МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 грудня 2011 року N 942

Про реєстрацію оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення станом на 19.12.2011

Відповідно до Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2011 N 602 (Положення N 602), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.10.2011 за N 1141/19879, наказую:

1. Зареєструвати оптово-відпускні ціни на вироби медичного призначення станом на 19.12.2011, що додаються.

2. Управлінню розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я:

2.1. Внести відомості про зареєстровані оптово-відпускні ціни на вироби медичного призначення до реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення;

2.2. Подати реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення до Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я для розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України.

3. Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я розмістити реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення на веб-сайті МОЗ України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я
20.12.2011 N 942

Зареєстровані оптово-відпускні ціни на вироби медичного призначення станом на 19.12.2011

Назва виробу медичного призначення, тип, вид, марка тощо

Код згідно з УКТЗЕД

Сфера застосування виробу медичного призначення

Модифікація* або комплектуючі** виробу медичного призначення

Клас виробу медичного призначення залежно від потенційного ризику застосування

Найменування виробника, країна

Номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призна-
чення

Дата закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призна-
чення

Зареєстро-
вана оптово-
відпускна ціна виробу медичного призна-
чення вітчизня-
ного та/або іноземного вироб-
ництва, грн.

Зареєстро-
вана оптово-
відпускна ціна виробу медичного призна-
чення іноземного вироб-
ництва в іноземній валюті

Офіційний курс іноземної валюти, встанов-
лений Національ-
ним банком України на дату подання заяви про реєстрацію оптово-
відпускної ціни на виріб медичного призна-
чення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DIA®-HIV 1/2 - Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів (згідно Додатка N 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію N 8447/2008 від 08.07.2001 Тест набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HIV 1/2 - Тест-система імуноферментна дія виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів (згідно до Додатка N 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію N 8447/2008 від 08.07.2001 Тест набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008) (каталожний номер ТІ-0105) (480 досліджень)

 

Приватне акціонерне товариство "Науково-виробнича компанія "ДІАПРОФ-МЕД", Україна

8447/2008

24.12.2013

4704,00

 

 

DIA®-HIV-Ag/Ab - Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ 1 р24 (згідно до Додатка N 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію N 8447/2008 від 08.07.2001 Тест набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагностики in vitro

DIA®-HIV-Ag/Ab - Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ 1 р24 (згідно до Додатка N 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію N 8447/2008 від 08.07.2001. Тест набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008) (каталожний номер Т1-1505) (480 досліджень)

 

Приватне акціонерне товариство "Науково-виробнича компанія "ДІАПРОФ-МЕД", Україна

8447/2008

24.12.2013

9432,00

 

 

DIA®-HIV-AgAT - Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатка N 1 до свідоцтва про державну реєстрацію N 3447/2008 від 08.07.2011 Тест-набори для діагностики ВІЛ-інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008)

3002 10 10 00

Засіб діагности ки in vitro

DIA®-HIV-AgAT - Тест-система імуноферментна підвищеної чутливості для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену ВІЛ1 р24 (згідно до Додатка N 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію N 8447/2008 від 08.07.2011. Тест-набори для діагностики ВІЛ- інфекції методом імуноферментного аналізу ТУ У 24.4-24265186-007:2008) (каталожний номер ТІ-2505) (480 досліджень)

 

Приватне акціонерне товариство "Науково-виробнича компанія "ДІАПРОФ-МЕД", Україна

8447/2008

24.12.2013

9432,00

 

 

Рекомбінант - ВІЛ 1,2 - МБА. Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів (ВІЛ-1 та ВІЛ-2) (192 дослідження) (згідно Додатка N 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію N 7932/2008 від 01.03.2010 р. Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008)

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

Рекомбінант - ВІЛ 1,2 - МБА. Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів (ВІЛ-1 та ВІЛ-2) (192 дослідження) (згідно Додатка N 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію N 7932/2008 від 01.03.2010 р. Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008)

 

ТОВ "Медбіоальянс" Україна

7932/2008

18.07.2013

1320,00

 

 

Рекомбінант - ВІЛ 1,2 - МБА. Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів (ВІЛ-1 та ВІЛ-2) (96 досліджень) (згідно Додатка N 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію N 7932/2008 від 01.03.2010 р. Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008)

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

Рекомбінант - ВІЛ 1,2 - МБА. Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів (ВІЛ-1 та ВІЛ-2) (96 досліджень) (згідно Додатка N 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію N 7932/2008 від 01.03.2010 р. Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008)

 

ТОВ "Медбіоальянс" Україна

7932/2008

18.07.2013

684,00

 

 

ВІЛ 1,2 - АГ/АТЛ-1 (96 досліджень) (згідно Додатка N 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію N 7932/2008 від 01.03.2010 р. Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008)

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

ВІЛ 1,2 - АГ/АТ-МБА. Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів (ВІЛ-1 та ВІЛ-2) та антигену р24 ВІЛ-1 (96 досліджень) (згідно Додатка N 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію N 7932/2008 від 01.03.2010 р. Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008)

 

ТОВ "Медбіоальянс" Україна

7932/2008

18.07.2013

1338,00

 

 

ВІЛ 1,2 - АГ/АТ-МБА. Імуноферментна тест-система для одночасного виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів (ВІЛ-1 та ВІЛ-2) та антигену р24 ВІЛ-1 (192 дослідження) (згідно Додатка N 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію N 7932/2008 від 01.03.2010 р. Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008)

3002 10 99 00

Для лабораторної діагностики in vitro

ВІЛ 1,2 - АГ/АТ- МБА. Імуноферментна тест-система для одночасного виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів (ВІЛ-1 та ВІЛ-2) та антигену р24 ВІЛ-1 (192 дослідження) (згідно Додатка N 1 до Свідоцтва про державну реєстрацію N 7932/2008 від 01.03.2010 р. Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики маркерів інфекційних захворювань ТУ У 24.4-35296135-002:2008)

 

ТОВ "Медбіоальянс" Україна

7932/2008

18.07.2013

2448,00

 

 

 

Начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров'я

В. В. Стеців

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали