ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 лютого 2012 року N 20

Про реалізацію Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

З метою забезпечення належного виконання завдань, визначених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 N 1240 (Постанова N 1240), наказую:

1. Затвердити План заходів Держкомтелерадіо України, спрямованих на виконання завдань, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (Постанова N 1240) (далі - План), що додається.

2. Заступникам Голови Держкомтелерадіо України, керівникам самостійних структурних підрозділів апарату, головним спеціалістам з питань запобігання і виявлення корупції та мобілізаційної підготовки забезпечити своєчасне та у повній мірі виконання заходів Плану.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова
Держкомтелерадіо України

О. В. Курдінович

 

Додаток
до наказу Держкомтелерадіо України
02.02.2012 N 20

ПЛАН
заходів Держкомтелерадіо України, спрямованих на виконання завдань, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (Постанова N 1240)

N п/п

Найменування заходів

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1

Підготовка та подання Нацдержслужбі України пропозицій про внесення змін до законодавства щодо розмежування функцій державної влади з надання адміністративних послуг та контрольно-наглядових функцій

Мураховський А. Л.
Червак Б. О.
Кононенко О. А.
Степанова Н. В.

впродовж 2012

2

Запровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису

Мураховський А. Л.
Шапкін С. Б.

до 31 грудня 2015

3

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок Держкомтелерадіо України, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

Мураховський А. Л.
Червак Б. О.
Кононенко О. А.
Шапкін С. Б.

постійно

4

Підготовка та внесення Мінфіну України пропозицій щодо зменшення кількості перевірок суб'єктів господарювання з боку податкових та інших контролюючих державних органів

Мураховський А. Л.
Кравченко Д. В.
Степанова Н. В.
Бартош Н. В.

впродовж 2012

5

Підготовка та надання Нацдержслужбі України пропозицій щодо розроблення дієвих механізмів ротації державних службовців

Мураховський А. Л.
Трижичинський І. М.
Новікова Д. В.

впродовж 2013

6

Розробка внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в Держкомтелерадіо України

Мураховський А. Л.
Семенюк В. І.

щорічно до 31 грудня

7

Підготовка та внесення Мін'юсту України пропозицій щодо запровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави

Мураховський А. Л.
Трижичинський І. М.

впродовж 2012

8

Проведення спільно з центральними та місцевими органами виконавчої влади аналізу практичної реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)

Мураховський А. Л.
Червак Б. О.

впродовж 2012

Спільно з Мін'юстом України підготовка та внесення пропозицій до законодавства щодо вдосконалення механізму реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)

впродовж 2013

9

Запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень

Мураховський А. Л.
Червак Б. О.
Абрамов С. О.
Кононенко О. А.
Новікова Д. В.
Семенюк В. І.

постійно

10

Підготовка та надання ДПС пропозицій щодо запровадження системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також членів їх сімей

Мураховський А. Л.
Кравченко Д. В.
Бартош Н. В.
Степанова Н. В.
Трижичинський І. М.

впродовж 2012

11

Підготовка та внесення Мін'юсту України пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою встановлення адекватних санкцій для засобів масової інформації за порушення вимоги щодо розміщення політичної реклами лише після її оплати за рахунок коштів виборчих фондів

Мураховський А. Л.
Червак Б. О.
Абрамов С. О.
Кононенко О. А.
Новікова Д. В.

впродовж 2014

12

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів

Мураховський А. Л.
Червак Б. О.
Новікова Д. В.
Шапкін С. Б.

постійно

13

Сприяння висвітленню у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади з іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності

Мураховський А. Л.
Кравченко Д. В.
Абрамов С. О.
Кононенко О. А.
Червак Б. О.

постійно

14

Підготовка та внесення Мін'юсту України пропозицій щодо запровадження системи моніторингу впливу антикорупційного законодавства на стан справ з корупцією в державі та підготовка із залученням громадських організацій відповідних змін до законодавства

Мураховський А. Л.
Червак Б. О.
Новікова Д. В.

щорічно до 31 грудня

15

Надання Мін'юсту України для оприлюднення інформації про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Мураховський А. Л.
Семенюк В. І.

щорічно до 15 лютого

16

Спільно з Мін'юстом України:
- організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості із залученням громадських організацій;
- здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь;
- проведення із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та ЗМІ з метою формування негативного ставлення молоді до корупції;
- забезпечення залучення інститутів громадського суспільства до підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції

Мураховський А. Л.
Кравченко Д. В.
Абрамов С. О.
Кононенко О. А.
Червак Б. О.
Новікова Д. В.
Семенюк В. І.

постійно

17

Надання Мін'юстом України та МЗС України пропозицій щодо аналізу та оцінки існуючих міждержавних (міжвідомчих) дво- та багатосторонніх угод про співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції та підготовка пропозицій щодо укладення нових

Мураховський А. Л.
Червак Б. О.
Новікова Д. В.
Семенюк В. І.

впродовж 2012

 

Головний спеціаліст з питань
запобігання і виявлення корупції

В. І. Семенюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали