ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П'ята сесія шостого скликання

РІШЕННЯ

від 27.05.2011 р. N 5/25

Про реалізацію конституційних гарантій на вільне використання російської мови, інших мов національних меншин в Луганській області

Додатково див. постанову Луганського окружного адміністративного суду від 20 липня 2011 року (Постанова N 2а-5406/11/1270)

Особливістю національного складу населення Луганської області є його багатонаціональність. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, на території області проживають представники понад 120 національностей і народностей. Багатонаціональність Луганщини зумовило різноманітність мовного середовища на теренах області.

Згідно з інформацією Головного управління статистики в Луганській області (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року) 91 % жителів Луганської області вважають рідною російську мову й вільно нею володіють, з них 38 % є росіянами за національністю та вважають російську мову рідною, 31 % - представники інших національностей, але вказали у якості рідної російську мову, 22 % - окрім рідної мови, вільно володіють російською.

З метою задоволення соціально-культурних потреб населення Луганської області, беручи до уваги специфічні умови й історичні традиції Луганщини, визнаючи російську мову як засіб виразу культурних надбань й спілкування більшості населення області, Луганською обласною радою було прийнято рішення від 25.04.2006 N 2/13 "Про заходи із забезпечення реалізації положень Указу Президента України від 07.04.2006 N 295/2006 щодо російської мови на території Луганської області" (далі - рішення обласної ради), положення якого закріплювали, що російська мова в Луганській області у визначенні Європейської хартії регіональних мов або мов меншин є регіональною мовою (п. 1 рішення обласної ради). Пунктом 2 рішення обласної ради встановлено, що Луганська обласна рада, її виконавчий апарат у своїй роботі та в офіційних документах, повідомленнях, оголошеннях використовують поряд з українською (державною) і російську - мови роботи, діловодства й документації. До того ж, відповідно до п. 4 рішення обласної ради органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування запропоновано забезпечити право громадян звертатися до будь-яких державних, партійних, судових, громадських органів, підприємств, установ і організацій як на державній, так і на російській мові.

У 2006 році до Ленінського районного суду м. Луганська звернувся громадянин Назаренко А. Ф. з позовною заявою до Луганської обласної ради про визнання пунктів першого, четвертого рішення обласної ради такими, що порушують права позивача, та їх скасування, з огляду на відсутність у Луганської обласної ради компетенції приймати зазначені рішення.

Крім того, Назаренко А. Ф. дійшов висновку про порушення обласною радою при прийнятті зазначеного рішення його особистих прав та інтересів, оскільки, як вважає Назаренко А. Ф., таке рішення обмежує його право вільно користуватись українською мовою в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах.

Постановою Ленінського районного суду м. Луганська від 27.12.2007 у справі N 2а-81/07 позовна заява задоволена частково: визнаний протиправним та скасований п. 1 рішення обласної ради; в задоволенні позовної заяви щодо визнання протиправним та скасування п. 4 зазначеного рішення обласної ради - відмовлено.

Вказана постанова Ленінського районного суду м. Луганська була оскаржена Луганською обласною радою у Донецькому апеляційному адміністративному суді, який 24.06.2008, за наслідками розгляду апеляційної скарги по справі N 22а-5045/08, ухвалив постанову, якою скасував постанову Ленінського районного суду м. Луганська від 27.12.2007 по справі N 2а-81/07 та задовольнив позов Назаренка А. Ф. - визнав протиправними та скасував пункти 1, 4 рішення обласної ради.

До того ж, у 2008 році до Ленінського районного суду м. Луганська з адміністративним позовом до Луганської обласної ради про визнання протиправним та нечинним рішення обласної ради звернувся заступник прокурора Луганської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України.

29.09.2010 Ленінським районним судом м. Луганська була ухвалена постанова у справі N 2а-3223/10 за адміністративним позовом заступника прокурора Луганської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Луганської обласної ради про визнання протиправним та нечинним рішення обласної ради, якою суд задовольнив позовні вимоги повністю, визнав протиправним та скасував дане рішення Луганської обласної ради. Суд не зважив, що згідно із постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 24.06.2008 по справі N 22а-5045/08, яка набрала законної сили, пункти 1, 4 рішення Луганської обласної ради вже були визнані протиправними та скасовані.

Вищезазначена постанова Ленінського районного суду м. Луганська була оскаржена Луганською обласною радою у Донецькому апеляційному адміністративному суді, який 09.11.2010 за наслідками розгляду апеляційної скарги по справі N 2а-3223/10/1213 прийняв Ухвалу, якою апеляційну скаргу обласної ради залишив без задоволення, постанову Ленінського районного суду м. Луганська від 29.09.2010 по справі N 2а-3223/10 залишив без змін.

Таким чином, на цей час рішення обласної ради визнано протиправним та скасовано.

У той же час слід зазначити, що головною метою прийняття рішення обласної ради було сприяння розвитку культурного багатства і традицій Луганщини, підкреслення важливості міжкультурного діалогу і багатомовності.

Депутати обласної ради, як представники спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області у прагненні подальшої розбудови місцевого самоврядування, що ґрунтується, зокрема, на принципах народовладдя та поєднання місцевих і державних інтересів (ст. 4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"), реалізація яких неможлива без врахування усього розмаїття національностей і специфічних умов та історичних традицій окремих регіонів країни в рамках непорушного національного суверенітету і територіальної цілісності, рішенням обласної ради відобразили волю виборців, переважна більшість яких представляє саме російськомовну групу населення.

Рішення обласної ради ні в якому разі не було спрямоване на обмеження вільного застосування у суспільному житті державної української мови. Охорона і розвиток російської мови як рідної мови переважної більшості населення Луганщини не означає її протиставлення офіційній українській мові, проте зумовлює органічне поєднання застосування української та російської мов у суспільно-політичному житті Луганської області.

Відповідно до ст. 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова. В той же час, в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом (ст. 10, ст. 92 Конституції України).

Так, відповідно до абз. 1 ст. 11 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" мовою роботи, діловодства і документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій є українська мова. У абзаці 2 ст. 3 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" зазначається, що в роботі державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій, розташованих у місцях проживання більшості громадян інших національностей (міста, райони, сільські і селищні Ради, сільські населені пункти, їх сукупність), можуть використовуватись поряд з українською і їхні національні мови.

Організацію виконання Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" відповідно до ст. 9 покладено на Раду Міністрів Української РСР (Кабінет Міністрів України). В той же час контроль за виконанням зазначеного Закону відповідно до цієї ж статті покладається на ради народних депутатів (органи місцевого самоврядування).

Програма Президента України "Україна для людей" (пункт 5) передбачає реальне утвердження в Україні європейських стандартів демократії, неухильного забезпечення прав і свобод людини, цивілізованого вирішення мовного питання, зокрема - питання статусу і використання російської мови, здійснення збалансованої державної мовної політики, яка адекватно реагує на мовні потреби суспільства, відповідає загальновизнаним нормам міжнародного права, Європейській хартії регіональних мов або мов меншин.

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 05.11.92 ратифікована Законом України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" від 15.05.2003 N 802-IV і набула чинності на території України з 01.01.2006.

Відповідно до ст. 3 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (Процедура виконання), кожна договірна держава визначає у своїй ратифікаційній грамоті або своєму документі про прийняття чи затвердження кожну регіональну мову або мову меншини чи офіційну мову, яка менш широко використовується на всій її території або частині території, і на яку розповсюджується дія Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

Згідно із п. 2 Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", положення Європейської хартії застосовуються до мов таких національних меншин України: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської, румунської, словацької та угорської.

Відповідно до ст. 7 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин вжиття спеціальних заходів у галузі регіональних мов або мов меншин, які спрямовані на досягнення рівності між особами, що вживають ці мови, і рештою населення або які належним чином враховують їхній конкретний стан, не розглядаються як акт дискримінації проти тих осіб, що вживають більш поширені мови.

Виражаючи спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, враховуючи позицію виборців, переважна більшість яких підтримала Програму Президента України "Україна для людей", у тому числі у питанні вільного використання російської мови поряд з українською державною мовою, Луганська обласна рада вважає за необхідне проінформувати громадськість, інші місцеві ради на території Луганської області про конституційні гарантії і права громадян на вільне використання російської мови, інших мов національних меншин у межах чинного законодавства, а також підготувати пропозиції до Верховної Ради України щодо вдосконалення мовного законодавства України.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 10 Конституції України, п. 2 Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", ст. 5,8 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР", ч. 2 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування від 15.10.85, яка ратифікована Законом України від 15.07.97 N 452/97-ВР, обласна рада вирішила:

1 Інформувати громадськість, сільські, селищні, міські, районні ради на території Луганської області про те, що:

- згідно із Рішенням Конституційного Суду України від 14.12.99 N 10-рп/99, поряд з українською державною мовою при здійсненні повноважень місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування можуть використовуватися російська та інші мови національних меншин у межах і порядку, що визначаються законами України;

- відповідно до ст. 5 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" громадянин має право звертатися до державних органів, підприємств, установ і організацій українською, російською мовою, або мовою, прийнятою для сторін;

- згідно зі ст. 8 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" будь-які привілеї чи обмеження прав особи за мовною ознакою, мовна дискримінація неприпустимі.

2 Оприлюднити дане рішення у виданні Луганської обласної ради "Наша газета" на українській та російській мовах.

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, забезпечення прав громадян, свободи слова та інформації.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали