ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 червня 2011 року N 23

Про реалізацію Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 9 серпня 2011 року N 68 (Наказ N 68)

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи у письмовому вигляді;

форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи у письмовому вигляді;

форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи у письмовому вигляді;

форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи електронною поштою;

форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи електронною поштою;

форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою;

форма для подання запиту на отримання публічної інформації від запитувача по телефону;

порядок складання та подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

1.1. Установити, що Держземагенство України: (Наказ N 68)

1) є розпорядником інформації, якою володіє Держземагенство України, зокрема інформації: (Наказ N 68)

яка отримана або створена в процесі здійснення Держземагенством України своїх повноважень та яка перебуває у володінні Держземагенства України; (Наказ N 68)

яка отримана або створена Держземагенством України під час забезпечення діяльності Держземагенства України та яка перебуває у володінні Держземагенства України; (Наказ N 68)

2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію: (Наказ N 68)

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій; (Наказ N 68)

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб. (Наказ N 68)

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.1 згідно з наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 09.08.2011 р. N 68) (Наказ N 68)

1.2. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. (Наказ N 68)

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.2 згідно з наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 09.08.2011 р. N 68) (Наказ N 68)

1.3. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту. (Наказ N 68)

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.3 згідно з наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 09.08.2011 р. N 68) (Наказ N 68)

1.4. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту. (Наказ N 68)

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.4 згідно з наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 09.08.2011 р. N 68) (Наказ N 68)

1.5. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат. (Наказ N 68)

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.5 згідно з наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 09.08.2011 р. N 68) (Наказ N 68)

1.6. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках: (Наказ N 68)

1) Держземагенство України не володіє і не зобов'язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; (Наказ N 68)

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; (Наказ N 68)

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів; (Наказ N 68)

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених (Наказ N 68) частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено: (Наказ N 68)

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є); (Наказ N 68)

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); (Наказ N 68)

підпис і дату (за умови подання письмового запиту). (Наказ N 68)

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.6 згідно з наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 09.08.2011 р. N 68) (Наказ N 68)

2. Визначити кімнату громадської приймальні (м. Київ, вул. Народного ополчення, 3) як спеціальне місце для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, та їх копіями.

3. Управлінню справами:

3.1. Запровадити окремий облік запитів на інформацію.

3.2. Розробити та подати на затвердження схвалені Експертною комісією:

Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в системі Держземагентства України;

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

3.3. У разі необхідності надавати запитувачам можливість користуватися оргтехнікою, копіювальною, сканером тощо.

3.4. Створити умови для подання письмових запитів громадянам з обмеженими фізичними можливостями.

4. Визначити відділ інформаційної політики та зв'язків з засобами масової інформації Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення як спеціальний структурний підрозділ, який організовуватиме доступ до публічної інформації.

5. Керівникам самостійних структурних підрозділів відповідно до компетенції забезпечити надання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення:

до 9 червня 2011 року - інформації, зазначеної в статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

постійно - проектів рішень, що підлягають обговоренню.

6. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення:

своєчасно оприлюднювати проекти рішень, що підлягають обговоренню, а також систематично і оперативно оновлювати інформацію про діяльність Держземагентства України;

оприлюднювати на веб-сайті, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 (Закон N 2939-VI), форм запитів на інформацію.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

Голова

І. Ю. Лисенко

  

Додаток 1
до наказу Держземагентства України
06.06.2011 N 23

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державне агентство земельних ресурсів України
вул. Народного ополчення, 3
м. Київ, 03680, МСП


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано в Держземагентстві України

 

Додаток 2
до наказу Держземагентства України
06.06.2011 N 23

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державне агентство земельних
ресурсів України
вул. Народного ополчення, 3
м. Київ, 03680, МСП


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

 

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис представника запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано в Держземагентстві України 

 

Додаток 3
до наказу Держземагентства України
06.06.2011 N 23

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державне агентство земельних
ресурсів України
вул. Народного ополчення, 3
м. Київ, 03680, МСП


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано в Держземагентстві України

 

Додаток 4
до наказу Держземагентства України
06.06.2011 N 23

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи електронною поштою

 

Державне агентство земельних
ресурсів України
вул. Народного ополчення, 3
м. Київ, 03680, МСП


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

| V | Фізична особа

|  | Юридична особа

|  |

Об'єднання громадян
без статусу
юридичної особи


Прізвище, ім'я та по батькові

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін:

| V | Поштою

| | Факсом

| |

Електронною поштою


Контактна електронна пошта (якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою")

 

Факс (якщо вибрано форму відповіді "Факсом")

 

Прізвище, ім'я та по батькові запитувача

 

Введіть символи

(символи)

Дата запиту

 

Щоб стерти невірно введені дані, натисніть кнопку

Очистити

Щоб передати запит, натисніть кнопку

Відправити

Заповнюється у Держземагентстві України

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

 

Час та дата

 

 

Додаток 5
до наказу Держземагентства України
06.06.2011 N 23

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи електронною поштою

 

Державне агентство земельних
ресурсів України
вул. Народного ополчення, 3
м. Київ, 03680, МСП


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

|  | Фізична особа

| V | Юридична особа

|  |

Об'єднання громадян
без статусу
юридичної особи


Найменування юридичної особи

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін:

||V | Поштою

| | Факсом

| |

Електронною поштою


Контактна електронна пошта (якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою")

 

Факс (якщо вибрано форму відповіді "Факсом")

 

Посада

 

Прізвище, ім'я та по батькові представника запитувача

 

Введіть символи

(символи)

Дата запиту

 

Щоб стерти невірно введені дані, натисніть кнопку

Очистити

Щоб передати запит, натисніть кнопку

Відправити

Заповнюється у Держземагентстві України

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

 

Час та дата

 

 

Додаток 6
до наказу Держземагентства України
06.06.2011 N 23

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою

 

Державне агентство земельних
ресурсів України
вул. Народного ополчення, 3
м. Київ, 03680, МСП


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

|  | Фізична особа

|  | Юридична особа

| V |

Об'єднання громадян
без статусу
юридичної особи


Найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін:

| V | Поштою

|  | Факсом

|  |

Електронною поштою


Контактна електронна пошта (якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою")

 

Факс (якщо вибрано форму відповіді "Факсом")

 

Посада

 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника (представника керівника) запитувача

 

Введіть символи

(символи)

Дата запиту

 

Щоб стерти невірно введені дані, натисніть кнопку

Очистити

Щоб передати запит, натисніть кнопку

Відправити

Заповнюється у Держземагентстві України

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

 

Час та дата

 

 

Додаток 7
до наказу Держземагентства України
06.06.2011 N 23

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від запитувача по телефону

Розпорядник інформації

Державне агентство земельних
ресурсів України
вул. Народного ополчення, 3
м. Київ, 03680, МСП


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (прізвище, ім'я та по батькові представника запитувача)

_________
_________
_________
_________
_________
_________

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

_________
_________
_________

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації) ___________
_________

  

Необхідне підкреслити

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

_________
_________

Час, дата, підпис

 

Зареєстровано в Держземагентстві України
(Запит заповнюється працівником Держземагентства України)

 

Додаток 8
до наказу Держземагентства України
06.06.2011 N 23

ПОРЯДОК
складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Зареєстровано в Держземагентстві України

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали