Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки

Верховна Рада України постановляє:

Угоду про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки, підписану 3 листопада 2018 року в м. Стамбул, яка набирає чинності з моменту одержання останнього письмового повідомлення, яким Сторони інформують одна одну дипломатичними каналами про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою, ратифікувати (додається).

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 січня 2020 року
N 451-IX

 

 

УГОДА
про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки

Уряд України та Уряд Турецької Республіки (далі - Сторони),

Ґрунтуючись на принципах взаємної поваги та існуючих дружніх відносинах між двома державами, з наміром посилення взаємних зв'язків і плідного співробітництва у сфері розвитку, визнаючи важливість цього співробітництва з метою сприяння соціальному та економічному розвитку між Сторонами,

Домовились про таке:

СТАТТЯ 1
МЕТА

1. Основна мета цієї Угоди - визначити організаційно-правові засади співробітництва між Урядом України та Урядом Турецької Республіки у сфері розвитку.

2. Згідно з цією Угодою Сторони співпрацюють над впровадженням проектів (програм) технічного і фінансового співробітництва, спрямованих на підтримку сталого розвитку. Взаємодія Сторін також спрямована на сприяння у забезпеченні гуманітарної допомоги.

СТАТТЯ 2
СФЕРИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Сторони приділяють особливу увагу співробітництву у таких сферах:

a) Сприяння розвитку освітньої інфраструктури в Україні, надання консультаційних послуг і послуг в освітній сфері;

b) Розвиток інфраструктури охорони здоров'я;

c) Сприяння розвитку системи надання соціальних послуг (соціальне обслуговування);

d) Розвиток українознавства в Турецькій Республіці та тюркології в Україні;

e) Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і розвиток сільської місцевості;

f) Співпраця, спрямована на розвиток туристичних секторів України і Туреччини;

g) Розвиток виробничих секторів;

h) Підвищення рівня інституціоналізації в секторі державного управління.

СТАТТЯ 3
КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВПРОВАДЖЕННЯ

1. Управління Турецького агентства співробітництва та розвитку (далі - ТІКА) несе відповідальність за виконання цієї Угоди від імені Уряду Турецької Республіки.

2. Уповноваженим органом Української Сторони, що забезпечує виконання положень цієї Угоди та здійснює державну реєстрацію проектів (програм) технічного співробітництва в рамках цієї Угоди, є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

СТАТТЯ 4
ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Співробітництво Сторін в рамках цієї Угоди здійснюватиметься у вигляді технічної та фінансової допомоги.

2. Технічна допомога Українській Стороні надається ТІКА у формі передачі ноу-хау, підготовки кадрів, консультування та надання послуг, постачання обладнання і матеріалів, впровадження нових технологій, необхідних для успішного виконання проектів (програм).

3. Фінансова допомога Українській Стороні надається ТІКА у формі грантів для фінансування постачання товарів, обладнання та матеріалів, а також виконання робіт та надання послуг, необхідних для успішного виконання проектів (програм).

СТАТТЯ 5
ОФІС КООРДИНАЦІЇ ПРОГРАМ ТІКА

1. ТІКА в Україні представлена Офісом координації програм (далі - ОКП ТІКА в Україні). ОКП ТІКА в Україні розташований у м. Київ.

2. ОКП ТІКА в Україні може відкривати свої представництва в інших містах України. ОКП ТІКА координуватиме та відповідатиме за діяльність свої представництв на території України.

3. Відкриття представництв ОКП ТІКА в Україні та в інших містах відбувається шляхом отримання погодження від Уповноваженого органу Української Сторони дипломатичними каналами.

4. ОКП ТІКА в Україні матиме правосуб'єктність. Згідно із законодавством України ОКП ТІКА в Україні буде мати повноваження на:

a) Укладення контрактів;

b) Придбання та розпорядження рухомим майном;

c) Оренду нерухомого майна;

d) Наймання місцевого персоналу ОКП ТІКА в Україні;

e) Відкриття рахунків і виконання операцій з грошовими коштами;

f) Виступати стороною в судових процесах.

5. У випадку прийняття рішення щодо відкриття Українською Стороною подібного офісу в Турецькій Республіці з подібними функціями, співробітникам такого офісу надаються такі ж самі пільги та переваги, які визначено цією Угодою для співробітників ОКП ТІКА в Україні.

СТАТТЯ 6
ПЕРСОНАЛ ОФІСУ КООРДИНАЦІЇ ПРОГРАМ ТІКА

ТІКА визначає Главу ОКП ТІКА в Україні і до трьох Помічників Глави ОКП ТІКА в Україні.

"Глава ОКП ТІКА в Україні" є координатором програм і означає службовця, який є громадянином Туреччини, призначений ТІКА, відповідно до законодавства Турецької Республіки. Главі ОКП ТІКА в Україні надається статус, еквівалентний статусу дипломатичного агента згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року.

"Помічники Глави ОКП ТІКА в Україні" означають службовців, які є громадянами Туреччини, призначені на свої посади ТІКА відповідно до законодавства Турецької Республіки. Помічникам Глави ОКП ТІКА в Україні надається статус, еквівалентний статусу адміністративно-технічного персоналу згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року.

"Місцевий персонал" означає працівників, які є громадянами України, найнятими ТІКА для виконання ОКП ТІКА в Україні своїх функцій.

Турецька Сторона повідомляє про призначення Глави та його помічників Уповноважений орган Української Сторони дипломатичними каналами.

СТАТТЯ 7
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКОВИХ І МИТНИХ ЗБОРІВ

1. Товари (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів), які ввозяться на територію України для офіційного використання ОКП ТІКА в Україні, звільняються від сплати будь-яких податків, мит, зборів та інших обов'язкових платежів, що стягуються на території України, за винятком витрат на зберігання і митне очищення товару в місці його призначення, а також зборів, які мають сплачуватися працівникам митних органів за необхідності виконання робіт у понаднормовий час.

2. Обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Українській Стороні ТІКА в рамках проектів і програм технічного і фінансового співробітництва звільнятимуться від будь-яких податків, мит, зборів або інших обов'язкових платежів, які стягуються або можуть бути стягнені на території України.

СТАТТЯ 8
В'ЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ

1. Компетентні державні органи України без зволікань, але відповідно до законодавства України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, видають посвідки на тимчасове проживання нижченаведеним особам:

a) експерти, які беруть участь в офіційній діяльності ТІКА в Україні;

b) працівники, яких ТІКА відряджає до України для впровадження проектів (програм) технічного співробітництва у сфері розвитку.

2. Посвідка на тимчасове проживання дає право його власнику на багаторазовий в'їзд та виїзд з території України протягом строку дії такої посвідки.

3. Для початку виконання своїх обов'язків особам, зазначеним у пункті 1 цієї Статті, перед в'їздом до України оформлюється віза типу "Д" у дипломатичному представництві або консульській установі України.

СТАТТЯ 9
ЗМІНИ Й ДОПОВНЕННЯ ТА УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

1. Будь-які зміни і доповнення до цієї Угоди можуть бути внесені в будь-який час на підставі взаємної письмової згоди Сторін. Зміни й доповнення набирають чинності у порядку, передбаченому Статтею 10 цієї Угоди.

2. Будь-які спори, що виникають між Сторонами у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, вирішуватимуться Сторонами шляхом проведення відповідних консультацій, і Сторони погоджуються не передавати будь-які спори до міжнародних чи арбітражних судів.

СТАТТЯ 10
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця Угода набирає чинності з моменту одержання останнього письмового повідомлення, яким Сторони інформують одна одну дипломатичними каналами про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. З набранням чинності цією Угодою Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво, яку було підписано 14 листопада 2002 року, та Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про погодження списку проектів, до яких застосовуються положення статті 2 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року (Меморандум), який було підписано 22 грудня 2011 року, припиняють дію.

3. Положення цієї Угоди також застосовуються до проектів і програм технічного і фінансового співробітництва, які було розпочато до набрання чинності цією Угодою.

4. Сторони мають діяти узгоджено з метою запобігання дублюванню проектів і програм технічного і фінансового співробітництва, що їх впроваджують інші партнери в сфері розвитку.

5. Ця Угода укладається строком на 5 (п'ять) років та автоматично продовжується на наступні 5 (п'ять) років, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншій в письмовій формі дипломатичними каналами про її намір припинити дію не пізніше, ніж за 6 (шість) місяців до дати закінчення чергового періоду.

6. Припинення дії цієї Угоди не впливає на діяльність і проекти та програми технічного і фінансового співробітництва, які вже було завершено чи перебувають у стані виконання. Положення цієї Угоди продовжують застосовуватись до проектів і програм, які було розпочато до припинення її дії.

7. Дію цієї Угоди може бути припинено Сторонами в будь-який час шляхом надання попереднього письмового повідомлення за шість місяців.

На підтвердження чого, Сторони, через своїх належним чином уповноважених представників підписали цю Угоду в м. Стамбул 03.11.2018 року у двох примірниках українською, турецькою та англійською мовами, при чому усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення, текст англійською мовою має переважну силу.

 

За Уряд України

За Уряд Турецької Республіки
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали