ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.01.2011 р. N 30

Про реалізацію пілотних проектів будівництва індивідуального доступного житла (Розпорядження N 406)

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації від 27 липня 2011 року N 406 (Розпорядження N 406)

(В назві та по тексту розпорядження слова "доступного житла" замінено словами "індивідуального доступного житла (Розпорядження N 406)" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації від 27 липня 2011 року N 406) (Розпорядження N 406)

Відповідно до Указу Президента України від 08.09.2010 N 895/2010 "Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки", керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Розпочати реалізацію пілотних проектів будівництва індивідуального доступного житла (Розпорядження N 406) "Будуємо разом" на території Мар'їнського, Старобешівського, Ясинуватського районів.

2. Затвердити Положення про реалізацію пілотних проектів будівництва індивідуального доступного житла (Розпорядження N 406) "Будуємо разом" (додається).

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, головам райдержадміністрацій:

3.1. Сприяти на відповідній території реалізації пілотних проектів будівництва індивідуального доступного житла (Розпорядження N 406) та виділенню земельних ділянок для будівництва індивідуального доступного житла (Розпорядження N 406) та об'єктів інфраструктури.

3.2. Передбачати в місцевих бюджетах кошти на реалізацію пілотних проектів будівництва індивідуального доступного житла (Розпорядження N 406).

4. Обласному Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (Дерипаска) опрацювати та сформувати прогнозні показники щодо потреби в коштах на 2011 рік:

- державного бюджету для будівництва індивідуального доступного житла (Розпорядження N 406) в рамках реалізації пілотного проекту на території Старобешівського району;

- обласного бюджету на проведення проектно-вишукувальних робіт, спорудження інженерних мереж, здійснення благоустрою прилеглих територій загального користування для забезпечення будівництва індивідуального доступного житла (Розпорядження N 406) у Мар'їнському, Старобешівському та Ясинуватському районах.

5. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Скарга) при формуванні обласного бюджету на відповідний рік та підготовці пропозицій щодо внесення змін до обласного бюджету передбачати кошти на реалізацію пілотних проектів будівництва індивідуального доступного житла (Розпорядження N 406) виходячи з можливості обласного бюджету.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Аліпова О. М.

7. Розпорядження набирає чинності з дати його опублікування.

 

Голова облдержадміністрації

А. М. Близнюк

 


ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження Донецької обласної державної адміністрації26.01.2011 N 30(в редакції розпорядження Донецької обласної державної адміністраціївід 27.07.2011 N 406) (Розпорядження N 406)

ПОЛОЖЕННЯпро реалізацію пілотних проектів будівництва індивідуального доступного житла "Будуємо разом" (Розпорядження N 406)

Дане Положення розроблено на виконання (Розпорядження N 406) Указу Президента України від 08.09.2010 N 895/2010 "Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку" для забезпечення реалізації в області пріоритетного напряму "Нова якість життя", спрямованого на розв'язання проблеми забезпечення громадян індивідуальним доступним житлом. (Розпорядження N 406)

Пілотні проекти будівництва індивідуального доступного житла "Будуємо разом" здійснюються з урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і є складовою частиною Програм економічного і соціального розвитку Донецької області на відповідний період, в тому числі зазначеної програми, затвердженої рішенням обласної ради від 29.03.2011 N 6/3-49 на 2011 рік. (Розпорядження N 406)

Впровадження пілотних проектів будівництва індивідуального доступного житла "Будуємо разом" здійснює Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - Фонд). (Розпорядження N 406)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (Розпорядження N 406)

1.1. Метою впровадження пілотних проектів будівництва індивідуального доступного житла "Будуємо разом" є підвищення рівня забезпечення житлом громадян шляхом будівництва індивідуального доступного житла з урахуванням розроблених проектів житлових будинків, що відповідають економічним та енергозберігаючим вимогам. (Розпорядження N 406)

1.2. Будівництво індивідуального доступного житла здійснюється шляхом спільного фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (у тому числі у вигляді субвенцій з державного та місцевих бюджетів), коштів громадян, спонсорів та інших джерел. (Розпорядження N 406)

При цьому: (Розпорядження N 406)

- проведення проектно-вишукувальних робіт, спорудження інженерних мереж, благоустрій прилеглих територій загального користування при будівництві індивідуального доступного житла здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів; (Розпорядження N 406)

- будівництво житла відповідно до проектно-кошторисної документації фінансується за рахунок коштів громадян, бюджетних коштів, в тому числі субвенцій з державного і місцевих бюджетів та інших джерел. (Розпорядження N 406)

- громадянин приймає участь у спільному будівництві індивідуального доступного житла в обсязі, що дорівнює не менше 30 відсотків проектно-кошторисної вартості будівництва житла, шляхом перерахування коштів на рахунок Фонду відповідно до укладеного договору. (Розпорядження N 406)

1.3. Фонд виступає замовником будівництва індивідуального доступного житла та визначається одержувачем бюджетних коштів, передбачених в обласному бюджеті на проведення проектно-вишукувальних робіт, спорудження інженерних мереж, благоустрій прилеглих територій загального користування при будівництві індивідуального доступного житла, а також на будівництво житла, в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та місцевих бюджетів області. (Розпорядження N 406)

1.4. За умови наявності бюджетних призначень та/або інших джерел фінансування, які забезпечують будівництво індивідуального доступного житла, Фонд укладає з громадянином договір про спільну діяльність, згідно з яким приймає на себе зобов'язання у встановлені договором строки забезпечити належне фінансування та збудувати для громадянина визначене договором та проектно-кошторисною документацією житло. (Розпорядження N 406)

1.5. Додаткові будівельні роботи, перепланування, встановлення додаткового устаткування, що перевищують проектно-кошторисну вартість будівництва індивідуального доступного житла, здійснюються після внесення відповідних змін до договору про спільну діяльність, проектно-кошторисної документації та перерахування громадянином на рахунок Фонду повної вартості додаткових робіт та устаткування. (Розпорядження N 406)

1.6. Після завершення будівництва індивідуального доступного житла та здачі його в експлуатацію, житло приймається та обліковується на балансі Фонду до повного його викупу громадянином згідно з договором оренди житла з викупом. (Розпорядження N 406)

1.7. Договір оренди житла з викупом укладається між Фондом та громадянином на індивідуальне доступне житло, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів громадянина згідно з договором про спільну діяльність. (Розпорядження N 406)

1.8. Договір оренди житла з викупом передбачає оплату громадянином проектно-кошторисної вартості будівництва житла за виключенням коштів, перерахованих громадянином на рахунок Фонду до початку будівництва житла, згідно з договором про спільну діяльність. (Розпорядження N 406)

1.9. Максимальний строк оплати громадянином за договором оренди житла з викупом становить до 15 років з моменту укладення вказаного договору. Мінімальний строк оплати встановлюється в договорі оренди житла з викупом за пропозицією громадянина, але становить не менш ніж 5 років з моменту підписання зазначеного договору. (Розпорядження N 406)

1.10. Приймати участь в пілотних проектах будівництва індивідуального доступного житла "Будуємо разом" мають дієздатні громадяни України, які: (Розпорядження N 406)

- мешкають на території Донецької області; (Розпорядження N 406)

- не мають окремого приватного будинку або квартири, або за умови, що площа на одну особу не перевищує 21 квадратний метр загальної площі житла та додатково 10,5 квадратних метра загальної площі житла на сім'ю; (Розпорядження N 406)

- спроможні виконати зобов'язання за укладеними з Фондом договорами до досягнення пенсійного віку. (Розпорядження N 406)

Право прийняття участі громадянина в пілотних проектах "Будуємо разом" (при умові отримання житла) відповідно до цього Положення надається громадянам України тільки один раз. В реалізації проектів "Будуємо разом" не можуть приймати участь громадяни, які згідно із законодавством отримують на пільгових умовах будь-які кредити за рахунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію, придбання) житла. (Розпорядження N 406)

1.11. Після передачі житла громадянину згідно з договором оренди з викупом він зобов'язаний: (Розпорядження N 406)

- сплачувати всі необхідні платежі в строки, передбачені договором; (Розпорядження N 406)

- утримувати в належному стані передане йому житло; (Розпорядження N 406)

- здійснювати страхування житла у відповідності до чинного законодавства. (Розпорядження N 406)

1.12. Громадяни, з якими укладається договір про спільну діяльність, визначаються Радою Фонду на підставі реєстру учасників будівництва індивідуального доступного житла, який формується Фондом згідно з поданими заявами з числа осіб, які відповідають умовам, визначеним пунктом 1.10 цього Положення. (Розпорядження N 406)

1.13. Реєстр затверджується Радою Фонду з урахуванням наявності проектних можливостей та джерел фінансування. Перегляд або уточнення даних реєстру учасників будівництва індивідуального доступного житла здійснюється щоквартально на засіданнях Ради Фонду. (Розпорядження N 406)

II. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ ЯК ЗАМОВНИКА ПО БУДІВНИЦТВУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОСТУПНОГО ЖИТЛА (Розпорядження N 406)

2.1. Основні завдання Фонду: (Розпорядження N 406)

- формування коштів для будівництва індивідуального доступного житла; (Розпорядження N 406)

- ефективне використання коштів, передбачених для реалізації пілотних проектів будівництва індивідуального доступного житла; (Розпорядження N 406)

2.2. Фонд здійснює розрахунки потреби в коштах для фінансування пілотних проектів та надає пропозиції відповідному головному розпоряднику бюджетних коштів з метою їх врахування під час формування показників проектів державного та місцевих бюджетів. (Розпорядження N 406)

2.3. Кошти Фонду для фінансування індивідуального доступного житла формуються за рахунок: (Розпорядження N 406)

- коштів державного бюджету (у тому числі у вигляді субвенцій з державного бюджету до обласного бюджету), що спрямовуються на будівництво індивідуального доступного житла; (Розпорядження N 406)

- коштів місцевих бюджетів (у тому числі у вигляді субвенцій з бюджетів міст обласного значення та районів області до обласного бюджету), що спрямовуються на будівництво індивідуального доступного житла відповідно до програм соціально-економічного розвитку відповідних територій; (Розпорядження N 406)

- коштів спонсорів, підприємств, залучених на договірних засадах для будівництва індивідуального доступного житла; (Розпорядження N 406)

- коштів громадян; (Розпорядження N 406)

- інших надходжень, що не суперечать законодавству. (Розпорядження N 406)

Зарахування бюджетних коштів здійснюється на рахунки Фонду, відкриті в органах Державної казначейської служби. Інші кошти для фінансування пілотного проекту перераховуються на спеціальні рахунки Фонду у встановленому порядку. (Розпорядження N 406)

2.4. Основні напрями діяльності Фонду з питань будівництва індивідуального доступного житла в межах виконання пілотних проектів "Будуємо разом": (Розпорядження N 406)

- ведення реєстру громадян, бажаючих взяти участь в будівництві індивідуального доступного житла; (Розпорядження N 406)

- визначення громадян із сформованого реєстру можливих учасників будівництва індивідуального доступного житла, які відповідають умовам, визначеним пунктом 1.10 цього Положення та з якими може бути укладений договір про спільну діяльність, для подання пропозицій щодо їх переліку на розгляд та затвердження Ради Фонду; (Розпорядження N 406)

- укладення договорів між Фондом та громадянином: (Розпорядження N 406)

• про спільну діяльність, згідно з якою Фонд приймає на себе зобов'язання у встановлені договором строки забезпечити належне фінансування та збудувати для громадянина визначене зазначеним договором та проектно-кошторисною документацією житло; (Розпорядження N 406)

• оренди житла з викупом, в якому передбачається оплата громадянином проектно-кошторисної вартості будівництва житла, за виключенням коштів, перерахованих громадянином на рахунок Фонду до початку будівництва житла згідно з договором про спільну діяльність, з максимальним строком оплати 15 років; (Розпорядження N 406)

- надання разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування практичної допомоги громадянам у вирішенні питань вибору та оформлення проектів будівель; (Розпорядження N 406)

- укладення договорів з підрядними будівельними організаціями на будівництво індивідуального доступного житла та інженерних мереж згідно з діючим законодавством; (Розпорядження N 406)

- здійснення контролю за додержанням підрядними будівельними організаціями обумовлених термінів виконання робіт з будівництва житла та інженерних мереж, у тому числі технічного нагляду; (Розпорядження N 406)

- здійснення контролю за цільовим використанням коштів, які виділяються на фінансування будівництва індивідуального доступного житла та інженерних мереж; (Розпорядження N 406)

- складання і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, залучених для будівництва індивідуального доступного житла, згідно із законодавством. (Розпорядження N 406)

III. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ МІЖ ФОНДОМ ТА ГРОМАДЯНИНОМ (Розпорядження N 406)

3.1. Договір між Фондом та громадянином про спільну діяльність щодо будівництва індивідуального доступного житла укладається при наявності бюджетних призначень та/або інших джерел фінансування за умови наявності зобов'язань громадян щодо виплати вартості отриманого в оренду житла, з нарахованими відсотками у розмірі трьох відсотків річних, які будуть передбачені в договорі оренди житла з викупом між громадянином та Фондом після закінчення будівництва житла. (Розпорядження N 406)

3.2. Укладання Фондом договору з громадянином про спільну діяльність щодо будівництва індивідуального доступного житла здійснюється на підставі затвердженого Радою Фонду переліку громадян, що входять до складу реєстру учасників будівництва індивідуального доступного житла. (Розпорядження N 406)

3.3. Для оформлення договору про спільну діяльність громадянин, який включений до реєстру учасників будівництва індивідуального доступного житла, затвердженого Радою Фонду, для участі в реалізації пілотного проекту будівництва індивідуального доступного житла "Будуємо разом" подає до Фонду такі документи: (Розпорядження N 406)

- паспорт громадянина України з ідентифікаційним номером (для перевірки особи); (Розпорядження N 406)

- довідку про склад сім'ї; (Розпорядження N 406)

- документи, необхідні для визначення платоспроможності громадянина (довідку з місця роботи фізичної особи і членів його сім'ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців, довідки про інші види доходів, якщо такі є, тощо); (Розпорядження N 406)

- довідку, видану Бюро технічної інвентаризації, про наявність (або відсутність) приватного житла; (Розпорядження N 406)

- заяву на ім'я керівника Фонду про укладення договору про спільну діяльність для будівництва індивідуального доступного житла за окремим проектом з визначеною кошторисною вартістю будівництва такого житла. (Розпорядження N 406)

3.4. За подання громадянином недостовірних даних у документах для оформлення договору про спільну діяльність Фонд відповідальності не несе. В такому разі до фізичної особи застосовуються санкції, передбачені діючим законодавством та обумовлені в договорі про спільну діяльність. (Розпорядження N 406)

3.5. Включення громадянина до реєстру учасників будівництва індивідуального доступного житла, затвердженого Радою Фонду, є підставою для укладання з ним договору про спільну діяльність. (Розпорядження N 406)

3.6. Договір про спільну діяльність укладається на суму проектно-кошторисної вартості житла та визначає права та обов'язки сторін відповідно до законодавства з урахуванням вимог цього Положення. (Розпорядження N 406)

3.7. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з надання фінансування ведеться згідно з діючим законодавством України. (Розпорядження N 406)

3.8. Кошти, отримані від громадян відповідно до умов укладених договорів оренди житла з викупом щодо оплати громадянином проектно-кошторисної вартості будівництва житла, зараховуються на банківські рахунки Фонду для подальшого використання на реалізацію пілотних проектів, визначених обласною радою. (Розпорядження N 406)

3.9. Цільове призначення, умови та порядок використання коштів, отриманих Фондом за договорами оренди житла з викупом, щодо оплати громадянином проектно-кошторисної вартості будівництва житла визначаються щорічно, відповідно до рішення Донецької обласної ради. (Розпорядження N 406)

3.10. Три відсотки річних, нараховані на бюджетні кошти, що залучалися для будівництва індивідуального доступного житла за договором про спільну діяльність між громадянином та Фондом, спрямовуються на здійснення витрат Фонду, пов'язаних з реалізацією пілотних проектів. (Розпорядження N 406)

IV. УМОВИ ПОГАШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВНЕСЕННЯ ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ (Розпорядження N 406)

4.1. Внесення орендних платежів, що складаються з платежів на викуп житла та інших зобов'язань, розпочинається громадянином через один місяць після укладання договору оренди житла з викупом. (Розпорядження N 406)

4.2. Погашення зобов'язань та внесення орендних платежів за користування житлом здійснюється громадянином за графіком, що додається до договору оренди житла з викупом. (Розпорядження N 406)

4.3. Право дострокового викупу житла може виникати у громадянина винятково після п'яти років сумлінного виконання зобов'язань за договором оренди житла з викупом. (Розпорядження N 406)

4.4. У разі порушення громадянином умов договорів, Фонд має право вимагати дострокового погашення зобов'язань та інших платежів, передбачених договорами. (Розпорядження N 406)

4.5. Факт повного виконання громадянином фінансових зобов'язань за договором оренди житла з викупом оформлюється відповідним актом, який є невід'ємною частиною договору. Витрати з оформлення житла у власність громадянин сплачує за власні кошти. (Розпорядження N 406)

4.6. У разі невиконання громадянином умов договорів, Фонд відповідно до законодавства здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами договорів про спільну діяльність та оренду житла з викупом. (Розпорядження N 406)

4.7. Спори, що виникають під час дії договорів про спільну діяльність та оренду житла з викупом, вирішуються у судовому порядку. (Розпорядження N 406)

  (Розпорядження N 406)

Заступник голови - керівникапарату облдержадміністрації (Розпорядження N 406)

Б. І. Адамов (Розпорядження N 406)

(Положення у редакції розпорядження Донецької обласної державної адміністрації від 27.07.2011 р. N 406) (Розпорядження N 406)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали