАТТЯ 3
Відсотки

3.1 Відсоткова ставка

3.1.A Транші за фіксованою ставкою

Позичальник має сплачувати відсотки на непогашений залишок кожного Траншу за фіксованою процентною ставкою згідно з фіксованою процентною ставкою раз на півроку по заборгованостях на релевантні Дні платежів, що йдуть за Датою вибірки траншу. Якщо період від Дати вибірки до першої Дати платежу складає 30 (тридцять) днів або менше, то вибірка відсотків, що накопичилися за такий період, має бути відтермінована на наступну Дату платежу.

Відсотки мають обчислюватися на підставі Статті 5.1(a).

3.1.B Транші за плаваючою ставкою

Позичальник має сплачувати відсотки на непогашений залишок кожного Траншу за плаваючою процентною ставкою згідно з плаваючою процентною ставкою раз на півроку по заборгованостях на відповідні Дати платежів, зазначені в Пропозиції вибірки, починаючи з першої Дати платежу, що йде за Датою вибірки Траншу. Якщо період від дати Вибірки до першої Дати платежу складає 30 (тридцять) днів або менше, то вибірка відсотків, що накопичилися за такий період, має бути відтермінована до наступної Дати платежу.

Банк має поінформувати Позичальника про плаваючу ставку протягом 10 (десяти) днів після початку кожного Базового періоду плаваючої процентної ставки.

Якщо відповідно до статей 1.5 і 1.6 вибірка будь-якого Траншу за плаваючою процентною ставкою здійснюється після Запланованої дати вибірки, EURIBOR, що стосується першого Базового періоду плаваючої ставки, має застосовуватися таким чином, начебто вибірка була зроблена станом на Заплановану дату вибірки.

Відсотки мають обраховуватися для кожного Базового періоду плаваючої ставки на підставі Статті 5.1(b). Якщо плаваюча ставка будь-якого Базового періоду плаваючої ставки є нижчею нуля, вона встановлюється нулевою.

3.2 Відсотки на суми, не сплачені в термін

Без обмеження дії Статті 10 і, як виняток, Статті 3.1, у випадку якщо Позичальник не сплачує будь-яку суму, яку він має сплатити за цією Угодою у встановлений термін, відсотки мають нараховуватися на будь-яку прострочену для сплати суму за умовами цієї Угоди з дати встановленого терміну до дати платежу при річній ставці, що дорівнює:

(a) для прострочених сум, що відносяться до Траншів за плаваючою процентною ставкою, встановлено Плаваючу ставку плюс 2 % (200 базисних пунктів);

(b) для прострочених сум, що відносяться до Траншів за фіксованою процентною ставкою, встановлено дещо вищу Фіксовану Ставку плюс 2 % (200 базисних пунктів) або (b) EURIBOR плюс 2 % (200 базисних пунктів); і

(c) для прострочених сум, що відносяться до вищезазначених параграфів (a) або (b), EURIBOR плюс 2 % (200 базисних пунктів), і мають сплачуватися відповідно до вимоги Банку. З метою визначення EURIBOR стосовно цієї Статті 3.2, відповідні періоди згідно зі змістом Додатку D мають бути послідовними періодами тривалістю в один місяць, такими, які починаються станом на належну дату платежу.

Якщо прострочена сума виражена у валюті, що відрізняється від валюти Кредиту, має використовуватися наступна річна відсоткова ставка, а саме міжбанківська ставка, яка зазвичай встановлюється Банком для транзакцій у цій валюті плюс 2 % (200 базисних пунктів), розрахованих відповідно до ринкової практики стосовно такої ставки.

3.3 Випадок дестабілізації ринку

Якщо в будь-який час (i) від дати отримання Банком Акцепту вибірки стосовно Траншу та (ii) до дати, що настає за 30 (тридцять) днів до Запланованої дати вибірки, станеться Випадок дестабілізації ринку, Банк може повідомити Позичальника, що цей пункт набуває чинності. В такому разі, відсоткова ставка, встановлена для такого Акцептованого траншу до Дати погашення, має бути такою ставкою (вираженою в формі процентної річної ставки), що визначається Банком таким чином, щоб вона включала всі витрати Банку щодо фінансування відповідного Траншу, і базується на встановленій на даний момент внутрішній базисній ставці Банку або визначається альтернативним способом, визначеним Банком. Позичальник має право відмовитися в письмовій формі від такої вибірки у встановлений термін, зазначений у повідомленні, та має понести всі пов'язані з цим витрати, якщо такі виникнуть, і в цьому випадку Банк не проведе вибірку, і відповідний Кредит залишиться доступним для вибірки відповідно до Статті 1.2.B. Якщо Позичальник не відмовиться вчасно від вибірки, Сторони дійшли згоди, що вибірка та пов'язані з нею умови є абсолютно обов'язковими для обох Сторін.

В такому разі Спред або фіксована ставка, раніше зазначена Банком в Пропозиції вибірки, більше не застосовуються.

СТАТТЯ 4
Погашення

4.1 Звичайне погашення

4.1.A Погашення частинами

(a) Позичальник має погасити кожен Транш частинами на Дати платежу, вказані в релевантній Пропозиції вибірки відповідно до умов амортизаційної таблиці, представленої відповідно до Статті 2.3.

(b) Кожна амортизаційна таблиця складається виходячи з наступних умов, а саме:

(i) для Траншу за фіксованою процентною ставкою, погашення має проводитися на піврічній основі рівними частинами основної суми або постійними частинами основної суми та відсотків;

(ii) для Траншу за плаваючою процентною ставкою, погашення має проводитися рівними піврічними частинами основної суми;

(iii) першою датою погашення кожного Траншу має бути Дата платежу, що настає не раніше, ніж через 60 (шістдесят) днів після Запланованої дати вибірки, і не пізніше першої Дати платежу, що настає одразу за 5 (п'ятою) річницею Запланованої дати вибірки Траншу; та

(iv) останньою датою погашення кожного Траншу є Дата платежу, що настає не раніше, ніж через 4 (чотири) роки та не пізніше, ніж через 25 (двадцять п'ять) років після Запланованої дати вибірки.

4.2 Добровільне дострокове погашення

4.2.A Варіант дострокового погашення

Відповідно до статей 4.2.B, 4.2.C і 4.4, Позичальник може дотерміново погасити весь або частину будь-якого Траншу разом з належними відсотками та компенсаціями, якщо такі є, зробивши Запит на дострокове погашення і надславши, принаймні за 1 (один) місяць, сповіщення, в якому зазначено:

(a) Суму дострокового погашення;

(b) Дату дострокового погашення;

(c) якщо це застосовно, вибір способу застосування Суми дострокового погашення відповідно до Статті 5.5.C(a); та

(d) номер угоди ("FI N 81.843"), зазначений на обкладинці цієї Угоди. Відповідно до Статті 4.2.C, Запит на дострокове погашення є обов'язковим та остаточним.

4.2.B Компенсація дострокового погашення

4.2.B(1) ТРАНШ ЗА ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ

Якщо Позичальник дотерміново погашає Транш за фіксованою процентною ставкою, він має сплатити Банку на День платежу Компенсацію за дострокове погашення Траншу за фіксованою процентною ставкою.

4.2.B(2) ТРАНШ ЗА ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ

Позичальник може дотерміново погасити Транш за плаваючою процентною ставкою без компенсації в відповідну Дату платежу.

4.2.C Механізм дострокового погашення

Після представлення Позичальником Банкові Запиту на дострокове погашення, Банк має надіслати сповіщення про дострокове погашення Позичальникові не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення. У сповіщенні про дострокове погашення має зазначатися сума дострокового погашення, нараховані на неї відсотки, Компенсація за дострокове погашення, що виплачується відповідно до Статті 4.2.B, або, можливо, якщо компенсація не виплачується, спосіб застосування Суми дострокового погашення та Кінцевий термін акцепту.

Якщо Позичальник приймає сповіщення про дострокове погашення не пізніше Кінцевого терміну акцепту, він здійснює дострокове погашення. В будь-якому іншому випадку Позичальник не може здійснити дострокове погашення.

Позичальник має супроводжувати дострокове погашення сплатою нарахованих відсотків і компенсації, якщо така нарахована, на Суму дострокового погашення, зазначену в сповіщенні про дострокове погашення.

4.3 Обов'язкове дострокове погашення

4.3.A Випадки дострокового погашення

4.3.A(1) ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Якщо загальна вартість Проекту знижується нижче цифри, зазначеної в Преамбулі (f) настільки, що сума Кредиту перевищує 50 % (п'ятдесят відсотків) загальної вартості Проекту, Банк може, негайно сповістивши Позичальника, відмінити несплачену частину Кредиту та/або вимагати дострокового погашення Кредиту до суми, на яку Кредит перевищує 50 % (п'ятдесят відсотків) загальної вартості Проекту. Позичальник має сплатити суму, що вимагається, на визначену Банком дату, причому до такої дати має бути не менше 30 (тридцяти) днів від дати виставлення вимоги.

4.3 A(2) РІВНІ УМОВИ З ФІНАНСУВАННЯМ, ЩО ПРОВОДИТЬСЯ НЕ ЄІБ

(a) Якщо Позичальник добровільно здійснює (для уникнення сумнівів, дострокове погашення повинно включати переоформлення або анулювання, залежно від випадку) дострокове повне або часткове погашення будь-якого Фінансування, що надається не ЄІБ, і таке дострокове погашення не здійснюється з коштів позики або інших боргових коштів, термін погашення якого принаймні дорівнює залишковому терміну погашення такого Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, Банк має право шляхом надіслання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Позики. Банк може вимагати дострокового погашення такої ж частки Вибраних Траншів, що й частка Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, в загальному непогашеному обсязі усього Фінансування, що надається не ЄІБ.

(b) Якщо Ініціатор добровільно й дотерміново погашає (щоб уникнути сумнівів, дострокове погашення має включати викуп або відміну там, де це застосовно) частину або все Фінансування, здійснене не ЄІБ, і таке дострокове погашення робиться не з прибутків кредиту або іншої заборгованості, що має термін, який принаймні дорівнює незакінченому терміну передоплаченого Фінансування не ЄІБ, Банк може, негайно сповістивши Позичальника, відмінити несплачену частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Кредиту. Частка Кредиту, яку Банк може вимагати дотерміново погасити, має бути такою ж, як і частка, яку складає дотерміново погашена сума Фінансування не ЄІБ стосовно загальної непогашеної суми всього Фінансування не ЄІБ. Позичальник має негайно сповістити Банк про будь-яке добровільне дострокове погашення Фінансування не ЄІБ Ініціатором.

(c) Позичальник має сплатити суму, що вимагається, на визначену Банком дату, причому до такої дати має бути не менше 30 (тридцяти) днів від дати виставляння такої вимоги.

(d) До цієї Статті "Фінансування не ЄІБ" відноситься будь-який кредит (за винятком Кредиту та будь-яких інших прямих кредитів від Банку Позичальникові або Ініціаторові, виходячи з ситуації), кредитну облігацію або іншу форму фінансової заборгованості або будь-яке зобов'язання сплатити або погасити кошти, спочатку надані Позичальникові або Ініціаторові, виходячи з ситуації, на термін більше 5 (п'яти) років.

4.3.A(3) ЗМІНА КОНТРОЛЮ

Позичальник має негайно сповістити Банк, якщо стався Випадок зміни контролю або існує вірогідність, що він станеться відносно Ініціатора. В будь-який час після настання Випадку зміни контролю Банк може, негайно сповістивши Позичальника, відмінити несплачену частину Кредиту та вимагати погашення Кредиту разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими сумами або заборгованостями за Угодою.

Крім того, якщо Позичальник повідомив Банк про те, що скоро має статися Випадок зміни контролю, або якщо Банк має достатню підставу вважати, що скоро має статися Випадок зміни контролю, Банк може вимагати, щоб Позичальник проконсультувався з ним. Така консультація має бути проведена протягом 30 (тридцяти) днів з дати запиту Банку. Залежно від того, який з випадків станеться раніше, (а) спливання 30 (тридцяти) днів з дня такого запиту на консультацію Банку, або (б) в будь-який час після цього, при настанні очікуваного Випадку зміни контролю, Банк може, негайно сповістивши Позичальника, відмінити несплачену частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Кредиту разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими сумами або заборгованостями за Угодою.

Позичальник має провести оплату суми, що вимагається, на визначену Банком дату, причому до такої дати має бути не менше, ніж 30 (тридцять) днів після дати виставлення вимоги.

У значенні цієї Статті:

(a) "Подія щодо зміни контролю" відбувається, якщо:

(i) будь-яка особа, що діє спільно, отримує контроль (прямо чи опосередковано) над Ініціатором; або

(ii) Позичальник припиняє контролювати (прямо чи опосередковано) Ініціатора; або

(i) Позичальник припиняє бути бенефіціарним власником (прямо чи опосередковано) 100 % (ста відсотків) акцій Ініціатора, а

(b) "діяти за домовленістю" означає спільну дію відповідно до угоди або домовленості (формальної або неформальної).

4.3.A(4) ЗМІНА У ЗАКОНОДАВСТВІ

Позичальник має негайно сповістити Банк, якщо стався або існує вірогідність настання Випадку зміни закону. В такому разі, або якщо Банк має достатню підставу вважати, що Випадок зміни закону стався або може статися, Банк може вимагати, щоб Позичальник проконсультувався з ним. Така консультація має бути проведена протягом 30 (тридцяти) днів з дати запиту Банку. Якщо закінчення 30 (тридцяти) днів з дати такого запиту на консультацію у Банка складеться думка, що вплив Випадку зміни закону не може бути пом'якшений у мірі, що його задовольняє, Банк може, негайно сповістивши Позичальника, відмінити несплачену частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Кредиту разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими сумами або заборгованостями за Угодою.

Позичальник має провести оплату суми, що вимагається, на визначену Банком дату, причому до такої дати має бути не менше, ніж 30 (тридцять) днів після дати виставлення вимоги.

У цій Статті "Подія зміни в законодавстві" означає введення закону в силу, оприлюднення, виконання або ратифікацію будь-якої зміни або поправки до будь-якого закону, правила або постанови (або щодо застосування або офіційного тлумачення будь-якого закону, правила або положення), яке відбувається після дати укладення цієї Угоди та яке, на обґрунтовану думку Банку, суттєво погіршить (i) здатність Позичальника виконувати свої зобов'язання за Угодою; (ii) спроможність Ініціатора виконувати свої зобов'язання за Угодою про реалізацію проекту; чи (iii) будь-якого Забезпечення, наданого в зв'язку з цією Угодою.

4.3.A(5) НЕЗАКОННІСТЬ

Якщо:

(a) для Банку стає незаконним у будь-якій застосовній юрисдикції виконувати будь-які з його зобов'язань, передбачених за цією Угодою, або фінансувати, або обслуговувати Кредит;

(b) Рамкова угода призупиняється або може бути:

(i) припинена Україною або стане необов'язковою для виконання в Україні в будь-якому відношенні;

(ii) неефективною в зв'язку з її умовами або буде оголошена Україною як неефективна угода, в зв'язку з її умовами;

(iii) порушена в результаті припинення Україною виконання будь-яких зобов'язань, ухвалених нею за Рамковою угодою; чи

(iv) непридатною для Проекту або права Банка за Рамковою угодою та/або цією Угодою неможливо здійснити стосовно Проекту; або

(c) стосовно Гарантії ЄС:

(i) вона більше не дійсна або не має повної сили;

(ii) умови, що охоплюються нею, не виконані;

(iii) вона не стосується жодного Траншу, виплаченого або який має бути виплачений за Угодою; чи

(iv) вона не має сили в зв'язку з її умовами, або стверджується, що вона не має сили в зв'язку з її умовами,

Банк може, негайно сповістивши Позичальника, (i) призупинити або відмінити несплачену частину Кредиту; та/або (ii) вимагати дострокового погашення Кредиту разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими сумами або заборгованостями за Угодою на дату, зазначену Банком у своєму сповіщенні для Позичальника.

4.3.A(6) ПОРУШЕННЯ УГОДИ ІНІЦІАТОРОМ

Позичальник має або забезпечити, щоб Ініціатор негайно сповістив Банк, якщо будь-які події та обставини, зазначені на Графіку C, сталися або мають вірогідність статися. Після настання будь-якої такої події або обставини Банк може, негайно сповістивши Позичальника, відмінити несплачену частину Кредиту та вимагати від Позичальника дострокового погашення Кредиту разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими сумами або заборгованостями за Угодою, на дату, зазначену Банком у своєму сповіщенні для Позичальника.

4.3.B Механізм дострокового погашення

Будь-яка сума, що вимагається Банком відповідно до Статті 4.3.A, разом з будь-якими відсотками та всіма іншими нарахованими сумами або підлягають сплаті за Угодою, включаючи, без обмежень, будь-які компенсації відповідно до Статті 4.3.C і Статтею 4.4, мають бути виплачені в дату, зазначену Банком в його повідомлені про вимогу.

4.3.C. Компенсація дострокового погашення

У разі випадку, що підлягає відшкодуванню попередньої оплати, відшкодування витрат, якщо такі взагалі є, має визначатися відповідно до Статті 4.2.B.

4.4 Загальні умови

Погашена або передоплачена сума не може бути повторно запозичена. Ця Стаття 4 не відхиляє Статті 10. Якщо Позичальник дотерміново погашає Транш на день, що відрізняється від релевантної Дати платежу, Позичальник має сплатити Банку компенсацію таку суму, яку Банк визначить як необхідну для компенсації коштів на день, що не припадає на відповідну Дату вибірки.

СТАТТЯ 5
Платежі

5.1 Правило розрахунку днів

Будь-яка сума, належна за відсотками, компенсація або вибірка Позичальника за цією Угодою та обрахована щодо частини року, має обраховуватися таким чином:

(a) щодо відсотків і компенсацій за Траншем з фіксованою ставкою, рік складається з 360 (трьохсот шестидесяти) днів, а місяць з 30 (тридцяти) днів;

(b) щодо відсотків і компенсацій за Траншем з плаваючою ставкою, рік складається з 360 (трьохсот шестидесяти) днів і кількості днів, що минули; і

(c) щодо комісій, рік складається з 360 (трьохсот шестидесяти) днів і кількості днів, що минули.

5.2 Час і місце платежу

Якщо інше не обумовлене в цій Угоді або вимозі Банку, всі суми, що не відносяться до сум відсотків, компенсації та капіталу, мають сплачуватися протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після отримання Позичальником вимоги Банку. Кожна сума, яка має бути сплачена Позичальником за цією Угодою, має сплачуватися на відповідний рахунок, указаний Банком Позичальникові. Банк зазначає рахунок не менше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до встановленого терміну першого платежу, до якого стосується зміна. Цей період сповіщення не поширюється на випадок платежу відповідно до Статті 10.

Позичальник має вказувати в кожному платежі, здійсненому за Угодою, номер ("FI N 81.843"), зазначений на титульній сторінці Угоди.

Сума, яку має сплатити Позичальник, вважається сплаченою, коли Банк її отримує.

Будь-які платежі та внески Банку за цією Угодою мають вноситися на рахунок(ки), прийнятні для Банку.

5.3 Відсутність зарахування зустрічних вимог Позичальника

Усі платежі (звільнені від будь-яких відрахувань), які здійснює Позичальник за цією Угодою, розраховуються та проводяться без зарахування зустрічних вимог або взаємозаліку.

5.4 Порушення роботи платіжних систем

Якщо Банк визначає (на свій розсуд) або отримує повідомлення від Позичальника про те, що сталася Подія порушення системи платежів:

(a) Банк може і повинен, якщо цього вимагатиме Позичальник, проконсультуватися з Позичальником, щоб узгодити з ним такі зміни в управлінні та адмініструванні цієї Угоди, які Банк може визнати необхідними за обставин, що склалися;

(b) Банк не зобов'язаний консультуватися з Позичальником щодо будь-яких змін, згаданих у параграфі (а), якщо, на його думку, це не має сенсу робити за обставин, що склалися, і в будь-якому випадку не зобов'язаний погоджуватися з такими змінами; та

(c) Банк не несе відповідальності за будь-який збиток, витрати або будь-які втрати, що виникають в результаті порушення роботи платіжних систем або здійснення чи не здійснення будь-яких заходів у відповідності або в зв'язку зі статтею 5.4.

5.5 Застосування отриманих сум

5.5.A Загальні умови

Позичальник виконує свої платіжні зобов'язання лише за умови, що оплачені ним суми отримані відповідно до умов цієї Угоди.

5.5.B Часткові платежі

Якщо Банк отримує платіж, який є недостатнім, щоб покрити всі належні йому суми, що мають бути сплачені Позичальником за цією Угодою, Банк має віднести цей платіж:

(a) по-перше, на пропорційну оплату будь-яких несплачених комісій, витрат, компенсацій і витрат, які мають бути сплачені за цією Угодою;

(b) по-друге, на оплату будь-яких нарахованих відсотків, які мають бути сплачені, але не були сплачені за цією Угодою.

(c) по-третє, на оплату будь-якого капіталу, який має бути сплачений, але не був сплачений за цією Угодою; та

(d) по-четверте, на оплату будь-якої іншої суми, яка має бути сплачена, але не була сплачена за цією Угодою.

5.5.C Розподіл сум, що відносяться до Траншів

(a) В разі:

(i) часткового добровільного дострокового погашення Траншу, що підлягає погашенню кількома частинами, Сума дострокового погашення має бути пропорційно розподілена між усіма несплаченими частинами, або, на прохання Позичальника, в зворотньому порядку їх погашення; та

(ii) часткового обов'язкового дострокового погашення Траншу, що підлягає погашенню кількома частинами, Суми дострокового погашення мають бути розподілені для зниження суми несплачених частин в зворотньому порядку їх погашення.

(b) Суми, отримані Банком у відповідь на вимогу відповідно до Статті 10.1 і які відносяться до Траншу, мають бути використані для зниження суми несплачених частин в зворотньому порядку їх погашення. Банк може розподілити отримані суми між Траншами на власний розсуд.

(c) В разі отримання сум, які не можуть бути ідентифіковані, як такі, що відносяться до конкретного Траншу, і про які між Банком і Позичальником немає домовленості про їх розподіл, вони можуть розподілятися Банком між Траншами на власний розсуд.

СТАТТЯ 6
Зобов'язання та завірення Позичальника

Зобов'язання за цією Статтею 6 залишаються в силі з моменту укладення цієї Угоди до того часу, поки залишатиметься будь-яка несплачена сума за цією Угодою, або доки Кредит залишатиметься в силі.

A. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ПРОЕКТОМ

6.1 Використання Кредиту та наявність інших коштів

Позичальник має використовувати і повинен забезпечити використання Ініціатором усіх запозичених ним сум за Угодою виключно на реалізацію Проекту.

Позичальник має надати в розпорядження Ініціатора прибутки від виплачених Траншів згідно з Угодою про надання кредитних коштів на умовах, прийнятних для Банку, і користуватися своїми правами так, щоб захищати інтереси Позичальника та Банка, дотримуватися положень цієї Угоди та досягти мети, для якої надавався Кредит. Позичальник не повинен поступатися, вносити правки, відміняти або відмовлятися від будь-якого права або положення Угоди про надання кредитних коштів без попередньої письмової згоди Банку, і в такій згоді не може бути необґрунтовано відмовлено або її затримано.

Позичальник має забезпечити, щоб у Ініціатора були достатні кошти, щоб завершити Проект згідно з Угодою, і щоб ці кошти використовувалися на фінансування Проекту.

6.2 Завершення Проекту

Позичальник має забезпечити виконання Ініціатором Проекту відповідно до Технічного опису та Угоди про реалізацію Проекту. Позичальник має забезпечити, щоб Ініціатор завершив Проект до кінцевого терміну, зазначеного в Технічному описі.

Позичальник не повинен робити або дозволяти робити, жодних дій, які втрутяться або перешкодять здійсненню, або використанню Проекту Ініціатором.

6.3 Збільшена вартість проекту

Якщо загальна вартість Проекту перевищує розрахункову цифру, представлену в Преамбулі (f), Позичальник має отримати, або має забезпечити, щоб Ініціатор отримав кошти, щоб профінансувати надмірну вартість без звернення до Банку, щоб забезпечити завершення Проекту відповідно до Технічного опису. Плани щодо фінансування надмірної вартості мають бути повідомлені Банку без зволікання.

6.4 Процедура закупівель

Позичальник повинен:

(a) забезпечити, щоб Ініціатор закупив устаткування, замовив послуги та роботи для Проекту з використанням процедур закупівлі, які, на користь вимог Банку, відповідають політиці та стандартам, описаним в Посібнику щодо закупівель (включаючи, без обмеження, публікацію тендерних оголошень в Офіційному журналі Європейського Союзу щодо будь-якої складової Проекту, що підлягає проведенню через міжнародні тендерні торги);

(b) забезпечити, щоб у зв'язку з будь-яким тендерним процесом з будь-якої угоди, що стосується Проекту, Ініціатор:

(i) дозволяв особам, призначеним Банком в якості незалежних спостерігачів, відвідувати його приміщення на усіх етапах такого тендерного процесу; та

(ii) надав Банку право:

(1) розглядати оціночні звіти до їх ухвалення відповідними оціночними комітетами; і

(2) пропонувати місце оцінки, тендерну пропозицію та спосіб отримання й зберігання тендерних пропозицій; та

(c) простежити, щоб Ініціатор забезпечив, щоб усі угоди, що фінансуються з надходжень Кредиту, або іншим чином стосуються Проекту та укладені після набуття чинності цієї Угоди, відповідали вимогам Статті 6.11(v).

6.5 Продовжувані зобов'язань за Проектом

Позичальник має простежити, щоб Ініціатор забезпечив:

(a) Обслуговування: утримання, ремонт, капітальний ремонт і оновлення всього майна, що становить частину Проекту таким чином, щоб утримувати його в хорошому робочому стані відповідно до Плану забезпечення належного технічного стану активів Проекту, наданих у розпорядження Банку відповідно до Додатку A.2;

(b) Активи Проекту: якщо Банк дав попередню письмову згоду, зберігати право власності та володіння всіма або переважно всіма активами, що становлять Проект, або, залежно від обставин, замінювати або оновлювати такі активи й підтримувати Проект в основному щодо безперервної експлуатації згідно з його первинним призначенням; за умови, що Банк може відмовити у своїй згоді, коли запропонована дія завдасть збитку інтересам Банку як кредиторові для Позичальника, або зробить Проект непридатним для фінансування Банком відповідно до його Статуту або Статті 309 Угоди про функціонування Європейського Союзу;

(c) Страхування: застрахувати роботи та майно, що є частиною Проекту, відповідно до відповідної галузевої практики при виконанні аналогічних робіт, що представляють державний інтерес;

(d) Права та дозволи: збереження чинності усіх прав проїзду чи користування, а також усіх дозволів, ліцензій або погоджень, необхідних для виконання та функціонування Проекту;

(e) План дій щодо землевідведення: здійснювати Проект відповідно до Плану дій з придбання земельних ділянок;

(f) Екологічні та соціальні стандарти:

(i) здійснювати План дій у екологічній і соціальній сфері;

(ii) здійснювати та експлуатувати Проект відповідно до екологічних і соціальних стандартів;

(iii) дотримуватися Стандартів МОП і стандартів охорони здоров'я та безпеки праці;

(iv) вимагати від кожного підрядника, залученого до Проекту, забезпечувати відповідність вимогам, згаданим у вищезазначених параграфах з (i) по (iii);

(v) отримувати, підтримувати та відповідати екологічним і соціальним ухвалам, необхідним у зв'язку з реалізацією Проекту;

(vi) забезпечити, щоб жодні кошти Позики не використовувалися на жоден з компонентів Проекту, який потребує проведення Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу відповідно до національного законодавства або законодавства ЄС до остаточного завершення такої оцінки та її схвалення компетентним органом; і

(vii) забезпечити, щоб жодні кошти Позики не використовувалися на жоден з компонентів Проекту, який потенційно можуть негативно впливати на об'єкт природоохоронного значення, що перебуває під захистом національного або міжнародного законодавства та угод, допоки компетентний орган не підтвердить, що даний компонент не має істотного негативного впливу на такий об'єкт.

(g) Законодавство ЄС: реалізовувати та експлуатувати Проект відповідно до відповідних стандартів законодавства ЄС в тій мірі, в якій вони імплементовані законами України або визначені Банком в цій Угоді.

(h) ГРП:

(i) призначити та утримувати Консультанта з підтримки ГРП;

(ii) забезпечити, щоб ГРП мав достатній і кваліфікований персонал; і

(i) забезпечити, щоб ГРП мав мандат і повноваження, необхідні для реалізації Проекту в терміни, зазначені на Додатку A1 і відповідно до цієї Угоди та Угоди про реалізацію проекту, в кожному випадку на користь Банку й завжди до завершення Проекту.

6.6 Інші зобов'язання

Позичальник зобов'язаний:

(a) забезпечити, щоб Ініціатор не створив або не дозволяв встановлювати будь-яке Забезпечення над будь-якими з його активів, що є частиною Проекту, окрім:

(i) будь-якого права на арешт майна боржника в процесі правозастосування і звичайного перебігу торгівлі;

(ii) використання будь-якого Забезпечення в наслідок утримання права власності, винаймання, придбання, умовного продажу або інших домовленостей, які мають подібні наслідки щодо поставки товарів в результаті звичайного перебігу торгівлі, використання стандартів постачальника або звичайних умов, а не в результаті невиконання зобов'язань або упущення; або

(iii) за випадків, коли Банк надає попередню письмову згоду

(b) забезпечити, щоб Проект:

(i) не реалізовувався в зоні України, що перебуває в стані активного конфлікту;

(ii) не спричинив нового активного конфлікту в Україні;

(iii) не продовжував будь-якого існуючого активного конфлікту в Україні;

(iv) або не здійснювався в зоні, що не перебуває під контролем Уряду України;

(c) забезпечити, щоб його платіжні зобов'язання не знаходилися в стані Боргової операції або будь-якої іншої реструктуризації боргу;

(d) забезпечити, щоб:

(i) усе устаткування, роботи та послуги, придбані або пов'язані з наданням технічної допомоги за Проектом, фінансувалися Банком;

(ii) усе обладнання, роботи і послуги, придбані за гранти, представлені третіми сторонами для Проекту; та

(iii) все устаткування, надане третіми сторонами Ініціаторові Проекту, були звільнені від будь-якого застосовного податку або іншого мита на таке придбання або передачу.

B ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.7 Рахунки, бухгалтерські книги та облік

Позичальник забезпечує, щоб Ініціатор застосовував процедури фінансового контролю, системи обліку та інші управлінські системи з метою забезпечення:

(a) відповідного ведення бухгалтерських книг та документації, де вичерпно і коректно фіксуються усі фінансові операції, активи та господарсько-економічна діяльність Ініціатора, включно з затратами пов'язаними з Проектом;

(b) підготовки документів бухгалтерської звітності Позичальника у відповідності до МСФЗ, які будуть застосовуватися в період дії цієї Угоди; та

(c) звітності та аудиторської перевірки коштів Позики, наданих Ініціатору за Угодою про передачу коштів позики, окремо від інших коштів та активів Ініціатора.

6.8 Дотримання законодавства

Позичальник бере зобов'язання, а також забезпечує, щоб Ініціатор в усіх відношеннях дотримувався законів та нормативно-правових актів, дія яких поширюється на них або на Проект, у тих випадках коли їх недотримання спричиняє або з великою долею ймовірності спричинить Істотну несприятливу зміну.

6.9 Зміна в бізнесі

Позичальник має забезпечити, щоб не сталося значних змін в основному бізнесі Ініціатора, порівняно з тим, яким він займався на дату укладення цієї Угоди.

6.10 Злиття

Позичальник має забезпечити, щоб у Ініціатора не сталося жодного об'єднання, поділу, злиття або корпоративної реструктуризації, що призведе або може призвести до того, що дані, викладені у Статті 6.12(b), будуть розголошені або стануть неправильними чи оманливими порівняно з фактами та обставинами, визначеними на дату укладення цієї Угоди, коли вони будуть повторно представлені Позичальником відповідно до Статті 6.12.

6.11 Честність

(a) Заборонена поведінка

(i) Позичальник має забезпечити, щоб Ініціатор дотримувався Програми боротьби з корупцією;

(ii) Позичальник не повинен сам і має стежити, щоб Ініціатор не брав участі або не санкціонував, або не дозволяв жодній особі, що діє від його імені, залучатися до Забороненої поведінки в зв'язку з Проектом, будь-якою тендерною процедурою стосовно Проекту або будь-якою транзакцією, передбаченою Угодою.

(iii) Позичальник має призупинити затвердження Проекту та не проводити жодних платежів Ініціаторові або від його імені з надходжень від Кредиту, якщо Ініціатор або будь-яка відповідна особа Ініціатора перебуває під слідством компетентного органу в зв'язку з Забороненою поведінкою.

(iv) Позичальник бере зобов'язання і гарантує, що Ініціатор зобов'язується вживати таких заходів, яких Банк може вимагати, щоб розслідувати або припинити будь-які підтверджені або підозрювані випадки Забороненої поведінки в зв'язку з Проектом.

(v) Позичальник бере зобов'язання і гарантує, що Ініціатор зобов'язується забезпечити умови, за яких усі угоди, що фінансуються з надходжень Кредиту або іншим чином стосується Проекту та укладені після дати набуття чинності цією Угодою, передбачали:

(1) не обмежуючи загального сенсу Статті 6.4(a), вимогу дотримуватися домовленості про доброчестність у формі, викладеній в Посібнику щодо закупівель;

(2) вимогу, щоб релевантний підрядник негайно сповіщав Банк і Позичальника про будь-яке дійсне ствердження, скаргу або інформацію про Заборонену поведінку, що стосується Проекту.

(3) вимогу, щоб відповідний підрядник вів бухгалтерські книги та облік усіх фінансових операцій і витрат, пов'язаних з Проектом;

(4) необхідні положення, що дозволяють Банку та/або Позичальникові розслідувати або припиняти будь-який передбачуваний або підозрюваний випадок будь-якої Забороненої поведінки, пов'язаної з Проектом, і

(5) Право Банку щодо будь-якої Забороненої поведінки, яка буцімто мала місце, аналізувати бухгалтерські книги та облікові записи відповідного підрядника, що стосуються Проекту, та знімати копії документів наскільки це дозволяється законом.

(b) Санкції

Позичальник бере зобов'язання і гарантує, що Ініціатор зобов'язується:

(i) не вступав у ділові стосунки з будь-яким Суб'єктом санкцій, або

(ii) не надавав будь-яких коштів, прямо чи опосередковано, для або на користь будь-якого Суб'єкта санкцій.

(c) Управління

Позичальник повинен сам і має забезпечити, щоб і Ініціатор вжив у розумні терміни необхідних заходів щодо Відповідної особи, яка:

(i) стає Суб'єктом санкцій; або

(ii) звинувачується компетентними органами в правопорушенні, або є суб'єктом рішення суду в зв'язку з Забороненою поведінкою, здійсненою в ході виконання такою особою його або її професійних обов'язків, з метою забезпечити, щоб така Відповідна особа була відсторонена, звільнена або іншим чином виключена з будь-якої діяльності Позичальника або Ініціатора стосовно Кредиту або Проекту.

(d) Повідомлення Банку

Позичальник має негайно повідомити Банк про будь-які заходи, які він (або в залежності від обставин, Ініціатор) прийняв або має намір прийняти відповідно до цієї Статті 6.11.

6.12 Загальні завірення та гарантії

Позичальник завіряє та гарантує Банку, що:

(a) він має повноваження прийняти та виконати свої зобов'язання за Угодою, і ним були зроблені всі необхідні дії, щоб отримати дозвіл на їх виконання;

(b) Ініціатор належним чином зареєстрований і законно існує як публічне акціонерне товариство відповідно до законодавства України та має повноваження вести свій бізнес так, як він ведеться, і володіти свої майном та іншими активами;

(c) ця Угода містить юридично дійсні зобов'язання, що зобов'язують і підлягають виконанню;

(d) виконання його зобов'язань і дотримання положень цієї Угоди не суперечать і не суперечитимуть або не вступатимуть у конфлікт з:

(i) будь-яким чинним законом, статутом, правилом або положенням, або будь-яким судовим рішенням, постановою або дозволом, які на нього поширюються, або будь-якими обмеженнями на нараховані заборгованості, прийнятими відносно Позичальника;

(ii) будь-якою угодою або іншим інструментом, що зобов'язує його, щодо якого є достатні підстави вважати, що він може негативно впливати на його можливість виконувати свої зобов'язання за Угодою; чи

(iii) будь-яким положенням його конституційних прав;

(e) Позичальник є бенефіціарним власником 100 % акціонерного капіталу Ініціатора;

(f) з 25 жовтня 2016 р. не відбувалися Несприятливі зміни в майновому стані;

(g) жоден випадок або обставина, що являє собою Випадок невиконання зобов'язань, не відбувся і стосовно нього не вживаються заходи та не подаються відмови;

(h) на сьогодні не ведуться судові спори, арбітраж, адміністративне провадження, або, наскільки йому відомо, не планується й не має відбутися розгляд у будь-якому суді, арбітражному органі або установі, який призвів або, якщо буде несприятливо вирішений, може призвести до Несприятливої зміни в майновому стані, і проти нього або Ініціатора не винесено жодних незадоволених судових рішень;

(i) він отримав усі необхідні Уповноваження у зв'язку із цією Угодою та для законного виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, і всі ці Уповноваження є цілком чинними й можуть бути прийняті за докази;

(j) Ініціатор отримав усі необхідні Авторизації в зв'язку з Проектом, окрім Авторизацій, які не є необхідними для реалізації Проекту на момент, коли висловлюється (чи повторюється) це завірення, і щодо якого ані у Позичальника, ані у Ініціатора немає жодних підстав вважати (після ретельного вивчення), що існує будь-яка причина, з якої Ініціатор не міг би вчасно отримати таку Уповноваження;

(k) його платіжні зобов'язання за Угодою:

(i) не підпадають під визначення Боргової операції або аналогічної реструктуризації боргу; та

(ii) ранжуються, щонайменше, нарівні з правом платежу за всіма існуючими і майбутніми незабезпеченими і несубординованими зобов'язаннями за допомогою одного з цих боргових інструментів;

(l) це не є (і після вибірки Кредиту не буде) порушенням будь-яких застосовних до нього обмежень щодо виникнення фінансової заборгованості;

(m) Проект підпадає під дію Рамкової Угоди;

(n) він виконує усі зобов'язання, визначені у Статті 6.5 (f) і, наскільки відомо (після проведення належного ретельного дослідження), не подавалася і не існує загрози подання проти нього або Ініціатора Скарги про порушення екологічного або соціального законодавства, та

(o) це відповідає всім зобов'язанням відповідно до Статті 6;

(p) наскільки йому відомо, ніякі кошти, інвестовані в Проект Позичальником або Ініціатором, не мають незаконного походження, включаючи Продукти Відмивання Грошей і Фінансування Тероризму;

(q) ні Позичальник, ні Ініціатор, ні Відповідна особа не зробили:

(i) ніякого Забороненого Поводження в зв'язку з Проектом або будь-якою транзакцією, передбаченою Угодою; або

(ii) будь-яких незаконних дій, що стосуються фінансування Тероризму або Відмивання Грошей;

(r) Проект (включаючи, без обмеження, переговори, присудження і виконання контрактів, які фінансуються або будуть фінансуватися з коштів Позики) не пов'язаний з будь-якою Забороненою поведінкою та не спричинив будь-яку Заборонену поведінку.

Заяви та гарантії, викладені вище, залишаються чинними після підписання цієї Угоди та, за винятком викладеного вище у пункті (f), уважаються такими, що повторюються станом на кожну дату Акцепту вибірки, Дату вибірки та кожну Дату.

СТАТТЯ 7
Забезпечення

7.1 Однаковий пріоритет

Позичальник повинен забезпечити, щоб його платіжні зобов'язання за цією Угодою ранжувались зараз і в майбутньому не менше ніж на рівних з правом платежу з усіма справжніми і майбутніми незабезпеченими і несубординованих зобов'язаннями по будь-яким з його Зовнішніх боргових інструментів.

Зокрема, якщо Банк виставить вимогу відповідно до Статті 10.1, або якщо подія або потенційна подія невиконання зобов'язань, щодо будь-якого незабезпеченого і несубординованого Зовнішнього боргового інструменту Позичальника або будь-якого з його агентств мало місце і триває, Позичальник не повинен робити (або давати дозвіл на) будь-який платіж щодо будь-якого іншого такого Зовнішнього боргового інструменту (виплачується регулярно або іншим способом), без одночасної вибірки або відкладання на спеціальний рахунок для вибірки на наступний День Платежу суми, що дорівнює такій самій пропорційній частині простроченого боргу за Угодою, яку становить платіж за таким Зовнішнім борговим Інструментом до загальної боргової заборгованості за цим Інструментом. З цією метою будь-який платіж Зовнішнього боргового інструменту, який робиться з надходжень від випуску іншого інструменту, на який підписалися в основному ті ж особи, які виставляють позови за зовнішніми борговими Інструменту, не повинні прийматися до уваги.

У цій Угоді "Зовнішній борговий інструмент" означає (a) інструмент, включаючи будь-яку квитанцію або виписку з рахунку, що свідчить або являє собою зобов'язання погасити кредит, депозит, аванс або аналогічне надання кредиту (включаючи, без обмеження, надання кредиту за угодою про рефінансування або реструктуризацію), (b) зобов'язання, підтверджене облігацією, борговим зобов'язанням або аналогічним письмовим документом про заборгованість, або (c) гарантію, надану Позичальником за зобов'язаннями третьої сторони; за умови в будь-якому разі, що таке зобов'язання: (i) регулюється законодавчою системою, що не стосується законодавства Позичальника; чи (ii) оплачується у валюті, що не стосується валюти країни Позичальника; чи (iii) виплачується зареєстрованій особі, що що має юридичну адресу, що проживає або має свій головний офіс або основне місце ведення бізнесу поза країною Позичальника.

7.2 Додаткове забезпечення

Якщо Позичальник надасть третій стороні будь-яке забезпечення будь-якого Зовнішнього боргового інструменту, або переваги, або пріоритет стосовно нього, Позичальник повинен, якщо цього вимагатиме Банк, надати Банку еквівалентне забезпечення для виконання його зобов'язань за Угодою, або надати Банку еквівалентну перевагу або пріоритет.

7.3 Додаткові пункти

Якщо Позичальник укладе з будь-яким іншим посередником або довгостроковим фінансовим кредитором Фінансову угоду, що включає пункт про втрату рейтингу, недотримання фінансових зобов'язань або інших положень, що стосуються фінансових показників, заувагу про перехресну неплатоспроможність і/або заувагу про пропорційний розподіл, яка не передбачена в цій Угоді, або є сприятливішою для відповідного фінансового кредитора, чим еквівалентні положення цієї Угоди, Позичальник має негайно сповістити Банк і має, на вимогу Банку, негайно укласти угоду, щоб внести зміни до цієї Угоди на забезпечення еквівалентного положення на користь Банку.

СТАТТЯ 8
Інформація та відвідування

8.1 Інформація, що стосується Проекту та Ініціатора

Позичальник повинен надати (або має забезпечити, щоб Ініціатор надав):

(a) Банкові:

(i) щойно вона стане в наявності, але в будь-якому разі протягом 180 (ста восьмидесяти) днів кожного фінансового року Ініціатора, консолідовану фінансову звітність Ініціатора за релевантний фінансовий рік, підготовлену відповідно до МСФЗ, яка пройшла аудит і має включати балансовий звіт, рахунок прибутків і збитків і звіт про рух грошових коштів, і супроводжуватися аудиторським звітом (щоб уникнути сумнівів, відповідно до Статті 12.3, така фінансова звітність і аудиторський звіт мають надаватися англійською мовою разом з їх сертифікованим перекладом на англійську);

(ii) інформацію, зміст, форма та термін надання якої зазначені у Додатку A.2 або таку, що іншим чином періодично погоджується Сторонами; та

(iii) звіт щодо стану реалізації Програми боротьби з корупцією Ініціатором і дотримання Ініціатором Програми боротьби з корупцією в наступні терміни:

(1) раз на півроку разом зі звітом про хід реалізації Проекту по датах, зазначених у параграфі 3 Додатку A2; та

(2) згодом, не пізніше, ніж до 30 червня та 30 грудня кожного року; та

(iv) будь-яку інформацію або додатковий документ, що стосується фінансування, закупівель, реалізації, експлуатації Проекту та пов'язаних з ним екологічних або соціальних питань, які Банк може обґрунтовано запросити в розумні терміни.

завжди за тієї умови, що якщо така інформація або документ не буде надана Банку своєчасно, і Позичальник не виправить упущення протягом обґрунтованого терміну, письмово визначеного Банком, Банк може усунути недолік, наскільки це можливо, шляхом залучення свого власного персоналу, або консультанта, або будь-якої третьої сторони за рахунок Позичальника, і Позичальник буде зобов'язаний надати таким особам усю необхідну для досягнення цієї мети допомогу;

(b) на вимогу Банку, негайно, або в інші встановлені ним терміни, надати йому всю інформацію щодо Проекту, яка може обґрунтовано вимагатися керівним комітетом кредиторів, що надають фінансування для Проекту (включаючи Банк) і, враховуючи обставини, інших зацікавлених сторін у проекті, який може бути створений з метою полегшення реалізації Проекту та обміну інформацією, що стосується Проекту;

(c) представляє Банку без затримки для затвердження всі істотні зміни у Проекті, також з урахуванням інформації, що була надана Банку у зв'язку з Проектом до підписання Угоди, стосовно, окрім іншого, ціни, проектної документації, планів, графіку витрат за комплексом заходів або плану фінансування Проекту;

(d) негайно сповістити Банк про:

(i) призупинення або відміну Проекту;

(ii) будь-які майнові зміни в засновницьких документах Ініціатора або акціонерній структурі Ініціатора, і про будь-які зміни власності Ініціатора після укладення Угоди;

(iii) будь-яке оформлення Забезпечення, надане або призначене для надання Ініціатором будь-яких з його активів, що є частиною Проекту, на користь третьої сторони; і

(iv) будь-яку передачу Ініціатором будь-яких матеріальних активів, що є частиною Проекту,

(e) негайно сповістити Банк про:

(i) будь-яку дію або протест, ініційовані будь-якою третьою стороною, чи будь-яке заперечення, висунуте будь-якою третьою стороною, чи будь-яку обґрунтовану скаргу, отриману Позичальником або Ініціатором, чи будь-яку Скаргу про порушення екологічного або соціального законодавства, що, наскільки йому відомо, розпочалася, триває, подана або може бути подана проти нього, стосовно екологічних, соціальних або інших питань, що мають вплив на Проект;

(ii) будь-який відомий Позичальникові або Ініціаторові факт або подію, що може значно погіршити або вплинути на умови здійснення або експлуатацію Проекту;

(iii) будь-яке недотримання Ініціатором будь-якого чинного екологічного або соціального законодавства; та

(iv) будь-яке призупинення, анулювання або зміну будь-якого Дозволу природоохоронних або соціальних органів;

(f) негайно сповістити Банк після того, як стане відомо про факт або випадок, що стосується:

(i) будь-якого факту або випадку, що призведе до розслідувань стосовно доброчесності будь-якого члена керівних органів Ініціатора,

(ii) будь-якого реального твердження або скарги, або будь-якого іншого факту чи події, що підтверджує або небезпідставно свідчить про те, що:

(1) будь-яка Заборонена поведінка мала місце в зв'язку з Проектом; або

(2) будь-які з коштів, інвестованих в акціонерний капітал Ініціатора або Проекту, мають незаконне походження;

(iii) в мірі, дозволеній законодавством, будь-якої майнової суперечки, арбітражу, адміністративного провадження або розслідування, що ведуться судом, адміністрацією або аналогічним державним органом, які, наскільки відомо Позичальникові (чи наскільки це відомо Ініціаторові, який сповістив Позичальника про це) ведуться на сьогодні, є невідхильними або мають відбутися незабаром проти Ініціатора, його контролюючих органів, або будь-якої Відповідної особи Ініціатора в зв'язку з Забороненою поведінкою, що стосується Проекту; та

(iv) будь-якого факту або випадку, що призводить до того, що будь-яка Відповідна особа Ініціатора стає Суб'єктом санкцій, в кожному разі з переліком заходів, яких Позичальник (і, наскільки це застосовно, Ініціатор) ужив або збирається вжити щодо таких питань;

(g) представити Банку, якщо він вимагатиме:

(i) страхові сертифікати, що підтверджують виконання вимог Статті 6.5(c);

(ii) щорічно, список діючих полісів, що охоплюють застраховане майно, яке є частиною Проекту, разом з підтвердженням оплати поточних страхових внесків; і

(iii) завірені копії угод, що фінансуються з надходжень Кредиту та відомості про витрати, що стосуються виплат, виконуваних за цією Угодою.

(h) зберігати та вести (і стежити, щоб Ініціатор також зберігав і вів) документацію, що стосується Проекту (включаючи будь-які Дослідження з оцінки впливу на екологічне та соціальне навколишнього середовище стосовно Проекту) та надавати (або проконтролювати, щоб Ініціатор надав) їх Банкові негайно, на вимогу останнього;

(i) без відмови від положень вищенаведеного пункту (h), Позичальник має забезпечити, щоб Ініціатор зберігав угоди, що фінансуються від надходжень Кредиту та інші документи, що стосуються реалізації Проекту, протягом усього періоду його реалізації та як мінімум 6 (шести) років по завершенні Проекту, та має надавати їх Банку негайно, на вимогу останнього,

(j) сповістити Банк про призупинення платежів Ініціатором або про будь-які судові або адміністративні розгляди, розпочаті проти Ініціатора, в будь-якому разі протягом 5 (п'яти) днів з моменту настання такого випадку; та

(k) негайно сповістити Банк про будь-який аудит стосовно Проекту, що проводиться Урядом України або будь-яким компетентним органом.

8.2 Інформація, що стосується Позичальника

Позичальник зобов'язаний:

(a) надати Банку:

(i) перевірені рахунки та аудиторські звіти, що стосуються рахунків проекту, протягом 6 (шести) місяців закінчення кожного фіскального року; та

(ii) ту інформацію про його загальний фінансовий стан, яку Банк обґрунтовано визнає необхідною;

(b) забезпечити, щоб він підтримував заходи та вів записи, достатні для відображення операцій, також стосовно фінансування, виконання та експлуатації Проекту;

(c) негайно сповістити Банк про:

(i) будь-який Випадок зміни закону відповідно до Статті 4.3.A(4);

(ii) будь-який факт, що зобов'язує його дотерміново погасити будь-яку фінансову заборгованість або будь-яке фінансування Європейського Союзу;

(iii) будь-який випадок або рішення, що призвело або може призвести до Випадку дострокового погашення;

(iv) будь-який намір з його боку надати Забезпечення стосовно своїх активів на користь третьої сторони;

(v) будь-який випадок або рішення, що призвело або може призвести до подій, описаних у Статті 7.3;

(vi) будь-який факт або випадок, що має вірогідність значно перешкодити виконанню будь-якого зобов'язання Позичальника за Угодою.

(vii) будь-який Випадок невиконання зобов'язання, який стався, або може статися, або очікується;

(viii) будь-яку суперечку, арбітраж, або адміністративне провадження або розслідування, що ведеться на сьогодні та становить загрозу або очікувано призведе, при несприятливому рішенні, до Несприятливої зміни в майновому стані; та

(ix) ратифікацію цієї Угоди Верховною Радою України відповідно до українського законодавства;

(d) сповістити Банк негайно про:

(i) будь-який факт або подію, що призведе до будь-якого розслідування стосовно бездоганності будь-якого з його посадовців, агентів або представників, що виконують функції стосовно Кредиту або Проекту;

(ii) будь-яке обґрунтоване твердження або скаргу, або інший факт чи випадок, що підтверджує або дає підставу припустити, що:

(1) мала місце будь-яка Заборонена поведінка в зв'язку з Кредитом або Проектом; або

(2) будь-які кошти, інвестовані в Проект, мають незаконне походження;

(iii) в мірі, дозволеній законодавством, про будь-яку майнову суперечку, арбітраж, адміністративне провадження або розслідування, що ведуться судом, адміністрацією або аналогічним державним органом, які, наскільки йому відомо, ведуться на сьогодні, є невідхильними або мають відбутися незабаром проти Позичальника або будь-якої Відповідної особи в зв'язку з Забороненою поведінкою, що стосується Кредиту або Проекту; та

(iv) про будь-який факт або випадок, що призведе до того, що будь-яка Відповідна особа Ініціатора стане Суб'єктом санкцій,

у кожному випадку з переліком заходів, які Позичальник ужив або збирається вжити стосовно таких питань.

8.3 Відвідування, права доступу та розслідування

(a) Позичальник повинен сам і має забезпечити, щоб Ініціатор дозволяв особам, призначеним Банком (які можуть супроводжуватися представниками компетентних установ ЄС), а також особам, призначеним Європейським судом аудиторів, Європейською Комісією, Європейським офісом з питань боротьби з шахрайством:

(i) відвідувати ділянки, установки та роботи, що виконуються в межах Проекту, та проводити такі перевірки, які вони вважають необхідними в цілях, пов'язаних з цією Угодою та фінансуванням Проекту;

(ii) опитувати представників Позичальника та/або Ініціатора і не заважати контактам з будь-якою особою, пов'язаною або підпадаючою під вплив Проекту; та

(iii) перевіряти бухгалтерські книги та звіти Позичальника та/або Ініціатора, що стосуються виконання Проекту та мати можливість знімати копії необхідних документів у мірі, дозволеній законодавством.

(b) Позичальник повинен сам і має забезпечити, щоб Ініціатор полегшив розслідування Банком та іншими компетентними установами або органами Європейського Союзу фактів, пов'язаних з будь-якими передбачуваними або підозрюваними випадками Забороненої поведінки.

(c) Позичальник повинен сам і має забезпечити, щоб Ініціатор надавав Банку, або забезпечити, щоб Банку надавалася вся необхідна допомога в цілях, описаних у цій Статті.

(d) Позичальник визнає та має забезпечити, щоб Ініціатор усвідомив, що Банк може бути зобов'язаний надати інформацію стосовно Позичальника, Ініціатора та/або Проекту, будь-якій компетентній установі або органу Європейського Союзу в зв'язку з відповідними обов'язковими положеннями законодавства ЄС, включаючи Європейський суд аудиторів, Європейську комісію та Європейське бюро по боротьбі з шахрайством, залежно від обставин, для виконання останніми їхніх завдань відповідно до законодавства ЄС.

СТАТТЯ 9
Витрати та видатки

9.1 Податки, мита та збори

Позичальник сплачує будь-який податок, мито, гербовий збір, обов'язковий платіж, збір, комісію за реєстрацію або інші платежі або утримання аналогічного характеру (у тому числі будь-які штрафи або відсотки до сплати у зв'язку з будь-якою їх несплатою або несвоєчасною сплатою), включаючи гербові та реєстраційні збори, що виникають у зв'язку з укладанням або виконанням цієї Угоди або будь-якого пов'язаного документа та у процесі створення, оформлення, реєстрації або звернення стягнення на будь-яке Забезпечення Позики настільки, наскільки це є застосовним.

Позичальник сплачує основну суму, відсотки, відшкодування та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, в повному обсязі без вирахування будь-яких національних або місцевих зборів за умови, що, якщо Позичальник зобов'язаний зробити будь-яке таке відрахування, його буде додано до належного Банкові платежу таким чином, щоб чиста сума, отримана Банком після його вирахування, дорівнювала сумі, що підлягає сплаті.

9.2 Інші нарахування

Позичальник сплачує усі платежі і витрати, у тому числі оплату професійних послуг, витрати на банківське обслуговування чи обмін, які понесені у зв'язку з підготовкою, підписанням, виконанням, примусовим виконанням та припиненням цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, будь-якої поправки, доповнення чи відмови від прав стосовно цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, а також під час внесення змін, створення і реалізації будь-якого забезпечення для Позики й управління таким забезпеченням.

9.3 Збільшені витрати, відшкодування та залік

(a) Позичальник має сплатити Банку будь-які суми або витрати, понесені Банком у зв'язку з будь-яким введенням або зміною до (чи в тлумаченні, чи в застосуванні) будь-якого закону чи положення, або в зв'язку з законом чи положенням, введеним після дати набуття чинності цієї Угоди, відповідно до якого, або в результаті якого:

(i) Банк зобов'язаний нести додаткові витрати, щоб фінансувати або виконувати свої зобов'язання за Угодою; або

(ii) будь-яка сума, що належить Банку за цією Угодою, чи фінансовий прибуток, що виникає з надання Кредиту Банком Позичальникові, зменшується або унеможливлюється.

Банк має надати документальне підтвердження будь-яких збільшених витрат у тих випадках, коли це фактично здійснимо.

(b) Без обмежень для будь-яких інших прав Банку за цією Угодою або відповідно до будь-якого чинного законодавства, Позичальник має відшкодувати та захистити Банк від будь-яких втрат, понесених внаслідок будь-якого платежу або часткового погашення, здійсненого не так, як це чітко передбачено цією Угодою.

(c) В мірі, дозволеній законодавством, Банк може зарахувати будь-яке зобов'язання, що настало, яке має бути сплачене Позичальником за цією Угодою (в тій мірі, в якій воно перебуває у фактичній власності Банку), проти будь-якого зобов'язання (незалежно від того, настав термін його сплати чи ні) Банку перед Позичальником, незалежно від місця сплати, розрахункового відділення або валюти обох зобов'язань. Якщо зобов'язання в різних валютах, Банк може конвертувати будь-яке зобов'язання за ринковим обмінним курсом у ході його звичайної господарської діяльності в цілях заліку. Якщо будь-яке з зобов'язань є непогашеним або нез'ясованим, Банк може зарахувати суму, чесно оцінену як сума цього зобов'язання.

(d) Банк має повідомити Позичальника про свій намір використовувати свої права згідно з цією статтею та про будь-який залік, виконаний відповідно до цієї Статті, в кожному випадку якщо це фактично доцільно.

СТАТТЯ 10
Випадки невиконання зобов'язань

10.1 Право вимагати погашення

Позичальник має погасити весь або частину Кредиту (на вимогу Банку) негайно, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими сумами або заборгованостями за цією Угодою на письмову вимогу, виставлену Банком відповідно до наступних положень.

10.1.A Негайні вимоги

Банк може виставити таку вимогу негайно:

(a) якщо Позичальник не сплачує вчасно будь-яку суму, яку він має сплатити за цією Угодою, в місці та у валюті, в якій вона має бути сплачена, крім випадків, коли:

(i) його несплата спричинена адміністративною чи технічною помилкою, або у Випадку порушення роботи платіжної системи: та

(ii) платіж виконується протягом 3 (трьох) Робочих днів після встановленої дати;

(b) якщо будь-яка інформація або документ, представлений Банку Позичальником чи від його імені, або будь-яке завірення, гарантія чи звіт, підготовлений, або такий, що вважається підготовленим Позичальником відповідно до цієї Угоди, або в зв'язку з переговорами чи виконанням цієї Угоди, є чи виявляється неправильним, неповним або таким, що вводить в оману стосовно майнового стану на той момент, коли він складався або вважається, що складався;

(c) якщо після невиконання зобов'язань Позичальника стосовно будь-якого кредиту або будь-якого зобов'язання, що виникає з будь-якої фінансової транзакції та не відноситься до Кредиту,

(i) від Позичальника необхідно або може бути необхідним, або закінчення будь-якого пільгового періоду, застосовного до Угоди, знадобиться або він буде в стані, в якому від нього можуть вимагати дотерміново погасити, виконати зобов'язання, закрити або розірвати дотерміново інший кредит чи зобов'язання, або

(ii) будь-яке фінансове зобов'язання за таким кредитом чи зобов'язанням скасоване або призупинене;

(d) якщо Позичальник нездатний заплатити вчасно свої борги, або призупиняє вибірку за боргами, або намагається досягти компромісного рішення зі своїми кредиторами;

(e) якщо Позичальник не виконує свої зобов'язання стосовно будь-якого іншого кредиту, отриманого з ресурсів Банку або Європейського Союзу або будь-якого іншого фінансового інструменту, укладеного з Банком;

(f) якщо буде накладений арешт, судовий наказ про виконання рішення, постанова про конфіскацію або стягнення майна Позичальника або майна, що утворює частину Проекту, і рішення не буде виконано або залишатиметься в силі протягом 14 (чотирнадцяти) днів;

(g) якщо станеться Несприятлива зміна в майновому стані порівняно зі станом Позичальника на дату підписання Угоди;

(h) якщо для Позичальника є або стає незаконним виконання будь-якого з його зобов'язань за цією Угодою або ця Угода є неефективною відповідно до її умов або Позичальник припускає неефективність відповідно до її умов;

(i) якщо станеться будь-яка подія, яка може погрожувати обслуговуванню всього або частини Траншу, або несприятливо вплинути на будь-яке Забезпечення за ним; або

(j) якщо на будь-яке зобов'язання, прийняте Позичальником за цією Угодою, несприятливо впливає виконання Позичальником Боргової операції або аналогічної реструктуризації боргу.

10.1.B Вимоги після повідомлення про відшкодування

Банк також може висунути таку вимогу, якщо:

(a) Позичальник не виконує будь-яке зобов'язання за цією Угодою, причому ці зобов'язання не стосуються згаданих у Статті 10.1.A; або

(b) будь-який факт, зазначений у Преамбулі, змінює чи не відновлює майновий стан, і якщо така зміна або завдає шкоди інтересам Банку як кредитора Позичальника, або несприятливо впливає на реалізацію чи експлуатацію Проекту,

крім випадків, коли недотримання або обставини, що спричинили недотримання, можна виправити та виправляються в розумні терміни, зазначені в повідомленні, надісланому Банком Позичальникові.

10.2 Інші права за законом

Стаття 10.1 не обмежує жодного іншого законного права Банку вимагати дострокового погашення кредиту.

10.3 Компенсація

10.3.A Транші за фіксованою ставкою

У разі вимоги згідно із Статтею 10.1 стосовно будь-якого Траншу із фіксованою ставкою Позичальник сплачує Банкові суму, що вимагається, разом з Компенсацією за дострокове погашення щодо будь-якої суми від основної суми боргу, строк сплати якої настав. Сума Компенсації за дострокове погашення нараховується з належної дати платежу, зазначеної в повідомленні про вимогу Банку і розраховується на підставі того, що дострокове погашення здійснюється станом на дату, зазначену таким чином.

10.3.B Транші за плаваючою ставкою

В разі вимоги відповідно до Статті 10.1 стосовно будь-якого Траншу за плаваючою ставкою, Позичальник має сплатити Банкові суму, що вимагається, разом з сумою, що дорівнює поточній вартості 0.15 % (п'ятнадцяти базисним пунктам) на рік, обрахованою та нарахованою на суму основного капіталу, яка має бути погашена так само, як обраховувалися та нараховувалися б відсотки, якби ця сума залишалася несплаченою відповідно до первинного графіку погашення Траншу до Дати погашення.

Вартість обчислюється за відсотковою ставкою, що дорівнює Ставці перерозподілу, яка застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

10.3.C Загальні положення

Суми, які мають сплачуватися Позичальником відповідно до Статті 10.3, слід сплачувати на дату, що зазначена у вимозі Банку.

10.4 Умова про збереження права

Жодне невикористання, або затримка у використанні, або окреме чи часткове здійснення Банком під час здійснення будь-яких зі своїх прав чи засобів правового захисту за цією Угодою не тлумачиться як відмова від такого права чи засобу правового захисту. Права та засоби правового захисту, які передбачено в цій Угоді, є накопичувальними й не виключають будь-яких прав чи засобів правового захисту, які передбачено законодавством у зв'язку із цією Угодою.

СТАТТЯ 11
Закон і юрисдикція, різне

11.1 Застосовне право

Ця Угода та її структура, конструкція та юридична сила визначаються публічним міжнародним правом. Закони України, що стосуються дії або тлумачення угод, не повинні застосовуватися до цієї Угоди.

11.2 Юрисдикція

Будь-яка суперечка, розбіжність, протиріччя або позов (що разом називаються "Суперечка"), які виникають у зв'язку з наявністю, юридичною силою, тлумаченням, реалізацією або розірванням цієї Угоди, повинні, наскільки це можливо, залагоджуватися полюбовно між Банком і Позичальником за допомогою консультацій і переговорів. Якщо Суперечка не може бути полюбовно залагоджена Банком і Позичальником протягом 60 (шістдесяти) днів після сповіщення про суперечку будь-якої зі Сторін, Суперечка має бути залагоджуватися остаточним і обов'язковим арбітражем, відповідно до Арбітражних правил Комісії ООН з права міжнародної торгівлі ЮНІСТРАЛ, чинних на дату цієї Угоди, які вважаються доданими за посиланням до цієї Статті.

Арбітрів має бути троє. Мовою арбітражного розгляду є англійська мова. Арбітражний розгляд має проводитися в Гаазі, Нідерланди.

Якщо не буде погоджено інше, всі матеріали мають бути представлені та всі слухання мають бути завершені протягом шести місяців з дня створення третейського суду. Суд має винести свою ухвалу протягом 60 (шістдесяти) днів після надання останніх матеріалів.

Будь-яке остаточне рішення суду має обов'язкову силу з дня його ухвалення, і Сторони сьогоденням відмовляються від будь-якого права на оскарження згідно з законом та/або по суті в будь-якому суді. Незважаючи на арбітражний регламент ЮНІСТРАЛ, суд не застосовує або не встановлює, а Позичальник не повинен пробувати домогтися від будь-якого судового органу вжиття попередніх заходів або застосування засобів юридичного захисту до винесення остаточної ухвали проти Банку.

Позичальник зобов'язується дотримуватися та виконувати будь-яке подібне рішення на своїй території без зволікання.

Якщо Позичальник не виконає своє зобов'язання, наведені в попередньому параграфі, протягом 3 місяців з дати арбітражного рішення, то в мірі, в якій Позичальник може в будь-якій юрисдикції оголосити для себе або свого майна імунітет проти тяжби, примусового застосування, вилучення або іншого юридичного процесу, Позичальник сьогоденням беззастережно погоджується не вимагати та відмовитися від такого імунітету в повній мірі, дозволеній законами такої юрисдикції.

11.3. Підтвердження про суми, що підлягають виплаті

У будь-яких юридичних діях, що виникають з цієї Угоди, сертифікат Банку на будь-яку суму або ставку, що належать Банку за цією Угодою, вважається, за відсутності явної помилки, очевидним доказом такої суми або ставки.

11.4 Цілісність угоди

Ця Угода являє собою повну угоду між Банком і Позичальником стосовно Кредиту, що надається за нею, і замінює собою будь-які попередні угоди, що наявні або маються на увазі, з того ж питання.

11.5 Недійсність

Якщо в будь-який момент будь-яка умова Угоди є або стає незаконною, нечинною або такою, що не має законної сили в будь-якому сенсі, або Угода є або стає неефективною в будь-якому сенсі відповідно до законів будь-якої юрисдикції, така незаконність, нечинність, або відсутність законної сили або неефективність не повинні вплинути на:

(a) законність, дійсність або застосовність законної сили в цій юрисдикції стосовно будь-якого іншого положення цієї Угоди або чинність у будь-якому іншому сенсі цієї Угоди в цій юрисдикції; або

(b) законність, дійсність або наявність законної сили в іншій юрисдикції цієї або будь-якої іншої умови цієї Угоди, або чинність Угоди за законами іншої юрисдикції.

11.6 Поправки

До цієї Угоди можуть вноситися поправки, за письмовою згодою Сторін. Такі поправки набувають чинності на умовах, визначених у відповідному інструменті внесення поправок, без необхідності для Позичальника розпочинати будь-які внутрішні процедури (такі як ратифікація чи схвалення), якщо вищезгадані поправки:

(a) не вимагають жодного збільшення фінансових зобов'язань Позичальника або накладення додаткових зобов'язань на Позичальника за Угодою;

(b) не вимагають зміни законів України або затвердження нових законів України; і

(c) не включають жодних інших правил окрім тих, які передбачені в постановах Президента або Кабінету Міністрів України.

11.7 Примірники

Ця Угода може бути складена в будь-якій кількості примірників, усі з яких разом є одним і тим же інструментом. Кожен примірник є оригіналом, але всі копії разом є одним і тим же інструментом.

СТАТТЯ 12
Прикінцеві положення

12.1 Повідомлення іншої Сторони

Повідомлення та інша інформація за цією Угодою, адресовані будь-якій зі Сторін цієї Угоди, мають надсилатися на нижченаведену адресу або номер факсу, або на таку адресу чи номер факсу, яку Сторона попередньо повідомить у письмовій формі:

Для Банку

До уваги: OPS
100 boulevard Konrad Adenauer
L - 2950 Luxembourg
Fax No: + 352 4379

Для Позичальника

До уваги: Міністерства Фінансів
вулиця Грушевського 12/2
Київ 01008
Україна
Факс N : +380 44 277 54 87

12.2 Форма повідомлення

Будь-які повідомлення та інша інформація за цією Угодою мають надсилатися в письмовій формі.

Повідомлення та інша інформація, для яких в Угоді встановлені фіксовані періоди, або які самі встановлюють фіксовані періоди для адресата, можуть надсилатися з доставкою особисто в руки, рекомендованим листом або факсом. Такі сповіщення вважаються отриманими іншою Стороною в день їх доставки, коли йдеться про доставку особисто в руки або рекомендованим листом, або при підтвердженні отримання, коли йдеться про факс.

Інші повідомлення та інформація можуть надсилатися з доставкою особисто в руки, рекомендованим листом або факсом, або, в тій мірі, в якій це буде письмово домовлено між Сторонами, електронною поштою або іншими електронними засобами зв'язку.

Не впливаючи на дійсність будь-якого сповіщення, доставленого факсом відповідно до вищенаведеного параграфа, копія сповіщення, доставленого факсом, також має надсилатися листом релевантній Стороні не пізніше, ніж наступного Робочого дня.

Повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, доставлятимуться Банкові разом із достатнім доказом повноважень особи чи осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису такої (таких) особи чи осіб, якщо це вимагатиметься Банком.

12.3 Мова

Документи, підтвердження, повідомлення та інформація, надані або викладені Позичальником відповідно до цієї Угоди, подаються англійською мовою, якщо мова оригіналу документа не є англійською, і в цьому випадку документ подається Банку мовою оригіналу разом із завіреним перекладом на англійську мову.

12.4 Зміни, пов'язані зі сторонами

Позичальник не може переуступати або передавати жодні зі своїх прав або зобов'язань за Угодою без попереднього письмового погодження Банку.

Банк не може поступитися всіма або частиною своїх прав і вигод, або передати (шляхом новації, субучасті або іншим чином) усі або частину своїх прав, вигод і зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Позичальника, за винятком переуступок і передачі, в у межах значення абзацу Статті 12.4, Європейському центральному банку, будь-якому національному центральному банку, що є членом Європейської системи центральних банків, або Комісії ЄС, для яких погодження Позичальника не потрібно.

12.5 Набуття чинності Угоди

Ця Угода набуває чинності на дату ("Дата набуття чинності"), на яку набуває чинності закон України, що ратифікує цю Угоду.

Якщо Дата набуття чинності не настає протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з дня укладення цієї Угоди, ця Угода не набуває чинності, і необхідність в подальших діях відпадає.

12.6 Преамбула, графіки та додатки

Преамбула та наступні Графіки є частиною цієї Угоди:

Додаток A

Технічний опис і звітність

Додаток B

Умови вибірки

Додаток C

Подія дострокового погашення, що відносяться до Ініціатора

Додаток D

Визначення EURIBOR-а

Додаток E

 

Бланки для Позичальника

До Угоди додаються наступні Додатки:

Додаток I

Право Позичальника на підпис

 

На підтвердження ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО, сторони склали цю Угоду в 4 (чотирьох) оригіналах англійською мовою і відповідно позначили ініціалами * і * кожну сторінку Угоди від свого імені.

Брюссель, 19 грудня 2016 р.

Підписано від імені та за дорученням

Підписано від імені та за дорученням

УКРАЇНИ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ

Володимир Омельян

Васил Худак

Міністр інфраструктури

Віце Президент

 

Додаток A

Технічний опис та звітність

A. 1 Технічний опис

Мета, місце розташування

Проект складається з поетапної електрифікації залізничної лінії, що є ділянками Долинська - Миколаїв і Миколаїв - Колосівка загальною довжиною 253 км разом з модернізацією систем залізничної сигналізації та телекомунікації на станціях і перегонах.

Опис

Довжина ліній:

Фаза I:

148 км (Долинська - Миколаїв)

Фаза II

105 км (Миколаїв - Колосівка)

Загальна довжина:

253 км (Долинська - Миколаїв - Колосівка)

Фаза I: ділянка Долинська - Миколаїв

(a) Колійні та електрифікаційні роботи:

(i) будівництво залізничної колії (кількість шпал 1840 шт./км): 94,6 км

(ii) реконструкція існуючої залізничної колії: 4.6 км

(iii) загальна протяжність побудованого полотна: 99,2 км

(iv) реконструкція колійного розвитку на 12 станціях: подовження приймально-відправних колій до 1250 м

(v) будівництво 2 наземних переходів на різних рівнях замість залізничних переїздів і реконструкція 14 переїздів

(vi) реконструкція та перебудова пасажирських платформ - 38 одиниць

(vii) установка стрілочних переводів:

(1) встановлення стрілочних переводів типу Р-65 марки М1/9: 35 комплектів

(2) встановлення стрілочних переводів типу Р-65 марки М1/11: 99 комплектів

(3) скидаючі стрілки: 8 комплектів

(viii) експлуатаційна довжина ділянок, що підлягають електифікації:

(1) Долинська - Миколаїв - 148,0 км

(2) Миколаїв - Миколаїв Вантажний - 9,0 км

(b) Установка нової системи сигналізації зв'язку

(c) Роботи з підключення до високовольтної лінії:

(i) будівництво високовольтних ліній електропостачання на 150 кВ для живлення тягових підстанцій;

(ii) одноланцюгова повітряна лінія електроживлення на 150 кВ ділянки (ПС-330 кВ Миколаївська - ТП - Миколаїв тягова) з оптичним кабелем, вмонтованим у грозозахисний кабель - 40,0 км

(iii) дволанцюгова повітряна лінія електроживлення на 150 кВ ділянки (ПС-330 кВ Миколаївська - ТП - Миколаїв тягова) з оптичним кабелем, вмонтованим у грозозахисний кабель - 70 км

(iv) повітряна лінія електроживлення на 150 кВ ділянки (ПС-330 кВ - Херсонська - ТП - Миколаїв тягова) з оптичним кабелем, вмонтованим у грозозахисний кабель - 96,0 км

(v) реконструкція відкритого розподільного облаштування ВПР-150 кВ на Миколаївській підстанції ПС-330 кВ

(vi) реконструкція ВПР-150 кВ на Херсонській підстанції ПС-330 кВ

Фаза II: ділянка Миколаїв - Колосівка

(а) Електрифікаційні роботи: експлуатаційна довжина ділянок, що підлягають електрифікації 105,0 км

(б) установка нової системи сигналізації та зв'язку

Роботи з електрифікації на обох напрямках (включаючи Роботи з підключення до високовольтної лінії);

(а) поставка та установка матеріалу для контактної мережі

(б) будівництво 3 тягових підстанцій (змінний струм) в Ясній Зорі, Новополтавці та Миколаєві

(в) поліпшення енергопостачання лінії (лінія ДПР-27,5 кВ (два провода - рельс), які мають прокладатися на опорах ланцюгової підвіски

(г) установка лінії автоблокування

(д) установка мікпропроцесорної ЕЦ на станціях, включаючи прокладення кабелю

(е) прокладення оптоволоконного кабелю (для часткової заміни орендованих кабелів)

(ж) захист ліній зв'язку УЗ та інших організацій

(з) зведення будівель поблизу контактної мережі, гаражів для спеціального транспорту, приміщень для трансформаторних підстанцій

(и) захист газових трубопроводів

(к) допоміжні роботи

Установка на обох ділянках системи сигналізації та зв'язку

(а) на станціях: мікропроцесорні системи електричного блокування для стрілок і сигналів

(б) на перегонах: мікропроцесорні системи автоматичного блокування

Календар

Передбачається, що роботи, що відносяться до Фази I (Долинська - Миколаїв), розпочнуться в 3 кварталі 2017 г, а завершиться Фаза I до кінця 2020 р.

Передбачається, що Проект буде завершений до кінця 2021 р. і, в будь-якому випадку, має бути завершений протягом 5 (п'яти) років після Дати набуття чинності або протягом довшого терміну, який буде ухвалено Банком на його розсуд.

Загальні виключення

Наступні витрати не підлягають фінансуванню за Угодою: ПДВ та інші податки й мита, придбання земельних ділянок, придбання будівель, витрати на техобслуговування та інші експлуатаційні витрати, придбання вживаних активів, відсотки під час будівництва, придбання ліцензій для використання недержавних ресурсів (наприклад, телекомунікаційні ліцензії), патентів, брендів і торгових знаків. Чисто фінансові транзакції не підпадають під дію Угоди.

A. 2 Проектна інформація, що підлягає надсиланню до Банку та спосіб її надсилання

1. Надання інформації передбачає надсилання до Банку та спосіб такого надсилання1


1 [Примітка до тексту: Позичальник і Ініціатор мають надати детальні контактні дані]

Інформація, що має бути представлена Позичальником Банку за цією Угодою, має надаватися під відповідальність:

Технічний контакт Позичальника

Відповідальне міністерство

Міністерство інфраструктури

Контактна особа

Віктор Довгань

Посада

Заступник Міністра інфраструктури з Європейської інтеграції

Функція/Департамент

Департамент міжнародного співробітництва

Адреса

14, проспект Перемоги, Лншм, 01135, Україна

Телефон

+380443514174
+380443514086

Факс

+380443514115
+380443514084

Email

merkulova@mtu.gov.ua, babiy@mtu.gov.ua

Фінансовий контакт Позичальника

Відповідальне міністерство

Міністерство фінансів

Контактна особа

Юрій Буца

Посада

Заступник Міністра фінансів з Європейської інтеграції

Функція/Департамент

Департамент співробітництва з Міжнародними організаціями

Адреса

12/2 вул. Грушевського, Київ 01008, Україна

Телефон

+380442065848
+380442775333

Факс

+380444259026
+380442775487

Email

yb@minfin.gov.ua, kolosova@minfin.gov.ua

Залежно від обставин, нижченаведена інформація може надсилатися до Банку безпосередньо Ініціатором від імені Позичальника (з копією для Позичальника з позначкою "до уваги вищезгаданої контактної особи"):

Контакт Ініціатора

Компанія

ПАТ "Укрзалізниця"

Контактна особа

Катерина Головач

Посада

Начальник відділу по впровадженню кредитної угоди

Функція/Департамент

Департамент казначейства, відділу по впровадженню кредитної угоди

Адреса

5, вул. Тверська, Київ-150, 03680, Україна

Телефон

+380444650069

Факс

+380444653787

Email

leur@uz.gov.ua

Вищезгадані контактні особи на сьогодні є відповідальними контактними особами.

Позичальник негайно сповістить Банк у разі будь-яких змін.

2. Інформація щодо конкретних питань

Позичальник має надати Банку наступну інформацію не пізніше нижчезазначених термінів.

Документ/інформація

Кінцевий термін

Узгодження Державної експертизи стосовно I Afpb (ділянка Долинська - Миколаїв, але виключаючи Роботи з підключення до високовольтної лінії)

До першої вибірки за Кредитом

Узгодження Державної експертизи стосовно Робіт з підключення до високовольтної лінії

До першої вибірки щодо Робіт з підключення до високовольтної лінії

План дій щодо землевідведення

До першої вибірки щодо Робіт з підключення до високовольтної лінії

Узгодження Державної експертизи стосовно II Фази (ділянка Миколаев - Колосівка)

До першої вибірки щодо Фази II

План з забезпечення достатнього технічного обслуговування активів Проекту

До завершення Проекту

Оновлене Дослідження з оцінки впливу на екологічне та соціальне навколишне середовище, схвалене компетентним органом разом з думкою компетентного органу про охорону природи і вплив Проекту (впровадженого) на зони, що захищаються, та види

В разі, якщо масштаб Проекту зміниться до або під час відповідної вибірки:
(i) Перед першою виплатою щодо Робіт з підключення до високовольтної лінії
(ii) Перед першою виплатою щодо Фази II,

Оновлений План дій в екологічній і соціальній сфері

Якщо буде необхідний, з попереднім письмовим схваленням Банку

3. Інформація про реалізацію Проекту

Позичальник має надати Банку наступну інформацію про стан справ під час реалізації Проекту не пізніше нижчезазначених термінів.

Документ/інформація

Кінцевий термін

Періодичність надання звітів

Звіт про хід реалізації Проекту, що включає:
- стисле уточнення Технічного опису, що пояснює причини значних змін порівняно зі початковим варіантом;
- уточнення на дату завершення кожного з основних складових Проекту, що пояснює причини можливої затримки;
- уточнення вартості Проекту, що пояснює причини будь-якого можливого збільшення вартості порівняно з первинною бюджетною вартістю;
- уточнення за планом фінансування Проекту;
Уточнення щодо реалізації Плану дій у екологічній і соціальній сфері;
- уточнення реалізації Плану дій з придбання земельних ділянок;
- уточнення щодо плану та процедури закупівель;
- будь-яке істотне заперечення чи будь-який значний ризик, що стався та впливає на експлуатацію Проекту;
- будь-яка правова дія стосовно Проекту, яка може мати продовження.

30 червня
30 грудня

Раз на півроку, починаючи з 30 червня 2017 р.

4. Інформація про завершення Проекту та перший рік експлуатації

Позичальник має надати Банку наступну інформацію про завершення та початок експлуатації Проекту не пізніше нижчезазначених термінів

Документ/інформація

Дата представлення до Банку

Звіт про завершення проекту, що включає:
- остаточний Технічний опис завершеного Проекту, що пояснює причини будь-яких значних змін, порівняно з Технічним описом на Додатку A.1;
- дату завершення кожної з основних складових Проекту з поясненням причин будь-якої можливої затримки;
- остаточну вартість Проекту, що пояснює причини будь-яких можливих змін вартості порівняно з початковою бюджетною вартістю;
- вплив Проекту на зайнятість: необхідна кількість людино-днів під час реалізації та новостворені постійні робочі місця;
- опис будь-якого істотного заперечення, що впливає на екологічні або соціальні питання;
- уточнення процедур закупівлі та пояснення щодо відхилень від плану закупівель;
- уточнення за вимогами або використанням Проекту і коментарі;
- будь-яке значне питання, що виникло, і будь-який значний ризик, який може вплинути на експлуатацію Проекту;
- будь-яка правова дія, що стосується Проекту, яка може мати продовження;
- уточнення щодо нижченаведених індикаторів моніторингу

30 березня 2023 р. або дата, що припадає на якусь дату через 3 місяці після завершення робіт відповідно до терміну, зазначеному на Додатку A.1, залежно від того, яка з дат настає пізніше

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Рейтинг

2 - Прийнятний

Коментар

Фаза 1 проекту більше поки Фази 2 в рамках стадії проектування

Виходи

 

 

Очікується,

Очікується, 2

Коментар

Новий залізничний проект

N

N

N

 

Довжина

0.00 км

263.00 км

253.00 км

Дві фази складають Проект Фаза 1 - 146 км, Фаза II - 105 км

Станції побудовані або модернізовані

0.00 км

12.00 км

12.00 км

Визначени 12 станцій в Фазі I. Фаза II проектується

Результати

 

 

Очікується,

Очікується,

Коментар

Вигодонабувачі (пасажири на рік) Сектор: Залізниця

 

3200000.00

3200000.00

На основі поточного сервісу з обслуговування пасажирів

Вигодонабувачі (вантажі)

 

22000000.00 в рік

22000000.00 в рік

На основі поточного сервісу вантажних перевезень

Економія часу Сектор: Залізниця

0.00 млн. за рік

1.30 млн. за рік

1.30 млн. за рік

Підвищення середньої швидкості з 58 км/год до 68 км/год після електрифікації

5. Інформація, необхідні для представлення через 3 роки після звіту про завершення проекту

Документ/інформація

Дата представлення до Банку

Уточнення щодо індикаторів моніторингу, згаданих у вищенаведеному параграфі 4

30 березня 2026 р. або дата, що припадає на 3-тю річницю завершення робіт відповідно до терміну, зазначеного на Додатку A.1, залежно від того, яка з дат настає пізніше

6. Інформація, що стосується моніторингу Проекту

Позичальник має забезпечити, щоб Ініціатор здійснював детальний моніторинг економічного розвитку, соціального та екологічного впливу Проекту, а також вплив Проекту на права людини, а також інших аспектів реалізації Проекту, що може періодично вимагатися Банком. Банк має право перевіряти інформацію, представлену Ініціатором.

Банк може зробити загальнодоступною інформацію, представлену Ініціатором у звітах про реалізацію Проекту та Звіті про завершення Проекту за умови, що така інформація чітко позначена Позичальником як "для публікації на вебсайті ЄІБ". Аналогічним чином, Позичальник може публікувати таку інформацію на своєму вебсайті чи на вебсайті Ініціатора та надати Банку відповідну адресу (URL), що використовуватиметься Банком як джерело для публікації.

Банк не несе жодної відповідальності за зміст такої загальнодоступної інформації, розміщеної на його вебсайті. Документи, позначені "для публікації на вебсайті ЄІБ" публікуватимуться в отриманому вигляді та не редагуватимуться Банком. Тільки функціонуючі URLs, які містять релевантну пов'язану з проектом інформацію, публікуватимуться Банком.

Мова звітів

Англійська

 

Додаток B

Умови вибірки

B.1 Початкові умови вибірки - Фаза I

(а) Оригінал належним чином оформленої Угоди про реалізацію Проекту.

(b) Оригінал правового висновку, наданого Міністерством юстиції України англійською мовою (відповідальний орган - Міністерство юстиції) стосовно:

(i) належного складання Угоди Позичальником і законного, дійсного та обов'язкового для виконання характеру цієї Угоди, підтвердженої копіями документів, де засвідчується, що особа або особи, які підписують цю Угоду від імені Позичальника, належним чином уповноважені на це;

(ii) належної ратифікації Угоди Верховною Радою України відповідно до чинного українського законодавства; та

(iii) законної, дійсної, обов'язкової й такої, що підлягає виконанню, природи Рамкової угоди.

(c) Оригінал правового висновку відповідно до українського законодавства, наданого зовнішнім юридичним радником, прийнятним для Банку, та адресованого Банку, стосовно належного виконання Угоди про реалізацію Проекту Ініціатором і законної, дійсної, обов'язкової й такої, що підлягає виконанню, природи Угоди про реалізацію Проекту, підтвердженої копіями документів, де засвідчується, що особа або особи, що підписують цю Угоду про реалізацію Проекту від імені Ініціатора, належним чином уповноважені на це, зі зразком підпису такої особи або осіб.

(d) Підтвердження, що на права та зобов'язання Сторін за цією Угодою не вплине Боргова операція або аналогічна реструктуризація боргу (відповідальний орган - Міністерство фінансів).

(e) Підтвердження, що жодна Уповноваження не є необхідною відповідно до чинного законодавства України та положень про контроль обміну валюти, щоб дозволити Позичальникові отримати вибірки, передбачені цією Угодою, погасити виплачені Транші відповідно до Угоди, сплатити відсотки та всі інші суми за Угодою, а також відкрити та вести рахунки за Проектом (відповідальний орган - Міністерство фінансів).

(f) Підтвердження, що Позичальник отримав усі необхідні уповноваження, необхідні в зв'язку з Угодою та Проектом, і ці Уповноваження залишаються чинними.

(g) Копія Програми боротьби з корупцією.

(h) Підтвердження, що Кредитна угода з ЄБРР була належним чином підписана обома Сторонами.

(i) Підтвердження, що Угода про Передачу Коштів Кредиту був належним чином підписаний всіма сторонами на задовільних для Банку умовах, і зберігає дію й залишатимуться чинними, і що всі умови для забезпечення права Ініціатора отримувати кредити за Угодою були задоволені (відповідальний орган - Міністерство Фінансів).

(j) Копія Згоди Державної Експертизи щодо Фази I (виключаючи Компонент Підключення до Високовольтної Лінії) (відповідальний орган - Міністерство Інфраструктури).

(k) Копія Плану дій у екологічної і соціальній сфері.

(l) Копія початкового плану закупівель щодо Проекту (відповідальний орган - Міністерство Інфраструктури).

B.2 Початкові умови виплат - Компонент Підключення до Високовольтної Лінії

(a) Копія Плану дій щодо землевідведення (відповідальний орган - Міністерство Інфраструктури).

(b) Копія Позитивного висновку Державної Експертизи щодо Компонента Підключення до Високовольтної Лінії (відповідальний орган - Міністерство Інфраструктури).

(c) Якщо масштаб Компонента Підключення до Високовольтної Лінії підтверджений або модифікований настільки, що він потребує оновлення Дослідження з метою оцінки впливу на екологічну та соціальну середу щодо Проекту, копія оновленого Дослідження з оцінки впливу на екологічне та соціальне середовище.

(d) Копія будь-якої іншої Уповноваження, що стосується Компонента Підключення до Високовольтної Лінії, яка вимагається згідно з діючими законами і положеннями України щодо оцінки впливу на навколишне середовище (включаючи, якщо це потрібно, копію висновку відповідного компетентного органу, відповідального за охорону природи, про вплив Проекту (в модифікованому вигляді) на зони, що охороняються і види (відповідальний орган - Міністерство Інфраструктури).

B.3 Початкові умови виплат - Фаза II

(a) Копія Згоди Державної Експертизи щодо Фази II (відповідальний орган - Міністерство Інфраструктури).

(b) Якщо масштаб Фази II підтверджується або модифікується настільки, що потребує оновлення Дослідження з оцінки впливу на екологічне та соціальне середовище щодо Проекту, копія оновленого Дослідження з оцінки впливу на екологічне та соціальне середовище.

(c) Копія будь-якої іншої Авторизації, що стосується Фази II, яка вимагається згідно з діючими законами і положеннями України щодо оцінки впливу на навколишне середовище (включаючи, якщо це потрібно, копію висновку відповідного компетентного органу, відповідального за охорону природи, про вплив Проекту (в модифікованому вигляді) на зони, що охороняються і види (відповідальний орган - Міністерство Інфраструктури).

B.4 Умови вибірки - Все Транші

(a) Підтвердження, яке допомагає зрозуміти, що позику загальної суми всіх траншів протягом поточного фіскального року (включаючи запропонований Транш) був схвалений в бюджеті Позичальника на поточний фіскальний рік (відповідальний орган - Міністерство Фінансів).

(b) Підтвердження, яке допомагає зрозуміти, що після вибірки запропонованого Траншу, сума Кредиту не перевищить загальної суми, допустимої для фінансування за цією Угодою (за вирахуванням витрат, сплачених або які повинні бути сплачені з надходжень від Кредиту ЄБРР або Гранта Технічної Допомоги ІФП), яку ініціатор зазнав або за договором зобов'язався понести щодо Проекту не пізніше ніж у день, що настає через 6 (шість) місяців після релевантної Пропозиції Вибірки (відповідальний орган - Міністерство Фінансів).

(c) Підтвердження, що Ініціатор має достатні кошти, щоб завершити Проект в межах термінів, зазначених в Графіку A.1 і відповідно до цієї Угоди.

(d) Банк повинен бути задоволений, що Ініціатор створив ГРП відповідно до Статті 6.5 (h) (відповідальний орган - Міністерство Інфраструктури).

(e) Банк повинен бути задоволений, що Ініціатор створив і підтримує процедури фінансового контролю, системи обліку та інші управлінські системи відповідно до Статті 6.7 (відповідальний орган - Міністерство Інфраструктури).

(f) Тільки в разі Траншу, що відноситься повністю або частково тільки до Компоненту Підключення до Високовольтної Лінії, Банк повинен бути задоволений, що придбання землі, необхідної в зв'язку з Компонентом Підключення до Високовольтної Лінії, здійснюється відповідно до Плану дій щодо землевідведення (відповідальний орган - Міністерство Інфраструктури).

(g) Оновлений план закупівель щодо Проекту, або сертифікат Ініціатора (підписаний уповноваженою особою (особами)), який підтверджує, що значних змін з останнім планом закупівель, представлених Банку відповідно до Графіка A.2 немає, в кожному випадку з підтвердженням, що Проект буде завершено в межах термінів, зазначених в Графіку A.1 (відповідальний орган - Міністерство Інфраструктури).

(h) Якщо вони раніше не були представлені Банку, завірені копії контрактів, укладених Ініціатором в зв'язку з Проектом та підлягають фінансуванню під цей Кредит, на загальну суму не менше Кредиту, виплаченого за цим Договором (включаючи запропонований Транш) і на умовах, що задовольняють Банк (відповідальний орган - Міністерство Інфраструктури).

(i) Якщо воно раніше не було представлене Банку, підтвердження, що Ініціатор отримав всі необхідні Уповноваження в зв'язку з Проектом та що такі Уповноваження залишаються в повній силі і дії за винятком авторизації, які не є необхідними для реалізації Проекту під час запропонованого Траншу і щодо якого Ініціатор представив Банку сертифікат (підписаний уповноваженою (і) особою (особами)), що свідчить, що Ініціатору невідомі які-небуть причини, через які він не міг би отримати такі Уповноваження свого часу (відповідальний орган - Міністерство Інфраструктури).

(l) Оригінал сертифіката Позичальника у вигляді Додатка E.2 (відповідальний орган - Міністерство Фінансів).

(k) Підтвердження повноважень особи або осіб, уповноважених підписувати Акцепти вибірки і засвідчений зразок підпису такої особи або осіб (відповідальний орган - Міністерство Фінансів).

(l) Підтвердження того, що всі збори і платежі, термін сплати яких настав і які сплачуються Позичальником за цією Угодою, були сплачені (відповідальний орган - Міністерство Фінансів).

(m) Копія будь-якого іншого дозволу чи іншого документа, висновку спеціаліста або гарантії, які Банк повідомив Позичальнику, необхідна або бажана у зв'язку з укладенням та виконанням угод, а також трансакцій, передбачених цією Угодою, або ж їх дійсність і можливість виконання.

 

Додаток C

Події дострокового погашення, що пов'язані з Ініціатором

(a) Організатор (Ініціатор) не виконує істотного зобов'язання за Угодою реалізації Проекту, або Проект не буде реалізований відповідно до Угоди про реалізацію проекту.

(b) Будь-яке представлення або заява, що зроблені або вважаються зробленими Ініціатором Угоди про реалізацію проекту або будь-якого іншого документа, наданого Ініціатором Банку відповідно до або в зв'язку з Угодою про реалізацію проекту, є або виявляються невірними, неповними або недостовірними у будь-якому матеріальному відношенні, коли вони зроблені або вважаються зробленими.

(c) Це стає незаконним для Засовника при виконанні будь-якого зі своїх зобов'язань за Угодою про реалізацію проекту, або Угода про реалізацію проекту не є ефективною відповідно до її умов або, як стверджує Ініціатор, буде неефективною відповідно до її умов.

(d) Ініціатор не може виконати будь-які зобов'язання щодо будь-якого іншого кредиту, наданого Банком, або фінансового документу, якщо такий є, що укладається з банком.

(e) Після будь-якого невиконання зобов'язань з боку Ініціатора щодо позики ЄБРР або будь-якого іншого фінансування, що надається в зв'язку з Проектом (крім позики) або будь-якого з його зобов'язань, що випливають з або у зв'язку з наданням технічної допомоги Національним інвестиційним фондом (ІФС):

(i) Організатору необхідно або може бути необхідно, або буде після закінчення будь-якого застосовного пільгового періоду потрібно, або може бути передбачена можливість погасити або достроково погасити такий кредит або грант; або

(ii) будь-яке фінансове зобов'язання щодо такої позики або гранту буде скасовано або призупинено.

(f) Ініціатор не в змозі оплатити свої борги у міру настання термінів їх погашення або припиняє існування своїх боргів, або укладає чи намагається укласти компромісну угоду зі своїми кредиторами (за винятком тих випадків, що розкриті Банку у письмовому вигляді до дати підписання цього Договору ("Розкрите невиконання Договору") і завжди за умови, що Банк отримує інформацію від Ініціатора щодо статусу такого Розкритого невиконання Договору, а також робить кроки, що вжиті або запропоновані для вжиття Ініціатором щодо такого Розкритого невиконання Договору відповідно до вимог Банку, що час від часу висуваються).

(g) Будь-яка корпоративна дія, судовий розгляд або інші процедури чи кроки здійснюються щодо ліквідації Ініціатора, або робиться замовлення чи приймається ефективне рішення для цього, або ж Ініціатор вживає заходів стосовно істотного скорочення свого капіталу, оголошується неплатоспроможним або припиняє свою діяльність чи приймає рішення про припинення здійснення всієї діяльності або будь-якої суттєвої частини свого бізнесу або ж діяльності.

(h) Заставодержатель вступає у володіння, або отримувач, ліквідатор, адміністратор, адміністративний отримувач чи аналогічна посадова особа призначається незалежно від того, чи будь-яким судом належної юрисдикції або будь-яким компетентним адміністративним органом чи будь-якою особою будь-якої частини бізнесу або активів Ініціатора або ж будь-якого майна, що становить частину Проекту.

 

Додаток D

Визначення ЄВРІБОР (EURIBOR) - Європейської міжбанківської ставки пропозиції

A. ЄВРІБОР

"ЄВРІБОР" означає:

(a) відносно відповідного періоду протягом менш ніж одного місяця Встановлена ставка (як визначено нижче) на термін протягом одного місяця;

(b) відносно відповідного періоду протягом одного місяця або більше, для якого існує Встановлена ставка, чинна Встановлена ставка протягом відповідної кількості місяців; та

(c) відносно відповідного періоду протягом більше одного місяця, для якого не існує Встановлена ставка, тобто, ставка, що випливає з лінійної інтерполяції при посиланні на дві Встановлені ставки, одна з яких може бути застосована в наступний коротший період, а інша протягом наступного довшого періоду, ніж тривалість відповідного періоду,

(тобто, періоду, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються і який називається "Репрезентативним періодом").

У вищезазначених пунктах (b) та (c):

термін "наявний" означає ставки для заданих термінів погашення, які розраховуються і публікуються ТОВ "Глобел Рейт Сет Сістемс Лтд" (Global Rate Set Systems Ltd) (GRSS) або таким іншим постачальником послуг, обраним Європейським інститутом грошових ринків (EMMI) за фінансової підтримки EMMI і EURIBOR ACI або будь-якого наступника цієї функції EMMI і EURIBOR ACI, визначеним Банком; і

термін "Встановлена ставка" означає ставка відсотків для депозитів в ЄВРО для відповідного періоду станом на 11:00 Брюсельського часу або в пізніший час, прийнятний для Банку в день ("Дата зміни орієнтирної ставки"), яка випадає на 2 (два) Відповідні робочі дні до першого дня відповідного періоду на сторінці Ройтерс ЄВРІБОР 01 або її наступній сторінці або, в іншому випадку, за допомогою будь-яких інших засобів публікації, обраних для цієї мети Банком.

Якщо така Встановлена ставка не опублікована таким чином, Банк буде просити головні офіси Єврозони чотирьох найбільших банків в Єврозоні, обраних Банком, назвати ставку, за якою Євро-депозити в порівняльній кількості пропонуються кожним з них приблизно об 11:00 Брюсельського часу станом на Дату зміни орієнтирної ставки для першокласних банків на міжбанківському ринку Єврозони протягом періоду, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо передбачені щонайменше 2 (два) котирування, ставка для цієї Дати зміни орієнтирної ставки буде середнім арифметичним значенням котирувань.

Якщо менше, ніж 2 (два) котирування надаються відповідно до прохання, то Дата зміни орієнтирної ставки буде середнім арифметичним значенням ставок, які наводяться великими банками в Єврозоні, виділеним Банком, приблизно станом на 11:00 Брюсельського часу в той день, який випадає через 2 (два) Відповідні робочі дні після Дати зміни орієнтирної ставки для кредитів в Євро в порівняльній кількості до провідних європейських банків на період, рівний Репрезентативному періоду.

Якщо немає жодної ставки, як зазначено вище, ЄВРІБОР буде ставкою (вираженою у вигляді процентної ставки річних), яка визначається Банком всеохоплюючою вартістю Банку для фінансування відповідного Траншу на основі тоді застосовуваної внутрішньо створеної базисної ставки Банку або альтернативного методу визначення ставки, що обґрунтовано визначається Банком.

B. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

(a) Всі проценти, що виникають в результаті будь-яких розрахунків, зазначених у цьому Додатку, будуть заокруглені у разі необхідності до найближчої однієї стотисячної відсоткового пункту з половинками, що заокруглені вгору.

(b) Банк повідомляє Позичальника без затримки щодо котирувань, отриманих Банком.

(c) Якщо будь-яке з вищевказаних положень стає несумісним з положеннями, прийнятими під егідою EMMI і EURIBOR ACI (або будь-якого наступника цієї функції EMMI і EURIBOR ACI, визначеного Банком) щодо EURIBOR, Банк може шляхом повідомлення позичальнику змінити положення, щоб привести його у відповідність з такими іншими положеннями

 

Додаток E1

Форми для Позичальника

E.1 Форма пропозиції / приймання оплати (Статті 1.2.B і 1.2.C.)

Кому: Міністерство фінансів України

Від: Європейський Інвестиційний Банк

Дата:

Предмет:

Пропозиція / приймання оплати за договором фінансування між Україною та Європейським інвестиційним банком від 19 грудня 2016 р. ("Фінансова угода")

FI номер 81.843

Окремий номер 2012-0197

Шановні панове!

Після Вашого запиту щодо Пропозиції оплати від Банку відповідно до Статті 1.2.B Фінансової угоди цим ми пропонуємо зробити доступним для Вас наступний Транш:

(a) Сума, що підлягає вибірці:

(b) Запланована дата вибірки:

(c) Базова відсоткова ставка:

(d) Періодичність сплати відсотків:

(e) Дати платежів:

(f) Умови погашення основної суми:

(g) Перша та остання дати погашення основної суми:

(h) Фіксована ставка або Спред, що застосовуються до настання Дати погашення.

Для надання Траншу відповідно до умов Фінансової угоди Банк повинен отримати Акцепт вибірки у формі примірника цієї Пропозиції вибірки, належним чином підписаної від вашого імені, надісланої за таким факсимільним номером [] не пізніше ніж у Кінцевий термін Акцепту вибірки [час] за Люксембурзьким часом [дата].

До Акцепту вибірки повинні додаватися (якщо не надано заздалегідь):

(i) зазначення банківського рахунку (із кодом IBAN у випадку, якщо вибірка коштів відбувається у євро або у належному форматі відповідної валюти), на який повинна здійснюватися вибірка Траншу; а також

(ii) підтвердження повноваження особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) для його підписання зі сторони Позичальника і зразок підпису такої особи (таких осіб).

У разі неприйняття до зазначеного вище часу пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається такою, яка є відхиленою, і автоматично втрачає чинність.

Якщо ви приймаєте Транш, описаний в цій Пропозиції вибірки, застосовуються всі умови цієї Фінансової угоди, зокрема положення Статті 1.4.

З повагою,

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Ми цим приймаємо зазначену вище Пропозицію вибірки та підтверджуємо що жодні зобов'язання позичальника за цією Угодою не підпадають під дію Боргової операції:

_

Підписано за та від імені України

Дата:

E.2 Форма Свідоцтва від Позичальника (Стаття 1.4.D)

Кому:

Європейському Інвестиційному Банку

Від:

України

Дата:

Предмет: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від 19 грудня 2016 р. ("Фінансова угода")

FI номер 81.843

Окремий номер 2012 - 0197

_

Шановні панове!

Терміни, що визначені у Фінансовій угоді, мають також значення при використанні в цьому листі.

У відповідності зі статтею 1.4 Фінансової угоди цим засвідчується для Вас таке:

(a) перелік витрат в рамках Проекту, які будуть фінансуватися за рахунок надходжень від запропонованого Траншу, що вони є вірними і правильними у всіх відношеннях;

(b) жодна подія з дострокового погашення не відбулася і продовжує залишатися без якихось позитивних змін;

(c) не було жодних істотних змін щодо будь-якого аспекту Проекту або стосовно яких ми зобов'язані повідомляти або сприяти, щоб Ініціатор звітував відповідно до Статті 8.1, за винятком інформації, яка раніше повідомлялася нами;

(d) Засовник має достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення і здійснення Проекту відповідно до Додатка A.1;

(e) жодна подія або обставина, яка представляє собою або буде з плином часу чи внаслідок надання повідомлення відповідно до Фінансової угоди представляти собою Випадок невиконання зобов'язань, що стався, і продовжує залишатися без якихось змін чи перевищень;

(f) жоден судовий процес, арбітражний адміністративний розгляд або розслідування не відбувається або згідно з нашою інформацією, не знаходиться під загрозою або на розгляді якого-небудь суду, арбітражного органу чи установи, що є результатом або, якщо негативно визначити, з достатнім ступенем вірогідності призвести до істотної несприятливої зміни, і не існує ні алібі проти нас, ні жодна з наших дочірніх філій не має якихось незадоволень щодо судового чи арбітражного рішення;

(g) заяви і гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами відповідно до Статті 6.12, не є вірними в усіх відношеннях.

(h) зобов'язання Позичальника за Фінансовою угодою не підпадають під сферу дії і не будуть отримувати вплив від Боргової операції або будь-якої подібної реструктуризації боргу; і

(i) немає жодних Матеріальних несприятливих змін в порівнянні з ситуацією станом на дату вчинення Угоди.

З повагою,

За і від імені УКРАЇНИ

Дата:

 

Додаток 1

Повноваження щодо підпису Позичальника
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали